Apologetisk Forum

Vokt mine får .. Hva skjer når ullkledde rovdyr dropper innom?

Praxis - 2-11-2008 kl 17:24

Når ullkledde rovdyr dropper innom


"Hvordan er det altså, brødre? Når dere kommer sammen ..."


Skulle gjerne nå høre deres ærlige vitneutsagn om
deres erfaringer med en ganske bestemt type situasjon.

Særlig fra de som har endel variert erfaring fra
ulike arter av møteforsamling hos de troende søsken.

{{
Vi snakker vel nå helst om forsamlinger som ikke er
større enn at det kan nytte å bli hørt, for den som
ønsker det.
Det kan vel enda dog dreie seg om noen få hundre
sjeler, hvis program og møtestyring innretter seg
på adgang til frivillighet.

Slik Paulus tydelig forutsetter når han skriver til
sine forsamlinger:
"så har hver av eder en salme eller en lære,
eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning:
la alt skje til opbyggelse!" }}


Til saken.

Hvor ofte kan det ha hendt som skissert her:

der du var tilstede i et forsamlingsmøte, i bønnens
hus eller kanskje privat husmøte, noe slikt -

at dere brødre / søsken ble 'var' at det var kommet en
person tilstede med 'ulne' motiver eller bakgrunn.


Som eksempel kunne det være en journalist-spire eller
hobby sådan, som hadde funnet på å møte hos de christelige
for å kunne berette noe snertent interessant om hvordan
dette her foregikk, til lokalavisen.

Eller det kunne være en litt alternativ-åndelig sjel som
kanskje forsøkte å være medbroderlig og synge nydelig
med etter salmeboka..
men også satt på lur for å kunne dosere ut litt
ordentlig gnostisk opplysning til dere.


Kanskje en mer vektløs svermersjel, eller en i egne
øyne Høyt Opplyst initiert, en som føler han innehar
frigjørende opplysthet som dere igrunnen skulle trenge.

Kanskje var det en broder fra frilureriet, som ville
styrke samholdet mellom de Aksepterte i bygda ..?

En frater contemplativus som gjerne verver egnede til
retreat og gradbøyd klostralt ordensliv?

En antroposofisk Mikill Rev som ser etter noen med den
'rette gløden' i blikket?
Det er så ulike besøk en kan få.

"Vad tror du att det hände då?"


nemlig hvor ofte, i slik situasjon, skjedde det at en
av brødrene talte et myndig og avslørende ord
som straks førte til en gjennomgripende attityd-
endring hos den 'tiltalte'?

Ikke bare satte ham på plass, men avslørte det
ukjente i personens bakgrunn og skjulte motiver.
Så han ikke kunne være i tvil om at han hadde kommet
til den evig levende Guds oppholdssted,
hvor alt lureri lå til skue i blankt dagslys.

Gåreansåntnoa ?


Paulus har lært oss, i 1.Kor 14 - Normen for hvordan
den sunne, normale troende forsamling møter den
smålure revesjel, forvirrede svermer, eller provokatør.
Sitat:

"Men om alle taler profetisk,
og det så kommer inn en vantro eller ukyndig,

så refses han av alle og dømmes av alle,
hans hjertes skjulte tanker åpenbares
,
og så vil han falle på sitt ansikt og tilbede Gud,
og vidne at Gud sannelig er iblandt eder."


Ja, ikke sant da?

Dette angir Paulus til norm, til en kyrkjelyd som
ikke er noe fremragende eksempel ved sin modenhet
og skjelnsomhet, men oppviser ganske grove problemer
i dette -- så møtedisiplinen er blitt smertefull..


Problemet i Korint var helst uskjelnsom entusiasme
og kanskje noe litt naivt, eller falsk-verdensvant --
ikke presis tilstivning apati eller lam formalisme.

Noen bremseregler måtte gis.
Men ikke måtte de gi opp å "Strebe efter de åndelige
gaver, mest efter å tale profetisk!"

Dette ville Paulus lære oss om den normale sunne
møteforsamlings funksjon.
Eksempelet hans virker da tydelig konkret nok.


Men jeg har ofte lurt på hvor mye av Skriftene de tror,
brødrene som legger vekt på å kalle seg skikkelig
skrifttro...
"Mange vil rose seg av sin troskap, men hvor finnes et
forstandig menneske".

Har du hatt gleden av å tilhøre en forsamling eller
broderkrets som var beredt på slike utfordringer ...
som Paulus og jeg her tenker oss med disse eksemplene?


"Follow after charity" (14:1 kjv)

.

Labar - 2-11-2008 kl 19:31

Har vært på vekkelsesmøter hvor folk har følt seg avslørt av
Ånden ja. Om de kan karakteriseres som ”smålure revesjel,
forvirrede svermer, eller provokatør” vites ikke, men omvent
ble de nå i alle fall. De følte seg kalt og dratt av Ånden ved
forkynnelsen av bibelordet. Tror du det er mulig at det kan
være noe sånt disse versene i 1. Kor 14 handler om?
Selv ser jeg ikke bort fra det.


-

Praxis - 2-11-2008 kl 23:42

Der snakker du heller om føling og gjetting, og
omtolker bort mye av spørsmålet.
Paulus beskriver et mer håndgripelig drama i
forståelige ord, profetiske ord og gave til kunnskap
om det skjulte.

Typisk for liberalsk og statsdrevet kirkeliv at de
karismatiske gaver psykologiseres og vannes ut og
føles bort -
mens de sier at ja naturligvis har vi det, og kan vi alt det.

Du føler du må stupe utpå og bli først til å tægge
på en ny tråd ja - men nå var det alvorsfolk jeg
hadde håpet å få høre fra.

Rotarius - 2-11-2008 kl 23:59

1. Kor. 14:18-20
"Jeg takker min Gud, jeg taler med tunger mer enn dere alle; men i menigheten vil jeg heller tale fem ord med min forstand, så jeg ved min tale også kan lære andre, enn ti tusen ord i en ukjent tunge."

Ord en kan forstå og måle disse dollarelskende predikantene med. Jeg er så enig. Men egentlig kan et barn avsløre disse karismatikkere. Spør et barn om hva de syntes om denne karismatiske tungetalen. Jeg husker godt at jeg sa til meg selv den gang som barn; "dette er ikke min Gud".Langt bakover i tid snek antikrist sin lære inn blandt folkene. Og det som står i "Bibelens to linjer" http://degamlestier.net/?page_id=393 er en forklaring på hvordan det hele tok "av", skrevet av ing. Albert Hiort i 1934. En imponerende artikkel (han hadde ikke internett :)) http://degamlestier.net/?page_id=370

Hvis en legger Bibelens profetier til sammenligning på dagens kristendom (dnk og dkk) så vil ikke Bibelen passe i forhold til kirkens doktriner. Bare med en masse hokus pokus, da ender du opp med et produkt som dkk og dnk. m.fl..

Jeg syntes Jeremiah gir et godt hint i dette verset,
Sitat:

Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Jer 6:16

-selv om det er sagt til Israels- og Judah hus. Om nasjonene er forskjellig så er Gud lik, kun en VEI om du er israellitt eller Svorsk.

Veien til det gode har vi "kjørt" forbi for lenge siden. Skal vi finne tilbake til rett lære så må vi tilbake til den lære apostelene lærte bort til de første menigneter.

Vi må forkaste det dkk og døtre står for, søndag, jol, halloween m.m. og finne tilbake til de gamle stier.[Redigert den 3-11-2008 av Rotarius]

PeterDJ - 7-11-2008 kl 00:00

Tror Paulus snakket om to forskjellige ting.

Det ene er situasjonen hvor en ikke-troende, søkende eller noe kommer inn i ei forsamling og blir "avslørt" av de profetiske røstene. Ikke at jeg kan si jeg har opplevd dette i praksis. Som oftest er profetisk tale til oppbygging og trøst, og virker ikke på noe måte skremmende. Selv om vi sikkert har blitt litt avslørt alle sammen nå og da i Guds nærvær.

Det andre Paulus nevner, et annet sted, er nok sikkert mest med tanke på de selv-rettferdige og harde jødene som kom for å lure på deres frihet i Kristus, for å gjøre dem til treller under dem istedet for Jesus.

Og det kan vel være noen slike i dag også. Kanskje til og med den fremste på talerstolen, og mest aktive i ei menighet kan være det største hinderet for menighetsvekst i akkurat den menigheten, hvor ingen får slippe til.. eller? Finnes det dem som vil gjøre en til trell under dem istedet for under Jesus, den dag i dag? Hmm..