Apologetisk Forum

Anu & Marduk

LeifG - 24-1-2015 kl 14:55

Tallet 666 er omstridt. Det omtales i Guds ord som Dyrets tall og menneskets tall, Dyret vet vi er ett land, en makt eller ett rike, i Åp. 13 tales det om tre dyr, dyret fra havet (som er DRKK), dyret fra jorden som må være USA og dyrets bilde som antas å være det kommende hedenske Rom i nytt ham/ en ny verdensorden.

Om vi sprer hedenske Rom og ser på hva de stod for, ser på hva hedenske Grekenland stod for, Mederne og Perserne og da Babylon stod for religiøst og hedensk sett så er det de samme men med nye avgudsnavn alt etter hvilken kultur seierherrene over verden stod for.

Dagens hedenske tro er DRKKs tro med Vicarius Fili Deii (666) i spissen Denne vikar er i stedet for Jesus Kristus som vår Frelser. Talsmannen er ikke da vår lærer mere men presten og Paven imellom oss og Gud.

Går vi helt tilbake til starten av den moderne sivilasjon for 3600 år siden, da moderne landbruk og kulturen ble dyrket som falne mennesker stod for finner vi Anu og Marduk som deres planet/ solguder. Her noe om Marduk:

http://en.wikipedia.org/wiki/Marduk

Uansett her følger noe om 666 og Anu & Marduk, hvordan de første arkeologiske funn med disse tall fra Mesopotania og frem til i dag med tallet på en av tittelene til Paven.http://historical.benabraham.com/html/babylonian_solar_cult....

Så Pavemakten er det samme som tilbedelse av avgudene Anu og Marduk, som igjen har styrt alle verdens riker i denne falne verden.

Noen som har noen kommentarer på dette?