Apologetisk Forum

Bileams lære

PeterDJ - 20-6-2008 kl 15:55

Noen holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak å ta anstøt for Israels barn og lede dem inn i hor og til å spise mat, ofret til avguder. (åpenbaringen)

På samme vis er det altså noen i dag som lærer andre å drive hor og å spise avgudsoffer?

Bileam ble kalt av sin venn, Balak, kongen av moab til å komme og forbanne Israel for han, slik at han kunne innta landet eller få sin vilje med dem.

Bileam som er omtalt som spåmann i bibelen, gikk inn til Gud, de hadde med seg spåmannslønn til han, og Gud spurte hva det var slags folk han hadde hos seg?

Han skulle ikke gå med dem og ikke forbanne Israel for det var hans folk.

Bileam gikk ut og sa; Herren lar meg ikke få lov. (nesten litt som om han egentlig ønsket å dra for å få ære og penger fra sin venn Balak)

Neste gang de kom dro han med dem, men Gud ble sint da han dro i forhåpninger på sin aseinne. (eselfole)

Balak MÅTTE likevel velsigne Israel 3 ganger, hver gang han dro med Balak på en ny høyde for å forbanne Israel. Og på veien dit ble han stoppet av en engel. Han sa med sin munn at han ikke kunne gjøre eller si annet enn Guds vilje. Men i sitt hjerte ønsket han tydeligvis noe annet?

Er ikke dette litt som en som ber til Gud: " Kan jeg dra på den festen, jeg skal ikke drikke meg full.. " når noen venner kommer for å hente ham..

eller; " Kan jeg overnatte hos den jenta, jeg skal ikke gjøre noe galt.. " når ei jente inviterer han... hun er som Balak og inviterer han, mens han er som Bileam og drar selv om Gud kjenner hans vei, og vet hvordan det skal ende.... med fordervelse.

osv...

Det ender med at Israelittene lærer å spise avgudsoffer og drive hor med moabs døtre, da sikkert Balak ble enda sintere etter Bileam var der og velsignet Israel 3 ganger før han dro. Og Israel slår Bileam ihjel til slutt.

Er det ikke galskap å be til Gud slik? Og er det ikke som å gå på en farlig vei i tro om at Gud tillater det eller har behag i det, uten at en er klar over det?

Som å gå på fest?

Eller mener dere jeg tar helt feil?

[Redigert den 20-6-2008 av PeterDJ]

[Redigert den 20-6-2008 av PeterDJ]

[Redigert den 20-6-2008 av PeterDJ]

[Redigert den 20-6-2008 av PeterDJ]

PeterDJ - 21-6-2008 kl 17:01

Jeg mener ikke at i alle tilfellene hvor man går på fest og lignende så er man som bileam eller Balak.

Eller om man ligger over hos ei vennine.

Men at dersom man faktisk ender opp med å drikke seg full osv, så er det ikke langt unna. Eller om man ender opp med å drive hor.

Eller hva mener dere?

Hva er Bileams lære?

Lexus - 22-6-2008 kl 17:03

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
Jeg mener ikke at i alle tilfellene hvor man går på fest og lignende så er man som bileam eller Balak.

Eller om man ligger over hos ei vennine.

Men at dersom man faktisk ender opp med å drikke seg full osv, så er det ikke langt unna. Eller om man ender opp med å drive hor.

Eller hva mener dere?

Hva er Bileams lære?


Hei PeterDJ!

Problemet med å forstå moralen er å finne i Bibelen, hvor Jesus sier til alle brødrene - sju i alt - som alle giftet seg med dens første kone etter hvert som de døde fra henne. (Matt.22.25- 26)
Spørsmålet de stilte var:
Sitat:
Hvem skal da ha henne til hustru i oppstandelsen?
Jesus svarte dem og sa: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds Kraft.
For i oppstandelsen verken tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er som Guds engler i himmelen. (v29-30)


Av dette er og forstå som det liv som er i denne verden aldri kan bli syndfritt, hvor mye en enn prøver - fordi ånden jo er villig men kjødet er skrøpelig.
Om kjødet er å si at det som er født av kjød er kjød (jordisk), og det som er født av Ånden (Jesus) er ånd (himmelsk). (Joh.3.6)
Det er Ånden (Jesus) som gjør levende, kjødet (det jordiske legeme) gagner ikke noe.
De ord jeg har talt er ånd og liv. (det himmelske liv). Joh.6.63
Sitat:

For da vi var i kjødet, ble de syndige lyster vekket ved loven, og de virket slik i våre lemmer at vi bar frukt for døden. (Rom.7.5)


Dette betyr døden og dødsriket.

Sitat:

Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme. 1.Kor.15.44

Dette betyr at det er den siste Adam som blir til en Ånd som gir liv. (v.45)

Om verdiene i dette liv er å si:
Sitat:

Salm.17.14-15:
Fri meg Herre, med din hånd fra menneskene - denne verdens mennesker, som har sin lønn i dette liv. Du fyller deres buk med dine skatter. De er rike på sønner og etterlater sin overflod til sine barn.

Salm.17.15:
Jeg skal i RETTFERDIGHET få se ditt åsyn. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse.


Sitat:

1.Tit.4.48:
Kroppslig øving er nyttig til lite, men gudsfrykt er nyttig til alt. Den har løfte både for dette liv og for det som kommer.

Dette er noe av hva skriften sier om dette liv og det neste.

Hva er Bileams lære?
Bileam var Beors sønn i Petor 4.M.22.5, forklaringen om Bileam fortsetter i 5.M.23.4, hvor det står at han var leid til å forbanne Herrens menighet fordi ingen ammonitt eller moabitt skulle få være i Herrens menighet som hadde drevet med hor, selv etter tiende ledd.
Petor ligger i Mesopotamia.
Å drive hor er her i betydning av landsvik - se historien om kvisten og piletreet som ble til et vintre i Esek.17.k. - v18: Han foraktet eden og brøt pakten, enda han hadde gitt hånden på det. Alt dette har han gjort, han skal ikke slippe unna.
Disse to fortellinger har klare paralleller - hvor kongen til den gjenstridige ætten - Jakob/ Israel blir ført til Babel, sviktet pakten og sendte bud etter masser av folk fra Egypt. (v13.15)
Dette skulle Bileam ta seg av ved å forbanne Israelstammene.
Tradisjonen forteller at han ble advart både av Guds engel og av sitt esel (Bileams esel) og han velsignet så Israelsstammene i stedet for å forbanne dem. (Gyldendals Store Konversasjonsleksikon.)

Bileams lære, eller råd og vei, Bileam var den som forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld.
I følge Pred.1.9, er det som har vært - vår framtid - det vil skje igjen.
Balak tok Bileam med seg på toppen av Peor 4.M.23.28
Det skulle vise seg at på grunn av at Herrens menighet holdt seg til Peor, bygde de seg et alter og på den måten satte seg opp mot Herren. Jos.22.16
Ved at de holdt seg til Peor skjedde den misgjerning som førte til hjemsøkelse over Herrens menighet. (v17)
(dommen skal begynne med Guds hus. 1.Pet.4.17)
Den gang sotten kom over dere for Peors skyld. 4.M.25.18.

Alteret viste seg å være et alter i tilegg til Herrens, Guds alter. Jos.22.19
Noen forklaring følger dog ikke her, men hos 2.Pet.2.15 er Bileams vei det samme som ”urettferdig lønn”.

Dette må sees i forhold til Herrens vei som er ”rettferdig lønn” og i Åp.2.14:
Men jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn - å ete avgudsoffer og drive hor. (se lengre opp - han foraktet eden og brøt pakten)

Hos Esek.22.9 kan du lese om ”baktalerne” som stod fram for å utøse blod, og spising av avgudsoffer på sine fjell.
I Kor.8.7 er det ”kjøttet” som er avgudsofferet.
Og i 1.Kor.8.10 nevnes ”avgudshuset”

Siden det er snakk om villfarelsen er det den villfarelsen som hele verden til slutt blir ledet inn i, uansett om vi da er mange eller få folk igjen på jorden, og alteret i tilegg til Guds alter må være templet til gudinnen Artemis som skal bli gjort til ingenting - det som hele Asia (med mye folk /vann), ja hele verden dyrker. Apg.19.27.

Artemis er for øvrig datter av Zevs som nevnes i Apg.14.12 og Zevstempelet er nevnt i Apg.14.13.
Zevs her var egentlig Barnabas og Barnabas forklares i Apg,.4.36 som Josef som levitt på øya Kypros.
Og da Barnabas var sammen med Simeon ble disse to kalt for Niger. Apg.13.1

Dersom en fortsetter å nøste i denne tråden med tilnavn, finner en ut at Josef (Barnabas) også ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus Apg.1.23, og videre hos Kol.4.11 kommer det så fram at Justus (altså Barsabbas, Barnabas, Niger og Zevs egentlig er Jesus, de er Guds medarbeidere for å fremme Guds rike.

Så til syvende og slutt er Bileams lære, det samme som læren om Zevs som var sønn av Kronos og Rhea.
Mens Kronos slukte sine barn, ble Zevs reddet idet Rhea kort etter fødselen skjulte ham i en grotte på øya Kreta. Zevs ble en opphøyet person liksom vi ser i Kristus, det står at Zevs ble en bysamfunnenes, lovens, moralens, ja selve verdensordningens vokter og opprettholder.
Til slutt vil jeg for ordens skyld nevne at Zevs navn er identisk med det indoeuropeiske ord for himmel, slik at når vi leser ordet himmel i skriftene, kan betydningen av dette ordet være noe helt annet enn de fleste går rundt å tenker på.

Mvh Lexus

[Redigert den 22-6-2008 av Lexus]

PeterDJ - 22-6-2008 kl 21:02

Sorry Lexus, men her var det litt for mye til å svelge.

Tror jeg holder meg til at Bileams lære er noe som forfører til frafall, blant kristne. På samme måte som Bileam førte israel til frafall, pga Balak.

Hvordan dette fungerer i praksis (noe jeg spør etter) får jeg bare være uvitende om inntil videre. Hvis det ikke stemmer at det handler om å forføre, og å la seg forføre. Enten det gjelder drukkenskap, fyll og fest, havesyke etter penger og ære, regelrett hor, eller hva det måtte være.

Lexus - 22-6-2008 kl 23:11

Heisann PeterDJ!

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
Tror jeg holder meg til at Bileams lære er noe som forfører til frafall, blant kristne. På samme måte som Bileam førte israel til frafall, pga Balak.


Det har du helt rett i, men du behøver ikke be meg om unnskyldning for at du ikke kan godta noe jeg mener skriftene forteller om.
Jeg nevnte jo at Bileams lære fører til frafallet, men der er alltid to sider av samme sak. Først gjør han det, men siden retter han det opp igjen.
En slik sak står det om i Neh. 13.1-2:
Sitat:

Samme dag ble det lest opp for folket av Moseboken. Der fant de skrevet at ingen amoritt eller moabitt noen gang skulle være med i Guds menighet
fordi de ikke kom Israels barn i møte med brød og vann, men leide Bileam til å forbanne dem. Men Gud vendte forbannelsen til velsignelse.


Sitat:

4.M.24.10:
Da ble Balaks vrede opptent mot Bileam, og han slo hendene sammen. Og Balak sa til Bileam: Jeg kalte deg hit for å forbanne mine fiender, og nå har du velsignet tre ganger!


Hvem sier du så har rett, du eller skriften?

PeterDJ - 23-6-2008 kl 02:34

Sorry for at jeg er litt kvass nå, men det der spm var ikke helt gjennomtenkt Lexus.

For det første. Min innledende post klarifiserer (ph, dataspråk) at Bileam måtte velsigne Israel.

Jeg vet ikke om du har lest min inngående post med våkent øye, men det står også at israel drepte Bileam. (som er spåmann i følge skriften)

Jeg vil nå si at jeg har talt i overenstemmelse med skriften inntil noe annet er bevist Lexus? :)

BTW: Jeg har søkt på alle steder hvor Balak og Bileam er nevnt, og lest alt jeg har funnet om denne saken for å være sikker.... :)


[Redigert den 23-6-2008 av PeterDJ]

Lexus - 23-6-2008 kl 08:59

Hei PeterDJ!

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ


Jeg vet ikke om du har lest min inngående post med våkent øye, men det står også at israel drepte Bileam. (som er spåmann i følge skriften)

Jeg vil nå si at jeg har talt i overenstemmelse med skriften inntil noe annet er bevist Lexus?


Jeg har jo ikke nevnt noe om at Bileam ikke ble drept, jeg har heller ikke nektet for at Menneskesønnen mistet sitt liv. (Matt.17.9)
Bileam satte seg ikke opp mot Gud, han velsignet Israel tre ganger, men ble slått i hjel av Israels barn.
Bileam sa: Hvordan kan jeg forbanne den Gud ikke forbanner? Hvordan skal jeg fordømme den Herren ikke fordømmer? 4.M.23.8
Jeg vet ikke om du klarer å se likheter mellom menneskesønnen og Bileam?
Begge ble ført opp på et høyt fjell, Bileam ble ledet opp på toppen av Peor av Balak, her ba Bileam Balak om å bygge 7 alter for ham og så gi ham sju okser og sju værer. 4.M.23.28-29.
Dette er ting en bør undersøke nærmere, det lønner seg å være litt nysgjerrig.

Jesus (som menneskesønn) ble ført opp på et høyt fjell av djevelen for å bli fristet av ham (Luk.4.5)
Bileam irettesatte Balak ved å be ham om å bygge syv alter for ham, hvorfor det?
Jesus avfeiet djevelen ved å si: Du skal ikke friste Herren din Gud.
Begge (Bileam og Jesus) opptrådte som Gud ved å be motparten om å gjøre tjeneste for dem.

Dessuten, PeterDJ, hvis en lar skriften forklare meningen bak ordene, kan du se på betydningen av disse syv okser og syv værer - det kan nemlig være mulig at det var Herren selv som var Bileam og trengte disse sju okser og værer:
Sitat:

Esek.45.23:
På festens sju dager skal han ofre Herren et brennoffer, sju okser uten lyte og sju værer uten lyte hver dag i de sju dager, og som syndoffer en geitebukk hver dag.


Så nevnte du at Bileam var spåmann i følge skriften, og en spåmann er i følge skriften en trollmann og falsk profet - dette stemmer - i Apg.13.6 fortelles der om en jøde som var dette, hans navn var da Barjesus.

Hos Jes.3.2 kan du lese hva Herren skal ta bort fra Jerusalem og Juda: Helt, krigsmann, dommer, profet og eldste.

Sitat:

Helt
Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Sef.3.17

Krigsmann
Jesus (som menneskesønn) Luk.12.51:
Tror dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, men strid!

Dommer
Joh.5.27: Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn.

Profet
Etter at de hadde reist over hele øya, like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet. Det var en jøde som hette Barjesus. Apg.13.6

Eldste:
Åp.1.18:
Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.

PeterDJ - 23-6-2008 kl 13:21

Ja, han var en falsk profet. Eller en spåmann. Derfor var han ikke å ligne med Jesus. Og han var heller ikke å ligne med Gud.

Jeg tror du må være litt mer forsiktig med hva du setter i samme bås som Jesus.

Det er en grunn til at Jesus ikke liker Bileams lære.

Jeg håper ikke du tror på reinkarnasjonslæren. Og blander sammen noe her.. ?

mhusoy - 23-6-2008 kl 17:17

Hei Lexus, jeg ser at du er på ferde igjen med dine teorier. Jeg vet forøvrig ikke om du ønsker at vi skal fortsette vår forrige debatt, men det er noe jeg lurer på. Hva slags livssyn/teologi/religion/gruppering hører du til i? Er det en form for New Age eller er det en slags kvasi-kristen retning på linje med Jehovas Vitner, Mormonerne eller Smiths venner?

mhusoy :)

Lexus - 24-6-2008 kl 07:35

Sitat:
Opprinnelig postet av mhusoy
Hei Lexus, jeg ser at du er på ferde igjen med dine teorier. Jeg vet forøvrig ikke om du ønsker at vi skal fortsette vår forrige debatt, men det er noe jeg lurer på. Hva slags livssyn/teologi/religion/gruppering hører du til i? Er det en form for New Age eller er det en slags kvasi-kristen retning på linje med Jehovas Vitner, Mormonerne eller Smiths venner?

mhusoy :)


Hei igjen mhusoy

Ut i fra din skrivestil, ligner din henvendelse på en fortsatt debatt mer på et kristent livssyn enn på en saklig debatt om skriftens innhold.
Når det gjelder gruppering, har jeg ikke satt meg i en slik bås, og vil heller ikke gjøre det, mitt grunnlag og tro er basert på hele skriftens sannferdige innhold, noe du kaller teori.
For øvrig er mitt livssyn redegjort i ”Åpen duell og avreagering", med opprinnelig tittel: "Utfordring til Lexus” Startet av Kristnerd.
Er du interessert i en saklig debatt om Bibelens innhold og om hvordan man kommer fram til sannheten er jeg fortsatt villig til en fortsatt debatt.

Mvh Lexus

[Redigert den 24-6-2008 av Lexus]

Lexus - 24-6-2008 kl 07:45

Hei igjen PeterDJ!
Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
Ja, han var en falsk profet. Eller en spåmann. Derfor var han ikke å ligne med Jesus. Og han var heller ikke å ligne med Gud.

Jeg tror du må være litt mer forsiktig med hva du setter i samme bås som Jesus.

Det er en grunn til at Jesus ikke liker Bileams lære.

Jeg håper ikke du tror på reinkarnasjonslæren. Og blander sammen noe her.. ?

Først din siste bemerkning!
Jeg har aldri tatt opp det emnet i dette forum, så hvorfor tro på slikt?
Bibelen kan for så vidt gi visse indikasjoner også på en slik lære, uten at jeg har vært villig til å henge meg på.
Sitat:

1.Kor.15.18:
Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker.

Så hva satte du ditt håp til i ditt forrige liv? Vet du det? Eller vil du påstå at du har så pass kunnskap om Skriftene at du kunne si: Sånt finnes ikke!
Jeg for min del har ikke en slik kunnskap, så jeg lar være å diskutere dette.

Du har helt rett i at det var en grunn for at Jesus ikke likte Bileams lære, og tok avstand fra den.
Men når jeg diskuterer innholdet i skriften tar jeg forbehold om at boken er historien om Adams ætt.
Jeg tror ikke Jesus tilstedeværelse kommer før i endetiden til det motsatte er bevist, og historien om Adams ætt er ikke fullført enda.
Jeg hevder også at denne ætten er en utvikling på veien mot det Hellige som skal bli skapt. Ikke på en slik måte å forstå at det er min private oppfatning, men den innsikt og informasjon skriften gir som sier: Luk.1.35: Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.

Men hva sier jeg? Allerede nå er det skjedd! (1.Kong.14.14)
Jeg hevder ikke at Jesus ikke er til, heller ikke at han levde, døde og stod opp igjen for snart to tusen år siden , men lenge, lenge før det. Dette vitner Predikerne om.
Når jeg så nevner Jesus, er det en ætt som gjennom lang tid har vært gjennom prøvelser og synd, og på sin vei, også som Bileam, som til slutt blir vasket ren, med nye hvite klær. Så når navnet Jesus fremstår, er det et rent navn som betyr den salvede.

PeterDJ - 24-6-2008 kl 09:27

For det ene. Dette er mitt første liv, og mitt siste liv på jorden.

Og etter det du har sagt er ikke min siste bemerkning ubegrunnet.

Siden du hele tiden sammenligner personer som om de var den ene og samme. Barjasus eller hva han het, osv...

Dersom dere skal ha hver sin formel1bil så kjør nå iallefall litt forsiktig og husk hvor målstreken er...

lissom.. :P :D

Lexus - 24-6-2008 kl 09:41

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
For det ene. Dette er mitt første liv, og mitt siste liv på jorden.

Og etter det du har sagt er ikke min siste bemerkning ubegrunnet.

Siden du hele tiden sammenligner personer som om de var den ene og samme. Barjasus eller hva han het, osv...

Dersom dere skal ha hver sin formel1bil så kjør nå iallefall litt forsiktig og husk hvor målstreken er...

lissom.. :P :D


Ja, forståelsen er i orden, hvis formelbilen kræsjer, må den da nødvendigvis ikke repareres eller i verste fall erstattes med en ny?
Forresten, jeg har ikke kommentert en eneste person, men bibelske navn.

[Redigert den 24-6-2008 av Lexus]

PeterDJ - 24-6-2008 kl 17:03

Ja, jeg mente de bibelske navnene. Er ikke de selvstendige personer, eller enkelt individer såvel som at de har et navn?

Mener du at jeg må ha en slags overnaturlig skjebne siden jeg heter Peter, som betyr stein?

PeterDJ - 24-6-2008 kl 17:04

Ikke for å være frekk, jeg prøver bare å komme noen vei med alt dette... :) ^^

mhusoy - 24-6-2008 kl 17:30

Hei igjen Lexus, takk for svar. Jeg skal vurdere om jeg tar meg tid til mer debatt om Bibelen, takk for din interesse. Jeg får prøve å lese den tråden du viser til.

Edit:
Og nå, mens jeg husker på det, så vil jeg beklage at jeg noen ganger bruker et litt for skarpt språk mot deg, og også fordi jeg bl.a. i vår forrige lengre debatt kom i skade for å debattere frekt i flere tilfeller.mvh
mhusoy :)

[Redigert den 24-6-2008 av mhusoy]

PeterDJ - 24-6-2008 kl 17:50

jeg signerer mitt navn på "der undschüldigungs-erklehring of dann mhusoy"...

kan ikke tysk men... beklager om jeg har gått ille fram på noe vis Lexus... ^^

:)

Lexus - 25-6-2008 kl 11:06

Unnskyldningene er godtatt fra dere begge to. Jeg er ikke sur på grunn av dette, og er allerede glemt, jeg diskuterer gjerne videre med dere i forskjellige innlegg, også dette.

Når det gjelder navn PeterDJ, er navnene i skriften utrolig viktig å ha kjennskap til betydningen av disse på grunn av skriftens skrivemåte, hvor alt synes å være lagt i lignelser (billedspråk) hvor Bibelen synes å forklare seg selv på en forunderlig måte.

I og med at du viste til navnet ditt Peter som du sier betyr stein, har også Bibelen forklaringer omkring navn:

Sitat:

Du er Simon, Johannes sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter. Joh.1.43


Her kan du selv se at navn og navneforandring i Bibelen er viktg å følge med på, fordi det som fortelles om Simon er ikke fortalt om Peter osv., dermed mister man fort oversikten om hvem som er hvem.

I Matt.16.18 sier Jesus til Simon som han kaller ham i v17, samtidig med at han sier at han er Jonas sønn, og at det ikke er kjøtt og blod som har åpenbart dette for ham, men hans Far i himmelen.
Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet.
Forklaring til navnet Peter står under dette vers: Petros, arameisk Kefa, og betyr klippe.
Nå er der plutselig tre navn og forholde seg til, nei fire: Simon, også kalt Simon Peter v16, Kefas og Klippen.
Jeg gir deg nøklene til himenes rike, v19.

Selv om Peter skulle få disse nøklene måtte det bli på et senere tidspunkt, fordi i Matt.16.23 etter å ha diskutert hva som skulle komme til å hende Jesus, irettesatte Jesus ham ved å si til Peter: Vik bak meg, Satan!
Var dette et bannord Jesus tilfeldig kom med, eller henvendte han seg til Peter og kalte ham Satan?
Vel, det står jo i hvet fall i min Bibel at han snudde seg og sa til Peter: Vik fra meg Satan!
Siden Jesus førut forteller at det ikke var kjøtt og blod (et menneskelig legeme) som forklarte dette for ham, men hans Far i himmelen. Av meg selv gjør jeg ingenting.
Det er altså snakk om en Ånd, og ånden kan like gjerne være
Peter som taler til seg selv, da han var Satan, men nå var blitt til en klippe hvor menigheten skulle bygges på.
Han tok altså avstand fra sine tidligere handlinger omkring Jesu lidelse og død, og sa til seg selv som ånd: Vik fra meg Satan!

Nok av beviser på at dette er riktig:
Sitat:

1.Kor.10.4:
For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.


Sitat:
Salm.114.8:
han gjør klippen til en vannrik sjø, den hårde stein til en vannkilde!


Noen klarer kanskje ikke å se at dette siste verset har noe med Peter og Kristus å gjøre, men da må en se videre på hva som forklarer vannkilden:
Sitat:

Men den som drikker av vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir til en kilde med vann som veller fram til evig liv.

Sitat:

Jesus ble sett av apostlene da han døde, da han stod opp tredje dag etter Skriften, han ble sett av de tolv, deretter av Kefas, deretter mer enn fem hundre brødre på en gang, av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. 1.Kor.15.1-6.

Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene.
Men sist av alle ble han sett av meg som det ufullbårne foster, v7-8.


Her ser Paulus seg selv som det ufullbårne foster. (Kristusskikkelsen)
En kan også betrakte Paulus menighet som Guds hus skulle bygges på:
Sitat:

Kol.1.24: Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus- lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme, som er menigheten.


At Peter betyr klippe og stein er ikke tilfeldig valgt av forfatteren av skriftene:
Sitat:

Disse steinene skal være et tegn blant dere. Når deres barn i fremtiden spør: Hva er dette for steiner?


Blant disse steiner finnes der en hjørnestein:
Sitat:

derfor sier Herren Herren: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror haster ikke.


Sitat:
Matt.21.42:
Da sa Jesus til dem: Har dere aldri lest i Skriftene: Steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort, og underfullt er det i våre øyne.


Ordet forkastet skal vi også se nærmere på, men først:
Sitat:

Ef.2.19-20:
Så er dere da ikke lengre fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.


Forkastet
Bygningsmennene forkastet steinen som ble selve hjørnesteinen:

Sitat:

Og han begynte å lære dem at Menneskesønnen skulle lide meget og bli forkastet av de eldste, av yppersteprestne og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå etter tre dager.

Legg merke til at her er ikke korset nevnt ved et ord, rart?

PeterDJ - 25-6-2008 kl 12:07

Jeg synes ikke det er rart.

Jeg skjønner ikke helt hva du mener med at han snudde seg og sa til seg selv, vik bak meg satan?

Hvem sa det: Jesus, eller Peter?

Ok. Først sier Jesus at han må dø. Peter sier, det må aldri skje. Jesus sier vik bak meg satan, fordi Peter hadde sterk autoritet, og det kunne gjøre Jesus svak. Kanskje det spilte på følelsene. Men det var fra satan uansett, så satan talte gjennom Peter. Ganske enkelt.

Senere sier Peter han vil gå i døden med han. Men han fornekter han likevel 3 ganger. Han ville heller ikke at Jesus skulle vaske hans føtter, før han forstod hvorfor. Men da han forstod det, sa han: Hele meg og ikke bare føttene.

Så peter hadde en drive. Han ønsket å gjøre alt som mesteren. Han hadde funnet sin rabbi og ville gjøre alt likedan.

Som var vanlig på den tiden i følge historien. Mange gikk å fant sin egen rabbi og gjorde seg da pliktig til å være likedan som sin lærer. Rabbien måtte også velge hvem han trodde klarte dette.

Så da Peter så Jesus på vannet sa han; La meg også komme utpå. (det er iallefall ei tolkning)

Det er sånn med forbilder. Man vil gjøre alt det de gjør.

Men det er ikke rart at korset ikke er nevnt. Det er bare ikke nevnt. Akkurat der.

Oppfordrer deg til å ikke lage egne teorier rundt mangefulle bibelvers. Men se på helheten.

Summen av Guds ord er sannhet.

Bibelen sier klart at han, Jesus, Guds sønn, ble korsfestet. I fortid, vel og merke.

Det kan være direkte farlig å tulle med dette.. i værste fall kan man dette ut av Kristi lære.

:S

Lexus - 26-6-2008 kl 07:33

Hei igjen PeterDJ!

Sitat:


Opprinnelig postet av PeterDJ

Jeg skjønner ikke helt hva du mener med at han snudde seg og sa til seg selv, vik bak meg satan?
Hvem sa det: Jesus, eller Peter?

Jesus sa dette til Peter som det ufullbårne foster han var. Dette overså du.
Fint at du tolker Bibelen selv, men blir dette riktig da?
Intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. 2.Pet.1.20
Har du egen tydning for hvorfor Peter så på seg selv som det ufullbårne foster også?
Sitat:

Men sist av alle ble han (Jesus) sett av meg som det ufullbårne foster.


Sitat:


Opprinnelig postet av PeterDJ

Men det er ikke rart at korset ikke er nevnt. Det er bare ikke nevnt. Akkurat der.

Sier du det?
Matt.16.21, Mark.8.31, Luk.9.22, alle sier at han skal bli slått i hjel.
Sitat:

Luk.18.33:
De skal hudstryke ham og slå ham i hjel. Og på den tredje dag skal han oppstå.

V34 Men de forstod ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke hva han sa.
Gjør du?
Du får følge Skriften og se hva den kan fortelle, i 1.Kor.15.3 står det om Kristus død for våre synder etter Skriftene med henvisninger, bl.a. til Salm.22.16-17:
Sitat:

Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg.
For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og føtter.


Og til Jes.53.8-9:
Sitat:

Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld straffen traff ham
De gav ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn.


Eh..hvilken misgjerning tror du hans folk hadde gjort da?
Og hvem var så den rike Jesus var hos da han døde?

Er spent på svar!

Mvh Lexus

[Redigert den 26-6-2008 av Lexus]

PeterDJ - 26-6-2008 kl 15:43

Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Hei igjen PeterDJ!

Sitat:


Opprinnelig postet av PeterDJ

Jeg skjønner ikke helt hva du mener med at han snudde seg og sa til seg selv, vik bak meg satan?
Hvem sa det: Jesus, eller Peter?

Jesus sa dette til Peter som det ufullbårne foster han var. Dette overså du.
Fint at du tolker Bibelen selv, men blir dette riktig da?
Intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. 2.Pet.1.20
Har du egen tydning for hvorfor Peter så på seg selv som det ufullbårne foster også?
Sitat:

Men sist av alle ble han (Jesus) sett av meg som det ufullbårne foster.


Sitat:


Opprinnelig postet av PeterDJ

Men det er ikke rart at korset ikke er nevnt. Det er bare ikke nevnt. Akkurat der.

Sier du det?
Matt.16.21, Mark.8.31, Luk.9.22, alle sier at han skal bli slått i hjel.
Sitat:

Luk.18.33:
De skal hudstryke ham og slå ham i hjel. Og på den tredje dag skal han oppstå.

V34 Men de forstod ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke hva han sa.
Gjør du?
Du får følge Skriften og se hva den kan fortelle, i 1.Kor.15.3 står det om Kristus død for våre synder etter Skriftene med henvisninger, bl.a. til Salm.22.16-17:
Sitat:

Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg.
For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og føtter.


Og til Jes.53.8-9:
Sitat:

Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld straffen traff ham
De gav ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn.


Eh..hvilken misgjerning tror du hans folk hadde gjort da?
Og hvem var så den rike Jesus var hos da han døde?

Er spent på svar!

Mvh Lexus

[Redigert den 26-6-2008 av Lexus]


Var det ikke Paulus som var det ufullbårne foster? Jo, det tror jeg. Dumt om du er hovmodig og samtidig sier feil. ikke at jeg vet du er hovmodig, men om du er det.

Ja, jeg har en teori på hvorfor han kalte seg det. Fordi han ikke var en av de 12. Ikke en av de første apostlene, eller Herrens nærmeste mens han vandret på jorden.

Jeg har lest alle versene du referer til. De er ikke ukjent for meg. Jesus var hos Gud da han var død.

Det var skjult for dem, det han sa ja: De visste ikke at han skulle dø, selv om han sa det delvis rett ut. De forstod det ikke enda. Ikke før det skjedde ble de helt klar over hva som skjedde.

Misgjerningene de hadde gjort, jødene, er alle synder som er begått blant jøder. Kanskje skribenten tenkte mest på jødene da han skrev det, men det gjelder også hedningene. (Paulus sitt mysterium)

Btw, du sier det er fint jeg tolker bibelen selv. Deretter siterer du Peter sitt ord, at ingen profetord er gitt til tydning. Motsier ikke du deg selv da?

Dessuten handler det om å forstå det som er skrevet. Og man kaller det gjerne en tydning eller tolkning.

De som er ufrelst og tar en titt i bibelen forstår kanskje veldig lite. Men de som har lest i bibelen i mange år, og er frelst, forstår mer. Naturlig nok.

Ha en god dag Lexus :)

[Redigert den 26-6-2008 av PeterDJ]

PeterDJ - 26-6-2008 kl 15:45

PS: Paulus gir forklaringen på det du etterpør selv... og det samstemmer med det jeg sa.

9 Men sist av alle blev han og sett av mig som det ufullbårne foster; for jeg er den ringeste av apostlene og er ikke verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet;

Lexus - 27-6-2008 kl 09:41

Hei PeterDJ!

Sitat:


Opprinnelig postet av PeterDJ
Var det ikke Paulus som var det ufullbårne foster? Jo, det tror jeg. Dumt om du er hovmodig og samtidig sier feil. ikke at jeg vet du er hovmodig, men om du er det.

Ja, jeg har en teori på hvorfor han kalte seg det. Fordi han ikke var en av de 12. Ikke en av de første apostlene, eller Herrens nærmeste mens han vandret på jorden.

Det er bra for deg at du har teorier, men er ikke Skriftes forklaringer viktigere?
Du er jo ikke helt sikker på hva skriften egentlig sier:
Sitat:

1.Kor.15.1-8 handler om beskrivelsen av forkynnelsen om evangeliet om Jesu død etter Skriftene, og ikke etter hva du tror.
Det fortelles at han også ble begravet tre dager etter Skriftene, og skriftene kan fortelle at tre år er tre tusen år, for tusen år er som en dag.
Videre fortelles det at ”han”, Kristus som døde, ble sett av Kefas, deretter av de tolv.
Så ble ”han”, Kristus som døde, sett av mer en fem hundre brødre på en gang, av dem lever de fleste ennå, men noen har sovnet inn. V.6
Verset gir henvisning til bl.a. Apg.7.56:
Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.
Så ble ”han”, Kristus som døde sett av Jakob, deretter av apostlene, men til sist av alle ble ”han”, Kristus som døde, og sett av meg som det ufullbårne foster.

Som du kan se selv så snakker skriften hele tiden om Kristus etter sin død og om hvem som så ham, og Peter sier at han til sist av alle, ble sett av seg selv, som det ufullbårne foster. Verset har dessuten to henvisninger, har du lest disse?
Peter, nå som Saul forfølger Kristus - henvisning til Apg.26.14 og er dermed forklaringen til understående tekst:
Sitat:

For jeg er den ringeste (minste) av apostlene, jeg er ikke engang verdt å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet.

Så her har du helt rett, Peter ser på seg selv som et ufullbårent foster i seg selv som den Kristusskikkelse han prøvde å være.
Dette bunner ut i at det ikke var kjøtt og blod som fortalte ham dette, altså var Kristus ikke selv tilstede som menneske, da han snakket med Peter da han sa: Vik bak meg Satan! Han var altså blitt til en ånd.
Og Kristi ånd kommer jo ikke før han er blitt herliggjort, Joh.7.39. Og heliggjørelsen kommer ikke før ånden er utgytt, Joel 3.1: Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min ånd over alt kjød. Vi snakker da om etter endetiden.
Du kan sikkert selv studere dette når ånden skal komme hos Jes.32.14-18.

Det virker ikke som du er særlig interesser i å undersøke tekstene og henvisningene til vers, men du er jo frelst og er blitt så sikker på deg selv at du har din egen oppfatning om tingenes tistand, men vær ikke for sikker på at detter riktig.
Om det ufullbårne fosteret kan en lese videre, det handler nemlig om dårskapen!
Sitat:

Aron (presten) til Moses:
4.M.12.12:
La henne (Mirijam) ikke være som et dødt foster, hvor kjøttet er halvt fortært når det kommer ut av morslivet!

Salm.139.16:
Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke èn av dem var kommet

Salm.58.9:
La dem bli lik sneglen som løses opp i sitt eget slim der den kryper, lik en kvinnes ufullbårne foster, som ikke har sett solen.


Fosteret peker mot en fødsel av en Kristusskikkelse som det tar tid å bygge opp:
Jes.28.16:
Sitat:

Derfor sier Herren Herren: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror haster ikke.

Nei han haster ikke.
Fosteret vil ikke kunne se solen (det er symbolet for Kristus*) før djevelen og satan er tilintetgjort.

Sitat:

* Høys.6.10:
Hvem er hun som stråler fram som morgenrøden, fager som månen, ren som solen, skremmende som hærskarer med sine banner?

Salm.57.9:
Våkn opp, min ære! Våkn opp, harpe og sitar! Jeg vil vekke morgenrøden. (solen)

Salm.110.3:
Ditt folk møter villig fram på ditt veldes dag. I herlig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød.

Solen er en stjerne - den klare morgenstjerne:
Åp.22.16:
Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.

Betlehemstjernen var Jesus selv:
Matt.2.2: De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham.


Sitat:

Opprinnelig postet av PeterDJ

Btw, du sier det er fint jeg tolker bibelen selv. Deretter siterer du Peter sitt ord, at ingen profetord er gitt til tydning. Motsier ikke du deg selv da?

Dessuten handler det om å forstå det som er skrevet. Og man kaller det gjerne en tydning eller tolkning.


Jo, kanskje det ser ut som jeg motsier meg selv, men jeg roser deg egentlig for at du tolker Bibelen, men hele setningen er et spørsmål til deg om det ikke blir feil å tolke den på egen hånd da skriften sier at en ikke bør gjøre dette.

Sitat:

Opprinnelig postet av PeterDJ

De som er ufrelst og tar en titt i bibelen forstår kanskje veldig lite. Men de som har lest i bibelen i mange år, og er frelst, forstår mer. Naturlig nok.


Hva vet du om frelsen, hvem som er frelst og ikke?
Mener du virkelig at en må være frelst for å forstå Bibelen, PeterDJ?
Sitat:

Jes.59.11:
Vi brummer som bjørner alle sammen, og vi kurrer som duer. Vi venter på retten, og den kommer ikke, på frelsen, men den er langt borte fra oss.

Rom.11.11:
Jeg sier da: Har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra! Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet.


Dette med fresen tror jeg du bør legge på is en stund:
Sitat:

Jer.8.20:
Sommeren er forbi, høsten er til ende, men vi er ikke frelst.


Mvh Lexus

PeterDJ - 27-6-2008 kl 13:52

Peter er Peter. Paulus er Paulus. Og 3 dager er 3 dager. Og det er PAULUS som så på seg selv som det ufullbårne foster..... hvor har du det fra at Peter er Paulus?

Det er jo ingen her inne som kan ta deg seriøst etter du kommer med sånne utsagn.

PS: Du roste meg for tolkningen og spør samtidig om det ikke er feil i følge skriften? Ser du ikke at det er motstridende?

Har du noensinne i ditt liv trodd at Jesus levde, var begravet i 3 dager og stod opp igjen?

3 dager altså som mandag, tirsdag, og torsdag. Som den "vanlige" troen hos kristne går ut på?

Lexus - 27-6-2008 kl 19:55

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ

Peter er Peter. Paulus er Paulus. Og 3 dager er 3 dager. Og det er PAULUS som så på seg selv som det ufullbårne foster..... hvor har du det fra at Peter er Paulus?

Det er jo ingen her inne som kan ta deg seriøst etter du kommer med sånne utsagn.

PS: Du roste meg for tolkningen og spør samtidig om det ikke er feil i følge skriften? Ser du ikke at det er motstridende?

Har du noensinne i ditt liv trodd at Jesus levde, var begravet i 3 dager og stod opp igjen?

3 dager altså som mandag, tirsdag, og torsdag. Som den "vanlige" troen hos kristne går ut på?


Jeg har ingen problemer med at jeg ikke blir trodd her inne overhode, det bare beviser at dere ikke tror på skriftene, for det er fra disse jeg henter det jeg legger frem. Det gir meg bare enda større tro på det jeg driver med!

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
hvor har du det fra at Peter er Paulus?

Ingen steder, hvis du hadde klart og lese riktig hadde du kanskje klart å forstå Bibelen riktig også.
Jeg skrev:
Sitat:

Opprinnelig postet av Lexus

Peter, nå som Saul forfølger Kristus - henvisning til Apg.26.14 og er dermed forklaringen til understående tekst:

Henvisningen viser til Saul i Apg.26.14 - forstår du det nå?
Til ditt andre spørsmål er svaret ja, og du skjønte at jeg kom med en motstridende melding, og gir deg ikke på det. Veldig bra!
Det var en test fra min side for å se om du skjønte motstridende meldinger.
Da kan vi kanskje ta Bibelens motstridende budskaper også litt mer på alvor?
I enkelte tilfeller kan det være praktisk og ta ting som en forstår seg på som utgangspunkt, jeg skal her gjengi to motstridende beskjeder fra Bibelen med temaet fred:
Sitat:

2.Joh.3:
Nåde, miskunn og fred fra Gud Faderen, og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss, i sannhet og kjærlighet.

Det neste verset er en motstridig melding fra Jesus selv:
Sitat:

Luk.12.51:
Tror dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, men strid!Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ


Har du noensinne i ditt liv trodd at Jesus levde, var begravet i 3 dager og stod opp igjen?

3 dager altså som mandag, tirsdag, og torsdag. Som den "vanlige" troen hos kristne går ut på?


Til og begynne med trodde jeg dette ja, inntil jeg forstod at skriften mente noe annet.
Jesus sa jo at han var det sanne vintre i Joh.15.1, og i Joh.15.5. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.
Forklaringen til grenene er gitt i fortellingen om Josef som var hos Farao og tydet hans drømmer:
Sitat:

1.M.40.12:
Josef sa da til ham: Dette er tydningen: De tre grenene er tre dager.

1.M.40.18:
De tre kurvene er tre dager.
Altså mandag, tirsdag og torsdag, den skjønte du vel?
Jesus er så snill at han forklarer gjerne dette med brød for oss:
Sitat:

Dere må da skjønne at jeg ikke snakker til dere om brød! Men ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig!

Nok en gåte er satt fram, nå er det surdeigen som må forklares, heldigvis for oss kan en lese at disiplene forstod at surdeigen betydde fariseernes og saddukeernes lære.
Det må nok vi også gjøre snart.
Tre dager med surdeig - huff!
Sitat:

Dom.14.14:
Da sa han til dem: Ut av eteren kom det som kan etes, og ut av den sterke kom det noe søtt. - Men det gikk tre dager uten at de kunne løse gåten.

Sitat:

Åp-11.9:
I tre dager og en halv ser mennesker fra alle folk, stammer og tungemål på likene deres, og de tillater ikke at likene blir lagt i grav.

Åp.11.11:
Og etter tre dager og en halv kom det livsånde fra Gud i dem, og de reiste seg opp på sine føtter. Og stor frykt falt på dem som så dem.


Hurra, gåten ble løst på tre dager og en halv! Godt det ikke stod hvilken av dem, og hvilken dag som var bare halv.

Mvh Lexus

[Redigert den 27-6-2008 av Lexus]

PeterDJ - 28-6-2008 kl 02:46

Apg 26.14 han sier saul Saul hvorfor forfølger du meg. Men det er jo om Paulus. Ikke Peter....

Du må jo i det minste komme med bibelhenvisninger før det er mulig å holde en slags debatt.

Sorry Lexus. Men Jesus lever. Og han kommer tilbake på samme vis som han dro. På oljeberget. Det står svart på hvitt.

Du forviller deg bort i dine egne teorier........ :S

PeterDJ - 28-6-2008 kl 02:49

PS: Du sier at Paulus ikke er Peter.

Men du sier likevel at Peter sier om seg selv å være det ufullkomne foster.

Men i bibelen er det Paulus som sier han er det ufullbårne fosteret.

Med andre ord sier du Paulus er Peter. Og Peter er Saul... ordrett.

Har du et eneste grunnlag for å kunne påstå noe sånt?

Lexus - 28-6-2008 kl 16:42

Hei PeterDJ!

Sitat:

Opprinnelig postet av PeterDJ

Apg 26.14 han sier saul Saul hvorfor forfølger du meg. Men det er jo om Paulus. Ikke Peter....

Du må jo i det minste komme med bibelhenvisninger før det er mulig å holde en slags debatt.

Det er riktig, Apg.26.14 sier at det er Saul som forfølger, og 1.Kor.15.9 sier Peter at det var han som forfølger Guds menighet, har jeg da tatt feil? 1.Kor.15.8 henviser nemlig til Apg.26.14 og til Saul, ser du uoverensstemmelsen du også? Så hvem forfulgte? Begge to? Samtidig? Eller hver for seg?
Paulus bekjenner jo også at han var en spotter, forfølger og voldsmann, men sier at han fikk miskunn fordi han handlet av uvitenhet og i vantro. (1.Tim.1.13) Jeg belyser min påstand her i slutten av dette innlegg.

I Apg.8.Kap. kan en så lese om Saulus som startet en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, men Saulus blir i Apg.13.9 kalt for Paulus, det vil si han var Paulus som i Apg.14.12 også ble kalt for Hermes fordi det var han som førte ordet.

Peter i egenskap av det navnet han bar betydde Kefas som igjen betyr klippe, som av egenskap i realiteten er en stein:
Sitat:

Dan.2.45:
Du så jo at en stein ble løsrevet fra fjellet, men ikke av menneskehender. Og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. - Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den.

Dette betyr jo at Peter er den steinen som ble revet løs, og som i 1.Kor.15.9 sier:
Sitat:

Jeg er den ringeste av apostlene, jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet.
Dette verset sender imidlertid også henvisning til verset om Saul’s herjinger i menigheten - til Apg.8.3 - Verset henviser også til Gal.1.13:
Sitat:

Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde, hvor hårdt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den.
Dette verset forteller om Paulus.
Verset henviser til Apg.22.4:
Sitat:
Denne Veien forfulgte jeg til døden, jeg bandt og kastet i fengsel både menn og kvinner.


Sitat:


Opprinnelig postet av PeterDJ

PS: Du sier at Paulus ikke er Peter.

Men du sier likevel at Peter sier om seg selv å være det ufullkomne foster.

Men i bibelen er det Paulus som sier han er det ufullbårne fosteret.


Sitat:


Opprinnelig postet av Lexus

Så ble ”han”, Kristus som døde sett av Jakob, deretter av apostlene, men til sist av alle ble ”han”, Kristus som døde, og sett av meg som det ufullbårne foster.


Spørsmålet ditt kan du kanskje forstå mot slutten av innlegget.

Hvis du ser på oversikten på hele kapitlet står der ikke en eneste bokstav om hvem denne apostelen er som sier at Jesus til slutt ble sett av ”meg” som det ufullbårne foster.
Tar du derimot i bruk henvisningene vil du se under v6 en henvisning til Luk.24.34:
Sitat:

Og disse sa (de elleve v33): Herren er virkelig oppstått og er blitt sett av Simon!
Henvisning under dette vers igjen til 1.Kor.15.5: Sett av Kefas, deretter av de tolv. Det er helt klart at det er Simon, Simon Peter, Kefas eller Klippen det her menes.
Tviler du på dette, slå opp hos Apg.2.14, men husk nå på at de nå bare var elleve apostler, det manglet en:
Sitat:
Da stod Peter fram med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord!

Verset er knyttet til fortellingen om da Den Hellige Ånd kom over apostlene (v33)
Jeg kan også vise til at Tomas som ble kalt tvillig (Joh.11.16) ikke var sammen med de elleve da Jesus kom. (Joh.20.24)
Jeg kan også vise til at Tomas som ble kalt tvilling, ble kalt dette nettopp fordi han også var Peter:
Sitat:
Joh.21.2: Simon Peter, Tomas, som ble kalt tvilling…


Dette viser til at mens Tomas og Simon Peter manglet blant apostlene da Jesus kom, bare viser til at Tomas og Peter som ble kalt Kefas som igjen betyr Klippen og Klippen er Jesus selv, vanskelig å forstå for en som forstår seg på skrift?

Mvh Lexus

[Redigert den 28-6-2008 av Lexus]

PeterDJ - 28-6-2008 kl 18:00

I min bibel står det Simon Peter OG Thomas (utlagt, tvilling)

La meg sitere deg litt nå Lexus: "Det er riktig, Apg.26.14 sier at det er Saul som forfølger, og 1.Kor.15.9 sier Peter at det var han som forfølger Guds menighet, har jeg da tatt feil?"

Hvis jeg får svare, så må jeg nok si at du har tatt grunndig feil der.

Jeg har sagt til deg flere ganger at Paulus er Paulus og Peter er Peter. Nettopp ved å referere til det Paulus sa i korinterbrevet, jeg er den minste apostel.

Hvorfor tror du at dette gjelder Peter, når det var Paulus som skrev korinterbrevet?

PeterDJ - 28-6-2008 kl 18:04

Og de stod op i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem, og de fant de elleve samlet, og dem som var med dem, og disse sa: 34 Herren er sannelig opstanden, og er sett av Simon! 35

[Redigert den 28-6-2008 av PeterDJ]

PeterDJ - 28-6-2008 kl 18:16

Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem dengang Jesus kom.

Lexus - 28-6-2008 kl 19:28

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem dengang Jesus kom.

Beklager, jeg mente blant de tolv.

Tomas var ikke sammen med de andre apostlene da Jesus kom.
Ergo var de bare elleve, og ble tolv da Jesu kom.

Lexus - 28-6-2008 kl 20:23

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ

Jeg har sagt til deg flere ganger at Paulus er Paulus og Peter er Peter. Nettopp ved å referere til det Paulus sa i korinterbrevet, jeg er den minste apostel.

Hvorfor tror du at dette gjelder Peter, når det var Paulus som skrev korinterbrevet?


Vel, var det Paulus som skrev Korinterbrevet, så var det vel Paulus som så seg selv som det ufullbårne foster.
Men det var ikke bare Paulus som forfulgte menigheten, for før Simon fikk navnet Peter får vi vite dette:
Sitat:
Luk.22.31:
Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete.

Og dette:
Sitat:

Apg.8.9:
Men en mann som hette Simon, hadde fra før av vært i byen og drevet trolldom, og han hadde satt folket i Samaria i stor undring. Han utgav seg selv for å være noe stort.


Dette med trolldom var ingen bra ting:
Sitat:
Åp.18.23: Lys av lampe skal ikke skinne inn i deg. Røst av brudgom og brud skal aldri mer høres i deg. For dine kjøpmenn var jordens stormenn, og alle folk ble ført vill ved din trolldom.

Gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms - synd, og trass er som avgudsdyrkelse. 1.Sam.15.23

[Redigert den 28-6-2008 av Lexus]

PeterDJ - 28-6-2008 kl 20:25

ergo var d bare 11?

hvorfor er det et ergo? Judas var jo død. Så de var bare 11 til sammen. Før de fikk en erstatning. Altså skulle man tro de ble 10, dersom Tomas ikke var der.

Er det da rart om de fremdeles skriver at Tomas var "en av de tolv" selv om Judas var død?

Det er dessuten skrevet; de 11, og de 12, om hverandre..

Et sted er det først Kefas, deretter de 12. (galaterne eller 1korinter)

Et annet sted: Han ble først sett av Simon, sa de da de fant de 11 samlet.

Hvor i bibelen det er nevnt at Simon så Jesus før de andre, det vet jeg ikke. Noen andre som vet?

Lexus - 28-6-2008 kl 20:53

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
ergo var d bare 11?

hvorfor er det et ergo? Judas var jo død. Så de var bare 11 til sammen. Før de fikk en erstatning. Altså skulle man tro de ble 10, dersom Tomas ikke var der.

Er det da rart om de fremdeles skriver at Tomas var "en av de tolv" selv om Judas var død?


Ja, du har rett i det, men Tomas var jo tvilling, så han ble kanskje regnet som to?

PeterDJ - 28-6-2008 kl 21:46

Det tror jeg nok ikke... :) Peter var ikke en stein. Og Tomas var ikke en tvilling.

Peter sin bekjennelse på Jesus Kristus er grunnlaget for frelse.

Og Tomas tror jeg var lik noen.. kanskje Jesus. Eller kanskje det var en annen han lignet.. jeg vet ikke. Men tror de hadde humor og spøkte litt. Jesus kalte dem opp, tordensønnene, ivreren, tvillingen, Kefas, osv..

Har en liten anelse om at tordensønnene havnet i god gammeldags søskenkrangel i blant...

Lexus - 29-6-2008 kl 12:12

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ

Og Tomas tror jeg var lik noen.. kanskje Jesus. Eller kanskje det var en annen han lignet.. jeg vet ikke. Men tror de hadde humor og spøkte litt. Jesus kalte dem opp, tordensønnene, ivreren, tvillingen, Kefas, osv..

Har en liten anelse om at tordensønnene havnet i god gammeldags søskenkrangel i blant...


Ja, det måtte være litt av en gjeng, Simon for med trolldom (Apg.8.9), Saul forfulgte Guds menighet, Simon og Peter fikk tilnavnet tordensønner.
Og så har vi Tomas som ble kalt tvilling - Joh.11.16, du sa han ikke var det, men allikevel ble han kalt det. Og sammen med Simon Peter var han tvilling, Joh.21.2.
Jeg tror tordensønnene kan ha noe med lynet og gjøre, du vet det at i tordenvær er der bestandig lyn også, og torden oppstår etter et lyn.
Sitat:

For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være.

Lurer på om ikke trolldommen hadde noe med Bileams lære å gjøre.
For trolldomskunstner kunne før til at hele folkeslag ble solgt. Nah.3.4

PeterDJ - 29-6-2008 kl 15:51

Det er vel mye som går på linje med trolldomssynd iallefall.. trasshet feks.

Men.. Simon som var trollmann, er ikke Simon i blant de 12.

Noen ganger må man vel begynne med grunnmuren. Det har jeg måttet gjort flere ganger. :/ Alt som ikke er bygd på Jesus, blir heller ikke stående. Det brennes opp av ilden.

Saltet skal bli styrket av ilden, men om saltet mister sin kraft, hva skal verden så saltes med. Ha salt i dere selv og hold fred med hverandre. :)

Jeg liker det verset.

Lexus - 29-6-2008 kl 16:39

Sitat:


Opprinnelig postet av PeterDJ

Men.. Simon som var trollmann, er ikke JSimon i blant de 12.


Dette blir som i Luk.22.58:
Sitat:

En kort stund etter fikk en annen se ham og sa: Du er også en av dem*
Men Peter sa: Menneske, jeg er ikke det!

Slik gikk det til Peter hadde fornektet Herrens ord at han skulle fornekte ham tre ganger. (v.59-61)
(* Røvere som med sverd og stokker var gått ut for å gripe Jesus i deres time som var mørkets makt. Luk.22.52-53)


Sitat:


Opprinnelig postet av PeterDJ

Noen ganger må man vel begynne med grunnmuren. Det har jeg måttet gjort flere ganger. :/ Alt som ikke er bygd på Jesus, blir heller ikke stående. Det brennes opp av ilden.


Sitat:

Jes.54.11:
Du arming, du som er bortrevet av storm, du som ingen trøst har funnet! Se, jeg legger dine byggesteiner i spydglans, og bygger din grunnmur med safir.

Sitat:


Opprinnelig postet av PeterDJ

Saltet skal bli styrket av ilden, men om saltet mister sin kraft, hva skal verden så saltes med. Ha salt i dere selv og hold fred med hverandre.
Jeg liker det verset.


Til disiplene blir dette sagt:
Sitat:

Matt.5.13:
Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av mennesker.


[Redigert den 29-6-2008 av Lexus]

PeterDJ - 29-6-2008 kl 22:03

Det står også: 49 For enhver skal saltes med ild, og ethvert offer skal saltes med salt. 50 Salt er en god ting; men når saltet mister sin kraft, hvad vil I da salte det med? Ha salt i eder selv, og hold fred med hverandre!

PeterDJ - 30-6-2008 kl 00:56

:) PS: Det er ikke alt du sier jeg forstår. Feks det med Simon, i forbindelse med fornektelse, og trollmannen, og mørkets tid da Jesus ble hentet.

Jeg ser ikke sammenhengen som du åpenlyst mener er der?

Lexus - 30-6-2008 kl 16:24

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
:) PS: Det er ikke alt du sier jeg forstår. Feks det med Simon, i forbindelse med fornektelse, og trollmannen, og mørkets tid da Jesus ble hentet.

Jeg ser ikke sammenhengen som du åpenlyst mener er der?

Du hevder ar Simon som var trollmann var en annen en Simon blant de tolv apostlene, hvordan vet du det?
Det kommer klart frem under fornektelsen at Peter også blir beskyldt for å ha vært med i og gripe Jesus, sammen med røvere som gikk ut i den timen som var deres under mørkets makt, dette tilhører historien om da han skal fornekte Jesus tre ganger.
Han nekter for å ha deltatt, sammen med dem, dette er fornektelsen.
Du sier at du ser ikke sammenhengen mellom dette og trollmannen.
Jeg skal prøve å definere dette for deg, ved hjelp av hva Bibelen forklarer om saken:
Apg.13.6 forteller at en trollmann er en falsk profet. En trollmann er også forbundet med å vende folk bort fra troen, Apg.13.8.
Simon var en trollmann, men nektet at han var sammen med disse røvere av troen.
Fornektelse er det samme som en løyn, og en som lyver er en løgner :
Bibelen sier rett ut:
Sitat:
1.Joh.2.22: Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.


Og Jesus sier jo til Peter (Simon) :
Sitat:
Sannelig sier jeg deg: I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.


Så da er det hele vel et spørsmål om tro?

mhusoy - 30-6-2008 kl 17:15

Hei igjen Lexus. Jeg har fulgt debatten her. Det siste du skriver er som mye annet av det du skriver veldig spesielt. Jeg forstår simpelthen ikke din måte å tenke og resonnere på. Hvorfor kan du ikke prøve å forklare skikkelig i stedet for å trekke slutninger basert på overfladiske tolkninger? Jeg venter spent på at du forklarer hvordan du kommer fram til at Simon trollmannen er den samme som Simon Peter. :)

solbu - 1-7-2008 kl 03:30

Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Det kommer klart frem under fornektelsen at Peter også blir beskyldt for å ha vært med i og gripe Jesus, sammen med røvere som gikk ut i den timen som var deres under mørkets makt, dette tilhører historien om da han skal fornekte Jesus tre ganger.
Han nekter for å ha deltatt, sammen med dem, dette er fornektelsen.

Nei, han nektet for å ha vært en av Jesu disipler, ikke en av de som kom for å arrestere Jesus. Peter benektet at han i det hele tatt kjente Jesus Kristus. Når Judas Iskariot kom med yppersteprestene for å arrestere Jesus, hogg jo Peter av det ene øret til Malkus, en av de som kom for å ta Jesus. (Johannes 18 v10)

[Redigert den 1-7-2008 av solbu]

PeterDJ - 1-7-2008 kl 07:59

Ja, Lexus, der fikk du jo svaret fra solbu. Hadde ville sagt det samme ca.

Så hevder jeg at trollmannen er en annen enn Peter. Ja. Jeg kan prøve å forklare det.

18 Men da Simon så at Ånden blev gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa: 19 Gi også mig denne makt at den som jeg legger mine hender på, må få den Hellige Ånd! 20 Men Peter sa til ham: Ditt sølv være forbannet, både det og du selv, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger! 21 Du har ikke del eller lodd i dette ord; for ditt hjerte er ikke rett for Gud. 22 Omvend dig derfor fra denne din ondskap, og bed Herren om måskje ditt hjertes tanke måtte forlates dig! 23 For jeg ser at du ligger i bitterhets galle og urettferdighets bånd. 24 Da svarte Simon: Bed I for mig til Herren, forat ikke noget av det I har sagt, skal komme over mig!

Enten hadde Peter en dialog med seg selv, og endte med å si, be for meg.

Eller så var det en annen mann ved navn Simon som ville ha den samme gaven som Peter, for penger.

Hva er mest naturlig å tro?

Lance - 1-7-2008 kl 08:25

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
Sorry Lexus, men her var det litt for mye til å svelge.

Tror jeg holder meg til at Bileams lære er noe som forfører til frafall, blant kristne. På samme måte som Bileam førte israel til frafall, pga Balak.

Hvordan dette fungerer i praksis (noe jeg spør etter) får jeg bare være uvitende om inntil videre. Hvis det ikke stemmer at det handler om å forføre, og å la seg forføre. Enten det gjelder drukkenskap, fyll og fest, havesyke etter penger og ære, regelrett hor, eller hva det måtte være.


Jeg er enig, Bileam tok ikke Guds svar for hva det var,
han tok ikke et nei for et nei, og til slutt lot Gud ham dra.

Bileam gikk på den måten fra Guds fullkomne vilje til
Guds tillatte vilje, og det samme kan vi gjøre dersom vi
ikke hører på Guds advarsler, men følger vårt eget hode.

Bileam hadde profetier som stemte. Læren hans var
imidlertid falsk.

[Redigert den 1-7-2008 av Lance]

Lance - 1-7-2008 kl 08:39

Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus

Du hevder ar Simon som var trollmann var en annen en Simon
blant de tolv apostlene, hvordan vet du det?

Det kommer klart frem under fornektelsen at Peter også blir
beskyldt for å ha vært med i og gripe Jesus, sammen med
røvere som gikk ut i den timen som var deres under mørkets
makt, dette tilhører historien om da han skal fornekte Jesus tre
ganger.

Han nekter for å ha deltatt, sammen med dem, dette er
fornektelsen.

Du sier at du ser ikke sammenhengen mellom dette og trollmannen.

Jeg skal prøve å definere dette for deg, ved hjelp av hva
Bibelen forklarer om saken:

Apg.13.6 forteller at en trollmann er en falsk profet. En
trollmann er også forbundet med å vende folk bort fra troen,
Apg.13.8.

Simon var en trollmann, men nektet at han var sammen med
disse røvere av troen.

Fornektelse er det samme som en løyn, og en som lyver er en
løgner :

Bibelen sier rett ut:
Sitat:
1.Joh.2.22: Hvem er løgneren om
ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, han
som fornekter Faderen og Sønnen.


Og Jesus sier jo til Peter (Simon) :
Sitat:
Sannelig sier jeg
deg: I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre
ganger.


Så da er det hele vel et spørsmål om tro?


Simon var vel neppe et uvanlig navn på den tiden, og det å
sette likhetstegn mellom apostelen Peter og trollmannen
Simon på grunn av at de har det samme navnet er i seg selv
ganske dristig. Vi har også med to personer ved navn Judas
å gjøre blant disiplene, uten at vi blander de to.

Men, det dristigste vil jeg si er å hevde at Peter, etter at han
var fylt med den Hellige Ånd på pinsefestens dag, og etter å
ha ledet så mange mennesker til troen og den samme Ilddåp
som han selv hadde fått, skulle være innebefattet med
trolldom. Dette er totalt i motsetning til sammenhengen i
Apostlenes gjerninger, og totalt i motsetning til hva en
Åndsfylt person ville vært involvert i.

PeterDJ - 1-7-2008 kl 12:08

Lance: Bileam er også omtalt som spåmann i GT og ble steinet av Israelittene.

I tillegg sier Jesus at Bileam fikk Balak til å lære dem å drive hor å ete avgudsoffer.

Jeg har ikke letet så lenge eller lest så mye i GT men jeg har iallefall ikke funnet hvor det står at han direkte lærte dem det. Men jeg vet at de endte opp med å gjøre det... altså moabs døtre eller menn hadde omgang med Israels barn.. i en periode etter Bileam ble leid av Balak.

Jeg vil tro Balak ble enda sintere på Israel da Bileam velsignet dem. I tillegg hadde de med spådomslønn til han da de kom første gangen til huset.

Bileam ble leid av Balak mot betaling for å gå med for å forbanne Israel. Han fikk lov å dra av Gud, men han velsignet i stedet. Han fikk ikke lov å gjøre annet.

Peter sier han elsket urettferdighets lønn.. og sammenligner visse frafalne med Bileam.

Beor var vel kongen av Edom.

[Redigert den 1-7-2008 av PeterDJ]

Gnagar - 1-7-2008 kl 12:13

http://www.bibelsk-tro.no/06-02-09.html

PeterDJ - 1-7-2008 kl 12:19

Gnagar. Takk for linken. Det bekrefter jo egentlig det jeg trodde.

For jeg har sittet og sagt på fest, jeg kan ikke drikke. De sier; hvorfor 20 ganger..

Men nå vet jeg hva jeg skal svare. Jeg vil ikke oppmuntre dere til å drikke dere fulle...

Var vanskelig å komme med et godt svar så jeg sa heller ingenting... :S heeeh...

PeterDJ - 1-7-2008 kl 12:36

Foresten: Israel begynte å drive hor med Moabs døtre.

Da Bileam stod på toppen av haugen og velsignet Israel, hvor mange fra Israel fikk dette med seg?

Det skjedde 3 ganger med ild og mektige menn tilstedet!

Da er det vel ikke så rart om Israel tok det for god fisk.

Lance - 1-7-2008 kl 14:56

Det interessante er hvordan dette er et bilde på dagens religiøse verden. Israel, en nasjon blant nasjonene kan sammenlignes med Menigheten, et folk blant denominasjonene.

Lexus - 1-7-2008 kl 16:29

Hei, alle sammen!
Interessen for temaet tok seg betydelig opp nå, og det er fint, viktig å få belyst flere sider av saken.
Når det gjelder spørsmålet om Simon trollmannen som den samme som Simon Peter, er vel svaret nærmest å finne i mitt siste innlegg hvis en leser det med en smule omtanke.
Nettopp Peter blir fortalt at han skal fornekte Jesu tre ganger. Matt.26.34
Gjorde han det eller ikke?
Hvis svaret blir ja, hva sier da ikke 1.Joh.2.22 om det å fornekte da?
Sitat:
Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.


Sitat:

Opprinnelig postet av solbu

Nei, han nektet for å ha vært en av Jesu disipler, ikke en av de som kom for å arrestere Jesus. Peter benektet at han i det hele tatt kjente Jesus Kristus. Når Judas Iskariot kom med yppersteprestene for å arrestere Jesus, hogg jo Peter av det ene øret til Malkus, en av de som kom for å ta Jesus. (Johannes 18 v10)


Hvis du ser hos Luk.22.34 ser du at Jesus sier til Peter:
Sitat:

Hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg.

Dette er ikke noe å diskutere om en gang, Jesus sier at Peter er den som skal fornekte ham, ikke bare en, men tre ganger på samme dag, uansett hvordan dere måtte finne på å regne en dag på. Og den som fornekter at Jesus er Kristus og som i tillegg kjenner ham, han er antikrist.
Her kommer vi til det springende punkt: Antikrist er jo en falsk profet og det samme er en trollmann - Apg.13.6.
Når så navnet Simon trollmannen dukker opp, er ikke dette noen overraskelse, det bekrefter jo bare at Peter skulle fornekte å ha kjennskap til Jesus. Luk.22.34

Sitat:

Opprinnelig postet av Lance

Men, det dristigste vil jeg si er å hevde at Peter, etter at han
var fylt med den Hellige Ånd på pinsefestens dag, og etter å
ha ledet så mange mennesker til troen og den samme Ilddåp
som han selv hadde fått, skulle være innebefattet med
trolldom. Dette er totalt i motsetning til sammenhengen i
Apostlenes gjerninger, og totalt i motsetning til hva en
Åndsfylt person ville vært involvert i.


Sitat:

Gal.3.3:
Er dere så uforstandige? Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød?

Israels barn skal holde påske på den fastsatte tid. 4.M.9.2
Ennå dryger det med enden, til den fastsatte tid er inne. Dan.11.35
Ånden blir ikke utgytt før Jesus har blitt herliggjort, Joh.7.37-39.
Om når ånden blir utgytt er å lese mer om hos Jes.32.14-15.

Det hele blir til et spørsmål, har dette skjedd for to tusen år siden?
Har det det, er det vel ingenting å frykte for, alle er frelst, og fortapelsens sønn som jo må komme først er vel da en saga blott?

PeterDJ - 1-7-2008 kl 16:43

Lexus: Leste du mitt innlegg om Simon? :) Ut i fra versene så er det Peter som legger hendene på folket slik at de får DHÅ, sammen med en disipopel til, deretter spør Simon om å få kjøpe denne gaven.. som disse 2 har.

Med mindre Peter snakker til seg selv. For Simon sier også; Be at ingenting av det du sier må komme over meg. Peter svarte: må du og ditt gull gå i fortapelsen fordi du ville kjøpe DHÅ for penger.

Osv..

Peter fornektet Jesus 3 ganger på samme dag, at han kjente Jesus. Ja. Men røverne på siden av trodde at peter var en av disiplene i getsemane. Og Peter tok til å bannes å si; Nei, det er jeg ikke.

Jesus sa også at Peter skulle styrke sine brødre når han omvendte seg.

Mener du at han ikke omvendte seg før etter han hadde gått igjennom trollmanns stadiumet? :)

[Redigert den 1-7-2008 av PeterDJ]

[Redigert den 1-7-2008 av PeterDJ]

Lexus - 1-7-2008 kl 22:28

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ


Mener du at han ikke omvendte seg før etter han hadde gått igjennom trollmanns stadiumet? :)Ja.

PeterDJ - 2-7-2008 kl 00:06

hehe.. men da måtte han jo betale til seg selv? for det var jo peter som la hendene på dem i utgangspunktet..

de var 2, Peter og Johannes og "disse" la hendene på folket og de fikk dhå..

14 Da nu apostlene i Jerusalem fikk høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem; 15 disse kom ned og bad for dem, forat de skulde få den Hellige Ånd; 16 for Ånden var ennu ikke falt på nogen av dem, de var bare døpt til den Herre Jesu navn. 17 De la da sine hender på dem, og de fikk den Hellige Ånd. 18 Men da Simon så at Ånden blev gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa: 19 Gi også mig denne makt at den som jeg legger mine hender på, må få den Hellige Ånd! 20 Men Peter sa til ham: Ditt sølv være forbannet, både det og du selv, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger!

Lance - 2-7-2008 kl 08:28

Dette er jo absurd - altså tanken om at Peter skulle være
antikrist og en trollmann. Peter fornektet sin kjennskap til
Jesus tre ganger, og det var oppfyllelsen av Jesu profeti.

Etter det omvendte han seg og gikk til den øvre sal hvor
han og de andre disiplene fikk den Hellige Ånds gave. Judas
var antikristen som ikke gikk dit.

Peter ble fylt av Ånden (inkarnert av Gud selv) og ledet
tusenvis til frelsen. Selv etter at hanen gol tre ganger ba
Jesus Peter om å fø Hans lam, med andre ord å gi Guds folk
Ordet.

Det ville ikke Jesus ha bedt Peter om hadde han vært det
Lexus her hevder.

[Redigert den 2-7-2008 av Lance]

Lexus - 2-7-2008 kl 17:34

Sitat:


Opprinnelig postet av PeterDJ
hehe.. men da måtte han jo betale til seg selv? for det var jo peter som la hendene på dem i utgangspunktet..

de var 2, Peter og Johannes og "disse" la hendene på folket og de fikk dhå..


Dette kan du visst bare glemme å forstå, du skjønner heller ikke at da Jesus talte til Peter og sa: Vik bak meg Satan! Matt.16.23 Så var det Jesus som ånd (forklart på forhånd Matt.16.17; det er ikke kjøtt og blod som åpenbarer dette! Altså ånd!) Det er Jesus som ånd og prater til Peter mens Peter ennå var et ufullkomment foster. Fosteret er Jesu spede begynnelse i Peter, som i Simon er en trollmann og provokatør og fornekter at han har noe med Jesus å gjøre, ja han sier endog: ”Jeg kjenner ikke det menneske!” Matt.26.72,74, Mark.14.71.

Husk at etter at Peter som også benevnes som Kefas som betyr Klippe og klippen var Kristus. Dette sier oss at Peter som Kefas er Kristus.
Husk også at etter at Peter er blitt Kristus kan se tilbake på seg selv, kommentere seg selv som det ufullkomne foster han var, han endog benevner seg selv som Satan, og kunne så visst ta imot penger av seg selv og sier det så sterkt at falske messiaser og falske profeter skal stå fram, og gjøre tegn og under og føre de utvalgte vill om det var mulig.
Og det er en viss tvil her: Om det var mulig, men det er ikke mulig, for de utvalgt er de som fører vill, de fører seg selv vill - derfor - om det var mulig.
Det finnes skriftsteder som bekrefter at det er dem selv som fører seg selv vill, om det var mulig:
Sitat:

Nei, mine Sønner! Det er ikke noe godt rykte jeg hører om dere. Dere forfører Herrens folk.

Altså mine sønner er jo Herrens folk, de forfølger seg selv: Dere forfølger Herrens folk.
Sitat:

Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død. Matt.10.21

Sitat:

Men han som var født etter kjødet, forfølger ham som var født etter Ånden. Og slik er det nå også.


Sitat:


Opprinnelig postet av Lance

Peter fornektet sin kjennskap til
Jesus tre ganger, og det var oppfyllelsen av Jesu profeti.

Etter det omvendte han seg og gikk til den øvre sal hvor
han og de andre disiplene fikk den Hellige Ånds gave. Judas
var antikristen som ikke gikk dit.


Tre ganger fornektet Peter at han kjente Jesus: ”Jeg kjenner ikke det menneske”
Sitat:

Da sa Jesus til sine disipler: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.
Peter fornektet at han kjente Jesus, han fornektet seg selv for han var den Jesus som skulle komme.
Når det så gjelder de andre disiplene, talte de på samme måte som Peter.
Sitat:

Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.
Og Peter sier til ham: Om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg!
På samme måte talte alle disiplene. Matt.26.34-35.

Sitat:

Simon Kananeus (ivreren) og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Matt.10.4

Joh.6.71:
Han talte om Judas, Simon Iskariots sønn. For det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de tolv.

Peter fornektet Jesus om natten før hanen gol.
Så omvente han seg og gikk til den øvre sal.

Vet du hva den øvre sal betyr Lance?
Det er Himmelen som fremstilles, men Peter er ikke helt klar til å dra dit ennå, men bosetter seg som garver hos en mann som heter Simon:
Sitat:

Apg.9.39:
Peter stod da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de ham opp på salen, der alle enkene stod gråtende rundt ham. De viste ham kjortler og kapper som Dorkas hadde laget mens hun var blant dem.

Fortellingen om dette slutter ikke her, Dorkas var kvinnens greske navn, men hun het egentlig Tabita. (Apg.9.36) hun var rik på gode gjerninger og hun gav almisser.

Apg.9.40-43:
Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kne og bad. Så vendte han seg mot den døde og sa: Tabita, stå opp! Hun slo straks opp sine øyne, og da hun så Peter satte hun seg opp.

Så rakte han henne hånden og reiste henne opp.Og han kalte inn de hellige enkene, og stilte henne levende fram for dem.

Dette ble kjent over hele Joppe, og mange kom til tro på Herren.
Deretter ble han i mange dager i Joppe, hos en mann som hette Simon, og var garver.


Når du nevner lammene Lance, de er en forestilling om Guds folk:
Sitat:

Jes.40.10-11:
Se, Herren Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.

Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle sammen lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.


Å fø hans lam betyr å rettlede dem på rette veier, og ikke krokete stier.[Redigert den 2-7-2008 av Lexus]

PeterDJ - 2-7-2008 kl 18:12

Dette er ikke Kristi lære.

Jeg har sagt det før. Det var Paulus som så på seg selv som det ufullkomne foster. Og ikke Peter. Paulus anså ikke seg selv verdig å kalles apostel eller likestilles med Peter og de andre som gikk for å være støttene.

Paulus skrev som sagt korinterbrevet. Ikke Peter. Peter nevner Paulus i sine brev, og sier at Paulus sine brev blir vrangtolket av noen, til deres egen undergang.

Det var ikke kjøtt og blod som fortalte Peter at Jesus er Messias. Det var Guds hellige Ånd som åpenbarte for Peter, at Jesus Kristus er Messias.

Jesus er født av Maria, Han er kristus. (Marias mann er Josef)

Peter er født av Johannes, og han er aldeles IKKE Kristus.

Da Peter sa med Jesus. Herre, dette må ikke skje deg. Da snudde Jesus seg, Kristus, Messias, Guds Sønn... Han, kongen, snudde seg og så på Peter, et menneske, og alle disiplene og han irettesatte Peter da han sa: "Vik bak meg satan."

Men han vendte seg og sa til Peter: Vik bak mig, Satan! du er mig til anstøt; for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. (Matt 16.23)

Men han vendte sig om og så på sine disipler og irettesatte Peter og sa: Vik bak mig, Satan! for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. (Mark 8.33)

7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen. 8 Ta eder i vare at I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeide, men at I kan få full lønn! 9 Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.
10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger

Lexus - 2-7-2008 kl 18:44

Slapp av PeterDJ!
Du omfordeler mine og skriftens ord!
Jeg sa ikke at Peter er Kristus, jeg skrev at Peter som Kefas som betyr klippe er Jesus, se etter selv: Kefas: Joh.1.43, og kippen var Kristus; 1.Kor.10.4, fornekter du Bibelen PeterDJ?
Hvodan gikk det til at det var Johannes som fødte Peter?
Hvordan kunne Josef være Jesu far?
Maria var jo med barn av Den Hellige Ånd før de var kommet sammen?

PeterDJ - 2-7-2008 kl 21:55

Du sier Kefas er Kristus? Eller er Jesus Kristus?

Johannes var Peters far. Ikke Johannes disippelen. Men Simon Peter, Johannes sønn, ble han kalt.

Jeg sa ikke Josef var Jesus sin far, jeg sa han var mannen til Maria.

Så, nei, jeg fornekter ikke bibelen Lexus.

PeterDJ - 2-7-2008 kl 22:15

(1:41) En av de to som hørte hint ord av Johannes og fulgte efter ham, var Andreas, Simon Peters bror; 41 (1:42) han finner først sin bror Simon, og sier til ham: Vi har funnet Messias, det er utlagt: Kristus. 42 (1:43) Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes' sønn; du skal hete Kefas, det er utlagt: En stein.

En av de to disiplene som fulgte Jesus etter de hadde vært hos Johannes døperen var Andreas, Simon Peters bror. Så Andreas går og finner Peter og sier til ham: Vi har funnet Messias, altså Jesus. Kristus.

Så tok Andreas og førte Peter til Jesus. Jesus så på Peter og sa: Du er Simon, Johannes´s sønn. Du skal hete Kefas, som betyr; en stein.

18 And I say also unto thee, That thou art Peter (Petro-stone), and upon this rock (Petra-klippe) I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

kagw de soi legw oti su ei petroV, kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian, kai pulai adou ou katiscusousin authV. (gresk)

Hvorfor tror du Jesus sier; Petro (stein) om Peter, og så på denne Petra (klippe) vil jeg bygge min menighet?


[Redigert den 3-7-2008 av PeterDJ]

solbu - 3-7-2008 kl 05:14

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
Dette er ikke Kristi lære.

Støttes.

PeterDJ - 3-7-2008 kl 13:05

Beklager om jeg pusher deg Lexus. Men jeg vil gjerne ha klare svar på de forrige spørsmålene når du har fått tenkt godt igjennom det...

Lexus - 3-7-2008 kl 15:55

Sitat:


Opprinnelig postet av PeterDJ

Du sier Kefas er Kristus? Eller er Jesus Kristus?

Til dette vil jeg bare sitere fra 1.Kor.1.12:
Sitat:

Jeg sikter til dette at hver av dere sier: Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus.

Spørsmålet som kommer i neste vers skulle vel si sitt:
Er Kristus blitt delt?
Spørmålet er stilt på en slik måte at de burde skjønne at alle disse navn er egentlig en fortelling om den samme, kanskje ikke på en og samme tid. For ingen av de tre andre ble korsfestet, det var det bare Jesus som ble.

Bibelen er skrevet på en slik måte at den ikke direkte forteller hvem Jesus er, annet enn at det er en Guds hemmelighet, (Kol.2.2 og Åp.10.7) slik at ingen av oss egentlig kan komme å si, dette er Kristus, og slik og sånn henger skriften og fortellingen sammen slik du prøver å gjøre det, PeterDJ.
Men Bibelen forteller hvem Jesus er via indirekte ord som “vintreet”, “grunnstein”, “hjørnestein”, “grunnvoll” og “klippen“.
I Matt.16.18 er det Peter som er klippen som menigheten skal bygges på, i 1.Kor.10.4 står det at den åndelige klippen de drakk av og som fulgte dem (alle de som ble døpt til Moses i skyen og i havet, v 2 og 3) var Kristus.
Hvis skriften ikke hadde ment å rettlede men å villede, hadde den skrevet noe annet, men nå er nå skriften engang skrevet med Guds finger, og både Peter og Kristus blir altså kalt for klippen.
Det var Peter som oppvakte Tebita fra de døde, hadde han tatt jobben fra Jesus?
1.Kor.15.16 sier det jo slik at dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Jesus oppstått, forstår du hva jeg sikter til?
Uten Jesus, ingen oppstandelse forteller dette oss, men nå var det jo ikke Jesus som oppvakte Tebita.
Hva var dette da, trolldom?

Lexus - 3-7-2008 kl 16:12

Med å fremstille Jesu slik du gjør, PeterDJ, mener jeg å fremstille ham som et menneske, eller som en menneskesønn.
Når Jesus snakker om seg selv, snakker han om Menneskesønnen, men der er også en avstand mellom disse to, for Jesus sier han ikke er av denne verden, nettopp fordi han er av Den Hellige Ånd, som betyr et nytt og åndelig menneske. Mens Menneskesønnen er her nede på jorden og i realiteten er Jesus kommet i kjød.

Lexus

PeterDJ - 3-7-2008 kl 18:33

Hvem i all verden er det som har røvet troen din egentlig?

Er vel Kristus delt betyr simpelten at Apollos, Kefas, Paulus og alle apostlene, samt lærerne på den tiden hadde samme hode. Kristus. Jesus Kristus.

Paulus visste godt av det var Jesus som tok fra han synet, og gav han det tilbake igjen. Paulus visste godt hvem han tjente, sin Herre Jesus Kristus.

La meg sitere et vers til fra korinterne som du referer til: 14 Jeg skriver ikke dette for å vanære dere, men for å påminne dere som mine elskede barn. 15 For om dere og har ti tusen læremestere i Kristus, så har dere dog ikke mange fedre; for jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet. (1 korinterbrev 4.15)

og: 57 men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! (1 korinterbrev 15.57)

Er du klar over hvor alvorlig du er ute og kjører nå???

Noen må man tydeligvis rive ut av ilden....

Du har bomma to ganger iløpet av debatten med å si at Peter var det ufullkomne foster. Noe det ikke var. Men Paulus. Og du blander sammen og skaper deg egne teorier......

Jeg begynner å undre på om du noensinne har vært frelst?

For de som ikke blir i Kristi lære er dem som en gang har vært det men så sklir vekk. Har du noensinne holdt deg til Kristi lære er vel spørsmålet da?

PeterDJ - 3-7-2008 kl 18:47

Si meg, er Jesus, menneskesønnen død mens Ånden, Kristus lever videre?

54 Men da de hørte dette, stakk det dem i deres hjerter, og de skar tenner mot ham. 55 Men han var full av den Hellige Ånd og skuet ufravendt op mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høire hånd, 56 og han sa: Nu ser jeg himlene åpne, og Menneskesønnen stå ved Guds høire hånd!

Mange skal komme i mitt navn og si; Jeg er Kristus.

Om da noen kommer i denne tiden med store under og tegn og sier; Jeg er Kristus, vil du da tro Jesus har kommet tilbake?

Lexus - 3-7-2008 kl 20:48

Når det gjelder det ufullkomne foster beklager jeg igjen for å ha kommet i skade for å utrykke dette som Peter i stedet for Paulus, der ser du, jeg er bare et feilbarlig menneske av kjøtt og blod jeg også, godt at du passer på.

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
Si meg, er Jesus, menneskesønnen død mens Ånden, Kristus lever videre?


På en måte, ja.
Dette vil komme til å hende opptil syv ganger før alt er blitt fullbrakt.
Slik sett var det at Paulus visste at det var Jesu ånd som gjorde ham blind, ja, og visste at det var ham han også tjente.
I Luk.21.kap. står det jo skrevet: Når disse ting begynner å skje, da vet dere med dere selv at sommeren er nær.
De vet at det som har hendt før, vil skje igjen og at det som hender leder dem selv til Kristus, fordi de er en del av ham.

PeterDJ - 3-7-2008 kl 22:25

Om du ikke tror Jesus er Kristus, den enbårne Guds sønn, den eneste Kristus... Ja, da kan vi avslutte denne debatten med en gang... og Jesus er ikke død, han lever til evig tid og skal dømme oss, enten til evig liv eller evig fortapelse. Det er ingen annen Kristus, det er ikke noe annet evangelium.

Ikke hos andre enn de som har tapt sannheten..

Lexus - 4-7-2008 kl 15:16

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
Om du ikke tror Jesus er Kristus, den enbårne Guds sønn, den eneste Kristus... Ja, da kan vi avslutte denne debatten med en gang... og Jesus er ikke død, han lever til evig tid og skal dømme oss, enten til evig liv eller evig fortapelse. Det er ingen annen Kristus, det er ikke noe annet evangelium.

Ikke hos andre enn de som har tapt sannheten..Hei PeterDJ!
Synd at du vil avslutte denne debatten, jeg synes selv at dette er lærerikt, både for oss og de på sidelinjen.
Det er jo mye vi ikke har utdebattert ennå, så som Peter da han vekket opp Tabita uten Jesu tilstedeværelse, Menneskesønnen når han skal komme, og sikkert mye annet stoff.
Jeg har aldri nektet for at Jesus er Kristus, men han kaller seg så mye annet også, det er det jeg mener en bør ta hensyn til, i stedet for å pukke på denne lærdommen om at Jesus er en person, noe det ikke er nevnt et ord om i Skriften.
Du har bestandig hatt rare unnskyldninger for ikke å tro det jeg, og selvfølgelig også skriften legger fram.
Når jeg viser til Apokryfene hvor det står: “Før hadde de nektet å tro på deg, fordi de drev med trolldom. Men da deres førstefødte sønner døde, måtte de erkjenne: Dette folk er Guds sønn!Denne fortellingen er virkelig i tråd med Bibelen som forteller at Satan krevde å få Simon i sin makt (Luk.22.31) Og når det så fortelles at det dukker opp en mann som hette Simon som drev med trolldom, forsvarer du dette med at det ikke er den samme Simon som var en av de tolv - enda han selv stod og nektet for at han var med blant disiplene. (Joh.18.25)Ser du ikke at Peter ble revet inn Satans makt?
Han fornektet at han kjente Jesus, og den som nekter Jesus Kristus, han er Antikrist, en som blir kalt løgner fordi han fornekter faderen og Sønnen. (1.Joh.2.22)
Og som Apokryfene sier det: Dette folk er Guds Sønn! Slik sier nærmest Gal.3.16 det også!: Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke: Og dine ætlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder èn: Og dette er Kristus.Til og med Jesus bekrefter at han ikke er noen person, men en ætt!: Åp.22.16: Jeg Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. “Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne."
Hvis du nekter for at dette er sanne ord PeterDJ, ja så fornekter du skriftens ord. Da nytter det altså lite å komme med: Dette er ikke Kristi lære.

Mvh Lexus

[Redigert den 4-7-2008 av Lexus]

PeterDJ - 4-7-2008 kl 16:59

Bra at du ikke fornekter at Jesus Kristus er Guds sønn, et menneske, født av jomfru Maria. En person.

Alt det andre du sier er lett å motbevise når du er i sannheten. Det handler om Abraham og hans avkom, ikke ætlinger, som om det gjaldt mange, men som om det gjaldt en. Dette er Kristus. Løftene har sitt ja i Han, Jesus Kristus.

Apokryfene ble avvist av jødene, og er dermed ikke med i deres egne skrifter. De er også avvist av meg som menneskeord, og ikke mer. Kanskje til og med inspirert av satan.

"Jeg er Davids rotskudd og avkom." (står det) Naturlig nok siden han er født av Maria.

Jeg nekter at apokryfene er det sanne ord ja, ABSOLUTT! Men jeg nekter ikke at skriften er det sanne ord. Og jeg forvrenger det heller ikke.

Peter er ikke Simon trollmannen. Du vanærer Peter med å si det. Simon ville Peter skulle be at det ikke må skje slik Peter sa det ville gå med trollmannen......... "Be for meg, at det ikke må bli slik du sier!"

dette er ikke tankene hans... det er ORD, talt ut for de som hører på...

men du ser ikke ut til å ville ta imot sannheten..

[Redigert den 5-7-2008 av PeterDJ]

Lexus - 5-7-2008 kl 10:51

Sitat:
Opprinnelig postet av PeterDJ
Bra at du ikke fornekter at Jesus Kristus er Guds sønn, et menneske, født av jomfru Maria. En person.


Nei, jeg fornekter ikke at Jesus Kristus er født ved Den Hellige Ånd.
Andre ting du prøver å motbevise er ikke forankret i skriften men tatt ut av eget hode og skrevet ned.
Gal.3.16 handler om Abrahams ætt, det gjelder for en ætt og ikke for mange ættlinger som om det skulle gjelde for mange ætter.
Apokryfene var en del av Bibelen, om noen forkaster denne del må stå til ansvar for dette, Åp.22.19.
Når det gjelder Simon, Simon Kananeus (ivreren), Simon trollmannen og Simon garveren, uten at jeg vet rekkefølgen på disse ble til Simon Peter, til Kefas og til Peter, en klippe, og klippen var Jesus Kristus.
Er du forundret over dette, se Gal.1.23:
Sitat:

De hadde bare hørt at det ble sagt: Han som før forfulgte oss, han forkynner nå den tro som han før prøvde å utrydde.


[Redigert den 5-7-2008 av Lexus]

Lexus - 5-7-2008 kl 11:04

Når det gjelder flytting av tråder i dette forumet, er det vel et tegn på motstand mot Guds hellige ord.
Sitat:

Ord.25.7:
For det er bedre at de sier til deg: Kom her opp! - enn at du blir flyttet ned for en stormann, som du hadde sett.

Job 14.18-19:
Som et fjell faller og forvitrer, og en klippe blir flyttet fra sitt sted, som vannet huler ut steiner og flommen skyller bort muldjorden, slik gjør du menneskenes håp til intet.

PeterDJ - 5-7-2008 kl 21:31

Det er tydelgivis ingen her som gidder å overbevise deg lenger om at du tar feil. Du blir vel snart overlatt til din skjebne. Eller hvordan skal jeg liksom overtale deg, når det er så åpenlyst i fra før at Simon trollmannen ikke er Simon disippelen?

Hvorfor skal jeg gidde å prøve?? :/