Apologetisk Forum

Blasfemisk dåpspraksis

gana - 9-2-2015 kl 06:15

Det er mange forskjellige kirkesamfunn og også mange forskjellige meninger om dåp, men det de fleste har forstått og praktiserer er at dåp er for troende. Sånn var det også i de første kristne menigheter der de som kom til tro døpte seg og sitt hus. Det vil si at når en mann kom til tro så døpte han seg og resten ag de som hørte til husstanden, derunder også barn. Barnedåp ble altså praktisert allerede på bibelsk tid. Etter hvert kom det til flere forskjellige praksiser når det gjaldt dette sakramentet, men det forble likevel blant de troende.

Dette med at dåpen forble blant de troende ble likevel gradvis forandret etter hvert som samrøra mellom stat og kirke ble utbygd. I begynnelsen av dette samarbeidet så var det nok i hovedsak troende som døpte sine, med ikke så altfor mange unntak. Dette har imidlertid blitt drastisk forandret opp mot nyere tid. Det var vel først når man fikk ideen om åpen folkekirke at praksisen måtte legges drastisk om. Og i dag ser det ikke ut til å være mye krav om tro igjen for å få døpe. Et lite løfte om kristen opplæring ser ut til å holde.

Men det som er ganske grovt er at for at dette skal kunne praktiseres i den vidåpne folkekirken så må jo faktisk prest, menighet og dåpsfølge lyve både overfor Gud og mennesker. For de gir jo inntrykk av å tro, men alle vet jo at av de som døper sine i disse gudshus så er det bare et mindretall av dem som er virkelig troende. Det foregår altså en hyklersk praksis. Begynnelsen til dette var nok som sagt for mange år siden, i dag ser det imidlertid ut til å ha blitt en nødvendig praksis for å kunne holde liv i drømmen om vidåpne statsfinansierte gudshus.

Hyklersk? Ja jeg kan ikke forstå annet. Kan heller ikke se at det er andre ord enn blasfemi som beskriver dette bedre. En ganske utrolig praksis, men det er rart vanens makt. I dag tror mange at det skal være sånn, men det fins selvsagt ikke spor av sådan praksis i de første menighetene.

:wow:

LeifG - 13-2-2015 kl 18:52

Bra du ser det.

Det er imidlertid ikke noen sted i skriften at barn som ikke tror selv blir døpt.

Apg 16,31-34 De sa da: Tro på den Herre Jesus, sa skal du bli frelst, du og ditt hus!

Og de talte Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus.

Så tok han dem til sig i samme time på natten og vasket dem efter slagene, og straks blev han døpt med alle sine, og han førte dem op i sitt hus og satte et bord for dem, og frydet sig, efterat han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud.


Hvor gammel er han og hvor gamle er barna? Ett spedbarn, 2, 12, 20 eller 28 år? Hvor gammel må du være for å ressonere tro og fatte verdien i tro?

gana - 13-2-2015 kl 22:29

Troen er ikke en prestasjon, men en gave.

Hvor gammel må en være for å få en gave?

Hvor gammel må en være for å bli medlem av en pakt?

Jeg er litt usikker, men jeg tror du finner et svar i GT.

[Redigert den 13-2-2015 kl 21:31 av gana]

LeifG - 14-2-2015 kl 07:35

Fra jødisk praksis var det vanlig at man først ble voksen og etter utdannelse lot seg innlemme og verve i presteskapet. Altså rundt 30 år gammel, fordi først da kunne man tjenestegjøre voksent. Jesus selv var 30 år før Han begynte Sin tjeneste.

Her får de gaven registrert i sitt sinn og hjerte:


Apg 16,31-34 De sa da: Tro på den Herre Jesus, sa skal du bli frelst, du og ditt hus!

Og de talte Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus.

Så tok han dem til sig i samme time på natten og vasket dem efter slagene, og straks blev han døpt med alle sine, og han førte dem op i sitt hus og satte et bord for dem, og frydet sig, efterat han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud.


Siden troen er en gave som man fatter og tar imot med glede gir det seg til utrykk som svarer til troen.Jak 1,21-24 Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med saktmodighet imot det ord som er innplantet i eder, og som er mektig til å frelse eders sjeler! 22 Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv. 23 For dersom en er ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige åsyn i et speil: 24 han så på sig selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut.

gana - 14-2-2015 kl 15:35

Spørsmålet var hvor gammel en må være for å ble medlem av en pakt.

Svaret er at i den gamle pakt ble en medlem ved omskjærelse åtte dager gammel.

Dåp er også en pakts-innlemmelse.

Man trenger altså ikke vente til man blir 30 :)

LeifG - 14-2-2015 kl 16:05

I den gamle pakt ja, men nå er vi i den nye pakt.

Esekiel taler om Guds dom og hvordan Han ser igjennom ethvert menneskes hjerte.

Esek 14,14 og om da disse tre menn, Noah, Daniel og Job, var der i landet, da skulde de ved sin rettferdighet bare kunne berge sitt eget liv, sier Herren, Israels Gud.
Esek 14,16 da skulde, så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, disse tre menn, om de var der, hverken kunne berge sønner eller døtre; bare de selv skulde bli berget, men landet skulde bli en ørken.
Esek 14,18 og disse tre menn var der i landet, da skulde de, så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, ikke kunne berge sønner eller døtre, bare de selv skulde bli berget.
Esek 14,20 og Noah, Daniel og Job var der i landet, da skulde de, så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, hverken kunne berge sønn eller datter; bare sitt eget liv skulde de berge ved sin rettferdighet.
Esek 14,22 Allikevel skal nogen undkomme og bli igjen der, nogen sønner og døtre, som blir bortført, og de skal da komme ut til eder, og I skal se deres ferd og deres gjerninger, og I skal trøste eder over den ulykke jeg lot komme over Jerusalem, over alt det jeg lot komme over det.


Vi vet at Han gir ethvert menneske individuelt en helt ny frisk ånd, ett helt nytt friskt hjerte og ett helt nytt friskt sinn men vil Han det med noen som ikke vil ha det?
Om ett ektepar blir frelst og de har to små barn som ennå ikke forstår hva som er dag og natt, vil de få frelse om Jesus dagen etter kommer? Ja, iflg Guds ord fordi de vil få den ånd foreldrene har. Barna vil da individuelt og fritt elske Sannheten og ta etter den.
Men kommer ikke Jesus før 150 år etterpå vil de bli dømt selvstendig i forhold til etter hva de er gitt fra unnfangelsen av og da valgt å gjøre med sitt påfølgende liv.

Men du trenger ikke å vente til du er 30 nei, men vit hva du velger og stol på Sannheten Jesus Kristus.

Kjenner du til den gamle pakts ordning rundt forgården, helligdommen, presteskapet, omskjærelsen og folket som trodde rundt dem? Kontra at Jesus ble korsfestet på offeralteret symbolisert i forgården og med det åpnet opp veien inn til Helligdommen/ Templet for folket utenfor?

Hva betyr det for hvordan frelsen tildeles i den nye pakt og den gamle pakt individuelt? Hvor er Gud da iog hvor er Gud i dag tilgjengelig for oss i frelsens ordning?

gana - 14-2-2015 kl 22:53

Sitat: skrevet av LeifG  
Hvor er Gud da iog hvor er Gud i dag tilgjengelig for oss i frelsens ordning?

Barnedåpen er en frelsende ordning hvis foreldrene har en levende tro, det er en frelsende ordning på samme måte som omskjærelsen var en pakts-inngåelsen i den gamle pakt.

Ja det nye testament sammenligner disse ordningen og viser dermed hvordan frelsende tro videreføres til barn i begge paktene.

Det er ikke så mye et barn kan gjøre selv, men troende foresatte kan gi dem delaktighet i pakten ved å følge hans ordninger og dermed lære dem opp til selvstendig tro.

Det er kun tro og de frelsende ordninger (i dette tilfelle dåp) som frelser, men de første år må foreldrene tro for dem, på samme måte som de også må mate dem mm.

Og med denne frelsende ordning har Gud sikret pakt-kontinuitet mellom slektsleddene - en suveren ordning hvor de voksne hjelper barna på vei med troen.

LeifG - 15-2-2015 kl 14:11

Sitat: skrevet av gana  


Det er kun tro og de frelsende ordninger (i dette tilfelle dåp) som frelser, men de første år må foreldrene tro for dem, på samme måte som de også må mate dem mm.

Og med denne frelsende ordning har Gud sikret pakt-kontinuitet mellom slektsleddene - en suveren ordning hvor de voksne hjelper barna på vei med troen.


Det er kun tro som gjør frelse, ikke arv men vi er jo enig i det første. Ser vi etter i skriften har Gud alltid hatt folk som har holdt Hans bud/ pakt-kontinuitet, inklusive Sabbatsbudet mange fornekter, fra Adam og Eva av.