Apologetisk Forum

Menneskehetens kjemiske selvmord?

Praxis - 8-5-2008 kl 17:31

Sitat:

"Vi mennesker er den eneste art som
presterer å forgifte oss selv,
enda vi vet hva vi gjør."Adams slekt tar lydig til seg en utrolig
blanding av helseskadelige gifter,

bare det finnes autoriteter som steilt
påståelig nok gjør gjeldende hvor sunt
og normalt det forgiftede liv
egentlig er.

http://www.naturalnews.com/008511.html

eller ryddigere formatert:
http://100777.com/node/1639

.