Apologetisk Forum

Den treenige Gud!

KJELL - 14-2-2008 kl 08:46

Den treenige Gud!

Dette er ikke gått for vår menneskelige forstand å forstå, men vi kan tror det er en absolutt sannhet i Guddommen.

Vi kan si det på denne måte at Far er Gud Sønnen er Gud Ånden er Gud.

Far er ikke sønn, sønn er ikke Far, Far er ikke Ånden og Ånden er ikke Far elle Sønn de er tre personer i en Guddom!

Kjell

[Redigert den 14-2-2008 av KJELL]

[Redigert den 21-2-2008 av KJELL]

Lexus - 14-2-2008 kl 17:21

Sitat:
Opprinnelig postet av KJELL
Den trenige Gud!

Dette er ikke gått for vår menneskelige forstand å forstå, men vi kan tror det er en absolutt sannhet i Guddommen.

Vi kan si det på denne måte at Gud er far, Gud er Jesus og Gud er Ånden.

Far er ikke sønn, sønn er ikke Far, Far er ikke Ånden og Ånden er ikke Far elle Sønn de er tre personer i en!

Kjell


Du mener sikkert treenigheten, og da er vi inne på det virkelig store bibelbilde med dets billedspråk.

Gal.4.7: Så er du ikke lengre trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud.

KJELL - 21-2-2008 kl 08:29

Jeg tror ikke på tre Guder jeg tror på en Gud som er Far, Sønn og Ånd.
Dette er altså livdsviktig for oss troende å tro, for at vi kan fungere som troende mennesker!

Lexus - 21-2-2008 kl 17:38

Det er nok slik at det bare finnes en Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs.

Det er sværtsjeldent jeg ser noen stille spørsmålstegn om hvem Gud i realiteten er, hvem er han, siden han først får benevnelsen "Far" deretter "Sønn" og så til slutt "Den Hellige Ånd?
Kan en se en slags utvikling her?
Finnes der noen knagger i mitt forrige innlegg i denne tråden?
Finnes der svar på hvor Gud stammer fra?
Og finnes der svar på evigheten når den trådte inn?

Lexus - 22-2-2008 kl 09:57

Sitat:
Opprinnelig postet av KJELL
Den trenige Gud!

Dette er ikke gått for vår menneskelige forstand å forstå, men vi kan tror det er en absolutt sannhet i Guddommen.

Vi kan si det på denne måte at Gud er far, Gud er Jesus og Gud er Ånden.

Far er ikke sønn, sønn er ikke Far, Far er ikke Ånden og Ånden er ikke Far elle Sønn de er tre personer i en!

Kjell


Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Det er nok slik at det bare finnes en Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs.

Det er svært sjeldent jeg ser noen stille spørsmålstegn om hvem Gud i realiteten er, hvem er han, siden han først får benevnelsen "Far" deretter "Sønn" og så til slutt "Den Hellige Ånd?
Kan en se en slags utvikling her?
Finnes der noen knagger i mitt forrige innlegg i denne tråden?
Finnes der svar på hvor Gud stammer fra?
Og finnes der svar på evigheten når den trådte inn?Sitat:

Gal.4.7: Så er du ikke lengre trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud.Innsetter Gud seg selv?
Jammen gjør han ikke det, etter å først ha vært trell, opphører trelldommen, han blir så sønn og arving til Guds rike. Når han så får riket er han Gud.

I Apokryfene 4.Esra,27 sier Gud:
Det kan se ut som dere har forlatt meg, men det er dere selv dere har forlatt.

Sterke og overbevisende ord - når det ser ut som de har forlatt Herren, er det dem selv de har forlatt er Herrens ord til Jakob som i virkeligheten er Israel (1.m.32.28)
Det er altså Jakob som blir Gud, etter at de har omvent seg.
Dette kalles skapelsen av det hellige, eller som Luk.1.35 sier det:

Engelen svarte og sa til henne (Maria): Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.

Men det skjer ikke før trelldommen er over, 2.m.2.23:
Da lang tid var gått, døde kongen i Egypt. Israels barn sukket over sin trelldom og klaget, og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. - Nei - det var til dem selv dem ropte - det var jo dem selv de hadde forlatt…

Esra 9.8-9:
Men nå, for et lite øyeblikk, er nåde (nådens og frelsens dag i endetiden) blitt oss til del fra Herren vår Gud, så han har spart og frelst en rest av oss og gitt oss et fotfeste på sitt hellige sted, for at vår Gud (dem selv) kunne la våre øyne lyse og gi oss ny livskraft i vår trelldom.
For treller er vi! Men vår Gud (dem selv) har ikke forlatt oss i vår trelldom. Han har latt oss finne nåde hos Persias konger, så de gav oss ny livskraft til å bygge opp vår Guds hus og gjenreise det som lå i ruiner. Og de gav oss et trygt bosted i Juda og i Jerusalem.

Jer.30.8:
Og det skal skje på den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, da vil jeg bryte hans åk og ta det av din nakke. Dine bånd vil jeg rive i stykker, og fremmede skal ikke lenger holde deg i trelldom. (Jer.34.9: så enhver skulle gi sin trell og sin trellkvinne fri, om de var hebreere, så ikke noen skulle holde sin jødiske bror i trelldom.)

Og Gud talte slik: Hans ætt skal leve som utlendinger i et fremmed land. Folket der skal holde dem i trelldom og mishandle dem i 400 år. (Apg.7.6)

Gal.4.22-26:
Abraham hadde to sønner: en med trellkvinnen og en med den frie kvinne.
Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, mens den frie kvinne ble født pga. løftet.
(1.m.17.19: Sara skulle føde Isak og opprette en evig pakt med ham - her fødes også evigheten… Isak betyr: Han ler… se fasit - Salm.2.4)
I dette ligger en dypere mening. For disse to kvinner er to pakter. Den ene er Hagar.
Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn.
Men det Jeusalem som er der oppe er fritt (den frie kvinne Sara), og det er vår mor


Og hvor kommer Gud fra?

Gud kommer fra Teman, Den hellige fra Paran-fjellet. Sela* Hans prakt dekker himmelen, og jorden er full av hans herlighet. (Hab.3.3)
* Sela er Jerusalem, Jos.18.28

Hvordan kom Gud dit?
I Taphanhes skal dagen bli mørk, når jeg bryter i stykker Egypts åk, og det er ute med dets stolte makt. Selv skal det dekkes av en sky, og dets døtre skal gå i fangenskap.
(Esek.30.18)
Legg merke til knaggen “Sky” den går igjen også på en slik dag hvor torden og lyn og basunlyd lyder, 2.m.19.16.

Israels barn brøt opp og drog i dagsreiser fra Sinai ørken, og skyen senket seg ned i ørkenen Paran. (4,m.10.12)
Her skapes den frukt som Herren har etterlengtet så lenge av sitt folk (seg selv):
De gikk av sted og fant Moses (far til mange) og Aron og hele Israels menighet i ørkenen Paran, i Kades. Og de gav dem og hele menigheten beskjed om hva de hadde sett, og viste dem landets frukt. (4.m.13.26)
[Redigert den 22-2-2008 av Lexus]

KJELL - 22-2-2008 kl 22:20

Gud er felles navnet på Guddommen som er Far, Sønn og Ånd.
Der er ikke en Gud som er Gud med tre andre personer,
Disse tre personer er Gud guddommelig har samme vesen ikke samme vesen Gud i den forstand at det er en fjerde person!

kjell

ydmyk - 24-2-2008 kl 22:53

Sitat:
Opprinnelig postet av KJELL
Den treenige Gud!Vi kan si det på denne måte at Far er Gud Sønnen er Gud Ånden er Gud.

Far er ikke sønn, sønn er ikke Far, Far er ikke Ånden og Ånden er ikke Far elle Sønn de er tre personer i en Guddom!


jeg har også reflektert over dette temaet ,men jeg tror Gud er en Guddom !

Derfor tror jeg ikke vi skal være så modige å prøve å veldig detalj forklare noe så Hellig og samtidig må innrømme er et vanskelig tema.

Vi kan komme i fare for å tukle med hellige ting som vi ikke egentlig forstår rekkevidden av.

Ja Gud er en Guddom! , Guddomen består av Faderen ,sønnen og den hellige Ånd


Ikke alt jeg skjønner rekkevidden av ,tror det ofte er best å godta Bibelens forklaring!


[Joh 14:9
9 Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?[Redigert den 24-2-2008 av ydmyk]

en kultisk påståelighet...

Praxis - 25-2-2008 kl 01:19

Sitat:

Derfor tror jeg ikke vi skal være så modige å prøve å veldig detalj forklare
noe så Hellig og samtidig ... et vanskelig tema.

Vi kan komme i fare for å tukle med hellige ting som vi ikke egentlig forstår rekkevidden av.

Ikke alt jeg skjønner rekkevidden av, tror det ofte er best å godta
Bibelens forklaring!Enig i dette, det er nettopp en ydmykhet som er på sin plass -
å ikke bli overklok.
Skal prøve å utvikle det litt nærmere siden, men
regner fusk på dette planet som et skjebnesvangert karakteristisk
trekk i kirkeverkets tidlige frafallshistorie --

og kjennetegnes en del nyere kultisk påståelighet på samme vis.

'her tilrådes edruelighet'.

Sitat:

"Vær ikke altfor rettferdig og te dig ikke overvettes vis!
hvorfor vil du ødelegge deg selv?" (Ords 7:16)

"Gud skapte menneskene slik de skulle være,
men de prøver så mange slags påfunn."


Og her tok man opp et kjent, nokså stygt eksempel på det motsatte,
en dogmefestet migrene av teologisk hovmodssynd:

http://forum.apologetisk.net/viewthread.php?tid=2046

Lexus - 25-2-2008 kl 17:13

Den kristne lærdom at Gud er et vesen i tre væremåter eller i personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er det som danner grunnlaget for treenighetslæren som er utformet av oldkirkens teologiske begrep “Trinitas”, innført i teologi av Tertullian.

Jeg anser at det må ligge til rette en grunn for å kunne se Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd som en guddom, og at det må dannes et grunnlag for dette i De Hellige Skrifter.

La oss se om skriften kan gi noe svar på dette, og vi kan gå ut fra de to ordene: Vår Herre, som blir brukt om Jesus Kristus i 1.Tim.1.12

Fra 2.Pet.1.2:
Nåde og fred bli dere til del i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre:

Her er Gud og Jesus nevnt som vår Herre, altså er de likestilt til å være vår Herre, og i kun Åp.4.11 er vår Herre nevnt som Gud i samme vers, nevn som "vår Herre og Gud."

Vi skal heller ikke glemme at Jesus ikke tok det for et røvet bytte å være Gud lik da han var i Guds skikkelse, men senere gav avkall på denne tittelen da han tok en tjeners skikkelse på seg og kom i et menneskes liknelse og i sin ferd var funnet som et menneske. (Fil.2.5-7)

Herom er å lese om Menneskesønnen.

Dette innebærer jo at da han kom i den menneskelige skikkelse ble offer for alle de ulemper som et menneske har, nemlig kjødet som er født skrøpelig:

Rom.1.3: om hans Sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ætt.
(Verset henviser direkte til Jes.11.1: En kvist skal skyte fram av Isais rotskudd som hos Esek.17.4-6 viser til kvisten som brytes fra toppen av sedertreet og blir til et piletre og ble til et vintre, det er Jesus, Joh.15.5
Verset henviser også til når dette skal skje gjennom henvisning til 2.Sam.7.12ff:
Når dine dagers tall blir fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager.
Men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike plassen for deg.
Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid.)

Og som Rom.7.5 sier: For da vi var i kjødet, ble de syndige lyster vekket ved loven, og de virket slik i våre lemmer at vi bar frukt for døden.

(Om det å bære frukt for døden, det innebærer først og fremst en gave: Ikke så at jeg trakter etter gaven. Men det jeg trakter etter, er frukten av den, som rikelig skal komme dere til gode. Fil.4.17, jeg mener nok å skulle anta at dette handler om det evige liv, for den siste fiende for oss mennesker som blir tilitetgjort er døden. 1.Kor.15.26)

Og om disse lemmer blir det sagt: Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Langt derifra! (1.Kor.6.15)

Nå sier jo Kol.2.9: For i ham (Kristus 8) bor hele guddommens fylde legemlig.

Og verset henviser til Joh.1.14: Og ordet ble til kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Dette verset har en direkte tilknytning til Jesus da ha han var i Guds skikkelse - Fil.2.6

Og også Joh.14.10 sier det direkte: Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ord jeg taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger.

Så er det altså ingen tvil, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er et, men det er ikke samtidig, men i tid… og så får tiden tale for seg selv.

Lexus[Redigert den 25-2-2008 av Lexus]

KJELL - 25-2-2008 kl 21:42

Sitat:
Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus

Så er det altså ingen tvil, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er et, men det er ikke samtidig, men i tid… og så får tiden tale for seg selv.

Lexus
[Redigert den 25-2-2008 av Lexus]Kan du utdype dette med tiden noe mer,? jeg tror at alle er der samtidig og at de er nærværende med hverandre hoe de måtte være.
Den eneste gang det kan ut for at de ikke var det var når sønnen hang på korset!

Lexus - 26-2-2008 kl 15:01

Sitat:
Opprinnelig postet av KJELL
Kan du utdype dette med tiden noe mer,? jeg tror at alle er der samtidig og at de er nærværende med hverandre hoe de måtte være.
Den eneste gang det kan ut for at de ikke var det var når sønnen hang på korset!


Ja, jeg kan utdype tiden noe mer, og som sagt så finnes der en tid for alt sammen og som hos Pred.3.17 er beskrevet slik: Da sa jeg i mitt hjerte: Gud skal dømme den rettferdige så vel som den gudløse. Hos ham er det fastsatt en tid for alt som skal skje og for alt som skal gjøres.

Det tar tid for såkornet og vokse opp - som er en lignelse på det hellige som skal vokse opp fra menneskeheten:
Matt.13.22: Den som ble sådd blant torner, er den som høster ordet, mens tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt.

Gal.4.4-7: Men da tidens fylde kom utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper Abba, far!
Så er du da ikke lengre trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud.

Dersom du tar en titt et par vers forut for dette - vers 2, vil du kanskje forstå!? :
Han som står under formyndere og forvaltere til den tid som hans far før har FASTSATT
3 Slik var det også med oss da vi var umyndige, vi var trellbundet under verdens barnelærdom.

Og hva betyr så dette? Er ikke den fastsatte tid endetiden? Er ikke barnelærdommen lærdommen om Kristus?
Heb.6.1: La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.

For å fatte dette er vi trellbundet under verdens barnelærdom om Kristus som egentlig ikke er noen lærdom i det hele tatt, men et tomt bedrag:
Kol.2.8: Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus. (men før)

Dette viser til at vi som lever i denne tiden før Kristus kommer, lever etter et tomt bedrageri om at Jesus allerede har kommet til verden, hengt på korset og avlidd døden for våre synder som vi jo fortsatt lever i, hvordan kan det gå til?
Det hele er jo en stor vits hvis Kristus skulle komme til verden for å borta synden, og så fortsetter vi å leve i den som om ingenting skulle ha hendt?

Jesus sier jo at han ikke er av denne verden, så da må vi vel vente på den neste før vi kan stifte bekjentskap med ham.

Det finnes et ordtak som sier at tiden læger alle sår, og slik er det og slik blir det.
Jesu død på korset er ikke annet enn symbolikk for det som vi i dag kaller for etnisk rensing:
For Syrias hode er Damaskus, og Damaskus hode er Resin, og om sekstifem år skal Efra’im være knust, så det ikke er et folk lenger. (Jes.7.8)

Så sier 1.Pet.2.10 om dette folket som ble knust:
Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.

Å bli knust som folk er det samme som mørket som kommer over dette folk, og er en annen beskrivelse av barnelærdommen om Kristus, som igjen er en beretning om hvordan Kristus opphav ble til:

Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys. (1.Pet.2.9)

Hva tiden angår kan du jo ta en titt på slutten av tråden “Ildsjøen, den annen død” hvor Guds lovnad kommer fram om å la tiden gå tilbake ti trinn tilbake på soluret.
Dette betyr i virkeligheten at tiden blir reversert og vi vil kunne ta i bruk en ny jord som fra før er blitt ødelagt.
Det har allerede hendt, men for at denne revolusjonen skal kunne gjennomføres for alle, vil dette måtte gjentas syv ganger.
Bibelen er helt bevisst på at den tiden som har gått vil gjenta seg:
Pred.11.1: Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen.
Verset har selvsagt også en dypere betydning.

Og om Kristus blir det sagt:
1.Pet.1.20: Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidens ende.

Skulle ikke dette være bevis nok når han kommer?
La oss definere verset til minste detalje:
1. Han var forut kjent
2. Før verdens grunnvoll ble lagt
3. For deres skyld er han blitt åpenbart ved tidens ende.

1. Vi kjenner hans navn gjennom Ordet som er Bibelen, og i begynnelsen var Ordet og Ordet var Gud. Vi har altså bare ordet på at Ordet skal bli til kjød og ta bolig iblant oss (Joh.1.14) som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
Det var nemlig bare Ordet som var Gud, (Joh.1.1) altså fantes på denne tid Gud ennå bare på papiret som det skrevne Ord.
Altså finnes Gud og Jesus på papiret enda, men blir ikke åpenbart for oss før ved tidenes ende.
(se øverst: Hos ham er det fastsatt en tid for alt som skal skje og for alt som skal gjøres.)

At han forut var kjent betyr ikke at vi gjenkjenner ham, for skriften sier nemlig at vi kjenner ham ikke:

Matt.17.12: Men jeg sier dere at Elias allerede er kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham det som de ville. Slik skal også Menneskesønnen lide under dem.

Joh.1.10: Han var i verden, og verden er blitt ved ham, og verden kjente ham ikke.

(Tenk, det folk som verden alt har utryddet for lenge siden, der overlevde en rest som reddet verden og satte tiden på den tilbake igjen, slik at vi på nytt får oppleve det som skjedde, de lever blant oss men vi vet ikke hvem de er.)

Joh.1.31: Og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, deror er jeg kommet og døper med vann. (denne åpenbaringen skulle skje ved tidenes ende, 1.Pet.1.20)

For å bringe det hele på det rene gjentar jeg nok en gang:

Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, vi så ham (verdens barnelærdom om Kristus) men han hadde ikke utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. (Jer.53.2)

Dette var en konsekvens av at da Jesus første gang tok Guds skikkelse bare tenkte på sitt eget gagn av den gaven han hadde oppnådd - evig liv. (Fil.2.4-7)
Han gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, og hans ferd ble et menneskes ferd - en Sønn fra Davids ætt som kom i kjød (Rom.1.3) som igjen viser til kvisten (Jes.11.1)

Konklusjon - vi kjenner ham ikke - vi har heller ikke behag i ham enda, for med tiden skal han bli slengt bort som en foraktet kvist (Jes.14.19): Du ligger dekket av drepte av dem som er gjennomboret av sverdet og kastet ned i en steingrav - lik et nedtråkket åtsel. (Dette er nok en illustrasjon av Jesu død på korset som er en ren symbolikk for kristendommens vugge, verdens barnelærdom om Kristus)

2. Før verdens grunnvoll ble lagt - ordet før indikerer også tid -
For ingen kan bygge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus, 1.Kor.3.11.
Altså var Jesus kjent før han selv ble verdens grunnvoll - nemlig seg selv - her står det faktisk at Jesus var kjent før han fikk sitt navn Jesus Kristus - en verdens barnelærdom som mennesker enda ikke forstår noe av, så det blir til et tomt bedrag.

3. For deres skyld er han blitt åpenbart ved tidens ende -
Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet.. (2.Pet.2.2)
(Jesus gjorde vann om til vin, Joh.4.46 - de vann som du så der skjøgen sitter, er folk og skarer og nasjoner og tungemål, Åp.17.15 , og vinen er en spotter, Ord.20.1)

Og Jesus sier om den tjeneste han utførte i den tid han var i en tjeners skikkelse før han fikk navnet sitt, 1.Tim.1,12-13: Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Jesus Kristus, vår Herre, at han aktet meg tro, idet han satte meg til tjeneste,
(her snakker Jesus om seg selv i annen person) enda jeg før var en spotter og voldsmann. Men jeg fikk miskunn, fordi jeg handlet uvitende i vantro.

Jesus vil bare åpenbare seg en gang og det er ved tidens ende, når Jesus dør på korset er det et symbol på et folks utslettelse: Dom.21.3: De sa: Herre, Israels Gud, hvorfor har dette hendt Israel at det i dag må savnes en hel stamme av Israel?
Men en rest skal bli igjen, en rest skal omvende seg , en rest av Jakob (det er Israel, 1.m.32.28) til den veldige Gud. (Jes.10.21)

Denne rest er det som blir til Jesu lemmer, som finner en utvei på det som kommer til å skje, så rett blikket frem og så på det som kommer.

Lexus

KJELL - 26-2-2008 kl 23:55

Vi kan vel si at evigheten og tiden høre Gud til og at vi mennesker og denne skapte verden er i tiden.
Da har vi både begynnelsen og slutten av tiden hos Gud og er fredig.
Derfor er det at gud må forholde seg til tiden når det gjelder oss mennesker fordi vi er tid mennesker.
Men for Gud er tusen år son en dag og en dag som tusen år!
Gud vet også om hvem som er skrevet i livets bok der ble jeg skrevet inn før verdensgrunnvoll ble laget.

KJELL - 27-2-2008 kl 00:03

Treenigheten
Sal 45,7-8 Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. 8 Du elsker rettferd og hater ugudelighet; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

Her er det ganske klart at det er to Guder det tales om.
Da må Jesus snakke om hans far som gud og han omtaler og seg selv her!

Lexus - 27-2-2008 kl 12:14

Sitat:
Opprinnelig postet av KJELL
Treenigheten
Sal 45,7-8 Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. 8 Du elsker rettferd og hater ugudelighet; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

Her er det ganske klart at det er to Guder det tales om.
Da må Jesus snakke om hans far som gud og han omtaler og seg selv her!


Sitat:
Opprinnelig postet av KJELL
Gud er felles navnet på Guddommen som er Far, Sønn og Ånd.
Der er ikke en Gud som er Gud med tre andre personer,
Disse tre personer er Gud guddommelig har samme vesen ikke samme vesen Gud i den forstand at det er en fjerde person!

kjell

Er litt usikker på hva du egentlig mener å tro på, hvor mange guder mener du egentlig det finnes ? Jeg mener da Gud med stor forbokstav, alle andre som måtte kalle seg gud i konkurranse med Abrahams, Isaks og Jakobs Gud i Bibelen er skrevet med liten forbokstav. Derfor er det poengtert i det verset du gjenga:

Sal 45,7-8 Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. 8 Du elsker rettferd og hater ugudelighet; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

Og disse andre guder blir i forhold til Gud en ugudelighet, og det er med rette for mens de andre guder bare er avbilder av stein og tre, er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud sprunget ut fra “Tornebusken”

Mark.12.26: Men når det gjelder de døde, at de oppstår, har dere ikke lest i Moseboken, i fortellingen om tornebusken, at Gud talte til ham og sa; Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!

Dette betyr jo ikke at det her må være snakk om tre guder slik at de hadde hver sin, men at der kun var èn Gud som de alle tre trodde på, og mens de andre guder som ikke er guder av stein og av tre, var disse tres Gud en Gud som gjorde store gjerninger.

Når det så gjelder disse store gjerninger, er dette noe som hører vår fremtid til, men for Gud er det allerede gjort*, og er bare en gjentakelse, men for oss er dette fremtid for disse store gjerninger består blant annet i å gjenskape himmel og jord slik at det blir en ny himmel og en ny jord. Han gjenoppvekker da også de døde, og det gjør han da han fremstår ut av “Tornebusken” som ikke brant opp.
Med andre ord: Tornebusken = Gud (2.m.3.4), som fremstilles som Jakobs rest - en tjener for menneskene - et menneske - en menneskesønn - et barn - Israels barn - et guttebarn - en sønn - Menneskesønn - når evig liv oppnås - Hellig Ånd/Salvet = Jesus.
(For liksom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. (1,Kor.12.12)

*Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. (Joh.17.11)

At tornebusken ikke brant opp har sin årsak i den rest som skal bli igjen av Israel (Jakob) når det blir ødelagt og blir til en ørken (Jes.6.11), og tornebusken måtte flytte til Libanon. (Dom.9.14-15 og 2.Kong.14.9> Esek.26.2)

Men at Gud var i tornebusken betyr ikke at han var fullt utviklet enda:
Luk.6.44: For hvert tre kjennes på sin egen frukt. En sanker jo ikke fiken av tistler, heller ikke plukker en druer fra tornebusker.

Dette betyr at utviklingen til å bli Gud fortsetter, Hos.9.10: Som druer i ørkenen fant jeg Israel (Jakob), som den tidligste frukt på et fikentre i dets første tid så jeg deres fedre. Men da de kom til Ba’al - Peor, viet de seg til avgudsdyrkelse og ble avskyelige liksom den de elsket.

Her ser du at frafallet kommer som Dan.9.24 skriver om og den tilmålte tid for det.
Og de blir til hedninger, og så lenge som de er hedninger, like lenge skal Jerusalem ligge nedtrådd inntil hedningefolkenes tider er til ende (Luk.21.24) Det er sytti år: Sak.1.12, Dan.9.2
Og Jesus er hedningenes apostel,1.Tim.2.7: For dette (løsepenger for alle) ble jeg satt til forkynner og apostel - jeg sier sannhet, jeg lyver ikke - en lærer for hedningene i tro og sannhet.
Hos Apg.15.3 får vi høre om hedningenes omvendelse.
Og hos Sef.2.11 ser en at Herren tilintetgjører alle jordens guder og alle hedningnes fjerne kyster skal tilbe ham, hvert folk på sitt sted.
Til slutt ender det altså godt for Jakobs rest som ble til hedninger og fikk hele jordens folk med seg med sine hedningelover, (Esek.11.12, 2.Krøn.36.14)

Ef.3.6: At hedningene er medarvinger (er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud), de hører med til legemet (Kristus legeme Rom.12.5) og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.
Rom.12.5: Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. (Også hos 1.Kor.12.12)

Gal.3.14: Dette skjeddde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.

Og Jesus sier: Jeg og Faderen er ett. (Joh.10.30)

Lexus

KJELL - 27-2-2008 kl 13:29

Sitat:
Opprinnelig postet av KJELL
Treenigheten
Sal 45,7-8 Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. 8 Du elsker rettferd og hater ugudelighet; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

Her er det ganske klart at det er to Guder det tales om.
Da må Jesus snakke om hans far som Gud og han omtaler og seg selv her, Som Gud!


Jeg ville bare si det samme som du det er bare en Gud, og her har vi et eksempel på det igjen.
Men Gud er ingen fjerde person!

BiZ - 20-3-2008 kl 17:27

Gud Fader, Guds Sønn og Guds Hellige Ånd er tre personer som er helt identiske når det gjelder personligheten. Men de er i ulike former. Alle tre utgjør Gud, for alle tre har samme hensikt og samme kjærlighet og samme mål. Men jeg tror kanskje at de bare er i ulike former, tildelt forskjellige fysiske oppgaver? Vanskelig for oss mennesker å forstå.

wbrochs - 17-8-2008 kl 17:34

Sitat:
Opprinnelig postet av KJELL
Den treenige Gud!

Dette er ikke gått for vår menneskelige forstand å forstå, men vi kan tror det er en absolutt sannhet i Guddommen.

Vi kan si det på denne måte at Far er Gud Sønnen er Gud Ånden er Gud.

Far er ikke sønn, sønn er ikke Far, Far er ikke Ånden og Ånden er ikke Far elle Sønn de er tre personer i en Guddom!

KjellUf da! Dette høres nesten ut som plagiat av Den athanasianske trosbekjennelse. :shocked2:

Praxis - 17-8-2008 kl 18:09

Sitat:
høres nesten ut som plagiat av Den athanasianske trosbekjennelse.


Som det ble holdt en liten oppvask med:
- her -

.

PeterDJ - 29-6-2014 kl 07:51

Hm.. forstår det ikke, så langt så godt...

Jerusalem - 26-9-2014 kl 22:03

Forstår ikke helt denne totusen år lange diskusjonen !? Jesus Kristus sier selv "Jeg og Faderen er ett" (Joh 10:30 og 17:22) hvis du da legger til, at de er ett i den Hellige ånd, så har du Gud.

Viking - 27-9-2014 kl 00:29

Sitat: skrevet av Jerusalem  
Forstår ikke helt denne totusen år lange diskusjonen !? Jesus Kristus sier selv "Jeg og Faderen er ett" (Joh 10:30 og 17:22) hvis du da legger til, at de er ett i den Hellige ånd, så har du Gud.


Gud er Faderen, Kristus er Sønnen og DHÅ er Gud.

Å være "ett", f.eks som: Å være ett med naturen, er nok ikke ensbetydende med =.

Jerusalem - 27-9-2014 kl 08:27

Sitat: skrevet av Viking  
Sitat: skrevet av Jerusalem  
Forstår ikke helt denne totusen år lange diskusjonen !? Jesus Kristus sier selv "Jeg og Faderen er ett" (Joh 10:30 og 17:22) hvis du da legger til, at de er ett i den Hellige ånd, så har du Gud.


Gud er Faderen, Kristus er Sønnen og DHÅ er Gud.

Å være "ett", f.eks som: Å være ett med naturen, er nok ikke ensbetydende med =.


Med "ett" siktes det nok til det åndelige felleskap, de har/er en og samme ånd, DHÅ (Gud)

Viking - 27-9-2014 kl 10:02


Faderen og Sønnen er ETT, men ikke EN.

Jerusalem - 28-9-2014 kl 08:06

Sitat: skrevet av Viking  

Faderen og Sønnen er ETT, men ikke EN.

Har noe sagt at de er "en" ?

PeterDJ - 12-2-2015 kl 08:40Kom tilfeldigvis over et vers i Johannes åpenbaring: 14 Disse skal føre krig mot Lammet. Men Lammet skal seire over dem, fordi han er herrers herre og kongers konge – seire sammen med dem som er med Lammet, de kalte og utvalgte og trofaste.

Jesus er Herrenes Herre, og Kongers Konge.

Timoteus brev 6.15 som den Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre, 16 han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se; ham tilhører ære og evig makt. Amen.LeifG - 13-2-2015 kl 19:19

Ja, i Åp. 17:14 og i kapittel 14 finner vi de som her konkret omtales:


Åp 14,4-5 Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner; for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet, 5 og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.
Åp 14,12-13 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro. 13 Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i Herren herefter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid; for deres gjerninger følger med dem.


Dette er de troende Gud har gjenopprettet før Han kommer og henter sine, de som Dragen vil som det 8. dyr drepe før Han kommer igjen.


Åp 17,14 Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste.


Her har vi også Dragen via Rom jager Guds barn:

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Viking - 13-2-2016 kl 20:11


Sitat:

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.


Dragen her ser jeg for meg som drkk da de forfulgte apostelenes menigheter
og deres etterkommere fra middelhavet og helt opp i Norge. Det var en av
hovedårsakene til at Norge ble "gjemmested" for de som var på flukt.

Inkvisisjonen forfulgte og drepte alle som trodde på Guds lære.
Dette var kvinnens ætt, Israels datter, Jakobs etterkommere.

,


LeifG - 14-2-2016 kl 10:18

Skjønner men Dragen Er Satan hvis vi skal tro Guds ord, vi kan også lese at spiritistene er Satans talerør her i verden.

Åp 12,4 og dens stjert drog tredjedelen av himmelens stjerner med sig og kastet dem på jorden. Og dragen stod foran kvinnen som skulde føde, for å sluke hennes barn når hun hadde født.

Åp 12,9 Og den store drage blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham.


Romerriket er styrt av Satan og det var Rom som jaget Guds folk, senere etter at Guds folk var drept og spredt ble Romerkirken til. Når Rom falt ble Den Romerske Katolske Kirke (DRKK) til og det stadfestet til året 538. 1260 år etterpå ble DRKK fratatt sin politiske og religiøse makt og stat, den er nå gjenopprettet.. . Dyrets bilde lages den dag i dag.

Ser vi i Daniel bok er det grunnleggende bare fire riker fra og med Babylon til Guds rike er her men Daniel 7 avslører at det siste riket skal komme opp med noe nytt og det er DR(Romerske)KK, det lille horn.

De fire riker er
1. Babylon.
2. Mederne og Perserne.
3. Grekenland.
4. Romerriket.Videre i Daniels bok og Åpenbaringen viser at fra Roms fall vil da DRKK komme og for så å falle etter 1260 år. Deretter vil DRKK reise seg igjen for å opprette Romerriket i ny drakt. Dette nye Romerriekt er en av de 7 men da det 8. som Jesus vil knuse ved sitt komme.

LeifG - 14-2-2016 kl 10:23

Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.


Dragen her ser jeg for meg som drkk da de forfulgte apostelenes menigheter
og deres etterkommere fra middelhavet og helt opp i Norge. Det var en av
hovedårsakene til at Norge ble "gjemmested" for de som var på flukt.

Inkvisisjonen forfulgte og drepte alle som trodde på Guds lære.
Dette var kvinnens ætt, Israels datter, Jakobs etterkommere.

,Hvis du ser forklaringen som ble gitt her over sist så kan vi se at vers 17 faktisk kan være de som ikke er av Israels ætt. De som holder Guds bud og har Jesu tro er av kvinnens ætt. De tilregnes ætten. Jeg tror ikke Satan er så dum at Han ikke jager alle som tror Jesus og har Hans tro.

Viking - 2-8-2017 kl 22:34

Sitat: skrevet av LeifG  
Sitat: skrevet av Viking  

Sitat:

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.


Dragen her ser jeg for meg som drkk da de forfulgte apostelenes menigheter
og deres etterkommere fra middelhavet og helt opp i Norge. Det var en av
hovedårsakene til at Norge ble "gjemmested" for de som var på flukt.

Inkvisisjonen forfulgte og drepte alle som trodde på Guds lære.
Dette var kvinnens ætt, Israels datter, Jakobs etterkommere.

,Hvis du ser forklaringen som ble gitt her over sist så kan vi se at vers 17 faktisk kan være de som ikke er av Israels ætt. De som holder Guds bud og har Jesu tro er av kvinnens ætt. De tilregnes ætten. Jeg tror ikke Satan er så dum at Han ikke jager alle som tror Jesus og har Hans tro.


Den norske oversettelsen utelater noe vesentlig her syntes jeg.
I KJV står det "A remnant" som betyr en ganske liten rest.


Sitat:

Revelation 12:17 "And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ."


En liten rest av hennes etterkommere!LeifG - 3-8-2017 kl 17:20

Ja, og denne rest holder Guds bud, har Jesu tro og har profetiens ånd.

Tenk det, når vi sår Guds ord er det såkornet som det spirer av. Hennes er også Meningheten som kom av Jesus.