Apologetisk Forum

Bibelens Israel, dagens Israel og Jakobs etterkommere

 Sider:  1    3    5  6

Viking - 9-9-2015 kl 19:18


I tillegg til det Leif sier så har vi noe som er på trappene
til å skje igjen. NWO eller makt blandet med pavemakt blir
et makt regime.

Har vi sett det før? Ja dessverre.
Lille Norge har også merket den form for styre,
den tiden kaller 400 års natten.

Det er motsatsen til demokrati.
Det er også motsatsen til Guds himmelrike.


Viking - 9-9-2015 kl 19:19

Sitat: skrevet av Viking  

I tillegg til det Leif sier så har vi noe som er på trappene
til å skje igjen. NWO eller politisk makt blandet med pavemakt blir
et makt regime med negativt fortegn.

Har vi sett det før? Ja dessverre.
Lille Norge har også merket den form for styre,
den tiden kalles for 400 års natten.

Det er motsatsen til demokrati.
Det er også motsatsen til Guds himmelrike.


gana - 12-9-2015 kl 01:01

Hva er det du roter med her Viking?

Vi hadde jo ristet paveveldet av oss lenge før 400-årsnatten var slutt.

https://no.wikipedia.org/wiki/Danmark-Norge[Redigert den 12-9-2015 kl 06:00 av gana]

Viking - 12-9-2015 kl 07:38400 års natten varte fra 1396 til 1526. I den tiden regjerte ca. 20 paver.
1517 banket ML opp tesene på kirkedøra.

I deler av denne perioden var det forbudt å holde sabbat, og
det må nok tilskrives paveveldet med døtre.

Litt om dine forfedre Gana.

[Redigert den 12-9-2015 kl 08:31 av Viking]

LeifG - 12-9-2015 kl 08:48

Sitat: skrevet av gana  
Hva er det du roter med her Viking?

Vi hadde jo ristet paveveldet av oss lenge før 400-årsnatten var slutt.

https://no.wikipedia.org/wiki/Danmark-Norge[Redigert den 12-9-2015 kl 06:00 av gana]


Oppdagelsen av at pavedømmet var antikristelig startet tidlig men pavedømmet hadde stor makt over nasjonene, vi vet jo at de skulle etter profetiene regjere i 1260 år (noe de gjorde, 528- 1798) men at deres makt ble innskrenket/ forkortet. Hvis ikke hadde DRKK drept alle troende.

He claimed true religion is dependent on one’s relationship with God without priestly interference. He maintained that the transforming of the bread and wine of the eucharist into the body and blood of Christ was a heresy. http://amazingdiscoveries.org/R-reformation-Bible-John-Wycli...

http://amazingdiscoveries.org/R-deception_Great_Controversy_...

http://amazingdiscoveries.org/R-Reformation_Rome_crusade_sla...

gana - 12-9-2015 kl 09:28

Javel, men hvis dere tar et søk på nettet så vil dere finne ut at det som kalles 400-årsnatten handler om noe annet.

Viking - 12-9-2015 kl 10:01

Sitat: skrevet av gana  
Javel, men hvis dere tar et søk på nettet så vil dere finne ut at det som kalles 400-årsnatten handler om noe annet.


Katolikker, dansker og reformerte katolikker var vel grunnene
til sabbatsforbudet?


Sitat:

Of the church council held at Bergen, Norway, August 22, 1435, we read:

"The first matter concerned a superstitious keeping holy of Saturday. It had come to the ear of the archbishop that people in different places of the kingdom, 'partly from the weakness of nature, partly by the deceptions and promptings of the devil,' had ventured to adopt and keep holydays, which neither God nor the holy Church had ordained or sanctioned, but on the contrary is against the commands of both, 'namely the keeping holy of Saturday, which Jews and heathen used to keep, but not Christians.' It is strictly forbidden–it is stated–in the Church-Law, for any one to keep or to adopt holydays, outside of those which the pope, archbishop, or bishops appoint."–"The History of the Norwegian Church under Catholicism," R. Keyser, Vol. II, p. 488. Oslo:1858.

At another church conference, held at Oslo, the next year, the same archbishop commanded:

"It is forbidden under the same penalty to keep Saturday holy by refraining from labor"–Id., p. 491.

In another old publication from nearly the same period we find this accusation against the priests:

"Also the priests have caused the people to keep Saturdays as Sundays"– "Theological Periodicals for the Evangelical 'Lutheran Church in Norway," Vol. I, p. 184. Oslo:P. T. Mailings, 1871.

Sabbath-keepers continued to keep the Bible Sabbath in Norway, in spite of persecution, for we read of new laws made against them in 1544:

"I, Christoffer Whitefeldt, [governor] over Bergenhus, Stavanger, and Vaardoem, greet all you peasants kindly and with good wishes, who live in the district of Bergen. Dear friends: Mr. Gieble Pederson, superintendent of the district of Bergen, related to me that some of you have kept Saturday holy, especially at Arendal in Sogen, contrary to the ordinance given you last year by Peter Ottesen, my brother, and Niels Bernsen, who had charge of the palace by my authority, in my absence, in which you have done very wrong, and would receive great damage if I would punish you. But, however, because of the solicitation of Mr. Gieble, the superintendent, I will still forbear with you. But now it has been determined at the public Parliament for these two districts, Bergen and Stavanger, that whoever is found keeping Saturday holy shall be fined ten mark in money. So now ye know what ye have to go by.

"In the next place you are rebellious and disobedient in the Holydays you keep, and are not willing to be satisfied with those which the priest announces which are contained in the ordinance. We now command you in the name of His Majesty, the King, that you solemnly obey the ordinance of His Grace. And whoever disobeys, he shall by my sheriff be punished for his rebellion as a rebellious and disobedient citizen, and be fined ten mark."–"History of King Christian the Third," Niels Kraq and S. Stephanius, Vol. II, "Statutes and Ordinances," p. 379. Copenhagen:1778.:)


Viking - 12-9-2015 kl 10:15Når en katolikk som Martin Luther reformerer (som betyr omdanne, forbedre, fornye)
den katolske kirke så er det minimale endringerdet medfører.

DNK er tuftet på DRKK.

.


LeifG - 12-9-2015 kl 12:35

Sitat: skrevet av Viking  


Når en katolikk som Martin Luther reformerer (som betyr omdanne, forbedre, fornye)
den katolske kirke så er det minimale endringerdet medfører.

DNK er tuftet på DRKK.


I Guds ord så står det at vi skal be Babylon om å omvende seg, senere står det at når Dyrets merke kommer så må en komme ut av Babylon. Det betyr at det enda er tid for selve Paven og Pavedømmet å omvende seg til Ham, Gud er nådig!

Døren er enda åpen for DRKK til å bli en del av Guds rike. Ser vi Nebukadnesar (religiøs leder) personlig så omvendte han seg, Farao (ateistisk/ New Age) gjorde det ikke.

Ser vi på hva Luther og for den del Wycliff gjorde så var det å forsøke å vise DRKK at de stod på feil vei og måtte avvise Antikrist/ Satan som deres Far. De håpte DRKK omvendte seg, det var deres håp og deres mål og i tråd med Guds ord og vilje.

Sanne reformative protestanter har samme mål inntil DRKK/ Babylon fremmer Dyrets Merke/ Søndagsloven (Via USA nasjonalt først) ved tvang. Da skal man kalle mennesker omgående ut av DRKK/ Babylon.

DNK, og alle menigheter som holder DRKKs bud i stedet for å lytte til Guds ord og bud er DRKKs barn/ avkom. Paven er deres Far og DRKK er deres Mor som tilber Jomfru Maria/ Himmeldronningen.


Jer 44,25 Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: I og eders kvinner, I talte med eders munn og fullbyrdet det med eders hender, og I sa: Vi vil holde de løfter som vi har gjort: å brenne røkelse for himmelens dronning og utøse drikkoffer for henne. Hold bare eders løfter og opfyll dem!


Jomfru Maria er deres himmeldronning og deres nattverd er vederstyggelig!


Åp 17,5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.

LeifG - 12-9-2015 kl 12:39

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Javel, men hvis dere tar et søk på nettet så vil dere finne ut at det som kalles 400-årsnatten handler om noe annet.


Katolikker, dansker og reformerte katolikker var vel grunnene
til sabbatsforbudet?


Sitat:

Of the church council held at Bergen, Norway, August 22, 1435, we read:

"The first matter concerned a superstitious keeping holy of Saturday. It had come to the ear of the archbishop that people in different places of the kingdom, 'partly from the weakness of nature, partly by the deceptions and promptings of the devil,' had ventured to adopt and keep holydays, which neither God nor the holy Church had ordained or sanctioned, but on the contrary is against the commands of both, 'namely the keeping holy of Saturday, which Jews and heathen used to keep, but not Christians.' It is strictly forbidden–it is stated–in the Church-Law, for any one to keep or to adopt holydays, outside of those which the pope, archbishop, or bishops appoint."–"The History of the Norwegian Church under Catholicism," R. Keyser, Vol. II, p. 488. Oslo:1858.

At another church conference, held at Oslo, the next year, the same archbishop commanded:

"It is forbidden under the same penalty to keep Saturday holy by refraining from labor"–Id., p. 491.

In another old publication from nearly the same period we find this accusation against the priests:

"Also the priests have caused the people to keep Saturdays as Sundays"– "Theological Periodicals for the Evangelical 'Lutheran Church in Norway," Vol. I, p. 184. Oslo:P. T. Mailings, 1871.

Sabbath-keepers continued to keep the Bible Sabbath in Norway, in spite of persecution, for we read of new laws made against them in 1544:

"I, Christoffer Whitefeldt, [governor] over Bergenhus, Stavanger, and Vaardoem, greet all you peasants kindly and with good wishes, who live in the district of Bergen. Dear friends: Mr. Gieble Pederson, superintendent of the district of Bergen, related to me that some of you have kept Saturday holy, especially at Arendal in Sogen, contrary to the ordinance given you last year by Peter Ottesen, my brother, and Niels Bernsen, who had charge of the palace by my authority, in my absence, in which you have done very wrong, and would receive great damage if I would punish you. But, however, because of the solicitation of Mr. Gieble, the superintendent, I will still forbear with you. But now it has been determined at the public Parliament for these two districts, Bergen and Stavanger, that whoever is found keeping Saturday holy shall be fined ten mark in money. So now ye know what ye have to go by.

"In the next place you are rebellious and disobedient in the Holydays you keep, and are not willing to be satisfied with those which the priest announces which are contained in the ordinance. We now command you in the name of His Majesty, the King, that you solemnly obey the ordinance of His Grace. And whoever disobeys, he shall by my sheriff be punished for his rebellion as a rebellious and disobedient citizen, and be fined ten mark."–"History of King Christian the Third," Niels Kraq and S. Stephanius, Vol. II, "Statutes and Ordinances," p. 379. Copenhagen:1778.:)Interresant dette og dette er underr de 1260 år som ble tildelt Djevelen å regjere. Disse år endte i 1798 og når så søndagsloven effektures på samme vis igjen, etter de 1260 tilmålte år er det Dyrets Merke som kommer.

Viking - 12-9-2015 kl 14:50


Mandag den 13. har vi også en bibelsk dag, The Shemitah cycle.
Flere mener at dette vil bli en stor nedtur for børsene.

Egentlig en velsignelse fra Gud for folket da de holdt seg til Ham,
men nå som en "forbannelse" siden de ikke følger Gud.

https://www.youtube.com/watch?v=_rflGAsJreg

:)

LeifG - 12-9-2015 kl 14:54

Sitat: skrevet av Viking  

Mandag den 13. har vi også en bibelsk dag, The Shemitah cycle.
Flere mener at dette vil bli en stor nedtur for børsene.

Egentlig en velsignelse fra Gud for folket da de holdt seg til Ham,
men nå som en "forbannelse" siden de ikke følger Gud.

https://www.youtube.com/watch?v=_rflGAsJreg
:)


En stor del av verden er religiøse, også de som handler med penger. Satan er også religiøs og det er han som trekker i trådene, han trekker i tråder slik at mennesker skal komme til å tilbe ham. Hans lillefinger har mange.. .

LeifG - 12-9-2015 kl 19:39

Sitat: skrevet av Viking  

Mandag den 13. har vi også en bibelsk dag, The Shemitah cycle.
Flere mener at dette vil bli en stor nedtur for børsene.

Egentlig en velsignelse fra Gud for folket da de holdt seg til Ham,
men nå som en "forbannelse" siden de ikke følger Gud.

https://www.youtube.com/watch?v=_rflGAsJreg

:)


Ja, men det er farlig å tenke slike slutninger i disse baner. For når holdt de seg til Ham og hvem er her "de"?

Om det er slik at man slutter seg til tanken at "de" har sviktet Gud vil man vel innføre disse høytider sammen med en klar søndagslov?

Se hva Jeremia sier om avgudstilbedernes slutninger (som er helt og holdent inn under Satans herredømme).

Jer 44,17-19 men vi vil gjøre alt det som vi har lovt med vår munn; vi vil brenne røkelse for himmelens dronning og utøse drikkoffer for henne, likesom vi har gjort, vi og våre fedre, våre konger og våre høvdinger, i Judas byer og på Jerusalems gater. Da blev vi mettet med brød, og det gikk oss vel, og ingen ulykke rammet oss.
Men fra den tid vi holdt op med å brenne røkelse for himmelens dronning og utøse drikkoffer for henne, har vi manglet alt, og ved sverd og hunger er vi omkommet. Og når vi brente røkelse for himmelens dronning og utøste drikkoffer for henne, mon det da var uten våre menns vitende og vilje at vi laget kaker for henne og dyrket henne og utøste drikkoffer for henne?
Viking - 12-9-2015 kl 20:45


Med "de" mener jeg de som levde under den gamle pakt før skillsmissen.
Det var det fatale feilgrep. Etterkommerne fikk senere Kristi evangelie igennom
de første menigheter etter apostlene, og deres etterkommere har igjen
glidd bort fra denne lære.

Da går velsignelsen til å være noe negativt. Gud ønsker å "riste" sitt folk til
fornuft, om det går da.

Shemitah syklus er på 7 år, der bl.a. gjeld går ut i 0. Ved å følge Guds forskrifter
og lover ble de velsignet med "overskudd" i alt. De som hadde måtte låne de fikk
igjen komme seg over "vannet".

Sist denne syklusen rundet 7 år hadde vi et stort børskrakk, enkelte mener
at Gud vil gjøre det samme denne gangen.

Jeg vet lite om dette, men interessant om det slår til. Vi får se.

:)

[Redigert den 12-9-2015 kl 20:52 av Viking]

LeifG - 12-9-2015 kl 22:38

:up:

Viking - 12-9-2015 kl 23:26Fikk nettopp en link fra en venn i usa.

Den videoen var nok ikke meningen vi skulle se: https://www.facebook.com/adrian.ionescu.376/videos/101530704...

Her blir det følger.

LeifG - 13-9-2015 kl 01:33

Kanskje anklagenes tid kommer?

Matt 24,7 For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.

gana - 13-9-2015 kl 02:07

Ja og i den siste tid skal mange streife omkring og kunnskapen skal øke på jorden (Dan 12,4).

Her er det nok noe på gang ja.

LeifG - 13-9-2015 kl 08:58

?.., øøøh. Kunnskapen øke?

Det har den sannelig gjort siden protestantismen gjorde sitt inntog, friheten ble etablert men tok av etter at pavedømmet mistet sin makt og Paven ble arrester i 1798. Når den industrielle revolusjon ble en realitet, darwinismen ga kommunisme og facisme, samt også kapitalisme mistet samfunnet evnen til å lodde moralen forstandig. I fra tidlig 1800 tallet har kunnskapen økt voldsomt og det er også tidspunktet Daniels bok ble forstått i sin helhet.

gana - 13-9-2015 kl 09:31

Men det rare er at om kunnskapen øker så avtar troen, i alle fall i den vestlige del av verden, også dette et endetidstegn.

Troen er hos oss i dag under stekt press både fra det sekulære og fra det liberalteologiske. Det er liksom disse to samarbeider og kappes om å fremme avkristning.

Tror nesten det kan passe med litt mer fra profeten Daniel:

"En tid og tider og en halv tid. Når det helliges folkets makt er helt knust, skal alt dette ta slutt."

Viking - 13-9-2015 kl 10:17

Sitat: skrevet av gana  
Men det rare er at om kunnskapen øker så avtar troen, i alle fall i den vestlige del av verden, også dette et endetidstegn.

Troen er hos oss i dag under stekt press både fra det sekulære og fra det liberalteologiske. Det er liksom disse to samarbeider og kappes om å fremme avkristning.

Tror nesten det kan passe med litt mer fra profeten Daniel:

"En tid og tider og en halv tid. Når det helliges folkets makt er helt knust, skal alt dette ta slutt."


Hvilken kunnskap? Bibelsk kunnskap eller allmen viten?


gana - 13-9-2015 kl 10:58

Det kan vel neppe være bibelkunnskap det er snakk om, er nok mer allmennkunnskap det tenkes på vil jeg tro ja.

Men vi får vel vente til vi har hørt hva LeifG har å si..

Viking - 13-9-2015 kl 11:09

Sitat: skrevet av gana  
Det kan vel neppe være bibelkunnskap det er snakk om, er nok mer allmennkunnskap det tenkes på vil jeg tro ja.

Men vi får vel vente til vi har hørt hva LeifG har å si..


Her er det snakk om bibelsk kunnskap, ting som har vært "skjult" for våre øyne
vil nå åpenbares.

:) Buckel up :)[Redigert den 13-9-2015 kl 11:12 av Viking]

gana - 13-9-2015 kl 11:20

Javel.. hvorfor spør du meg da? :)

LeifG - 13-9-2015 kl 11:28

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Det kan vel neppe være bibelkunnskap det er snakk om, er nok mer allmennkunnskap det tenkes på vil jeg tro ja.

Men vi får vel vente til vi har hørt hva LeifG har å si..


Her er det snakk om bibelsk kunnskap, ting som har vært "skjult" for våre øyne
vil nå åpenbares.

:) Buckel up :)[Redigert den 13-9-2015 kl 11:12 av Viking]
Dan 12,4 Og du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid! Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor.

,9-10 Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid. 10 Mange skal bli renset og tvettet og prøvd; men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det; men de forstandige skal forstå det.Det er Daniels bok man ikke forstår, pga mangel på kunnskap. Kunnskapen ble tilgjengelig etter at DRKK og paven ble puttet bak lås og slå. I slutten av 1700 tallet og begynnelsen av 1800 tallet ble Daniels bok åpenbart.

Så kom den industrielle rev og darwinismen, med det fulgte frafallet (Gud er død/ ateisme) og få kjenner, og vil/ ønsker å kjenne til Daniels bok slik man gjorde for 150 år siden.. .
Stoltheten står sannelig sterkt blant folket.., "taper aldri!!"

gana - 13-9-2015 kl 11:54

Min bibel har en litt annet oversettelse av Dan 12,4.

I siste del av verset sies det:

"Mange skal streife omkring og kunnskapen skal øke."

Det gis altså et inntrykk av at kunnskapen det er snakk

om er noe som fås ved å reise rundt.

Men om dette er en rett oversettelse og tolkning skal jeg

ikke sagt noe skråsikkert om, det var bare det

inntrykket jeg fikk da jeg las det.

:)

Viking - 13-9-2015 kl 12:58

Sitat: skrevet av gana  
Min bibel har en litt annet oversettelse av Dan 12,4.

I siste del av verset sies det:

"Mange skal streife omkring og kunnskapen skal øke."

Det gis altså et inntrykk av at kunnskapen det er snakk

om er noe som fås ved å reise rundt.

Men om dette er en rett oversettelse og tolkning skal jeg

ikke sagt noe skråsikkert om, det var bare det

inntrykket jeg fikk da jeg las det.

:)


Før Kristi sin tid hadde de reist rundt hele jorden og de hadde kunnskaper
vi ikke kjenner til i dag. Kunnskaps messig var de ikke tilbakestående, de kunne så
mye mer enn det vi kan foretille oss. Både om himmel og jord.

.:)

gana - 13-9-2015 kl 14:13

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Min bibel har en litt annet oversettelse av Dan 12,4.

I siste del av verset sies det:

"Mange skal streife omkring og kunnskapen skal øke."

Det gis altså et inntrykk av at kunnskapen det er snakk

om er noe som fås ved å reise rundt.

Men om dette er en rett oversettelse og tolkning skal jeg

ikke sagt noe skråsikkert om, det var bare det

inntrykket jeg fikk da jeg las det.

:)


Før Kristi sin tid hadde de reist rundt hele jorden og de hadde kunnskaper
vi ikke kjenner til i dag. Kunnskaps messig var de ikke tilbakestående, de kunne så
mye mer enn det vi kan foretille oss. Både om himmel og jord.

.:)

Nei de var ikke helt bortreiste før heller vet du.

Men kan vi dokumentere noe? Tviler i grunnen på det.

:)

LeifG - 13-9-2015 kl 14:51

?

Guds ord dokumenterer at man hadde mere kunnskap før enn det kan fatte/ skjønne/ forstå men for den som tror Guds ord er det lett å se. Vi kan blant annet se at man visste at jorden var rund og ikke flat. Man viste mere om stjernehimmelen enn man nå vet med teleskoper og satelitter.

Din forståelse av Daniel 12.4 bærer preg av at du putter inn fantasier.

Viking - 13-9-2015 kl 15:39

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Min bibel har en litt annet oversettelse av Dan 12,4.

I siste del av verset sies det:

"Mange skal streife omkring og kunnskapen skal øke."

Det gis altså et inntrykk av at kunnskapen det er snakk

om er noe som fås ved å reise rundt.

Men om dette er en rett oversettelse og tolkning skal jeg

ikke sagt noe skråsikkert om, det var bare det

inntrykket jeg fikk da jeg las det.

:)


Før Kristi sin tid hadde de reist rundt hele jorden og de hadde kunnskaper
vi ikke kjenner til i dag. Kunnskaps messig var de ikke tilbakestående, de kunne så
mye mer enn det vi kan foretille oss. Både om himmel og jord.

.:)

Nei de var ikke helt bortreiste før heller vet du.

Men kan vi dokumentere noe? Tviler i grunnen på det.

:)


Du har gått glipp av mye interessant gana. Du verden.


gana - 14-9-2015 kl 02:55

Sitat: skrevet av Viking  

Du har gått glipp av mye interessant gana. Du verden.

Åjada, det innrømmer jeg gjerne, det er ikke godt å få med seg alt.

Blant annet så kom denne informasjonen fra LeifG på meg nesten som om den skulle være fra en annen verden:

"Man viste mere om stjernehimmelen enn man nå vet med teleskoper og satelitter."

:o[Redigert den 14-9-2015 kl 02:56 av gana]

LeifG - 14-9-2015 kl 08:39

Igjen ett ? til deg, du må snart begynne å tro Ham, ta til det det skrevne gana.

Det er fra en annen verden gana, denne kunnskapen er fra Guds rike som ikke er av denne verden.. .

Viking - 14-9-2015 kl 10:11


Gud har hatt planer om en utvidelse av Israel, et permanent land beskrevet i bibelen:


Sitat:


15 Dette er landegrensene.

I nord: fra Storhavet over Hetlon, Lebo-Hamat og Sedad, 16 Berota og Sibrajim – mellom Damaskus-området og Hamat-området – til Hasar-Enon, ved Havran-området. 17 Grensen går fra havet til Hasar-Enon. I nord ligger Damaskus-området og Hamat-området. Dette er nordgrensen.

18 I øst: mellom Havran og Damaskus, mellom Gilead og Israels land, danner Jordan grense helt til sjøen i øst, til Tamar. Dette er østgrensen.

19 I Negev, mot sør: Fra Tamar til vannet ved Meribat-Kadesj og videre langs elveleiet til Storhavet. Dette er grensen i Negev, mot sør.

20 I vest: Storhavet danner grense til man kommer på høyde med Lebo-Hamat. Dette er vestgrensen.

21 Dere skal dele dette landet mellom dere, mellom stammene i Israel.

22 Dere skal fordele det som eiendom mellom dere og innflytterne som bor blant dere og har fått barn blant dere. De skal være for dere som innfødte israelitter. Sammen med dere skal de få tildelt eiendom blant Israels stammer.

23 I den stammen hvor innflytteren bor, skal dere gi ham eiendom, sier Herren Gud.

Det blir et stort land. Lurer på når disse profetiene oppfylles. :question:


[Redigert den 14-9-2015 kl 10:13 av Viking]

gana - 14-9-2015 kl 11:02

Sitat: skrevet av Viking  

Gud har hatt planer om en utvidelse av Israel, et permanent land beskrevet i bibelen:


Sitat:


15 Dette er landegrensene.

I nord: fra Storhavet over Hetlon, Lebo-Hamat og Sedad, 16 Berota og Sibrajim – mellom Damaskus-området og Hamat-området – til Hasar-Enon, ved Havran-området. 17 Grensen går fra havet til Hasar-Enon. I nord ligger Damaskus-området og Hamat-området. Dette er nordgrensen.

18 I øst: mellom Havran og Damaskus, mellom Gilead og Israels land, danner Jordan grense helt til sjøen i øst, til Tamar. Dette er østgrensen.

19 I Negev, mot sør: Fra Tamar til vannet ved Meribat-Kadesj og videre langs elveleiet til Storhavet. Dette er grensen i Negev, mot sør.

20 I vest: Storhavet danner grense til man kommer på høyde med Lebo-Hamat. Dette er vestgrensen.

21 Dere skal dele dette landet mellom dere, mellom stammene i Israel.

22 Dere skal fordele det som eiendom mellom dere og innflytterne som bor blant dere og har fått barn blant dere. De skal være for dere som innfødte israelitter. Sammen med dere skal de få tildelt eiendom blant Israels stammer.

23 I den stammen hvor innflytteren bor, skal dere gi ham eiendom, sier Herren Gud.

Det blir et stort land. Lurer på når disse profetiene oppfylles. :question:


[Redigert den 14-9-215 kl 10:13 av Viking]

Kanskje en finner svaret ved å se på begynnelsen av Esek 47 som har fellestrekk med Åp 22.

Antagelig et bilde på Guds verdensomspennende rike på den nye jord.[Redigert den 14-9-2015 kl 11:36 av gana]

Viking - 14-9-2015 kl 11:58Sitat:

gana: Antagelig et bilde på Guds verdensomspennende rike på den nye jord.


Hva er det du mener? Skal du tolke dette også? Holder det ikke med denne
beskrivelsen? Det er ikke snakk om noe verdensomspennende rike.

Eksakte grenser er trukket opp og det må da være bra nok?

.

Jerusalem - 14-9-2015 kl 17:30

Sitat: skrevet av Viking  

Mandag den 13. har vi også en bibelsk dag, The Shemitah cycle.
Flere mener at dette vil bli en stor nedtur for børsene.

Egentlig en velsignelse fra Gud for folket da de holdt seg til Ham,
men nå som en "forbannelse" siden de ikke følger Gud.

https://www.youtube.com/watch?v=_rflGAsJreg

:)

nedtur for børsene ?

Det er helt latterlig å lese om alle disse dagene, datoene og årene du og Leif snakker om, de har ingen ting med kristen tro å gjøre.

Jerusalem - 14-9-2015 kl 17:42

Sitat: skrevet av Viking  


Fikk nettopp en link fra en venn i usa.

Den videoen var nok ikke meningen vi skulle se: https://www.facebook.com/adrian.ionescu.376/videos/101530704...

Her blir det følger.


følger ?

Bare du som aldri har hørt Admiral Ace Lyons snakke før

Her har du hundre videoer til med ham

https://www.google.com/search?q=Admiral+Ace+Lyons&hl=en&...

Jerusalem - 14-9-2015 kl 17:44

Sitat: skrevet av LeifG  
Kanskje anklagenes tid kommer?

Matt 24,7 For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.


hunger og jordskjelv ? fordi Admiral Ace Lyons har talt ?

LeifG - 14-9-2015 kl 19:13

Sitat: skrevet av Viking  

Gud har hatt planer om en utvidelse av Israel, et permanent land beskrevet i bibelen:


Sitat:


15 Dette er landegrensene.

I nord: fra Storhavet over Hetlon, Lebo-Hamat og Sedad, 16 Berota og Sibrajim – mellom Damaskus-området og Hamat-området – til Hasar-Enon, ved Havran-området. 17 Grensen går fra havet til Hasar-Enon. I nord ligger Damaskus-området og Hamat-området. Dette er nordgrensen.

18 I øst: mellom Havran og Damaskus, mellom Gilead og Israels land, danner Jordan grense helt til sjøen i øst, til Tamar. Dette er østgrensen.

19 I Negev, mot sør: Fra Tamar til vannet ved Meribat-Kadesj og videre langs elveleiet til Storhavet. Dette er grensen i Negev, mot sør.

20 I vest: Storhavet danner grense til man kommer på høyde med Lebo-Hamat. Dette er vestgrensen.

21 Dere skal dele dette landet mellom dere, mellom stammene i Israel.

22 Dere skal fordele det som eiendom mellom dere og innflytterne som bor blant dere og har fått barn blant dere. De skal være for dere som innfødte israelitter. Sammen med dere skal de få tildelt eiendom blant Israels stammer.

23 I den stammen hvor innflytteren bor, skal dere gi ham eiendom, sier Herren Gud.

Det blir et stort land. Lurer på når disse profetiene oppfylles. :question:


[Redigert den 14-9-2015 kl 10:13 av Viking]Det skjer etter Gog og Magog krigen, altså etter den endelige og siste Dom, Ildsjøen.


1. Nå.
2. Dyrets Merke.
3. Jesu andre komme (Armageddon)og reisen til himmelen.
4. 1000 år i himmelen.
5. Den 2. oppstandelse av de onde, etter de 1000. år.
6. Himmelens Jerusalem ned på denne jord.
7. Gog og Magogkrigen, Ildsjøen/ dommen over det/ de onde og døden deri.
8. Den nye jord og som du viser til her over (Målestav, mål opp).

LeifG - 14-9-2015 kl 19:15

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  
Kanskje anklagenes tid kommer?

Matt 24,7 For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.


hunger og jordskjelv ? fordi Admiral Ace Lyons har talt ?


Vet ikke hvem Admiral Ace er jeg.

Jerusalem - 14-9-2015 kl 19:45

Sitat: skrevet av LeifG  

Det skjer etter Gog og Magog krigen, altså etter den endelige og siste Dom, Ildsjøen.


1. Nå.
2. Dyrets Merke.
3. Jesu andre komme (Armageddon)og reisen til himmelen.
4. 1000 år i himmelen.
5. Den 2. oppstandelse av de onde, etter de 1000. år.
6. Himmelens Jerusalem ned på denne jord.
7. Gog og Magogkrigen, Ildsjøen/ dommen over det/ de onde og døden deri.
8. Den nye jord og som du viser til her over (Målestav, mål opp).

Gog og Magog krigen ?

Gog var storfyrste i landet Magog (en del av dagens Tyrkia) ikke langt unna de syv menightene i Åpenbaringen (som også var i dagens Tyrkia)

Esekiel 38:2 "Menneske, vend deg mot Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal. Tal profetord mot ham. Du skal si: Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer mot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. "

[Redigert den 14-9-2015 kl 19:46 av Jerusalem]

Viking - 14-9-2015 kl 20:16


Admiral Ace konkluderer med at Islam ikke er relgion, men politikk.

Igrunnen så passer det godt på drkk, reinspikka politikk.

.

LeifG - 14-9-2015 kl 23:10

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  

Det skjer etter Gog og Magog krigen, altså etter den endelige og siste Dom, Ildsjøen.


1. Nå.
2. Dyrets Merke.
3. Jesu andre komme (Armageddon)og reisen til himmelen.
4. 1000 år i himmelen.
5. Den 2. oppstandelse av de onde, etter de 1000. år.
6. Himmelens Jerusalem ned på denne jord.
7. Gog og Magogkrigen, Ildsjøen/ dommen over det/ de onde og døden deri.
8. Den nye jord og som du viser til her over (Målestav, mål opp).

Gog og Magog krigen ?

Gog var storfyrste i landet Magog (en del av dagens Tyrkia) ikke langt unna de syv menightene i Åpenbaringen (som også var i dagens Tyrkia)

Esekiel 38:2 "Menneske, vend deg mot Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal. Tal profetord mot ham. Du skal si: Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer mot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. "

[Redigert den 14-9-2015 kl 19:46 av Jerusalem]


Jesus anbefalte profeten Daniel, forstå den bok og man kan forstå Åpenbaringen. Men det krever kunnskap om historiens gang og tillitt til Guds ord. Med andre ord ikke endre Guds ord, eller la være å tro visse vers så man slipper å tro Guds ord.

Gog og Magog krigen kommer etter de tusen år i himmelen. Armageddon er før de tusen år i himmelen.

Esekiel 38 er om tiden etter de tusen år og kap. 37 er nå, Gud gjenoppretter sitt folk nå.

LeifG - 14-9-2015 kl 23:12

Sitat: skrevet av Viking  

Admiral Ace konkluderer med at Islam ikke er relgion, men politikk.

Igrunnen så passer det godt på drkk, reinspikka politikk.

.


Har du sett opprinnelsen til dagens Islam?

http://amazingdiscoveries.tv/media/129/216-the-islamic-conne...Viking - 14-9-2015 kl 23:22


Jeg har ikke sett på linken og vil gjerne få gjette på den Leif.

Islam må vel ha opprinnelse i den katolske lære.

Mener at dama til denne profeten Muhammed var noget katolsk.
Må ta en titt på linken :)

Jo da. Det var nok noe i det. Det er nok der jeg ha det fra, har nok sett den eller
en annen der han er inne på dette tema.

Lærerik serie det der. Har sett det meste.

:up:[Redigert den 14-9-2015 kl 23:23 av Viking]

gana - 15-9-2015 kl 02:36

Sitat: skrevet av Viking  


Sitat:

gana: Antagelig et bilde på Guds verdensomspennende rike på den nye jord.


Hva er det du mener? Skal du tolke dette også? Holder det ikke med denne
beskrivelsen? Det er ikke snakk om noe verdensomspennende rike.

Eksakte grenser er trukket opp og det må da være bra nok?

.

Israel har allerede blitt verdensomspennende.

Bibelens Israel er det Guds rike hvor de tror på Herren.

Viking - 15-9-2015 kl 07:03

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  


Sitat:

gana: Antagelig et bilde på Guds verdensomspennende rike på den nye jord.


Hva er det du mener? Skal du tolke dette også? Holder det ikke med denne
beskrivelsen? Det er ikke snakk om noe verdensomspennende rike.

Eksakte grenser er trukket opp og det må da være bra nok?

.

Israel har allerede blitt verdensomspennende.

Bibelens Israel er det Guds rike hvor de tror på Herren.


Tror du ikke på profetien?


Jerusalem - 15-9-2015 kl 10:03

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av LeifG  

Det skjer etter Gog og Magog krigen, altså etter den endelige og siste Dom, Ildsjøen.


1. Nå.
2. Dyrets Merke.
3. Jesu andre komme (Armageddon)og reisen til himmelen.
4. 1000 år i himmelen.
5. Den 2. oppstandelse av de onde, etter de 1000. år.
6. Himmelens Jerusalem ned på denne jord.
7. Gog og Magogkrigen, Ildsjøen/ dommen over det/ de onde og døden deri.
8. Den nye jord og som du viser til her over (Målestav, mål opp).

Gog og Magog krigen ?

Gog var storfyrste i landet Magog (en del av dagens Tyrkia) ikke langt unna de syv menightene i Åpenbaringen (som også var i dagens Tyrkia)

Esekiel 38:2 "Menneske, vend deg mot Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal. Tal profetord mot ham. Du skal si: Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer mot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal. "

[Redigert den 14-9-2015 kl 19:46 av Jerusalem]


Jesus anbefalte profeten Daniel, forstå den bok og man kan forstå Åpenbaringen. Men det krever kunnskap om historiens gang og tillitt til Guds ord. Med andre ord ikke endre Guds ord, eller la være å tro visse vers så man slipper å tro Guds ord.

Gog og Magog krigen kommer etter de tusen år i himmelen. Armageddon er før de tusen år i himmelen.

Esekiel 38 er om tiden etter de tusen år og kap. 37 er nå, Gud gjenoppretter sitt folk nå.

Det her helt tydelig at Åpenbaringen dreier seg om kirkens (menighetenes) situasjon i Lilleasia i det første århundre. Og da kan like så godt Det bysantinske riket  (330 – 1453 e.Kr) (som også hadde sete i dagens Tyrkia) være tusenårsriket.

Å tro at det har gått to tusen år, uten at tusenårsriket har vært, er latterlig, Leif.

Jerusalem - 15-9-2015 kl 10:36

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  


Sitat:

gana: Antagelig et bilde på Guds verdensomspennende rike på den nye jord.


Hva er det du mener? Skal du tolke dette også? Holder det ikke med denne
beskrivelsen? Det er ikke snakk om noe verdensomspennende rike.

Eksakte grenser er trukket opp og det må da være bra nok?

.

Israel har allerede blitt verdensomspennende.

Bibelens Israel er det Guds rike hvor de tror på Herren.


Ja det nye Israel (de nye tolv stammer) begynte med de tolv Apostler og har i dag blitt til en global kirke.

Viking - 15-9-2015 kl 11:07


Sitat:
Jerusalem:

Ja det nye Israel (de nye tolv stammer) begynte med de tolv Apostler og har i dag blitt til en global kirke.


Å tro at det har gått to tusen år, uten at tusenårsriket har vært, er latterlig.Hvis en tvister og trekker i ordene, så kan en få alt til å gå i hop.

Hva skulle vi med en bibel dersom den ikke var til å stole på?
Slik du fremlegger dette Jerusalem så har ikke bibelen noe verdi som
målestav.

Det himmelrike på jord du viser til er mattematisk umulig, i løpet av få år er
Europa muslimsk.

https://www.youtube.com/watch?v=OUJNxRqrcyQ

[Redigert den 15-9-2015 kl 12:00 av Viking]

gana - 15-9-2015 kl 14:14

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  


Sitat:

gana: Antagelig et bilde på Guds verdensomspennende rike på den nye jord.


Hva er det du mener? Skal du tolke dette også? Holder det ikke med denne
beskrivelsen? Det er ikke snakk om noe verdensomspennende rike.

Eksakte grenser er trukket opp og det må da være bra nok?

.

Israel har allerede blitt verdensomspennende.

Bibelens Israel er det Guds rike hvor de tror på Herren.


Tror du ikke på profetien?


Jovisst, men jeg tror en god del profetier ofte får en annen oppfyllelse enn det mange regner med. Det så vi ikke minst ved Messias første komme. Da var det mange som forventet en storhetstid for landet Israel, men det Herren kom med var noe annet. Et åndelig gudsrike ble etablert og det utvidet seg etter hvert over hele jorden. Og nettopp derfor er det liten grunn til å tro at det gjenstå noen profetier som skal tolkes som opprettelse av et storrike for landet Israel. Herren tenker større og det får en enda større og bedre åndelig fortsettelse på den nye jord.

Løft blikket, Herren har gitt noe større enn det denne jord kan by på. Inngangsbilletten er den nye fødsel og kan fås allerede her og nå.

:)

Jerusalem - 15-9-2015 kl 14:23

Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:
Jerusalem:

Ja det nye Israel (de nye tolv stammer) begynte med de tolv Apostler og har i dag blitt til en global kirke.


Å tro at det har gått to tusen år, uten at tusenårsriket har vært, er latterlig.Hvis en tvister og trekker i ordene, så kan en få alt til å gå i hop.

Hva skulle vi med en bibel dersom den ikke var til å stole på?
Slik du fremlegger dette Jerusalem så har ikke bibelen noe verdi som
målestav.

Det himmelrike på jord du viser til er mattematisk umulig, i løpet av få år er
Europa muslimsk.

https://www.youtube.com/watch?v=OUJNxRqrcyQ


Har du fått med deg at den muslimske verden er i ferd med å gå under ? Jesu Kristi verden går aldri under !

LeifG - 16-9-2015 kl 00:14

Sitat: skrevet av Jerusalem  

Å tro at det har gått to tusen år, uten at tusenårsriket har vært, er latterlig, Leif.


Det lille horn (Dan 7) skulle komme ut av Rom ved Roms ende og det er Antikrist. Dennes regjeringstid skulle være 1260 år og det gikk i oppfyllelse ved DRKK (538-1798). Åp. 13 forteller at DRKK skulle få ett dødssår men skulle reise seg igjen og det har skjedd, det neste som skal skje er Dyrets Merke ved tvang. Merket på hvem man tilhører er for DRKK søndagshelligholdelse og alle hennes barn holder hennes bud og ikke Guds bud, Sabbaten.
Ved menneskets historie etter Åndens falle på pinsen år 33 ser vi at Satan ikke kan styre denne verden eller dette univers. Det bevises igjennom Rom og DRKK, Antikrist trone. Snart kommer Jesus og avslutter Antikrist trone og Babylon.

For øvrig taler ikke Guds ord om noe tusenårsrike men 1000 år i himmelen, etter Dyrets merke og Armageddon.

gana - 17-9-2015 kl 04:41

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  


Sitat:

gana: Antagelig et bilde på Guds verdensomspennende rike på den nye jord.


Hva er det du mener? Skal du tolke dette også? Holder det ikke med denne
beskrivelsen? Det er ikke snakk om noe verdensomspennende rike.

Eksakte grenser er trukket opp og det må da være bra nok?

.

Israel har allerede blitt verdensomspennende.

Bibelens Israel er det Guds rike hvor de tror på Herren.


Tror du ikke på profetien?


Jovisst, men jeg tror en god del profetier ofte får en annen oppfyllelse enn det mange regner med. Det så vi ikke minst ved Messias første komme. Da var det mange som forventet en storhetstid for landet Israel, men det Herren kom med var noe annet. Et åndelig gudsrike ble etablert og det utvidet seg etter hvert over hele jorden. Og nettopp derfor er det liten grunn til å tro at det gjenstå noen profetier som skal tolkes som opprettelse av et storrike for landet Israel. Herren tenker større og det får en enda større og bedre åndelig fortsettelse på den nye jord.

Løft blikket, Herren har gitt noe større enn det denne jord kan by på. Inngangsbilletten er den nye fødsel og kan fås allerede her og nå.

:)

Som vi vet så talte profetene, Jesus og apostlene ofte i bilder.

Apostelen Johannes talte om en by av rent gull og profeter om en storhetstid for Israel.

Alt dette tror jeg nok forstås best som storheten i det at Gud kommer ned for å være hos menneskene.

Nå er tiden hvor Gud er hos sine med sin Ånd, men mange av disse bildene får nok ikke sin fulle oppfyllelse før på den nye jord.

Vi lever nå i en mellomtid - i et tusenårsrike om du vil - den endelige oppfyllelse ligger foran oss.

Viking - 17-9-2015 kl 08:26Det må være det en kaller et kirkelig syn på saken :)

gana - 18-9-2015 kl 04:33

Sitat: skrevet av Viking  

Det må være det en kaller et kirkelig syn på saken :)

Ja et er vel et syn som ligger sånn cirka midt mellom himmel og jord. Fysiske grenser ser vi ganske enkelt bort fra.

Åndelige grenser skal vi derimot være litt mer på vakt mot - Herren godtar ikke hva som helst.

:duh:

[Redigert den 18-9-2015 kl 04:42 av gana]

Viking - 18-9-2015 kl 07:52Tror ikke en kommer til skamme ved å tro på det som står i
bibenen Gana, dette er noe Gud ordner siden Han skriver det slik.


Sitat:


19 Grunnsteinene i bymuren var prydet med edelstener av alle slag. Den første grunnsteinen var av jaspis, den andre var av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd,

20 den femte av sardonyks, den sjette av karneol, den sjuende av krysolitt, den åttende av beryll, den niende av topas, den tiende av krysopras, den ellevte av hyasint, den tolvte av ametyst.

21 De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass.gana - 18-9-2015 kl 08:25

Vi kan lære av historien. Det var mange som bommet ved Jesu første komme selv om de nok var lesekyndige ja.

Viking - 18-9-2015 kl 10:03

Sitat: skrevet av gana  
Vi kan lære av historien. Det var mange som bommet ved Jesu første komme selv om de nok var lesekyndige ja.


Det eneste vi kan lære av det er at menneskene
fortolker bibelen og gjør det til noe annet enn det er.

:)


gana - 18-9-2015 kl 11:11

Ja det var muligens det de sa ved Jesu første komme også :)

Man kommer rett og slett ikke utenom fortolkning i møte

med bibelens mangfoldige bilder. Skriftens Herre sier

det således: "Jeg vil åpne min munn og tale i bilder,

la gåter fra gammel tid strømme fram."


"Den vise skal lytte og øke sin lærdom,
den kloke lære å bruke sin tanke
så han forstår ordspråk og bildetale,
vismenns ord og gåter."
(Ordsp 1,5-6)


:exclamation:

Viking - 18-9-2015 kl 11:35


Av mye jeg har lest av deg så går du i samme fellen, du tolker i bilder og
etter kirkens "fantasier".

Jeg undrer meg på hvorfor folk er så blinde, kan de ikke se
hva som står i bibelen?

Et godt eksempel er på hva en av våre forfedre's profetiske ord sier:


Sitat:


31 Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,

32 ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.


Det som står her har den ordrette mening, bilder og fantasier gjør
det hele vanskelig og feil.

Jeg vet at mesteparten av kristenverden tolker det som du, men det er
ikke grunn nok til å lage en erstatnings teologi. Det bringer en bare langt
fra sannheten.

Jeg er sta og forblir sta, Guds ord står her. En hver "forurening" av ordene
gjør det hele gromsete og usant.

.LeifG - 18-9-2015 kl 17:41

Sitat: skrevet av Viking  

Jeg er sta og forblir sta, Guds ord står her. En hver "forurening" av ordene gjør det hele gromsete og usant.Bra, men husk at enhver som holder budene.., OG da taler i henhold til Ordet og Vitnesbyrdet kan være sendt fra vår Skaper.

Hold derfor muligheten oppe for at du kan ta feil.., det gjelder jo meg også Viking.

Ha en velsignet Sabbat! :)

Viking - 18-9-2015 kl 21:51

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  

Jeg er sta og forblir sta, Guds ord står her. En hver "forurening" av ordene gjør det hele gromsete og usant.Bra, men husk at enhver som holder budene.., OG da taler i henhold til Ordet og Vitnesbyrdet kan være sendt fra vår Skaper.

Hold derfor muligheten oppe for at du kan ta feil.., det gjelder jo meg også Viking.

Ha en velsignet Sabbat! :)


Takk og likeså Leif. Menneskelig å feile. ;)


gana - 19-9-2015 kl 07:40

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  

Jeg er sta og forblir sta, Guds ord står her. En hver "forurening" av ordene gjør det hele gromsete og usant.Bra, men husk at enhver som holder budene.., OG da taler i henhold til Ordet og Vitnesbyrdet kan være sendt fra vår Skaper.

Hold derfor muligheten oppe for at du kan ta feil.., det gjelder jo meg også Viking.

Ha en velsignet Sabbat! :)

Morn morn

Ja dere får ha ein god jødedag. Husk å vaske og vokse krølleflettene, eller hva det nå er som henger .. :)

Viking - 19-9-2015 kl 10:07

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  

Jeg er sta og forblir sta, Guds ord står her. En hver "forurening" av ordene gjør det hele gromsete og usant.Bra, men husk at enhver som holder budene.., OG da taler i henhold til Ordet og Vitnesbyrdet kan være sendt fra vår Skaper.

Hold derfor muligheten oppe for at du kan ta feil.., det gjelder jo meg også Viking.

Ha en velsignet Sabbat! :)

Morn morn

Ja dere får ha ein god jødedag. Husk å vaske og vokse krølleflettene, eller hva det nå er som henger .. :)


Du må ikke gjøre narr av deg selv Gana.

Du vet jo like godt som alle at sabbaten er av Gud, Kristus holdt den og
det gjorde samtlige apostler.


gana - 19-9-2015 kl 12:40

Sitat: skrevet av Viking  

Du vet jo like godt som alle at sabbaten er av Gud, Kristus holdt den og
det gjorde samtlige apostler.

Samtidig gikk de også i synagogene, men tidene forandret seg.

Viking - 19-9-2015 kl 14:37

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Du vet jo like godt som alle at sabbaten er av Gud, Kristus holdt den og
det gjorde samtlige apostler.

Samtidig gikk de også i synagogene, men tidene forandret seg.


:question: har jeg gått glipp av ett eller fler innlegg :question:

Jerusalem - 22-9-2015 kl 17:08

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

Det sies at i høst er det 6000 år siden Adam og Eva ble skapt.

Det neste millenium tilhører Gud, sabbats millenium, 1000 års riket.
Etter dette millenium kommer dommens dag.

Internett "koker over" av innlegg om denne høsten og profetier,
mer enn noen sinne.

Om så er riktig vet vi ikke før dagene er omme, men interessant i
forhold til bibelens profetier.

https://www.youtube.com/watch?v=HB09F2PdXMw

Høstens profetier er like falske som alle de andre profetiene om eksakt det samme de siste to hundre år.

23 september du liksom :lol:

Neste gang er det vel en av disse dommedags profetene som smeller av en atombombe selv, for å få det som han vil ? eller de kanskje får en hjernevasket gærning på internett til å gjøre det for seg ?

Da er det 23 september i morgen, Viking

Tror du han fjerner videoen overimorgen ? eller gjør han som alle de andre falske profetene og sier profetien gikk i oppfyllelse, men at det er noe som bare de utvalgte skjønner :lol:

Viking - 22-9-2015 kl 17:18


Tror du må lese hva jeg har skrevet og da bør du også se videoen og følge
med hvordan han ordlegger seg.

Tror han er mer ryddig i utsagna enn det du er.

Men interessant er det alltid når ryktene "flommer".
Det er jo ikke snakk om dommedag.

Vi venter på Guds Sønn. Han lovet at han skulle komme på samme måten
som han forlot jorden i sin tid.

Jeg holder et øye med børsindeksen på de forskjellige børser verden over i kveld og i morgen. Det har gått utforbakke
i dag og hvis det blir en skikkelig nedtur i morgen, hva så?


[Redigert den 22-9-2015 kl 17:35 av Viking]

gana - 22-9-2015 kl 17:43

Paven er i Amerika så man vet jo aldri,

det meldes om det største sikkerhetsopplegget noen gang i hovedstaden.

Jerusalem - 22-9-2015 kl 17:50

Sitat: skrevet av Viking  

...Vi venter på Guds Sønn. Han lovet at han skulle komme på samme måten
som han forlot jorden i sin tid.

Jeg holder et øye med børsindeksen på de forskjellige børser verden over i kveld og i morgen. Det har gått utforbakke
i dag og hvis det blir en skikkelig nedtur i morgen, hva så?

Hvis du tenker på Apg 1:11, så var det ikke Jesus som sa dette til Apostlene, men to menn som stod der.

Hva i all verden har børsindeksen med saken å gjøre ?

Jerusalem - 22-9-2015 kl 17:55

Sitat: skrevet av gana  
Paven er i Amerika så man vet jo aldri,

det meldes om det største sikkerhetsopplegget noen gang i hovedstaden.

Ja du så helst at han ble skutt i morgen !?

gana - 22-9-2015 kl 18:02

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Paven er i Amerika så man vet jo aldri,

det meldes om det største sikkerhetsopplegget noen gang i hovedstaden.

Ja du så helst at han ble skutt i morgen !?

Nei, men denne tiljublingen av ham som han skulle være Herren tror jeg nok kan være et endetidstegn ja.

Jerusalem - 22-9-2015 kl 18:10

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Paven er i Amerika så man vet jo aldri,

det meldes om det største sikkerhetsopplegget noen gang i hovedstaden.

Ja du så helst at han ble skutt i morgen !?

Nei, men denne tiljublingen av ham som han skulle være Herren tror jeg nok kan være et endetidstegn ja.

La oss spole filmen tilbake to tusen år og si at det er Peter eller en av de andre Apostlene som kommer til byen. Ville det da være greit å juble litt ?

Matt 10,40 "Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg"

[Redigert den 22-9-2015 kl 18:13 av Jerusalem]

gana - 22-9-2015 kl 18:26

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Paven er i Amerika så man vet jo aldri,

det meldes om det største sikkerhetsopplegget noen gang i hovedstaden.

Ja du så helst at han ble skutt i morgen !?

Nei, men denne tiljublingen av ham som han skulle være Herren tror jeg nok kan være et endetidstegn ja.

La oss spole filmen tilbake to tusen år og si at det er Peter eller en av de andre Apostlene som kommer til byen. Ville det da være greit å juble litt ?

Javisst, men hvor ofte fikk de det? De som fikk mest jubel var vel helst de selvutnevnte apostlene.

[Redigert den 22-9-2015 kl 18:27 av gana]

Jerusalem - 22-9-2015 kl 20:10

Sitat: skrevet av gana  

Javisst, men hvor ofte fikk de det? De som fikk mest jubel var vel helst de selvutnevnte apostlene.

Mener du paven er selvutnevnt ? At hans utnevnelse ikke er gyldig ?

Anerkjenner du Apostlenes utnevnelser ?

Apg 6:5 "de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og Hellig Ånd, og Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført fram for apostlene, som ba og la hendene på dem."

https://no.wikipedia.org/wiki/Apostolisk_suksesjon

[Redigert den 22-9-2015 kl 20:12 av Jerusalem]

gana - 22-9-2015 kl 21:05

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Javisst, men hvor ofte fikk de det? De som fikk mest jubel var vel helst de selvutnevnte apostlene.

Mener du paven er selvutnevnt ? At hans utnevnelse ikke er gyldig ?

Anerkjenner du Apostlenes utnevnelser ?

Apg 6:5 "de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og Hellig Ånd, og Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført fram for apostlene, som ba og la hendene på dem."

https://no.wikipedia.org/wiki/Apostolisk_suksesjon

[Redigert den 22-9-2015 kl 20:12 av Jerusalem]

Paulus oppfordrer til å søke nådegavene og da spesielt den største gaven.

Og som den største gaven nevner han da profetgaven.

Apostelgaven var jo enda større, han lister den opp først, men han nevner ikke den som noe som skulle videreføres.

1. Kor 12 - 14.


Viking - 22-9-2015 kl 23:39

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

...Vi venter på Guds Sønn. Han lovet at han skulle komme på samme måten
som han forlot jorden i sin tid.

Jeg holder et øye med børsindeksen på de forskjellige børser verden over i kveld og i morgen. Det har gått utforbakke
i dag og hvis det blir en skikkelig nedtur i morgen, hva så?

Hvis du tenker på Apg 1:11, så var det ikke Jesus som sa dette til Apostlene, men to menn som stod der.

Hva i all verden har børsindeksen med saken å gjøre ?


Du viser igjen at du ikke har sett linken, og du har heller ikke lest hva jeg har skrevet.

LeifG - 23-9-2015 kl 08:46

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Mener du paven er selvutnevnt ? At hans utnevnelse ikke er gyldig ?Pavedømmet påstår de er fra apostlene men er det ikke og har aldri vært det. Bevis, vel Guds ord men i hovedsak derfra er det at DRKK har endret Guds bud og holder ikke Guds bud. Det i seg selv er nok bevis på at DRKK kommer i fra helvetes avgrunn og har pass inn til og inn i ildsjøen.

1 Joh 2,18-19 Mine barn!
det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.
De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.


[Redigert den 23-9-2015 kl 15:58 av LeifG]
Fikset formateringsfeil.
Admin

[Redigert den 23-9-2015 kl 18:42 av solbu]

Jerusalem - 23-9-2015 kl 15:08

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Javisst, men hvor ofte fikk de det? De som fikk mest jubel var vel helst de selvutnevnte apostlene.

Mener du paven er selvutnevnt ? At hans utnevnelse ikke er gyldig ?

Anerkjenner du Apostlenes utnevnelser ?

Apg 6:5 "de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og Hellig Ånd, og Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført fram for apostlene, som ba og la hendene på dem."

https://no.wikipedia.org/wiki/Apostolisk_suksesjon

Paulus oppfordrer til å søke nådegavene og da spesielt den største gaven.

Og som den største gaven nevner han da profetgaven.

Apostelgaven var jo enda større, han lister den opp først, men han nevner ikke den som noe som skulle videreføres.

1. Kor 12 - 14.


Anerkjenner du utnevnelsen av Stefanus, Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus ?

[Redigert den 23-9-2015 kl 15:09 av Jerusalem]

LeifG - 23-9-2015 kl 15:54

Jeg anerkjenner Guds ord og de som holder Guds ord. Når så Guds ord sier at det finnes noen som sier de er fra Ham men ikke holder Guds bud og ei heller følger frelens vei Gud viser til så er de fra den onde.

Apg 6,5-7 Dette ord syntes hele skaren godt om, og de valgte Stefanus, en mann full av tro og den Hellige Ånd, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en tilhenger av jødenes tro, fra Antiokia; dem stilte de frem for apostlene, og disse bad og la sine hender på dem.

Og Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor mengde av prestene blev lydige mot troen.


[Redigert den 23-9-2015 kl 15:55 av LeifG]

[Redigert den 23-9-2015 kl 15:56 av LeifG]

[Redigert den 23-9-2015 kl 19:48 av LeifG]

LeifG - 23-9-2015 kl 15:57

Jeg anerkjenner Guds ord og de som holder Guds ord. Når så Guds ord sier at det finnes noen som sier de er fra Ham men ikke holder Guds bud og ei heller følger frelens vei Gud viser til så er de fra den onde.

Apg 6,5-7 Dette ord syntes hele skaren godt om, og de valgte Stefanus, en mann full av tro og den Hellige Ånd, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en tilhenger av jødenes tro, fra Antiokia; dem stilte de frem for apostlene, og disse bad og la sine hender på dem.

Og Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor mengde av prestene blev lydige mot troen.

Viking - 23-9-2015 kl 17:22


Har dere noe merkelig grafikk på denne siden?

solbu - 23-9-2015 kl 18:44

Sitat: skrevet av Viking  

Har dere noe merkelig grafikk på denne siden?

LeifG gjorde en feil når han svarte på et innlegg. Jeg har redigert innlegget og fikset kodefeilen.

gana - 23-9-2015 kl 19:32

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Javisst, men hvor ofte fikk de det? De som fikk mest jubel var vel helst de selvutnevnte apostlene.

Mener du paven er selvutnevnt ? At hans utnevnelse ikke er gyldig ?

Anerkjenner du Apostlenes utnevnelser ?

Apg 6:5 "de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og Hellig Ånd, og Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført fram for apostlene, som ba og la hendene på dem."

https://no.wikipedia.org/wiki/Apostolisk_suksesjon

Paulus oppfordrer til å søke nådegavene og da spesielt den største gaven.

Og som den største gaven nevner han da profetgaven.

Apostelgaven var jo enda større, han lister den opp først, men han nevner ikke den som noe som skulle videreføres.

1. Kor 12 - 14.


Anerkjenner du utnevnelsen av Stefanus, Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus ?

[Redigert den 23-9-2015 kl 15:09 av Jerusalem]

Utnevnelse til hva?

Jerusalem - 23-9-2015 kl 20:59

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Javisst, men hvor ofte fikk de det? De som fikk mest jubel var vel helst de selvutnevnte apostlene.

Mener du paven er selvutnevnt ? At hans utnevnelse ikke er gyldig ?

Anerkjenner du Apostlenes utnevnelser ?

Apg 6:5 "de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og Hellig Ånd, og Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført fram for apostlene, som ba og la hendene på dem."

https://no.wikipedia.org/wiki/Apostolisk_suksesjon

Paulus oppfordrer til å søke nådegavene og da spesielt den største gaven.

Og som den største gaven nevner han da profetgaven.

Apostelgaven var jo enda større, han lister den opp først, men han nevner ikke den som noe som skulle videreføres.

1. Kor 12 - 14.


Anerkjenner du utnevnelsen av Stefanus, Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus ?

Utnevnelse til hva?

Til å servere Guds brød og Guds ord (prestetjenesten), gana[Redigert den 23-9-2015 kl 21:03 av Jerusalem]

LeifG - 23-9-2015 kl 22:45

Sitat: skrevet av Jerusalem  

Til å servere Guds brød og Guds ord (prestetjenesten), gana
[Redigert den 23-9-2015 kl 21:03 av Jerusalem]


Og med det beviser Guds ord at DRKK, pavedømmet med hele sin tro og presteskap IKKE har noe med Guds brød/ ord å gjøre.

Apg 6,5-7 Dette ord syntes hele skaren godt om, og de valgte Stefanus, en mann full av tro og den Hellige Ånd, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en tilhenger av jødenes tro, fra Antiokia; dem stilte de frem for apostlene, og disse bad og la sine hender på dem.

Og Guds ord hadde fremgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt, og en stor mengde av prestene blev lydige mot troen.Logisk fordi Guds ord ikke har fremgang i DRKK men nedtramping og endring av Guds bud og ord.

[Redigert den 23-9-2015 kl 22:46 av LeifG]

Viking - 24-9-2015 kl 07:19

Sitat: skrevet av solbu  
Sitat: skrevet av Viking  

Har dere noe merkelig grafikk på denne siden?

LeifG gjorde en feil når han svarte på et innlegg. Jeg har redigert innlegget og fikset kodefeilen.


Takk for det Solbu :)


Viking - 24-9-2015 kl 16:12


Walter kjenner på uroen i forbindelse med pavebesøket:

https://www.youtube.com/watch?v=l0zGN1PhZv8

Gammel katolikk som har hoppet av katolikktoget. Er professor,
og underviste i evolusjon ved et universitet i sør afrika.


gana - 25-9-2015 kl 13:56

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av gana  

Javisst, men hvor ofte fikk de det? De som fikk mest jubel var vel helst de selvutnevnte apostlene.

Mener du paven er selvutnevnt ? At hans utnevnelse ikke er gyldig ?

Anerkjenner du Apostlenes utnevnelser ?

Apg 6:5 "de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og Hellig Ånd, og Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført fram for apostlene, som ba og la hendene på dem."

https://no.wikipedia.org/wiki/Apostolisk_suksesjon

Paulus oppfordrer til å søke nådegavene og da spesielt den største gaven.

Og som den største gaven nevner han da profetgaven.

Apostelgaven var jo enda større, han lister den opp først, men han nevner ikke den som noe som skulle videreføres.

1. Kor 12 - 14.


Anerkjenner du utnevnelsen av Stefanus, Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus ?

Utnevnelse til hva?

Til å servere Guds brød og Guds ord (prestetjenesten), gana[Redigert den 23-9-2015 kl 21:03 av Jerusalem]

Ja er vi ikke alle prester, Jerusalem :)

Viking - 25-9-2015 kl 16:24Dette er hårreisende:

https://www.youtube.com/watch?v=_UmXkBJRDVk

LeifG - 25-9-2015 kl 18:50

Sitat: skrevet av Viking  


Dette er hårreisende:

https://www.youtube.com/watch?v=_UmXkBJRDVk


Bra fremlagt og det viser hvor fjerne fra sannheten vi er.. .

Jerusalem - 30-9-2015 kl 20:40

Sitat: skrevet av Viking  

Det sies at i høst er det 6000 år siden Adam og Eva ble skapt.

Det neste millenium tilhører Gud, sabbats millenium, 1000 års riket.
Etter dette millenium kommer dommens dag.

Internett "koker over" av innlegg om denne høsten og profetier,
mer enn noen sinne.

Om så er riktig vet vi ikke før dagene er omme, men interessant i
forhold til bibelens profetier.

https://www.youtube.com/watch?v=HB09F2PdXMw

Dette må jo være en enorm skuffelse, Viking ? Absolutt ingen ting av alt det som ble profeter skulle skje i slutten av september skjedde ! :(

Viking - 30-9-2015 kl 23:52

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Sitat: skrevet av Viking  

Det sies at i høst er det 6000 år siden Adam og Eva ble skapt.

Det neste millenium tilhører Gud, sabbats millenium, 1000 års riket.
Etter dette millenium kommer dommens dag.

Internett "koker over" av innlegg om denne høsten og profetier,
mer enn noen sinne.

Om så er riktig vet vi ikke før dagene er omme, men interessant i
forhold til bibelens profetier.

https://www.youtube.com/watch?v=HB09F2PdXMw

Dette må jo være en enorm skuffelse, Viking ? Absolutt ingen ting av alt det som ble profeter skulle skje i slutten av september skjedde ! :(


En masse har skjedd og tiden er ikke over. Sjefen din
klarte jo å si: "Christ failed on the cross". Er ikke det
en stor bekreftelse på at profetier går i oppfyllelse.

Ingen skuffelse, jeg tror ikke på jordens undergang, jeg vet
at jorden vil bestå. Men mye vil skje med kloden og dets
beboere.

Se hva som skjer i midtøsten nå.gana - 1-10-2015 kl 02:04

Sitat: skrevet av Viking  

Se hva som skjer i midtøsten nå.

Det er intet nytestamentlig belegg for å ha spesielt fokus på Midtøsten når det gjelder endetidstegn.

Nå er det hele jorden og himmelen som er i fokus.

LeifG - 1-10-2015 kl 08:54

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Se hva som skjer i midtøsten nå.

Det er intet nytestamentlig belegg for å ha spesielt fokus på Midtøsten når det gjelder endetidstegn.

Nå er det hele jorden og himmelen som er i fokus.


Det er riktig, tenk fra den første pakt med Adam og Eva til den nye pakt. Veien fra da til nå i Guds ord er bare helt fantastisk, hvor Jerusalem som er på denne jord kom til syne for de troende kanskje 3000 år etter skapelsen. Etter den nye pakt fikk man utvidet horisonten Gud presenterte videre fra Eden, Abram/ Abraham, Jacob/ Israel, Moses og Daniel. Da så man himmelens Jerusalem istedet for det jordiske. Tempelet Moses så, og kopierte bilde av ble erkjent reellt der oppe av de kristne først etter 1844 e. Kr.. Tenk det.., og Jesus er der nå, som vil hente sine opp dit ved sitt andre komme. Alt her nede vil da forgå.

Alt er i rute, DRKK futuristisk i sin tro, Viking det er dessverre du også uten å vite/ forstå det.. . Med futuristisk så mener man Jesus vil komme igjen og opprette sitt rike her på denne jord en gang i fremtiden ved hjelp av den siste uken av de 70 / Dan 9).

LeifG - 1-10-2015 kl 09:09

Sitat: skrevet av Viking  

Det sies at i høst er det 6000 år siden Adam og Eva ble skapt.

Det neste millenium tilhører Gud, sabbats millenium, 1000 års riket.
Etter dette millenium kommer dommens dag.[/rquote]

Og

[rquote] "Christ failed on the cross".Ingen tvil om at det blir lettere for den som tror at Gud er Gud å forkaste BAAL/ DRKK som søppel fra avgrunnen og ett oppkom av vantro presentert til syvende og sist av den onde Satan.

1. Pavemakten tror ikke på Skapelsen, ei heller da tror de på Gud.
2. Pavemakten tror på de dødes etterliv, at man slettes ikke dør. De tror løgnen fra Satan og tror med det at mennesker er som Gud, kunnskap om godt og ondt samt udødelig.
3. De tror ikke Guds ord om at Frelseren kan frelse oss fra synd og har derfor opprettet en annen tro og ett eget presteskap som gir dem retten/ nøklene og Ordet over himmelen, jorden og dødsriket.
4. De tror ikke Daniels profetier om verdensrikenes gang og ende.
5. Pavemaktens tro er utviklet av Kains vantro/ mangel på tro, "Se hva vi/ Jeg gjør, se hvor flink Jeg er".

Jerusalem - 1-10-2015 kl 09:10

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av Jerusalem  

Dette må jo være en enorm skuffelse, Viking ? Absolutt ingen ting av alt det som ble profeter skulle skje i slutten av september skjedde ! :(

En masse har skjedd og tiden er ikke over. Sjefen din
klarte jo å si: "Christ failed on the cross". Er ikke det
en stor bekreftelse på at profetier går i oppfyllelse.

Ingen skuffelse, jeg tror ikke på jordens undergang, jeg vet
at jorden vil bestå. Men mye vil skje med kloden og dets
beboere.

Se hva som skjer i midtøsten nå.

Nei, absolutt ingen ting skjedde, total fiasko !

Se hva som skjer i midtøsten nå ? Krig og atter krig, det har vært krig i midtøsten siden tidenes morgen, Viking

Paven ? Han tenkte vel på, hvordan Jesus Kristus der og da opplevde det hele.

Matt 27:45 "Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?"

[Redigert den 1-10-2015 kl 09:12 av Jerusalem]

Jerusalem - 1-10-2015 kl 09:17

Sitat: skrevet av gana  
Sitat: skrevet av Viking  

Se hva som skjer i midtøsten nå.

Det er intet nytestamentlig belegg for å ha spesielt fokus på Midtøsten når det gjelder endetidstegn.

Nå er det hele jorden og himmelen som er i fokus.


Det blir jo feil gana, Jesus Kristus snakket klart og tydelig om Templets, Jerusalems og Judeas ende, som kom år 70 e.Kr eller som han sa innen den generasjones levetid.

Ordene "jord" og "himmel" er metaforer og ikke den fysisk jordkloden og himmelromet.

Jødenes himmel og jord gikk under år 70 e.Kr, de mistet lande sitt og temple sitt.

[Redigert den 1-10-2015 kl 09:21 av Jerusalem]

gana - 1-10-2015 kl 14:58

Har du hørt om evangeliet Jerusalem? Det går ut på at det er håp for alle, inkludert jødene, helt fram til Jesu gjenkomst.
 Sider:  1    3    5  6