Apologetisk Forum

Profecy of the Century

Bror - 22-4-2008 kl 01:00

Legger ved et par "snutter" som inneholder tolkninger fra Johannes Åpenbaring vedrørende dyret som forfører hele verden. Her på forumet synes det å være forholdsvis brei støtte for reformatorenes tolkninger av hvem antikrist er.

Det er min oppfatning at profetier vil bli forstått når de utfolder seg. Så i dette tilfellet vil eg være forsiktig både å avskrive dette senario som her framstilles med en viss sikkerhet, samtidig som eg er skeptisk. Hva mener dere?

1) http://www.youtube.com/watch?v=QUH4fu4NheQ&feature=relat...

2) http://www.youtube.com/watch?v=e4QHrDYX9KI&feature=relat...

[Redigert den 22-4-2008 av Bror]

Everaldo - 22-4-2008 kl 12:23

Et meget godt forsøk. Cluet er altså at den forrige paven, Johannes Paul II, er den 6. kongen i Åp 17:10, den som "er nå". Han skal så gjenoppstå og komme tilbake som den 8. kongen, Antikrist. Jeg må si jeg synes det høres spekulativt og tvilsomt ut. Men hvis så er tilfelle, så skjer det om ikke så mange år, så vi får se.

Mitt ankepunkt mot denne utlegningen er at når det står i Åp 17:10 at "Den ene er nå", så peker "nå" mot vår tid, regjeringstiden til Johannes Paul II, for at profetien skal stemme med utlegningen. En normal forståelse av "nå" er imidlertid at det er på den tiden Johannes mottar synet. Hvis det likevel er riktig, så betyr det at Johannes er tatt med til vår tid hvor han så fikk dette synet, og "nå" betyr relativt til den tiden Johannes er tatt med til. Er det dekning noe sted for en slik påstand? Og hva skulle poenget være med det?

mhusoy - 22-4-2008 kl 17:39

Interessante vidoer. Jeg har naturligvis sett og hørt liknende før. Det er jo ikke mangel på slike teorier blant bekymrede protestanter.

Jeg vil nødig uttale meg for selvsikkert om oppfyllelsen av slike profetier, men jeg er med på at det nok kan ligge noe i teoriene om Romerkirken og Paven. Vi får se. Det viktigste for meg er å konsentrere meg om å spre evangeliet til folket, så får Gud ordne opp med sin plan for verdens undergang.


mhusoy :)

Livlig debatt hos John Ankerberg.

Bror - 24-4-2008 kl 14:51

Her er en aktuell og livlig debatt mellom Dr. Martin og jesuittprest og professor Mitchell Pacwa under temaet "Was Peter the first Pope?"

Dette stoffet er klart mindre spekulativt en begynnelsen av denne tråden.

1) http://www.youtube.com/watch?v=bR5mMPm6W3o&feature=relat...

2) http://www.youtube.com/watch?v=sEMnOBjTp84&feature=relat...

3) http://www.youtube.com/watch?v=tM8TAmn8zeM&feature=relat...

4) http://www.youtube.com/watch?v=JaEixsqsZD8&feature=relat...

5) http://www.youtube.com/watch?v=dGyR0ROT4j4&feature=relat...[Redigert den 24-4-2008 av Bror]