Apologetisk Forum

Sodoma funnet?

LeifG - 10-10-2015 kl 17:16

Sodoma er kanskje funnet og man har funnet at byen endte plutselig, for så få 700 år uten noe liv.

http://popular-archaeology.com/issue/06052014/article/making...

At denne oppdagelsen kommer nå passer godt i forhold til meninger om homoseksualitet med mere. Folk må klar og tydelig ta avstand fra omfavnelse av homofil praksis i trosspørsmål. Om Kirker eller menigheter vier homofile og/ eller sier at det er kjærlighet så må man forlate/ melde seg ut av trosretningen snarest.
Når vantro utfordrer Gud kommer også bevisene imot dem.. . Fortsettelse følger.. ;)

gana - 11-10-2015 kl 18:41

Det kan vel kanskje slenge innom en og anna homo hos adventistene også :)

LeifG - 11-10-2015 kl 22:55

Det som er viktig om man er homofil er å ta avstand ifra homofil praksis om man ønsker å tilhøre Guds favn.

LeifG - 11-10-2015 kl 22:55

Her er det svært interessante undersøkelser som gir ett helt annet svar, mere troverdig også:

https://vimeo.com/5358570


gana - 12-10-2015 kl 03:19

Sitat: skrevet av LeifG  

Om Kirker eller menigheter vier homofile og/ eller sier at det er kjærlighet så må man forlate/ melde seg ut av trosretningen snarest.

Det har du helt rett i, Paulus sier det således:

«Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.» (Rom 16,17-18).

Og mer treffende kan det vel heller ikke sies om vår tids liberalteologi, en smigrende og dårende gift som forpester det meste.

Kan også opplyse om at den samme apostel kaller den tro som frelser for «lydig tro» (Rom 16,26).

Lydig tro - dette i motsetning til liberaltro som ikke synes å ha annen forankring enn et solid feste rett opp i nærmeste tåkedott.


[Redigert den 12-10-2015 kl 03:58 av gana]

LeifG - 12-10-2015 kl 17:59

Interessant tekst dette:

Rom 16,25-26 Men ham som er mektig til å styrke eder efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider, men nu er kommet for lyset og ved profetiske skrifter efter den evige Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet,


Troens lydighet er altså åpenbart i profetiene i GT, med andre ord så kan vi i de se om vi er lydig troen eller ikke. Der i, altså det gamle testamentet er evangeliet/ de gode nyheter, Jesu ord/ forkynnelse og hemmeligheten beskrevet synbart om man virkelig tror Jesus, Menneskesønnen er Messias, Guds Sønn.

Tror man så gir Gud lys over GT så vi kan tro! :)

gana - 13-10-2015 kl 03:32

Ja det er nok evangelisk kristentro som gir best lys over det hele :)

LeifG - 13-10-2015 kl 08:35

Men gana, du viser til lydig tro. Ok, lydig imot hvilken tro? Å lure inn egen tro for liksom å få innpass i det skjulte er ikke lurt gana.

Jesu tro er meget klar når det gjelder hva evangeliet handler om og ser vi denne tro opp imot det du kaller evangelisk kristentro så stemmer det ikke. Hvorfor?

Evangeliet handler om:

1. Synd, altså ett liv levd slik at man i det bryter de ti bud uten å skjønne/ forstå det selv. Årsaken til at man lever i tro er mangel på tro/ eller at man egentlig ikke tror på Jesus, hvem Han er.
2. Ett rettferdig liv i Guddommelig natur kontra ett urettferdig liv i fallen syndig natur. Rett ferd er ett liv innenfor Guds ti buds grenser som handler om nestekjærlighet, agape.
3. Dom i henhold til det liv man lever i henhold til de 2 punkter over. Enten så erkjenner man Gud som ens personlige og individuelle Gud og følger Ham eller så følger man sitt eget forgodtbefinnende og i det moralske standard. Dom faller over mennesker basert på Guds moralske standard som nådestolen står på, innholdet i Paktens Ark.


Joh 16,8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:Det jeg opplever som evangelisk "kristentro" ute i verden, i særdeleshet blant pinsevenner er at man er sin egen Gud og setter selv standarden for ens moral. Alt er lov bare man ikke holder Guds ti bud for da er man en streber og er loven lydig/ rettferdig i egen kraft. Falskhetens høyborg! Derfor er det bedre å ikke bry seg om Guds ti bud og heller fremelske Han som var loven lydig slik at man allikevel unnslipper dommen. På den måten lever man uten lov/ bud, for dem uten å føle bud på bud, regel på regel for det er tyngede på kjødets lyster og vilje. Guds ti bud er for dem en byrde.


Jes 28,13 Så skal da Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og knuses og bindes og fanges.

Det er som å se pinsevenner og TB troende her over, ja også Benny Hinn da.

Jesus sier om den tro Moses og profetene presenterer, de troende vantro (presteskap) steiner.


Matt 11,30 For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Spørsmål stil i perspektiv:
Er Guds ti bud ett åk for deg, kan du ikke leve med Hans bud i denne verden? Er det for tungt å holde Guds ti bud, yttergrensene for levereglene i Guds rike?

gana - 13-10-2015 kl 17:52

I evangelisk kristentro står troen sterkt. Der får man budenes rettferdighet tilegnet ved, ja, nettopp tro.

LeifG - 13-10-2015 kl 18:21

Ja, en får rettferdigheten tilregnet men det betyr ikke at man ikke trenger å følge Jesus. Det betyr at man velger bort å ikke holde budene fordi man for vill. Man følger nå Jesus og gjør Faderens vilje som Jesus. Man skriver ikke om Guds bud og tror seg tilregnet rettferdig.. . Hva tror man på da? Ja, nettopp ingenting.

Du blir tilregnet fordi du har forstått dine synder, angrer dine synder og vender om fra synd/ lovbrudd.. . Til hva og hvem da?

gana - 13-10-2015 kl 18:50

Budene må forstås ut fra tiden vi lever i. Før kunne det være stokk og stein som kunne være brud på det 1. bud. I dag har folket andre idoler.

Dagene forandrer seg..

Så man skal så visst ikke kimse av pinsevennene, det er vel kanskje de som er mest evangeliske.

Ja også dagene har forandret seg..

Viking - 13-10-2015 kl 22:24


Tid og mennesker forandrer seg Gana,
men Gud forblir den Han er til evig tid, og slik vil Hans lære
også være. Intet er forandret, Gud har klart tilkjennegitt hva
som er rett lære.

Den lutersk evangeliske lære er bygget på drkk og er derved
en del av Babylons lære.

.

gana - 14-10-2015 kl 00:48

Kom over et innlegg i Dagen som jeg syns sier noe treffende om liberalteologien.

Og det passer her fordi når det treffende karakteriserer liberalteologien så forklarer det også noe av grunnen til folkekirkens nye sodomatilstand.


Sitat:

En ny «kristen» tro

En ny form for kristentro har sett dagens lys. Gud er ikke sentrum i denne troen. Mennesket er sentrum. Den nye troen taler om Gud, men denne gud er til for menneskets skyld. Gud er ikke lenger Gud om alle mann var døde. Gud er ikke lenger Gud. Gud er redusert til en gud som lever på menneskenes premisser.

Gud i denne troen er nådig. Men ikke nådig slik Bibelen taler om. Guds nåde i Bibelen har med syndenes forlatelse å gjøre. At Gud lar nåde gå for rett for Jesu skyld. Gud viser nåde mot den som bekjenner sin synd og vender om. Nåde i denne nye troen betyr at gud er snill mot synderen og har forståelse for hans feil og mangler. Vi mennesker har mer enn nok å stri med, om vi ikke også skal stå ansvarlig for synd. Ordet «synd» må ikke lenger nevnes.

Jesus som Frelser og Forsoner har mistet sin egentlige mening i den nye troen. For med en snill gud trenger vi ingen av delene. Vi trenger ikke forsones. Kjernen i evangeliet, Jesu død som soning for våre synder har mistet sin mening. Jesus er et strålende forbilde, som vi bør følge etter beste evne, men han er ingen Frelser. Kristen tro er redusert til moral.

Vi må ikke omvende oss, og trenger ikke hjelp til å leve et hellig liv, enda det er det Jesus forkynte. En representant for den nye troen, for øvrig prost, sa på et offentlig møte forleden at kirkens oppgave er «å gi folk aksept for det livet de lever».

Den svenske forfatteren David Thurfjell kaller det som har skjedd «en sakralisering av individets rett». Vi hører fra alle hold «jeg har rett til» og «jeg har krav på». Og på spørsmålet «Hva er hellig for deg?» svarer stadig flere: «Menneskeverdet, familien og vennene». Ikke Gud.

Biskop Halvor Nordhaug sa nylig at «dagens nordmenn vet stadig mindre om hva kristendom er.»

Hvem har sviktet? Magnus Malm har dessverre rett i at det ikke er verden som sekulariserer kirken, men kirken som sekulariserer verden.

Hvorfor? Fordi den nye troen forkynner et annet evangelium. Av frykt for ikke å være inkluderende og tidsriktig forkynnes «gjør porten vid», med en åpenbar omtolking av salmen. Omtolking lærer ikke nordmenn hva kristendom er, om det klør aldri så godt i øret.

«Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet», skrev Herrens apostel.

Hva annet kan vi si enn «Herre, forbarm deg!»http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/sekularisering/E...


LeifG - 14-10-2015 kl 08:41

Sitat: skrevet av gana  
Budene må forstås ut fra tiden vi lever i. Før kunne det være stokk og stein som kunne være brud på det 1. bud. I dag har folket andre idoler.

Dagene forandrer seg..


Ja, ingen tvil om det og de liberale endrer seg og skaper sin egen konservatisme. Så går det noen år så skjer det igjen mens biskopene klager og sier man ikke kjenner kristendommen.

Du sier det jo selv og viser til linken: http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/sekularisering/E...

Så de "konservative" her er de som endret seg for kanskje 40 år siden, fra en enda mere konservativ bibelske tro og går vi langt nok tilbake finner vi at de som var svært bibelske faktisk ble drept slik Jesus ble drept fordi Han trodde.

Derfor skal jeg vise til hva Viking skrev for ikke så lenge siden i denne tråd:

"Tid og mennesker forandrer seg Gana,
men Gud forblir den Han er til evig tid, og slik vil Hans lære
også være. Intet er forandret, Gud har klart tilkjennegitt hva
som er rett lære.

Den lutersk evangeliske lære er bygget på drkk og er derved
en del av Babylons lære. "
Jeg skrev:


"Ja, en får rettferdigheten tilregnet men det betyr ikke at man ikke trenger å følge Jesus. Det betyr at man velger bort å ikke holde budene fordi man for vill. Man følger nå Jesus og gjør Faderens vilje som Jesus. Man skriver ikke om Guds bud og tror seg tilregnet rettferdig.. . Hva tror man på da? Ja, nettopp ingenting.

Du blir tilregnet fordi du har forstått dine synder, angrer dine synder og vender om fra synd/ lovbrudd.. . Til hva og hvem da?"Hvem og hva kommer liberalisme i fra, hva skjer.. ?

gana - 14-10-2015 kl 14:16

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Budene må forstås ut fra tiden vi lever i. Før kunne det være stokk og stein som kunne være brud på det 1. bud. I dag har folket andre idoler.

Dagene forandrer seg..


Ja, ingen tvil om det og de liberale endrer seg og skaper sin egen konservatisme. Så går det noen år så skjer det igjen mens biskopene klager og sier man ikke kjenner kristendommen.

Du sier det jo selv og viser til linken: http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/sekularisering/E...

Så de "konservative" her er de som endret seg for kanskje 40 år siden, fra en enda mere konservativ bibelske tro og går vi langt nok tilbake finner vi at de som var svært bibelske faktisk ble drept slik Jesus ble drept fordi Han trodde.

Derfor skal jeg vise til hva Viking skrev for ikke så lenge siden i denne tråd:

"Tid og mennesker forandrer seg Gana,
men Gud forblir den Han er til evig tid, og slik vil Hans lære
også være. Intet er forandret, Gud har klart tilkjennegitt hva
som er rett lære.

Den lutersk evangeliske lære er bygget på drkk og er derved
en del av Babylons lære. "
Jeg skrev:


"Ja, en får rettferdigheten tilregnet men det betyr ikke at man ikke trenger å følge Jesus. Det betyr at man velger bort å ikke holde budene fordi man for vill. Man følger nå Jesus og gjør Faderens vilje som Jesus. Man skriver ikke om Guds bud og tror seg tilregnet rettferdig.. . Hva tror man på da? Ja, nettopp ingenting.

Du blir tilregnet fordi du har forstått dine synder, angrer dine synder og vender om fra synd/ lovbrudd.. . Til hva og hvem da?"Hvem og hva kommer liberalisme i fra, hva skjer.. ?

Ja jeg ser at det kan misforstås når jeg skriver at "budene må forstås ut fra tiden vi lever i".

Budene må selvsagt først og fremst forstås ut fra tiden de ble til, men det jeg prøvde å få frem ar at de også må aktualiseres inn i vår tid. Noe vi sikkert kan være enig i.

Liberalteologi er noe ganske annet.

LeifG - 14-10-2015 kl 16:50

:) Vel budene ble til før verden ble til, ja før universet ble til. Budene er yttergrensene til Guds karakter, fra evigheten til evigheten.
Det er når man er utenfor disse yttergrensene man handler uten Kjærlighet. Man er da uten lov, uten moralsk styring unntatt hva en selv setter som sine egne moralske forsvarlige grenser.

Da Gud skapte, skapte Han på syv dager inklusive hviledagen og ekteskapet mellom mann og kvinne/ Guds bilde deri. Alt var bare godt, altså ikke noe ondt.
I fra dette falt mennesket og inn til dette frelses/ gjenopprettes vi igjen, fra Eden til Eden. Og budene ble gitt på bokstaver så vi kan se veien tilbake/ hjem igjen. Erkjennelse, fatning og ditto bevegelse, enten hjem eller så skjuler vi veien.

Det er ikke slik at tiden vi lever i bestemmer gyldigheten og omfanget av Guds bud som står til evig tid, tillater vi denne verdens tidsaldere å manipulere Veien, Sannheten og Livet så er vi liberale.

Så hvor aktuell er Gud og Hans rike i denne verden? Ikke i det hele tatt men skriver vi om Guds karakter/ bud/ hvem Han er så er Han aktuell.Joh 15,19 Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder.

Rom 12,2 og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Hebr 11,3 Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees, ikke blev til av det synlige.

Jak 4,4 I utro! vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.

1 Joh 2,15 Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham;

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

gana - 15-10-2015 kl 02:08

Sitat: skrevet av LeifG  

Og budene ble gitt på bokstaver så vi kan se veien tilbake/ hjem igjen.

Det er ikke slik at tiden vi lever i bestemmer gyldigheten og omfanget av Guds bud som står til evig tid, tillater vi denne verdens tidsaldere å manipulere Veien, Sannheten og Livet så er vi liberale.

Det virker som du blander litt mellom loven og evangeliet.

Loven kan vise oss Guds hellighet og være en god rettesnor for våre liv, men ordene "Veien, Sannheten og Livet" er nok en betegnelse som i evangeliet blir brukt om Jesus og ikke om budene.

Du blander altså sammen og ser ut til å ende opp med budene som frelser, og det blir jo minst like feil det som liberalteologien.

Bibelen og evangelisk kristentro peker på Jesus som Veien, Sannheten og Livet.

LeifG - 15-10-2015 kl 09:29

Hvor gikk Jesus som du peker på?

Det er den moralske lov som åpenbarer at vi har behov for de gode nyheter, evangeliet. Og evangeliet handler jo om synd, brudd på den moralske lov de ti bud. Når man erkjenner at man er en lovbryter kan rett ferd åpenbares og den ser man ved å følge Jesus, hvor Han gikk. Om man tror Moses så ser man Jesus der og Veien er da åpenbart men for de som ikke tror eller kjenner Jesus aner ikke hva Moses snakker om.

Veien er/ peker inn til Nådestolen som står på Paktens Ark (innhold de ti bud, Aarons stav og en krukke med manna), der inne ved å ha fulgt Jesus har man gått på Veien, erkjent Sannheten og levd Livet Han viser til.

Når du sier rettesnor så går du på Kains vei, med andre ord som Jeget vil til egen ære. Se hvor flink Jeg Er, og gir æren til deg selv. Rettesnoren er å gå noenlunde etter Guds bud men tilpasset hva Du vil, kan tenke Deg og hva Du synes alt etter.

Rettesnoren viser ikke da at du søker Gud av hele ditt hjerte og hele ditt sinn, den viser at Du selv er din egen Herre og Din egen Gud. Gud sier at det eneste budet Han ber oss spesielt om å ikke glemme er det budet som viser verden at vi tilhører Ham eller ikke. Det er det eneste budet som viser om vi ønsker å tilhøre Ham som Hans barn eller ikke og det er det eneste bud Han kan vite at vi faktisk har valgt Ham fremfor oss selv eller verden.

Det er også det eneste bud de liberale og vantro avstår helt og holdent av prinsipp fra å holde. Antagelig har det at man er redd for at verden skal tro at man faktisk tror på Gud og med det blir ansett som ekstremist og tildels en mørkemann. Gud er jo en trussel for verden, for verden er jo av det onde.

gana - 15-10-2015 kl 17:54

Sitat: skrevet av LeifG  

Og evangeliet handler jo om synd, brudd på den moralske lov de ti bud.

"Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde og er av Davids ætt. Dette er mitt evangelium" (2. Tim 2,8).

LeifG - 15-10-2015 kl 23:01

2 Tim 2,7-8 Forstå det jeg sier! for Herren skal gi dig forstand på alt. 8 Kom Jesus Kristus i hu, som er opstanden fra de døde, av Davids ætt, efter mitt evangelium,
2 Tim 2,19 Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet!
2 Tim 3,1 Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.
2 Tim 3,5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra.

gana - 16-10-2015 kl 00:23

Det er viktig å skille mellom lov og evangelium.

Man frelses ikke av litt lov og litt nåde, ei heller av mye lov og mye nåde.

Enten så frelses man av nåden alene eller så frelses man ikke i det hele tatt.

LeifG - 16-10-2015 kl 08:59

Ja, og nåde er gitt oss for at vi kan frelses fra synd, altså fra lovbrudd.

Så hva frelser oss fra synd? Loven eller Kristi rettferdighet, barmhjertighet, kjærlighet som er av Sin natur loven lydig?

En må jo begynne å lure på hvilket Gudsbilde du har, hvem Jesus du egentlig har.. .

Sodoma funnet?

gana - 17-10-2015 kl 22:28

Ja der Satan har sin trone.

"Jeg vet også ar du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det."

"Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det."

Ovenstående sitat er hentet fra forskjellige brev til menigheter i begynnelsen av Åpenbaringsboken. De jødene det refereres til er antagelig et bilde på falske kristne, slike som gir seg ut for å være kristne, men ikke er det. Og jeg syns disse bibelordene passer ganske bra i møte liberalteologiens fremme av sodomasynden i vår tids menigheter. De passer også veldig bra i møte med diverse karismatiske utskudd i nyere kirkehistorie. Kanskje ikke så rart at vi i dag ofte kan se at disse liberale og løgn-karismatiske finner sammen. Det dreier seg nok mye om samme ånd ja - en løgnaktig ånd fra selve avgrunnen.

gana - 20-10-2015 kl 01:29

Sitat: skrevet av LeifG  

Ja, og nåde er gitt oss for at vi kan frelses fra synd, altså fra lovbrudd.

Mer presist kan det sies at nåden frelser fra syndens konsekvenser, vi blir altså ikke syndfrie, men frelses fra fortapelsen.

gana - 21-10-2015 kl 04:18

I Sodoma trodde de ikke på Gud.

Vet du hva som er kjernen i liberalteologien?

Jo en definisjon er at i denne læren om Gud er det en

«understrekningen av guddommelig immanens som korrektiv til den latinske understrekning av trancendens ...,»

(https://no.wikipedia.org/wiki/Liberalteologi)

Kan kanskje høres litt gresk ut, men immanens betyr i denne sammenheng ganske enkelt at Gud er noe som
bare eksisterer i menneskers fantasi. Gud er altså ikke noe som eksisterer reelt utenfor menneskenes tanker.

Og således gikk det til at sodomaånden fikk innpass i kirkene. Det dreier seg altså om den samme vantroen som har vært rundt siden tidenes morgen.


[Redigert den 21-10-2015 kl 04:40 av gana]

LeifG - 21-10-2015 kl 09:05

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Ja, og nåde er gitt oss for at vi kan frelses fra synd, altså fra lovbrudd.

Mer presist kan det sies at nåden frelser fra syndens konsekvenser, vi blir altså ikke syndfrie, men frelses fra fortapelsen.


Akkurat ja.., en lovløs lære.. .

LeifG - 21-10-2015 kl 09:17

Sitat: skrevet av gana  
I Sodoma trodde de ikke på Gud.

Vet du hva som er kjernen i liberalteologien?

Jo en definisjon er at i denne læren om Gud er det en «understrekningen av guddommelig immanens som korrektiv til den latinske understrekning av trancendens ...,»

(https://no.wikipedia.org/wiki/Liberalteologi)

Kan kanskje høres litt gresk ut, men immanens betyr i denne sammenheng ganske enkelt at Gud er noe som bare eksisterer i menneskers fantasi. Gud er altså ikke noe som eksisterer reelt utenfor menneskenes tanker.

Og således gikk det til at sodomaånden fikk innpass i kirkene. Det dreier seg altså om den samme vantroen som har vært rundt siden tidenes morgen.[Redigert den 21-10-2015 kl 04:40 av gana]Det var to trosretninger rett etter fallet. Kain og Abels tro, Kains tro er å tro Gud er men ikke gjøre etter Guds ord. Kains vei er å istedet for å gjøre Guds vilje heller gjøre etter egne tanker og følelser. "Se hva Jeg gjør, se hvor flink Jeg Er, se Gud".
Mens på Abels vei gjør man Guds vilje etter Guds ord og følger Ham ubetinget.
DRKK går på Kains vei og hennes barn følger hennes bud. I dag forsøker hennes barn å favne de du nevner inn til seg men vil feile. Det vil bli kaos og da kommer Mor inn, DRKK vil hente inn de siste på Kains vei blant barna og de protestantiske kirker underkaster seg DRKK totalt. Sammen med New Age, andre vantro, tungetalere og spåmenn i de protestantiske frimenigheter vil DRKK samle seg til Armageddon.

Så det er som før, Guds folk (de som følger Ham), BAALs troende (DRKK og hennes barn) og hedninger uten tro.

I Sodoma fant vi forvillede mennesker uten tro, fra Babels tårn. Trist for dette er mennesker som for vill som får.

LeifG - 21-10-2015 kl 09:22

Sitat: skrevet av gana  
Ja der Satan har sin trone.

"Jeg vet også ar du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det."

"Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det."

Ovenstående sitat er hentet fra forskjellige brev til menigheter i begynnelsen av Åpenbaringsboken. De jødene det refereres til er antagelig et bilde på falske kristne, slike som gir seg ut for å være kristne, men ikke er det. Og jeg syns disse bibelordene passer ganske bra i møte liberalteologiens fremme av sodomasynden i vår tids menigheter. De passer også veldig bra i møte med diverse karismatiske utskudd i nyere kirkehistorie. Kanskje ikke så rart at vi i dag ofte kan se at disse liberale og løgn-karismatiske finner sammen. Det dreier seg nok mye om samme ånd ja - en løgnaktig ånd fra selve avgrunnen.


Hvis vi tenker over Satans synagoge så dreier det seg om en falsk trosvei, dandert for å få mennesker av troens vei som fører til Nådens Trone og paktens Ark. Satans synagoge forvalter tilsynelatende en vei til Gud men som ikke er på Abels vei, den er på Kains religiøse vei.

Alt som skal til for å gå på Kains vei er å ikke tro Moses og profetene for om man ikke tror de kan Satan stå frem som om han var Jesus for de og lede de lett av Veien, Sannheten og Livet. Tommelfingerregler er gitt i Guds ord for å avsløre Satan i Guds kledning.

gana - 23-10-2015 kl 04:01

Sitat: skrevet av LeifG  

Sammen med New Age, andre vantro, tungetalere og spåmenn

Hehe.. har du glemt at tungetale er en av Guds nådegaver?

Ganske utbredt hos pinsevenner, fred være med dem :)

LeifG - 23-10-2015 kl 08:39

Det finnes sann tungetalere og det finnes tungetalere blant vantro. Den mest kjente tungetale blant kristendommen er den hedenske, det uten at de kristne vet at det er den hedenske.

Sann tungetale er at en taler i språket til fremmedspråkelige som ikke forstår tungetalerens morsmål. Eller at den fremmedspråkelige hører det på sitt morsmål. Ap.gj. 2.
Ser vi på tungetale iblant religiøse og hedenske Rom finner vi at man der talte uforståelig babblende språk som ble tydet av vedkomne selv eller prest, eller en annen betrodd religiøs person deri.

Gud er heldigvis en ordens Gud og Hans folk holder Hans bud så det er lett å se hvem som tilber Satan blant tungetalerne eller ikke. Heldigvis er det mennesker blant de som stadig kommer seg ut av bedraget, takket være Guds ord og Guds kraft.

gana - 24-10-2015 kl 21:16

Sodomaholdninger gjør den norske kirke til en løgnkirke.

Ganske klar tale her fra Jon Kvalbein:

Sitat:

Striden om homofile pars rett til å gifte seg i kirken er egentlig bare et symptom på en dyptgående teologisk splittelse som dreier seg om bibelsyn, kirkesyn og rettferdiggjørelseslæren.

Resultatet av høstens kirkevalg viser at et flertall i Kirkemøtet vil stemme for at homofile par skal få gifte seg i kirken. Biskopene synes å enige om at vi må akseptere at det finnes to velbegrunnede og likeverdige syn på vielse av homofile par i Den norske kirke. Men for å ivareta enheten i kirken vil de gi reservasjonsrett til prester som av samvittighetsgrunner ikke kan medvirke. Denne artikkelen vil ta fram argumenter imot å akseptere to syn.

At det finnes to syn blant medlemmer i kirken, betyr selvsagt ikke at begge bør aksepteres. Over 70 prosent av det norske folk er døpte medlemmer i Den norske kirke. Blant disse finnes motstridende syn på en rekke spørsmål som dreier seg om troslære og etikk. Men Den norske kirke har ett trosgrunnlag, nemlig Den Hellige Skrift og bestemte oldkirkelige og evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter. Biskoper og prester har forpliktet seg til å lære og forkynne i samsvar med dette trosgrunnlaget. Det må også forplikte Kirkemøtet.

De to syn som biskopene vil ha oss til å akseptere, kan formuleres slik: Bibelen tillater ikke ekteskap mellom to av samme kjønn. Alternativt: Bibelen tillater ekteskap mellom to av samme kjønn. Logisk utelukker disse to påstandene hverandre gjensidig. De kan ikke være sanne samtidig og kan derfor ikke være likeverdige. De to syn er heller ikke like velbegrunnede. Det er bred enighet blant teologer om at alle bibelsteder som omhandler ekteskapet og homoseksuelle adferd, er klart avvisende til homofilt samliv. Påstander om at apostlene ikke kjente til homoseksualitet slik vi kjenner den i dag, er blitt grundig tilbakevist.

Det finnes heller intet grunnlag for å hevde at Bibelens tale om kjærlighet gir grønt lys for ekteskap mellom to av samme kjønn (kfr Rom 1:24-28, 1 Kor 13:5, 1 Joh 5: 3). For at et lærestandpunkt i kirken skal være velbegrunnet, må det være begrunnet i Guds Ord. Det liberale synet er i strid med Skriften og kan derfor ikke kalles «velbegrunnet».

La meg fremsette en generell påstand: Der et restriktivt og et liberalt syn blir ansett som like gyldige, har man i praksis gjort det restriktive synet ugyldig. Anvendt på «nei» og «ja» til homofilt samliv, betyr dette at der disse to syn blir ansett som like gyldige, vil «nei»- synet i praksis være forkastet. Det vil bli omtalt som intolerant og diskriminerende.

Dersom det restriktive synet bygger inn en aksept av det liberale, har det i realiteten opphevet seg selv. Ingen bør la seg lure. To motstridende syn kan ikke legges til grunn for kirkens liturgi. Har Kirkemøtet innført en liturgi for ekteskapsinngåelse mellom to av samme kjønn, ja, da er den liberale «kjønnsnøytrale» ekteskapsforståelsen samtidig godkjent som Den norske kirkes offisielle lære! Da er vi som vil fastholde at den bibelske sannhet at ekteskapet er mellom én mann og én kvinne, kommet i strid med Den norske kirkes lære.

For å få oss til å godta kirkens nye lære, tales det om å gi prester reservasjonsrett. Hva betyr dette? Å reservere seg innebærer at man er fritatt fra normen. Helsepersonell har reservasjonsrett slik at de kan bli fritatt for å medvirke ved abortinngrep. Å medvirke er det normale og rette ifølge abortloven, fritak er unntaket. En prest skal altså normalt ektevie to av samme kjønn. Det hører med til stillingen. Men det er tillatt å si nei. Det er ikke vanskelig å spå at en slik reservasjonsrett vil bli kortvarig. Presset mot dem som reserverer seg vil blir stort, for noen uutholdeli

Mange spørsmål melder seg: Skal reservasjonsretten bare gjelde prester? Hva med andre ansatte i kirken? Kan kateketer lære konfirmantene at ekteskapet i Bibelen er avgrenset til mann og kvinne? Kan organister nekte å medvirke ved likekjønnede vielser? Kan hele menigheter reservere seg mot at slike vielser finner sted i deres kirke?

La oss være realister. I lengden vil verken Kirkemøtet eller biskopene tolerere at det finnes to likeverdige syn i kirken. Alt som kan synliggjøre en læresplittelse vil bli motarbeidet. Åpen kirkegruppe har talspersoner som har hevdet at å nekte homofile par rett til å gifte seg i kirken, er å frata dem menneskeverd. For dem dreier det seg ikke om to likeverdige syn, det er kirkens tradisjonelle syn som er uakseptabelt. Å gi reservasjonsrett kan imidlertid være tjenlig for å gi flest mulig tid til å tilpasse seg nyordningen.

Striden om homofile pars rett til å gifte seg i kirken er egentlig bare et symptom på en dyptgående teologisk splittelse som dreier seg om bibelsyn, kirkesyn og rettferdiggjørelseslæren. En kirke kan selvsagt leve godt med at medlemmene har ulike syn på mange spørsmål. De kan ha motstridende politiske preferanser og ulike syn på prioriteringer og arbeidsmetoder i en menighet. Til kirkens enhet er det ifølge Augustana VII tilstrekkelig å være enig om evangeliets lære og sakramentenes forvaltning.

Men «evangeliets lære» avgjøres ikke med utgangspunkt i folks fornuft, følelser eller erfaringer. I en reformatorisk kirke er Skriften den eneste normen for tro, lære og liv. Innfører kirken en liturgi for vigsel av to av samme kjønn, er kirken kommet i strid med sitt eget normgrunnlag. Bibeltro kristne kan aldri godta dette.

Til grunn for Den norske kirkes demokratiske ordning ligger et kirkesyn der alle døpte regnes som kristne, uansett hva de tror og hvordan de lever. Men Jesus omtaler «sine får» som de som hører hans røst og følger Ham (Joh 10:3). Da disiplene første gang ble kalt kristne, var det de utenforstående som gav dem denne betegnelsen, fordi de kristne skilte seg ut ved at de med ord og gjerning viste at de ville følge Kristus. Augustana IV taler om rettferdiggjørelse ved tro.

Den kristne tro har et innhold. Når den felles trosbekjennelsen fremsies høyt i kirken hver søndag, er det for å minne hverandre om dette. Augustana XII lærer at de som er falt fra etter dåpen, kan få tilgivelse når de omvender seg, angrer og tror at syndene forlates for Kristi skyld. 1 Joh 1:5f viser oss at det er umulig å leve i lyset og samtidig vandre i mørket – det vil si fastholde og forsvare et liv i synd.

En sann Jesu Kristi kirke kan aldri godta og velsigne noe som Skriften omtaler som synd. En slik kirke fremtrer som en løgnkirke. Vi skal alle stå til ansvar for Guds domstol – også de som er blitt forført og de som forfører.


http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/kronikk/Kan-vi-a...
LeifG - 25-10-2015 kl 16:17

Ja, dette er ett godt eksempel på skriftlærde og fariseere som slår seg på brystet og går rettferdig bort.

Lurer på vedkomne vender om når han skjønner at synd er lovbrudd og at for hver søndag som helligholdes istedet for Sabbaten den syvende dag så synder man like mye som aktive "kristne" homofile som gifter seg i kirken og krever velsignelse fra Gud.

Sitat Kvalbein:

"En sann Jesu Kristi kirke kan aldri godta og velsigne noe som Skriften omtaler som synd. En slik kirke fremtrer som en løgnkirke.

Vi skal alle stå til ansvar for Guds domstol – også de som er blitt forført og de som forfører."

gana - 26-10-2015 kl 05:40

2. Mos 20,8: "Husk sabbatsdagen og hold den hellig."

Ordet i grunnteksten som er oversatt til sabbatsdagen kan også oversettes «hviledagen».

I den kristne kirke er det den syvende dag, søndag, som er hviledagen.

Det står intet sted i Skriften at vi er pålagt å holde den jødiske kalender for hellig,

tvert imot så var Paulus greker for greker og jøde kun for jøde.[Redigert den 26-10-2015 kl 05:58 av gana]

LeifG - 26-10-2015 kl 09:33

Hvorfor satser du så hardt på å lyve så du tror det selv?

Sabbaten var lenge før Moses mottok loven på steintavler som ble gitt for at man skulle innse at man hadde faret vill fra Ham siden Eden.
Og selve Sabbatsbudet er budet som gjør at vi ikke skal glemme Ham, vår Skaper og Gud i vårt daglige liv.

Dette er Sabbatsbudet og Hviledagen:

2 Mos 20,8-11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter.

For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.Han, altså vår Herre og Gud, vår Skaper ber oss om å ikke glemme akkurat dette moralske bud som er satt til side for spesielt bruk og løftet opp imot de andre dagene. En av syv dager er satt av til Ham og da har vi seks dager på å gjøre vårt eget.

Å holde søndagen istedet for Skaperens dag, den syvende er å løfte opp en avgud, Solguden. Han er anklageren og sier vi ikke kan holde Guds bud fordi vi er skapt syndere. Han har en lovløs lære og har rettferdiggjort seg selv i sin egen lære.
Men du har rett i at den kristen kirke har søndagen/ soldagen som som hviledag, noe som ble oppnådd etter å ha forfulgt og drept alle sabbatsholdere/ Jesu etterfølgere og med det etterfølgende innførte en søndagslov av det hedenske Rom.

Det er interessant å observere at antikrist trone skulle forsøke å endre Guds hellige tider og bud, ja at dette vesen skulle få makt over de hellige.. .

Skjønner egentlig ikke hvorfor du står imot sannheten og lar deg forføre av bedraget. Hvorfor? Er du redd (noe jeg skjønner men Gud tar vare på deg) eller er det stoltheten som forbyr deg å erkjenne sannheten? Jeg bare spør.

Viking - 19-11-2015 kl 11:45

Sitat: skrevet av gana  
2. Mos 20,8: "Husk sabbatsdagen og hold den hellig."

Ordet i grunnteksten som er oversatt til sabbatsdagen kan også oversettes «hviledagen».

I den kristne kirke er det den syvende dag, søndag, som er hviledagen.

Det står intet sted i Skriften at vi er pålagt å holde den jødiske kalender for hellig,

tvert imot så var Paulus greker for greker og jøde kun for jøde.[Redigert den 26-10-2015 kl 05:58 av gana]


Jo da, hele veien gana. Gud er ikke i kirken på søndagen, jeg fant
Han aldri der. Det eneste jeg fikk i kirken var tvil om kirkens lære.


gana - 19-11-2015 kl 12:20

Alle kirker er ikke like Viking.

Et eller anna sted vil du nok finne ham.

Viking - 19-11-2015 kl 19:12

Sitat: skrevet av gana  
Alle kirker er ikke like Viking.

Et eller anna sted vil du nok finne ham.


Alt som er bygget på "moderkirkens(drkk og døtre)" lære er foruten Guds tilstedeværelse. Han er ikke der.

Jeg fant Gud i Hans lære, ikke kirkens tradisjon "erstatningslære".
Ikke pinsevenner, ikke metodist, ikke j.vitner, heller ikke frikirken, i
det hele tatt ikke i de lutersk evangeliske menigheter. Det er ikke
snakk om små forskjeller som kan oversees. Se bare på profetiene. Kirken kan overse og godta delvis oppfyllte profetier
for at de skal tilpasseses deres lære. Ved å bygge en lære på
delvise sannheter kommer en ikke nærmere over tid,
snarere lenger bort fra sannheten.

Men det er slikt du ikke kan/vil forstå gana, en må ville det.


LeifG - 19-11-2015 kl 20:40

Guds ord, GT som NT garanterer at Han ikke er iblant de trosretninger og personer som IKKE holder Hans bud. Han kan være der ja, men da kun for å hente de ut fra løgnen de står i.

gana - 19-11-2015 kl 21:50

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Alle kirker er ikke like Viking.

Et eller anna sted vil du nok finne ham.


Alt som er bygget på "moderkirkens(drkk og døtre)" lære er foruten Guds tilstedeværelse. Han er ikke der.

Jeg fant Gud i Hans lære, ikke kirkens tradisjon "erstatningslære".
Ikke pinsevenner, ikke metodist, ikke j.vitner, heller ikke frikirken, i
det hele tatt ikke i de lutersk evangeliske menigheter. Det er ikke
snakk om små forskjeller som kan oversees. Se bare på profetiene. Kirken kan overse og godta delvis oppfyllte profetier
for at de skal tilpasseses deres lære. Ved å bygge en lære på
delvise sannheter kommer en ikke nærmere over tid,
snarere lenger bort fra sannheten.

Men det er slikt du ikke kan/vil forstå gana, en må ville det.Ja jeg tror Gud kan finnes både i og utenfor kirkene.

Mangfoldet er en naturlig konsekvens av forskjellig bakgrunn og kulturforskjeller med mer.

soneh-chamas - 22-11-2015 kl 02:34

Sitat: skrevet av LeifG  
Her er det svært interessante undersøkelser som gir ett helt annet svar, mere troverdig også:

https://vimeo.com/5358570Relevante forelesninger på youtube:
https://www.youtube.com/results?search_query=sodom+steven+co...

Hilsen Soneh Chamas

[Redigert den 22-11-2015 kl 01:34 av soneh-chamas]