Apologetisk Forum

Falle på eller bli falt på..

LeifG - 26-9-2015 kl 17:29

Det er det store spørsmål.

Den gamle pakts Israel ble falt på og knust til støv da Arvingen ble drept og med det forsøkt frastjålet arven.

Matt 21,33-45 Hør en annen lignelse:

Det var en husbond som plantet en vingård, og han satte et gjerde omkring den og gravde en vinperse i den og bygget et tårn, og så leide han den ut til vingårdsmenn og drog utenlands. Da det nu led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til vingårdsmennene for å ta imot den frukt som han skulde ha; og vingårdsmennene tok hans tjenere: en slo de, en drepte de, en stenet de. Atter sendte han andre tjenere, flere enn de første, og de gjorde likeså med dem.

Men til sist sendte han sin sønn til dem og sa:
De vil undse sig for min sønn.

Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de sig imellem:
Dette er arvingen; kom, la oss slå ham ihjel, så vi kan få hans arv! Og de tok ham og kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel.

Når nu vingårdens herre kommer, hvad skal han da gjøre med disse vingårdsmenn?

De sier til ham:
Ille skal han ødelegge disse illgjerningsmenn, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir ham frukten i rette tid. Jesus sier til dem:

Har I aldri lest i skriftene:
Den sten som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnesten; av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øine?

Derfor sier jeg eder:
Guds rike skal tas fra eder og gis til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller på denne sten, han skal knuses, men den som den faller på, ham skal den smuldre til støv.

Og da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at han talte om dem.Det er ingen tvil om at Grunneieren er Gud og sønnen er Jesus i lignelsen, det er heller ingen tvil om at vingårdsmennene er Israel i den gamle pakt.

Det er også interessant å legge merke til at hjørnesteinen er Jesus og at den gamle pakt Israel valgte Keiseren, Pontifeks Maximus av Rom som deres Konge. I dag kaller Pontifeks Maximus (nøkkelbæreren og brobyggeren) seg for Vicarius Filii Dei (Istedet for Kristus) og de kristnes Hovedhjørnestein (Petr med nøkler og brobygger) all tro skal og må bygge på.

Matt 21,38 Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de sig imellem: Dette er arvingen; kom, la oss slå ham ihjel, så vi kan få hans arv!


Det er ingen tvil om den samme lignelse er ment for DRKKs presteskap og skjøger.

Tenk det, om vi faller på Ham er det fordi vi overgir oss til Ham med hele oss (knust av kjærligheten) men blir vi falt på er det fordi vi forherder oss imot Ham og forsøker heller å stjele vår vei opp til himmelen og arven.

gana - 26-9-2015 kl 18:15

Sitat: skrevet av LeifG  

Det er ingen tvil om den samme lignelse er ment for DRKKs presteskap og skjøger.

Da må i så fall sabbatsbudet ha blitt den hjørnestenen som kommer istedenfor Sønnen.

Protestantiske kirker har ingen pave over seg som kommer istedenfor Kristus.

[Redigert den 26-9-2015 kl 18:28 av gana]

LeifG - 26-9-2015 kl 18:22

Sitat: skrevet av LeifG  
Det er det store spørsmål.

Den gamle pakts Israel ble falt på og knust til støv da Arvingen ble drept og med det forsøkt frastjålet arven.

Matt 21,33-45 Hør en annen lignelse:

Det var en husbond som plantet en vingård, og han satte et gjerde omkring den og gravde en vinperse i den og bygget et tårn, og så leide han den ut til vingårdsmenn og drog utenlands. Da det nu led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til vingårdsmennene for å ta imot den frukt som han skulde ha; og vingårdsmennene tok hans tjenere: en slo de, en drepte de, en stenet de. Atter sendte han andre tjenere, flere enn de første, og de gjorde likeså med dem.

Men til sist sendte han sin sønn til dem og sa:
De vil undse sig for min sønn.

Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de sig imellem:
Dette er arvingen; kom, la oss slå ham ihjel, så vi kan få hans arv! Og de tok ham og kastet ham ut av vingården og slo ham ihjel.

Når nu vingårdens herre kommer, hvad skal han da gjøre med disse vingårdsmenn?

De sier til ham:
Ille skal han ødelegge disse illgjerningsmenn, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir ham frukten i rette tid. Jesus sier til dem:

Har I aldri lest i skriftene:
Den sten som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnesten; av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øine?

Derfor sier jeg eder:
Guds rike skal tas fra eder og gis til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller på denne sten, han skal knuses, men den som den faller på, ham skal den smuldre til støv.

Og da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at han talte om dem.Det er ingen tvil om at Grunneieren er Gud og sønnen er Jesus i lignelsen, det er heller ingen tvil om at vingårdsmennene er Israel i den gamle pakt.

Det er også interessant å legge merke til at hjørnesteinen er Jesus og at den gamle pakt Israel valgte Keiseren, Pontifeks Maximus av Rom som deres Konge. I dag kaller Pontifeks Maximus (nøkkelbæreren og brobyggeren) seg for Vicarius Filii Dei (Istedet for Kristus) og de kristnes Hovedhjørnestein (Petr med nøkler og brobygger) all tro skal og må bygge på.

Matt 21,38 Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de sig imellem: Dette er arvingen; kom, la oss slå ham ihjel, så vi kan få hans arv!


Det er ingen tvil om den samme lignelse er ment for DRKKs presteskap og skjøger.

Tenk det, om vi faller på Ham er det fordi vi overgir oss til Ham med hele oss (knust av kjærligheten) men blir vi falt på er det fordi vi forherder oss imot Ham og forsøker heller å stjele vår vei opp til himmelen og arven.Det er bestemt viktig å presisere at det er den gamle pakts Israel det er snakk om. Etter den gamle pakt kom umiddelbart, eller overlappende den nye pakts Israel. 3,5 år etterpå ble hedningene podet inn i dette Israel. Med det ble de 70 uker/ 490 år oppfylt.