Apologetisk Forum

Løgnerene er avkledd..

LeifG - 10-10-2015 kl 14:52

Det er trygt og godt å lese Guds ord fordi Djevelen, alt ondt blir avkledd via bibelen.
Når vi ser hva fallet går ut på, og metodikken Satan bruker så dreier det seg om føleri i om hvem Jeget er. Bare Gud er Jeg Er, vi kan ikke kalle oss Jeg er den Jeg er. Bare Gud er den Han er, vi er formbart støv opp imot Ham og er ikke Jeg Er.
Vi er dødelige, bare Gud er udødelig men løgnens far, morderen sier vi er Jeg Er, udødelige.

Men tror vi løgneren, at vi er udødelige så er det fordi løgneren er i vårt hjerte, der Gud skal sitte, der Guds Tempel er i ditt indre. Når løgneren sitter i ditt hjerte tror du at du ikke kan dø og dine følelser er forherdet til stein, du kan ikke formes av Gud mere fordi du tror du selv er en Gud. Udødelig og kunnskap om godt og ondt, da sitter djevelen i ditt hjerte og han har sitt tempel i deg fordi du tilber da ham.

2 Tess 2,4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.

Det som kan redde oss er tro på Guds ord, Jesus Kristus og da selv ha Jesu tro. Man må elske sannheten.


Joh 8,42-44 Jesus sa til dem: Var Gud eders far, da elsket I mig; for jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham; for jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig. Hvorfor skjønner I ikke min tale?

Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Matt 4,8-10 Atter tok djevelen ham med op på et meget høit fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa til ham: Alt dette vil jeg gi dig hvis du vil falle ned og tilbede mig. Da sa Jesus til ham:

Bort fra mig, Satan! for det er skrevet:

Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene.


Det står skrevet og Satans venner viser ikke til Guds ord men kan og vil for å bedra bruke isolerte utdrag av Guds ord.
Så Satans bedragende tro sier at vi ikke kan dø og som vi vet så sier han at vi ikke kan og/ eller trenger å holde Guds ti bud. Hvor mange her inne faller innenfor denne falske tro?