Apologetisk Forum

Kvasikarismatisk søppelrørsle, 22. juli og Den norske kirke

Igo - 1-1-2012 kl 12:20

Hvem er Guds barn og hvem er trygg i fare?

Jan Bygstad tar opp dette i en artikkel i Dagen 29/12 som respons på en artikkel av biskop Halvor Nordhaug i Bergens Tidende etter 22. juli. Bakgrunnen er at biskopen finner det vanskelig å synge salmen ”Ingen er så trygg i fare” siden alle på Utøya ”var Guds barn”.

Ganske utrolig egentlig. Alle er Guds barn. Bygstad påpeker at i Bibelen brukes utrykket ”Guds barn” bare om de som hører Jesus til ved troen. Nokså selvsagt for de fleste vil jeg tro. Ja mon ikke de fleste ikkekristne også har forstått såpass. Men altså litt uklart for biskopen. Videre påpeker Bygstad at tankegangen også er utrykk for herlighetsteologi hvis det er sånn at bare de er trygge som ikke rammes av ulykke, sykdom og død.

Dette er altså Den norske kirke av i dag. En kirke som må belæres om det mest elementære. Men flinke på økumenikk (eller hva det nå heter) er de jo blitt etter hvert. Samarbeidet med de såkalte karismatiske går mange steder helt utmerket. For ikke å snakke om rene hedninger, de trives også mer og mer i gudshuset. Intet mas om omvendelse og sånt lenger. Nei, vi er jo alle Guds barn.

Er det ikke et fint ord på dette? Universalisme – er det ikke det det heter? At alle blir frelst til slutt? I så fall ser det ut til at det er noe som brer om seg det ja. Var klar over at det har vært og er slike tendenser i deler av trosbevegelsen (hvis det er den rette benevnelsen på det herlige), men trodde ikke det var så mye utbredt ellers.

22. juli – kanskje har beredskapen vært litt for lav også i statskirken.

Scot - 1-1-2012 kl 18:37

Det hele reiser et spørsmål; "er Gud med oss"? I så fall hvorfor ikke? Det er vel et spørsmål kirkeledere bør kunne svare på.

Bibelen kan vel gi bedre svar enn kirken tror jeg.