Apologetisk Forum

«En liter hvete for en daglønn!»

mhusoy - 29-4-2008 kl 17:52

Johannes' Åpenbaring 6:5-6:

5 Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – en svart hest. Og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden. 6 Og jeg hørte noe som lignet en stemme inne blant de fire skapningene: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.»Begynner vi å nærme oss tiden da disse ordene blir virkelighet, eller er vi der allerede? Hungersnøder har det jo vært opp gjennom historien, for Europas del bl.a. på 1300-tallet, for Norges del f.eks. på starten av 1800-tallet, og for verdens fattiges del, bl.a. de siste årene m.m.

Nå har dette igjen kommet på banen i de allmenne media. Hamstring av ris og annen mat blant rike butikkjeder samt spekulasjoner i verdensmarkedet har ført til drastiske oppganger i prisnivå for helt grunnleggende matvarer for de sultne massene rundt om i verden.

Kanskje vi kan legge merke til at Åp6:6 eksplisitt nevner at det er kornet og ikke oljen og vinen som skal skades? Forbruket av alkohol er jo enormt, ikke bare i den rike verden. Det snakkes mer og mer om at mange personer lider av mangelsykdommer pga. at de nesten bare drikker, men glemmer å spise... Til tross for dette vanviddet er det jo likevel sånn at de aller fattigste i verden igjen blir de som sitter igjen med regninga etter de rikes etegilder.


Hvordan bør vi som kristne ta fatt i dette?mhusoy

Labar - 29-4-2008 kl 20:08

Sitat:
Opprinnelig postet av mhusoy
Til tross for dette vanviddet er det jo likevel sånn at de aller fattigste i verden igjen blir de som sitter igjen med regninga etter de rikes etegilder.

Vet ikke om jeg helt klarer å følge tankegangen din her. Kunne nesten
virke som du mener det er de rikes eksistens som gjør at det fattige
er fattige. I så fall vil jeg be deg forklare meg sammenhengene.

-

mhusoy - 29-4-2008 kl 23:43

Vel, kort fortalt fungerer jo verdens økonomiske system slik at de rike land kjøper billige råstoffer fra de fattige, men selver dyre foredlede varer tilbake. Lagt til det faktum at de fattige land mangler teknologi og infrastruktur til å begynne med, så blir dette bare ytterligere forsterket. Problemet med økonomien er at for mange kun tenker på profitt. Vi som ikke nødvendigvis er pådrivere, sitter likevel igjen med en god porsjon av fruktene, dermed er vi indirekte med på å holde andre nede i fattigdommen.

Men, men...

solbu - 30-4-2008 kl 06:39

Sitat:
Opprinnelig postet av mhusoy
Problemet med økonomien er at for mange kun tenker på profitt.

I tillegg er enkelte vestlige nødhjelpsprosjekter direkte livsfarlige, Med Vilje!
Amerikanske kornfabrikanter har utviklet korn, via genetiske endringer, som vokser raskere og gir mye mer avling enn det noen naturlig kornplante gjør noe sted i verden. Det er bare den lille haken at de kan ikke såes til neste avling. De har endra planten på en slik måte at den vil ikke gro nye planter. Man må pent finne seg i å kjøpe inn mer såkorn fra den amerikanske produsenten om man vil ha avling neste år også, så man kan spise. Det er et par land i Afrika som nekter å ta imot korn som nødhjelp fra USA nettopp på grunn av dette. De vil ha seg frabedt at amerikanske bedrifter bestemmer om de skal få lov til å dyrke sin egen mat. Og de har befolkningen i ryggen.

Det samme har skjedd med mandarinen. Under dekke av at forbrukerne missliker steinene inni, har man modifisert den slik at nå finnes det visst ikke en eneste mandarinplante igjen i verden. Nå heter det Clementiner, og de kan heller ikke såes for å få nye mandarinplanter. Alt må kjøpes av mandarinkartellene.

Nødhjelp my ass.

[Redigert den 30-4-2008 av solbu]

Lexus - 30-4-2008 kl 10:07

Sitat:
Opprinnelig postet av mhusoy
Johannes' Åpenbaring 6:5-6:

5 Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – en svart hest. Og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden. 6 Og jeg hørte noe som lignet en stemme inne blant de fire skapningene: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.»

Begynner vi å nærme oss tiden da disse ordene blir virkelighet, eller er vi der allerede? Hungersnøder har det jo vært opp gjennom historien, for Europas del bl.a. på 1300-tallet, for Norges del f.eks. på starten av 1800-tallet, og for verdens fattiges del, bl.a. de siste årene m.m.

mhusoy


Dette spørsmålet synes jeg dukker opp titt og ofte, og mange undrer seg.
Ja, hva med tiden? Hva med verdensøkonomien? Er der noen som vet hvordan det vil gå?
Ser du etter tegn?
Hva med de profetiske ord da? Er det mange av de som har blitt oppfylt?

Du nevner hungersnøden på 1300 tallet, dette er vel neppe
identisk med den hungersnød Bibelen beskriver?

Tiden
Etter som nå tiden nærmet seg da løftet Gud hadde gitt til Abraham skulle bli oppfyllt, vokste folket og ble tallrikt i Egypt
(Apg.7.17)
Dette er vel et løfte som ennå gjenstår?

Om hungersnøden kan en vel lese i 1.m.41.27 om sju magre kyr som er sju år med sju tomme aks som var svidd av østavinden - sju år med hungersnød som skal komme.

Slik jeg kan forstå dette oppstår hungersnøden på grunn av at det ble folksomt i landet Egypt...: Det ble hungersnød i alle land, men i hele landet Egypt var det brød. 1.m.41.54

Når det blir hungersnød i landet, når det kommer pest, når det kommer brann og rust på kornet, gresshopper og gnagere, når fienden trenger inn i landet og kringsetter byene, når det kommer noen plage eller noen sykdom, - 1.Kong.8.37

Økonomi er et ord som Bibelen b.l.a. nevner som overflod eller stor overflod.
Se, det kommer sju år med stor overflod i hele landet Egypt.
1.m.41.29
Deretter hungersnød.
Ingen skal minnes den overflod som var i landet på grunn av hungersnøden som følger etter for den vil bli meget hård.
1.m.41.31

Hva bunner så dette ut i?
Det sømmer seg ikke for en dåre å leve i overflod. Enda mindre sømmer det seg for en trell å herske over fyrster.
Ord.19.10

Vi må nok se nærmere etter på Sodomas misgjerninger for å se det som kommer: Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning: Overmot.Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre. Men den elendige og fattige hjalp hun ikke. Esek.16.49

Det er nok dårlig håp om å skape rettferdig fordeling av godene i denne verden etter de bibelske utsagn:
For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han har. Matt.13.12, 25.29

Ta dere i vare for havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Luk.12.15[Redigert den 30-4-2008 av Lexus]

Labar - 30-4-2008 kl 16:13

Sitat:
Opprinnelig postet av mhusoy
Vel, kort fortalt fungerer jo verdens økonomiske system slik at de rike land kjøper billige råstoffer fra de fattige, men selver dyre foredlede varer tilbake. Lagt til det faktum at de fattige land mangler teknologi og infrastruktur til å begynne med, ...

Ja, der tror jeg vi er ved noe av problemets kjerne. At mange fattige land manglet ”teknologi og infrastruktur til å begynne med”, men at det skulle kunne skyldes på ”verdens økonomiske system”? Se til Østen. De kom sent i gang, men har i dag tvunget vesten til å tilpasse seg. I så måte kunne en vel nesten si at det er systemet som har reddet både dem og oss. At det ikke har vært den samme utvikling i negerland vil jeg derfor tro har andre grunner enn selve systemet. Tvert i mot så er det jo nettopp dette systemet som i dag gir overskudd til å brødfø både Vesten, Østen og Afrika. Ikke det at alle alltid blir mettet, men uten systemet hadde antagelig mange flere av de svakeste i stedet vært døde. Det er den brutale sannhet – også kalt virkelighet. Det er lov å stikke hode i ørkensanden og drømme, men det er nå tross alt frihandelen som så langt har klart å bringe arbeidets verdier og overskudd til både fattig og rik. Mer ”rettferdige” systemer har vært prøvd, men som dere vet, feilet.

-

Labar - 30-4-2008 kl 17:36

Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Det er et par land i Afrika som nekter å ta imot korn som nødhjelp fra USA nettopp på grunn av dette. De vil ha seg frabedt at amerikanske bedrifter bestemmer om de skal få lov til å dyrke sin egen mat. Og de har befolkningen i ryggen.

Nødhjelp my ass.

Ok. Du gir et godt eksempel på hvordan amerikansk genmanipulering
trigger afrikanere til å ville stå på egne ben. Er ikke det bra da?

En dag gjør kanskje assen din det samme.

-

Everaldo - 30-4-2008 kl 17:53

Frihandel er bra. Men når systemet er fritt stiller det desto større krav til aktørenes egenmoral. Og det er selvfølgelig der det svikter. Du knytter bare ikke betingelser opp mot å hjelpe et menneske i nød, det er totalt moralsk forkastelig (les: Marshallhjelpen). Det samme er det å ha baktanker ved å hjelpe: Hvordan kan jeg tjene på å hjelpe dette mennesket i nød? (les: Genmnipulert korn som ikke kan gjenbrukes.)

Heldigvis er vi i Norge fremdeles naive "snillister" når det gjelder nødhjelp. Vi stiller ikke betingelser, og har ingen baktanker (brodne kar finnes, men det er i alle fall den norske folkesjela).

PS: Å være naive snillister i andre sammenhenger er ikke like bra.[Redigert den 30.4.2008 av Everaldo]

Everaldo - 30-4-2008 kl 17:57

Sitat:

Du gir et godt eksempel på hvordan amerikansk genmanipulering
trigger afrikanere til å ville stå på egne ben. Er ikke det bra da?


Du gir et eksempel på hvordan en moralsk forkastelig handling kan avstedkomme en sannsynligvis utilsiktet positiv virkning. Du ser det problematiske i det?

Labar - 30-4-2008 kl 19:05

Sitat:
Opprinnelig postet av Everaldo
Du gir et eksempel på hvordan en moralsk forkastelig handling kan avstedkomme en sannsynligvis utilsiktet positiv virkning. Du ser det problematiske i det?

Selv har jeg den tro at tankene bak genmanipuleringene på dette område er
de beste, og har derfor litt problemer med å se det moralsk forkastelige.
Ellers vil jeg tro eventuelle lover om kjøp og salg av såkorn er
mer internasjonale enn amerikanske.

En naturlig del av utviklingen med andre ord.

-

mhusoy - 1-5-2008 kl 00:02

Vel, angående amerikansk korn må vi huske at USA er verdens ubestridt ledende matvareprodusent, til og med Kina er liten i forhold til USA på dette området. Når USA bestemmer seg for noe må Afrika pent følge etter... Dette beløper seg forøvrig ikke bare til korn, tenk på all den medisin og teknogi som med vilje blir holdt tilbake fra fattige og syke pga. av at prisene må presses opp (for profittens del)? Det rettferdiggjøres selvfølgelig med at selskapene aldri ville ha utviklet denne medisinen etc. dersom de ikke hadde fått lov til å tjene på det på verdensmarkedet. Men det samme gjenstår uansett, en stor mengde sultne, syke og fattige mennesker som av økonomiske hensyn holdes nede...

Til Lexus: Jeg nevnte hungeren på 1300-tallet, men jeg har ikke sagt at denne er en direkte oppfyllelse av de bibelske profetier. Det var snarere en generell betraktning, som for å nettopp understreke at verden har opplevd både hunger (og annet) opp gjennom historien selv om disse respektive hendelsene ikke har vært de direkte oppfyllelser...

Labar, hva mener du egentlig når du sier "negerland"? Er dette en skjult form for litt avsky vis a vis Afrika, eller er det et eksempel på "frodig" språkbruk?

Everaldo, hva er dine synspunkter på Marshall-hjelpen? Var den moralsk forkastelig? Hvordan? Mener du forøvrig at vi ikke skal stille noen betingelser i forhold til utdeling av nødhjelp? Jeg er forsåvidt enig i at en skal hjelpe alle som trenger, men det må da gå an å bruke fornuften i blant også...

Dersom du kan velge mellom å sende penger til et diktatur (der systemet mest sannsynlig vil rappe hele summen) og et fattig, men friere land, er det ikke da mest rimelig å først gi til det landet som faktisk lar støtten komme de trengende til gode? (Det er vel dessuten også legitimt at f eks vestlige land krever at enkelte diktaturer stopper f eks folkemord etc. dersom de skal motta nødhjelp?)mhusoy

Everaldo - 1-5-2008 kl 12:16

Kritikk av Marshallhjelpen.

Jeg skiller mellom nødhjelp og uhjelp. Nødhjelp er når noen er i ferd med å drukne, og du er i en posisjon hvor du kan tilby hjelp. Da stiller du ikke betingelser, eller?

Uhjelp, av den typen som går over lang tid, er jeg åpen for å knytte betingelser til. Akutte situasjoner, som sultkatastrofer osv. er nødhjelp hvor man må hjelpe uten betingelser.

Når det gjelder det å sende penger til et korrupt land der de ikke kommer frem til de som skulle ha hjelpen, det er hverken uhjelp eller nødhjelp, men bortkastede penger. Hva kan man da gjøre? Hvis man ikke klarer å få hjelpen frem, så er man kort og leit ikke i en posisjon hvor man er i stand til å hjelpe direkte. Da har man mange andre legitime kanaler som kan brukes til å påvirke styresettet i landet. Men ting tar tid, og i mens dør tusenvis. Sånn er livet mange steder.

Labar - 1-5-2008 kl 13:00

Sitat:
Opprinnelig postet av mhusoy
Men det samme gjenstår uansett, en stor mengde sultne, syke og fattige mennesker som av økonomiske hensyn holdes nede...

Det blir litt med ”verdens økonomiske system” som med velstansutviklingen i Norge de siste tiår. Forskjellene blant folk er blitt større, men felles for alle er at de er bedre tjent med utviklingen enn de ville vært uten. Synes derfor det blir litt feil å si at noen ”av økonomiske hensyn holdes nede”. Fordelingen kunne vært bedre, men sannheten er at systemet løfter oss alle.

-