Apologetisk Forum

Bibelens Israel, dagens Israel og Jakobs etterkommere

 Sider:  1  ..  4    6

gana - 7-1-2016 kl 07:31

Når det gleder Bibelens Israel, dagens Israel og Jakobs
etterkommere så er det mulig å få en viss forståelse av
hvem som er hvem, hva, hvor og når.

Når det ellers gleder endetiden ellers så skal en imidlertid
være litt mer forsiktig. Den kirkehistoriske tolkning har
mindre støtte i dag enn den hadde før, men det behøver
ikke bety at de har kommet frem til klarhet om at det er
noen annen tolkning som er bedre. Det er bare det at nå
er det en større forståelse for at tolkningsmulighetene er
så mange at det blir sett på som upassende med
skråsikkerhet.

I tillegg til de tolkningsmulighetene som er nevnt tidligere
her så er det også mulig å tolke a-historisk, dvs. at boken
ikke knytter seg til noen bestemt tid, men beskriver en
åndskamp som er lik til alle tider.

Det er også mulig å kombinere forskjellig syn, f. eks kan
man kombinere futurisme med at boken også beskriver
nær samtid. Mulighetene er mange.

Den eneste muligheten som ser ut til å ha død
i vår tid er skråsikkerheten, men også der
fins det jo selvsagt unntak.


[Redigert den 7-1-2016 kl 06:36 av gana]

LeifG - 7-1-2016 kl 10:29

Sitat: skrevet av gana  
Det er bare det at nå er det en større forståelse for at tolkningsmulighetene er så mange at det blir sett på som upassende med skråsikkerhet.


At det er flere tolkningsmuligheter har uten unntak med mangel på tro/ vantro, fornektelse av Guds ord å gjøre. Man ønsker ikke å ta feil, man dyrker det skapte og har sitt håp i verden uten Gud. Og årsaken til vantroen her har med Dyret og Dragens innplanting av grobunn for preterisme og futurisme inn i de solide protestantiske røtter. Det sammen med arrestasjonen av Paven i 1798 (det "dødlige sår"), den franske rev og ateistenes inntog sammen med den industrelle rev og Darwinismen.

Med andre ord har frafallet vært og er.

Det er fordi man ikke tror at Guds ord blir upassende, har Guds ord rett sitter man i saksa og det er det ingen som ønsker å innrømme i fallen syndig natur. Stoltheten er for krevende til at man kan gi Guds ord rett i ens liv.

gana - 7-1-2016 kl 11:24

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Det er bare det at nå er det en større forståelse for at tolkningsmulighetene er så mange at det blir sett på som upassende med skråsikkerhet.


At det er flere tolkningsmuligheter har uten unntak med mangel på tro/ vantro, fornektelse av Guds ord å gjøre. Man ønsker ikke å ta feil, man dyrker det skapte og har sitt håp i verden uten Gud.

Nei der bommer du stygt LeifG.

Det er jo ikke de som dyrker det skapte og som er uten Gud som
driver å tolker Åpenbaringsboken, de fleste av disse har vel knapt
noen Bibel i det hele tatt.

De som driver å tolker Åpenbaringsboken er nok stort
sett kristne med godt over gjennomsnittlig interesse
for Guds ord.

Du tar altså beviselig feil.

LeifG - 7-1-2016 kl 13:28

Vel er man sann kristen så holder man Guds bud.

gana - 8-1-2016 kl 04:42

Sitat: skrevet av LeifG  

Og årsaken til vantroen her har med Dyret og Dragens innplanting av grobunn for preterisme og futurisme inn i de solide protestantiske røtter.

Man skal ikke undervurdere reformasjonen og de protestantiske
røtter, men går man til futurismen og dens opprinnelse så er
man vel i tid foran den katolske kirkes opprinnelse så det
endetidsynet skulle vel ikke trenge noen reformasjon.

Tror rett og slett bare man kan ta det som det er og
sprite det opp med litt preterisme så har vi plutselig
et endetidsyn som dekker det meste.

Og inkluderer vi også litt av det kirkehistoriske
så har vi plutselig dekket det hele. Genialt.

:)


[Redigert den 8-1-2016 kl 03:55 av gana]

lettvinthet kreves for den som tror på løgner

LeifG - 8-1-2016 kl 10:41

Skjønner ikke at du gidder, å gardere nytter ikke. Veien, Sannheten og Livet gir ikke rom for løgner og bedrag i seg. Sannheten er ikke nesten og tåkelagt, den er klar og entydig. Den er dessuten åpenbart av Ham der oppe igjennom skriften.


1 Kor 2,5 forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.

1 Kor 2,9-15 men, som skrevet er:

Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham.

Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud, det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig; men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen;

gana - 8-1-2016 kl 11:20

Tviler sterkt på at det er noen som har fått åpenbart hele sannheten.

Bibelen sier tvert imot at Gud lærer oss det som gagner / hjelper (Jes 48,17).

Veien, sannheten og livet er Jesus og det er sannheten om den
frelse han kom med vi som kristne fått åpenbart ved hans Ånd.

Vi er altså langt fra allvitende verken om endetid eller noe som
helst annet. Gud har åpenbart oss frelsessannheten, andre
sannheter gir han oss etter som det gagner.

LeifG - 8-1-2016 kl 21:24

Hva betyr dette?

2 Kor 3,13-14 og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus.

,16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort.


Kan ikke se annet enn at om man tror Moses og profetene så ser man frelsesplanen definert i GT og den gamle pakt men ser man ikke hvem Jesus er så ser man heller ikke Han/ frelsen i GT.

Det gagner forøvrig å kjenne Jesus godt, spesielt i endetiden for gjør man det vet man hva Djevelen/ Antikrist gjør og med det hvor han er. Dessverre er det ikke alle som vil vite og de har det gjerne med å tåkelegge, så tvil og gjøre ting som gjør at flere også tviler.

gana - 12-1-2016 kl 17:03

Sitat: skrevet av LeifG  
Hva betyr dette?

2 Kor 3,13-14 og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus.

,16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort.


Kan ikke se annet enn at om man tror Moses og profetene så ser man frelsesplanen

Ja det er jo nettopp det jeg også sier, vi har fått åpenbart Bibelens frelse.

Du derimot ser ut til å ville utvide det til å bety at du har fått den hele og

fulle sannhet om alt fra 1. Mosebok til de siste ting i Åpenbaringsboken.

gana - 14-1-2016 kl 19:08

Et klart endetidstegn.

Forfølgelsen av kristne øker på alle kontinenter, men verst er
situasjonen i Midtøsten og Afrika. Og hvem er det som står
bak. Jo i all hovedsak er det muslimske ekstremister:

http://sambaandet.no/2016/01/14/forfolgelse-av-kristne-oker/


LeifG - 15-1-2016 kl 19:41

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Hva betyr dette?

2 Kor 3,13-14 og gjør ikke som Moses, som la et dekke over sitt åsyn, forat Israels barn ikke skulde skue enden av det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet; for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den opheves i Kristus.

,16 men når det omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort.


Kan ikke se annet enn at om man tror Moses og profetene så ser man frelsesplanen

Ja det er jo nettopp det jeg også sier, vi har fått åpenbart Bibelens frelse.

Du derimot ser ut til å ville utvide det til å bety at du har fått den hele og fulle sannhet om alt fra 1. Mosebok til de siste ting i Åpenbaringsboken.Gud lover å lede oss til sannheten om vi tror Ham, altså inkl Moses og profetene. For uten at vi tror dem vil ikke noe hjelpe den sjel som ikke tror.

At du fornekter Moses og profetene så standhaftig finner jeg ingen logikk i.

Tror du på dette og kan du bære denne sannhet?

Joh 16,12-13 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu; men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.

LeifG - 15-1-2016 kl 19:45

Sitat: skrevet av gana  
Et klart endetidstegn.

Forfølgelsen av kristne øker på alle kontinenter, men verst er
situasjonen i Midtøsten og Afrika. Og hvem er det som står
bak. Jo i all hovedsak er det muslimske ekstremister:

http://sambaandet.no/2016/01/14/forfolgelse-av-kristne-oker/Dette er ledere av Menigheten (kristendommen), i økumeniske ånds samarbeid som kaster ut de som har Jesu tro. De forfølger i Faderens/ Jesu navn.

Joh 16,2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.

gana - 15-1-2016 kl 22:40

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Et klart endetidstegn.

Forfølgelsen av kristne øker på alle kontinenter, men verst er
situasjonen i Midtøsten og Afrika. Og hvem er det som står
bak. Jo i all hovedsak er det muslimske ekstremister:

http://sambaandet.no/2016/01/14/forfolgelse-av-kristne-oker/Dette er ledere av Menigheten (kristendommen), i økumeniske ånds samarbeid som kaster ut de som har Jesu tro. De forfølger i Faderens/ Jesu navn.

Joh 16,2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.

Hva mener du? Har SDA blitt kastet ut av noe?

LeifG - 15-1-2016 kl 22:54

Hvis du istedet velger å lese Guds ord så vil du se at alle som følger Ham.., og da har Hans tro, holder Guds bud vil bli hatet. Det er personer med troen som blir forhatt.


Viking - 16-1-2016 kl 13:32


Denne lyden har mange vært vitne til i over et år nå.
Det er så mange som har hørt det, det finnes så mange
lydopptak verden over.

Merkelig. Har ikke hørt noe om det her i Norge, det nærmeste
er vel de britiske øyer og Nederland.

http://yournewswire.com/weird-sky-sounds-are-back-sky-trumpe...

gana - 16-1-2016 kl 16:18

Wow. Det kan være en himmelbasun som gjøres klar ja.

Viking - 16-1-2016 kl 17:34

Sitat: skrevet av gana  
Wow. Det kan være en himmelbasun som gjøres klar ja.


Blir mer og mer skeptisk til slikt. Tror det hele er HOAX.

Det verserer en haug av disse filmene, også med "big booms".
Disse smellene forekommer ofte i forbindelse med jordskjelv.
Nylig er det hørt flere plasser i USA den senere tid.
Smellene er hørt av mange og er sendt på nyhetssendinger.

Har mer tro på disse smellene. Men hvem vet, det er mange som
vil lure en.

http://strangesounds.org/2015/09/mysterious-earthquake-rattl...
:)

[Redigert den 16-1-2016 kl 16:37 av Viking]

gana - 16-1-2016 kl 17:45

Ja det er klart de er mange som vil prøve å lure så litt

sunn skepsis må en jo ha, men det var nå en merkelig

lyd allikevel. Er jo ikke hver dag en hører

endetids-lyd på himmelen :)[Redigert den 16-1-2016 kl 22:25 av gana]

gana - 16-1-2016 kl 20:53

Her er noen lydfiler fra Åpenbaringsboken:

http://www.salem.stavanger.no/media.php?pageID=47

Viking - 19-1-2016 kl 13:20


Om spell var et varsel, så kom nok et varsel. Får håpe at det roer seg.

https://www.superstation95.com/index.php/world/779

I løpet av sekunder ble det plutselig lavvann.
[Redigert den 19-1-2016 kl 12:22 av Viking]

gana - 19-1-2016 kl 23:34

Sitat: skrevet av Viking  

Får håpe at det roer seg.

Eller kanskje vi heller burde håpe på det motsatte,
det er når kaoskreftene når sitt høydepunkt
at Herren kommer.

"Gud er vår tilflukt og vår styrke,
en hjelp i nød og alltid nær.
Derfor frykter vi ikke
når jorden skaker,
når fjellene vakler i havets dyp.
Vannet buldrer og bruser,
fjellene skjelver
når havet reiser seg."


(Sal 46, 2-4)

Ha en riktig god endetid :)

Viking - 22-1-2016 kl 16:28


Trump vil flytte USA ambasade til Jerusalem.

http://www.nowtheendbegins.com/bombshell-donald-trump-will-m...

gana - 22-1-2016 kl 22:07

Sitat: skrevet av Viking  

Trump vil flytte USA ambasade til Jerusalem.

http://www.nowtheendbegins.com/bombshell-donald-trump-will-m...

Det kan nok også være et endetidstegn ja, det ble jo forutsagt
at Jerusalem skulle tråkkes under fot av hedninger til deres
tid var til ende (Luk 21,24).

Viking - 25-1-2016 kl 13:10


Protestantismen en enda farligere parallell enn drkk?

Det er ganske "lett" å avsløre drkk's lære, men
hvordan avsløre Luthers lære? De fleste menigheter, sekter og kirker har
forankring i Luthers lære (drkk), de skillers seg ut med små forskjeller, men
de er tuftet på samme lære.

For å avsløre denne farlige parallell må en granske de tidlige menigheters lære og
praksis, de første menigheter etter Kristus. Men når vi ser til bake har ingen
med deres lære overlevet p.g.a. drkk's forfølgelse.

Drkk erstattet deres lære med sin egen lære, som ble grunnsteinen for
protestantismen og deres fortolkning av Guds lære.

Guds lære vil igjen bli gjenopprettet når Kristus kommer tilbake og vi
alle vil måtte erkjenne at vi var på vidvanke. Takk til Guds nåde. :)[Redigert den 25-1-2016 kl 12:12 av Viking]

LeifG - 25-1-2016 kl 13:34

Guds lære blir, og mennesket blir gjenopprettet Før Hans andre komme. Han kommer for å hente de som er døde i Kristus og er gjenopprettet.

Det sier skriften.


[Redigert den 25-1-2016 kl 12:39 av LeifG]

Viking - 25-1-2016 kl 14:37


Lurer på hvor mange/få her i Norge som holder Guds sabbat?

LeifG - 25-1-2016 kl 16:58

Det er rundt 4.600 registrerte SDAere men hvor mange av de som holder Sabbaten vet jeg ikke, antagelig mere enn 3/4. Jesu Siste Dagers hellige er også ca 4.600 stk.
Det er nok en noen hundre utenfor SDA vil jeg tro. Så har vi også jødene da, 1.300 stk..

Kanskje er det neste 15.000 stk i Norge?
gana - 5-2-2016 kl 04:46

Sitat: skrevet av Viking  

Protestantismen en enda farligere parallell enn drkk?

Det er ganske "lett" å avsløre drkk's lære, men
hvordan avsløre Luthers lære? De fleste menigheter, sekter og kirker har
forankring i Luthers lære (drkk), de skillers seg ut med små forskjeller, men
de er tuftet på samme lære.

For å avsløre denne farlige parallell må en granske de tidlige menigheters lære og
praksis, de første menigheter etter Kristus. Men når vi ser til bake har ingen
med deres lære overlevet p.g.a. drkk's forfølgelse.

Drkk erstattet deres lære med sin egen lære, som ble grunnsteinen for
protestantismen og deres fortolkning av Guds lære.

Guds lære vil igjen bli gjenopprettet når Kristus kommer tilbake og vi
alle vil måtte erkjenne at vi var på vidvanke. Takk til Guds nåde. :)[Redigert den 25-1-2016 kl 12:12 av Viking]

Du ser svært pessimistisk på tilstanden forstår jeg. Gud ser
heldigvis ikke like svart på det. Jesus sa at han skulle være
med sine alle dager og det betyr jo da at han har vært her
med sin lære hele tiden. Han er hos sine med sin lære og
vi finner den i det evangeliske - den gruppering som tar
utgangspunkt i NT-læren og lar den være
sentrumslys for liv og lære.

Hvorfor akkurat det evangeliske?

Jo for i sentrum av evangeliet finner vi Jesus og vi forstår
både fortid og fremtid best ved å ta utgangspunkt i ham
som har skapt det hele - Herrens ord og hans nåde og
hans alt går ut fra korsets sentrum.

Vi finner ham altså i evangeliet.

:)

Viking - 5-2-2016 kl 13:26


Skarja levde ca. 500 år før Kristus og han hadde klare syn om fremtiden.
En profeti som gikk i oppfyllelse ord for ord.

Sakarja 9
Sitat:

Fredskongen på Sion
9 Bryt ut i jubel, datter Sion!
Rop av glede, datter Jerusalem!
Se, din konge kommer til deg,
rettferdig og rik på seier,
fattig er han og rir på et esel,
på en eselfole.Jeg er ikke helt sikker, men det minner om en profeti om de to vitner:

Sak. 4
Sitat:

11 Da tok jeg til orde og spurte ham: «Hva betyr de to oliventrærne som står til høyre og til venstre for lysestaken?» 12 Jeg tok til orde for andre gang og spurte: «Hva betyr de to olivenkvistene ved siden av de to gullrørene som leder den gylne oljen ned fra dem?» 13 Han sa: «Vet du ikke hva dette er?» Jeg svarte: «Nei, herre.» 14 Da sa han: «Dette er de to som er salvet med fin olje, de som står foran hele jordens herre.»Etter fangenskapet i Babylon ble Judah spredt og Herren vil samle dem igjen:


Sitat:

Herren kaller på de bortførte

10 Ve, ve! Flykt fra landet i nord!
sier Herren.
Jeg har spredt dere for himmelens fire vinder,
sier Herren.

11 Ve deg, Sion,
berg deg, du som bor hos datter Babel!
LeifG - 5-2-2016 kl 18:18

Ja, Han vil samle de igjen men det er ved Jesu andre komme som fører direkte opp til himmelen og da er alt på forhånd avgjort. Jesu andre komme er utførelsen av en domsavgjørelse som har skjedd kort tid i forveien. Det er Løvhyttefesten som bringer oss opp til himmelens Jerusalem.

Viking - 5-2-2016 kl 20:03


Sefanja 3

20 På den tiden leder jeg dere,
da samler jeg dere.
For jeg vil gi dere et godt navn og rykte
blant alle folk på jorden
når jeg for øynene på dere
vender deres skjebne,
sier Herren.

Dette verset vitner klart at det finnes folk på jorden når Kristus kommer
igjen for andre gang. Ikke bare Israels- og Judah hus.

En god velsignet sabbat til deg og dine Leif :)[Redigert den 5-2-2016 kl 19:37 av Viking]

LeifG - 5-2-2016 kl 20:43

Ja, og det samme sier resten av Guds ord.

Han vil gjenopprette sitt folk FØR Han kommer, før Han kommer vil det vandre syndfrie mennesker (å den tiden leder jeg dere,
da samler jeg dere.) på denne jord og deres motstandere vil lage lover som gjør de som holder Guds bud for lovbrytere. Det er innføringen av Dyrets merke, så starter forfølgelsen og etterhvert vil nådedøren stenges. Men her vil urettferdigheten skinne igjennom, mange vil vende om til Gud istedet (For jeg vil gi dere et godt navn og rykte blant alle folk på jorden). Når nådedøren er stengt vil de syv skåler falle og rundt den femte skål vil menneskene skjønne at de er bedratt av verdens religiøse/ katolsk lære og verden jage de istedet.
Så kommer Jesus og gjenlevende etter skålene vil være vitner til at Jesus henter sine (skjebnen vendes) før de da dør. Det er Armageddon, deretter følger 1000 år i himmelen. Så kommer vi troende, og himmelens Jerusalem ned på denne jord, Oljeberget deles fordi nå først setter Jesus sin fot ned på denne jord igjen. Her hvor de onde nå har stått opp fra de døde til doms/ ildsjøen og da angriper de onde og dette er Gog og Magog krigen.

LeifG - 5-2-2016 kl 20:44

Sitat: skrevet av Viking  
En god velsignet sabbat til deg og dine Leif :)


Takk for det velsignede Viking! Jeg ønsker også at dere får velsignelser på Herrens dag og at Hans Ånd og gode engler beskytter dere. :)

gana - 6-2-2016 kl 06:59

Sitat: skrevet av LeifG  

Det er personer med troen som blir forhatt.

Det kan det være ja, men det å bli mislikt / forhatt kan for
eksempel også skyldes dårlig oppførsel. For eksempel er
Hitler fortsatt upopulær i mange kretser. Kanskje
spesielt på sabbaten.

God sabbat ja.

LeifG - 6-2-2016 kl 10:01

Jo, men her snakker vi om det folk Han gjenoppretter før Hans andre komme og de er uten skyld og synd. Med andre ord så blir de forfulgt selv om de passer sine egne saker. Det er Dragen som forfølger urettferdig.

gana - 7-2-2016 kl 00:05

Gjenopprette? Skal Herren gjenopprette noen?

Tok et søk med gjenopprette på bibel.no og fikk 0 treff.

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=gjenopp...

LeifG - 7-2-2016 kl 10:09

Han gjenoppretter mennesket til det mennesket var tiltenkt å være og det finnes mange tekster som viser at Han gjør det før Han kommer for å hente sine troende i denne falne verden. Ja, Han lover det og det er nettopp det Djevelen kjemper for å oppnå, at Jesus ikke skal ha noen å hente som tror på Ham. For Djevlen vet han tapte på korset men klarer han å få mennesker til å ikke tro på frelse fra synd så oppfylles ikke profetiene og han unnslipper Ildsjøen.

Så var deg for hvilken side du står på, det gjelder oss alle.

Apg 3,19-21 Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for eder utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,5 og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.


Og husk at det er Han som skriver loven i våre hjerter (følelser) og sinn (tanker) slik at vi ønsker å holde budene. Budene vi bryter uten Ham og ved det utfører synd.

Viking - 7-2-2016 kl 11:17

Sitat: skrevet av gana  
Gjenopprette? Skal Herren gjenopprette noen?

Tok et søk med gjenopprette på bibel.no og fikk 0 treff.

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=gjenopp...


Ingen tvil om en gjennopprettelse av Hans folk. Det er beskrevet i utallige
profetier. Det står i GT gana :)

Sitat:

Sefanja 3:20 På den tiden leder jeg dere,da samler jeg dere. For jeg vil gi dere et godt navn og rykte blant alle folk på jorden når jeg for øynene på dere vender deres skjebne,sier Herren.
[Redigert den 7-2-2016 kl 10:19 av Viking]

gana - 7-2-2016 kl 11:35

Sitat: skrevet av Viking  

Det står i GT gana :)

Ja man må jo bare gi seg over :)

gana - 8-2-2016 kl 00:25

Sitat: skrevet av LeifG  
Han gjenoppretter mennesket til det mennesket var tiltenkt å være og det finnes mange tekster som viser at Han gjør det før Han kommer for å hente sine troende i denne falne verden. Ja, Han lover det og det er nettopp det Djevelen kjemper for å oppnå, at Jesus ikke skal ha noen å hente som tror på Ham. For Djevlen vet han tapte på korset men klarer han å få mennesker til å ikke tro på frelse fra synd så oppfylles ikke profetiene og han unnslipper Ildsjøen.

Så var deg for hvilken side du står på, det gjelder oss alle.

Apg 3,19-21 Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for eder utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,5 og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.


Og husk at det er Han som skriver loven i våre hjerter (følelser) og sinn (tanker) slik at vi ønsker å holde budene. Budene vi bryter uten Ham og ved det utfører synd.

Joda, men den gjenopprettingen der skjedde jo for 2000 år siden.

Jeg trodde dere mente at det skulle skje noen ny gjenoppretting for Israel i fremtiden.

LeifG - 8-2-2016 kl 11:03

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Han gjenoppretter mennesket til det mennesket var tiltenkt å være.. . .


Joda, men den gjenopprettingen der skjedde jo for 2000 år siden.

Jeg trodde dere mente at det skulle skje noen ny gjenoppretting for Israel i fremtiden.


Les det som står i Guds ord gana. Se her:

Apg 3,19-21 Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for eder utkårede Messias, Jesus, som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.


Denne gjenoppretting skjer etter korset og før og ved Hans komme for å hente sine. Les teksten og se at Messias er huset inntil noe må skje med de troende her.
Leser vi mere av tekstene her under og andre profetier ser vi at Han gir loven i hjertet og sinnet til sine så de gjør Hans bud, før Han kommer og det er beviset på at anklageren har grunnløse anklager imot Gud.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Dette er rett etter korset og pågår den dag i dag.

Åp 14,5 og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.


Dette er snart, gjelder hedninger og jøder som tror Jesus er Messias og i forbindelse med det kommende Dyrets merke. Og Dyrets merke er noe som kommer før de syv skålene og Hans andre komme, altså før vi forvandles og får herlighetslegemet.

[]i]Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.Dette er Johannes som nettopp har sett for oss enda fremtid hvordan de urettferdige (lovløse) jager de rettferdige (lovlydige) og hvordan Gud redder de. Johannes ser at Gud gjenoppretter alt en gang for ham langt inn i fremtiden.

Du må ikke glemme at så lenge satan er denne verdens leder og synden rår så er ikke gjenopprettelsen men korset muliggjør her og nå den kommende hele gjenopprettelsen for den som tror. Gå så tilbake og se at Jesus er huset inntil noe skal skje med de troende her nede.

fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for eder utkårede Messias,


Fatter vi ett annet sinn kan Han skrive loven i vårt hjerte og sinn, noe som er umulig uten å tro Han kan gjøre det. Fatt ett sinn slik at Han kan, tro Ham og følg Ham.


Viking - 11-2-2016 kl 12:13The Kolbrin Bible har jeg nevnt tidligere.


Sitat:

It is believed that Joseph of Arimathea, great uncle to Jesus, managed to save the Egyptian scrolls after Julius Caesar invaded Egypt and burned down the greatest library in the world at that time – The Library of Alexandria, destroying over 700,000 scrolls containing knowledge about countless events from the past.

The remaining scrolls were brought from Judea to Britain by Joseph and the followers and friends of Jesus, where they were stored inside the Glastonbury Abbey (also founded by Joseph) in Somerset County, in the southwest of Britain for safekeeping.Sitat:

The Kolbrin also has a special third party account of the Exodus from Egypt at the time of Moses. It tells about Princess Scota, daughter of Ramses II, who lived during the time of Moses and she was believed to have been one of the princesses who cared for Moses as a child.

She married a Hebrew noble and went all the way to Britain.
It is even rumored that Scotland was named after her.Interessant. :)

gana - 13-2-2016 kl 13:18

Greit det Viking, men jeg tror nok det kunne vært sunt med andre interesser også.

Kanskje hvis de en dag skyter en jøde ut i verdensrommet at det da kan bli ny fart på tolkning av profetiene.

Vi får bare vente og se, det er jo ofte sånn at man tror det ikke før man ser det.

Spennende tider ja, det er helt sikkert.

:)

Viking - 13-2-2016 kl 13:56

Sitat: skrevet av gana  
Greit det Viking, men jeg tror nok det kunne vært sunt med andre interesser også.

Kanskje hvis de en dag skyter en jøde ut i verdensrommet at det da kan bli ny fart på tolkning av profetiene.

Vi får bare vente og se, det er jo ofte sånn at man tror det ikke før man ser det.

Spennende tider ja, det er helt sikkert.

:)


Nå er da heldigvis ikke profetiene like varierende som "værtegn".

Viking - 13-2-2016 kl 15:02


Apostlenes vandring:

https://www.youtube.com/watch?v=c5VDwAGFPA4


Viking - 19-3-2016 kl 15:06


For første gang på 2000 år har to vitner fremstått for Sanhedrin:

https://www.youtube.com/watch?v=X-m6UkbOX2I

Pussig oppslag, får følge med om noe annet skjer.
:)

Viking - 19-4-2016 kl 19:12Sitat:

Herrens Påske:
5 Den fjortende dagen i den første måneden, i skumringen, er det påske for Herren.


Da Kristus døde på korset var det beredelsesdagen til Påsken.
Siden Drkk innførte en falsk påske har katolikker, reformerte katolikker som dnk og hennes døtre holdt denne falske påsken.

Hvorfor holde på med noe som er feil og ubibelsk. Den 21.4. på kvelden begynner Guds Påske. Kl. 1500 døde Kristus på korset, på bredelsesdagen. Han stod opp igjen 3 dager og 3 netter etter.

På beredelsesdagen skulle alle de lytefrie lam slaktes før Påske, lammene ble slaktet samtidig som Kristus døde på korset.
Kristus vår Mellommann og Garantist ble da vår redningsmann.

Vel verdt å merke seg den dagen. Ha en god Påske :)


gana - 22-4-2016 kl 19:42

God påske Viking :)

Her er litt info om hvordan det skal gjøres:

http://www.dagen.no/Nyheter/ISRAEL-PODCAST/Klart-for-de-usyr...

Viking - 23-4-2016 kl 07:23

Sitat: skrevet av gana  
God påske Viking :)

Her er litt info om hvordan det skal gjøres:

http://www.dagen.no/Nyheter/ISRAEL-PODCAST/Klart-for-de-usyr...


Takk det samme Gana. "Gammel og ny påske", hånd i hånd. Jeg må stadig "beundre" timingen til Gud. Lammet til påskehøytiden ble slaktet
samtidig som Kristus døde på korset.

Rart at de lærde overser den rette påsken.

.

gana - 23-4-2016 kl 12:07

Ja Gud er god på timing. Vi har det gjerne litt travelt mens Gud ofte har litt bedre tid. Sånn er livet.

gana - 28-4-2016 kl 03:51

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
God påske Viking :)

Her er litt info om hvordan det skal gjøres:

http://www.dagen.no/Nyheter/ISRAEL-PODCAST/Klart-for-de-usyr...


Takk det samme Gana. "Gammel og ny påske", hånd i hånd. Jeg må stadig "beundre" timingen til Gud. Lammet til påskehøytiden ble slaktet
samtidig som Kristus døde på korset.

Rart at de lærde overser den rette påsken.

.

Etter at Kristus døde på korset så er ikke tidspunktet lenger så viktig.

Kristi død og oppstandelse sprenger på en måte grensene.

Den rette oppmerksomhet blir nå 24/7 - i ånd og sannhet.

Bibelens Israel, den kristne menighet, der har vi åndskamp

gana - 4-5-2016 kl 03:02

Dette forumet ble vel i sin tid opprettet for å sette søkelyset på løgnkarismatiske strømninger. Den kampen tror jeg med fordel kan fortsette, men det foregår nå en annen kamp som heller ikke er liten. Og en viss likhet er det også, løgnen føres inn via ledere og får enorme konsekvenser. Og som du kan se av artikkelen så er det muligens også en annen likhet; en annen Jesus.

Artikkel hentet fra avisen Dagen:

Sitat:

Bruden og Brudgommen – har vi samme Kristus i Den norske kirke?


Når jeg leser uttalelser fra kirkemøtet og tenker over siste årenes homofilidebatt, stiller jeg meg selv et spørsmålHar vi samme Kristus?

Kristus har mange betegnelser i Ordet. Et av de største mysterier er at Han omtaler seg selv i GT og NT som Ektemann, Brudgom og menighetens mann. Guds folk kaller Han sin kone og Lammets hustru.

Mange menigheter i den verdensvide protestantiske kirke har i nyere tid erfart et paradigmeskifte på dette området. Ikke minst ungdomsgenerasjonen. Et paradigme er et urmønster, et opphavlig forbilde. Et annet ord er arketype, det vil si, den første type. Kristus som Brudgom og menigheten som brud er et slikt paradigme, en arketype for våre ekteskap.

I Dnk er dette åndelige ekteskapsspråk like fremmed som tungetale. Under siste kirkemøte ble det endog reagert på et dokument fra Kirkenes Verdensråd (!) som viser til Paulus’ vakre ord om bruden og Brudgommen!

Men er ikke dette bare bilder? Naturligvis ikke. Hva skulle Kristus som Brudgom/Ektemann, og menigheten som Herrens kone/Lammets hustru være bilde på? Teologer kaller dette bilder i håp om å nøytralisere en besværlig, men vakker sannhet. Kristus som Ektemann og menigheten som Hans hustru, er ikke noe annet enn det som faktisk sies.

Ikke bilder, men en åndelig-faktisk virkelighet. Ordene beskriver den høyeste åndelige relasjon mellom Gud og oss.

Den rent jordiske mann-kvinnerelasjonen i menighet og ekteskap er imidlertid bilder. De er representasjoner av Kristus og Hans ektefelle, kirken. Ikke omvendt. I Guds bilde skapte Han det, til mann og kvinne skapte han dem. En avbildning er nødvendigvis en kopi av originalen. Dersom våre ekteskap er bilder på det evige ekteskap mellom Kristus og oss, gjelder dette også for et homoekteskap.

Et «ekteskap» mellom likekjønnede får store konsekvenser for synet på Kristus og menigheten. Anerkjenner vi slike «ekteskap», får vi et nytt syn på Kristus. Hvis et lesbeekteskap er en rett avbildning av det guddommelige ekteskap, må vi forstå Kristus som en feminisert Kristus, eksempelvis «Krista». Menigheten står da i et åndelig-lesbisk forhold til Kristus. Han er blitt Brud eller Moder. På den annen side vil et homoekteskap avbilde en menighet som ikke lenger er brud, men «brudgom». Kristus lever da forenet med en «mannlig ektefelle». I begge tilfeller har Kristus blitt en Homokristus, den samme som oss.

Dessverre er det mange kristne som ikke forstår den åndelige symbolkraften ved samlivsmessige eksperimenter. Kjønnspolariseringen blir borte, synet på mann-kvinne i ekteskap og menighet endres og tjenestedelingen blir uaktuell. En ny Kristus framstår, skapt i vårt bilde. Denne nye Kristus er en variant av den gamle gnostiske vranglære. En forvrengning av Gudsbildet.

At Kristus er Brudgom, og menigheten er Hans brud, er en åpenbart sannhet, ikke noe vi kunne funnet ut av oss selv. Den klassiske mangetusenårige forkynnelsen om dette er svært ubehagelig om dagen. Den truer og angriper homoekteskap, homoteologi, feministisk teologi og den homofiserte del av Dnk på det kraftigste.

Derfor bort med den! Korsfest Ham! Men Bibelen kan ikke skrives om, Kristus er og blir den samme. De som vil delta i det nye evige riket, må pent finne seg i å kalles Lammets hustru og møte Brudgommen, den evige Ektefelle. Mange vil stå utenfor og høre: Jeg kjenner dere ikke. Andre møter Ham med glede.

Så langt jeg ser, har store deler av Dnk åpnet seg for en annen Kristus. Og havnet i samme forfall som korintermenigheten, en menighet som engang var forlovet med én mann. Som var en ren jomfru for Kristus, men vendte seg bort til en annen Kristus. (2.Kor 11,1ff) Kirken er nå formelt skilt fra staten. Det er ikke så ille.

Dramatisk er det at store deler av Kirken har underskrevet separasjonspapirene mellom seg og Bibelens Kristus. Han som er «den Andre» – den store Hetero. Den har i stedet funnet sin Homokristus, som er lik kirken selv, med samme kjærlighet den selv har.

Samtidig må jeg understreke: Mange strever og sliter med saken, med synet og seg selv, og ønsker å tro og leve etter hele Guds Ord. Disse må møtes med en annen tilnærming. Herren ser i nåde til de som kjemper og strever.

Men ve dem som forfører én av disse små som tror på meg, sier Han. Teologer, kristenledere og andre som bevisst veileder – og villeder – med sitt nye Kristus- og homosyn, som freidig sier «de er uenige med Paulus» – hva har vi å samarbeide om?


http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/kronikk/Bruden-o...Viking - 10-11-2016 kl 14:06


Gratulerer med valget Donald Trump. Håper du blir til velsignelse for folket.

Malcolm Maclaud, som er morfar til Donald er 13 menning til Elizabeth ll og i slekt med det norske kongehus, er alle av Judah hus. Ingen av dem
er perfekte, men allikevel velsignet av Gud som lovet at septeret skulle
være hos Judah til Kristus kom tilbake.

Godt at vi slapp å få Clintons inn i det hvite hus igjen, flott å bli kvitt
Obama også. Hva som skjer fremover vil tiden vise.


LeifG - 11-11-2016 kl 09:33

Tror de valgte rett jeg, han er en forretningsmann som forhåpentligvis ikke er korruptert av den politiske elite. Han er hensynsløs imot svada og vil ha effektivt meningsfulle resultater.
Så hvorfor er han så sleivete? Vel, det kan ha noe med at han ikke har respekt for svada og korrupte meninger, tanker og følelser i seriøse sammensetninger.

Det som er skummelt er at han kan la seg kjøpe av noen med skumle hensikter og .., dette skal jo gjenta seg.

Dan 3,3-6 Da kom satrapene, stattholderne og landshøvdingene, overdommerne, skattmesterne, de lovkyndige, dommerne og alle landskapenes embedsmenn sammen til innvielsen av det billede kong Nebukadnesar hadde stilt op, og de trådte frem foran det billede Nebukadnesar hadde stilt op.

Og herolden ropte med høi røst: Det være eder sagt, I folk, ætter og tungemål:
Så snart I hører lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt og sekkepipe og alle andre slags strengelek, skal I falle ned og tilbede det gullbillede kong Nebukadnesar har stilt op. Og den som ikke faller ned og tilbeder, skal i samme stund kastes i den brennende ildovn.

Åp 13,15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.Men han får med seg muligens Ben Carson som helseminister eller utdanningsminister, han vil om mulig komme til for å advare Trump hva som er i ferd med å skje.

Viking - 11-11-2016 kl 13:29

Sitat: skrevet av LeifG  
Tror de valgte rett jeg, han er en forretningsmann som forhåpentligvis ikke er korruptert av den politiske elite. Han er hensynsløs imot svada og vil ha effektivt meningsfulle resultater.
Så hvorfor er han så sleivete? Vel, det kan ha noe med at han ikke har respekt for svada og korrupte meninger, tanker og følelser i seriøse sammensetninger.

Det som er skummelt er at han kan la seg kjøpe av noen med skumle hensikter og .., dette skal jo gjenta seg.

Dan 3,3-6 Da kom satrapene, stattholderne og landshøvdingene, overdommerne, skattmesterne, de lovkyndige, dommerne og alle landskapenes embedsmenn sammen til innvielsen av det billede kong Nebukadnesar hadde stilt op, og de trådte frem foran det billede Nebukadnesar hadde stilt op.

Og herolden ropte med høi røst: Det være eder sagt, I folk, ætter og tungemål:
Så snart I hører lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt og sekkepipe og alle andre slags strengelek, skal I falle ned og tilbede det gullbillede kong Nebukadnesar har stilt op. Og den som ikke faller ned og tilbeder, skal i samme stund kastes i den brennende ildovn.

Åp 13,15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.Men han får med seg muligens Ben Carson som helseminister eller utdanningsminister, han vil om mulig komme til for å advare Trump hva som er i ferd med å skje.


Må innrømme at jeg er sleivete i kjeften jeg med, særlig når jeg blir
konfrontert med meninger og folk som slettes ikke vil ens beste.

Tror vi kan kjenne Trump ved å se på oss selv. Garderobe prek er barnslig, men hvis jeg tenker etter har det nok forekommet at jeg har
sagt mangt og meget som jeg helst ikke viil høre igjen.

Valget sto mellom 2 og jeg er ikke i tvil om at Trump er eneste valget.
Nå i ettertid vil ondskapen komme til overflaten når det gjelder Clinton's. Håper Trump har kraft nok til å gi likhet for loven i så måte.

Min favoritt er Trey Gowdy som her holder en tale for studenter, måtte han bli en viktig brikke for Trump.

https://www.youtube.com/watch?v=N0dCTvX0wzs

Han har ledet Bengazi høringen og Email høringen. Han er ikke skyggeredd.

https://www.youtube.com/watch?v=MxpJvrclIfM

Mange gode klipp :)


[Redigert den 11-11-2016 kl 13:34 av Viking]

LeifG - 11-11-2016 kl 22:14

Ja men Trump slaktet Trey Gowdy for den høringen og mente at når Marco Rubio valgte å arbeide sammen med han så ville Rubio tape og Gowdy ende sin karriere.. .

LeifG - 11-11-2016 kl 22:14

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3376782/Donald-Trump...

Viking - 12-11-2016 kl 13:06


Skal bli spennende å se hva som nå skjer. Det er så mange onde
og sterke krefter som er i sving.

Alt står og faller på Trump, om han er sterk nok til å gjennomføre
rettferdighet for folket eller ikke. De (rep.) har jo beste utgangspunkt
nå som de har flertal og kan kontrollere dem..

Comey og FBI etterforsker fortsatt Clinton's, utfallet her vil være
avgjørende. "Drain the swamp" blir en prøve på deres troverdighet.
Shadow goverment og NWO er skarpe motstandere. Han må klare
å identifisere dem og styre klar fallgruvene deres. Han må ha tro og en inngående kjennskap til bibelens profetier for å klare den jobbben.

Er han sterk nok til å selge det han eier og gi det til sitt trengende folk?

Lurer på hva verden ville si da?[Redigert den 12-11-2016 kl 13:07 av Viking]

LeifG - 12-11-2016 kl 13:13

Sitat: skrevet av Viking  
Han må ha tro og en inngående kjennskap til bibelens profetier for å klare den jobbben.


Det har han ikke.

Viking - 12-11-2016 kl 13:25

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  
Han må ha tro og en inngående kjennskap til bibelens profetier for å klare den jobbben.


Det har han ikke.


Nei, det har han ikke. Spørs bare om han vil høre på de som har det.
Slik verden er nå så er ikke jeg optimistisk. Men et forsøk er vel verdt.
JFK advarte mot de krefter han vil kjempe mot eller med.
Er han mot vil han trolig ende opp som JFK i værste fall.

Ha fortsatt en velsignet sabbat Leif :)


LeifG - 12-11-2016 kl 14:42

Ja, det sies jo at Kennedy vendte seg imot og ble derfor "avlivet".. .

Viking - 11-3-2017 kl 20:33


Ja, nå ruller hodene. Det blir mange arbeidsledige byråkrater fra demokratene nå :)

Får håpe de klarer å få satt inn både Clintons og Omama i buret.
Drain the swamp.


Viking - 12-3-2017 kl 21:27


Det går nok ikke mange ukene før arbeidet med det 3. tempel er i gang.
Veith sin video "trump kortet" var interessant i så måte.

Spennende tider vi lever i.

https://www.youtube.com/watch?v=GGbWghCmjPg Sider:  1  ..  4    6