Apologetisk Forum

Tro er tillitt til det skrevne?

LeifG - 15-11-2014 kl 11:35

Åp 20,1-8 Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år og kastet ham i avgrunnen og lukket til og satte segl over ham, forat han ikke lenger skulde forføre folkene, inntil de tusen år var til ende; og efter den tid skal han løses en kort stund.

Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år. Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse.

Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand.Ut i fra det som her over står så ser vi at det kommer en dom rett etter at Dyrets merke er gitt. Se Åp 13, 14 og påfølgende domskapitler 15 og 16, hvor de kap. er imellom, eller etter den tredje engel i kap 14 og innhøstningen. Vi kan lese at den andre engel gjentar budskapet i kap. 18, vers 2. I så måte kan deler av kap. 18 også innlemmes i kap 15 og 16 fordi det skjer før Hans andre komme og innhøstning.
Kapittel 20 taler om en dom og den skjer også samtidig som kap 15, 16 og deler av kap. 18. Innhøstningen er enten til de tusen år eller til døden, altså for de som der dør til en oppstandelse etter de tusen år. Med andre ord dør alle motstandere før og/ eller under Jesu andre komme før de tusen år starter.

Når de tusen ¨år er til ende kommer Gog og Magog-krigen, det til ildsjøen og den endelige ende for alt ondt og da døden.

Er vi protestanter vet vi hvem Dyret fra havet er og vet vi det så kan vi vite hvem Dyret fra jorden er, samt forstå hvem bildet av Dyret fra havet (Merk, redigert fra "jorden" til "havet" kl 14.43) kan være. Det også ut i fra Kap 17..

Pr dags dato står vi derfor ved kanten på kniveggen imellom Åp. 14:9-12 og venter på Åp 18:2 skal effektueres. Det vil antagelig skje når Dyrets merke påpressende er her.

P.S. De tusen år er etter oppstandelsen som her over er sagt men oppstandelsen er da iflg Paulus og Åp til himmelen der oppeDeretter etter de tusen år reiser vi atter igjen ned til denne jord hvor den endelige dom og ildsjø skal ende alt ondt.

I all Gudsfrykt og respekt for Guds ord til oss, hva er her uklart og kan noen se at i denne resonering er gal?

:)

Hilser med:

Åp 1,18-19 Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. 19 Skriv da det du så, både det som er, og det som herefter skal skje,

Åp 22,18-19 Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok; 19 og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.[Redigert den 15-11-2014 kl 10:36 av LeifG]

[Redigert den 15-11-2014 kl 14:43 av LeifG]

gana - 15-11-2014 kl 12:25

Sitat: skrevet av LeifG  

P.S. De tusen år er etter oppstandelsen

Så langt jeg kan se så skjedde den første oppstandelse ved Jesu død på korset.

Graver åpnet seg og døde stod opp. For nærmere info se Matteus 27, 52 - 53.

LeifG - 15-11-2014 kl 14:10

Det er riktig at det der var en oppstandelse men denne var Johannes, Matteus, Paulus, ja alle sammen klar over da de skrev om den kommende første og andre oppstandelse. Åpenbaringen taler om de 24 eldste og noen av de er nok av de som stod opp ved korsfestelsen. Noen andre av de 24 eldste er Enok, Moses og Elia.

Dette er den første oppstandelse som omtales i innlegget, og det er da etter Dyrets merke og etter de seks skåler, under den syvende skål. Altså ved innhøstningen omtalt i Åp 14.

1 Tess 4,16-17 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; 17 derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.


[Redigert den 15-11-2014 kl 13:10 av LeifG]

gana - 15-11-2014 kl 15:13

Den første oppstandelse er nevnt i Åp 20, 6, men kan ikke noe sted finne noe om noen "kommende første" oppstandelse.

LeifG - 15-11-2014 kl 15:32

Sitat: skrevet av gana  
Den første oppstandelse er nevnt i Åp 20, 6, men kan ikke noe sted finne noe om noen "kommende første" oppstandelse.


Når skjer dette:

1 Tess 4,16-17 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; 17 derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

Er det ved korsfestelsen eller er det etter at Dyrets merke er her?

Når skjer da den andre oppstandelse?

Åp 20,5-6 Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse. 6 Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.gana - 15-11-2014 kl 15:59

1. Tess 4 nevner den andre oppstandelsen.

Åp 20, 6 nevner den første oppstandelsen. Det var de som stod opp fra det døde da Jesu døde på korset og de regjerer nå med Kristus det tusenårsriket som er nå og som er identisk med Guds rike. Det er det som var den første oppstandelse. De andre døde (Åp 20, 5) står opp etter tusenårsrike - det er de som er nevnt i 1. Tess 4.

:)

LeifG - 15-11-2014 kl 16:19

Vel, det stemmer ikke fordi de som står opp første gang er de som IKKE tar Dyrets merke, altså ennå ikke skjedd. Se Åp 13 og 14, samt innhøstningen. De som er nevnt i Åp. 20:5 er de som IKKE tror Jesus, og de som tar Dyrets merke.

Husk at versinndelinger, komma og punktum har kommet i etterkant.

Åp 20,4-6 Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år. Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.


Altså er den første oppstandelse etter Dyrets merke og det er foreløpig fremtid. De som står opp andre gang, etter de tusen år står opp til sin andre død, dom og ildsjøen. Ser du etter i Åp 14 så ser du at de som tar Dyrets merke dør tilslutt alle sammen ved Jesu andre komme og ingen er igjen til å begrave de. Untatt da Djevelen og hans engler.

1. Tess 4 taler om de troende i graven som trodde og de som lever og tror Jesus ved Hans andre komme. Altså før de tusen år. Åp 14:15-16 er denne oppstandelse mens versene etterpå er innhøstningen av de vantro. Som du da sier er de i 20:5 og 1. Tess 4. Det stemmer ikke overens.

1 Tess 4,16-17 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; 17 derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

Åp 14,15-16 Og en annen engel kom ut av templet og ropte med høi røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet; for høsten på jorden er overmoden. 16 Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden blev høstet.Husk at de i den andre oppstandelse har døden makt over. Tror du så har ikke døden makt over deg, de i den andre oppstandelse:

Åp 20,8-9 Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand. 9 Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.


Tunga rett i munnen, analyser logisk.., tro er tillitt til det skrevne. Guds ord har rett og er Sannheten ;)


[Redigert den 15-11-2014 kl 15:21 av LeifG]

[Redigert den 15-11-2014 kl 15:21 av LeifG]

gana - 15-11-2014 kl 16:32

Da ser det ut til at du legger til grunn at Jesu og dyrets ånd var begge noe som kom med den nye pakt, men det stemmer jo ikke. Begge disse åndsstørrelsene er noe som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen.

Min tunge lesker seg for øyeblikket med Cola, funker bra det, blir liksom litt klartenkt da :)

LeifG - 15-11-2014 kl 16:51

Sitat: skrevet av gana  
Da ser det ut til at du legger til grunn at Jesu og dyrets ånd var begge noe som kom med den nye pakt, men det stemmer jo ikke. Begge disse åndsstørrelsene er noe som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen.


Dyrets ånd kan vi se tydelig fra fallet til Lucifer før mennesket ble til. ;) Dyret slik vi ser det i Daniels bok starter hovedskalig med Babylon, ca 600 år før Kristus. Og vi ser denne ånd igjennom rikene der presentert, Babylon, Mederne og Perserne, Grekenland og Rom med påfølgende DRKK. Åpenbaringen utdyper tiden etter korset og da slutten på ROm, begynnelsen og det dødlige sår på DRKK, samt da oppreisningen av dette bilde som da kommer. Jesus er Skaperen og Jesus er den som kledde Adam og Eva i det første offerdyr/ lammeskinn. Jesus ble av Abram servert kalvekjøtt. Jesus er Han som ledet Israel ut av Egypt, Jesus er Han som snakket med Moses.

Her ligger nøkkelen tror jeg:
Jeg tror du leser dette vers isolert:

Åp 20,5 Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse.

Merk at den første oppstandelse ikke er etter de tusen år.. . Les versene foran og fjern versinndelingen som er lagt til i etterkant. Da ser du at den første oppstandelse er før de tusen år.. .

Sitat: skrevet av gana  
Min tunge lesker seg for øyeblikket med Cola, funker bra det, blir liksom litt klartenkt da :)


Ta en slurp til.. ;) hehe

gana - 15-11-2014 kl 17:21

Hehe :) Ja det er jo det jeg sier, den første oppstandelse er før de tusen år, den skjedde ved Jesu død på korset.

Den andre oppstandelse er så ved Jesu gjenkomst ved tusenårsrikets slutt, ved Gud rikes slutt på denne jord.

Jeg tror altså at tusenårsriket er nå.

Også i den gamle pakt var det mulig å ta dyret merke, det var de som ikke hadde gjorde det og heller valgte å følge Jesu Ånd som stod opp ved Jesu død.

Det er rett at en profetisk bok i hovedsak tar opp ting som ligger i fremtid, men av GT ser vi at slike bøker også nevner hendelser fra fortid. Så også åpenbaringsboken om den første oppstandelse.

Puhh.. håper du forstår dette - nå må jeg nok ha noe mer Cola ja :)

Viking - 15-11-2014 kl 20:26

Sitat: skrevet av gana  
Hehe :) Ja det er jo det jeg sier, den første oppstandelse er før de tusen år, den skjedde ved Jesu død på korset.

Den andre oppstandelse er så ved Jesu gjenkomst ved tusenårsrikets slutt, ved Gud rikes slutt på denne jord.

Jeg tror altså at tusenårsriket er nå.

Også i den gamle pakt var det mulig å ta dyret merke, det var de som ikke hadde gjorde det og heller valgte å følge Jesu Ånd som stod opp ved Jesu død.

Det er rett at en profetisk bok i hovedsak tar opp ting som ligger i fremtid, men av GT ser vi at slike bøker også nevner hendelser fra fortid. Så også åpenbaringsboken om den første oppstandelse.

Puhh.. håper du forstår dette - nå må jeg nok ha noe mer Cola ja :)


Kan du vise til profetiene som bekrefter dine påstander, syntes du tar litt hardt i her.

LeifG - 15-11-2014 kl 21:11

Sitat: skrevet av gana  
Hehe :) Ja det er jo det jeg sier, den første oppstandelse er før de tusen år, den skjedde ved Jesu død på korset.


Ja, men om vi tar med oppstandelsen ved korset har vi faktisk tre oppstandelser. Det fordi Paulus og Johannes sier det er en etter konkret Dyrets merke som kommer ETTER det dyr som ER Etter det dyr som er under korsfestelsens tid. Romerriket falt flere hundre år etter korset og DRKK falt fra Sin posisjon i 1798 e. Kr.. Dyrets bilde kommer i etterkant av 1798, og det i etter dyret fra jorden som nå er. Med andre ord kommer det snart en oppstandelse til de tusen år.
Paulus sier at de KRISTNE skal stå opp av sine graver og de var ikke før korset

1 Tess 4,16-17 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; 17 derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

Her reiser man opp til himmelens Jerusalem, de døde i Kristus og de som lever når Han kommer igjen. Jesus setter ikke sine føtter på jorden i det hele tatt ved dette tilfellet. Det gjør Han først etter tusen år i himmelen, sammen med de som tror.


Sitat: skrevet av gana  
Den andre oppstandelse er så ved Jesu gjenkomst ved tusenårsrikets slutt, ved Gud rikes slutt på denne jord.

Jeg tror altså at tusenårsriket er nå.


Når det gjelder "tusenårsriket" så eksisterer ikke det i skriften, det er ett tillaget navn på tanker om at og hvis at man med Kristus skal regjere i tusen år her nede på jorden mens Satan er bundet. Det bygger på filosofiske tanker, ikke Guds ord.
Leser du skriften så ser du at de tusen år ikke er på denne jord men i himmelen, der hvor det sanne himmelske Tempel er, der hvor himmelens sanne Jerusalem er. Dette Jerusalem kommer ned på denne jord etter de tusen år i himmelen. Så løses Satan for å bedra de bedradde som blir oppreist for andre gang, de har jo vært døde i tusen år forlatt hvor ingen kan gravlegge de. De står opp til doms og deres sanne natur kommer da frem.

Jer 25,33 Og de som Herren har drept, skal på den dag ligge fra jordens ene ende til den andre; ingen skal gråte over dem, ingen skal samle dem op og begrave dem; til gjødsel utover jorden skal de bli. Dette er før de tusen år, ved Hans komme og gjødsel fordi alle er døde under de tusen år.

Dette er etter de tusen år, etter ildsjøen og når Israels barn (de som tror) får arven:

Mal 4,3 og I skal trå ned de ugudelige, for de skal være som aske under eders fotsåler, på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud.

Her skal vi opp og være i tusen år:

Gal 4,26 Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor;

Hebr 12,22 Men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener,

Åp 3,12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye.

Åp 21,2 Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.

Åp 21,10 Og han førte mig i ånden bort på et stort og høit fjell og viste mig den hellige stad Jerusalem, som steg ned av himmelen fra Gud;


Sitat: skrevet av gana  
Også i den gamle pakt var det mulig å ta dyret merke, det var de som ikke hadde gjorde det og heller valgte å følge Jesu Ånd som stod opp ved Jesu død.


Vis meg. :)
Sitat: skrevet av gana  
Det er rett at en profetisk bok i hovedsak tar opp ting som ligger i fremtid, men av GT ser vi at slike bøker også nevner hendelser fra fortid. Så også åpenbaringsboken om den første oppstandelse.

Puhh.. håper du forstår dette - nå må jeg nok ha noe mer Cola ja :)


Tenk over dette:

1 Pet 1,10-12 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen – dette som englene attrår å skue inn i.

Am 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

gana - 15-11-2014 kl 21:35

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Hehe :) Ja det er jo det jeg sier, den første oppstandelse er før de tusen år, den skjedde ved Jesu død på korset.

Den andre oppstandelse er så ved Jesu gjenkomst ved tusenårsrikets slutt, ved Gud rikes slutt på denne jord.

Jeg tror altså at tusenårsriket er nå.

Også i den gamle pakt var det mulig å ta dyret merke, det var de som ikke hadde gjorde det og heller valgte å følge Jesu Ånd som stod opp ved Jesu død.

Det er rett at en profetisk bok i hovedsak tar opp ting som ligger i fremtid, men av GT ser vi at slike bøker også nevner hendelser fra fortid. Så også åpenbaringsboken om den første oppstandelse.

Puhh.. håper du forstår dette - nå må jeg nok ha noe mer Cola ja :)


Kan du vise til profetiene som bekrefter dine påstander, syntes du tar litt hardt i her.

En så brilliant tolkning er ikke noe en kommer frem til ved enkelt-vers eller enkeltprofetier, men det er naturlig slutning om en har Jesus som utgangspunkt og sentrum for en tolkning av summen av Guds ord. Summen av Guds ord er sannhet og det er nå vi har fått alt som tjener til liv og frelse, nemlig vår herre og frelser Jesu Krist. Det neste som skjer blir enten frelse eller dom ved Jesu gjenkomst.

Er ikke dette med tusenårsrike nå egentlig en ganske grei tolkning?

En Jesus-sentrert tolkning kan vel vanskelig ta feil.


gana - 15-11-2014 kl 22:30

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Hehe :) Ja det er jo det jeg sier, den første oppstandelse er før de tusen år, den skjedde ved Jesu død på korset.


Ja, men om vi tar med oppstandelsen ved korset har vi faktisk tre oppstandelser. Det fordi Paulus og Johannes sier det er en etter konkret Dyrets merke som kommer ETTER det dyr som ER Etter det dyr som er under korsfestelsens tid. Romerriket falt flere hundre år etter korset og DRKK falt fra Sin posisjon i 1798 e. Kr.. Dyrets bilde kommer i etterkant av 1798, og det i etter dyret fra jorden som nå er. Med andre ord kommer det snart en oppstandelse til de tusen år.
Paulus sier at de KRISTNE skal stå opp av sine graver og de var ikke før korset

1 Tess 4,16-17 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; 17 derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

Her reiser man opp til himmelens Jerusalem, de døde i Kristus og de som lever når Han kommer igjen. Jesus setter ikke sine føtter på jorden i det hele tatt ved dette tilfellet. Det gjør Han først etter tusen år i himmelen, sammen med de som tror.


Sitat: skrevet av gana  
Den andre oppstandelse er så ved Jesu gjenkomst ved tusenårsrikets slutt, ved Gud rikes slutt på denne jord.

Jeg tror altså at tusenårsriket er nå.


Når det gjelder "tusenårsriket" så eksisterer ikke det i skriften, det er ett tillaget navn på tanker om at og hvis at man med Kristus skal regjere i tusen år her nede på jorden mens Satan er bundet. Det bygger på filosofiske tanker, ikke Guds ord.
Leser du skriften så ser du at de tusen år ikke er på denne jord men i himmelen, der hvor det sanne himmelske Tempel er, der hvor himmelens sanne Jerusalem er. Dette Jerusalem kommer ned på denne jord etter de tusen år i himmelen. Så løses Satan for å bedra de bedradde som blir oppreist for andre gang, de har jo vært døde i tusen år forlatt hvor ingen kan gravlegge de. De står opp til doms og deres sanne natur kommer da frem.

Jer 25,33 Og de som Herren har drept, skal på den dag ligge fra jordens ene ende til den andre; ingen skal gråte over dem, ingen skal samle dem op og begrave dem; til gjødsel utover jorden skal de bli. Dette er før de tusen år, ved Hans komme og gjødsel fordi alle er døde under de tusen år.

Dette er etter de tusen år, etter ildsjøen og når Israels barn (de som tror) får arven:

Mal 4,3 og I skal trå ned de ugudelige, for de skal være som aske under eders fotsåler, på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud.

Her skal vi opp og være i tusen år:

Gal 4,26 Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor;

Hebr 12,22 Men I er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener,

Åp 3,12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mere gå ut derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt navn, det nye.

Åp 21,2 Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.

Åp 21,10 Og han førte mig i ånden bort på et stort og høit fjell og viste mig den hellige stad Jerusalem, som steg ned av himmelen fra Gud;


Sitat: skrevet av gana  
Også i den gamle pakt var det mulig å ta dyret merke, det var de som ikke hadde gjorde det og heller valgte å følge Jesu Ånd som stod opp ved Jesu død.


Vis meg. :)
Sitat: skrevet av gana  
Det er rett at en profetisk bok i hovedsak tar opp ting som ligger i fremtid, men av GT ser vi at slike bøker også nevner hendelser fra fortid. Så også åpenbaringsboken om den første oppstandelse.

Puhh.. håper du forstår dette - nå må jeg nok ha noe mer Cola ja :)


Tenk over dette:

1 Pet 1,10-12 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen – dette som englene attrår å skue inn i.

Am 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Jeg kunne godt funnet frem mange skriftsteder i GT som viser at folks hånd og sinn (dyrets merke) også da kunne bli totalstyrt av onde åndsmakter, men jeg føler meg overbevist om at du klarerer det minst like godt selv, når du får tenkt deg om :)

Ellers så må jeg innrømme at jeg har litt vanskelig for å forstå resten av innlegget ditt. Om det skyldes deg eller meg skal være usagt.

LeifG - 16-11-2014 kl 10:34

Sitat: skrevet av gana  
Jeg kunne godt funnet frem mange skriftsteder i GT som viser at folks hånd og sinn (dyrets merke) også da kunne bli totalstyrt av onde åndsmakter, men jeg føler meg overbevist om at du klarerer det minst like godt selv, når du får tenkt deg om :)


Saken er at du viser til noe i GT jeg ikke kan forstå at du kan bruke i din fremleggelse. For det første så er den første oppstandelse etter Det lille horn i GT og det lille horn er etter Roms fall på 500 tallet etter Kristus. For det andre folk lar seg totalstyre kun om de mangler tro, med andre ord er valget vårt om vi vil bli styrt eller ikke.

Jeg kan ikke se noen vers i GT eller NT som dekker det du presenterer.., desverre.Sitat: skrevet av gana  
Ellers så må jeg innrømme at jeg har litt vanskelig for å forstå resten av innlegget ditt. Om det skyldes deg eller meg skal være usagt.


Gå til åpningsinnlegget og bruk Guds ord konkret til å si at det som der presenteres ikke er mulig.
Husk at tittelen er Tro er tillit til det skrevne.., eller er ikke tro logikk bygd på Guds ord?Viking - 16-11-2014 kl 12:15

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Hehe :) Ja det er jo det jeg sier, den første oppstandelse er før de tusen år, den skjedde ved Jesu død på korset.

Den andre oppstandelse er så ved Jesu gjenkomst ved tusenårsrikets slutt, ved Gud rikes slutt på denne jord.

Jeg tror altså at tusenårsriket er nå.

Også i den gamle pakt var det mulig å ta dyret merke, det var de som ikke hadde gjorde det og heller valgte å følge Jesu Ånd som stod opp ved Jesu død.

Det er rett at en profetisk bok i hovedsak tar opp ting som ligger i fremtid, men av GT ser vi at slike bøker også nevner hendelser fra fortid. Så også åpenbaringsboken om den første oppstandelse.

Puhh.. håper du forstår dette - nå må jeg nok ha noe mer Cola ja :)


Kan du vise til profetiene som bekrefter dine påstander, syntes du tar litt hardt i her.

En så brilliant tolkning er ikke noe en kommer frem til ved enkelt-vers eller enkeltprofetier, men det er naturlig slutning om en har Jesus som utgangspunkt og sentrum for en tolkning av summen av Guds ord. Summen av Guds ord er sannhet og det er nå vi har fått alt som tjener til liv og frelse, nemlig vår herre og frelser Jesu Krist. Det neste som skjer blir enten frelse eller dom ved Jesu gjenkomst.

Er ikke dette med tusenårsrike nå egentlig en ganske grei tolkning?

En Jesus-sentrert tolkning kan vel vanskelig ta feil.Ganske grei tolkning, basert på hva? En profeti må gå i oppfyllelse, ellers er det ingen profeti. Gud sier at profetiene
skal gå i oppfyllelse til punkt og prikke. Kristus kom ikke for å endre, men oppfylle.

Tolkninger som ikke har referanse i bibelen kan du bare glemme.
Noen sier at ånden gir dem fullmakt til å tolke, men det tror jeg ikke på da de selv ikke har rett tro i forhold til bibelen.
Bibelen er en mal for rett tro, ikke tolkninger som er høyst tvilsomme.

-


Viking - 16-11-2014 kl 14:32Sitat:

Jeremiah 31

34 Da skal ingen lenger
undervise sin neste og sin bror
og si: «Kjenn Herren!»
For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren.
For jeg vil tilgi skylden deres
og ikke lenger huske synden.


Flere deler av denne profetien er misforstått av mange. En kan med blotte øye se at deler av den nye pakt ikke er kommet slik som beskrevet.

"For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren."

Vi kan jo alle være enig i at selv innen kristendommen så
er det et hav av ting en er uenig om. Iflg. denne profeti skal
Herrens ord være klinkende klar og ingen trenger mer og
lære hverandre mer.

Har det gått i oppfyllelse? Nei.:)


gana - 16-11-2014 kl 16:53

Sitat: skrevet av Viking  


Sitat:

Jeremiah 31

34 Da skal ingen lenger
undervise sin neste og sin bror
og si: «Kjenn Herren!»
For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren.
For jeg vil tilgi skylden deres
og ikke lenger huske synden.


Flere deler av denne profetien er misforstått av mange. En kan med blotte øye se at deler av den nye pakt ikke er kommet slik som beskrevet.

"For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren."

Vi kan jo alle være enig i at selv innen kristendommen så
er det et hav av ting en er uenig om. Iflg. denne profeti skal
Herrens ord være klinkende klar og ingen trenger mer og
lære hverandre mer.

Har det gått i oppfyllelse? Nei.:)


Det ser ut til at du setter likhetstegn mellom det å kjenne Herren og det å forstå alt,

men det blir jo i så fall en misforståelse.

Det er ingen av oss som følger Herren som forstår alt og det er heller ikke det det

Jeremia-verset formidler. Det som sies der er at en ikke behøver å lære

kjennskapet til Herren videre til sine medvandrere.

Ellers så har vi jo selvsagt alle mye å lære.

:)

[Redigert den 16-11-2014 kl 16:47 av gana]

LeifG - 16-11-2014 kl 21:01

Sitat: skrevet av Viking  


Sitat:

Jeremiah 31

34 Da skal ingen lenger
undervise sin neste og sin bror
og si: «Kjenn Herren!»
For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren.
For jeg vil tilgi skylden deres
og ikke lenger huske synden.


Flere deler av denne profetien er misforstått av mange. En kan med blotte øye se at deler av den nye pakt ikke er kommet slik som beskrevet.

"For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren."

Vi kan jo alle være enig i at selv innen kristendommen så
er det et hav av ting en er uenig om. Iflg. denne profeti skal
Herrens ord være klinkende klar og ingen trenger mer og
lære hverandre mer.

Har det gått i oppfyllelse? Nei.:)Er det ikke slik at vår Skaper skjuler sine fra verden? og er det ikke slika t Han gjenoppretter før Han plutselig kommer for å hente sine gjenopprettede? Hva om det holder på å skje?

Viking - 16-11-2014 kl 23:39


LG sier:
Sitat:

Er det ikke slik at vår Skaper skjuler sine fra verden? og er det ikke slika t Han gjenoppretter før Han plutselig kommer for å hente sine gjenopprettede? Hva om det holder på å skje?


Enig LG, vi er nok langt kommet. Gud ledet nok sitt folk i "sikkerhet" etter fangenskapet hos babylonerne og assyrerne og mange mistet sin identitet etter de store forfølgelsene fra kirken. Mange konverterte for slippe døden og svært mange ble drept eller plaget svært mye. Noen klaret å rømme unna og for å slippe unna ble det et "ikke tema" med identitet.

Jeg har en del slekt på Vestlandet. Her har de bevart hemmeligheten godt fra generasjon til generasjon. De gamle
hadde fortalt at deres forfedre kom fra Israel i sin tid.

Norge hadde sin egen "jødeparagraf" i Grunnloven som nektet dem adgang til riket. Og kirken forfulgte alle som holdt Sabbat.
Ikke rart at identitet ble visket ut over århundrer/årtusen.

Joel 3 har flere punkter som er meget interessante for tiden vi
er i nå. Også i forhold til Israels fangenskap og forfølgelser.Sitat:

JÅ 12
6 Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte.


Viking - 16-11-2014 kl 23:46

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  


Sitat:

Jeremiah 31

34 Da skal ingen lenger
undervise sin neste og sin bror
og si: «Kjenn Herren!»
For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren.
For jeg vil tilgi skylden deres
og ikke lenger huske synden.


Flere deler av denne profetien er misforstått av mange. En kan med blotte øye se at deler av den nye pakt ikke er kommet slik som beskrevet.

"For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren."

Vi kan jo alle være enig i at selv innen kristendommen så
er det et hav av ting en er uenig om. Iflg. denne profeti skal
Herrens ord være klinkende klar og ingen trenger mer og
lære hverandre mer.

Har det gått i oppfyllelse? Nei.:)


Det ser ut til at du setter likhetstegn mellom det å kjenne Herren og det å forstå alt,

men det blir jo i så fall en misforståelse.

Det er ingen av oss som følger Herren som forstår alt og det er heller ikke det det

Jeremia-verset formidler. Det som sies der er at en ikke behøver å lære

kjennskapet til Herren videre til sine medvandrere.

Ellers så har vi jo selvsagt alle mye å lære.

:)

[Redigert den 16-11-2014 kl 16:47 av gana]


Å kjenne Herrens profetier er absolutt et must hvis en skal
gjenkjenne oppfyllelsen av dem når det skjer.

Når Herren fjerner våre steinhjerter og erstatter det med
et hjerte av Ham, så kjenner vi Herren og Hans lære.
Det vil ikke være tvil og vi vil alle være enige og all diskusjon
vil være overflødig.

Men det har ennå ikke skjedd. Vi lever med en fot i den gamle pakt og en fot i den nye pakt. Loven, Budene er fortsatt gjeldende, noe som kirken ikke er enig i. :)

[Redigert den 16-11-2014 kl 22:47 av Viking]

gana - 20-11-2014 kl 00:20

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Hehe :) Ja det er jo det jeg sier, den første oppstandelse er før de tusen år, den skjedde ved Jesu død på korset.

Den andre oppstandelse er så ved Jesu gjenkomst ved tusenårsrikets slutt, ved Gud rikes slutt på denne jord.

Jeg tror altså at tusenårsriket er nå.

Også i den gamle pakt var det mulig å ta dyret merke, det var de som ikke hadde gjorde det og heller valgte å følge Jesu Ånd som stod opp ved Jesu død.

Det er rett at en profetisk bok i hovedsak tar opp ting som ligger i fremtid, men av GT ser vi at slike bøker også nevner hendelser fra fortid. Så også åpenbaringsboken om den første oppstandelse.

Puhh.. håper du forstår dette - nå må jeg nok ha noe mer Cola ja :)


Kan du vise til profetiene som bekrefter dine påstander, syntes du tar litt hardt i her.

En så brilliant tolkning er ikke noe en kommer frem til ved enkelt-vers eller enkeltprofetier, men det er naturlig slutning om en har Jesus som utgangspunkt og sentrum for en tolkning av summen av Guds ord. Summen av Guds ord er sannhet og det er nå vi har fått alt som tjener til liv og frelse, nemlig vår herre og frelser Jesu Krist. Det neste som skjer blir enten frelse eller dom ved Jesu gjenkomst.

Er ikke dette med tusenårsrike nå egentlig en ganske grei tolkning?

En Jesus-sentrert tolkning kan vel vanskelig ta feil.Ganske grei tolkning, basert på hva? En profeti må gå i oppfyllelse, ellers er det ingen profeti. Gud sier at profetiene
skal gå i oppfyllelse til punkt og prikke. Kristus kom ikke for å endre, men oppfylle.

Tolkninger som ikke har referanse i bibelen kan du bare glemme.
Noen sier at ånden gir dem fullmakt til å tolke, men det tror jeg ikke på da de selv ikke har rett tro i forhold til bibelen.
Bibelen er en mal for rett tro, ikke tolkninger som er høyst tvilsomme.

-Hvis Kristus kom for å oppfylle hva kan det da gjenstå å oppfylle?

Jo litt om den siste tid før Herrens gjenkomst gjenstår, men alt

som har med frelse å gjøre er gjort. Herren gjorde seg ferdig

da han kom første gang. Når Herren kommer igjen blir det

for å skille - skille mellom de frelste og de vantro.

Viking - 20-11-2014 kl 00:48


GT er full av profetier og mange av dem har ikke gått i oppfyllelse.

Og mange av dem er tolket til å ha gått i oppfyllelse, men
så har man feil tolket, og da er de ikke gått i oppfyllelse de
heller.

Det blir mang en overraskelse for menneskene i forhold
til dette etter hvert.

Oppfylle?

LeifG - 20-11-2014 kl 18:23

Sitat: skrevet av gana  
Hvis Kristus kom for å oppfylle hva kan det da gjenstå å oppfylle?

Jo litt om den siste tid før Herrens gjenkomst gjenstår, men alt

som har med frelse å gjøre er gjort. Herren gjorde seg ferdig

da han kom første gang. Når Herren kommer igjen blir det

for å skille - skille mellom de frelste og de vantro.


Hva skriver Paulus?

Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det -

Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.


Det alene gir oppstandelsen til evig liv.

Det Jesus gjorde som sant menneske var å ofre seg som det lytefrie Lam Han var i vårt kjød. Han vite oss veien vår i kjød, i tro på Faderen der oppe mens vi er her nede nå.
Fordi Hans offer ble akseptert for vår synd i vårt kjød ble Han vår Yppersteprest og hva skal vår Yppersteprest fortsatt oppfylle? Hva står igjen ifølge evangeliet?

Dommen.., ja. Men hva mere før dommen og etter/ under ildsjøen?
gana - 21-11-2014 kl 01:30

Forstår ikke helt hva du mener LeifG, men etter og under ildsjøen

kan det vel ikke gjenstå så mye. Det måtte i så fall være den annen

død - den evige utslettelse og adskillelse fra alt som måtte være av håp.

Dette er min tillit og forståelse av det skrevne :)

LeifG - 21-11-2014 kl 17:40

Sitat: skrevet av gana  
Forstår ikke helt hva du mener LeifG, men etter og under ildsjøen kan det vel ikke gjenstå så mye. Det måtte i så fall være den annen død - den evige utslettelse og adskillelse fra alt som måtte være av håp.
Dette er min tillit og forståelse av det skrevne :)


Det som gjenstår etter ildsjøen er Jesus og de frelste i himmelens Jerusalem, godt plantet på denne jord. Når alt er brent opp vil Jesus skape den nye jord og de døde er støv, på dette støv/ de døde skal vi danse. Døden er da ikke mere og alt ondt er borte.

LeifG - 21-11-2014 kl 17:41

Hva er det du ikke forstår gana? Ærlig og sannferdig?