Apologetisk Forum

Satans lurendreieri!

LeifG - 20-12-2014 kl 00:21

Til ordet og vitnesbyrdet, som er iflg Guds ord de ti bud, Aarons stav og en krukke med Manna. Hold budene og da skal han fly fra dere.

Gjør vi da som Eva eller som Jesus sier?

Da Lucifer falt, hva falt han for?

Da Lucifer senere ble Satan, slangen, hva gjorde han konkret for å få med seg andre?

Da Eva og Adam falt fattet de ett annet sinn, fikk ett hjerte for noe annet og med det ble det en ny ånd over deres liv. Fallen natur er syndighet og vi er falne

sa Jesus alt dette for at.. vi skal slites kraftigere og uten mulighet til reell hjelp imellom to naturer? Har Gud da gitt opp oss og frelser oss i synd, for å berge sin ære?


Hva annet kan det bety? At når Satan bedrar oss i dag men han står frem som om han var Jesus så vil han ha tilbedelse ved at han får oss til å tro at vi kan frelses i synd?

Hvordan influerer han seg i vårt personlige og ivdividuelle sinn og følelser for at vi skal kunne tro løgnen? Og hvilken løgn er/ var vi bedratt med?

Er evangeliet at vi kan frelses fra synd her og nå, eller for at vi frelser i synd her og nå?

Ha de tre første stikkord fra Jesu eget ord i mente her i begynnelsen og det faktum at Jesus sier at selve evangeliet handler om tre ting i hovedsak og de er synd, rett ferd opp imot Dommen. Når noen altså preker evangeliet, i Ånden handler det med rot i en av disse tre for at vi skal kunne bli dømt til evig liv.

Joh 16,8-11 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9 om synd, fordi de ikke tror på mig; 10 om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger; 11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Om vi tror Jesus og da er overbevist om hva synd er kontra rett ferd, vil vi da fatte ett nytt sinn og få ett nytt hjerte til å gjøre ting? Vil vi ikke forklaste menneskebud og heller holde Guds ord og bud?

Om vi ikke tror at vi frelses fra synd her og nå så kan ikke jeg tro noe annet at vi har begynt å tenke på hva Satan sa til Eva, som Eva også tenkte på og falt for. Man har filosofert seg i eget sinn til å tro på eventyr, ja ett annet evangelium. Jeg tror at om vi ikke tror på Ordet og vitnesbyrdet, ikke holder Guds bud så er Djevelen i vårt sinn og hjerte, han trives der og vil ikke fly bort, han sitter i troen i ens hjerts tempel. Og der kontrollerer han vår falne natur, hvor alt galt er rett og alt rett er galt.

Hvor svikefulll er vi i vårt eget hjerte i dag, nå?

Jer 17,9
Svikefullt er hjertet, mere enn noget annet, og ondt er det;

hvem kjenner det?

gana - 20-12-2014 kl 00:54

Ja, bra.

Vi er frelst fra synd og kan i Jesu Krist stå for Gud som ren og rettferdig himmelen verdig her og nå.

Ellers ikke.

:)

LeifG - 20-12-2014 kl 10:32

Ja, men så har Guds ord En definisjon på hva synd er mens mange troende har med fine ord andre definisjoner. Hva sier Guds ord, uten noe om og men synd er?
Samtidig ser vi også at mange kristne sier at vi i Jesu navn står ren og rettferdig, selv med synd fordi man også i sin filosofiske tro har definert bort hva synd egentlig er. Man sier at Faderen ser Jesus i oss selv om vi synder så fremt vi bare da "synder"/ går i Jesu navn. Hvor falske og lure kan vi egentlig bli? Jeg tror Gud gjennomskuer en slik ånd.. .

Guds ord kaller slike finurligheter kalles "Lovløshetens hemmeligheter", altså trospunkter i flertall som setter den reelle Frelsen fra synd i oss, ut av sin kraft.

Dette er det falske evangelium som har åndelig kraft og undere i fleng med seg:

2 Tess 2,7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;

2 Tess 2,9-11 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,Altså, den er lovløs, den er urettferdig og den søker ikke det som sant er. Fordi man ikke søker sannheten og ikke elsker sannheten men velger istedet løgner, og lar seg fenge heller av tegn og undere gir Gud antagelig både ånd og grunnlag for å tro sine løgner enda mere.
I og med at man i disse løgner er lovløs ser vi at ikke holder Guds Lov men er sin egen lov istedet, altså menneskebud og har i sin tro Guds mage. Man gjør i sin ferd urett, altså bryter loven i sin da tiltenkte natur uten å forstå det selv. Ett eksempel på det er foreksempel søndagshelligholdelse istedet for Herrens dag den syvende dag Sabbaten som Han ga i gave til sine barn. Lovløse barn med Guds mage som ikke elsker denne sannhet holder alt annet enn Sabbaten og har mange unnskyldninger som ikke er sanne. Og man sier at Ånden leder dem, er ikke det en lovløs hemmelighet og søker ikke man da tegn og undere istedet for Guds ord? Blir man frelst fra synd, slik Guds ord klart definerer synd?


[Redigert den 20-12-2014 kl 09:33 av LeifG]

gana - 20-12-2014 kl 12:04

Sitat: skrevet av LeifG  
holder alt annet enn Sabbaten ... er ikke det en lovløs hemmelighet ... Blir man frelst fra synd, slik Guds ord klart definerer synd?

Nei LeifG.

Det er ikke lovløshet om man får med seg evangeliets frihet.

Hvorfor tar du ikke heller til deg friheten til å holde alle dager for like?

Er det noe å være redd for?

Man blir ikke lovløs av å ta imot gudgitt frihet.

En blir heller ikke frelst av å bryte budene, men har Gud gitt frihet på et område så blir det jo mer synd å ikke ta imot det enn å gjøre det.

Det er ingen ringere enn Gud som gir frihet - litt dumt om vi da skulle si nei-takk.

[Redigert den 20-12-2014 kl 11:09 av gana]

LeifG - 20-12-2014 kl 14:44

Vel, kan ikke se noe annet enn at du tror på en løgn her. Jeg holder meg til Skaperen og følger Ham jeg.

gana - 26-12-2014 kl 10:20

Sitat: skrevet av LeifG  
Jeg holder meg til Skaperen og følger Ham jeg.

Det er bra LeifG, viktig å holde seg til det en tror på.

Men for oss alle tror jeg det kan være lurt med en viss åpenhet for at en kan ta feil enkelte ganger.

Åpenhet er en forutsetning for å få inn ny kunnskap og ny kunnskap er igjen en forutsetning for å vokse i visdom.

Gud ønsker begge deler.

:)

Jerusalem - 26-12-2014 kl 10:33

Sitat: skrevet av LeifG  
Vel, kan ikke se noe annet enn at du tror på en løgn her. Jeg holder meg til Skaperen og følger Ham jeg.

Det er smartere å ta opp korset å følge Jesus Kristus


Viking - 10-1-2015 kl 13:51


Sitat:

"The great counterfeit religion was Roman Catholicism, called 'Mystery, Babylon the Great, the Mother of Harlots and Abominations of the Earth'- Revelation 17:5. She was raised up to block the gospel, slaughter the believers in Christ, establish religions, create wars and make the nations drunk with the wine of her fornication as we will see.


http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/cat...Sitat:

'A wealthy Arabian lady who was a faithful follower of the pope played a tremendous part in this drama. She was a widow named Khadijah. She gave her wealth to the church and retired to a convent, but was given an assignment. She was to find a brilliant young man who could be used by the Vatican to create a new religion and become the messiah for the children of Ishmael. Khadijah had a cousin named Waraquah,, who was also a very faithful Roman Catholic and the Vatican placed him in a critical role as Muhammad's advisor. He had tremendous influence on Muhammad.:exclamation::exclamation:
.

[Redigert den 10-1-2015 kl 16:38 av Viking]

LeifG - 10-1-2015 kl 16:03

Nettopp og frafallet har dermed vært.

Snart, om ikke lenge vil dette bli blottlagt for verden og verden vil se bedraget. Da vil de som virkelig tror Gud velge sannheten og rettferden mens de som elsker verden og seg selv høyere enn sannheten og rettferden velge fortsatt å tilbe verden og verdens gud, Satan.