Apologetisk Forum

Hva med tempelplassen ?

Jerusalem - 29-8-2015 kl 10:44

Mark 14,49 "Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen"

Luk 22,53 "Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen"

Matt 21,23 "Så gikk han inn på tempelplassen, og mens han underviste, ...."

Luk 19,47 "Hver dag var han på tempelplassen og underviste."

Joh 7:14 "Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise."

Luk 21:38 "tidlig om morgenen flokket folket seg om ham på tempelplassen for å høre ham"

Joh 7,28 "Da ropte Jesus ut mens han underviste på tempelplassen"

Det er med andre ord på det rene at Jesus Kristus underviste hver dag på tempelplassen !

Etter hans bortgang, fortsatte disiplene å møtes på samme sted hver dag !

Apg 2,46 "Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen"

Hvorfor har de kristne sluttet med det ? Hvorfor er ikke tempelplassen et hellig sted for de kristne ? Hvorfor vender ikke de kristne tilbake til tempelplassen, der Jesus Kristus og disiplene møttes hver dag ?TRAPPEN OPP TIL TEMPELPLASSEN (Bra rekonstruksjon bortsett fra at også hovedinngangen øverst i trappen var en buegang) :)

[Redigert den 29-8-2015 kl 11:14 av Jerusalem]

LeifG - 29-8-2015 kl 18:18

Det er vel fordi slikt er det bare hedninger og de som mangler tro som trenger å holde av.

Den som er kristen, altså har Jesu tro ser Ham der oppe og tilhører Ham der oppe.
De vet hva som betyr noe og hva som ikke betyr noe. Ett eksempel på mangel på tro finner vi i DRKK som måtte fjerne det 2. bud for å kunne opprettholde sin hedenske tro, samtidig som de vant alle som ikke tror til å ikke tro Ham der oppe.

Jerusalem - 30-8-2015 kl 14:13

Vel, ikke langt unna har du Jesu grav og Golgata hvor han ble henrettet og Getsemane hage hvor de tilbragte nettene etter å ha undervist på tempelplassen.

Alle disse stedene har de kristne kommet tilbake til i to tusen år, men ikke tempelplassen, hvorfor ?

Kanskje han er "der oppe" i sin Fars hus ? allerede som tolvåring var han der.

Luk 12:41 "Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektninger og venner. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem."


[Redigert den 30-8-2015 kl 14:15 av Jerusalem]

LeifG - 2-9-2015 kl 09:10

De som tror har øynene festet der oppe hvor Han er nå, de som ikke tror har øynene festet her nede og slåss så fillene fyker.. .

Det er egentlig ikke så interessant men det som er interessant er å få mennesker til å slutte å se på og vinne posisjon i og på de jordiske ting. Frelse er å bli fri hjerte/ følelser for det som er tapt, kjemp heller for at verden skal se Ham der oppe.

Jerusalem - 2-9-2015 kl 09:48

Sitat: skrevet av LeifG  
De som tror har øynene festet der oppe hvor Han er nå, de som ikke tror har øynene festet her nede og slåss så fillene fyker.. .

Det er egentlig ikke så interessant men det som er interessant er å få mennesker til å slutte å se på og vinne posisjon i og på de jordiske ting. Frelse er å bli fri hjerte/ følelser for det som er tapt, kjemp heller for at verden skal se Ham der oppe.


Der oppe er ikke så langt opp som du tror, himmelriket er på jorden.

Når Jesus Kristus daglig underviste på tempelplassen gikk han opp denne trappen.
Øverst i trappen gikk han direkte inn i en basilika (kongelig søylehall) som stod der frem til år 70 e.KrDagens katedraler og kirker er laget til minne om denne basilikaen på tempelplassen, stedet Jesus Kristus og disiplene daglig var.

[Redigert den 2-9-2015 kl 09:50 av Jerusalem]

LeifG - 2-9-2015 kl 22:16

Det er kun mulig inne i oss for Skaperen skriver loven i deres hjerter og bor der i, alle som har Ham og Hans bud sitt hjerte vil bli reddet fra denne verden.

Det alene beviser hvem som tilhører hvem.

Jerusalem - 3-9-2015 kl 12:47

Sitat: skrevet av LeifG  
Det er kun mulig inne i oss for Skaperen skriver loven i deres hjerter og bor der i, alle som har Ham og Hans bud sitt hjerte vil bli reddet fra denne verden.

Det alene beviser hvem som tilhører hvem.


Nei, akkurat som folket daglig møtte Jesus Kristus i søylehallen opp på tempelplassen og lyttet til hans ord, møter folk i dag, daglig Jesus Kristus i kirkerommet og lytter til hans ord. Jesus Kristus har kommet for å bli, Leif

[Redigert den 3-9-2015 kl 13:03 av Jerusalem]

LeifG - 4-9-2015 kl 16:39

Det er forskjell på den gamle pakt presteskapsordning og den nye pakt etter Åndens fall, henholdsvis år 30 og år 33 da også Ånden falt på hedningene.

Lyv ikke så du tror det selv, eller tro ikke løgnen når det står skrevet!

Matt 4,4 Men han svarte og sa: Det er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.
Matt 4,7 Jesus sa til ham: Det er atter skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.
Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: Bort fra mig, Satan! for det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene.

Hebr 10,16 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,

Joh 14,22-24 Judas - ikke Iskariot - sier til ham: Herre! hvad kommer det av at du vil åpenbare dig for oss og ikke for verden? 23 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.

Joh 14,26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder. .

LeifG - 4-9-2015 kl 20:51

For øvrig finnes det ikke ett hellig sted, objekt eller ting her på denne jord.

Det eneste som er hellig er Guds bud, i særstilling den syvende dag Sabbaten og de som holder/ kommer til å holde Guds bud.

Viking - 4-9-2015 kl 21:05


Ja, jeg kan ikke se at annet kan være mulig. Guds lære identifiseres nettopp
på å leve i Guds lys og lære. Kristus bekreftet dette når han var her, han
oppfyllte profetiene og endret ikke på kjernen av Guds lære.

Sabbaten var og er for alle som vile/vil tilhøre Gud.

Ha en god sabbat :)[Redigert den 4-9-2015 kl 21:25 av Viking]

LeifG - 4-9-2015 kl 21:11

Sabbaten Er for alle tilhører Ham. :)

Ha en velsignet Sabbat Viking!

Jerusalem - 22-9-2015 kl 19:47

Jeg fant enda en henvisning til tempelplassen og igjen dreier det seg om daglig undervisning.

Apg 5:42 "Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias"

Hvorfor har denne praksisen til både Jesus Kristus og Apostlene gått i glemmeboken ?

LeifG - 22-9-2015 kl 20:11

Har ikke det Jerusalem, tempelet er i dag i ethvert individuelle og personlige menneske som tror på Ham.

I tempelet hadde man Lysestaken, bildet på Guds Ånd som lyste opp templet og skuebrødet som er Guds ord. I dag bor Guds ord og Guds Ånd i ethvert individuelt menneske som personlig tror Ham. Gud lyser opp Ordet i dem, og de samles.

Hvis man tror Jesu offer og følger Ham som ens Yppersteprest og eneste Mellommann inn der er det lett å se.

Jerusalem - 26-11-2015 kl 17:37

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Jeg fant enda en henvisning til tempelplassen og igjen dreier det seg om daglig undervisning.

Apg 5:42 "Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter dag og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias"

Hvorfor har denne praksisen til både Jesus Kristus og Apostlene gått i glemmeboken ?
Har ikke det Jerusalem, tempelet er i dag i ethvert individuelle og personlige menneske som tror på Ham.

I tempelet hadde man Lysestaken, bildet på Guds Ånd som lyste opp templet og skuebrødet som er Guds ord. I dag bor Guds ord og Guds Ånd i ethvert individuelt menneske som personlig tror Ham. Gud lyser opp Ordet i dem, og de samles.

Hvis man tror Jesu offer og følger Ham som ens Yppersteprest og eneste Mellommann inn der er det lett å se.


Selvsagt har den det, Leif ingen kristne underviser eller gjør noe som helst på tempelplassen i dag. Det er som om Jesus Kristus og Apostlene aldri var der. Det du istedet finner er muslimske lærere (Mullah) som underviser vranglære om Gud (Allah)[Redigert den 26-11-2015 kl 16:55 av Jerusalem]

LeifG - 27-11-2015 kl 00:23

Ja, det gjør de der og i Romas midte finner vi DRKK som sprer verre vranglære enn Islam gjør.

Jerusalem - 27-11-2015 kl 14:47

Sitat: skrevet av LeifG  
Ja, det gjør de der og i Romas midte finner vi DRKK som sprer verre vranglære enn Islam gjør.


Også paver besøker tempelplassen, men underviser ingen der.

Luk 19,47 "Hver dag var han på tempelplassen og underviste."
[Redigert den 27-11-2015 kl 13:52 av Jerusalem]

LeifG - 27-11-2015 kl 19:34

Du skjønner at Templet i den nye pakt er enhver som tror, Gud underviser enhver som tror personlig?

Deri er forsoningen, Gud i oss og der skriver Han loven i hjertet og sinn. Pavedømmet med sin grunnleggende lære skjuler denne frelse for menneskeheten og holder mennesket i fortsatt trelldom.

Jerusalem - 28-11-2015 kl 13:51

Sitat: skrevet av LeifG  
Du skjønner at Templet i den nye pakt er enhver som tror, Gud underviser enhver som tror personlig?

Deri er forsoningen, Gud i oss og der skriver Han loven i hjertet og sinn. Pavedømmet med sin grunnleggende lære skjuler denne frelse for menneskeheten og holder mennesket i fortsatt trelldom.

Tema er ikke det jødiske templet, men tempelplassen, som var et slags forum romanum hvor Jesus Kristus og Apostlene daglig underviste folk om den nye veien, Leif

Apg 2,46 "Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen"[Redigert den 28-11-2015 kl 12:59 av Jerusalem]

LeifG - 28-11-2015 kl 15:40

Tempelplassen er bildet på verdens folk som har mulighet til å se Jesu offer så de kan frelses inn til Guds rike, komme inn i Templet. Det er der, altså i denne verden (Tempelplassen) vi kan se Jesus, bekjenne våre synder på Faderen i Jesu navn for så å dø (la seg døpe) fra hva Jeg vil til hva Han vil istedet.

Ser man ikke Jesu offer og faller for det vil man aldri fatte frelsen og forsoningen i Guds tempel.

Vi må tro Moses og profetene og erkjenne at den nye pakt er her. Templet er mennesket og før mennesket får Guds Ånd i seg er mennesket utenform, altså billedlig på Tempelplassen hvor brennofferalteret /offerstedet var.

Korsfestelsen skjedde utenfor byen og innbyr deretter enhver til å komme frem for Faderen i Jesu navn og be om tilgivelse for ens synder. Det er da på en måte tempelplassen man da er på om man er i Norge, Grønland eller Nord Korea.