Apologetisk Forum

Hvofor så mange trossamfunn når det er bare en bibel og en Jesus?

Scorpionen - 26-11-2008 kl 23:17

Dette er noe jeg har lurt på masse ganger. Jeg har vandret fra gruppe til gruppe, lyttet og fanget opp et og annet før jeg har hastet videre.

Hva er det med bibelen og Jesu lære som resulterer i så mange retninger, og ofte retninger i strid med hverandre.

De fleste hevder jo å ha patent på det rette. Å kjenne den rette veien.

Tanker?

Dyp fred!

Scorpionen

Labar - 26-11-2008 kl 23:25

”For det må være partier blant dere, så det kan
bli klart hvem det er som holder mål.”
(1 Kor 11,19)

-

IHS - 27-11-2008 kl 13:18

Sitat:
Opprinnelig postet av Scorpionen
Dette er noe jeg har lurt på masse ganger. Jeg har vandret fra gruppe til gruppe, lyttet og fanget opp et og annet før jeg har hastet videre.

Hva er det med bibelen og Jesu lære som resulterer i så mange retninger, og ofte retninger i strid med hverandre.

De fleste hevder jo å ha patent på det rette. Å kjenne den rette veien.

Tanker?

Dyp fred!

Scorpionen


Troen er et mysterium, som det enkelte trossamfunn har mer eller mindre innsikt i,
alle ser ikke like klart.


Paulus > kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium

Paulus > Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium

Paulus > Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom

Paulus > mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider

Paulus > Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet så vi kan forkynne Kristi mysterium

Paulus > så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent

Paulus > Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og kirken

Paulus > så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus

Paulus > De skal eie troens mysterium

[Redigert den 27-11-2008 av IHS]

Viking - 27-11-2008 kl 14:43

Sitat:
Opprinnelig postet av Scorpionen
Dette er noe jeg har lurt på masse ganger. Jeg har vandret fra gruppe til gruppe, lyttet og fanget opp et og annet før jeg har hastet videre.

Hva er det med bibelen og Jesu lære som resulterer i så mange retninger, og ofte retninger i strid med hverandre.

De fleste hevder jo å ha patent på det rette. Å kjenne den rette veien.

Tanker?

Dyp fred!

Scorpionen


Les KJV a.v. 1611 og be om visdom, for det har ikke ledere av våre kirker (dnk og dkk), derfor denne uenigheten dem imellom. Guds fred, Shalom.
.

Scorpionen - 29-11-2008 kl 12:36

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Sitat:
Opprinnelig postet av Scorpionen
Dette er noe jeg har lurt på masse ganger. Jeg har vandret fra gruppe til gruppe, lyttet og fanget opp et og annet før jeg har hastet videre.

Hva er det med bibelen og Jesu lære som resulterer i så mange retninger, og ofte retninger i strid med hverandre.

De fleste hevder jo å ha patent på det rette. Å kjenne den rette veien.

Tanker?

Dyp fred!

Scorpionen


Les KJV a.v. 1611 og be om visdom, for det har ikke ledere av våre kirker (dnk og dkk), derfor denne uenigheten dem imellom. Guds fred, Shalom.
.


Shalom Viking:bigsmile:

Jeg tenkte ut fra et vitenskaplig ståsted... Hva er de drivkrefter som skaper konflikt mellom grupper som har sitt tilsynelatende utspring fra samme ståsted... bibelen?

A.

Jeg tenker på enkle aksiomer som:

"Du skal ikke slå ihjel"...ett av budene.

Hvorfor slår man ihjel da i Jesus og guds navn, hevder at man kjemper for den allmektiges sak, som om ikke Den Allmektige kan kjempe for seg selv og sitt eget navn.

B.

Jeg tenker på enkle aksiomer som:

Markus 12:31 Det andre er dette: ' Du skal elske din neste som deg selv.' Ikke noe annet bud er større enn disse.» 32 Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han. 33 Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer.» 34 Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.

I lys av dette kan man jo da spørre:

Hva er akseptabel utøvelse av Gudstro?

Viking. Når du nevner bønn. Hvilken Gud skal jeg be til. Det forekommer meg at KJV av 1611 opererer med flere definisjoner av Gud. Gud forandrer seg gjennom skriften fra å være en lovgivende regulerende Herre "Elohim" og Eheiei, "Jeg er" til Hærskarenes Gud, og den som dømmer jorden med fortærende ild.

Jeg skremmes av den øvelse av makt og krav til fullkommenhet overfor ufullkomne mennesker. Jeg skremmes av inkonsekvensen.

På mange måter fremkommer Guden "Faderen" som Jesus omtaler i evangeliene som en annen enn Jødenes YHVH og atter en annen av Romer- Jøden Paulus. Det er nesten som en helt annen Gud den PIPI som Paulus omtaler og så i Apokalypsen av Johannes, der Gud er direkte skremmende. Hvordan skal jeg en syndig ufullkommen slave av kjødet kunne kle meg i en hvit kappe og vake meg ren i Lammets blod?

Hva gjør KJV av 1611 kanonisk, ettersom de kanoniserte skriftene later til å være valgt av kirkemøte der man nesten vilkårlig valgte og avviste tekster.

Dyp fred!

Scorpionen

Viking - 29-11-2008 kl 13:01

Det meste av det du oppfatter som aksiomer vil bli levende sannhet etterhvert. Din oppriktige søken etter visdom hos Gud vil ikke være fånyttes, dører som før var låst vil åpnes.

Har du følt at Gud kaller?

PeterDJ - 4-12-2008 kl 20:14

Sitat:
Opprinnelig postet av Scorpionen
Dette er noe jeg har lurt på masse ganger. Jeg har vandret fra gruppe til gruppe, lyttet og fanget opp et og annet før jeg har hastet videre.

Hva er det med bibelen og Jesu lære som resulterer i så mange retninger, og ofte retninger i strid med hverandre.

De fleste hevder jo å ha patent på det rette. Å kjenne den rette veien.

Tanker?

Dyp fred!

Scorpionen


Jeg må si at jeg ikke liker at kristne har så mange forskjellige etternavn... tror ikke Gud syns det er noe bra heller. Kristen adventist, kristen pinsevenn, kristen trospredikant, og 40 til..

Svaret på at det har blitt sånn tror jeg er veldig kompleks. En side av saken er fienden sikkert. Djevelen, som skaper forvirring. Kanskje gjennom forskjellige oversettelser av bibelen, men helst andre ting tror jeg. Å sette brødre opp imot brødre er vel starten på de forskjellige retningene..

Jesu lære er det ikke noe galt med, og Guds ord er det ikke noe feil med. Men mennesker snubler mot ordet. Jesus omtales jo også som snublesteinen, i bibelen... Paulus nevner allerede på hans tid at det var vranglærere, og slike som skapte splittelse og anstøt mot korset. Og i tillegg til alt dette så står det faktisk at Gud selv sender kraftig villfarelse over mennesker som ikke hadde kjærlighet til sannheten, slik at de heller tror løgnen...

Men splittelse og partier i ei menighet er vel sikkert en hovedgrunn til at nye menigheter har oppstått kan jeg tro..

Så kommer ungene og holder liv i alle disse menighetene ettersom tiden går..

[Redigert den 4-12-2008 av PeterDJ]

soneh-chamas - 4-12-2008 kl 21:22

Sitat:
Opprinnelig postet av Scorpionen
Hva er det med bibelen og Jesu lære som resulterer i så mange retninger, og ofte retninger i strid med hverandre.


Så vidt jeg har forstått, dreier ikke kristne trossamfunn seg utelukkende om teoretiske læresetninger utledet fra en felles samling med skrifter.

Tradisjon er minst like viktig. Og praktiske forhold som f.eks. maktpolitiske hensyn har vel spilt og spiller vel fremdeles en betydelig rolle. Dette ser vi ikke minst her i Norge, med DnK og biskoper hvis hjerte trolig ligger nærmere Marx enn Paulus.

Lenge før dette måtte vel Martin Luther tilpasse sin forkynnelse til europeiske maktpolitiske realiteter og samtidens forestillingsverden.

Det dreier seg vel også om at religions-bransjen tilpasser seg et mangfoldig marked. Noen vil ha en type kristendom, andre vil ha en annen type.


Hilsen Soneh Chamas

Labar - 5-12-2008 kl 00:45

Sitat:
Opprinnelig postet av soneh-chamas
Sitat:
Opprinnelig postet av Scorpionen
Hva er det med bibelen og Jesu lære som resulterer i så mange retninger, og ofte retninger i strid med hverandre.


Så vidt jeg har forstått, dreier ikke kristne trossamfunn seg utelukkende om teoretiske læresetninger utledet fra en felles samling med skrifter.

Tradisjon er minst like viktig ..

Tradisjon er viktig. Den var det på Jesu tid. Den var det på Luthers tid. Og
den er det er det i dag. Men dessverre så frelser den ingen. Det gjør derimot
troen. Den frelste Jesus. Den frelste Luther. Og den frelser deg. Amen.

-

Viking - 5-12-2008 kl 01:00

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av soneh-chamas
Sitat:
Opprinnelig postet av Scorpionen
Hva er det med bibelen og Jesu lære som resulterer i så mange retninger, og ofte retninger i strid med hverandre.


Så vidt jeg har forstått, dreier ikke kristne trossamfunn seg utelukkende om teoretiske læresetninger utledet fra en felles samling med skrifter.

Tradisjon er minst like viktig ..

Tradisjon er viktig. Den var det på Jesu tid. Den var det på Luthers tid. Og
den er det er det i dag. Men dessverre så frelser den ingen. Det gjør derimot
troen. Den frelste Jesus. Den frelste Luther. Og den frelser deg. Amen.

-


Den frelste Jesus?:question:

Labar - 5-12-2008 kl 01:39

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av soneh-chamas
Sitat:
Opprinnelig postet av Scorpionen
Hva er det med bibelen og Jesu lære som resulterer i så mange retninger, og ofte retninger i strid med hverandre.


Så vidt jeg har forstått, dreier ikke kristne trossamfunn seg utelukkende om teoretiske læresetninger utledet fra en felles samling med skrifter.

Tradisjon er minst like viktig ..

Tradisjon er viktig. Den var det på Jesu tid. Den var det på Luthers tid. Og
den er det er det i dag. Men dessverre så frelser den ingen. Det gjør derimot
troen. Den frelste Jesus. Den frelste Luther. Og den frelser deg. Amen.

-


Den frelste Jesus?:question:

Ja, troens lydighet frelste Jesus. Han fikk
nemlig valget da han ble fristet av djevelen.

-

BiZ - 5-12-2008 kl 12:02

Det blir ikke riktig å si at Jesus ble frelst av tro. Frelse er for alle mennesker som tar imot Ham. Jesus hadde ikke synd på noen som helst måte, det var ingenting å bli frelst ifra. Han var Gud i menneskeskikkelse, og Han gjorde det Far hadde bedt Ham om, og som Han selv ønsket å gjøre. Han var omgitt av mørket, og Han Selv var Lyset. Mørket hadde ingen makt over Ham, Han var den annen Adam, akkurat slik som Satan til å begynne med ikke hadde noen makt over menneskeheten. Adam og Eva kunne like mye si nei som de kunne si ja til slangens forlokkende ideer. De var fullstendig frie, nettopp fordi de ikke kjente synden, noe som de absolutt ikke trengte å gjøre heller.

TheaLinnea - 5-12-2008 kl 12:39

Sitat:
Opprinnelig postet av Scorpionen
Dette er noe jeg har lurt på masse ganger. Jeg har vandret fra gruppe til gruppe, lyttet og fanget opp et og annet før jeg har hastet videre.

Hva er det med bibelen og Jesu lære som resulterer i så mange retninger, og ofte retninger i strid med hverandre.

De fleste hevder jo å ha patent på det rette. Å kjenne den rette veien.

Tanker?

Dyp fred!

Scorpionen

Hvorfor er det så mange religioner?
Ifølge en oversikt finnes det ti hovedreligioner og cirka 10 000 sekter. Om lag 6000 av disse er i Afrika, 1200 i USA og flere hundre i andre land.
Det er mange faktorer som har bidratt til at det er blitt dannet nye religiøse grupper. Noen har sagt at de forskjellige religionene alle står for forskjellige måter å presentere den religiøse sannhet på. Men når vi sammenligner det de lærer og gjør, med Bibelen, ser vi at forklaringen snarere er at menneskene har fulgt andre mennesker i stedet for å lytte til Gud. Det er også verdt å merke seg at læresetninger som religionene har til felles, men som avviker fra Bibelen, i svært mange tilfelle skriver seg fra det gamle Babylon.
Hvem er det som står bak denne religiøse forvirringen? Bibelen viser at Satan Djevelen er «denne verdens gud». (2. Kor. 4: 4) Den sier at «det hedningene ofrer, ofrer de til onde ånder og ikke til Gud». (1. Kor. 10: 20) Hvor viktig er det ikke da at vi forvisser oss om at vi virkelig tilber den sanne Gud, som har skapt himmelen og jorden, og at vår tilbedelse behager ham!

Godkjenner Gud alle religioner?
Dom. 10: 6, 7: «Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i [Guds] øyne. De dyrket Ba’al-gudene og Astarte-bildene, Arams, Sidons og Moabs guder og ammonittenes og filisternes guder. De vendte seg bort fra [Gud] og ville ikke tjene ham. Da flammet [Guds] vrede opp mot israelittene.» (Det er tydelig at Gud ikke godkjenner at vi tilber noe annet eller noen annen enn ham, den sanne Gud, som har skapt himmelen og jorden.)
Mark. 7: 6, 7: «Da sa Jesus [til fariseerne og de skriftlærde]: ’Jesaja profeterte rett om dere hyklere — slik det står skrevet: Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud.’» (Uansett hvem en gruppe hevder at de tilber, er deres tilbedelse forgjeves hvis de følger menneskebud i stedet for Guds inspirerte Ord.)
Rom. 10: 2, 3: «Det vitnesbyrd må jeg gi dem at de brenner for Guds sak, men uten forstand. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud.» (Det er mange som har Guds skrevne Ord, men som ikke vet hva det inneholder. Det kan være at de «brenner for Guds sak», men de gjør ikke det han krever. Deres tilbedelse kan ikke behage Gud, kan den vel?)

Er det noe godt i alle religioner?
De fleste religioner lærer at vi ikke må lyve eller stjele, og lignende. Men er det nok? Ville du drikke et glass forgiftet vann fordi noen forsikret deg om at mesteparten av det du fikk i deg, var vann?
2. Kor. 11: 14, 15: «Selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten.» (Her får vi en advarsel: Ikke alt som skriver seg fra Satan, virker avskrekkende. Satan har særlig benyttet seg av alle slags former for falsk religion, og noen av dem har han fått til å virke svært så rettferdige.)
2. Tim. 3: 5: «I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!»

Hvilket syn har Bibelen på felleskirkelige bevegelser?
Hvordan betraktet Jesus religiøse ledere som foregav å være rettferdige, men som ikke viste respekt for Gud? «Jesus svarte: ’Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er utgått fra Gud og er kommet til dere. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. . . . Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. . . . Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.’» — Joh. 8: 42—47.
Ville Guds tjenere være lojale mot Gud og hans rettferdige normer hvis de inngikk et religiøst samarbeid med slike som praktiserer eller ser gjennom fingrene med ting som Gud fordømmer? «Dere [skal ikke] omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med. . . . Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.» (1. Kor. 5: 11; 6: 9, 10) «Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.» (Jak. 4: 4) «Dere som elsker [Gud], hat det onde! Han verner sine fromme» — Sal. 97: 10.
2. Kor. 6: 14—17: «Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar være enige? Hva forener en troende og en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? . . . Derfor sier Herren: Dra bort fra dem, og skill dere fra dem, rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere.»
Åp. 18: 4, 5: «Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort.»

[Redigert den 5-12-2008 av TheaLinnea]