Apologetisk Forum

Reaksjoner på filmen

Gunnar - 19-7-2003 kl 02:26

Selv om vi i utgangspunktet ikke svarer på e-post fra folk som vil diskutere eller kritisere (det er det vi har dette forumet til), så vil jeg gjøre et lite unntak nå i innkjøringsfasen, og siterer derfor en e-post til oss her:

"Hei,

Jeg har nå sett klippet fra Benny Hinn og ønsker ikke å ta stilling til om hans salvelse er fra Gud eller ikke, skjønt jeg har aldri
hørt ett eneste ord om vranglære fra den kanten.

Jeg vil bare si at fremstillingen av filmen fikk meg til å bli en tvilende kristen. Det vil si, om jeg hadde vært svak i troen hadde
jeg trodd veldig mye mindre etter å ha sett den på grunn av dens svært negative vinkling. Også; er du sikker på at du gjør
kristne og Gud en tjeneste? Er det ikke Gud sin oppgave å tilsette og avsette? Har du fått dette som et oppdrag av Gud?

Jeg, som gjenfødt kristen føler at det er noe som skurrer når jeg ser slike sider på nettet som dette. Det ville jo være svært
beklagelig om du gikk direkte imot Gud ved å gjøre dette.

Bare ord for tankene,
Lykke til

[Edited on 19-7-2003 by solbu]

Re: Reaksjoner på filmen.

Gunnar - 19-7-2003 kl 02:56

Du sier at du "aldri har hørt et ord om vranglære i fra den kanten", men det stemmer vel ikke? Du har jo nettopp sett en del av en film som viser at han driver med vranglære. Dessuten så er det bare kapittel 1 av i alt 6 kapitler som er lagt ut på internett, for å gi folk en liten ide om hva filmen handler om. Du har derfor ikke sett helheten i det vi prøver å fortelle. Det blir nemlig avslørt mye mer alvorlig vranglære i fra Benny Hinn's side senere i filmen. (F.eks hevder Hinn, at Jesus kunne ha syndet hadde Han ikke hatt Den Hellige Ånd(!), og at Jesus "gav fra seg sin Gudommelighet").

At fremstillingen av Benny Hinn skulle få deg til å bli en tvilende kristen synes jeg er veldig trist å høre, men det er da vel ikke Benny Hinn du tror på? Er det ikke Jesus Kristus?

Vi kritiserer jo overhodet ikke kristendom eller Jesus Kristus, men mennesker som kaller seg for kristne, men som lærer og gjør ting som strider i mot Guds ord.

Du spør om vi er sikre på at vi Gjør Gud og kristne en tjeneste, og om ikke det er Guds oppgave å tilsette og avsette. Til det må jeg svare at jeg tror at vi gjør kristne en stor tjeneste ved å advare dem mot FALSK kristendom, på samme måte som at vi gjør folk en tjeneste ved å f.eks advare dem mot brann, eller andre farer.

Dessuten: Hvis vi skal tenke at "Gud skal tilsette og avsette", og at vi ikke skal bry oss. Hvem skal da advare mot f.eks Jehovas Vitners, og Mormonernes lære? Skal vi la alt bare skure?

Du spør til slutt om vi har fått vårt oppdrag i fra Gud, og da har jeg lyst å spørre deg tilbake: Var det Gud som gav deg i oppdrag å skrive den E-posten til oss?

Vi opplever vel ikke å ha fått et direkte budskap i fra Gud om at vi skal holde på med dette, men vi har en dyp nød i våre hjerter for alle de som går fortapt og blir lurt av falske lærere, og vi ser på det som vår plikt, å advare folk mot forførelse og vranglære.

Vi tror også at Gud, i sitt eget ord, har gitt alle kristne, ikke bare i oppdrag å vitne om Ham, men også å forsvare troen og kjempe for at evangeliet blir forkynt klart og rent.

I tillegg så advarer bibelen oss ganske kraftig i mot falske profeter, og falske lærere. Dersom vi er overbevist om at noen er en vranglærere og IKKE advarer andre medkristne om dette, da er vi også skyldige, i Guds øyne, for å ha bidratt til forførelsen blandt Hans folk.

Lykke til til deg også Bård, og vi ønsker deg Guds fred.

Gunnar :)

Larss - 9-8-2003 kl 13:38

Jeg har tidvis tenkt det samme som e-post skribenten, men skjønner han ikke at en tro basert på løgn ikke er noen tro?

Elgkjøtt - 27-3-2005 kl 02:41

Troen på Jesus og bekjennelsen er uansett ikke basert på en løgn. Det er den som frelser oss. Tror man på masse merkverdigheter om krigstunger, barnsnødbønn, spy ut demoner, åndelig krigføring mot fyrster etc. etc. er dette trist, men har ingenting med frelsen å gjøre.

Rom. 8,38-39:
For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Siggen - 27-3-2005 kl 12:53

Derfor er det ikke "å være negativ - og ikke bidra til noe "konstruktivt" dette å sette fingeren på det som virkelig er verdt og rope opp om, skurrer!
Og etter å ha lyttet og sett bare glimtvis til noe av all denne "søpla" (Jeg greier ikke over tid å sitte å se at min elskedes Navn skal dras slik ned i "dritten". Av med TVen - på med Bibelen, sier nå jeg.
Alt av filmer og slikt kan manipuleres - og selv vil jeg aldri navngi noen som
åpenbart vranglærer Elgkjøtt. Men jeg kjenner på en gråt inni meg, en gråt fra Herren, om tingenes tilstand fra den fronten.
En skal ikke, slik jeg må innrømme at jeg har SÅ alttfor lett å gjøre, kaste meg vilkårlisløst "i armene" på enhver bibellærer med noe "vettugt" for seg.
En må gjennom TID prøve og feile, - det er vel det som er å leve ! - Og viktigst av alt - holde fast på det gode!
Håper ikke jeg står frem som en "møkkagraver" elgjøtt!
Forumets ide, som jeg var tidligere inne på, er på en forsiktig måte advare, samt sette lys på de ting som åpenbart går i mot Guds Klare Ord.
Så kan man si at det slettes ikke er så klart osv osv...Men som Paulus sier : "Det ligger ikke mer i mine ord enn det jeg skriver til dere". --
Gud kjenner våre hjerter - Han vet våre motiver - Og Han advarte meg - Fordi han elsket "lille ubrukelige" sigg, han som ikke fikser helt dettane livet -

Tenk...Han vet hva angst og frykt er - OG HAN VILLE JEG IKKE SKULLE OPPLEVE DET IGJEN - Derfor ledet Han meg til "hvilens vann" - Satte mitt hjerte i nidkjærhetens brann - ikke for mine ord og argumenter - samma å fine de kan være - Men for Hans evigvarende - gyldige ORD!!

vennlig
siggen