Apologetisk Forum

Historieløst nyapokryf?

 Sider:  1  2

Viking - 13-1-2009 kl 09:50

Sitat:
Opprinnelig postet av Jon
Du har ikke besvart spørsmålet.


Jammen du må da kunne lese Bibelen litt selv, ser du ikke at det står "Judah- og Israels hus?", dette innkluderer selvsagt
"de tapte får av Jakob". Bibelen er full av profetier om dette.

De fleste kristne mener at den nye pakt er kommet
i sin helhet og at den er gitt til det "åndelige Israel", men
i følge Bibelen så er ikke dette riktig.
Den nye pakt er en pakt mellom Gud og Judah- og Israels hus, ikke mellom Gud og de "kristne".

Om så skulle være, hvem er Judah hus og hvem er Israels hus blandt de kristne ikke jøder?

Og jeg er ikke sur, jeg blir lettere irritert når andre ikke vil lese det som står i Bibelen, det er så mange som leser andres tolkninger og lar det bli med det.

Alle skulle ha lest og sjekket, dobbeltsjekket alt de hørte
av andre vedrørende tolkninger av div. profetier og doktriner.
Herrens veier er rette og kirkens (dnk og dkk m.fl.) vei er krokete.

.

[Redigert den 13-1-2009 av Viking]

Jon - 13-1-2009 kl 13:48[Redigert den 1-11-2013 kl 20:18 av Jon]

Viking - 13-1-2009 kl 15:47

Sitat:
Opprinnelig postet av Jon
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Jammen du må da kunne lese Bibelen litt selv, ser du ikke at det står "Judah- og Israels hus?", dette innkluderer selvsagt
"de tapte får av Jakob". Bibelen er full av profetier om dette.


Så lenge det ikke står noe om de tapte får av Jakob, kan du ikke trekke den konklusjon at det er dem det er tale om fordi disse tapte får tilhører Judah- og Israels hus. En slik slutning er ulogisk. Den nye pakt er beskrevet som en pakt med Israels hus, ikke de tapte får av Jakob.Sitat:

Jeremiha 30:10 Therefore fear thou not, O my servant Jacob, saith the LORD; neither be dismayed, O Israel: for, lo, I will save thee from afar, and thy seed from the land of their captivity; and Jacob shall return, and shall be in rest, and be quiet, and none shall make him afraid. 30:11 For I am with thee, saith the LORD, to save thee: though I make a full end of all nations whither I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee: but I will correct thee in measure, and will not leave thee altogether unpunished.
.

Selvsagt så er de tapte stammer/får innkludert i Israels- og Judah hus. Hvem skulle de ellers være?

Hva med en tapt nordmann, er han ikke nordmann dersom han mister sin kunskap om sin historie og forbindelse til Norge?

Gud har nettopp lovet "de tapte får" (en liten rest) at de skal få komme hjem igjen og at Han da vil inngå en nye pakt med dem, den nye pakt som Kristus er Mellommann og Garantist for.

Selv Kristus ber disiplene gå til Israels tapte får og Han sikter her nettopp til de 10 stammene rundt om i verden.


Sitat:
Wikipedia:
The concept of the "Ten Lost Tribes" originally began in a religious context, based on Biblical sources, not as an ethnological idea. Some scientists have researched the topic, and at various times some have made claims of empirical evidence of the Ten Lost Tribes. However, religious and scriptural sources remain the main sources of the belief that the Ten Lost Tribes have some continuing, though hidden, identity somewhere.

There are numerous references in Biblical writings. In Ezekiel 37:16-17, the prophet is told to write on one staff (quoted here in part) "For Judah..." and on the other (quoted here in part) , "For Joseph..." (the main Lost Tribe). The prophet is then told that these two groups shall be someday reunited.

Moreover, thou son of man, take thee one stick, and write upon it, For Judah, and for the children of Israel his companions: then take another stick, and write upon it, For Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel his companions: And join them one to another into one stick; and they shall become one in thine hand. Ezekiel 37:16-17 KJV

There are also discussions in the Talmud as to whether the Ten Lost Tribes will eventually be reunited with the Tribe of Judah, that is, with the Jewish people.
[Redigert den 13-1-2009 av Viking]

Jon - 13-1-2009 kl 22:43[Redigert den 1-11-2013 kl 20:16 av Jon]

Viking - 14-1-2009 kl 02:12

Jakob består av 12 stammer (13 p.g.a. at stammen til Josef delte seg).

Både Israels- og Judah hus ble bortviste fra sine områder.
Det var svært få som kom tilbake av begge rikene.Sitat:

Jes 10,20

På den tid skal Israels rest og de som er sluppet unna av Jakobs hus, ikke mer bli ved å stole på ham som slo det. Men de skal trofast stole på Herren, Israels Hellige.

Jes 10,21-22

En rest skal omvende seg, en rest av Jakob, til den veldige Gud.

For om ditt folk, Israel, er som havets sand, skal bare en rest av det omvende seg. Tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet.

Jer 3,18

I de dager skal Judas hus gå til Israels hus. De skal komme sammen fra landet i nord til det land jeg gav deres fedre til arv.

Jer 23,8

Så sant Herren lever, som førte Israels hus og ætt og lot dem komme fra et land i nord og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort til! Og de skal bo i sitt land.

Jer 30,3

For se, dager kommer, sier Herren, da jeg gjør ende på mitt folks, Israels og Judas fangenskap, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg gav deres fedre, så de kan ta det i eie.

Jer 46,27

Men frykt ikke, du min tjener Jakob! Vær ikke redd, Israel! For se, jeg frelser deg fra det fjerne land og din ætt fra landet hvor de er i fangenskap. Jakob skal vende tilbake og ha ro og være trygg, og ingen skal forferde ham.

Mika 5,7

Jakobs rest skal være blant hedningefolkene, midt iblant mange folk, som en løve blant skogens dyr, som en ungløve blant sauehjorder, som trår ned og river i stykker der hvor den farer fram, og det er ingen som redder.

Herren vil føre tilbake Jakobs høyhet og Israels høyhet. For ransmenn har plyndret dem og ødelagt deres vintrær.

Hos 6,11

Også for deg, Juda, er det fastsatt en høst, når jeg gjør ende på mitt folks fangenskap.

Amos 9,9

For se, jeg befaler at Israels ætt skal ristes blant alle folkeslag, likesom en rister med et såld, og ikke et korn faller til jorden.

Amos 9,14

Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt.

Jes 14,1

For Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen utvelge Israel. Han skal bosette dem i deres land. Og fremmede skal slå seg sammen med dem og holde seg til Jakobs hus.

Obad,18

Jakobs hus skal bli en ild og Josefs hus en flamme. Og Esaus hus skal bli til halm, og de skal sette ild på det og fortære det. Det skal ikke bli noen tilbake av Esaus hus, for Herren har talt.

Sak 10,6

Jeg vil styrke Judas hus og frelse Josefs hus og føre dem hjem. For jeg forbarmer meg over dem, og de skal være som om jeg aldri hadde forkastet dem. For jeg er Herren deres Gud og vil bønnhøre dem.


Viking - 16-1-2009 kl 22:45

Denne har ikke jeg skrevet.

;)Kan anbefale denne mhusoy .

Viking - 27-1-2009 kl 11:11

Sitat:

Pope Gregory in the sixth century first witnessed blonde hair, blue eyed boys awaiting sale in a Roman slave market. The Romans enslaved thousands of white inhabitants of Great Britain, who were also known as Angles.

Pope Gregory was very interested in the looks of these boys therefore asking their origin. He was told they were Angles from Briton. Gregory stated, “Non Angli, sed Angeli.” (Not Angles but Angels).Sitat:

According to these resources as well as many more, the Scots-Irish have been enslaved longer than any other race in the world’s history. Most governments do not teach White Slavery in their World History classes.

Children of modern times are only taught about the African slave trade. The Scots do not need to be taught because they are very aware of the atrocities upon an enslaved race.

Most importantly, we have survived to become one to the largest races on Earth!!!


Ca. 25 - 40 % av norsk befolkning kan innkluderes i den
"rasen".


Sitat:

Ruth Mazo Karras wrote in her book, “SLAVERY AND SOCIETY IN MEDEIVEL SCANDINAVIA” pg. 49; Norwegian Vikings made slave raids not only against the Irish and Scots (who were often called Irish in Norse sources) but also against Norse settlers in Ireland or Scottish Isles or even in Norway itself…slave trading was a major commercial activity of the Viking Age. The children of the White slaves in Iceland were routinely murdered en masse. (Karras pg 52)
[Redigert den 27-1-2009 av Viking]

The Lost Gospel of Peter.

Viking - 30-1-2009 kl 01:00

http://reluctant-messenger.com/gospel-of-peter.htm

Her sies det klart at Kristus stod opp på Sabbaten,
Sitat:

12 And at dawn upon the Lord's day Mary Magdalene, a disciple of the Lord, fearing because of the Jews, since they were burning with wrath, had not done at the Lord's sepulchre the things which women are wont to do for those that die and for those that are beloved by them -- she took her friends with her and came to the sepulchre where he was laid. And they feared lest the Jews should see them, and they said,


Sitat:

14 Now it was the last day of the unleavened bread, and many were going forth, returning to their homes, as the feast was ended.

But we, the twelve disciples of the Lord, wept and were grieved:


[Redigert den 2-2-2009 av Viking]

 Sider:  1  2