Apologetisk Forum

Babylon smisker med dyrkere av det skapte

 Sider:  1  2

gana - 12-9-2015 kl 09:14

Når jeg leser Bibelen i helhet så finner jeg at det var bare en som levde helt etter loven.

LeifG - 12-9-2015 kl 09:38

Bra, tro på Ham, ser hva Han gjorde og viste til.., og følg Ham da.

Da får du ett svar.


Rom 7,23-25 men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider mot loven i mitt sinn og tar mig til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer.

Jeg elendige menneske! hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?

Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre!

– Så tjener da jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.

Rom 8,2-5 for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.
For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

For de som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til.

7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –


[Redigert den 12-9-2015 kl 09:41 av LeifG]

 Sider:  1  2