Apologetisk Forum

Underlig

gana - 21-5-2015 kl 12:52

Avisen Dagen kan berette at Norge ar fått besøk av Bill Johnson, amerikansk pastor og forfatter. Han har vært pastor i Bethel Church i Redding, California, siden 1996. Bill Johnson har besøkt Norge en rekke ganger. Denne uken taler han i Credokirkens lokaler i Bergen.

Bethel Church ble etablert som en pinsemenighet innen Assemblies of God i 1954. I 1996 tok Bill Johnson over. Han åpnet opp for Toronto-vekkelsen, og en rekke manifestasjoner ble hverdagskost. Dette førte til at mange forlot menigheten. Bethel Curch er i dag en frittstående menighet.

Det har blitt stilt en del spørsmål ved teologien som ligger til grunn for menigheten. Dette går på læren rundt Jesu menneskelighet og guddommelighet. Teolog Arne Helge Teigen ved Fjellhaug mener Johnson reduserer Jesus ved å se bort fra hans guddommelighet.

Og det er dette Bibelen kaller antkrister, de kjennetegnes ved en benektelse av Jesus som Guds Sønn.

Og så til det underlige. Mange norske kristne lar seg inspirere av dette.

I løpet av de siste ti årene har kristne fra mange norske kirker og organisasjoner besøkt menigheten i California.

Her er en liste:

Oase, Ungdom i Oppdrag, Normisjon, IMI Kirken, Den norsk kirke, Pinsebevegelsen, Nordisk bønnesenter i Levanger, Jesusfelleskapet/Veien bibelskole i Bergen, Kristen Felleskap i Bergen og Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Og jeg har også en formening om hva som er grunnen til denne villfarelsen. Det er hungeren etter det lette og underholdende og overnaturlige. For folk flest er det for brysomt å gå i læremessig dybde, de satser mer på overnaturlige manifestasjoner enn på å gå i dybden i den kristne lære. Og det overnaturlige får de, men ikke sjeldent tror jeg også de kan bli ført på avveier.

Siggen - 21-5-2015 kl 17:41

Ja, det er virkelig alvorlig hvor lite opplyst man er. Paulus sier dog klart i fra om dette og advarte og formante:
«Derfor, gi akt på dere selv og på hele den flokken som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn i, for å vokte Herrens og Guds menighet som Han kjøpte med Sitt eget blod.
For dette vet jeg: Etter min bortgang skal glupske ulver komme inn blant dere, og de vil ikke spareflokken.
Også blant dere selv skal det stå fram menn som fører falsk (villedende, fortrengt)tale for å dra disiplene etter seg selv.
Vær derfor våkne, og husk at i tre år holdt jeg ikke opp med å advare hver enkelt med tårer natt og dag.
Så nå, brødre, overgir jeg dere til Gud og til Hans nådes ord, som er i stand til å oppbygge dere og gi dere arv blant alle dem som er helliget.»
Ap. gj. 20, 28-32

http://www.revivalschool.com/

http://herescope.blogspot.no/


Bildet er dog ikke helsvart. Heldigvis har vi noen som IKKE holder noe tilbake , men forkynner hele Guds råd til frelse. Blant annet Øivind Andersen – Han er død for flere år siden, og var en som ikke var spesielt populær og var heller ikke villig til å kompromisse. Men han forkynte Jesus Kristus, og Han korsfestet. Det er nå andre gang jeg lytter til disse bibeltimene til Øivind Andersen. Han var i sine siste år helt blind. Men du for et syn han hadde, åndelig sett!
http://forkynn.no/andersen.html

Norsk Luthersk Lekmanns misjon er blant dem jeg også svært gjerne låner øret til.
Jeg er glad og takknemlig til Gud for at det ennå finnes en liten rest igjen, som holder frem Guds klare, tveeggede ord. Og at vi nærmer oss Jesu komme er IKKE vanskelig å se.
La oss inderlig be om en landsomfattende syndenød vekkelse. En vekkelse som ryster vår kjære nasjon.
Takk at Gud er nådig, og Han bare venter på at mennesker skal omvende seg og tro på Jesus.
Det er en sterk kamp, og enhver på passe seg så han ikke blir så selvsikker og stolt så han tror han står og passer seg så ikke han faller. For Paulus sier videre i 1. Kor. 10, 13: «Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast; Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det.»

LeifG - 21-5-2015 kl 18:17

Sitat: skrevet av gana  
Og det er dette Bibelen kaller antkrister, de kjennetegnes ved en benektelse av Jesus som Guds Sønn.


Bra du tar opp dette, det er Alfa og Omega i selve Frelsen dette tema. Vi må være våkne og se til, komme i hu at den gyldne middelvei ofte er den rette.

Når det er sagt så er Jesus Jahve, Skaperen og vår Herre og Gud. Så hvem er Jesus (Jahve/ Jeg Er) i kjød når Han vandret her på jorden? Eller rettere sagt i hvilket kjød? Det fordi Johannes sier ikke bare antikrister benekter Jesus som Gud, nei de benekter Gud i kjød/ Sarx. Altså i vår natur, og prøvd som oss i vårt kjød.

Antikrister benekter Jesus, vår Herre og Gud i kjød, prøvd som oss og funnet deri lytefri slik at Han kunne ta vår synd på seg i kjød og dermed bære synden verdig og rettferdig bort.
Med andre ord benekter de Jesus som Gud, eller Jesus vår Herre og Gud i kjød. Det fordi de ikke tror at noen i kjød kan la være å være i synd/ synde. Så de som benekter Jesus som Gud mener at Gud ikke kunne være her fordi da fikk Han synd på seg mens de som tror Gud var her tror Han hadde Adams natur før fallet. Altså at mennesket endret seg biologisk ved fallet og at Jesus ikke hadde denne natur.

Med andre ord tror man at vi ikke kan frelses fra synd i kjød/ vår natur.

Den gyldne middelvei er at Jesus er Gud og at Han tok på seg vårt kjød i fallen syndig natur. Sann Gud sant menneske som viser oss mennesker veien ut av synd.1 Joh 4,2 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;

1 Joh 5,1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham.

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

gana - 21-5-2015 kl 18:50

Hei Siggen :)

Du har helt rett i at bilde ikke er helsvart. Sannheten har alltid vært her og den komme alltid til å bli her. Himmel og jord skal forgå, men sannheten lever videre. Det er derfor ingen grunn til mismot. Vi må bare være litt våkne, det er det som er min agenda. Ja en bør først og fremst være våken for sin egen del, men også for å kunne advare andre. Også det er en del av vårt oppdrag.

Selv har jeg også hatt en del nytte Øyvind Andersen. En ganske grundig og jordnære teolog, men mon ikke også han kunne ta feil til tider..

Kanskje like greit å ha Herren selv som vår eneste støtte.

Takk for linker, kommer muligens til å lytte litt til Andersen framover.

Ellers så var det veldig hyggelig å se deg igjen her Siggen, det er lenge siden :)

gana - 21-5-2015 kl 19:01

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Og det er dette Bibelen kaller antkrister, de kjennetegnes ved en benektelse av Jesus som Guds Sønn.


Bra du tar opp dette, det er Alfa og Omega i selve Frelsen dette tema.

Ja det er mange tema som kan være viktige, men her er vi ved selve kjernen.

Ellers så forstår jeg at vi kanskje har noe forskjellig syn når det gjelder vår falne

natur, hvorom vi har synd eller ikke, men der blir vi vel neppe enige.

:)[Redigert den 21-5-2015 kl 19:34 av gana]

LeifG - 22-5-2015 kl 21:50

Tror du at Gud i frelsen ikke ser at vi synder om vi er i Jesus? Hvilken moral og etiske retningslinjer ligger isåfall til grunn for Kristi rettferdighet? Hva er Hans rettferd da verd?

Bare tenk over det, hva frelse er for Ham, for oss og for en eventuell rettferdighet eller ikke. Hva er det som gjør at Antikrist benekter Jesus i Kjød men ikke som Gud?


1 Joh 4,2 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;

1 Joh 5,1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham.

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

Tung tids tale

gana - 23-5-2015 kl 12:25

Sitat: skrevet av gana  
Og jeg har også en formening om hva som er grunnen til denne villfarelsen. Det er hungeren etter det lette og underholdende og overnaturlige.

Og grunnen til at mange velger det lette og underholdende kan nok også være at de syns vårt lands tradisjonelle kristendom kan være noe tung og traurig. Mange av vår tids liberal-teologer ser også ut til å ha noe av den samme holdning, det er liksom det hele må sprites opp med mest mulig av tidsånden, og så kommer de isteden med noe lett underholdene. Det er liksom de med forakt sier

«Hva er Herrens tunge budskap?»

Men med denne forakt for Guds ord fører de også dom over seg selv.

Herren sier:

«Hva den tunge byrden er? Det er dere, jeg skal kaste dere av!»

«Se, derfor løfter jeg dere opp og kaster dere fra meg»

«Jeg legger på dere evig spott og evig vanære som aldri skal bli glemt.»

(Kilde: Jeremia 23, 33 - 40)

Viking - 23-5-2015 kl 20:05Sitat:

En rettferdig spire
5 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg reiser opp en rettferdig spire for David.
Kongen skal regjere med visdom
og gjøre det som er rett og rettferdig i landet.

6 I hans dager skal Juda bli frelst
og Israel bo trygt.
Og dette er navnet han skal få:
Herren, vår rettferdighet.


gana - 23-5-2015 kl 20:21

Sitat: skrevet av LeifG  
Tror du at Gud i frelsen ikke ser at vi synder om vi er i Jesus? Hvilken moral og etiske retningslinjer ligger isåfall til grunn for Kristi rettferdighet? Hva er Hans rettferd da verd?

Bare tenk over det, hva frelse er for Ham, for oss og for en eventuell rettferdighet eller ikke. Hva er det som gjør at Antikrist benekter Jesus i Kjød men ikke som Gud?


1 Joh 4,2 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud;

1 Joh 5,1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham.

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

Beklager, men jeg forstår ikke hva du mener..

gana - 23-5-2015 kl 20:22

Sitat: skrevet av Viking  


Sitat:

En rettferdig spire
5 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg reiser opp en rettferdig spire for David.
Kongen skal regjere med visdom
og gjøre det som er rett og rettferdig i landet.

6 I hans dager skal Juda bli frelst
og Israel bo trygt.
Og dette er navnet han skal få:
Herren, vår rettferdighet.


Ja der har vi det, det er intet mer å hente i California :)

LeifG - 23-5-2015 kl 21:00

Jeg tror at du ikke vil forstå, du ønsker ikke å ta inn over deg konsekvensene av at Jesus er vår bror.

Hebr 2,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,


gana - 23-5-2015 kl 21:15

Sitat: skrevet av LeifG  
Jeg tror at du ikke vil forstå, du ønsker ikke å ta inn over deg konsekvensene av at Jesus er vår bror.

Hebr 2,11 For både den som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av en; derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre,


Ja dette ble mer forståelig, stå på LeifG :)

gana - 25-5-2015 kl 11:43

2. pinsedag? Hva var det som skjedde da?

Har liksom et inntrykk av at det er litt i overkant med helligdager i dette landet.

Kanskje det er en opparbeida rettighet fra fagbevegelsen?

Eller kanskje det kan ha noe med Juda å gjøre? Tviler i grunne på det.

Vel, det er mye man kan undre seg over..

Men uansett, ha en god dag alle sammen :)

Viking - 27-5-2015 kl 12:12

Sitat: skrevet av gana  
2. pinsedag? Hva var det som skjedde da?

Har liksom et inntrykk av at det er litt i overkant med helligdager i dette landet.

Kanskje det er en opparbeida rettighet fra fagbevegelsen?

Eller kanskje det kan ha noe med Juda å gjøre? Tviler i grunne på det.

Vel, det er mye man kan undre seg over..

Men uansett, ha en god dag alle sammen :)


Takk det samme. Lurte litt på hva du mente med Juda. Kan ikke huske å ha lest noe om at det skulle være en av Guds helligdager.

Gjør ingenting å ha en ekstra fridag, en må ta vare på dem. Når en blir eldre så er fridager en velsignelse :)

Husker godt da en var gutt at helligdager var kjedelige dager, men det er det ikke nå :)

.

gana - 27-5-2015 kl 13:07

Jada, Juda eller ikke Juda, vi må ta vare på det vi har.

Det underlige er at så mange synes å mene at sann kristendom helst er å finne langt vekke.

Noen reiser til California og noen reiser til Israel.

Det er liksom den bokstavtro Juda-troen ikke helt vil slippe taket..

:cool:

Viking - 27-5-2015 kl 14:02

Sitat: skrevet av gana  
Jada, Juda eller ikke Juda, vi må ta vare på det vi har.

Det underlige er at så mange synes å mene at sann kristendom helst er å finne langt vekke.

Noen reiser til California og noen reiser til Israel.

Det er liksom den bokstavtro Juda-troen ikke helt vil slippe taket..

:cool:


Da Kristus kom til Israel var det få igjen i landet som stammet fra Jakobs hus. Vi må huske på hva som skjedde da Gud sendte både nordriket og Juda bort i fangenskap. Begrepet "falske jøder" har sin opprinnelse fra den tiden pga innvandring av andre naboland. Både lære og mennesker endret seg med tid der.

Hvis alle levende etterkommere av Jakob hadde kommet tilbake
til Israel måtte Israel utvides betraktelig for å romme alle disse millioner mennesker.

.

gana - 27-5-2015 kl 16:10

Ja det er det jeg sier. Er det ikke California så er det Israel. Det viktigste må vel være at flest mulig kommer til Kristus.

Det var det pinsen handlet om, at Hans Ånd skulle kunne komme til oss uansett hvor vi er.

gana - 30-5-2015 kl 18:12

Sitat: skrevet av LeifG  
Hva er det som gjør at Antikrist benekter Jesus i Kjød men ikke som Gud?

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

Utsagnet om at "Jesus er Kristus" betyr jo nettopp det at han er Gud.

Jesus Kristus = Messias = Guds Sønn = Gud (dvs. en del av den treenige Gud)

Så når noen benekter Jesus Kristus så betyr ikke det bare at den benekter ham i kjød, men også at de benekter ham som Gud.

Dette henger sammen, har man benektet Jesu Krist i kjød så har man også benektet ham som Gud.

LeifG - 30-5-2015 kl 19:45

Jesus er menneske i kjød, dette kjød er Kristus. Det er poenget og om du tenker etter så er Hans offer kun gyldig om Han lot seg friste i kjød. Gud kan dessuten ikke la seg friste. Poenget til Antikrist benektelse er at om Han ikke kom i kjød er ikke Hans offer for vår synd i kjød godt nok, og det har han rett i. Det e ringen rettferdighet i Jesu offer om Han ikke kom i kjød for å ta vår synd i vårt kjød.

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Jak 1,13-16 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

16 Far ikke vill, mine elskede brødre!


2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.


Antikrist vil derfor stå frem som om han er Jesus og få mennesker til å tro at Jesus IKKE kom i vårt kjød for da ville Han ha vært synd, og syndet. Med andre ord ikke tro at vi på noen måte kan frelses fra synd men kun med synd. Altså en frelse uten lov, en lovløs tro.

LeifG - 30-5-2015 kl 21:56

Bare tenk også over det at antikrist sier at Jesus er Gud men ikke prøvd i vårt kjød for da har jo Jesus synd sier Antikrist.

Med andre ord sier denne tro at vi fødes som syndere og er syndere fra unnfangelsen av, dermed gis det korn til en lovløs lære. Ser vi etter i Åpenbaringen og andre steder skal antikrist stå frem som om han er Gud, altså Jesus. Med andre ord en bedragersk lovløs "KRISTEN" lære. En lovløs lære fordi man ikke tror at Jesus (Gud Skaperen) i kjød ble prøvd, for tror man Jesus i kjød så kan vi frelses fra synd her og nå ved å følge Ham og ha den tro Han viste oss og har. Da er det Game Over Satan.. .gana - 30-5-2015 kl 22:20

Jaha, da får jeg visst bare fortsette med å undre meg :)


gana - 30-5-2015 kl 22:21

En annen ting som undrer meg er mange troendes kamp mot kristen frihet.

Konkret tenker jeg nå på manges kamp mot søndagsåpne butikker.

Det er liksom de tror de gjør Herren en tjeneste om de kan la butikkene forbli stengt på hviledagen.

Men Gud vil jo frihet også på søndagen.

Tror kanskje mange forveksler helligholdelse med stengte dører og null arbeid. En underlig misforståelse.

Nei, la oss få et enda mer fritt og åpent samfunn.

Det er djevelens verk å binde i ufrihet, han liker ikke når menneskene får for mye valgfrihet.

La oss derfor si ja til åpen frihet også på søndagen.

Søndag - en frihetsdag!

:yes:

LeifG - 30-5-2015 kl 22:40

Guds rike er ikke av denne verden og Guds folk er Hans ambassadører. Ambassadører vil vel ikke tvinge en verden man ikke tilhører til å holde Soldagen, Satans dag Hellig i den tro at denne verden skal tro at det er den dagen Skaperen velsignet (Løftet spesielt opp) og helliggjorde (Satte til side for spesielt bruk opp imot de andre dagene)?

gana - 30-5-2015 kl 22:45

Ganske riktig det. Guds ambassadører burde ikke tvinge noen dager.

Søndag er vår dag.

Gud vil frihet.

:)

Viking - 31-5-2015 kl 08:24

Sitat: skrevet av gana  
Ganske riktig det. Guds ambassadører burde ikke tvinge noen dager.

Søndag er vår dag.

Gud vil frihet.

:)


Jeg er helt sikker på at du vil endre din mening der. Høres lite logisk ut at Gud vil ha soldagen, SUN day, Sonn tag osv. som hviledagen.

Gud vil ikke identifiseres med avguder.

Hva sa Kristus om hvordan det ville være å følge Ham?
Hvis friheten var kommet etter korsfestelsen, hvorfor måtte apostlene dø, hvorfor måtte millioner dø for Hans navns skyld?

Søndagen er en bløff. Oppstandelsen på søndag er en bløff.

http://www.new2torah.com/wp-content/uploads/2011/04/EASTERNI...


Har forresten ikke bitt meg merke i denne før:

Joh. 11- 9 Jesus svarte: «Har ikke dagen tolv timer?

Den er viktig for utregning
av "tre dager og tre netter".
Hele søndags oppstandelsen er bløff.

.

[Redigert den 31-5-2015 kl 09:37 av Viking]

LeifG - 31-5-2015 kl 09:48

Det som er viktig tror jeg er å se på Gud Skaperen, hva Han gjorde og hva ga oss. Det er Jesus som er Skaperen og Sabbaten er Hans Dag, Herrens Dag.

Jesus satte til side, til spesielt bruk den syvende dag Sabbaten. Det i forhold til de andre seks dagene og ut over det løftet Han opp denne dagen over de andre. Hvorfor?

-Jo, skriften sier at det er så vi ikke skal glemme Ham, Skaperen av Universet i vårt daglige liv og så verden skal kunne se hvem som tilhører Ham, Skaperen av Universet.

Vi som tror Ham følger Ham og holder Hans dag uten å forsere den på verden som ikke vi har en del i. Verden må og skal gjøre som den selv vil, for bare på den måten viser verden at den ikke vil klare seg uten å følge Gud de og. Det er vitner om at Gud har rett og verden er selvdestruerende i sin egosenteriske uempatiske og lovløse ferd. Dommen kommer snart.

Viking - 31-5-2015 kl 11:18


Ingen tvil om at Gud har identitet.
Men når kirken fremstiller Gud så
har de lagt et slør over og endret
så mye at identiteten har blitt
endret og at Hans lære er blitt endret.

For at vi skal avsløre dette bedrag har
Kristus gitt oss tegn til hjelp.

.

LeifG - 31-5-2015 kl 11:48

Sløret er å ikke tro at Jesus er Kristus, å ikke tro det og Ham der. Kirken benekter at Jesus er Kristus i sin grunnleggende arvesyndslære, de har uvitende antikrist lære.

gana - 31-5-2015 kl 16:08

Arvesyndslæren er vel noe som hentes i fra Bibelen.

Om følgene av Adams fall sier Paulus følgende:

"ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker".

LeifG - 31-5-2015 kl 17:52

Det har ingenting med Kirkens arvesyndslære å gjøre. Det er en fordømmelse fordi vi fødes som vi skal være inn i fallen syndig natur. Vi fødes ikke med fallen syndig natur i oss selv, vi er skapt som vi skal være bortsett ifra degenerasjon og at vi fødes inn en fallen syndig natur (denne falne verdens natur).

Jesus fikk også en degenerert kropp som vi i kjød som oss, det er ikke synd å bli født degenerert og inn i fallen syndig natur. Synd er lovbrudd og slik foregår den saken:

Jak 1,13-15 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.


Derfor om vi tror at Jesus er Kristus så ser vi at Han ble prøvd i likhet med oss. Hvis vi ikke tror Jesus i kjød kunne Han ikke bli prøvd/ fristet.

Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 5,7 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt,
Viking - 1-6-2015 kl 11:50


God forklaring Leif :)

Men jeg kom på å tenke på andre som er nevnt i bibelen som
syndfri. Husker du navnene på dem? Enoch var vel en av dem?

.

LeifG - 1-6-2015 kl 16:28

De var rettferdige i all sin ferd. Enok, Job og Abraham men flere er det nok og flere kommer ja. :)
Viking - 3-6-2015 kl 17:12

Sitat: skrevet av LeifG  
De var rettferdige i all sin ferd. Enok, Job og Abraham men flere er det nok og flere kommer ja. :)

Takker for det. Kom til å tenke på "de to vitner", to av Guds profeter som etterhvert vil komme. Elijah og Enoch ble tatt levende med til himmelen, men hvordan var det med Moses.


LeifG - 3-6-2015 kl 23:09

Moses døde på fjellet borte fra folk og ble reist opp fra de døde, for så å bli tatt med opp. Årsaken til at han døde borte fra folk og gravlagt der var antagelig fordi Gud ikke ønsket tilbedelse av Moses, på Moses sin gravplass.

De to vitner er Det gamle Testamente og det nye Testamente. Med andre ord DRKK fikk kontroll over Guds ord og profeter i 1260 dager/ 42 måneder.
42 måneder har 1260 dager og en dag er ett år i profetisk tid. Det er den eneste forklaringen Guds ord selv gir på at en dag er ett år i profetier.

:up: :)

gana - 4-6-2015 kl 03:04

Sitat: skrevet av Siggen  

Norsk Luthersk Lekmanns misjon er blant dem jeg også svært gjerne låner øret til.

Ja hvem vi låner øret til er slett ikke uvesentlig.

Apostelen Johannes sier det faktisk så sterkt som at

"Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd" (1. Joh. 4, 6c).

Han siterer også Jesus som sier

"Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg" (Joh. 10, 27).

Og med dette siste sitatet så forstår vi at dette dypest sett dreier seg om noe annet enn

intellektuell kunnskap, intim kjennskap til Herren er påkrevd.


Siggen - 4-6-2015 kl 23:22

Ja, det er så sant det du sier, Gana.

Jeg blev en stund så forvirret og oppgitt, at det skulle være så mange ulike meninger om så mangt vedr. Guds Ord.
Men igjen, dette har ingen ting med intellekt og verdens visdom og gjøre. Kun Åndelig visdom gir svaret. Og da kan vi sammen lese og be over hva Gud sier gjennom Paulus f. eks. i 1. Kor. 2, 6-16.
Tusen takk for klar tale, Gana, - Vi trenger røster som dette i en tid som bare vil bli vanskeligere og trangere enn noen gang.
Mange går rundt med dingser på øret hele dagen. Kanskje de og lytter til Guds Ord? Jeg har så altfor lett å dømme andre. Jeg elsker Guds Ord!
Derfor kan jeg lytte til det, hele dagen! Jeg kan lese det, FRITT!! Tenk for et privilegium!
Jeg kan gråte over det, oftest (av GLEDE :-) - men og gråte (av sorg :-( ---

Valget er vårt. PS. Jeg har lest inn Guds Ord , det nye testamente og kan derfor lytte til det slik jeg selv ønsker det. Litt egoist må man bare være:cool:
Velsignet natt - alle sammen

Viking - 5-6-2015 kl 13:22

Sitat: skrevet av Siggen  
Ja, det er så sant det du sier, Gana.

Jeg blev en stund så forvirret og oppgitt, at det skulle være så mange ulike meninger om så mangt vedr. Guds Ord.
Men igjen, dette har ingen ting med intellekt og verdens visdom og gjøre. Kun Åndelig visdom gir svaret. Og da kan vi sammen lese og be over hva Gud sier gjennom Paulus f. eks. i 1. Kor. 2, 6-16.
Tusen takk for klar tale, Gana, - Vi trenger røster som dette i en tid som bare vil bli vanskeligere og trangere enn noen gang.
Mange går rundt med dingser på øret hele dagen. Kanskje de og lytter til Guds Ord? Jeg har så altfor lett å dømme andre. Jeg elsker Guds Ord!
Derfor kan jeg lytte til det, hele dagen! Jeg kan lese det, FRITT!! Tenk for et privilegium!
Jeg kan gråte over det, oftest (av GLEDE :-) - men og gråte (av sorg :-( ---

Valget er vårt. PS. Jeg har lest inn Guds Ord , det nye testamente og kan derfor lytte til det slik jeg selv ønsker det. Litt egoist må man bare være:cool:
Velsignet natt - alle sammen


Fint innlegg Siggen :)

En ydmyk søkende er vel akkurat den Gud liker å besøke tror jeg.

gana - 7-6-2015 kl 21:48

Sitat: skrevet av Siggen  

Mange går rundt med dingser på øret hele dagen.

Ja vi lever i en dingsetid, ingen tvil om det. Dingser i ørene og dingser lommene og dingser over det hele. Teknologien

må tas i bruk sies det, men mon det ikke ofte blir det motsatte som skjer, at det blir teknologen som tar i bruk oss.

Får liksom et inntrykk av at enkelte nesten får panikk om det skulle bli litt tid til stillhet og ettertanke i hverdagen.

Og når jeg tenker etter så tror jeg egentlig djevelen liker å holde oss opptatt - dingser eller ikke dingser.


Litt bibelsk om tid og tidsbruk, Efeserne 5, 15 - 16:

Pass derfor nøye på hvordan dere
lever, ikke som ukloke mennesker,
men som kloke, så dere bruker den
dyrebare tiden godt, for dagene
er onde.

[Redigert den 8-6-2015 kl 02:54 av gana]