Apologetisk Forum

Skjulte åpenbaringer

RPM - 12-11-2008 kl 15:11

Er man interisert i å lære om frelsen, så finnes den overalt, du lærte den på barneskolen.
Vil du dykke mer inni frelsen og bibelen, så har Gud ordnet det interessant for dem som leter.
F.eks 1.mosebok kapittel 5, hvor navn ifra Adam til Noah forkynner om frelseren Jesus,
fordi hvert navn betyr noe.
Tallet 5 betyr i bibelsk betydning nåde, som 6 står for mennesket, det ufullkomne,
og 7 er Guds tall. Iallefall, så betyr Metusalah i desse navnene i kapittel 5 "hans død skal bringe",
og av alle desse navnene var det Metusalah som levde lengst, svimlende 969 år av alle i bibelen,
det står der, høyst usannsynlig livstid,
men så levde jeg ikke på den tiden heller så.
Men det kan sies at nåden i Jesu død strekker seg lengst av alle nåder.
Så tilbake til tallet 5 som betyr nåde,
5 på hebraisk er også utåndelsesbokstaven H,
hvorpå Sarai og Abram, når Gud gjorde en pakt med Abram og Sarai,
så ble de gitt nådestallet 5 i navnet Abraham og Sarah.
Siden Guds navn på Abrahams tid ble skrevet JHVH,
kan det vel sies at Gud gav av seg selv, sine to H-er i navnet sitt.
Har lyst å fortsette litt her,
utdype mer som f.eks 5. gang Ruts navn blir nevnt i Ruts bok, så skulle Rut ut for å finne nåden,
og 5. gang Noahs navn blir nevnt så fant han nåde hos Herren.
Og ordet velsign som er et verb betyr på hebraisk "barak". Ordet velsignelse forekommer ikke før i historien om Abraham og da blir den hebraiske bokstaven H tilføyd "barakah.
Som i skjult betydning vil si verbet,
velsign og H, "velsign med nåde".
Jeg fortsetter med denne h-en. Den finnes på de mest underfulle steder.
Jesu navn på hebraisk blir Yeshua, tilføyer du h-en så får du ordet salvation->Yeshuah.
Og på gresk er ikke salvation bare frelse, men det er "soso"-"soteria" noe lignende som betyr utfrielse,
høyt elsket, spirituell opplæring,
felleskap med kraften i utfrielsen(Gud),
og den frelste(menneske),
ja mye mer av gode lovnader.
Så har du ordet "Shuvah"som betyr omvendelse,
de tre første bokstavene i det hebraiske "Shuvah" betyr,
"kom tilbake", den fjerde bokstaven er en hey, h-en.
Så ekte omvendelse er ikke,
angre dine synder,
det betyr "kom tilbake til nåden."High five for den da.
God bless.

Jeg tror at det å tro på Jesus som din frelser er det Gud vil du skal tro,
siden den ikke er egenrettferdig, du lærer at død er enden på synden.
Jesus er din stedfortreder for døden så du skal få liv, og det i overflod.
Jeg ønsker mine nærmeste og alle frelst siden jeg lever velsignet i det idag,
men begynnelsen av min tro har vært vond,
men når tvilen blir mindre og forståelsen av nåden og Jesus større,
da hviler jeg godt.

Visste dere at innskriften som hang over Jesu kors faktisk var Guds navn YHVH.
Yeshua Hanazaret Vemelek Hayehudim,
observe the four capitalized letters on the placard: YHVH.
Og når Pilatus skrev innskriften "Jesus fra Nasaret, jødenes konge" på hebraisk, latin og gresk,
kunne overprestene lese forbokstavene på hebraisk JHVH.
Ikke rart de kranglet med Pilatus om hva som skulle bli skrevet, men Pilatus sa, det jeg skrev, skrev jeg.

Yeshua was executed on a stake. The parallel to Adam’s staff is complete down to the last detail.

Consider what Pilate wrote:

NKJ John 19:19 Now Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was: JESUS OF NAZARETH, THE KING OF THE JEWS.”

The effect of this message is far more dramatic in Hebrew. People familiar with Hebrew writing are aware of what is called the “vav connector”. It’s all over the place in Hebrew textology. It is translated as the familiar “and”.

Knowing about the “vav" connective” allows for the full import of the placard Pilate affixed above Yeshua. The placard read (giving just the Hebrew portion):

Yeshua Hanazaret Vemelek Hayehudim, observe the four capitalized letters on the placard: YHVH. This is why the Sanhedrin hyperventilated and went ballistic and demanding the wording be altered. They just realized whom they killed! [NKJJohn 19:21 Therefore the chief priests of the Jews said to Pilate, "Do not write, 'The King of the Jews,' but, 'He said, "I am the King of the Jews." ' ". 22 Pilate answered, "What I have written, I have written."].

The Tetragrammaton (YHVH) perfectly completes the portrait of Adam’s/Moses’ staff.Og det med Aleph, Taw, begynnelsen og enden,
finnes mange internettsider om det,
men kort fortalt, så sier Jesus jeg er begynnelsen og enden,
og den pictografiske hebraiske bokstaven Aleph, står for okse.
Mens på gammelhebraisk kan man se bokstaven Taw se ut som et krusifiks.
Hvilket i skjult betydning betyr, oksen(offeret,tjeneren) korsfestet.

Det jeg forkynner her, er Kristus åpenbart i skriftene GT. For "hvordan kan dere komme til tro på en dere ikke har hørt om".
Dere har hørt den samme leksa i mange århundrer sikkert om Jesus korsfestet for våre synder,
til slutt har loven overtatt for nåden, og gjort det lunkent.
Frelsen er et nådesbudskap, men loven har nøytralisert den.
Syndens kraft er loven.
Ikke rart mange kirkens folk får kraft til å synde, loven har overtatt.
Symbolet finner du i GT når menn i byen Bet Shemesh ville kikke inn i Paktens Ark,
de løftet vekk nådestolen for å komme frem til loven, og de døde.
Når Moses kom med de ti bud fra fjellet Sinai, så døde 3000 mennesker.
Men når Den Hellige Ånd kom på pinsefestens dag ble 3000 mennesker frelst.
I ørkenen der tok Gud vare på dem alle,
og gav dem uansett hvor de klagde og stønnet om å dra tilbake til Egypt.
Hver gang de klagde, gav Gud dem velsignelse i overmål.
Men så kom loven på fjellet Sinai,
først da ble det død og fordervelse over dem.
Det ble "do good, get good, do bad, get bad",
man trenger ikke Den Hellige Ånd for å forstå dette.
Man trenger Den Hellige Ånd for å forstå nåden,
for vi er så innsyrt i lover og regler.
Her vises det til hvor dødelig loven er for oss dødelige mennesker,
som lett blir smittet av andres død.
Det er som Paulus sier at loven er dødens tjeneste.
Ha da ikke gammel vin i nye skinnsekker.
Loven har sin hensikt å vise oss at vi er syndere som trenger frelsen som kom og gav oss det fullbrakte verk.

Ikke vet jeg helt hvorfor Gud gav 613 lover som er det samme antall som frø i et granateple,
som var frukten som hang på yppersteprestens kleder.
Men kansje den omvendte Joh 3.16 er det omvendte av lovens 613.

Det jeg prøver å si er at nåden vil omvende deg fra ondt til godt.
Om du mener du er god, vær så god,
men verden kommer nå med flere lover og flere regler, hvor synden vil få mer kraft.
Men hvor synden er stor, er nåden enda større.
Og det med å elske sin Gud og sin neste som seg selv, s
å ble det sagt til han som søkte egenrettferdighet, så han til og med spurte, "hvem er så min neste".

Jeg holder meg til Jesus, for Han lærer meg den kjærlighet jeg trenger for å elske Gud og min neste. Mine nederlag blir til seier. Herlich.

Har du noen gang tatt Guds seks skaperdager og ganget med tusen år,
og de seks tusen årene med 365dager,
og de neste sekstusen årene som bibelen og til nå beskriver ifølge den jødisketidsregningen og ganget med 365dager?
12000*365=4 380 000dager og gang det med 1000 år igjen,
jo det blir 4,4 milliarder med år det, hva sier forskerne jorden er 4,5 mlliarder år?
Jeg mener Gud har skapt jorden sin alder, likeså Adam sin alder når han ble formet.

Vet ikke hvem som kødder med hvem,
men jeg tror på Gud uansett år som min lille hjerne ikke kan forstå,
bare tusen år tilbake er utenkelig for meg,
heldigvis finner forskere mye rester av menneskesivilisasjoner de kan forske på,
med mye mer fakta enn et svært hundebein.
Klimaet var annerledes før, noe som gjør de finner svære benrester,
og daterer med carbon 14 som gir andre resultat når klimaet blir annerledes enn det er nå.
Det er greit å få i seg litt info om dette,
men blir bare oppgitt når jeg leser teoriene i illustrert vitenskap som stadig skifter mening i evolusjonen.
Sikkert like frustrende med de forskjellige Jesusforkynnerne, så det er forståelig,
de som nekter å tro.

Ta åpenbaringens 22 kapitler og del det med Guds tall 7, og stå bak treenigheten pi,
hvor du er med i de uendelige desimalene.
Neida, skal ikke gjøre deg om til et simpelt tall, du er mye mer.

Kunnskap om Jesus Kristus, her er noe, det står mye skjult om loven og nåden,
nåde er over loven,
det er et sentralt budskap,
og det er nåde Gud vil gi deg gjennom sin Sønn Jesus Kristus.
Tenke seg på forklarelsens berg hvor Jesus fikk sitt sanne legeme som lyste,
Peter, Jakob og Johannes som var med.
Elias og Moses var der og, og Gud sier, at Jesus er Hans Sønn, Ham skal dere høre på,
d.v.s Jesus er over loven(Moses) og profetene(Elias).
Og for å åpne skatter,
Peter betyr "sten"(loven), og Jakob betyr "erstatte", og Johannes betyr "Guds nåde",
tolk det motsatt vei om du vil men jeg tolker det,
"Guds nåde erstatter loven".

Og Peter(som sier han elsker Jesus), klarte ikke å springe ifra
Johannes(som sier han er elsket av Jesus) når de løper for å se etter graven til Jesus som er tom.
Så det å forstå at du er elsket av Gud gir deg mer styrke enn han som sier han elsker Gud,
så det er ikke for deg å finne sannheten,
la sannheten finne deg og sette deg fri og gi deg styrke.
Johannes som skrev Johannes-evangeliet sier selv han er elsket av Jesus,
litt av en forståelse han hadde av Jesus.

Gullkorn som styrker min tro, som for eksempel at loven BLE GITT oss,
men nåden og sannheten KOM ved Jesus Kristus,
så er nåden og sannheten personifisert i Jesus, og KOM,
mens loven ble gitt.

Og symbol på blodoffer allerede kan ses i Adam og Eva-historien,
hvor Gud var den første til å slakte et dyr for å gi Adam og Eva dyreskinnklær,
istedet for et fikenblad.

Men det finnes desse profetier man finner på overflaten i bibelen, men andre ligger skjult, Jesus brukte ligninger vi skulle forstå,
men det er vanskelig for loviske å finne desse sannhetene siden det er,
NÅDEN Guds Ånd kommer med.
Josef, Egypts konge som er bilde på Jesus,
de ti brødrene som måtte komme å kjøpe mat hos Josef under hungersnøden,(bildet på de ti bud, loven, jødene, muslimer)
men måtte hente Benjamin den ellevte broren(som er bilde på de sanne kristne) som skulle få 5 ganger mer enn alle andre,
og 5 som er bilde på Guds nåde.
Vi er Benjamin-generasjonen.

Se på dette, slektstavlen fra Adam til Noah, og navnenes betydning.

Adam--> Man
Seth--> Appointed
Enosh--> Mortal
Kenan -->Sorrow;
Mahalalel -->The Blessed God
Jared -->Shall come down
Enoch -->Teaching
Methuselah -->His death shall bring
Lamech--> The Despairing
Noah -->Rest, or comfort.

Det blir cirka slik: Man (is) appointed mortal sorrow; (but) the Blessed God shall come down teaching (that) His death shall bring (the) despairing rest.

Nå kommer litt bibelsk numerologi i litt dypere overbevisning,
finnes nettsider om dette som overbeviser mer.

Hvorfor nevnte Jesus 153 fisker, du vil finne mange søketreff på internett, som viser dette spesielle tallet, 1*1*1=1, 5*5*5= 125, 3*3*3 =27.
1+125+27=153. Gjør dette med et hvilket som helst tall delelig med 3, og det blir 153.
Tallene opphøyd i 3. F.eks 27, 2*2*2=8, 7*7*7=343
8+343=351, 3*3*3 =27, 5*5*5= 125,1*1*1=1.
27+125+1=153
I historien i Joh 21,11 så står det mye om 3 ganger, den tredje gangen Jesus viste seg for disiplene etter Han hadde stått opp igjen fra de døde, og 3 har med fullkommenheten i spiritualitet å gjøre, the divine perfection.

Og
153 + 513 = 666

315 + 351 = 666

135 + 531 = 666
Har ikke noe tolkning på dette annet enn at tallene bare kan adderes 3 ganger for å få samme summen som beistets nummer.
1!+2!+3!+4!+5!=1+(1x2)+(1x2x3)+(1x2x3x4)+(1x2x3x4x5)=1+2+6+24+120=153

Så om det er en fantasibok som dumme mennesker har skrevet, ville antallet fisker vært kanskje 113 fisker.

for eksempel primtallet 17 har mye med 153 å gjøre, tar du 1+2+ opp til 17 får du 153, tar du 1+ opp til 36 får du 666.
Jeg var inne på det med spiritualitet og tallet 3 og det tolvte tallet i primtallrekken er 37, og det 21.-tallet er 73.
3*4=12
3*7=21

La meg se her,
har lyst å fortsette med å si at det som kalles det triangulare nummeret 1+2+opp til 17 er 153,
så T17=153 og T36=666
Det jeg ikke nevnte er at T73=2701.
Kan nå nevnes at i 1 mos.1,1 kan deles i to summer, som
"I begynnelsen skapte Gud himmelen" = 1998=3*T36 eller 3*666
"og jorden"=703=T37
og tar du 37 og ganger det med 73 får du 2701.
Og denne summen finner du i første verset av bibelen 1mos 1:1.
Fordi alle bokstaver i hebraisk har et tall symbol.
Og den samme summen(2701) finner du igjen først i 1 mos vers 8:14,
et vers som handler om etter vannflommen den dagen jorden var tørrlagt for vannflom.


Og T7=28 og det som er merkfundig er at 1mos 1.1 inneholder 7 ord og 28 bokstaver, appåtil finner du bokstavene Aleph og Tav midt inn i setningen som ikke betyr noe i denne sammenhengen men som jeg forstår er Guds signatur "begynnelsen og enden".

Ikke nok med det, T19=190 og summen for ribbeben på hebraisk er 190, mens summen for Eva er 19.
Så har du Israelsstjernen, lager du den med prikker,
kan du få en på 13 prikker, 7 i midten og 6 i enden, litt vansklig å se for seg, men desse 7 i midten, kan man kalle for en sekskant eller et hexagon,
da vi teller 2+3+2 ovenfra og ned.
Den neste med prikker starter med 3+4+5+4+3=19 i hexagon og til sammen 37 prikker for å danne israelsstjernen, tar du neste,
blir det 4+5+6+7+6+5+4=37 i hexagon og stjernen til sammen 73 prikker.
Og summen av det hebraiske ordet Israel er 541. Og det er den sekskanten som starter på 10 som utgjør den summen av stjernen.

Mer til her om matematikk i bibelen.
Tar man summen i bokstavene på hebraisk i 1mos 1.1 og ganger det med produktet (d.v.s multiplisering av tallene i bokstavene) og deler dette svaret med antall ord ganget med produktet av ordene, så får man faktisk ganske så nøyaktig svaret PI, 3,1415545, noe ganske så likt PI.

Og gjør man nøyaktig det samme i Joh 1.1 på gresk, så får man svaret "e", den naturlige logaritmen 2,718312.

I gresk finner du 27 bokstaver i alfabetet, i hebraisk 22.
22+27=49=7*7

Desse matematiske greiene her som overbeviser meg om at det ligger orden i bibelen og ikke rot er noe som jeg som troende styrkes i, og jeg vil fortsette med der jeg slapp om Gen 1:1 og Joh 1:1, på en nettside kan du finne desse versene har i numerologisk matematikk vist seg å ha Pi og "e" i sine summer.

Men det er noe jeg snakket halveis om,
det var den triangulere trekanten som utgjør T37=703 som er summen i "og jorden"
i Gen 1:1
og T73=2701 som er summen av
"I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden" på hebraisk altså.
Alle triangulere nummer utgjør en trekant untatt T1.
Man bare forstørrer den ettersom tallet blir høyere.
Så er summen av Joh 1:1 på gresk
"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud" =3627, men det er ikke et triangulært tall,
skal prøve å forklare.
En spesiell trekant er den med triangulært tall, som har sammenheng med dette, så er det T112=6328.

Og denne trekanten utgjør vitterlig summen av Joh 1:1 på gresk og Gen1:1 på hebraisk, se 6328 prikker hvor det begynner med T1 og slutter med T112,
Gen 1:1 + Joh 1:1=6328=T112 en perfekt likesidet trekant.
2701+3627=6328, ikke 6329 som ikke er et triangulært tall, men 6328 som er.

Her har jeg forklart at summen av 1mos 1.1 er 2701
og at summen av joh 1.1 er 3627
Men nå har jeg også lest denne likheten at summen:
2701=37*73
mens summen:
3627=39*93

7-tallet blir byttet ut med nummer 9.
Det gir kansje ikke enkeltpersonen mening,
men det gav meg en wow-følelse.
Og jeg har hørt men ikke lest selv at den 7-armede lysestaken i GT ble forandret til 9-armet lysestake. Ikke at det trenger å ha noen sammenheng.

Visst noen spør deg om å gjøre å si alfabetet først, så bare si "Far" for det hebraiske ordet for "Far" er "AlephBeth" de to første bokstavene i hebraisk, Abba Far, og summen av dette er 3. Og summen for "Mor" er 41,
"MemAleph", Ma.
Summerer du opp far og mor, får du summen av "unge" som er 44. Kul sammenheng.
Det som også er kult er at summen for "Edens Hage" er 144, og summen for "Treet om kunnskap" blir 233. Og deler du 233 på 144 finner du summen for det gylne snitt, 1,618osv...


Aleph (value of 1) Bet (value of 2) means: Father (value of 3)
Mem (40) Aleph (1) : Mother (41)

Father + Mother = 44

Daleth (4) Lamed (30) yod (10) = Child = 44!!!

Neat huh?

Also he claims that the word for Eden is Mem Daleth Kuf or 144. And the word for Tree of Knowledge is equal to 233.

The mathmatician speaks up and says that 144 & 233 are fibonacci numbers. (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...) The ratio of each sucessive pair (5/3, 8/5, 233/144) equals phi, or 1.618033988749895. Phi is known as the Golden Ratio, Section, or Mean. Graphed it is a spiral. The ratio is found from plants to animals to DNA to our galaxy and architecture. And apparently its in the Bible, in Genesis with Eden (144) and the Tree (233).

En annen kul sammenheng, er de første spørsmålene i GT og NT.
I GT blir det første spørsmålet spurt av Gud selv når Gud ropte på Adam etter de hadde spist av kunnskapstreet, og spør "Hvor er du?"
I NT finner du det første spørsmålet spurt av de vise menn, ikke tre vise menn som Zeitgeist prøver å proklamere. De spør "Hvor er jødenes konge som nå er født?"

Men det er mer om Aleph Tav, skal prøve å være kort og presis og bruke nettside til hjelp. Aleph Tav er to bokstaver som gjentar seg i skriftene uten at jødene har ord for det, de blir bare bokstaver som ligger i noen vers, jødene har ikke slettet det for de er nidkjære for skriftene og kopierer hver eneste tøddel når de måtte lage et nytt papyrus. Jeg skal gi dere to eksempler her, men der er flere, men mer innviklet å se åpenbaringen.
Den ene finner du i 1mos 1,1
Her står det rett og slett:
"I begynnelsen skapte Gud ALEPH TAV himmelen og jorden.

Den andre finner du i Sakarja 12,10
Her står det,
"Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg ALEPH TAV, på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham likesom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham likesom en holder klage over den førstefødte.

Som dere kan se her i det andre eksempelet, så minner verset om Jesus, og i skriftene vises Aleph Tav rett etter "meg".

God bless

Praxis - 12-11-2008 kl 16:20

Prøv heller å si en ting om gangen ?

RPM - 22-11-2008 kl 13:09

Her er en ting.
Ararat betyr "curse reverse"(forbannelse reversert)
og at Noahs ark grunnstøtte på fjellet Ararat som betyr at forbannelsen er snudd om på,
og det skjedde den 17. dagen i den 7.måneden,
og han pastoren jeg har hørt si dette mener at det er den samme dagen Jesus sto opp igjen som også er et symbol på at forbannelsen er snudd om. Det har noe med den jødiske kalenderen og gjøre mener jeg å forstå, http://en.wikipedia.org/wiki/Nisan
Og videre forteller han sammenligningen av Jesus og Noahs ark. Du vil ikke komme unna katastrofen ved å høre om arken, ei heller bygge din egen redningsbåt. Men for å komme unna, må man gå inn i arken. En lignelse der.

Ellers vil jeg si forumet er rotete og vansklig og lese. Hva med bedre tekstbryting, det er lettere å lese 15 ord på en linje enn 57 ord som du kan finne her, kansje litt overdrevet.

Viking - 22-11-2008 kl 13:28

Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
Her er en ting.
Ararat betyr "curse reverse"(forbannelse reversert)
og at Noahs ark grunnstøtte på fjellet Ararat som betyr at forbannelsen er snudd om på,
og det skjedde den 17. dagen i den 7.måneden,
og han pastoren jeg har hørt si dette mener at det er den samme dagen Jesus sto opp igjen som også er et symbol på at forbannelsen er snudd om. Det har noe med den jødiske kalenderen og gjøre mener jeg å forstå, http://en.wikipedia.org/wiki/Nisan
Og videre forteller han sammenligningen av Jesus og Noahs ark. Du vil ikke komme unna katastrofen ved å høre om arken, ei heller bygge din egen redningsbåt. Men for å komme unna, må man gå inn i arken. En lignelse der.

Ellers vil jeg si forumet er rotete og vansklig og lese. Hva med bedre tekstbryting, det er lettere å lese 15 ord på en linje enn 57 ord som du kan finne her, kansje litt overdrevet.


Kristus ble korsfestet 14. Nisan og stod opp 3 dager og 3 netter senere, altså den 17. Nisan. Det stemmer det, hvis vi husker det som står i bibelen, så døde Kristus på korset på forberedelsesdagen til "en stor Sabbat", en årlig Sabbat feiring (ikke hviledags Sabbath).

Han stod opp tre dager og tre netter senere og det er på lørdags ettermiddag (Sabbat ettermiddag like ved solnedgang).

.

RPM - 25-11-2008 kl 15:02

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
Her er en ting.
Ararat betyr "curse reverse"(forbannelse reversert)
og at Noahs ark grunnstøtte på fjellet Ararat som betyr at forbannelsen er snudd om på,
og det skjedde den 17. dagen i den 7.måneden,
og han pastoren jeg har hørt si dette mener at det er den samme dagen Jesus sto opp igjen som også er et symbol på at forbannelsen er snudd om. Det har noe med den jødiske kalenderen og gjøre mener jeg å forstå, http://en.wikipedia.org/wiki/Nisan
Og videre forteller han sammenligningen av Jesus og Noahs ark. Du vil ikke komme unna katastrofen ved å høre om arken, ei heller bygge din egen redningsbåt. Men for å komme unna, må man gå inn i arken. En lignelse der.

Ellers vil jeg si forumet er rotete og vansklig og lese. Hva med bedre tekstbryting, det er lettere å lese 15 ord på en linje enn 57 ord som du kan finne her, kansje litt overdrevet.


Kristus ble korsfestet 14. Nisan og stod opp 3 dager og 3 netter senere, altså den 17. Nisan. Det stemmer det, hvis vi husker det som står i bibelen, så døde Kristus på korset på forberedelsesdagen til "en stor Sabbat", en årlig Sabbat feiring (ikke hviledags Sabbath).

Han stod opp tre dager og tre netter senere og det er på lørdags ettermiddag (Sabbat ettermiddag like ved solnedgang).

.


Så Jesus døde på en Onsdag, trodde det var langfredag jeg

En ting om gangen, da tar jeg ut en ting om gangen som for eksempel denne.

Tenke seg på forklarelsens berg hvor Jesus fikk sitt sanne legeme som lyste,
Peter, Jakob og Johannes som var med.
Elias og Moses var der og, og Gud sier, at Jesus er Hans Sønn, Ham skal dere høre på,
d.v.s Jesus er over loven(Moses) og profetene(Elias).
Og for å åpne skatter,
Peter betyr "sten"(loven), og Jakob betyr "erstatte", og Johannes betyr "Guds nåde",
tolk det motsatt vei om du vil men jeg tolker det,
"Guds nåde erstatter loven".

Viking - 25-11-2008 kl 17:20

Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
Her er en ting.
Ararat betyr "curse reverse"(forbannelse reversert)
og at Noahs ark grunnstøtte på fjellet Ararat som betyr at forbannelsen er snudd om på,
og det skjedde den 17. dagen i den 7.måneden,
og han pastoren jeg har hørt si dette mener at det er den samme dagen Jesus sto opp igjen som også er et symbol på at forbannelsen er snudd om. Det har noe med den jødiske kalenderen og gjøre mener jeg å forstå, http://en.wikipedia.org/wiki/Nisan
Og videre forteller han sammenligningen av Jesus og Noahs ark. Du vil ikke komme unna katastrofen ved å høre om arken, ei heller bygge din egen redningsbåt. Men for å komme unna, må man gå inn i arken. En lignelse der.

Ellers vil jeg si forumet er rotete og vansklig og lese. Hva med bedre tekstbryting, det er lettere å lese 15 ord på en linje enn 57 ord som du kan finne her, kansje litt overdrevet.


Kristus ble korsfestet 14. Nisan og stod opp 3 dager og 3 netter senere, altså den 17. Nisan. Det stemmer det, hvis vi husker det som står i bibelen, så døde Kristus på korset på forberedelsesdagen til "en stor Sabbat", en årlig Sabbat feiring (ikke hviledags Sabbath).

Han stod opp tre dager og tre netter senere og det er på lørdags ettermiddag (Sabbat ettermiddag like ved solnedgang).

.


Så Jesus døde på en Onsdag, trodde det var langfredag jeg

En ting om gangen, da tar jeg ut en ting om gangen som for eksempel denne.

Tenke seg på forklarelsens berg hvor Jesus fikk sitt sanne legeme som lyste,
Peter, Jakob og Johannes som var med.
Elias og Moses var der og, og Gud sier, at Jesus er Hans Sønn, Ham skal dere høre på,
d.v.s Jesus er over loven(Moses) og profetene(Elias).
Og for å åpne skatter,
Peter betyr "sten"(loven), og Jakob betyr "erstatte", og Johannes betyr "Guds nåde",
tolk det motsatt vei om du vil men jeg tolker det,
"Guds nåde erstatter loven".


Det er vel ingenting som erstattes i Kristi navn, husk ikke en tøddel skal forgå. Kristus er vår Advokat, Mellommann og Garantist for Den Nye Pakt.

Siden du tror at Kristus ble korsfestet på fredag, bevis det. Ikke for å være "krass", men stoler du på egne erfaringer fra bibelen, eller tar du kirkens ord for gitt, opplest og vedtatt?

.


[Redigert den 25-11-2008 av Viking]

RPM - 26-11-2008 kl 01:18

krass er du ja, nei, har tenkt litt på det med fredag til søndag, er jo bare to dager det, ikke 3. er jo det vi feirer da, skjærtorsdag og langfredag. Men berik meg du med den kunnskapen du har om dette istedet for å komme med at jeg stoler på egne erfaringer.
Jakob betyr erstatte. Gjør ikke desse stenene om til brød, men hør på den levende Guds Ord.

solbu - 26-11-2008 kl 08:25

Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
har tenkt litt på det med fredag til søndag, er jo bare to dager det, ikke 3.
Jo, det er faktisk tre dager.
Du må huske at dette er Jødisk tidsregning, hvor dagen begynner ved Solnedgang og ikke ved midnatt.

Den Jødiske sabbaten begynner fredag kveld og varer til lørdag kveld.

Viking - 26-11-2008 kl 09:26

Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
krass er du ja, nei, har tenkt litt på det med fredag til søndag, er jo bare to dager det, ikke 3. er jo det vi feirer da, skjærtorsdag og langfredag. Men berik meg du med den kunnskapen du har om dette istedet for å komme med at jeg stoler på egne erfaringer.
Jakob betyr erstatte. Gjør ikke desse stenene om til brød, men hør på den levende Guds Ord.


I kirken lærte jeg også at Yesuah stod opp søndag morgen, men egentlig så går det ikke opp. For Yesuah
stod opp etter "tre dager og tre netter".


Sitat:

Da de skriftlærde og fariseerne kom til Jesus og forlangte et tegn på at han var Guds Sønn (Matt 12,38-40), sa han: "En ond og utro slekt krever tegn. Men tegn skal ikke gis den, uten profeten Jonas' tegn. For likesom Jonas var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte."


Den opplysningen fra Yesuah selv er vel
verdt å legge som avgjørende bevis.
Dette er sannhet.


Sitat:

Han sa tydelig at det skulle ikke gis noe annet tegn. Hvis dette eneste tegnet slo feil, ville han ifølge sine egne ord ikke være den rette Messias. Hvem som helst som hevder at Jesus ble korsfestet på fredag og sto opp søndag morgen, fornekter dermed Jesu guddom og stempler seg selv som Jesus-fornekter fordi de bortforklarer det eneste tegnet han ga på den ekte Messias.


Det er viktig å gå forsiktig frem her.
Men så langt er vel vi alle enig? Kristi egne ord er
å stole på. Så tar vi "bit for bit".
[Redigert den 26-11-2008 av Viking]

RPM - 26-11-2008 kl 12:48

får ikke så lyst å skrive, og bli dømt som blasfemiker her, siden å ikke forstå dette helt blir sett på som å fornekte Jesu guddom og stemple seg selv som Jesus-fornekter, men jeg skriver da her 3 dager og 3 netter:
Fredag dag1, fredag(kveld) natt 1, lørdag dag 2, lørdag(kveld) natt2, søndag dag3, søndag(kveld) natt3. Så da er det søndag kveld for oss Jesus stod opp igjen, Eller mandags natt i jødisk tidsregning, eller er det helt skivebom, og blasfemisk og skrive?
Husk hva apostelen sa til etioperen, forstår du det du leser?

Viking - 26-11-2008 kl 13:15

Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
får ikke så lyst å skrive, og bli dømt som blasfemiker her, siden å ikke forstå dette helt blir sett på som å fornekte Jesu guddom og stemple seg selv som Jesus-fornekter, men jeg skriver da her 3 dager og 3 netter:
Fredag dag1, fredag(kveld) natt 1, lørdag dag 2, lørdag(kveld) natt2, søndag dag3, søndag(kveld) natt3. Så da er det søndag kveld for oss Jesus stod opp igjen, Eller mandags natt i jødisk tidsregning, eller er det helt skivebom, og blasfemisk og skrive?
Husk hva apostelen sa til etioperen, forstår du det du leser?


Jeg tror Gud er nådig med oss nybegynnere, det var vel noe "krasst" det siste jeg "limte" inn. Men
det får en til å tenke litt, skal jeg ta det for gitt det
jeg lærer i kirken selv om jeg ikke
forstår det? Eller skal jeg
satse alt på å forstå det selv?

Men vi er enig om at det står tre dager og tre netter og det Kristus her sier er helt sant.

------------------------------------------------

Det neste blir å forstå hvordan de regnet tid den gang. Kommer straks tilbake..


Sitat:

Hvilken tid på dagen?
Vi lærer fra de tre evangelier (Matt 27,45.46.50; Mark 15,33.34.37; Luk 23,44) at det ble et stort mørke over jorden fra den sjette til den niende time, og at Jesus rundt den niende time ropte med høy røst og døde. Ca. kl. 1500, tre timer fra solnedgang (kl. 1800).

Natt: Første vakt fra 18.00-21.00; annen vakt fra 21.00-24.00; tredje vakt fra 24.00-03.00; fjerde vakt fra 03.00-06.00.

Dag: Den tredje time på dagen var kl 09.00 formiddag, den sjette time kl 12.00 middag, nen niende time kl 15.00 ettermiddag og den tolvte time kl 18.00 ettermiddag.En liten innledning til neste innlegg:

Sitat:

Profeten Daniel sier: "Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre" (Dan 9,27). På samme tid som denne profeti, i likhet med flere andre, har symbolsk betydning, har den også bokstavelig betydning. Vi ser altså at korset er oppreist på onsdag, midt i uken.
[Redigert den 26-11-2008 av Viking]

Viking - 26-11-2008 kl 20:47

Sitat:

Johannes 19,31

I følge dette verset har man forestilt seg at Jesus ble korsfestet dagen før den ukentlige sabbat. Vi leser følgende: "Det var beredelsesdagen. For at ikke de døde legemer skulle bli hengende på korset sabbaten over -- for denne sabbat var stor -- bad jødene Pilatus om at deres ben måtte brytes og deres legemer tas ned.""For denne sabbaten var stor", d.v.s. at dette ikke dreier seg om en hviledags sabbat.

Johannes 19:14 Nå var det forberedelsesdagen til påsken, og omkring den sjette time. .............


Sitat:

Denne 15. dag ble holdt som sabbat fra den tid og fram til korsfestelsen. Jesus, det sanne påskelam, ble korsfestet på den 14. dag i den samme måned. Dette er hele den kristne verden enig i. Derfor måtte dagen etter i sannhet være sabbat, en høytidssabbat, som verset selv gir uttrykk for i Joh 19, Den påfølgende dag var påskesabbaten den 15. Abib eller Nisan, og den hadde man feiret i hundrevis av år. Når vi kaster et kort tilbakeblikk på påskesabbatens historie, står det i 3 Mos 23,5-7: "I den første måneden, på den fjortende dag i måneden, mellom de to aftenstunder, er det påske for Herren. Den femtende dag i samme måneden er det de usyrede brøds høytid hellig sammenkomst.Sitat:

Iflg. Bergs gresk-danske ordbok, betyr det greske ord epiphoskoyse, som i Matt 28,1 er oversatt med lysnet, i denne setningsforbindelse fallende lys (avtagende). Fordi ordet er anvendt ved slutten av sabbaten, idet solnedgangen nærmer seg, faller eller avtar lyset. Iflg. samme ordbok lyder grunnteksten som følger: "Sent på dagen, sabbaten ved fallende lys, men innenfor sabbaten, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven".


[Redigert den 26-11-2008 av Viking]

RPM - 27-11-2008 kl 00:28

Takk for info, men et enkelt svar om det er rett det jeg skrev hadde vært greit.
"Fredag dag1, fredag(kveld) natt 1, lørdag dag 2, lørdag(kveld) natt2, søndag dag3, søndag(kveld) natt3. Så da er det søndag kveld for oss Jesus stod opp igjen, Eller mandags natt i jødisk tidsregning"?
Ser jo selv på kalenderen om fredag er den 14. da han døde, så er mandag den 17.

Viking - 27-11-2008 kl 00:57

Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
Takk for info, men et enkelt svar om det er rett det jeg skrev hadde vært greit.
"Fredag dag1, fredag(kveld) natt 1, lørdag dag 2, lørdag(kveld) natt2, søndag dag3, søndag(kveld) natt3. Så da er det søndag kveld for oss Jesus stod opp igjen, Eller mandags natt i jødisk tidsregning"?
Ser jo selv på kalenderen om fredag er den 14. da han døde, så er mandag den 17.


Du kan ikke regne fredag for en dag da den er over?
Da ville det bli, natt til lørdag, lørdag, natt til søndag, søndag, natt til mandag og mandag= oppstandelsen skulle ha skjedd mandag kveld hvis en går utifra langfredag. Da har det gått 3 netter og 3 dager.
.

Viking - 27-11-2008 kl 12:51

Sitat:

Dan. 9:27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.På norsk:
Dan. 9:27
Så skal Han stadfeste en pakt med mange i én uke; men midt i uken skal Han gjøre slutt på slaktoffer og matoffer................

Denne profetien er vel verdt å merke seg!.[Redigert den 27-11-2008 av Viking]

RPM - 27-11-2008 kl 16:28

på nettsiden om jødisk tidsregning står det at Jesus døde på en fredag, rundt klokken 15, fortsatt dag

RPM - 27-11-2008 kl 16:42

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Sitat:

Dan. 9:27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.På norsk:
Dan. 9:27
Så skal Han stadfeste en pakt med mange i én uke; men midt i uken skal Han gjøre slutt på slaktoffer og matoffer................

Denne profetien er vel verdt å merke seg!.[Redigert den 27-11-2008 av Viking]


Ja, du mener det er Onsdag det skjer at korset blir oppreist og Jesus blir naglet og dør samme dag?
Greit å få oppklart her. Profetien høres litt sånn ut da, kanskje det var skuddår, hehe

Dette også er vel verdt å merke seg

Visste dere at innskriften som hang over Jesu kors faktisk var Guds navn YHVH.
Yeshua Hanazaret Vemelek Hayehudim,
observe the four capitalized letters on the placard: YHVH.
Og når Pilatus skrev innskriften "Jesus fra Nasaret, jødenes konge" på hebraisk, latin og gresk,
kunne overprestene lese forbokstavene på hebraisk JHVH.
Ikke rart de kranglet med Pilatus om hva som skulle bli skrevet, men Pilatus sa, det jeg skrev, skrev jeg.

Yeshua was executed on a stake. The parallel to Adam’s staff is complete down to the last detail.

Consider what Pilate wrote:

NKJ John 19:19 Now Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was: JESUS OF NAZARETH, THE KING OF THE JEWS.”

The effect of this message is far more dramatic in Hebrew. People familiar with Hebrew writing are aware of what is called the “vav connector”. It’s all over the place in Hebrew textology. It is translated as the familiar “and”.

Knowing about the “vav" connective” allows for the full import of the placard Pilate affixed above Yeshua. The placard read (giving just the Hebrew portion):

Yeshua Hanazaret Vemelek Hayehudim, observe the four capitalized letters on the placard: YHVH. This is why the Sanhedrin hyperventilated and went ballistic and demanding the wording be altered. They just realized whom they killed! [NKJJohn 19:21 Therefore the chief priests of the Jews said to Pilate, "Do not write, 'The King of the Jews,' but, 'He said, "I am the King of the Jews." ' ". 22 Pilate answered, "What I have written, I have written."].

The Tetragrammaton (YHVH) perfectly completes the portrait of Adam’s/Moses’ staff.

Viking - 27-11-2008 kl 17:23

Fakta er viktig slik at vi vet hva som har skjedd. Men minst like viktig er det å avsløre dkk's (innkl. dnk's) forfalskning av sannheten i det hele. Da er det letter å se forskjell på rett og galt. F.eks. påstanden om at søndag er en like bra hviledag som Sabbat. Alt som dkk har produsert i tillegg til hva skriftene egentlig sier, er vel verdt å styre klar av.

Bibelen taler et klarere språk enn kirkene:up:.

RPM - 27-11-2008 kl 17:29

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Fakta er viktig slik at vi vet hva som har skjedd. Men minst like viktig er det å avsløre dkk's (innkl. dnk's) forfalskning av sannheten i det hele. Da er det letter å se forskjell på rett og galt. F.eks. påstanden om at søndag er en like bra hviledag som Sabbat. Alt som dkk har produsert i tillegg til hva skriftene egentlig sier, er vel verdt å styre klar av.

Bibelen taler et klarere språk enn kirkene:up:.


Rom 14. 1-12

Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. 2 Én har en tro som tillater ham å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker. 3 Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som ikke spiser, skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham. 4 Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, er hans herres sak. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe.
5 Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn. 6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. 7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 8 Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. 9 Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, 11 for det står skrevet:
Så sant jeg lever, sier Herren,
for meg skal hvert kne bøye seg,
og hver tunge skal lovprise Gud.
12 Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap ¤for Gud†.


Jeg er av de som holder alle dagene for like.

Viking - 27-11-2008 kl 17:50

Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Fakta er viktig slik at vi vet hva som har skjedd. Men minst like viktig er det å avsløre dkk's (innkl. dnk's) forfalskning av sannheten i det hele. Da er det letter å se forskjell på rett og galt. F.eks. påstanden om at søndag er en like bra hviledag som Sabbat. Alt som dkk har produsert i tillegg til hva skriftene egentlig sier, er vel verdt å styre klar av.

Bibelen taler et klarere språk enn kirkene:up:.


Rom 14. 1-12

Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. 2 Én har en tro som tillater ham å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker. 3 Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som ikke spiser, skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham. 4 Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, er hans herres sak. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe.
5 Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn. 6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. 7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 8 Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. 9 Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, 11 for det står skrevet:
Så sant jeg lever, sier Herren,
for meg skal hvert kne bøye seg,
og hver tunge skal lovprise Gud.
12 Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap ¤for Gud†.


Jeg er av de som holder alle dagene for like.


Jeg må vel bare akseptere at du gjør det, men jeg syntes ikke det ville være noe for meg.
[Redigert den 27-11-2008 av Viking]

RPM - 27-11-2008 kl 19:40

ja, har skiftordning, så å holde en dag for hvildag er utelukket. Gud gir meg hvile innimellom. Nice chart det der. Må få det inn med teskje, til og med apostlene måtte det i Jesu lignelser. Passer fint med profetien i Dan 9,27.
så "the last supper" skjedd på en tirsdagskveld det da.

Viking - 27-11-2008 kl 22:07

Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
ja, har skiftordning, så å holde en dag for hvildag er utelukket. Gud gir meg hvile innimellom. Nice chart det der. Må få det inn med teskje, til og med apostlene måtte det i Jesu lignelser. Passer fint med profetien i Dan 9,27.
så "the last supper" skjedd på en tirsdagskveld det da.

Jeg gikk skift tidligere jeg også, men heldigvis er det over. Kroppen tåler ikke for mye av dette nattearbeidet.
Den fineste kvelden i uka er fredagskveld (for oss som har helgefri), kroppen og humøret er innstillt på fri da. Når søndagen er kommet var helgen over, syntes jeg. Jeg tilhører ingen kirke eller gruppe, men jeg holder Guds hviledag Sabbat og har stor glede av det. Først var familien "rasende", men nå så ser de langsomt at kroppen, som også er Guds skaperverk, er innstillt på å hvile på Sabbaten. Det var ikke ment å lage noen Sabbtstråd av det:yes:

RPM - 28-11-2008 kl 12:19

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking[Redigert den 27-11-2008 av Viking]


Var jo meget revolusjonerende dette her, hvorfor er ikke dette forandret på i den norske kirke da?
Vi burde hatt skjærtirsdag og langonsdag istendfor

Viking - 28-11-2008 kl 16:24

Med den interessen du har for dette så er jeg helt sikker på at du kan få svar på mye.

Kirkene som har trukket oss inn i villfarelsen, derfor så er det meste gått galt. Kristendommen ble et verktøy for kirken (DKK og DNK) for å oppnå makt og rikdom.
Hvis du leser historie omkring DKK fra 300 tallet og frem til i dag vil du forstå hva jeg mener.

Hvis du vil kan du avsløre alle disse bløffene dems.
Men du må få rett grunnlag, rett Bibel. Se denne videoen om historien omkring de forskjellige oversettelsene.

http://video.google.com/videoplay?docid=8000050340026696207

Han er meget dyktig på bibelhistorie/oversettelser og evolusjon.
-

[Redigert den 28-11-2008 av Viking]

RPM - 1-12-2008 kl 00:32

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Med den interessen du har for dette så er jeg helt sikker på at du kan få svar på mye.

Kirkene som har trukket oss inn i villfarelsen, derfor så er det meste gått galt. Kristendommen ble et verktøy for kirken (DKK og DNK) for å oppnå makt og rikdom.
Hvis du leser historie omkring DKK fra 300 tallet og frem til i dag vil du forstå hva jeg mener.

Hvis du vil kan du avsløre alle disse bløffene dems.
Men du må få rett grunnlag, rett Bibel. Se denne videoen om historien omkring de forskjellige oversettelsene.

http://video.google.com/videoplay?docid=8000050340026696207

Han er meget dyktig på bibelhistorie/oversettelser og evolusjon.
-

[Redigert den 28-11-2008 av Viking]


Videoen ga meg gjespeanfall, i min bibel står det ikke noe om skjærtorsdag eller langfredag, det står at Jesus døde før en stor sabbat, og at Han stod opp igjen den første dag i uken, som er etter en hviledagssabbat. Tror ikke det er så veldig stor forskjell i biblene, om det er noen forferdelige forskjeller, skulle jeg gjerne visst det, men den videoen på 1 og en halv time får jeg ikke til. En annen dag kansje.

RPM - 1-12-2008 kl 00:35

Her er en annen ting om gangen.

Kristus åpenbart i skriftene GT. For "hvordan kan dere komme til tro på en dere ikke har hørt om".
Dere har hørt den samme leksa i mange århundrer sikkert om Jesus korsfestet for våre synder,
til slutt har loven overtatt for nåden, og gjort det lunkent.
Frelsen er et nådesbudskap, men loven har nøytralisert den.
Syndens kraft er loven.
Ikke rart mange kirkens folk får kraft til å synde, loven har overtatt.
Symbolet finner du i GT når menn i byen Bet Shemesh ville kikke inn i Paktens Ark,
de løftet vekk nådestolen for å komme frem til loven, og de døde.
Når Moses kom med de ti bud fra fjellet Sinai, så døde 3000 mennesker.
Men når Den Hellige Ånd kom på pinsefestens dag ble 3000 mennesker frelst.
I ørkenen der tok Gud vare på dem alle,
og gav dem uansett hvor de klagde og stønnet om å dra tilbake til Egypt.
Hver gang de klagde, gav Gud dem velsignelse i overmål.
Men så kom loven på fjellet Sinai,
først da ble det død og fordervelse over dem.
Det ble "do good, get good, do bad, get bad",
man trenger ikke Den Hellige Ånd for å forstå dette.
Man trenger Den Hellige Ånd for å forstå nåden,
for vi er så innsyrt i lover og regler.
Her vises det til hvor dødelig loven er for oss dødelige mennesker,
som lett blir smittet av andres død.
Det er som Paulus sier at loven er dødens tjeneste.
Ha da ikke gammel vin i nye skinnsekker.
Loven har sin hensikt å vise oss at vi er syndere som trenger frelsen som kom og gav oss det fullbrakte verk.

Og Peter(som sier han elsker Jesus), klarte ikke å springe ifra
Johannes(som sier han er elsket av Jesus) når de løper for å se etter graven til Jesus som er tom.
Så det å forstå at du er elsket av Gud gir deg mer styrke enn han som sier han elsker Gud,
så det er ikke for deg å finne sannheten,
la sannheten finne deg og sette deg fri og gi deg styrke.
Johannes som skrev Johannes-evangeliet sier selv han er elsket av Jesus,
litt av en forståelse han hadde av Jesus.

Det jeg prøver å si er at nåden vil omvende deg fra ondt til godt.
Om du mener du er god, vær så god,
men verden kommer nå med flere lover og flere regler, hvor synden vil få mer kraft.
Men hvor synden er stor, er nåden enda større.
Og det med å elske sin Gud og sin neste som seg selv,
så ble det sagt til han som søkte egenrettferdighet, så han til og med spurte, "hvem er så min neste".

Viking - 1-12-2008 kl 00:42

Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Med den interessen du har for dette så er jeg helt sikker på at du kan få svar på mye.

Kirkene som har trukket oss inn i villfarelsen, derfor så er det meste gått galt. Kristendommen ble et verktøy for kirken (DKK og DNK) for å oppnå makt og rikdom.
Hvis du leser historie omkring DKK fra 300 tallet og frem til i dag vil du forstå hva jeg mener.

Hvis du vil kan du avsløre alle disse bløffene dems.
Men du må få rett grunnlag, rett Bibel. Se denne videoen om historien omkring de forskjellige oversettelsene.

http://video.google.com/videoplay?docid=8000050340026696207

Han er meget dyktig på bibelhistorie/oversettelser og evolusjon.
-

[Redigert den 28-11-2008 av Viking]


Videoen ga meg gjespeanfall, i min bibel står det ikke noe om skjærtorsdag eller langfredag, det står at Jesus døde før en stor sabbat, og at Han stod opp igjen den første dag i uken, som er etter en hviledagssabbat. Tror ikke det er så veldig stor forskjell i biblene, om det er noen forferdelige forskjeller, skulle jeg gjerne visst det, men den videoen på 1 og en halv time får jeg ikke til. En annen dag kansje.


Forskjellen på oversettelsene er på flere tusen ord. Og tro ikke at det er uvesentligheter som mangler. Gjespeanfallene dine er din fiende.

RPM - 1-12-2008 kl 12:36

hva er den rette bibelen da?

Viking - 1-12-2008 kl 13:00

Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
hva er den rette bibelen da?


Se videoen og les litt om de forskjellige oversettelenes opphav, dan deg en egen mening.

Men jeg er ikke vrang, for meg så er KJV A.V. 1611 den beste av de gamle oversettelsene. Det er også den
som er lettest å få tak i. Nyere oversettelser
er generellt dårlige.

Hva de har fjernet fra bibelen ( CA. 2900 ORD)

[Redigert den 1-12-2008 av Viking]

RPM - 3-12-2008 kl 14:35

Jeg vet om flere som synes den gamle king james versjonen er best, blant annet pastoren Joseph Prince som jeg har fått ifra, det jeg har skrevet helt opp, untatt numerologien som jeg finner på en annen nettside, og som jeg finner lett å si wow, mens andre klør seg i hodet, og mener det ikke betyr noe spesielt.

Viking - 3-12-2008 kl 15:36

Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
Jeg vet om flere som synes den gamle king james versjonen er best, blant annet pastoren Joseph Prince som jeg har fått ifra, det jeg har skrevet helt opp, untatt numerologien som jeg finner på en annen nettside, og som jeg finner lett å si wow, mens andre klør seg i hodet, og mener det ikke betyr noe spesielt.


Hvor bringer den numerologien deg hen? Jeg ser ingen forbindelse med Kristi frelsesverk og den? Å beregne endetid o.s.v. må bli døfødt, ikke en gang englene kjenner timen eller dagen.

Nei, der er jeg "blåst" for kunnskap.

.

solbu - 10-12-2008 kl 17:20

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Å beregne endetid o.s.v. må bli døfødt, ikke en gang englene kjenner timen eller dagen..
Jesus sier jo at han vet det ikke selv en gang. Bare Faderen vet.

RPM - 17-12-2008 kl 12:45

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Sitat:
Opprinnelig postet av RPM
Jeg vet om flere som synes den gamle king james versjonen er best, blant annet pastoren Joseph Prince som jeg har fått ifra, det jeg har skrevet helt opp, untatt numerologien som jeg finner på en annen nettside, og som jeg finner lett å si wow, mens andre klør seg i hodet, og mener det ikke betyr noe spesielt.


Hvor bringer den numerologien deg hen? Jeg ser ingen forbindelse med Kristi frelsesverk og den? Å beregne endetid o.s.v. må bli døfødt, ikke en gang englene kjenner timen eller dagen.

Nei, der er jeg "blåst" for kunnskap.

.


Hva med bibel-koder da? se her for eksample.
Et enkelt kodet ord i bibelens første kapittel Genesis er faktisk ordet "Torah", jeg mener å lete etter sånt gir kraft i troen, når jeg først tror jeg er elsket av Gud, så er det jo greit å finne ut kule ting i boka Han har velsignet.
Visst du tar og finner den første T-en(tav) i Genesis, og teller derfra hver 49. bokstav den neste blir w(Waw), neste r(resh), og neste h(hey), som på en merkelig hebraisk måte blir ordet "Torah" som er betegnelsen for GT, eller skriftene som Jesus kalte det.
Det samme skjer i Exodus(2mos bok), men ikke i Leviticus(3mos bok),
så kommer du til Numbers(4mos bok) der står det i hver 49. bokstav men begynner med h(hey) så står det "Torah" bakvendt, og det samme i Deutronomy(5mos bok) står det baklengs der og i hver 49. bokstav.
Så uteble Leviticus(3mos bok) fra dette.
Men om du finner den første Y-en(yod) der, og teller hver 7.ende bokstav så får du ordet YHWH-Guds navn.

Se det på youtube
http://www.youtube.com/watch?v=9nfUI5ed0WI

Videoen varer i 10 minutter

Skjult overtro, åpenbart sprøyt

Praxis - 17-12-2008 kl 13:35

Sitat:
RPM
å lete etter sånt gir kraft i troen, når jeg først tror jeg er elsket av Gud,
så er det jo greit å finne ut kule ting i boka


.. så kan du bevise hva du måtte føle for ja ..
Der må vi bare si med Lille My:
Tror du det, tror du hva som helst!


Har noen lest Holbergs stykke 'Erasmus Montanus'?
Titelfiguren hadde slikt håndlag med å bevise ting.

Sitat:
av Praxis
Å tro at Bibelen inneholder 'skjulte budskap',
åpner for totalt vilkårlig og mentalt skadelig overtro.

Skriften selv gjør klart at den ikke inneholder noen
skjulte budskap:
Sitat:

For det ligger ikke noe annet i det vi skriver,
enn det dere selv kan lese og forstå.
(2Kor 1:13)

. . . og vi forfalsker ikke Guds ord.
Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt
stiller vi oss selv fram idet vi vender oss
til hvert menneskes samvittighet.

Er vårt evangelium skjult,
så er det for dem som går fortapt det er skjult.

For denne verdens gud har blindet de vantros sinn,
så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet
(2Kor 4)Å gi seg av med metoder for å fiske ut den skjulte
innsikten, kan åpne sinnet for å bli fanget inn i et
kabbalistisk tankemønster, som fører ut på dypt okkult vann.

'Bibelkodene' ('ekvidistante koder' etc.)
er et banalt nok, men også listig nok
typisk lakmus eksempel.
Der må vi bare si med Lille My:
Tror du det, tror du hva som helst!


Matematikeren Brendan McKay:
http://cs.anu.edu.au/~bdm/dilugim/torah.html

For den som forstår og godtar matematikk,
stopper landturen der.
Om en ikke føler kall til å bekjempe matematikken
i den hellige dårskaps navn ...

Sitat:

http://www.michaelsheiser.com/nonfictionbookpageBCM1.htm

en sterk og innlysende grunn til at skjulte budskap i
'ekvidistante sekvenser' i Skriften må være tull:
Det finnes ingen entydig grunntekst!

Må hesten skytes mer enn det, eller er den død nok?


http://forum.apologetisk.net/viewthread.php?tid=1895#pid1566...

http://forum.apologetisk.net/viewthread.php?tid=1895#pid1559...
.

Jon - 17-12-2008 kl 22:46[Redigert den 1-11-2013 kl 20:51 av Jon]

RPM - 18-12-2008 kl 01:23

Det kommer mer av sånne ting på youtube, om du PRAXIS mener det:
av Praxis
Å tro at Bibelen inneholder 'skjulte budskap',
åpner for totalt vilkårlig og mentalt skadelig overtro.

Så versego behold bjelken i øyet ditt.

Må bare spør: når ble du troende og hvor lenge du har vært det?,
Jeg har vært troende siden jeg var 19 år, og nå er jeg 26. Før det levde jeg med gjengen som var motstandere av kristne.

Ja, Jon jeg har den tankesettingen "Mange ateister mener nemlig de ville tro på Gud om de bare kunne se noe genialt i den boken." Og mener bibelen er genial på denne måten, og nå som bibelen granskes mer og mer vil mange flere be om Guds Ånd som vil åpne for mer enn bokstavene som står der og gi dem LIV.
Jeg ser det kan kriges med bibelvers mot bibelvers, men der forstår jeg bokstaven dreper.