Apologetisk Forum

Opprykkelsen

PeterDJ - 14-12-2014 kl 16:59Er Jesu andre komme, the rapture eller opprykkelsen, før eller etter trengselstiden?

Jeg anbefaler dere å høre på Steven Anderson. Han går gjennom hele åpenbaringsboken, vers for vers, steg for steg. Nå skal det sies at jeg kun har hørt del 1, som omhandler Jesu andre komme, men det jeg har hørt sålangt virker veldig bra.

Han mener det som jeg også ofte har tenkt, at kristne er her under trengselstiden før Jesu andre komme. Men jeg har jo ofte stusset på om det er snakk om to forskjellige hendelser, noe jeg begynner å slå i fra meg nå som jeg har hørt på Steven Anderson, Link til youtube

LeifG - 14-12-2014 kl 21:56

The Rapture er djevelens bedrag og ikke noe annet.

Futurisme sammen med preterisme er laget for å svekke trovedigheten i Guds ord, skape forvirring og tvil.

The Rapture må splitte den siste uken i Daniel 9 ut av sin sammenheng og med det røsker man uvitende vekk det største bevis på at Jesus er Messias. Man fjerner også troverdigheten i Daniel 2 totalt fordi om futurisme er rett er Daniel 2 vrøvl, eller en helgardering over tid som slenger alle siste oppfyllelser av uoppfylte profetier en gang inn i fremtiden. På den måten lever vi som tror løgnen i dvale fordi man avventer til noe skal skje,, som jo aldri kommer til å skje.

Hvis man ikke tar ut den siste uken i Daniel 9 står vi igjen med to alternativ, enten preterisme (alle profetier er oppfylt) eller at profetier oppfylles kontinuerlig her og nå. Det siste trodde alle protestantiske forfedre før rundt 1800. Nå, etter frafallet pga Darwinismen og den industrielle rev tidlig på1800 tallet etablerte det seg tvil og på den måten har DRKK vasket seg selv fri fra åpenbaringen man kjente før til.

Når Jesus kommer for å hente sine har dyrets merke allerede vært, først henter Han alle de som tror etter at gravene til de som trodde har reist sine døde. Deretter blir alle ikke troende drept, som da ikke er drept under de syv siste skåler. Åpenbaringen 14 etter den tredje engel følger Åp. 15 og skålene i kap 16. Når den siste skål i kap. 16 er tilfellet er vi i slutten på kap 14.. Kap. 17 er nå og den tid som kommer før plagene og Jesu andre komme. Kapittel 18 er det siste bedrag som nå er og kommer kraftigere, ja like kraftig er dette bedrag som om en ny fysisk vannflom kom men bedraget er nå i en bedragersk Ånd.. .

De ikke troende som blir drept dør ved Jesu andre komme har ingen igjen til å begrave de, de står opp fra sine usle graver tusen år etterpå, til ildsjøen, den andre død og endelige dom.

Her noe om bedraget i en kort historisk dokumentert oversikt. http://amazingdiscoveries.org/RT_encyclopedia_Futurism_Prete...


http://www.historicist-historicism.com/gana - 15-12-2014 kl 03:21

Jeg er også av den oppfatning at opprykkelsen først skjer etter trengselstiden. Har ikke funnet noe i Bibelen

som tilsier noe annet. Ja mon ikke hele kirkens tid på jorden kan ses som en trengselstid for Gud utvalgte.

Bibelen sier at hver den som vil leve gudfryktig skal bli forfulgt, uavhengig av tid og sted. At en muligens

ikke ser så mye til dette i dag, og at store deler av menighetene går og venter på å bli rykket bort uten

trengsel, sier vel noe om at ikke alle helt klarer å få med seg hva det betyr å tilhøre en korsreligion.

Frafallet skulle komme og jeg tror det er noe av det vi ser i disse urealistiske forestillingene.

:saint:

LeifG - 15-12-2014 kl 11:42

Sitat:
Sitat:
Sitat: skrevet av gana  
Jeg er også av den oppfatning at opprykkelsen først skjer etter trengselstiden. Har ikke funnet noe i Bibelen som tilsier noe annet.


Bra, da oppfatter du Guds ord rett! Bare sånn på siden så snakker man også om opprykkelsen, som om man blir Rykket opp men Guds ord sier vi blir hentet av engelr og tatt med opp til Jesus som er i luften. Derfra blir vi tatt med opp til himmmelen. Denne hendelse er en av de siste høytider vi kan se i den gamle pakt, som påske var, pinse var.. .


Slik blir vi hentet:

2Ki 2:11 And it came to pass, as they still went on, and talked, that, behold, there appeared a chariot of fire, and horses of fire, and parted them both asunder; and Elijah went up by a whirlwind into heaven.

2 Sam 22,11 Og han fór på kjeruber og fløi, og han lot sig se på vindens vinger.

Sal 18,11 Og han fór på kjeruber og fløi, og han fór hastig frem på vindens vinger.

Sal 104,3 han som tømrer i vannene sine høie saler, han som gjør skyene til sin vogn, som farer frem på vindens vinger.

Apg 1,8-11 men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. 9 Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine. 10 Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær, 11 og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.


Jes 66,15-16 For se, Herren skal komme i ild, og hans vogner skal være som stormvind, for å gjengjelde med sin vrede i glødende brand og med sin trusel i ildsluer; 16 for med ild skal Herren holde dom og med sitt sverd slå alt kjød, og mange skal det bli som Herren slår ihjel.

Stormer og vindens vinger er derfor engler som henter og bærer oss. Se da også slutten på Åp. 14 som er Hans andre komme.Sitat: skrevet av gana  
Ja mon ikke hele kirkens tid på jorden kan ses som en trengselstid for Gud utvalgte. Bibelen sier at hver den som vil leve gudfryktig skal bli forfulgt, uavhengig av tid og sted. At en muligens ikke ser så mye til dette i dag, og at store deler av menighetene går og venter på å bli rykket bort uten trengsel, sier vel noe om at ikke alle helt klarer å få med seg hva det betyr å tilhøre en korsreligion.


Ja, trengsel har det vært siden fallet. At det ikke er trengsel nå har med at troen er utvasket og at verden ikke anser troen som en trussel, verden har formet troen inn under sin kappe.

Når det er sagt så er ikke kristen tro en religion gana.


Sitat: skrevet av gana  
Frafallet skulle komme og jeg tror det er noe av det vi ser i disse urealistiske forestillingene.
:saint:


Frafallet etter Jesu død startet når Romerne begynte å utrydde sakte men sikkert over flere hundre år de som trodde Jesus. På den måten ble den radikale tro borte og man innlemmmet kristne navn inn i det hedenske Rom og Romerkirken ble Kirken. Når Rom falt/ ga seg ga de sin politiske makt til paven og Pavedømmet ble dermed en politisk og religiøs verdensmakt istedet for Rom.

1260 år etterpå, i 1798 arresterte Napoleons utsendte Paven og tok fra de deres politiske og religiøse makt i verden, ja Vatikanstaten ble beslaglagt. Så fulgte den indiustrielle revulosjon og Darwinismen og verden glemte Gud, hvem DRKK var, og hva protestantisme er for noe.

I dag er DRKK tilbake og Rom/ facisme står for døren, joda frafallet har vært og enden er her, sannelig går ikke profetien opp også.

PeterDJ - 15-12-2014 kl 14:20

Jeg snakker om the rapture, opprykkelsen og Jesu andre komme som samme sak LeifG. Jeg forstår hva du mener, men tror vi er på linje her når det gjelder at Jesus henter sine etter trengselen, etter sol og måne formørkes og stjernene faller ned fra "himmelen".

Anbefaler fremdeles Steven Andersons innblikk i dette. For de som vil gå inn i uker, år, og de 1330 dager kan skippe til del 2 der han går skikkelig i dybden og forklarer hvordan de 7 festene, kalender og symbolikk spiller inn i endetiden. Feks, den 10ende dagen i den syvende måneden er den siste basun. Mens når dyret tar sete i Jerusalem er midt i uka.. som basunen den første dagen i uka til høstfesten henspeiler til. Jeg er langt fra innsatt i dette selv, men synes det er veldig interessant..

Dette går som sagt i dybden og man må ha en spesiell interesse for sånt for å henge med tror jeg..

LeifG - 15-12-2014 kl 15:07

Sitat: skrevet av PeterDJ  
Jeg snakker om the rapture, opprykkelsen og Jesu andre komme som samme sak LeifG. Jeg forstår hva du mener, men tror vi er på linje her når det gjelder at Jesus henter sine etter trengselen, etter sol og måne formørkes og stjernene faller ned fra "himmelen".

Anbefaler fremdeles Steven Andersons innblikk i dette. For de som vil gå inn i uker, år, og de 1330 dager kan skippe til del 2 der han går skikkelig i dybden og forklarer hvordan de 7 festene, kalender og symbolikk spiller inn i endetiden. Feks, den 10ende dagen i den syvende måneden er den siste basun. Mens når dyret tar sete i Jerusalem er midt i uka.. som basunen den første dagen i uka til høstfesten henspeiler til. Jeg er langt fra innsatt i dette selv, men synes det er veldig interessant..

Dette går som sagt i dybden og man må ha en spesiell interesse for sånt for å henge med tror jeg..Problemet er at midten av uka er korsfestelsen, og den siste dag i uken var når evangeliet og ånden ble gitt til hedningene år 33 e. Kr..

Steven Anderson tror fremdeles på futurisme, som e rett bedrag så man ikke skal kunne se Jesus komme før det er for sent.

Jerusalem - 24-12-2014 kl 11:50

Sitat: skrevet av gana  
Jeg er også av den oppfatning at opprykkelsen først skjer etter trengselstiden. Har ikke funnet noe i Bibelen

som tilsier noe annet. Ja mon ikke hele kirkens tid på jorden kan ses som en trengselstid for Gud utvalgte.

Bibelen sier at hver den som vil leve gudfryktig skal bli forfulgt, uavhengig av tid og sted. At en muligens

ikke ser så mye til dette i dag, og at store deler av menighetene går og venter på å bli rykket bort uten

trengsel, sier vel noe om at ikke alle helt klarer å få med seg hva det betyr å tilhøre en korsreligion.

Frafallet skulle komme og jeg tror det er noe av det vi ser i disse urealistiske forestillingene.

:saint:

Jeg er av den oppfatning at opprykkelsen skjedde etter den stor trengsel i Jerusalem og Judea år 70 e.Kr da den jødiske verden gikk under og den kristne verden tok over, altså alt skjedde innen en og samme generasjon, som Jesus Kristus sa. Med andre ord, det jordiske Jerusalem gikk under, samtidig som det himmelske Jerusalem tok over !

LeifG - 24-12-2014 kl 11:55

Det er ikke bibelsk fordi Daniel 7 utelukker denne hendelse før Roms fall og etter det lille horns inntreden, med påfølgende konkrete diverse hendelser. Deretter skal Dyrets merke komme og det er enda fremtid.

Jerusalem - 24-12-2014 kl 12:28

Sitat: skrevet av LeifG  
Det er ikke bibelsk fordi Daniel 7 utelukker denne hendelse før Roms fall og etter det lille horns inntreden, med påfølgende konkrete diverse hendelser. Deretter skal Dyrets merke komme og det er enda fremtid.

Både Jesus Kristus og Daniel snakket om Tempelets, Jerusalem og Judeas undergang ikke Roms fall

LeifG - 24-12-2014 kl 14:04

Guds Tempel i den nye pakt er mennesket, Gud bor i mennesket som tror.

Vi må skille på den gamle pakts ordninger og da tilstedeværelse soim er bildet på det som skulle komme, og kom i sin helhet 3,5 år etter korset da Ånden også fra da av inkluderte hedningene. Ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 blir omtalt av Jesus ja men fra år 33 ser man på himmelens Jerusalem og nå åpenbarte profetier peker opp dit etter den nye pakt.

Det lille horn kommer opp og ut av Rom, og tar over. Det skjer kun en gang og det er DRKK som er det lille horn fordi det er bare DRKK som kommer opp og ut av Rom, og det er bare DRKK som får politisk og religiøs makt av Rom ved dets overgivelse/ fall.

Jerusalem - 25-12-2014 kl 13:25

Sitat: skrevet av LeifG  
Guds Tempel i den nye pakt er mennesket, Gud bor i mennesket som tror.

Vi må skille på den gamle pakts ordninger og da tilstedeværelse soim er bildet på det som skulle komme, og kom i sin helhet 3,5 år etter korset da Ånden også fra da av inkluderte hedningene. Ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 blir omtalt av Jesus ja men fra år 33 ser man på himmelens Jerusalem og nå åpenbarte profetier peker opp dit etter den nye pakt.

Det lille horn kommer opp og ut av Rom, og tar over. Det skjer kun en gang og det er DRKK som er det lille horn fordi det er bare DRKK som kommer opp og ut av Rom, og det er bare DRKK som får politisk og religiøs makt av Rom ved dets overgivelse/ fall.


Mennesket Jesus Kristus er Guds tempel, Gud bor i mennesket Jesus Kristus (Åp 21:22)

Når Paulus sier "Vet dere ikke at dere er Guds tempel" (1 Kor 3,16) så er det fordi de kristne er Jesu Kristi kropp som Gud bor i

Joh 2,21 "Men han talte om sitt legemes tempel."

1 Pet 2,5 "Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel!"

Ef 2,21 "Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud"

Dette du skriver om den katolske kirke er bare vrøvel, den katolske kirke er en del av Kristi kropp, som Gud bor i

[Redigert den 25-12-2014 kl 12:27 av Jerusalem]

solbu - 26-12-2014 kl 20:17

Sitat: skrevet av PeterDJ  
Er Jesu andre komme, the rapture eller opprykkelsen, før eller etter trengselstiden?

Jeg anbefaler dere å høre på Steven Anderson. Han går gjennom hele åpenbaringsboken, vers for vers, steg for steg. Nå skal det sies at jeg kun har hørt del 1, som omhandler Jesu andre komme, men det jeg har hørt sålangt virker veldig bra.

Han mener det som jeg også ofte har tenkt, at kristne er her under trengselstiden før Jesu andre komme. Men jeg har jo ofte stusset på om det er snakk om to forskjellige hendelser, noe jeg begynner å slå i fra meg nå som jeg har hørt på Steven Anderson
Kom over den serien for noen dager siden, selv. Har sett 9 episoder nå, og skal definitivt se hele serien. Men jeg er ikke helt med på hans tirade om hvem som er jøde og ikke i episode 2. Men det er nå så, Man kan jo ikke være enige om alt heller. :)

Her er forøvrig link til spillelisten på Youtube som har alle episodene i rekkefølge.

Sitat: skrevet av LeifG  
The Rapture er djevelens bedrag og ikke noe annet.

Der mener jeg du er i strid med Jesu lære, Leif.

Matteus 24: 15-31. Her vil jeg spesielt trekke frem versene 29-31.
Sitat:
Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.

Markus 13: 14-27. Her vil jeg spesielt trekke frem versene 24-27.
Sitat:
Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.

Lukas 21: 25-28
Sitat:
Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.

1 Tesalonikerne 4:13-18
Sitat:
Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene!

Jeg mener at Jesus selv er klar og tydelig på at vi skal igjennom trengselen, så skal han hente oss. Johannes Åpenbaring er igjen tydelig på at samme dag som vi blir hentet opp i skyen, skal Gud dømme verden og tømme sine vredesskåler over de som blir igjen på jorden. vi skal altså spares for vreden, men ikke trengselen.

Jerusalem - 26-12-2014 kl 20:33

Sitat: skrevet av solbu  

Jeg mener at Jesus selv er klar og tydelig på at vi skal igjennom trengselen, så skal han hente oss. Johannes Åpenbaring er igjen tydelig på at samme dag som vi blir hentet opp i skyen, skal Gud dømme verden og tømme sine vredesskåler over de som blir igjen på jorden. vi skal altså spares for vreden, men ikke trengselen.

vredesskåler ? du tenker da på de syv englene hele Åpenbaringen handler om ? Det kommer ganske tydelig frem at de egentlig var syv menighets ledere, som var svært plagsome for folk i det først århundre.

Åp 2,1 Skriv til engelen for menigheten i Efesos: Dette sier...
Åp 2,8 Skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier...
Åp 2,12 Skriv til engelen for menigheten i Pergamon: Dette sier...
Åp 2,18 Skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier...
Åp 3,1 Skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier...
Åp 3,7 Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier...
Åp 3,14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier...

Åp 8,7 Den første engelen blåste i basunen. Da kom..
Åp 8,8 Den andre engelen blåste i basunen. Noe som..
Åp 8,10 Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt..
Åp 8,12 Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble..
Åp 9,1 Den femte engelen blåste i sin basun. Da så..
Åp 9,13 Den sjette engelen blåste i sin basun. Da hørte..
Åp 11,15 Den sjuende engelen blåste i sin basun. Da hørtes..

Åp 15,6 Ut kom de sju engler som hadde de sju plager. De var kledd i rent og skinnende lin og hadde belter av gull spent om brystet.

Åp 16,2 Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden...
Åp 16,3 Den andre engelen tømte sin skål i havet,..
Åp 16,8 Den fjerde engelen tømte sin skål ut over solen...
Åp 16,10 Den femte engelen tømte sin skål over dyrets trone...
Åp 16,12 Den sjette engelen tømte sin skål i Eufrat,..
Åp 16,17 Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften...

Åp 17,7 Men engelen sa til meg ...
Åp 22,1 Engelen viste meg...
Åp 22,6 Engelen sa til meg....

Åp 22,16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene


LeifG - 26-12-2014 kl 21:21

Sitat: skrevet av solbu  

Jeg mener at Jesus selv er klar og tydelig på at vi skal igjennom trengselen, så skal han hente oss. Johannes Åpenbaring er igjen tydelig på at samme dag som vi blir hentet opp i skyen, skal Gud dømme verden og tømme sine vredesskåler over de som blir igjen på jorden. vi skal altså spares for vreden, men ikke trengselen.Om du ser etter så kommer Jesus ved den siste skål men også siste basun og siste segl. Forskjellen er at skålene er etter Dyrets merke mens alle segl og basuner (6.) unntatt den siste 7. segl i disse er også etter Dyrets merke. Eller er alle basuner og segl før Dyrets merke.

Skålene er plagene alene som kommer etter Dyrets merke. Ser vi så etter så kommer det ett varsel om Dyrets merke at vio skal komme ut av henne i Åp 14 men den siste engel her blir gjentatt i Åp. 18.. Åp. 14 er ett varsel om en kommende dom og i 14 er dommen rett for døren og det er selve Dyrets merke. Åp. 14. tre engler er forøvrig om rettferdiggjørelse ved tro alene.

Åp 15 og 16 faller på de som tar Dyrets merke og de som ikke tar Dyrets merke faller IKKE plagene på, likt de syv siste plager ikke falt på Israel i Egypt.

Når den siste skål faller kommer Jesus og henter sine, forklart etter de tre engler i Åp. 14. Først står de døde i Kristus opp og blir tatt med opp til ham, deretter blir de som lever tatt med opp til Ham. Når det er skjedd blir de resterende som ikke tror drept i denne sammenheng. Alle gjenværende på denne jord dør her og de treonde blir med opp til himmelen.

I Åp. 20 får vi forklart at de som tror blir tatt med opp mens de andre dør og disse døde blir levende igjen etter tusen år. Det er kun Djevelen og hans engler som erigjen på denne jord med de døe mennesker der, ingen er igjen til å begrave disse døde.

Så saken er at vi alle blir vitne til plagene som faller og de onde blir også vitne over dommen/ enden. De vil se at de rettferdige, uten lyter som holder Guds bud ikke rammes og de vil se at alle advarsler imot Dyrets merke slår til. Tror det er ved den 6. skål at verden vender seg opp imot DRKK, det fordi de ser at DRKK er djevelens konkrete verk for å bedra menneskene.

Om vi ser etter på det sjette segl så ser vi at det blir stille omkring en halv time. Om vi tar i betrakning Guds ords prinsipp om dag/ år prinsippet i profetisk tid er en halv time ca. 7,6 dager, det fordi der er 24 timer/ en dag det samme som 365 dager/ ett år.

Så jeg tror fra nådedøren stenges, etter at Dyrets merke har stilt verden på valg i å tilbe enten den lovløse eller Gud Skaperen, så kommer skålene/ plagene.

Alle 7 skåler faller i løpet av en uke, og da i tillegg til de syv skåler kommer det sjette og syvende segl, + den syvende Basun. Det blir heftig!!! Men som sagt vil verden stilles på valg med Dyrets merke FØR dette skjer, det levner ikke Åp. noe tvil om.

Jerusalem - 26-12-2014 kl 21:29

I to tusen år har Guds fiender drømt om Kirken i Rom sitt fall,

keep dreaming, Leif

LeifG - 26-12-2014 kl 21:55

Rom falt rundt år 500 etter Kristus og Rom ga Romerkirken politisk og religiøs makt io verden istedet for dem. Da ble DRKK til og DRKK ble avkortet i 1978 når General Berthier arresterte Paven og tok fra de Statsmakten. Den fikk de tilbake av Mussolini i 1930 tror jeg det var. Så DRKK hadde sin regjeringstid i 1260 år før de fikk dødsåret som nå av alle ting har leget seg.., hmm var det ikke det profetene til Gud sier i Guds ord da?

Når Jesus kommer igjen blir Rom med all dets innhold knust til støv og agner for vinden.. . Det er profetert og ca 95 % av 100 % er stødig og sikkert oppfylt. Nå venter vi på noen småting og til slutt Dyrets merke med påfølgende Dom og skapelse av den nye jord tusen år etterpå. Og det er de siste 5 % som skjer.

Vend om til Herren Gud snarest.

Jerusalem - 26-12-2014 kl 23:42

Sitat: skrevet av LeifG  
Rom falt rundt år 500 etter Kristus og Rom ga Romerkirken politisk og religiøs makt io verden istedet for dem. Da ble DRKK til og DRKK ble avkortet i 1978 når General Berthier arresterte Paven og tok fra de Statsmakten. Den fikk de tilbake av Mussolini i 1930 tror jeg det var. Så DRKK hadde sin regjeringstid i 1260 år før de fikk dødsåret som nå av alle ting har leget seg.., hmm var det ikke det profetene til Gud sier i Guds ord da?

Når Jesus kommer igjen blir Rom med all dets innhold knust til støv og agner for vinden.. . Det er profetert og ca 95 % av 100 % er stødig og sikkert oppfylt. Nå venter vi på noen småting og til slutt Dyrets merke med påfølgende Dom og skapelse av den nye jord tusen år etterpå. Og det er de siste 5 % som skjer.

Vend om til Herren Gud snarest.


Paulus skrev et brev til den verdensberømte kirken i Rom

Rom 1:7 "Jeg hilser dere alle, som er elsket av Gud, dere hellige som er kalt av ham. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro"

Kirken er fortsatt elsket av Gud ! og vil alltid være det.

[Redigert den 26-12-2014 kl 22:44 av Jerusalem]

LeifG - 26-12-2014 kl 23:57

Paulus skriver til de som tror på Jesus i Rom, altså mennesker på gata og innbyggere. Ikke til hedenske Rom med sine Yppersteprester. De drepte jo de sanne Guds troende og stjal så de kristne navn og adopterte disse navn inn i sine hedenske guders navn.

Jerusalem - 27-12-2014 kl 00:13

Sitat: skrevet av LeifG  
Paulus skriver til de som tror på Jesus i Rom, altså mennesker på gata og innbyggere. Ikke til hedenske Rom med sine Yppersteprester. De drepte jo de sanne Guds troende og stjal så de kristne navn og adopterte disse navn inn i sine hedenske guders navn.

Nei, han skrev til den verdensberømte menighet i Rom, som han i flere år hadde hat lyst til å besøke, da det var en menighet han ikke hadde grunnlagt. Etter at kirkens hovedkvarter måtte flytte fra Jerusalem, ble Roma by kirkens hovedkvarter helt frem til i dag.

LeifG - 27-12-2014 kl 11:35

Det er ikke noe annet en en velkjent underliggende drøm for å få mennesker enda dyper inn i den produserte løgn. Om du leser deg opp på de faktiske historiske hendelser så skjønner du at det du tror på er en løgn produsert for å bedra dypere og dypere. Forherd ikke ditt hjerte!

Med all urettferdig forførelse forfører han.

Jerusalem - 27-12-2014 kl 12:41

Sitat: skrevet av LeifG  
Det er ikke noe annet en en velkjent underliggende drøm for å få mennesker enda dyper inn i den produserte løgn. Om du leser deg opp på de faktiske historiske hendelser så skjønner du at det du tror på er en løgn produsert for å bedra dypere og dypere. Forherd ikke ditt hjerte!

Med all urettferdig forførelse forfører han.

Leif du er resultatet av et historisk mislykket forsøk på å reformere den katolske kirken.

solbu - 27-12-2014 kl 12:47

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Leif du er resultatet av et historisk mislykket forsøk på å reformere den katolske kirken.
Forsiktig nå. Er ikke nødvendig med personangrep. Leif er faktisk et bevisst resultat av Gud. Før verden ble skapt hadde Gud tenkt at han skulle komme til verden akkurat når han kom.