Apologetisk Forum

Nettmøte om kalvinismen

gana - 8-5-2015 kl 10:42

Tirsdag 12. mai blir det nytt nettmøte på sambåndet.no. Asbjørn Berland, Martin Hjellvik og Arne Helge

Teigen svarer om ny-kalvinismen og den kalvinske lære, og du kan sende inn spørsmål allerede nå.

http://sambåndet.no/2015/05/07/nettmote-om-kalvinismen/

Litt fra Arne Helge Teigen om ny-kalvinisme:

https://www.youtube.com/watch?v=Yt_hAsRACEM