Apologetisk Forum

Jona tegnet.

Viking - 6-1-2015 kl 21:29Sitat:

Matt. 12: 38 Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee.

39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas:

40 For as Jonas was three days and three nights in the whale’s belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.


Kristus sier kort og godt at Han skulle dø. 3 dager og 3 netter skulle han være i "døden", i hjertet av jorden. Hverken mer eller
mindre, ikke 2 netter og 1 dag som kirken sier (langfredag ettermiddag til søndag morgen).

Grunnen for denne differansen skyldes forskjellen på gammel
Hebraisk kalender og vår kalender. En annen årsak til
denne misforståelsen er uvitenhet om hva en stor Sabbat er.
I evangeliet nevnes en stor Sabbat i forbindelse med påske-
høytiden.

Alt dette har ført til at vi feirer påsken feil og kommer feil ut
i forhold til 3 dager og 3 netter.