Apologetisk Forum

Det overnaturlige

gana - 4-4-2015 kl 23:44

Som de fleste sikkert har fått med seg så er det gudsliv som presenteres i Bibelen et liv der overnaturlige hendelser slett ikke var uvanlig. Beretningene om tegn og under er mange, både i den gamle pakt og i den nye pakt. Det overnaturlige var naturlig ifølge med Herren.

Et par eksempler

Salme 25,14: "Herren taler fortrolig med dem som frykter ham". Det kan her virke som om salmisten her får en direkte tiltale fra Gud inn i sitt indre. Profetene opplevde det samme. Legg merke til ordet frykte i dette verset. Dette kan skje for dem som frykter Herren, også i vår tid.

Salme 4,4: "Vit at Herren gjør under for den som er trofast mot ham." Dette viser at tegn og under kan være en naturlig del av kristenlivet. Stikkordet her er trofasthet. Herren gjør under for den som er tro mot ham.

Og disse to stikkordene, gudsfrykt og trofasthet, tror jeg også er mye av nøkkelen for at vi skal få oppleve det samme.

Gud forholder seg til oss som vi forholder oss til ham.

Salme 18,26: "Du er trofast mot den som er tro, og helhjertet mot den som er hel."

Den farligste utfordrer for et slikt liv i dag tror jeg er tidsånden, vokt deg for den. Og husk også at du er langt fra trygg for den om du skulle ha funnet veien inn i et gudshus. Neida, den trives også der. Ja mon den ikke er ferd med å overta mye av den organiserte vestlige kirkelighet. Det har blitt en gradvis forandring, ja så pass gradvis at vi kanskje ikke så lett har fått det med oss. Hva er det nå i dette landet som skiller offisielt kristenliv fra tidsånden? Tegn og under? Nei jeg tviler i grunnen på det.

Husk da på profetene - de gikk mot tidsånden og fikk se Guds allmakt.

:wow:


[Redigert den 4-4-2015 kl 23:48 av gana]

LeifG - 5-4-2015 kl 09:26

Hva da med det faktum at Djevelen rett før Jesu andre komme bedrar med tegn og undere? Og at de som blir bedratte her er de som ikke elsker sannheten og rettferdigheten men allikevel går i Jesu navn?

Det må bety at de mangler Gudsfrykt og er Gud utro, de er halvhjertet. Sagt på en annen måte så tror (følger ikke) de ikke uten at de blir foret med tegn og undere, de respekterer ikke Gud, har ikke Gudsfrykt. Både GT og NT taler jo om at det er en del falske profeter som ikke holder Guds bud og ber andre om å holde Guds bud.


2 Tess 2,3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,
2 Tess 2,7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;
2 Tess 2,9-12 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.


De som da lar seg lede av tegn og undere og ikke holder Guds bud følger og tror derfor på alle måter Djevelen.


gana - 5-4-2015 kl 11:56

Ja der har du et poeng LeifG. Det er viktig å ikke profilere seg for mye på tegn og under.

Men dog er det en sannhet at Gud er den samme i dag. En må finne en balansegang her.

Når det gjelder å skille sannhet fra løgn så må vi nok gå til kristologien.

At Jesus samtidig var sann Gud og sant menneske.[Redigert den 5-4-2015 kl 11:27 av gana]

LeifG - 16-5-2015 kl 13:52

Sitat: skrevet av gana  
Ja der har du et poeng LeifG. Det er viktig å ikke profilere seg for mye på tegn og under.

Men dog er det en sannhet at Gud er den samme i dag. En må finne en balansegang her.

Når det gjelder å skille sannhet fra løgn så må vi nok gå til kristologien.

At Jesus samtidig var sann Gud og sant menneske.
[Redigert den 5-4-2015 kl 11:27 av gana]Hva kristologien er vet jeg ikke men hvis den er Kirkens, den Lutherske så er nok den dessverre feil. Er den, den katolske er den enda mere feil. Begge disse teologiske forklaringer over Jesus som sant menneske og sann Gud uansvarliggjør oss som syndere (Arvesyndslæren) og peker til syvende og sist på Gud som Synderen.

Det er kun Faderen som tildeler sannheten om at mennesket i kjød Jesus er Kristus, Guds Sønn (Jahve, Skaperen) individuelt.