Apologetisk Forum

Bibelens Israel, dagens Israel og Jakobs etterkommere

 Sider:  1  ..  3    5  

LeifG - 19-10-2015 kl 16:19

:)
Vi må lese Guds ord i perspektiv og se det fra Hans side, se hele universet fra Hans side. Samtidig ser vi at fallet til Lucifer var før fallet til Adam og Eva.
Vi vet også at Guds ord er farget av oversetterne, ja også fjernet tekster i Guds ord. DRKK har gjort en stor jobb for å hindre grunnteksten i å si det som står.

Når det er sagt så er det egentlig svært logisk at Lucifer fikk prøve sin sak, sitt opprør for Gud er Kjærlighet. Hadde Gud slått Lucifer ned fordi han mente noe som ikke var i overensbestemmelse med Guds verk så hadde ikke Gud vært Kjærlighet. Da hadde Gud automatisk blitt ansett som en tyrann og maktgal undertrykkende Skaper.

Ser vi på hva og hvordan fallen syndig natur virker så er den eskalerende ond, noe Lucifer antagelig ikke så konsekvensen av til å begynne med men Lucifer vendte aldri om. Det på grunn av stolhet og hans selviske egosenteriske Jeg. Og det er det som er fallen syndig natur, å ikke innrømme/ erkjenne at man har feil, stoltheten er problemet. Dyrker man Jeget og stoltheten har man tapt.

Men jeg skal komme tilbake til skriftsteder angående dette :)

LeifG - 19-10-2015 kl 16:44

Disse kan leses:

http://davidkendel.blogg.no/1284636158_16sep2010.html

http://davidkendel.blogg.no/1331652724_utenomjordisk_liv_uni...

Fant ikke mine notater desverre.

Anbefaler å kjøpe denne bok:

http://gallerigallera.no/relegion/ved-tidehverv-lys-og-hap-i...

eller her:

http://www.skrotnissen.no/index.php?act=viewProd&product...

Jerusalem - 19-10-2015 kl 20:09

Sitat: skrevet av LeifG  

Om du tror på Gud er du ett barn av Ham, en sønn.

Det er også verd å merke seg at Guds ord taler om flere kloder enn denne, og at hver av dem har sin Adam, altså gudesønner.

Dette blir bare tull, Leif

Viking - 20-10-2015 kl 08:41http://gabrielsans.info/gsi/enoks_bok_files/enok-bok-1%262.p...

:)

LeifG - 20-10-2015 kl 09:19

Det er ikke tull, det som er tull er å tro at vi er alene i dette univers.

Denne klode er ett skuespill for universet og vi vet Lucifer falt før denne verden ble til. Vi vet også at livet på denne jord ble en prøvesten for Guds skaperverk og at Lucifer ble Satan her. Vi vet at ut i fra Guds ord, troen at Lucifer var den som hadde mest innsikt over Guds lov før fallet på denne jord. Han var en skjermet kjerub og de finner man bare i forbindelse med Nådens trone og paktens Ark. Vi vet også at i Guds lov finnes visdommen Gud har, Lucifer anklager Gud for budenes krav.

Så hvem er Guds sønner når vi vet at Adam og da denne verden falt fra denne posisjon ved å velge Lucifer som deres gud istedet for Jesus/ Gud?
Set er den som fortsatte i tro men det er Jesus som tok over Adams posisjon men herredømmet over kloden tok Satan. Set med Jesus som Herre er fra fallet av ambassadører på denne klode.

Tenk også over for hvem skal man være prester for når alle er prester? De frelste vil bli gitt det legeme Jesus fikk etter oppstandelsen og vi vil være Hans søsken, vi blir minijesuser. For hvem skal vi være prester for?

At du sier dette er tull er fordi du IKKE leser Guds ord i perspektiv og tro på en Gud som har skapte hele universet. Hvem er Han og hvilken intensjon har Han med isolert denne klode og universet ellers?

Når det er sagt så står det om verdener i Guds ord men oversettelsene sier bestemt verdene som er her i sine tider, eller verden i entall når det står flertall i grunntekst.


LeifG - 24-10-2015 kl 17:02

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  


Det er også verd å merke seg at Guds ord taler om flere kloder enn denne, og at hver av dem har sin Adam, altså gudesønner.

[Redigert den 19-10-2015 kl 15:16 av LeifG]


Der må jeg innrømme at jeg er helt blank Leif. Flere kloder?
En kan lese og lese, men det er ofte en ikke biter merke i alt.
Har du noe mer på det?


Se denne:

http://www.amazingfacts.org/news-and-features/news/item/id/1...

og denne:

http://www.amazingfacts.org/news-and-features/inside-report/...


Viking - 16-11-2015 kl 21:58


Jeg har sett litt på Enoch's bok og den har jo mye interessant.

Han hadde drømmesyn om jordens undergang, der han bad om at Gud
måtte spare en liten rest av hans etterkommere.

Han hadde tydelig stor innsikt i himmelbildet. Også hvor fint
tid var beregnet i forhold til dette.

Bok 1 og 2 er oversatt til norsk og ligger på nettet.

Viking - 19-11-2015 kl 14:53


Litt historie.

Hvordan Islam har påvirket Europa.[Redigert den 19-11-2015 kl 15:11 av Viking]

Viking - 27-12-2015 kl 14:09


Det snakkes om endetid støtt og stadig, ikke bare menigmann
diskuterer dette.

Både pave og dronning har kommet med utsagn som kan få
noen og enhver til å undres:

Paven: http://yournewswire.com/pope-says-this-may-be-our-last-chris...

Dronning: http://yournewswire.com/queens-2015-christmas-message-enjoy-...

Hvis nyhetene er riktige, hva vil da neste år bringe oss.
Krig på alle fronter?


LeifG - 27-12-2015 kl 15:23

Paven har vel også antydet at 2017 er det siste året med en pave. Vi vet jo også at iflg menneskerettighetene så kan ikke Jesus være den eneste absolutte veien til himmelen. Dermed kan Christmas (en katolsk avgudsmesse) være over og julen tar over. Da kan man messe over alle avguder, samlet i en felles orden. Fred, fred og fred.. .

Men det er vel spekulasjoner.

Skal se Romerriket gjenoppstår i nytt Ham med Pontifeks Maximus som Verdensleder.. .


Viking - 27-12-2015 kl 19:05

Sitat: skrevet av LeifG  
Paven har vel også antydet at 2017 er det siste året med en pave. Vi vet jo også at iflg menneskerettighetene så kan ikke Jesus være den eneste absolutte veien til himmelen. Dermed kan Christmas (en katolsk avgudsmesse) være over og julen tar over. Da kan man messe over alle avguder, samlet i en felles orden. Fred, fred og fred.. .

Men det er vel spekulasjoner.

Skal se Romerriket gjenoppstår i nytt Ham med Pontifeks Maximus som Verdensleder.. .Skulle ikke forundre meg Leif.
Du skal se det er innlednings fasen til "merket". Skal du kjøpe
eller selge så må du være "merket".

Spørs om ikke tronen til maximus vil være i Jerusalem.


LeifG - 27-12-2015 kl 21:02

Pontifeks Maximus vil jo ha den politiske og religiøse verdensmakt og tittelens tilholdssted er jo i Roma. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til Babylons presteskap for å finne brobyggeren der også.
http://www.verdidebatt.no/debatt/post51548.zrm

Jeg tror Pontifeks blir i Roma men delegerer og har sine undersåtter rundt omkring, også i Jerusalem. Årsaken er at Åpenbaringen sier Romerriket i nytt Ham skal gjenoppstå, da blir hovedsetet i Roma. Om kalifatet får sin plass der sammen med ett jødisk presteskap er uvisst. Jeg tror Kalifatet/ tyrkerne får sin plass der basert på Daniel 11, det etter å ha skubbet Israel ut på havet. Det med FN og USA (musklene til den nye Rom) sin velsignelser men alt dette varer bare nesten 14. dager da.. . Og det er etter at Dyrets merke er satt i funksjon.

Merket til Dyret er religiøst og satt ved en politisk bestemt lov som alle verdensborgere må underkaste seg. Alle som aksepterer denne religiøse lov får lov å beholde sine bankkonti og eiendommer. Alle som elsker Herren Gud, Skaperen vil ikke bytte ut Hans bud med en verdslig religiøs lov som sier at Gud egentlig ikke er Gud Skaperen.

2 Mos 20,8-11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter.

For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.


Åp 14,6-9 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Og atter en annen engel fulgte efter og sa: Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.

Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd,


Hva er merket på tilhørlighet til Romerkirken tro? ;)

Viking - 27-12-2015 kl 21:28


Det kan tyde på at Åp.13 gir oss et tips på hva det kan være:


Sitat:

18 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.


Siden det er et "menneskes tall" så må det være mulig å tyde det,
men jeg har hørt svært så mange utsagn på det at jeg kan ikke
si at jeg er sikker på noe. Den som har forstand må være et
menneske som kjenner Guds lære :)

Interessant: https://www.youtube.com/watch?v=kq5e4zsgkUU
[Redigert den 27-12-2015 kl 21:23 av Viking]

LeifG - 27-12-2015 kl 23:25

Hvis vi går helt tilbake til presteskapet i Babylon finner vi også 666 på yppersteprestenes brystplate. Tallene var fordelt på en kvadratisk plate med sifre oppover og bortover. Uansett hvordan man la sammen radene, eller rekkene fikk man 666. Hvis du ser linkene over jeg ga sist så finner du likhetene fra da til Romerkirkens presteskap og der er jo Paven, Vicarius Filii Dei = 666. Vicarius Filii Dei betyr jo istedenfor Kristus og står jo Jesu tro imot ved at man har endret tid og lov. Tid ved at man har tatt kristne navn og adoptert de navnene inn i hedenske soltilbedende tider, smat gjort om slik at hviledagen er på Solens dag.

Åp 13,13-15 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine. 14 Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live. 15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.
Åp 13,17-18 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.

Vi ser at Dyret bedrar med undere og tegn, ja ild (åndskraft?) fra himmelen. Vi ser at Paulus nevner det at de som ikke elsker sannheten men sverger til Jesus allikevel vil få kraft fra Gud slik at verden skal se hvor farlig det er å ikke elske sannheten. De blir farlige og det nevnes jo også det at de dreper mens de tror de gjør Gud en tjeneste.. .
Ser vi videre så handler Dyrets Merke om hvem man tilber, det handler om hvem man tror Gud er og hva Han er. Ser vi i Åpenbaringen 14 så ser vi at de som ikke tar merket er de som har Jesu tro og holder Guds bud. De tilber og gir all ære til Skaperen av universet. Faktisk er det verset nesten likt Sabbatsbudet.

At det er ett menneskes tall betyr at det har verdi for mennesker og det er Jeget som bryter opp med Gud og vil ta Hans trone. Gud har, eller er tallet 7 mens ett menneske er 6.
666 er en verdi man tar opp kampen imot Gud med. Dragen, Dyret og den falske profet. Dragen er Satan via sine medium, spiritismen og Dyret er DRKKs presteskap og pave/ Pontifeks Maximus (religiøst og politisk/ Romerriket i dag) mens den falske profet er frafallen protestantisme. Med det menes at endel protestanter går tilbake til, eller inngår økumenikk med DRKK igjen. De enes om felles mål. Når verden favner DRKK/ Pontifeks vil de føre verden inn til Armageddon.

Hvis vi ser hva som skjedde da Rom tok Jerusalem i år 70 så satte de opp sitt flagg i og omkring Jerusalem. De kringsatte Jerusalem med sitt flagg/ merke. I dag er Romerkirkens merke på tilhørlighet søndagen, det betyr at når søndagen blir fremmet blant de som holder Sabbat og tror Jesus idag så er det tegnet på at vi skal komme oss vekk. Det er ikke at Paven tar sete i Rom, det har han heller ingen interesse av.

gana - 28-12-2015 kl 11:17

Man skal heller ikke undervurdere julenissen,

den mannen får utrolig mye oppmerksomhet på Jesu fødselsdag.

Vet ikke om Santa-navnet gir tallet 666, men det skulle ikke forundre meg.

LeifG - 28-12-2015 kl 11:44

Santa er av Nicolaittenes gjerninger, den troen Jesus hater. De tror på frelse i og med synd, samtidig har de Satan som sin gud. Han farer over himmelen (Julenissen) og gir sine gode gaver. Julen og nissen (en alv/ fallen engel) er bare en del, en avledning/ ett "eventyr" for å avvæpne de faktiske forhold omkring bedraget fallen syndig natur elsker.


gana - 28-12-2015 kl 12:00

Det virker som du er litt opphengt i syndig natur LeifG, husk at det er frelse å få for slikt.

Nikolaittenes gjerninger er noe annet, det handlet om avgudsoffer og utukt.

:)

Viking - 28-12-2015 kl 12:58


Leif:

Sitat:

Hvis vi går helt tilbake til presteskapet i Babylon finner vi også 666 på yppersteprestenes brystplate. Tallene var fordelt på en kvadratisk plate med sifre oppover og bortover. Uansett hvordan man la sammen radene, eller rekkene fikk man 666. Hvis du ser linkene over jeg ga sist så finner du likhetene fra da til Romerkirkens presteskap og der er jo Paven, Vicarius Filii Dei = 666. Vicarius Filii Dei betyr jo istedenfor Kristus og står jo Jesu tro imot ved at man har endret tid og lov. Tid ved at man har tatt kristne navn og adoptert de navnene inn i hedenske soltilbedende tider, smat gjort om slik at hviledagen er på Solens dag.


Mener du denne brystplaten med 12 steiner i? Der hver stamme
har et symbol i form av en edelstein? Jeg kan ikke få meg til å
tro at denne symboliserer 666.

Disse steinene finner du flere plasser. I nyere tid kan du også finne
dem i dronningens krone, dette symbolet finner du også i over- og
under hus.


LeifG - 28-12-2015 kl 17:36

Sitat: skrevet av Viking  

Leif:

Sitat:

Hvis vi går helt tilbake til presteskapet i Babylon finner vi også 666 på yppersteprestenes brystplate. Tallene var fordelt på en kvadratisk plate med sifre oppover og bortover. Uansett hvordan man la sammen radene, eller rekkene fikk man 666. Hvis du ser linkene over jeg ga sist så finner du likhetene fra da til Romerkirkens presteskap og der er jo Paven, Vicarius Filii Dei = 666. Vicarius Filii Dei betyr jo istedenfor Kristus og står jo Jesu tro imot ved at man har endret tid og lov. Tid ved at man har tatt kristne navn og adoptert de navnene inn i hedenske soltilbedende tider, smat gjort om slik at hviledagen er på Solens dag.


Mener du denne brystplaten med 12 steiner i? Der hver stamme
har et symbol i form av en edelstein? Jeg kan ikke få meg til å
tro at denne symboliserer 666.

Disse steinene finner du flere plasser. I nyere tid kan du også finne
dem i dronningens krone, dette symbolet finner du også i over- og
under hus.Denne brystplate med edelsteiner i finner vi forbilledlig i GT, ment for Ypperstepresten Jesus en gang i fremtiden. Den er ok og sann, den jeg snakker om er den hedenske brystplate.

Jeg kan forsøke å komme tilbake til dette når jeg har tid. Det er lov å purre om jeg blir sen. :)

Viking - 28-12-2015 kl 18:19


Ok:)

Jeg bladde bakover for å finne linken du viste til, men fant den
ikke straks. Av og til så blir det rask gjennomgang av innlegg og
da kan det ofte går huseforbi.

.

LeifG - 28-12-2015 kl 18:38

heftige saker der.. :)

Viking - 28-12-2015 kl 21:17

Sitat: skrevet av LeifG  
heftige saker der.. :)


Det er i gang. Must see. De øverste rabinere har "solgt" seg til drkk.

gana - 29-12-2015 kl 05:19

Det kan virke som Karl Johan Hallaråker,

Den norske kirkes beste venn,

har sett lyset når det gjelder dagens Israel:

http://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/bokanmeldelse/Irrit...

LeifG - 29-12-2015 kl 10:10

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  
heftige saker der.. :)


Det er i gang. Must see. De øverste rabinere har "solgt" seg til drkk.


Orket ikke å se hele, synes det er for lite konkret og kjøtt på beina.

På hvilken måte har de religiøse jøder som står imot sannheten (Jesus) solgt seg?

Det jeg tenkte på med heftige saker var den linken jeg ga deg. Har den noen direkte forbindelse med dette?

:)

Viking - 29-12-2015 kl 11:01

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  
heftige saker der.. :)


Det er i gang. Must see. De øverste rabinere har "solgt" seg til drkk.


Orket ikke å se hele, synes det er for lite konkret og kjøtt på beina.

På hvilken måte har de religiøse jøder som står imot sannheten (Jesus) solgt seg?

Det jeg tenkte på med heftige saker var den linken jeg ga deg. Har den noen direkte forbindelse med dette?

:)
Tenker du på verdidebatten i Vårt Land?


gana - 29-12-2015 kl 11:12

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  
heftige saker der.. :)


Det er i gang. Must see. De øverste rabinere har "solgt" seg til drkk.


Orket ikke å se hele, synes det er for lite konkret og kjøtt på beina.

På hvilken måte har de religiøse jøder som står imot sannheten (Jesus) solgt seg?

Det jeg tenkte på med heftige saker var den linken jeg ga deg. Har den noen direkte forbindelse med dette?

:)
Tenker du på verdidebatten i Vårt Land?


Jeg tenker det kan bli dommedag.

Det meldes om eksplosjon på sola og været er jo heller ikke av det beste.

Luk 21, 25 - 28:

«Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»

Viking - 29-12-2015 kl 11:55

Her ble det litt feil...

[Redigert den 29-12-2015 kl 10:57 av Viking]

Viking - 29-12-2015 kl 11:56

Sitat: skrevet av Viking  

Leif: Du er god på oversettelser fra Gresk til Norsk, det er et begrep jeg lurer på
som en av disse videoene tok opp. "Antikrist" kan det også oversettes med "en etterligning/kopi" av Kristus?

En parallell lære?

.

Viking - 29-12-2015 kl 12:02

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  
heftige saker der.. :)


Det er i gang. Must see. De øverste rabinere har "solgt" seg til drkk.


Orket ikke å se hele, synes det er for lite konkret og kjøtt på beina.

På hvilken måte har de religiøse jøder som står imot sannheten (Jesus) solgt seg?

Det jeg tenkte på med heftige saker var den linken jeg ga deg. Har den noen direkte forbindelse med dette?

:)
Tenker du på verdidebatten i Vårt Land?


Jeg tenker det kan bli dommedag.

Det meldes om eksplosjon på sola og været er jo heller ikke av det beste.

Luk 21, 25 - 28:

«Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»


Ja, jeg tror også at vi kan bli vitner til mye i de dager som kommer
nå Gana.

De ledende rabbier i Israel har undertegnet en avtale med Rom at
drkk skal være overhode og leder i en samlet "kirke" for alle.
Staten Israel har solgt sitt arvegods.

Det sies også at de To Vitner har kommet, vil straks komme og
hele verden vil oppleve underlige dager.

Både paven og den engelske dronning sier at dette kan bli den siste
"christmas" vi får oppleve o.s.v.. Mye tyder på at vi må følge med.


LeifG - 29-12-2015 kl 14:55

Sitat: skrevet av Viking  
Tenker du på verdidebatten i Vårt Land?


Ja :)

LeifG - 29-12-2015 kl 14:59

Sitat: skrevet av Viking  
De ledende rabbier i Israel har undertegnet en avtale med Rom at drkk skal være overhode og leder i en samlet "kirke" for alle.
Staten Israel har solgt sitt arvegods.


Ok, men det er jo ikke første gang.., men kanskje første gang signert offisielt. Første gangen de valgte Pontifeks istedet for Gud var da de ikke hadde Gud/ Jesus som konge men Keiseren av Rom.


Sitat:
Det sies også at de To Vitner har kommet, vil straks komme og
hele verden vil oppleve underlige dager.


De to vitnene er GT (Moses) og NT (Johannes).

:)LeifG - 29-12-2015 kl 15:15

Sitat: skrevet av Viking  
Leif: Du er god på oversettelser fra Gresk til Norsk, det er et begrep jeg lurer på som en av disse videoene tok opp. "Antikrist" kan det også oversettes med "en etterligning/kopi" av Kristus?

En parallell lære?Ja, det er en parallell lære men lære står Jesu tro imot, den er lovløs. Altså den iflg GT tramper på sannheten, endrer Guds bud og tider men står frem som om han var Gud. Det er en falsk kristen lære.

Selve ordet Antikrist er står Ham (Kristus) imot men leser vi i Guds ord hvordan han står imot så ser vi at han står frem som kristustroende. På den veien finner vi en annen vei som ikke stemmer med Moses og profetene, en annen vei inn til Nådens Trone enn den vi finner beskrevet i detaljer av Moses og Paulus.
Paulus sier også at antikrist tro ikke benekter Jesus som Gud men Jesus/ Gud i kjøds natur.
Med andre ord benekter antikrist tro at Jesus ble fristet som meg og deg, og at i denne natur ble Han korsfestet for våre synder utført i nettopp dette kjød. Antikrist sier Gud ikke kunne komme i vårt kjød for da var Han syndig. Med andre ord er Jesu offer ett skalkeskjul for våre synder, slik at vi egentlig kan bare frelses i synd og ikke fra synd i realiteten. Hans offer er da egentlig ikke ett ekte offer for våre synder i vårt kjød.

Derfor arvesyndslæren, Jomfru Maria plettfri fra unnfangelsen, skriftestolen, og derfor Himmeldronning mm..
Jesus er ikke Mellommannen men det stadige nattverdsoffer i denne falske tro. Antikrist tro har mennesker som mellommenn, Himmeldronningen, døde helliggjorte etc.. Jesus trampes på.

Med andre ord så står Antikrist imot Jesus, en motsetning i Jesu navn.

gana - 29-12-2015 kl 15:45

Antikrist, en stor og mektig motstander av

Guds sak. Selve ordet antichristos er gresk og

kan bety mot-Kristus og istedenfor-Kristus.

Viking - 29-12-2015 kl 15:53

Sitat: skrevet av gana  
Antikrist, en stor og mektig motstander av

Guds sak. Selve ordet antichristos er gresk og

kan bety mot-Kristus og istedenfor-Kristus.


Takk for det Leif. Jeg syntes at antikrist ikke er så definerbar
som det "istedenfor Kristus". Antikrist er en mer misvisende
oversettelse for den som ikke helt forstår denne farlige parallellen.

Litt vanskelig å forklare, men det er vel det som er meningen
med denne oversettelsen, at det skal ikke være så lett å forstå
forskjellen slik at flest mulig går på limpinnen.

.

Viking - 29-12-2015 kl 16:32


For meg så kan det se ut til at vi straks vil få kjennskap
til de To Vitner og deres gjerning, 3,5 år vil de vitne om Guds
lære. Det er en tid vi må bruke godt.

:)[Redigert den 29-12-2015 kl 15:42 av Viking]

LeifG - 29-12-2015 kl 23:11

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Antikrist, en stor og mektig motstander av

Guds sak. Selve ordet antichristos er gresk og

kan bety mot-Kristus og istedenfor-Kristus.


Takk for det Leif. Jeg syntes at antikrist ikke er så definerbar
som det "istedenfor Kristus". Antikrist er en mer misvisende
oversettelse for den som ikke helt forstår denne farlige parallellen.

Litt vanskelig å forklare, men det er vel det som er meningen
med denne oversettelsen, at det skal ikke være så lett å forstå
forskjellen slik at flest mulig går på limpinnen.

.


:up:

Glad du ser det. :)
Det er ingen tvil om at om en tror Ordet så er antikrist lære 100 % definerbar.


LeifG - 29-12-2015 kl 23:29

Sitat: skrevet av Viking  

For meg så kan det se ut til at vi straks vil få kjennskap
til de To Vitner og deres gjerning, 3,5 år vil de vitne om Guds
lære. Det er en tid vi må bruke godt.

:)[Redigert den 29-12-2015 kl 15:42 av Viking]De 3,5 år er hentet i fra ett sted og må stemme overens, uansett hvordan man snur og vender på det med alle profetene.

De 3,5 år er over for en stund siden.

Bare tenk over det, en dag er ett år iflg. Guds ord når det kommer til profetisk gitte tider. Det er den eneste forklaringen Gud selv gir på tid. 3,5 år er 1260 dager, eller 42 måneder. 1260 dager er da 1260 år. DRKK regjerte i 1260 år (538- 1798) og GT/ NT er kledd i sekk i de årene.

Etter 1798 kom det en ti dagers uke i Frankrike, den perioden varte i 3,5 år og representerer ateistenes påstand "Gud er død". Etter 3,5 år brøt de sammen og gikk tilbake til Guds 7 dagers uke.Åp 11,9-11 Og nogen blandt folkene og stammene og tungene og ættene skal se deres lik i tre dager og en halv, og ikke tillate at deres lik blir lagt i grav. 10 Og de som bor på jorden, skal glede sig over dem og fryde sig, og de skal sende gaver til hverandre, fordi disse to profeter var til plage for dem som bor på jorden. 11 Og efter de tre dager og en halv kom det livsånde fra Gud i dem, og de reiste sig op på sine føtter, og en stor frykt falt på dem som så dem.

Viking - 30-12-2015 kl 10:16

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  

For meg så kan det se ut til at vi straks vil få kjennskap
til de To Vitner og deres gjerning, 3,5 år vil de vitne om Guds
lære. Det er en tid vi må bruke godt.

:)[Redigert den 29-12-2015 kl 15:42 av Viking]


De 3,5 år er hentet i fra ett sted og må stemme overens, uansett hvordan man snur og vender på det med alle profetene.

De 3,5 år er over for en stund siden.

Bare tenk over det, en dag er ett år iflg. Guds ord når det kommer til profetisk gitte tider. Det er den eneste forklaringen Gud selv gir på tid. 3,5 år er 1260 dager, eller 42 måneder. 1260 dager er da 1260 år. DRKK regjerte i 1260 år (538- 1798) og GT/ NT er kledd i sekk i de årene.

Etter 1798 kom det en ti dagers uke i Frankrike, den perioden varte i 3,5 år og representerer ateistenes påstand "Gud er død". Etter 3,5 år brøt de sammen og gikk tilbake til Guds 7 dagers uke.Åp 11,9-11 Og nogen blandt folkene og stammene og tungene og ættene skal se deres lik i tre dager og en halv, og ikke tillate at deres lik blir lagt i grav. 10 Og de som bor på jorden, skal glede sig over dem og fryde sig, og de skal sende gaver til hverandre, fordi disse to profeter var til plage for dem som bor på jorden. 11 Og efter de tre dager og en halv kom det livsånde fra Gud i dem, og de reiste sig op på sine føtter, og en stor frykt falt på dem som så dem.Jeg er ikke så sikker på det.


Sitat:

Jeg fikk nå en målestang som lignet en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret, og tell dem som tilber der!

2 Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen.

3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.»

4 Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre.

5 Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø!

6 De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.

8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

9 Mennesker av mange folk og stammer, tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem.


Jeg har lest dine beregninger på denne hendelsen, men det
kan godt hende at dette vil skje nå. Det tredje tempel blir bygget
og drkk's pave setter seg på Herrens trone osv..

Hvis så skjer, er jeg ikke i tvil om at de to vitner vil dukke opp.

Vi får se Leif, det er ikke så godt å være sikker på noe før det
har skjedd. :)


gana - 30-12-2015 kl 10:20

Hvem er egentlig disse to vitner du snakker om Viking?

Viking - 30-12-2015 kl 11:11

Sitat: skrevet av gana  
Hvem er egentlig disse to vitner du snakker om Viking?


Ja, si det Gana :)

Det er ikke navngitt direkte, derfor stides de vise om hvem det kan
være. Enoch og Elijah kan det mulig være, bl.a. fordi de ikke døde,
men ble tatt opp til Gud fordi de ikke hadde syndet.

Godt mulig at de er funnet verdig til å vitne om Gud de siste dager.
Noen mener også at Moses kan være en av dem, men jeg vet
lite om det. Time will show :)

Utenom Kristus har vi ikke så mange verdige vitner. De fleste er
belemret med synd.

Beskrivelsen av de to vitner i Johannes Åpenbaring:
Sitat:

J.Åp. 4 Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre.


.

gana - 30-12-2015 kl 11:47

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Hvem er egentlig disse to vitner du snakker om Viking?


Ja, si det Gana :)

Det er ikke navngitt direkte, derfor stides de vise om hvem det kan
være. Enoch og Elijah kan det mulig være, bl.a. fordi de ikke døde,
men ble tatt opp til Gud fordi de ikke hadde syndet.

Godt mulig at de er funnet verdig til å vitne om Gud de siste dager.
Noen mener også at Moses kan være en av dem, men jeg vet
lite om det. Time will show :)

Utenom Kristus har vi ikke så mange verdige vitner. De fleste er
belemret med synd.

Beskrivelsen av de to vitner i Johannes Åpenbaring:
Sitat:

J.Åp. 4 Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre.


.

ok :)

[Redigert den 30-12-2015 kl 10:54 av gana]

gana - 30-12-2015 kl 13:06

De to vitner, det minner meg om at vi jo faktisk har hatt to

dommedagsprofeter denne julen, en dronning og paven.

Kanskje skal vi ikke se helt bort fra disse to institusjonene nå i endetiden.

Men som du sier, vi får bare følge med og se hva som skjer.

:shocked2:

Viking - 30-12-2015 kl 13:57


Kriger og rykter om krig:

http://yournewswire.com/erdogan-declares-himself-isis-leader...

Intet fornuftig menneske kan ønske seg krig,
når skal galskapen opphøre.

Det ryktes at vi skal få ca. 30 kuldegrader la oss håpe på
det. Kanskje slipper vi å se dem her, da blir vi også kvitt
brunsnilene og flotten. :)
.

LeifG - 30-12-2015 kl 14:33

Sitat: skrevet av Viking  
Jeg har lest dine beregninger på denne hendelsen, men det kan godt hende at dette vil skje nå. Det tredje tempel blir bygget og drkk's pave setter seg på Herrens trone osv..

Hvis så skjer, er jeg ikke i tvil om at de to vitner vil dukke opp.

Vi får se Leif, det er ikke så godt å være sikker på noe før det
har skjedd. :)


:)
Ikke mine beregninger da. Denne beregningen er gammel, ja og Åpenbaringen er i tråd med GTs profeter. Daniels profetier som Jesus ba oss studere før Han for til himmelen stemmer 100 % med Åpenbaringen som Jesus ga Johannes etter at Han var kommet til himmelen.
Vi skal forstå lover Daniel, NT og Åpenbaringen er tiden fra Jesus for til himmelen til den nye jord er her. Med andre ord om vi forstår Daniels bok i Åpenbaringen må vi ha kommet nokså langt inn i profetiene.

Når det gjelder Herrens Tempel så er det i himmelen eller i hvert enkelt menneske som tror Ham.

Ser vi på hvordan Djevelen bedrar så får han mennesker til å ha feil fokus på troen, ja få mennesker til å se på, ja slåss på og for de jordiske ting og verdier.
Om det blir bygget ett tredje tempel på denne jord før Jesu andre komme så er det i Satans regi for å bedra enda mere. Det slik at mennesker fortsatt glemmer Gud i himmelen og det sanne Tempel der oppe hvor Han kommuniserer med sine troende mennesker (templer) ut ifra.

Husk vi har forgården, hvor korset (offeret) er og det er verden. Verden kan se Jesus om du vil og komme inn i det hellige selskap (tempelet hvor Lysestaken (Guds Ånd som lyser opp ditt indre) er, hvor Skuebrødet er (Guds Ord er), hvor røkofferalteret (kommunikasjonsveien med Gud) er). Det krever at vi får våre øyne festet på Ham og ser Ham der oppe hvor Det Aller Helligste er,. der hvor Paktens Ark og Nådens Trone er. Om vi ikke ser Guds Helligdom der oppe vil vi heller ikke se Guds bud hos Ham der oppe i himmelen.

Åp 11,19 Og Guds tempel i himmelen blev åpnet, og hans pakts ark blev sett i hans tempel, og det kom lyn og røster og tordener og jordskjelv og svært hagl.


Hvis vi tror på det jordiske tempel på denne jords Jerusalem sliter vi.. .Med vennlig hilsen Leif G

LeifG - 30-12-2015 kl 14:36

De to vitner er GT og NT, de vitner om Gud og Hans kjærlighet og rettferdighet.

Stor frykt kommer over de som vet at Gud er sann men ikke vil at Han skal komme på grunn av sin syndige natur. Ingenting er så truende som Guds ord for de og derfor vil de også forfølger de som tror Guds ord, NT og GT.

gana - 30-12-2015 kl 14:55

Hallo?

De to vitnene må nok være mennesker,

de skulle bli drept for så etter tre og en halv dag få livsånde igjen (Åp 11).

Passer liksom ikke så godt det på Guds ord i NT og GT, det skulle jo bestå evig.

Viking - 30-12-2015 kl 15:29

Sitat: skrevet av LeifG  
De to vitner er GT og NT, de vitner om Gud og Hans kjærlighet og rettferdighet.

Stor frykt kommer over de som vet at Gud er sann men ikke vil at Han skal komme på grunn av sin syndige natur. Ingenting er så truende som Guds ord for de og derfor vil de også forfølger de som tror Guds ord, NT og GT.


Hvem kan vite eksakt? Det vet bare Herren vår Gud.

Men jeg kan ikke se noe logikk i GT og NT i sekkestrie.
ELIJAH WILL “RESTORE ALL THINGS” Det vel behov for det nå
vil jeg tro.LeifG - 30-12-2015 kl 19:19

Sitat: skrevet av gana  
Hallo?

De to vitnene må nok være mennesker, de skulle bli drept for så etter tre og en halv dag få livsånde igjen (Åp 11).
Passer liksom ikke så godt det på Guds ord i NT og GT, det skulle jo bestå evig.


En dag er ett år iflg Guds eget ord når det gjelder tidsangivelse i profetier. Vi får bare en forklaring på tid i Guds ord og det er, en dag = ett år.

Da General Berthier, sent av Napoleon arresterte Paven og tok fra de Vatikanstaten erklærte "verden" at Gud var død. Kristendom og Guds ord, representert igjennom DRKK var en plage for verden. Deretter fulgte den franske rev hvor alle kristne ledere ble drept, inkl. konge/ adelige som hadde noe med DRKK/ kristendom i Frankrike. Rett og slett nedslakting.
Deretter ble det innført 10 dagers uke for å markere at Gud virkelig var død, skapelsesuken var bare tull.
Dette varte i 3,5 år hvor Frankrike nærmest da var totalt nedkjørt og de gikk tilbake til 7 dagers uken Gud skapte.

LeifG - 30-12-2015 kl 19:30

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  
De to vitner er GT og NT, de vitner om Gud og Hans kjærlighet og rettferdighet.

Stor frykt kommer over de som vet at Gud er sann men ikke vil at Han skal komme på grunn av sin syndige natur. Ingenting er så truende som Guds ord for de og derfor vil de også forfølger de som tror Guds ord, NT og GT.


Hvem kan vite eksakt? Det vet bare Herren vår Gud.

Men jeg kan ikke se noe logikk i GT og NT i sekkestrie.
ELIJAH WILL “RESTORE ALL THINGS” Det vel behov for det nå
vil jeg tro.Tja, jeg tror Guds ord og jeg tror profetene kan forstås slik at vi kan vite hvilken tid vi lever i og hvilken tid som har vært og kommer.

Hvis vi ser på tiden da DRKK regjerte med Guds ord kan jeg se GT og NT i sekkestrie. Det tror jeg også du kan se om du legger godvilje til for Guds ord ble beskyttet imot DRKKs villfarelser, selv om noen små endringer er gjort. Ser vi hvor fattig go undertrykt verden ble av DRKK så kan vi også se GT (Moses) og NT (Johannes) i sekkestrie.
Jeg tror Johannes var ett bilde på Elijah men at det har vært en større budbærer til i nyere tid. I rett tid også i forhold til hva Daniel kap 12 sier.

Moses og Johannes er "restored" Viking, selv om verden ikke vil og ønsker å se/ erkjenne det. Frelsesplanen er i GT/ Mosebøkene åpenbart og det ble de noen år etter 1798, i rett tid.

Når ble kunnskapen stor i verden? Når startet den industrielle rev? Når kom Darwinismen? Kunnskap, kunnskap, noe forstand og noe uforstand.. .

Dan 12,4 Og du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid! Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor.
Dan 12,9 Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid.


De siste dager er etter korset mens endens tid er etter 1798.

Viking - 30-12-2015 kl 20:19


Kunnskapen som skal bli stor er nok av bibelsk karakter mener jeg.
Industriell kunnskap hadde de for 6000 år siden også, som ikke
moderne industri har klart å kopiere, eller forstå ennå.

Jeg tror kunnskapen er myntet på forståelse av bibelen bl.a. i forhold
til Guds folk og de tapte får av Israel- og Judah hus.

Det blir noe jeg tror og funderer på. Det gjelder også de to vitner.
:)

At Guds lære er restored er nok for optimistisk. Det kan jeg se
med blotte øye, det er stor avstand fra dagens praksis og som
kan kalles Guds lære. Se bare på Guds Påske og de andre store
sabbater. Det er jo bare et fårtall som holder disse helligdagene.

:)

LeifG - 31-12-2015 kl 00:34

Sitat: skrevet av Viking  

Kunnskapen som skal bli stor er nok av bibelsk karakter mener jeg.
Industriell kunnskap hadde de for 6000 år siden også, som ikke
moderne industri har klart å kopiere, eller forstå ennå.

Jeg tror kunnskapen er myntet på forståelse av bibelen bl.a. i forhold
til Guds folk og de tapte får av Israel- og Judah hus.

Det blir noe jeg tror og funderer på. Det gjelder også de to vitner.
:)

At Guds lære er restored er nok for optimistisk. Det kan jeg se
med blotte øye, det er stor avstand fra dagens praksis og som
kan kalles Guds lære. Se bare på Guds Påske og de andre store
sabbater. Det er jo bare et fårtall som holder disse helligdagene.

:)


Ja, jeg tror generell kunnskapsøkning og den kom med reformasjonen og de følger den fikk. Reformasjon kom av økt bibelkunnskap, etter opplysningstiden og som jeg nevnte den franske rev. fikk man den industrielle rev.. Samtidig fikk man også økt bibelkunnskap, deriblant se Guds sanne Tempel i himmelen. Det så man ikke før etter den franske rev.. .

Det er den tiden Daniel snakker om, at man skal forstå profetiene.., og det skjedde jo.

gana - 31-12-2015 kl 01:12

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  

Kunnskapen som skal bli stor er nok av bibelsk karakter mener jeg.
Industriell kunnskap hadde de for 6000 år siden også, som ikke
moderne industri har klart å kopiere, eller forstå ennå.

Jeg tror kunnskapen er myntet på forståelse av bibelen bl.a. i forhold
til Guds folk og de tapte får av Israel- og Judah hus.

Det blir noe jeg tror og funderer på. Det gjelder også de to vitner.
:)

At Guds lære er restored er nok for optimistisk. Det kan jeg se
med blotte øye, det er stor avstand fra dagens praksis og som
kan kalles Guds lære. Se bare på Guds Påske og de andre store
sabbater. Det er jo bare et fårtall som holder disse helligdagene.

:)


Ja, jeg tror generell kunnskapsøkning og den kom med reformasjonen og de følger den fikk. Reformasjon kom av økt bibelkunnskap, etter opplysningstiden og som jeg nevnte den franske rev. fikk man den industrielle rev.. Samtidig fikk man også økt bibelkunnskap, deriblant se Guds sanne Tempel i himmelen. Det så man ikke før etter den franske rev.. .

Det er den tiden Daniel snakker om, at man skal forstå profetiene.., og det skjedde jo.

Samtidig er det viktig å huske på at kunnskap aldri er nok om man ikke også har kjennskap.

Parallelt med stor kunnskap-søkning i den siste tid skulle det også bli en stor frafallstid.

Viking - 31-12-2015 kl 10:20DRKK'S antikrist er Islam.

Viking - 31-12-2015 kl 11:05
Sitat:

Gana sa: Samtidig er det viktig å huske på at kunnskap aldri er nok om man ikke også har kjennskap.Parallelt med stor kunnskap-søkning i den siste tid skulle det også bli en stor frafallstid.Frafallstiden har vart i mer enn 1700 år Gana.

gana - 31-12-2015 kl 12:07

Sitat: skrevet av Viking  Sitat:

Gana sa: Samtidig er det viktig å huske på at kunnskap aldri er nok om man ikke også har kjennskap.Parallelt med stor kunnskap-søkning i den siste tid skulle det også bli en stor frafallstid.Frafallstiden har vart i mer enn 1700 år Gana.

Ja det er vel alt etter hvordan man ser det, men
etter som jeg kan forstå så skal det bli et spesielt
stort frafall i tiden rett før Jesu komme. Herren sier
det blant annet således: "Men når Menneskesønnen
kommer, vil han da finne troen på jorden?" Luk 18,8b.

Og, som sagt, parallelt med frafall vil det bli en generell
kunnskaps-økning på jorden i den siste tid. Vi finner dette
hos profeten Daniel: "Mange skal streife omkring, og
kunnskapen skal øke." (Dan 12,4b)

Dette siste er i alle fall veldig tydelig i vår tid, den samlede
kunnskap hos menneskeheten har aldri noen gang vært større
enn den er nå. Og at mange farter rundt ser vi ikke minst i julen.
Ikke få setter seg på flyet for å slippe unna norsk julefeiring
og norske vinter. Det er en farting og reising uten like i vår tid.

Vi ser her altså to endetidstegn, mye reising og mye frafall.

Frafallet er nok spesielt synlig i den vestlige del av verden -
og går det som det pleier så følger resten av verden etter.

Viking - 31-12-2015 kl 14:30


At kirken mister mange kan ikke være et frafall som beskrives
i bibelen. Frafall fra antikrist lære vil jeg heller si.

Det store frafallet var helt klart tiden etter Kristus.
Drkk store "kjetterjakt" der folk ble truet til å konvertere eller dø.

Du husker sikkert fra vår historie at Norge ble kristnet med sverd?
KRISTNET MED SVERD - det taler for seg selv,
ingen kan komme å si at dette var Guds lære som ble påtvunget
det norske folk.

Guds lære var her i Norge før år 1000, vi finner spor etter den
helt ned mot det 4. århundre. I ca. |700 år har Guds lære
nærmest vært utryddet.

.
.

gana - 31-12-2015 kl 14:39

Vel, vi har hatt Bibelen i mange hundre år nå så tilgjengeligheten av Guds lære skulle det ikke være noe i veien med.

Viking - 31-12-2015 kl 17:36

Sitat: skrevet av gana  
Vel, vi har hatt Bibelen i mange hundre år nå så tilgjengeligheten av Guds lære skulle det ikke være noe i veien med.


Bibelen har vært her en god stund,
men du verden så mange forskjellige tolkninger en har.
Kirken har tatt drkk tolkninger på det meste.
Den reformasjonen Luther førte med seg var
så godt som ingenting.

Men dette har vi diskutert og vi har hver vår oppfatnning av det.
En ting er sikkert, vi vil nok forstå hva det dreier seg om
når Herren kommer tilbake.

Siden vi har så utallige tolkninger, kan de umulig være riktige
alle i hop.

Jeg tror at de to vitner vil "restore" Guds Lære en gang for alle og
da vil folk få sjanen til å forstå hva som er rett eller galt.

.

gana - 31-12-2015 kl 19:08

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Vel, vi har hatt Bibelen i mange hundre år nå så tilgjengeligheten av Guds lære skulle det ikke være noe i veien med.


Bibelen har vært her en god stund,
men du verden så mange forskjellige tolkninger en har.
Kirken har tatt drkk tolkninger på det meste.
Den reformasjonen Luther førte med seg var
så godt som ingenting.

Men dette har vi diskutert og vi har hver vår oppfatnning av det.
En ting er sikkert, vi vil nok forstå hva det dreier seg om
når Herren kommer tilbake.

Siden vi har så utallige tolkninger, kan de umulig være riktige
alle i hop.

Jeg tror at de to vitner vil "restore" Guds Lære en gang for alle og
da vil folk få sjanen til å forstå hva som er rett eller galt.

.

Tror nok det kan være en fordel å ha fått med seg hoved-essensen i hva det
dreier seg om før Herren kommer tilbake. Når Herren kommer er jeg redd
tiden kan bli litt knapp, jf. lignelsen om brudepikene i Matt 25, 1-13.

Når det to vitner kommer er det heller neppe tid for noen full restore av
Guds lære. Det ligger i ordet vitner at de nok som døperen Johannes
vil konsentrere seg om å vitne om den essensielle sannhet om at
folk trenger å omvende seg.

All annen lære har vi hatt tid nok i haugevis til å finne ut av.
Og om vi ikke har funnet ut av så mye så er det heller ikke
avgjørende for frelsen - omvender vi oss og tar imot
syndenes tilgivelse så er vi frelst.

LeifG - 31-12-2015 kl 21:03

Sitat: skrevet av gana  

Samtidig er det viktig å huske på at kunnskap aldri er nok om man ikke også har kjennskap.

Parallelt med stor kunnskap-søkning i den siste tid skulle det også bli en stor frafallstid.


Ja, det er sant og kunnskap er farlig om man ikke har visdom og i det ydmykhet. Frafallet kom når pengene ble tilgjengelig igjennom den industrielle rev og Darwinismen.

Svært få kjenner til hva reformasjonen og protestantismen egentlig er, ja verden gjør alt den kan for å skjule denne kunnskap som ligger der. Verden, den falne vil ikke vite sannheten.

LeifG - 31-12-2015 kl 21:36

Sitat: skrevet av Viking  


DRKK'S antikrist er Islam.


Islam er en datter, ett produkt av DRKK.

http://amazingdiscoveries.tv/media/129/216-the-islamic-conne...


Viking - 31-12-2015 kl 22:49

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  


DRKK'S antikrist er Islam.


Islam er en datter, ett produkt av DRKK.

http://amazingdiscoveries.tv/media/129/216-the-islamic-conne...Ja, helt enig Leif. Men det kan se ut til at drkk vil bruke
Islam/ISIS og terroristene for det det er verdt. De vil få
profetiene til å gå i oppfyllelse etter deres "tegning"
for å beholde sin posisjon. Paven vil være "gud" og sette
seg på Guds trone.

Tror ikke paven gir ifra seg hverken penger eller makt.

vicar of christ = anti christ (vicar = anti)


Sitat:

'Antichrist' is a Greek word. 'Vicar' is an English word. The words are synonymous. They have exactly the same meaning. 'Antichrist' translated into the English is 'Vice Christ' or 'Vicar of Christ.' 'Vicar of Christ, rendered into the Greek is 'Antichristos' = 'Antichrist.'

The ordinary use of the word in the Greek is decisive on this point. So every time the Pope claims to be, 'The Vicar of Christ,' he is pleading at the bar of the world's opinion that he indeed is THE ANTICHRIST.

The Vicar of Christ, the Vice-Christ, the Antichrist, comes in the room and in the stead of the true Christ and must therefore be characterised by deception, dissimulation and counterfeit.[Redigert den 1-1-2016 kl 01:34 av Viking]

gana - 1-1-2016 kl 03:56

Det er også viktig å få med seg at Bibelen snakker ikke bare om Antikrist, men også om de mange antikrister.

Og en og anna små-antkrist kan det nok også slenge innom i dette forumet.

Det er på læren vi gjenkjenner dem.

Watch out! :shocked2:

Tar seg av Abrahams ætt.., i kjød

LeifG - 1-1-2016 kl 10:49

Ja, antikristers lære er jo definert i Guds ord. Anti- Krist, altså står imot Kristus, menneskesønnen Jesus som Er Guds Sønn. Johannes presiserer at de som står Ham imot benekter Ham (Gud) i Kjød men ikke som Gud i vår skikkelse (Kjøtt og blod).

Ut i fra det springpunktet har vi to retninger i troen, den ene sier at Jesus/ Gud kom i kjøds lignelse og i denne lignelse lot seg friste og prøve for så å dø for våre synder deri. Den andre sier at Jesus/ Gud kom i kjøtt og blod men ikke i det kjød vi synder i for da hadde Han allerede vært synd og fortjent døden.
Bare en av de tar med seg våre synder i døden på korset, og gir oppstandelsen til evig liv.


Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.
Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det –
Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.
Rom 8,11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Hebr 2,16-18 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

LeifG - 1-1-2016 kl 16:31

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  


DRKK'S antikrist er Islam.


Islam er en datter, ett produkt av DRKK.

http://amazingdiscoveries.tv/media/129/216-the-islamic-conne...Ja, helt enig Leif. Men det kan se ut til at drkk vil bruke
Islam/ISIS og terroristene for det det er verdt. De vil få
profetiene til å gå i oppfyllelse etter deres "tegning"
for å beholde sin posisjon. Paven vil være "gud" og sette
seg på Guds trone.

Tror ikke paven gir ifra seg hverken penger eller makt.


Ikke bare bruke, de har iscenesatt det hele. Du sier jo, "Det kan se ut som". :)
Jesuittene er også bak preterisme og futurisme.

Fra de to perspektivene ser det også ut som.. .


Ha en velsignet Sabbat Viking! :)


Viking - 1-1-2016 kl 17:48


Ja, en kan bli litt matt, tenk å få være med å oppleve
profetiene gå i oppfyllelse. Jeg burde egentlig engste meg
for tiden som kommer.

Ha en riktig god Sabbat.:)

LeifG - 1-1-2016 kl 19:27

Det tredje perspektivet avslører hva som skal skje og det perspektivet er gitt av Gud selv igjennom Guds eget forklarende ord.

:)

gana - 1-1-2016 kl 21:02

Sitat: skrevet av LeifG  
Det tredje perspektivet avslører hva som skal skje og det perspektivet er gitt av Gud selv igjennom Guds eget forklarende ord.

:)

Har du også noe fint navn på dette tredje perspektivet? :)

Min bibel er trefoldig, den forklarer det som har skjedd,

det som skjer, og det som skal skje fremtiden. Slett ikke

dårlig, vi får dermed en helhetlig forklaring på det hele.


[Redigert den 1-1-2016 kl 20:07 av gana]

LeifG - 1-1-2016 kl 21:32

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Det tredje perspektivet avslører hva som skal skje og det perspektivet er gitt av Gud selv igjennom Guds eget forklarende ord.

:)

Har du også noe fint navn på dette tredje perspektivet? :)

Min bibel er trefoldig, den forklarer det som har skjedd,

det som skjer, og det som skal skje fremtiden. Slett ikke

dårlig, vi får dermed en helhetlig forklaring på det hele.


[Redigert den 1-1-2016 kl 20:07 av gana]I all vennlighet, les det og sett deg inn i det denne gangen da. :)


Thus E.B. Elliott identifies:

1) The preterist School which sees most of the prophecies being fulfilled in the past in the events surrounding the destruction of Jerusalem and the pagan Roman Empire
2) The futurist School which sees most of the prophecies in Revelation - from chapter 4 onward - as applying to events yet future
3) The historicist School which sees the book of Revelation as largely predictive of actual events to occur throughout the history of Christianity from the time of John until the return of Jesus Christ.
http://www.historicist-historicism.com


http://amazingdiscoveries.org/RT_encyclopedia_Futurism_Prete...

LeifG - 1-1-2016 kl 21:52

http://www.futurist-futurism.com

LeifG - 1-1-2016 kl 21:56

Viking, en gavepakke til deg.. :)

Klarer du å figurere hele denne til å ikke stemme så er du god! Kjemp for Sannheten! :)

The 3.5 Year date evidence
We just noted that the book of John reveals that Daniel’s 70 weeks is correct in demonstrating that the Messiah (Jesus) was “cut off” 3.5 years after Jesus began His ministry. Right after Jesus is anointed by God in the river Jordan, Luke 3:22-23 informs us that “the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven: You are my Son, whom I love; with you I am well pleased. 23 Now Jesus himself was about thirty years old when he began his ministry…” This is when Jesus was baptised and began His ministry. Daniel’s 70 weeks began around the Day of Atonement, which is in Tishri and is approximately 6 months before Passover, so counting the number of Passovers that follow this time until Jesus is cut off or crucified reveals that it is 3.5 years that have elapsed.

http://www.daniels70weeks.com[Redigert den 1-1-2016 kl 20:57 av LeifG]

LeifG - 1-1-2016 kl 22:03

Sitat: skrevet av Viking  

For meg så kan det se ut til at vi straks vil få kjennskap
til de To Vitner og deres gjerning, 3,5 år vil de vitne om Guds
lære. Det er en tid vi må bruke godt.

:)

[Redigert den 29-12-2015 kl 15:42 av Viking]


Moses and Elijah cannot be Revelations Two Witnesses
Now that we are familiar with this time period, it’s important to look at this one crucial issue that’s causing so much confusion. Revelations two witnesses are symbolized by Moses & ElijahIn Revelation 11, we read about the two witnesses of Revelation. “And I’ll give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred and sixty days, clothed in sackcloth.” Please note this does not say these witnesses will only prophesy for 1,260 days, for witnesses for God witness all the time. This as we have just seen refers to the Dark Ages from AD 538 to 1798, when the Law and the Prophets, the Bible, was obscured. Do not forget that this time period is actually 1260 years and in fact has already occurred.

There are many good Christians out there who believe that in the last days Moses and Elijah will literally come down to the earth again to preach, only to be killed and lay in the streets for three and a half days. It’s a half truth because Revelations two witnesses, the Word, is symbolized by Moses and Elijah. But these two men of God are in heaven with their glorified bodies and the Bible does not tell us that He wants two others to step down from heaven to be killed. Moses and Elijah will not be coming back to earth in this way and do not forget that this time period ended in AD 1798 and so CANNOT be a future event.

http://www.revelations-two-witnesses.com

LeifG - 1-1-2016 kl 22:03

Sitat: skrevet av Viking  

Leif:

Sitat:

Hvis vi går helt tilbake til presteskapet i Babylon finner vi også 666 på yppersteprestenes brystplate. Tallene var fordelt på en kvadratisk plate med sifre oppover og bortover. Uansett hvordan man la sammen radene, eller rekkene fikk man 666. Hvis du ser linkene over jeg ga sist så finner du likhetene fra da til Romerkirkens presteskap og der er jo Paven, Vicarius Filii Dei = 666. Vicarius Filii Dei betyr jo istedenfor Kristus og står jo Jesu tro imot ved at man har endret tid og lov. Tid ved at man har tatt kristne navn og adoptert de navnene inn i hedenske soltilbedende tider, smat gjort om slik at hviledagen er på Solens dag.


Mener du denne brystplaten med 12 steiner i? Der hver stamme
har et symbol i form av en edelstein? Jeg kan ikke få meg til å
tro at denne symboliserer 666.

Disse steinene finner du flere plasser. I nyere tid kan du også finne
dem i dronningens krone, dette symbolet finner du også i over- og
under hus.
Link: http://forum.solbu.net/viewthread.php?tid=2617


gana - 1-1-2016 kl 22:15

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Det tredje perspektivet avslører hva som skal skje og det perspektivet er gitt av Gud selv igjennom Guds eget forklarende ord.

:)

Har du også noe fint navn på dette tredje perspektivet? :)

Min bibel er trefoldig, den forklarer det som har skjedd,

det som skjer, og det som skal skje fremtiden. Slett ikke

dårlig, vi får dermed en helhetlig forklaring på det hele.


[Redigert den 1-1-2016 kl 20:07 av gana]I all vennlighet, les det og sett deg inn i det denne gangen da. :)


Thus E.B. Elliott identifies:

1) The preterist School which sees most of the prophecies being fulfilled in the past in the events surrounding the destruction of Jerusalem and the pagan Roman Empire
2) The futurist School which sees most of the prophecies in Revelation - from chapter 4 onward - as applying to events yet future
3) The historicist School which sees the book of Revelation as largely predictive of actual events to occur throughout the history of Christianity from the time of John until the return of Jesus Christ.
http://www.historicist-historicism.com


http://amazingdiscoveries.org/RT_encyclopedia_Futurism_Prete...

Jo, i all vennlighet tilbake, takk for opplysning :)

Jeg tenker, i likhet med deg, at det må være det historiske synet som et det mest bibelske.

Preterismen er vel likevel et syn som står sterkt i mange akademia-miljøer. Merkelig.

Futurisme, da tenker jeg på litt ytterliggående kristensionisme med omkringliggende miljøer.

Kan dette være en brukbar inndeling?

Vil tro de fleste mainstream lutheranere deler det historiske synet, muligens også de fleste katolikker.

Ellers så kan det jo også være at alle disse tre synene har noen sannheter i seg og at de ikke absolutt

trenger å utelukke hverandre, men hovedvekten bør nok absolutt legges på det historiske ja.
LeifG - 1-1-2016 kl 22:51

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Det tredje perspektivet avslører hva som skal skje og det perspektivet er gitt av Gud selv igjennom Guds eget forklarende ord.

:)

Har du også noe fint navn på dette tredje perspektivet? :)

Min bibel er trefoldig, den forklarer det som har skjedd,

det som skjer, og det som skal skje fremtiden. Slett ikke

dårlig, vi får dermed en helhetlig forklaring på det hele.


[Redigert den 1-1-2016 kl 20:07 av gana]I all vennlighet, les det og sett deg inn i det denne gangen da. :)


Thus E.B. Elliott identifies:

1) The preterist School which sees most of the prophecies being fulfilled in the past in the events surrounding the destruction of Jerusalem and the pagan Roman Empire
2) The futurist School which sees most of the prophecies in Revelation - from chapter 4 onward - as applying to events yet future
3) The historicist School which sees the book of Revelation as largely predictive of actual events to occur throughout the history of Christianity from the time of John until the return of Jesus Christ.
http://www.historicist-historicism.com


http://amazingdiscoveries.org/RT_encyclopedia_Futurism_Prete...

Jo, i all vennlighet tilbake, takk for opplysning :)

Jeg tenker, i likhet med deg, at det må være det historiske synet som et det mest bibelske.

.. .

Vil tro de fleste mainstream lutheranere deler det historiske synet, muligens også de fleste katolikker.


Ingen Menigheter eller Kirker har det historiske synet unntatt SDA. Privatpersoner utenfor kan ha det historiske synet ja, men da holder de det for seg selv.

Katolikker er grunnleggende futurister mens konservative kristne, typisk pinsevenner (her i Left behind) også er det. Liberale og statskirken er preterister som hovedregel.


Sitat:
Ellers så kan det jo også være at alle disse tre synene har noen sannheter i seg og at de ikke absolutt trenger å utelukke hverandre, men hovedvekten bør nok absolutt legges på det historiske ja.


Bare en er sann mens de to andre har litt av sannheter i seg for å kunne bedra vekk fra den ene sanne.

Studer dette grundig så du forstår det.

gana - 2-1-2016 kl 01:36

Etter som jeg kan finne ut så er det futurismen som er eldst. Ireneus var talsmann for den og han hadde hørt Polykarp som igjen var disippel av apostelen Johannes. Virker som det synet har ganske solide historiske røtter.

Det kirkehistoriske synet er noe yngre. Den oppfatningen ble herskende fra Konstantins tid (323) til 1600. Dette var også Luthers syns. Den lutherske kirke hadde altså opprinnelig et historisk syn.

Preterismen er visstnok yngst. Den kom ikke opp før på 1600-tallet. Men den har blitt populær og skal i dag være den tolkning som har flest tilhengere.

--

Selv er jeg av den oppfatning at Åpenbaringsboken utvilsom har noe å si til kristne til alle tider. Bibelske profetier har ofte det, de sier noe til samtiden samtidig som det også peker fremover. Et kirkehistorisk syn syns jeg derfor er det som dekker best.


[Redigert den 1-1-2016 kl 00:44 av gana]

Fortsett å gransk!

LeifG - 2-1-2016 kl 10:04

Sitat: skrevet av gana  
Etter som jeg kan finne ut så er det futurismen som er eldst. Ireneus var talsmann for den og han hadde hørt Polykarp som igjen var disippel av apostelen Johannes. Virker som det synet har ganske solide historiske røtter.

Det kirkehistoriske synet er noe yngre. Den oppfatningen ble herskende fra Konstantins tid (323) til 1600. Dette var også Luthers syns. Den lutherske kirke hadde altså opprinnelig et historisk syn.

Preterismen er visstnok yngst. Den kom ikke opp før på 1600-tallet. Men den har blitt populær og skal i dag være den tolkning som har flest tilhengere.


Både preterisme og futurisme ble konkretisert trosalternativer til det historiske synet rundt 1600 tallet. Årsaken til det var fordi det historiske stynet ikke levnet tvil om hvem som var Antikrist trone. Om man er protestant tror man det historiske synet og ikke i det hele tatt de to andre.

Før DRKK (ble til ved Roms fall i 538) ble til var Romerkirken i Rom, prestene der trodde at når Rom falt så kom Antikrist Trone frem umiddelbart, de hadde ett historisk syn.
Ett preterisk syn bryter med Daniels bok ved å ikke tro diverse vers i Daniel 7 og det på bakgrunn av kap 9 ved å si at de versene er oppfylt med Antiokus Epiphanes eller Nero som antikrist. Selvmotsigelsene står i fleng ved den retningen.
Futurisme splitter den siste uken av de 70 og slenger den frem i tid, det man gjør med det er å si at den nye pakt egentlig enda ikke er kommet. Israelvennene er her sammen med konservative og Pavedømmet selv. På den måten frigjøres DRKK fra å være Antikrist trone ut i fra skriften og verden er fortsatt i mørke.

Historisme gir ikke rom for tvil om man tro Guds ord er Guds ord men med en gang man blander inn skjønn og hva og hvis at det hadde vært slik så sier man at Guds ord ikke er Guds ord.


Sitat:

Selv er jeg av den oppfatning at Åpenbaringsboken utvilsom har noe å si til kristne til alle tider. Bibelske profetier har ofte det, de sier noe til samtiden samtidig som det også peker fremover. Et kirkehistorisk syn syns jeg derfor er det som dekker best. [Redigert den 1-1-2016 kl 00:44 av gana]


Bibelske profetier har ALLTID noe å si til oss og Åpenbaringen som har 70% av sitt stoff i GT åpenbarer hva som skal skje fra Jesu himmelfart til den nye jord er her. Med andre ord om synden/ lovbruddene, om Kristi rettferdighet og Dommen før den nye jord er på plass.
Det er ett kart som stemmer 100% overens med Daniels bok (de andre også) og med det utfyller detaljrikt det som skjer her på jorden spesielt fra da når Rom faller/ Antikrist trone kommer frem og dommen er fullbyrdet.

Altså grovt sett fra 538-1798- en av de syv er det 8. rike- Jesu andre komme- Himmelen/ 1000 år- Endelige dom og Ildsjø- Nye jord og evigheten.

Preterisme og futurisme fjerner troverdigheten i hele GT og til slutt NT, man setter Guds ord i tvil og ser til hva verden sier istedet.

[Redigert den 2-1-2016 kl 09:05 av LeifG]

LeifG - 2-1-2016 kl 10:06


.

Oppe til venstre har vi Preterisme illustrert som at Nero er Antikrist. Profetene sier bla. at Antikrist kommer ved Roms fall og etablerer seg som en følge av fallet. Nero kan umulig være Antikrist.
Futurisme, oppe til høyre sier at den siste uken i Daniel 9:24-27 kommer en gang i fremtiden og markeres ved en faktisk ubibelsk hemmelig opprykkelse. Man tar også den siste uken uten grunnlag og slenger den frem i tid, på den måten fjerner man uten å skjønne det selv den nye pakt ved korsets realiteter. Man sier at det kommer 7 år med vanskeligheter etter opprykkelsen.

Den nederste illustrasjonen forteller hva Guds ord sier skal skje og har skjedd. De 70 uker er oppfylt ved steiningen av Stefanus 3,5 år etter korset. Deretter kom frafallet, så kom Pavedømmet, så kom den franske rev, så blir troen gjenopprettet og deretter Jesu andre komme som henter sine.

[Redigert den 2-1-2016 kl 09:20 av LeifG]

[Redigert den 2-1-2016 kl 09:21 av LeifG]

Viking - 2-1-2016 kl 12:54


Sitat:

5 Se, jeg sender profeten Elia til dere
før Herrens dag kommer, den store og skremmende.

6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna
og barnas hjerter til fedrene,

så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.


Et interessant vers. Elia vil komme igjen før Herrens dag, dvs
at han ikke har kommet ennå. Hvis han hadde kommet
ville vers 6 vært oppfyllt og det er det ikke.

De to vitner bevitner og gjennoppretter Guds lære. Deres
vitnesbyrd vil gjenopprette Guds lære:

"Han skal vende fedrenes hjerter til barna
og barnas hjerter til fedrene."

.
LeifG - 2-1-2016 kl 13:48

Hmm., hvorfor mener du det ikke er oppfylt?Se forøvrig her:

Thousand two hundred and threescore days - Here we have a time period that is the same as the 42 months of the previous verse. As we mentioned in the last study, this time period is referred to in different ways 7 times in the books of Daniel and Revelation. (times, time, dividing of time; forty and two months; thousand two hundred threescore days; time, times and a half) Every place that it is mentioned we find it a reference to the 1260 year supremacy of the Papacy between the years 538 A.D. to 1798.

Clothed in sackcloth - During the time of Papal supremacy, Revelations two witnesses were to prophesy in sackcloth. What does this mean?

Sackcloth is closely associated to a time of great mourning and distress, Genesis 37:34, 2 Samuel 3:31, Esther 4:1-3, 2 Kings 19:1-2 and of penitence. (Jonah 3:6, 8) So Revelations two witnesses were to prophesy in great mourning and distress during the time of Papal supremacy. Even so, God will give them power to endure and maintain their testimony through this very trying period.
http://www.revelationbibleprophecy.org/revelation11.htmlViking - 2-1-2016 kl 14:56


Jeg nok enkel i min fremstilling og liker å lese profetien som
den er. Når Elia skal komme før Herrens dag, forventer jeg
at profetien vil oppfylles bokstavlig her i dette vers.

Det er nok forbundet med mine håp om endetiden. Jeg har
et inderlig ønske om at de to vitner vil komme, at de
vil omvende alle våre "søsken" som er villedet.

:)

[Redigert den 2-1-2016 kl 13:57 av Viking]

LeifG - 2-1-2016 kl 16:27

Jeg skjønner hva du sier. :)

Men Guds ord er gitt åndelig og må leses åndelig. Profetiene er gitt av Ånden og må leses av Ånden og ikke kjødet, hva Jeg vil skal stå.
Om Ånden i oss (som vi er enig i) ikke er i henhold til Ordet og Vitnesbyrdet (hva betyr det?) så er det ingen sannhet i ham.
I Åpenbaringen ser vi at Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd og det betyr at ånden, om vi har den forstår profetiene. Vi ser i GT og NT forøvrig at om vi tror så kjenner vi tiden vi er i, har vært og kommer.

Hvilken ånd hadde Elia?

2 Kong 2,9 Da de nu var gått over, sa Elias til Elisa: Si hvad du ønsker jeg skal gjøre for dig før jeg blir tatt bort fra dig! Elisa sa: La en dobbelt del av din ånd tilfalle mig!

Hvem og hvilken ånd hadde Johannes?

Matt 17,11-13 Han svarte og sa: Elias kommer visstnok og skal sette alt i rette skikk; men jeg sier eder at Elias er alt kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham hvad de vilde. Det samme skal også Menneskesønnen lide av dem.
Da forstod disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.


Vi må også tenke over at om Elia har fått herlighetslegemet kan han ikke dø mere, samme med Moses. Vil Gud tillate det, hvorfor skulle Moses og Elia ned hit igjen for å dø/ bli drept?

Når alt det er sagt så nevnes de 1260 år 7 ganger i skriften og hver gang omtaler den DRKKs regjeringstid fra 538-1798. De to vitner i sekk arbeider under denne tid. Rett før denne omtalen i Åp. så finner vi noe som smaker søtt men er bittert og det er sannheten erkjent i 1844. Den himmelske sanne helligdom blir sett i himmelen.

gana - 2-1-2016 kl 21:40

Sitat: skrevet av LeifG  

.

Når jeg ser den opptegningen der så føler jeg meg bare enda mer overbevis om at det kirkehistoriske synet må være rett. Det er liksom så enkelt og liketil og uten merkelige krom-spring som hemmelig opprykkelse og andre merkverdigheter. Syns liksom ordtaket om at "det enkle er ofte det beste" passer veldig bra her.

Ja jeg føler meg nå sånn i grove trekk ganske utlært om emne.

Men du har kanskje noen smådetaljer du vil tilføye? :)

LeifG - 3-1-2016 kl 01:16

Jeg har ikke fått det inntrykk av at du tror Pavedømmet er Antikrist trone. Jeg er forøvrig veldig glad du ser det slik, det betyr at du liker det du ser selv om du vet det ikke er populært å si at kirken ikke vet hva de tror på.

gana - 3-1-2016 kl 07:09

Det kirkehistoriske synet kan man jo godt tro på uten å fastslå noe sikkert om pavedømme.

Opptegningen er god fordi den gir en god grovvisualisering,

uten at man dermed å henge seg opp i detaljer.

LeifG - 3-1-2016 kl 09:41

Sitat: skrevet av gana  
Det kirkehistoriske synet kan man jo godt tro på uten å fastslå noe sikkert om pavedømme.

Opptegningen er god fordi den gir en god grovvisualisering, uten at man dermed å henge seg opp i detaljer.


Beklager, Daniel 2, 7 og 8 gir ikke rom for noen andre løsninger, og de låser profetiene i ett eneste mulig syn. De 1260 år med pavelig makt er de 1260 dager/ 42 måneder/ 3,5 år, Daniel presiserer at Antikrist trone står frem ved, rundt og ut av Roms fall og DRKK er eneste mulige makt.
Er du protestant, tror på skriften alene, sola scriptura, nåden og har det historiske synet finnes det ingen andre muligheter.

Fornekter du dette er du enten futurist, altså slenger antikrist komme og åpenbaringen av ham frem i tid, det sammen med en oppfyllelse av den siste uken av de 70 frem i tid eller så er du preterist og sier at han har kommet og oppfylt profetiene i det store og hele.The historicist School contained the viewpoint of almost all Protestant Reformers from the Reformation into the 19th century. E.B. Elliott also shows clearly through historical research that both the preterist and futurist schools were definitely put forth by Jesuit scholars in their earnest attempts to divert the unanimous Protestant application of Daniel’s “little horn” prophecy and Revelation’s “beast” prediction to the rise and work of Papal Rome.
Historicism, Futurism and PreterismThe chart illustrates the three schools of prophetic interpretation regarding antichrist. Francisco Ribera (1537-1591), a Jesuit priest and doctor of theology puts the antichrist into a future 3.5 literal years while Jesuit Luis De Alcazar's (1554-1613) preterism identifies the antichrist as Nero. Both of them put antichrist outside of the Middle Ages and the Protestant reformation period identified by Protestant historicists as antichrist's reign of 1260 prophetic years. http://www.historicist-historicism.com

LeifG - 3-1-2016 kl 09:49

Her har du og så notater verd å lese:

Thus Elliott identifies: 1) The Preterist School which sees most of the prophecies being fulfilled in the past in the events surrounding the destruction of Jerusalem and the pagan Roman Empire; 2) The Futurist School which sees most of the prophecies in Revelation – from chapter 4 onward – as applying to events yet future; and 3) The Historicist School which sees the book of Revelation as largely predictive of actual events to occur throughout the history of Christianity from the time of John until the return of Jesus Christ.

The Historicist School contained the viewpoint of almost all Protestant Reformers from the Reformation into the 19th century. Elliot also shows clearly through historical research that both the Preterist and Futurist schools were definitely put forth by Jesuit scholars in their earnest attempts to divert the unanimous Protestant application of Daniel’s “little horn” prophecy and Revelation’s “beast” prediction to the rise and work of Papal Rome. https://www.whitehorsemedia.com/preterism-historicism-futuri...Og: https://www.whitehorsemedia.com/highlights-of-historicism/

STEVE WOHLBERG
A Jewish Christian from Los Angeles, Steve Wohlberg is the Speaker/ Director of White Horse Media (Priest River, ID) and the host of His Voice Today radio and television broadcasts. A prolific writer and much in-demand speaker, he is the author of over 30 books and has conducted Bible prophecy seminars throughout North America and overseas. He has been featured on three History Channel documentaries (Nostradamus Effect: Secrets of the Seven Seals; Armageddon Battle Plan; Strange Rituals: Apocalypse) and has spoken by special invitation inside the Pentagon and U.S. Senate. He currently lives in Priest River, Idaho, with his wife Kristin and their two children, Seth Michael and Abigail Rose.

LeifG - 3-1-2016 kl 09:51

Sitat: skrevet av Viking  

Jeg nok enkel i min fremstilling og liker å lese profetien som
den er. Når Elia skal komme før Herrens dag, forventer jeg
at profetien vil oppfylles bokstavlig her i dette vers.

Det er nok forbundet med mine håp om endetiden. Jeg har
et inderlig ønske om at de to vitner vil komme, at de
vil omvende alle våre "søsken" som er villedet.

:)

[Redigert den 2-1-2016 kl 13:57 av Viking]


Her har du en kristen, tidligere jøde om Israel og Gud med sitt ord til oss:

https://www.whitehorsemedia.com/category/israel-issues/

LeifG - 3-1-2016 kl 09:52

Sitat: skrevet av gana  
Det kirkehistoriske synet kan man jo godt tro på uten å fastslå noe sikkert om pavedømme.

Opptegningen er god fordi den gir en god grovvisualisering, uten at man dermed å henge seg opp i detaljer.


Her følger en meget god fremstilling som avgjør saken:

http://www.who-is-the-antichrist.org

[Redigert den 3-1-2016 kl 08:53 av LeifG]

gana - 3-1-2016 kl 10:17

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Det kirkehistoriske synet kan man jo godt tro på uten å fastslå noe sikkert om pavedømme.

Opptegningen er god fordi den gir en god grovvisualisering, uten at man dermed å henge seg opp i detaljer.


Beklager, Daniel 2, 7 og 8 gir ikke rom for noen andre løsninger, og de låser profetiene i ett eneste mulig syn. De 1260 år med pavelig makt er de 1260 dager/ 42 måneder/ 3,5 år, Daniel presiserer at Antikrist trone står frem ved, rundt og ut av Roms fall og DRKK er eneste mulige makt.
Er du protestant, tror på skriften alene, sola scriptura, nåden og har det historiske synet finnes det ingen andre muligheter.

Fornekter du dette er du enten futurist, altså slenger antikrist komme og åpenbaringen av ham frem i tid, det sammen med en oppfyllelse av den siste uken av de 70 frem i tid eller så er du preterist og sier at han har kommet og oppfylt profetiene i det store og hele.The historicist School contained the viewpoint of almost all Protestant Reformers from the Reformation into the 19th century. E.B. Elliott also shows clearly through historical research that both the preterist and futurist schools were definitely put forth by Jesuit scholars in their earnest attempts to divert the unanimous Protestant application of Daniel’s “little horn” prophecy and Revelation’s “beast” prediction to the rise and work of Papal Rome.
Historicism, Futurism and PreterismThe chart illustrates the three schools of prophetic interpretation regarding antichrist. Francisco Ribera (1537-1591), a Jesuit priest and doctor of theology puts the antichrist into a future 3.5 literal years while Jesuit Luis De Alcazar's (1554-1613) preterism identifies the antichrist as Nero. Both of them put antichrist outside of the Middle Ages and the Protestant reformation period identified by Protestant historicists as antichrist's reign of 1260 prophetic years. http://www.historicist-historicism.com

Tror du misforstår.

Det kirkehistoriske synet gjør ikke annet i sin essens enn at det tolker Åpenbaringsboken som et profetisk utdrag av de viktigste begivenheter i kirkens historie fra datiden og fram til fullendelsen.

Man trenger med andre ord ikke å klemme inn SDA-synspunkter for å støtte det kirkehistoriske synet. Nei sådan synspunkter fører bare til å forkludre.

Det kirkehistoriske synet går med andre ord ikke i detalj, men setter bare opp en tidsramme.

LeifG - 3-1-2016 kl 13:45

?

Har ingenting med SDA synspunkter, les vedleggene og du ser det er alminnelig protestantisk tro. Det er faktisk slik at frafallet har vært.. . Det nytter ikke å lure seg selv ved å tro glatt en unndragende "løgn".

Les dokumentert kirkehistorie og verdenshistorien vedlagt.

Kirkehistorien i Åpenbaringen er kun disse kapitler:

Åpenbaringen kapitel 2 til og med kapittel 3.

Swe denne oversikten:
http://www.revelationbibleprophecy.org/SevenChurchesChart.pd...

Detaljer:
http://www.revelationbibleprophecy.org/revelation2.html
http://www.revelationbibleprophecy.org/revelation3.html


gana - 3-1-2016 kl 14:48

Sitat: skrevet av LeifG  

Har ingenting med SDA synspunkter, les vedleggene og du ser det er alminnelig protestantisk tro. Det er faktisk slik at frafallet har vært.. . Det nytter ikke å lure seg selv ved å tro glatt en unndragende "løgn".

Protestantisk tro kan være så mangt, den inneholder preterisme, futurisme og det kirkehistoriske synet.

Og på samme måte er det også innen det kirkehistoriske synet, det gir rom for noe ulike syn.

Ikke dermed sagt at det du hevder ikke kan være alminnelig, jeg sier bare at det ikke behøver å være enerådende og at det heller ikke behøver å være i overenstemmelse med den kirkehistoriske intensjon.

Det kirkehistoriske syn defineres ved at det tror Åpenbaringsboken beskriver hendelser gjennom hele kirkens tid på jorden. Det er altså ikke en detaljbeskrivelse av hvem, hva og når - men en ramme hvori bokens innhold oppfylles.

Burde ikke dette være nokså åpenbart?

Kan du ikke liksom merke at fornuften trenger seg på i det jeg skriver?

:)[Redigert den 3-1-2016 kl 14:28 av gana]

LeifG - 3-1-2016 kl 17:17

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  

Har ingenting med SDA synspunkter, les vedleggene og du ser det er alminnelig protestantisk tro. Det er faktisk slik at frafallet har vært.. . Det nytter ikke å lure seg selv ved å tro glatt en unndragende "løgn".

Protestantisk tro kan være så mangt, den inneholder preterisme, futurisme og det kirkehistoriske synet.


Nei, det er nettopp det du unngår å ville se.

Nå har jeg dokumentert og bedt deg om å lese det, ja sjekke det ut men det gjør du altså ikke.

Protestantisk tro oppstod pga av at man oppdaget at DRKKs tro ikke var bibelesk, ja at DRKK faktisk ER Antirkist trone.

ALLE protestantiske forfedre trodde at DRKK var Antikrist Trone! ALLE.

Det er derfor preterisme og futurisme ble utarbeidet teologisk på 1600 tallet av Jesuittene som en motreformasjon slik at man skulle slutte å tro på Sola Scriptura.
Dette er grundig dokumentert.

Deretter kom splittelsen av de kristne ved den franske rev., i 1844- skuffelsen, Darwinisen og den industrielle rev.. Frafallet kom da og nå vet ikke kriste/ protestanter hva protestantisme er lenger. De tror preterisme er protestantisme, og at futurisme også er protestantisme.

Det er en løgn i ett frafall gana, alt etter DRKKs, Antikrist og deres Jesuittiske plan.
Det kirkehistoriske synet du tror på er en løgn på en annen løgn for at man skal tro en større løgn.

Les dokumentasjonen som er sann og uten unntak ren.

LES!


Sitat:
Kan du ikke liksom merke at fornuften trenger seg på i det jeg skriver?

:)[Redigert den 3-1-2016 kl 14:28 av gana]


Jeg skjønner at du synes det er fornuftig men om du greier å se etter vil du finne at under overflaten er det rene løgner i dagens kristendom verden tro er kristendom. Den onde bedrar gana, hvordan kan han bedra mennesker?
Se etter om du søker sannhet og rettferd.

Viking - 4-1-2016 kl 00:32

Sitat: skrevet av LeifG  
Jeg skjønner hva du sier. :)

Men Guds ord er gitt åndelig og må leses åndelig. Profetiene er gitt av Ånden og må leses av Ånden og ikke kjødet, hva Jeg vil skal stå.
Om Ånden i oss (som vi er enig i) ikke er i henhold til Ordet og Vitnesbyrdet (hva betyr det?) så er det ingen sannhet i ham.
I Åpenbaringen ser vi at Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd og det betyr at ånden, om vi har den forstår profetiene. Vi ser i GT og NT forøvrig at om vi tror så kjenner vi tiden vi er i, har vært og kommer.

Hvilken ånd hadde Elia?

2 Kong 2,9 Da de nu var gått over, sa Elias til Elisa: Si hvad du ønsker jeg skal gjøre for dig før jeg blir tatt bort fra dig! Elisa sa: La en dobbelt del av din ånd tilfalle mig!

Hvem og hvilken ånd hadde Johannes?

Matt 17,11-13 Han svarte og sa: Elias kommer visstnok og skal sette alt i rette skikk; men jeg sier eder at Elias er alt kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham hvad de vilde. Det samme skal også Menneskesønnen lide av dem.
Da forstod disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.


Vi må også tenke over at om Elia har fått herlighetslegemet kan han ikke dø mere, samme med Moses. Vil Gud tillate det, hvorfor skulle Moses og Elia ned hit igjen for å dø/ bli drept?

Når alt det er sagt så nevnes de 1260 år 7 ganger i skriften og hver gang omtaler den DRKKs regjeringstid fra 538-1798. De to vitner i sekk arbeider under denne tid. Rett før denne omtalen i Åp. så finner vi noe som smaker søtt men er bittert og det er sannheten erkjent i 1844. Den himmelske sanne helligdom blir sett i himmelen.


Å lese en profeti i ånden er ikke meg gitt Leif.
Det er så mye med J.åp. 11, det får jeg ikke til å passe med
det du sier. Om ikke det er Elia, så er det en annen og en til.
Profetien vil vel ikke at vi skal vite det før det hender vil jeg tro.

Guds tempel er i Jerusalem, intet annet sted. De to vitner
skal fremlegge vitnesbyrd som gjenoppretter Guds lære,
noe som ikke kan ha hendt ennå.

Det har vært antikrister i fleng og ennå er vi ikke sikre på
hvem den siste er.

Vitnene vil bli drept og ligge på gata slik at hele verden vil se dem.
Gud vil vekke dem til live igjen, kan ikke lese at det har hendt osv-.

Det er for mye ved denne profetien til at den kan være oppfyllt ennå.

Jeg er ingen ekspert, og jeg kan ta feil. Men slik er jeg.
Mitt hjerte må forstå før jeg kan si at jeg tror.

Jeg er fysisk. :):)

gana - 4-1-2016 kl 01:48

Sitat: skrevet av LeifG  

Nei, det er nettopp det du unngår å ville se.

Nå har jeg dokumentert og bedt deg om å lese det, ja sjekke det ut men det gjør du altså ikke.

Protestantisk tro oppstod pga av at man oppdaget at DRKKs tro ikke var bibelesk, ja at DRKK faktisk ER Antirkist trone.

ALLE protestantiske forfedre trodde at DRKK var Antikrist Trone! ALLE.


Greit det LeifG, men de kirker som var en del av reformasjonen har vel neppe alle de samme holdningene i dag som de hadde den gang. Og det behøver ikke å være fordi de sluttet å tro på Sola Scriptura, ei heller betyr det at de ikke lenger er protestanter, det er bare det at den protestantiske del av kristenheten har forandret seg med årene. Du har sikkert hørt om dogmehistorie, det betyr at alle disse forandringene er noe man kan lære om og sette seg inn i om man vil.

Forandringer er noe som skjer i alle kirker og bevegelser, så også innen protestantismen.

Ordet protestantisme betegner riktignok den kristendomsforståelse som oppstod i de kirker som representerte reformasjonen, men heller ikke den gang da var dette noen absolutt homogen størrelse uten forskjeller og forandringer. Selvsagt ikke.

Og like selvsagt kan man også finne likheter i protestantismen, men det jeg prøver å si er at det er forskjeller også der som det også er det i den kirkehistoriske forståelse av Åpenbaringsboken.

Syns du det er vanskelig dette?

Da foreslår jeg at du legger vekk protestholdningen

og heller prøver å være en litt mer moderne protestant :)[Redigert den 4-1-2016 kl 05:30 av gana]

LeifG - 4-1-2016 kl 10:22

Sitat: skrevet av Viking  
Å lese en profeti i ånden er ikke meg gitt Leif.


:) Om vi leser Johannes Åpenbaring kan vi se at Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd.

Se her:

Åp 1,3 Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som er skrevet der; for tiden er nær.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig:
Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

Åp 22,7 Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.


Vi må ha Jesu vitnesbyrd, og har vi det tilber vi Gud og ingen andre. Ja det står at Jesu vitnesbyrd er Profet- Ordets ånd. Med andre ord forstår vi profetene da helt ut. Det handler om Jesus og da å ha Hans tro. Videre:

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.Vi ser at å ha Jesu vitnesbyrd er ensbetydende med å holde Guds bud og det er ene og alene bare de som ikke tar Dyrets merke. Det er de Satan jager, Satan jager ikke de som IKKE har Jesu tro. Kanskje kan det se slik ut men det er en scene, iscenesatt av den onde for å underholde de bedratte til fortsatt finurlig å være bedratt.


Sitat:
Det er så mye med J.åp. 11, det får jeg ikke til å passe med
det du sier. Om ikke det er Elia, så er det en annen og en til.
Profetien vil vel ikke at vi skal vite det før det hender vil jeg tro.


Profetien er allerede oppfylt Viking, husk det at det er forestillingen om ordet som gjør at det ikke stemmer for deg. Skal du se så må du anerkjenne Jesus og at den nye pakt faktisk er tilgjengelig fra år 33 for også hedningene inn
podet. Da blir forståelsen helt annerledes.


Sitat:
Guds tempel er i Jerusalem, intet annet sted. De to vitner
skal fremlegge vitnesbyrd som gjenoppretter Guds lære, noe som ikke kan ha hendt ennå.


Guds Tempel var i Jerusalem og det var bildet på det sanne i himmelen. Gud sa til Moses at han skulle lage det jordiske slik han så det var i himmelen. Ett forbilde på det som skulle tilbys oss falne mennesker. Veien ut av synd og tenk det at om det jordiske virkelig var Guds Tempel, tro du Gud ville la noen ødelegge det?
Troen ble gitt Israel og betingelser ble gitt for at mennesker skulle kunne bli reddet, ble de brutt ble nye grep tatt for å gi frelsesplanen til alle mennesker.

Jeg mener og tror bestemt at Guds ord, GT og NT er ett vitnesbyrd som gjenoppretter sannheten, Guds lære. Jeg kan se Veien, Sannheten og Livet der i.
Saken er at det er kun igjennom Jesus vi kan se sannheten i Moses og profetene.
Det har hendt Viking.


Sitat:
Det har vært antikrister i fleng og ennå er vi ikke sikre på
hvem den siste er.


Jo, men de har en felles tro og den fornekter sann frelse for deg og meg i fallen syndig natur her og nå i kjød. Den falske tro sier at Jesus ikke kom i vårt kjød og viste veien her og nå ut av syndens natur reellt, altså til syndfrihet nå (Guds lære gjenopprettet). Vi vet ikke hvem den siste er men vi vet hva han skal gjøre og da ser vi det og hvem han er.

Sitat:
Vitnene vil bli drept og ligge på gata slik at hele verden vil se dem.
Gud vil vekke dem til live igjen, kan ikke lese at det har hendt osv-.
Det er for mye ved denne profetien til at den kan være oppfyllt ennå.


GT og NT ble drept Viking, offisielt utropte det ateistiske grusomme Frankrike etter at Pavemakten hadde mistet sin kongemakt i verden at "Gud Er Død!

De innførte en ti dagers uke.., og den ordningen varte faktisk i 3,5 år før de gikk slukøret tilbake til 7 dagers uke igjen. Gud var ikke død, om verden vil se, selv om verden ser er en annen sak. Realitetene er der.

Sitat:
Jeg er ingen ekspert, og jeg kan ta feil. Men slik er jeg.
Mitt hjerte må forstå før jeg kan si at jeg tror.

Jeg er fysisk. :)
:)


:) Stå på Viking, søk Sannheten over alt her i verden.. . :)

LeifG - 4-1-2016 kl 10:25

Sitat: skrevet av gana  
Da foreslår jeg at du legger vekk protestholdningen og heller prøver å være en litt mer moderne protestant :)
[Redigert den 4-1-2016 kl 05:30 av gana]


Jeg protesterer imot all løgn og feil som misleder mennesker vekk i fra å bli reddet fra avgrunnens urettferdighet, det til den dagen jeg blir drept eller dør av naturlige årsaker.

Viking - 4-1-2016 kl 12:22Takker for omtanke Leif. :)

Her gjelder det å ha klart hode, men det er ikke greit.
Rart hvordan bibelen kan endre seg for en.
Hver gang en leser dukker det opp nye avgjørende ting.


gana - 4-1-2016 kl 16:40

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av gana  
Da foreslår jeg at du legger vekk protestholdningen og heller prøver å være en litt mer moderne protestant :)
[Redigert den 4-1-2016 kl 05:30 av gana]


Jeg protesterer imot all løgn og feil som misleder mennesker vekk i fra å bli reddet fra avgrunnens urettferdighet, det til den dagen jeg blir drept eller dør av naturlige årsaker.

Ja det er bra.

Man skal jo være forsiktig med å bli for moderne også.

En ser jo hvordan det går der liberalteologien får herje fritt og uhemmet.

Det er liksom hele åndskraften forsvinner og tilbake står en menighet som nesten bare er opptatt underholdning og moro.

Det er liksom ikke så mye å trakte etter det heller.

Ha ein god dag du :)


[Redigert den 4-1-2016 kl 15:48 av gana]

gana - 6-1-2016 kl 07:22

Sitat: skrevet av Viking  


Takker for omtanke Leif. :)

Her gjelder det å ha klart hode, men det er ikke greit.
Rart hvordan bibelen kan endre seg for en.
Hver gang en leser dukker det opp nye avgjørende ting.Ja livet er omskiftelig, det er bare sånn det er :)


 Sider:  1  ..  3    5