Apologetisk Forum

Den store horen = Troløse Israel

IHS - 13-4-2008 kl 14:43

Den store horen = Troløse Israel
Dyret = Romeriket
Dyrets hoder = Romerikets keisere

Bruden = Det nye Israel
Lammet = Brudgommen Jesus Kristus

Den første oppstandelsen er åndelig
De tusen år har begynt

[Redigert den 13-4-2008 av IHS]

Labar - 13-4-2008 kl 14:53

Det ”Troløse Israel” og ”Det nye Israel”?
Hva er forskjellen?

-

IHS - 13-4-2008 kl 15:01

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Det ”Troløse Israel” og ”Det nye Israel”?
Hva er forskjellen?


Forskjellen er at det gamle Israel var troløst (hadde keiserne til konge) Mens det nye Israel var/er trofast og har Jesus Kristus til konge.


[Redigert den 13-4-2008 av IHS]

Labar - 13-4-2008 kl 15:06

Ok. Det gamle og de nye, men hva med staten Israel av i dag?

IHS - 13-4-2008 kl 15:55

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Ok. Det gamle og de nye, men hva med staten Israel av i dag?


Det gamle Israel er et over tre tusen år gamelt folk

Det nye Israel er to tusen år gamelt folk

Staten Israel er et 60 år gamelt land med samme navn. Befolkningen i dette landet er det gamle Israels etterkommere, kun en liten del av befolkningen er det nye Israels etterkommere.
[Redigert den 13-4-2008 av IHS]

Viking - 13-4-2008 kl 18:04

Sitat:
Opprinnelig postet av IHS
Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Ok. Det gamle og de nye, men hva med staten Israel av i dag?


Det gamle Israel er et over tre tusen år gamelt folk

Det nye Israel er to tusen år gamelt folk

Staten Israel er et 60 år gamelt land med samme navn. Befolkningen i dette landet er det gamle Israels etterkommere, kun en liten del av befolkningen er det nye Israels etterkommere.

[Redigert den 13-4-2008 av IHS]


Hvor er Israel og Juda? Gud velsignet Abraham, Isak og Jakob, folket skulle bli stort? Når Gud lover holder Han det Han lover, ikke sant?

Jakobs sønner (de 12 stammehøvdingene, Juda, Ruben, Simon o.s.v.) fikk mange barn. Tenk deg (tenkt tilfelle kommer) hvis hver av sønnene fikk fire barn hver (i snitt) over en del generasjoner:


Sitat:

1. gen.= 48 (12 sønner x 4 barn)
2. gen.= 192
3. gen.= 768
4. gen.= 3072
5. gen.= 12288
6. gen.= 49152
7. gen.= 196608
8. gen.= 786432
9. gen.= 3145728
10.gen= 12582912


10 gen. er ca. 250 år. Fillern, hvor ble de av???? Har Gud tatt feil? Eller er det bare vi som ikke helt har forstått hva som har skjedd?

Ikke bare skulle de bli mange, de skulle bli rike, mange konger skulle utgå fra Judah og septeret skulle aldri vike.

Løsningen ligger der.

Det fysiske Israel og Juda eksisterer den dag i dag i hopetall. Hvem, hva og hvor - ser ikke skogen for bare trær!

Hvor er de?

IHS - 13-4-2008 kl 20:12

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Sitat:
Opprinnelig postet av IHS
Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Ok. Det gamle og de nye, men hva med staten Israel av i dag?


Det gamle Israel er et over tre tusen år gamelt folk

Det nye Israel er to tusen år gamelt folk

Staten Israel er et 60 år gamelt land med samme navn. Befolkningen i dette landet er det gamle Israels etterkommere, kun en liten del av befolkningen er det nye Israels etterkommere.


Hvor er Israel og Juda? Gud velsignet Abraham, Isak og Jakob, folket skulle bli stort? Når Gud lover holder Han det Han lover, ikke sant?

Ikke bare skulle de bli mange, de skulle bli rike, mange konger skulle utgå fra Judah og septeret skulle aldri vike.Det gamle Israel er ødelagt, alle løfter oppfylles i det nye Israel !

Viking - 13-4-2008 kl 23:16

Nå er det en gang slik at de profetier som er gitt av Gud via Jeremiah, Ezekiel m.fl. går på det fysiske Israel og Juda, ikke på et åndelig Israel.

Dkk vil nok gjerne ha det til at fysiske Israel er forkastet og tilintetgjort. Men Gud har lovet Jakob noe som Gud holder, ikke for at folket fortjener det, men for at Gud holder sitt ord og løfte.

Gud straffet Israel og Juda, spredde dem blandt hedningene, men har lovet å føre dem tilbake. Ikke bare gjemte Han sitt folk for dkk, men de mistet sin identitet i tillegg. De fleste vet ikke at de er etterkommere av Jakob.

Labar - 14-4-2008 kl 00:20

Viking

Opprinnelig ble navnet Israel gitt til patriarken Jakob da han kjempet med
Gud og bad om nåde (1 Mos 32,28 og Hos 12,4f). Nåden er ikke fysisk,
men åndelig å finne i Kristus – ”lovens ende og mål” (Rom 10,4).[Redigert den 14-4-2008 av Labar]

Everaldo - 14-4-2008 kl 05:31

Hvor er løfteslandet som ble lovet? Det er gitt til Jesus Kristus. Han er arvingen etter Abraham. Riket mottok han av Faderen etter oppstandelsen. Dette riket er løfteslandet.

Viking:
Løftet ble gitt til Abraham, så til Isak. Men Abraham hadde mange andre barn, disse ble holdt utenfor løftet.

Så ble løftet gitt videre, ikke til alle Isaks etterkommere, men kun til Jakob. Du ser det er utvelgelse her hele veien.

Videre ble det innført omskjærelse. Kun de som lot seg omskjære var omfattet av løftet, de andre ble kuttet ut, de hadde brutt pakten (1M 17:14). Mer utvelgelse.

Så kommer noe interessant: Utlendinger, altså ikke etniske etterkommere av Abraham, de fikk del i pakten og løftene ved å la seg omskjære! (1M 17:12).

Senere sier Gud, i Jer 4:4, at det ikke er fysisk omskjæring han ønsker, men åndelig:

Sitat:
(Jer 4:4) Omskjær dere for Herren og ta bort hjertets forhud, Judas menn og Jerusalems innbyggere! Ellers skal min harme fare ut som ild og brenne, uten at noen slokker, for deres onde gjerningers skyld.


Faktisk ble løftet gitt kun til de som også var omskjært på hjertet, altså åndelig. Dette er altså ikke et prinsipp som ble innført i NT, men har vært hele tiden. Løftet har alltid gått videre til troens barn.

Viking - 14-4-2008 kl 08:09

Sitat:

37:12 Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord GOD; Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land of Israel.

37:13 And ye shall know that I am the LORD, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves, 37:14 And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land: then shall ye know that I the LORD have spoken it, and performed it, saith the LORD.!! Det taler for seg.


Sitat:

37:15 The word of the LORD came again unto me, saying,

37:16 Moreover, thou son of man, take thee one stick, and write upon it, For Judah, and for the children of Israel his companions: then take another stick, and write upon it, For Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel his companions:

37:17 And join them one to another into one stick; and they shall become one in thine hand.[Redigert den 14-4-2008 av Viking]

Viking - 14-4-2008 kl 22:35

Hvis en har en liten peiling på hvem Israel er så finner en også ut hva horeriet består av. Nesten hele verden er på avveier og tilber babylons datter/dkk produktet.

Israel forlot Gud, vannhelliget Sabaten og Herrens rettsregler. Det fysiske Israel er dere folkens, Norden, nordvest europa bl.a..

Viking - 15-4-2008 kl 21:47

Et lite bidrag fra Brit-AM forumet:

Sitat:

Didrik Saemundsson: Tanais or Troy?
Thanks for Brit-Am,

I have now found two clues I want to share.

In many very old annals before Iceland was
founded. The Brittish Islands have one island
that is farthest north, six days sailing.
According to my opinion it can only be Iceland.

The second.
I could never puzzle together the statement of
Snorri Sturluson that we came from Troy but river Tanais (Tanakvísl).
Until I read that the symbol of Troy was the
eagle Zeus was sometimes with eagle and sometimes with serpent (Dan?).
We know that Sarmatans came from Iran and were
living at Tanais [on Don River estuary], and
comes accurately after the Babylon release.
If both are Israeli tribes with this connection
(wise old men at each location that knows the
roots and teach it. Then the connection is not
ununderstandable and it also explains the bands
to upper Moesia [ca. Serbia] where the Herui
[now in Southwest Sweden] seems to have come from.
With my best regards
Ingileif

See maps of Moesia and Europe:
http://britam.org/now/1131Now.html#Didrik