Apologetisk Forum

Endetiden

IHS - 3-12-2007 kl 20:13

De Kristne er i de tusen år nå.

Kristus regjerer i det Kristne Riket nå.


[Redigert den 3-12-2007 av IHS]

[Redigert den 3-12-2007 av IHS]

solbu - 3-12-2007 kl 20:30

Sitat:
Opprinnelig postet av IHS
De Kristne er i de tusen år nå.

Kristus regjerer i det Kristne Riket nå.

Dette er vranglære.
Først skal det jo skje en del ting.

Opprykkelsen / bortrykkelsen skje. De frelste som tror på Jesus Kristus skal rykkes bort.

Det skal også være en verdensomspennende trengsel som er så tragisk at det aldri vil være maken til den noen gang. Ingen skal fortelle meg at hele verden har levd i en trengsel.

I tusenårsriket skal Jesus Kristus selv regjere i de tusen årene. Hvor kan du se Han? Hvor har han sitt regjeringskontor? Vis meg det, så jeg kan gå og besøke Han.

Han skal opprette ett verdensomspennende fredsrike som skal vare i tusen år. Hvor er dette verdensomspennende fredsrike? Verden er jo full av krig og ellendighet.

[Redigert den 3-12-2007 av solbu]

IHS - 3-12-2007 kl 21:26

Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Sitat:
Opprinnelig postet av IHS
De Kristne er i de tusen år nå.

Kristus regjerer i det Kristne Riket nå.

Dette er vranglære.
Først skal det jo skje en del ting.

Opprykkelsen / bortrykkelsen skje. De frelste som tror på Jesus Kristus skal rykkes bort.

Det skal også være en verdensomspennende trengsel som er så tragisk at det aldri vil være maken til den noen gang. Ingen skal fortelle meg at hele verden har levd i en trengsel.

I tusenårsriket skal Jesus Kristus selv regjere i de tusen årene. Hvor kan du se Han? Hvor har han sitt regjeringskontor? Vis meg det, så jeg kan gå og besøke Han.

Han skal opprette ett verdensomspennende fredsrike som skal vare i tusen år. Hvor er dette verdensomspennende fredsrike? Verden er jo full av krig og ellendighet.

[Redigert den 3-12-2007 av solbu]


Den første oppstandelsen har funnet sted.

De Kristnes store trengsel har også funnet sted.

For å kunne "se" Regenten og Riket må du bli "født på ny"

Kristi Rike er her nå, verden er utenfor, de Kristne er innefor.

solbu - 3-12-2007 kl 21:52

Sitat:
Opprinnelig postet av IHS
Den første oppstandelsen har funnet sted.

Jesus har stått opp ja. Jeg snakker om de levende kristnes Fysiske opprykkelse. Det har ikke skjedd enda. ingen historiebøker omtaler en verdensomspennende forsvinningsgåte der alle Kristne forsvant for øynene deres.
Sitat:
De Kristnes store trengsel har også funnet sted.

Når var den? Og hvorfor var det bare de kristne som opplevde den? Bibelen sier jo at de som blir igjen etter at vi er rykket bort skal oppleve den store trengsel.
Sitat:
Kristi Rike er her nå, verden er utenfor, de Kristne er innefor.

Og jeg gjentar, hvor er det verdensomspennende FREDENS rike? Det er ikke en verdensomspennende fred i verden i dag!

[Redigert den 3-12-2007 av solbu]

IHS - 4-12-2007 kl 02:01

Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Sitat:
Opprinnelig postet av IHS
Den første oppstandelsen har funnet sted.

Jesus har stått opp ja. Jeg snakker om de levende kristnes Fysiske opprykkelse. Det har ikke skjedd enda. ingen historiebøker omtaler en verdensomspennende forsvinningsgåte der alle Kristne forsvant for øynene deres.
Sitat:
De Kristnes store trengsel har også funnet sted.

Når var den? Og hvorfor var det bare de kristne som opplevde den? Bibelen sier jo at de som blir igjen etter at vi er rykket bort skal oppleve den store trengsel.
Sitat:
Kristi Rike er her nå, verden er utenfor, de Kristne er innefor.

Og jeg gjentar, hvor er det verdensomspennende FREDENS rike? Det er ikke en verdensomspennende fred i verden i dag!

[Redigert den 3-12-2007 av solbu]
Jesus har stått opp og alle de Kristne i Ham.

Alt fant sted i den første Kristne generasjon.

Fredens Rike er den Kristne sfære.

Den onde verden du snakker om er utenfor denne sfære.

Labar - 4-12-2007 kl 02:21

Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Og jeg gjentar, hvor er det verdensomspennende FREDENS rike? Det er ikke en verdensomspennende fred i verden i dag!

”Men da han blev spurt av fariseerne når Guds rike skulde komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med sine øine; heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er inneni eder.”

http://www.bibelen.no/

-

IHS - 4-12-2007 kl 10:58

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Og jeg gjentar, hvor er det verdensomspennende FREDENS rike? Det er ikke en verdensomspennende fred i verden i dag!

”Men da han blev spurt av fariseerne når Guds rike skulde komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med sine øine; heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er inneni eder.”

http://www.bibelen.no/

-


Ja, Riket og Regenten kan ikke ses med det blotte øyet.

Paulus ord: "Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet"

Jesu ord: "Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve"

Det er snakk om en åndelige (indre) verden, som alt utspiller seg i

Jesu Kristi nye verden.

[Redigert den 4-12-2007 av IHS]

solbu - 4-12-2007 kl 14:28

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Og jeg gjentar, hvor er det verdensomspennende FREDENS rike? Det er ikke en verdensomspennende fred i verden i dag!

”Men da han blev spurt av fariseerne når Guds rike skulde komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med sine øine; heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er inneni eder.”

Hvilken del av TUSENÅRSRIKET forsto du ikke?
Guds rike har eksistert minst siden Jesus Kristus kom for ca 2000 år siden. Men i Johannes Åpenbaring beskriver Jesus kristus at en gang i fremtiden skal han komme tilbake og opprette et rike som skal vare i Tusen -1000- år og det skal være fred i de tusen årene fordi Jesus Kristus skal selv regjere de årene.

Det riket har ikke kommet enda.

IHS - 4-12-2007 kl 16:10

Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Og jeg gjentar, hvor er det verdensomspennende FREDENS rike? Det er ikke en verdensomspennende fred i verden i dag!

”Men da han blev spurt av fariseerne når Guds rike skulde komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med sine øine; heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er inneni eder.”

Hvilken del av TUSENÅRSRIKET forsto du ikke?
Guds rike har eksistert minst siden Jesus Kristus kom for ca 2000 år siden. Men i Johannes Åpenbaring beskriver Jesus kristus at en gang i fremtiden skal han komme tilbake og opprette et rike som skal vare i Tusen -1000- år og det skal være fred i de tusen årene fordi Jesus Kristus skal selv regjere de årene.

Det riket har ikke kommet enda.


Freden og Kjærlighetens Rike som Jesus Kristus startet

Er det "tusenårsriket" Åpenbaring snakker om

Labar - 4-12-2007 kl 21:34

Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Hvilken del av TUSENÅRSRIKET forsto du ikke?

Det er vel helst den delen om at det skulle være et framtidig
og bokstavelig fredsrike på denne jord jeg har litt problemer
med. Kan ikke se at det framgår av Skriften.

-

Lexus - 5-12-2007 kl 12:06

Har fulgt debatten her fra et sted på jorden.
Det er utrolig hvor mye rart det går an å innbille seg!

Jeg syns Labar kom med et godt nøkkelord - Guds rike er inni dere!
Det skulle kunne gi oss en ettertanke - hvem mener Bibelen når den sier dere?
Snakker ikke Skriften hele tiden om en utvalgt ætt? Abrahams?
Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. (1.Pet.2.9)

Det må være disse IHS mener har stått opp og lever i tusenårsriket???

Guds rike sammenlignes med vingården, hvorfor ikke ta en tur dit?
Matt.21.28-31:
Men hva mener dere: En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå idag og arbeid i vingården!
Han svarte: Jeg vil ikke! Men senere angret han det og gikk.
Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte: Ja herre! - men han gikk ikke.
Hvem av disse to gjorde nå farens vilje?
De svarer: Den første.
Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg dere: Tollere og skjøger går før dere inn i Guds rike.

Var disse de første kristne?[Redigert den 5-12-2007 av Lexus]

Labar - 5-12-2007 kl 13:11

Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Har fulgt debatten her fra et sted på jorden.

Det er bra. Det er her det foregår :bigsmile:

-

Praxis - 5-12-2007 kl 14:31

Sitat:
postet av Labar
Det er vel helst den delen om at det skulle være et framtidig
og bokstavelig fredsrike på denne jord jeg har litt problemer
med. Kan ikke se at det framgår av Skriften.


Kort introduksjon i emnet ble lagt frem
* HER *
.

Labar - 5-12-2007 kl 14:58

Skulle det bli opprettet noe fredsrike på denne jord er
jeg nok redd det vil bli mer antikristelig enn kristelig.

«Fred, fred!»
– og så er det ingen fred.

Amen.

Det falske fredsriket kommer nok først

Praxis - 5-12-2007 kl 15:47

Javisst, nemlig.
Et annet, også sterkt forsømt emne innen 'kirken selv',
eller konstantinisme-verket...

thi den fiendtlige åndsfyrste er meget sterkt aktiv innen
forfalskninger og ondsinnede parodier.
De utgjør mye av fundamentet for hele den
'sterke forførelse' i helhet.

Så det kommer ikke til å mangle høyst jordiske,
antikristelige parodier på Gjenkomst-riket.
Forfalskningen vil jo komme med sterke "tegn og undere"
som utvirker forførelse, og selv de utvalgte vil være
sterkt tilbøyelige til å hoppe på feil hurtigtog.

Det skal visstnok ikke være deres egen kløkt som evt.
berger dem fra å ryke med i forførelsen.


Hadde kristenheten ellers i sin ulegelige legstand vært
bedre opplært i sunn mistenksomhet, dvs å granske og
prøve all "servering ovenfra" mot Skriftens ord --
det som serveres fra prestekapper og brekestoler,
komet-apostler og åndelige guru kultledere ...

da ville vel vår tids åndelige forvirring og skjulte nød
vært et langt mindre dilemma, nesten ferdig avklart.

Den store forførelsen og forvirringen er i essens løs
iblant oss nå...
i alle fall må jeg anstrenge meg sterkt for å kunne prøve
å angi i detaljer hvordan forførelsen og galskapen evt.
kunne oppføres mer komplett enn her i Laodikea-Norge.
Men det er kanskje bare mangel på svart fantasi på min side ...
?

IHS - 6-12-2007 kl 00:40

Sitat:
Opprinnelig postet av Lexus
Har fulgt debatten her fra et sted på jorden.
Det er utrolig hvor mye rart det går an å innbille seg!

Jeg syns Labar kom med et godt nøkkelord - Guds rike er inni dere!
Det skulle kunne gi oss en ettertanke - hvem mener Bibelen når den sier dere?
Snakker ikke Skriften hele tiden om en utvalgt ætt? Abrahams?
Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. (1.Pet.2.9)

Det må være disse IHS mener har stått opp og lever i tusenårsriket???

Guds rike sammenlignes med vingården, hvorfor ikke ta en tur dit?
Matt.21.28-31:
Men hva mener dere: En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå idag og arbeid i vingården!
Han svarte: Jeg vil ikke! Men senere angret han det og gikk.
Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte: Ja herre! - men han gikk ikke.
Hvem av disse to gjorde nå farens vilje?
De svarer: Den første.
Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg dere: Tollere og skjøger går før dere inn i Guds rike.

Var disse de første kristne?

[Redigert den 5-12-2007 av Lexus]


Ja, disse var blant de første kristne som gikk inn i Guds rike.

Daværende "utvalgte" Gud folk ville ikke gå inn i Guds rike, så døren ble åpnet for alle folk.

Ja, den første opstandelsen har funnet sted for lenge siden.

"I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham."

(Ef 2,6)

Taurus - 6-12-2007 kl 01:45

De 1000 årene som nevnes i Åp. kom etter at Jesu to vitner sendte plager utover jorden, og kjempet mot sine fiender og Dyret da det hadde steget opp fra avgrunnen (Åp., 11:5-7), og etter at de som fikk regjere med Kristus i disse påfølgende 1000 årene hadde vært i strid med Dyret (Åp., 20:4). Etter de 1000 årene er det ingen annen margin for Dyret ifølge Åp. enn ildsjøen, der Dyret og den falske profeten ender når rytteren kommer (Åp., 19:19-20).

Dyret har rett og slett eksistert i over 1000 år med noe margin før de 1000 årene og ingen margin etterpå da det ender i ildsjøen. Dyret med de sju hoder og ti horn og dyrets bilde m. flere må da ha vært deldynastier med fellestrekk i dette langvarige Dyret. Det er rimelig å anta at Dyrets periode maksimalt har utgjort 1260 år, der Dyret har hatt maks. 260 års margin i forkant av de 1000 årene da Jesu to vitner sendte plager utover jorden, og kjempet mot sine fiender og Dyret (Åp., 11:5-7), og da de som fikk regjere med Kristus i 1000 år var i strid med Dyret (Åp., 20:4). Disse begivenhetene må antas å ikke ha tatt mer enn 260 år.

Dyret og den falske profeten er fortsatt i ildsjøen og kan ha vært der bare i en kort periode når den gamle slangen ender i ildsjøen (Åp., 20:10) for slangen har bare en kort periode på å utagere etter de 1000 årene i fangenskap (Åp., 20:3). Før disse 1000 årene kom som kjent en engel fra himmelen og kastet den gamle slangen i avgrunnen:

Åp., 20:3 Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid.

Engelen som steg ned fra himmelen med lenken og bandt den gamle slangen i 1000 år (Åp., 20:1-2), må da ha kommet en gang i fortiden, for over 1000 år siden. Nå er vi kommet til oppfyllelsen av de øvrige løftene om det evige gudsriket og følgende vers er nå aktuelt:

Matt., 24:14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Enden må da ha kommet etter de 1000 årene og samsvare med den korte tiden den gamle slangen er sluppet løs (Åp., 20:3). Etter dette kommer etter min mening det egentlige gudsriket/fredsriket.

Lenken som engelen hadde med seg fra himmelen for å binde den gamle slangen med, må ha vært et kraftig åndsvirkemiddel. En lenke består av mange ledd. Åndsbudskapet som engelen har hatt med seg fra himmelen må da ha blitt inndelt i disse leddene i lenken.

[Redigert den 6-12-2007 av Taurus]

Taurus - 6-12-2007 kl 01:51

Det er en annen ting jeg må nevne i forbindelse med den falske profeten som fulgte med Dyret i ildsjøen etter de 1000 årene (les forrige innlegg). Når begynte den falske profeten med dette som er beskrevet i Åp., 19:20 .... , han [den falske profeten] som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. ... ?

Den falske profeten må ha startet med dette før martyrene ble halshogd for Jesu vitnesbyrd, altså før de 1000 årene begynte. Følgende vers gir bakgrunnen for dette:

Åp., 20:4 ... Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshogd på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år.

I Åp., 19:20 står det at den falske profeten, når han ender i ildsjøen [etter de 1000 årene], hadde forført alle som tok Dyrets merke og tilba bildet av det. Da må han, når det gjelder alle, ha startet med forføreriet før de 1000 årene (Åp., 20:4), med en gang Dyrets merke og Dyrets bilde ble realiteter. Han må ha holdt på med dette fra starten av, før de 1000 årene, gjennom de 1000 årene, så lenge det var noen å forføre til han etterpå ender i ildsjøen.

Intet enkeltmenneske kan leve et liv på jorden så lenge. Derfor må dette dreie seg om noen i en høy stilling eller embetsfunksjon med en lang rekke personer som følger etter hverandre i dette embetet. For Dyrets vedkommende var den høyeste og eneste sammenhengende embetsfunksjonen over så lang tid, kalifatet, der kalifen var både religiøst og verdslig overhode i dette riket.

IHS - 6-12-2007 kl 16:31

Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus
De 1000 årene som nevnes i Åp. kom etter at Jesu to vitner sendte plager utover jorden, og kjempet mot sine fiender og Dyret da det hadde steget opp fra avgrunnen (Åp., 11:5-7)


Den første oppstandelsenen og de tusen år var igang da åpenbaringen ble skrevet.

Åp 20:6 Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt.

De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år.

Åp 5:10 Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden.

Åp 1:6 og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far – ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen.

Ef 2:6 "I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham."Krigen var også igang


Åp 19: 19 Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer.

Apg 4:26-27 Jordens konger reiser seg, og fyrstene slår seg sammen mot Herren og hans Salvede.
Ja, i denne byen slo de seg sannelig sammen mot din hellige tjener Jesus, som du salvet.
Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningfolkene og Israels stammer


Herren og de Kristne seiret over Herodes, Pontius Pilatus, hedningfolkene og Israels stammer.

[Redigert den 6-12-2007 av IHS]

Labar - 6-12-2007 kl 19:58

Sitat:
Opprinnelig postet av IHS
Den første oppstandelsenen

Når og hvem var den første oppstandelsen?


[Redigert den 6-12-2007 av Labar]

IHS - 6-12-2007 kl 20:53

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av IHS
Den første oppstandelsenen

Når og hvem var den første oppstandelsen?


[Redigert den 6-12-2007 av Labar]


Når > Apg 10:40 Gud reiste ham opp på den tredje dagen og lot ham tre synlig fram

Hvem > Joh 11:25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Hvem fler > Ef 2:6 "I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham."

Dette er den første oppstandelsenen

[Redigert den 6-12-2007 av IHS]

Labar - 6-12-2007 kl 22:22

Du sier mye fornuftig IHS,
men kan du utdype følgende utsagn:

1) ”De Kristnes store trengsel har også funnet sted.”

2) ”Alt fant sted i den første Kristne generasjon.”

Takk.

-

IHS - 7-12-2007 kl 01:10

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Du sier mye fornuftig IHS,
men kan du utdype følgende utsagn:

1) ”De Kristnes store trengsel har også funnet sted.”

2) ”Alt fant sted i den første Kristne generasjon.”

Takk.

-


Matt 24:15 "forstå det, den som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært siden verdens begynnelse og fram til i dag, og heller aldri skal bli."

1. Det er de Kristne som er i Judea som må "flykte opp i fjellene"
2. Det er de Kristne som må "be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten"
3. For i så fall "skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært siden
verdens begynnelse og fram til i dag, og heller aldri skal bli.

Følgelig er det her snakk om "De Kristnes store trengsel"

som fant sted forutfor Judeas og Jerusalems undergang år 70.

For flykte det måtte de.


[Redigert den 7-12-2007 av IHS]

Labar - 7-12-2007 kl 02:07

At Jesu profeti i Matt 24,15ff ble oppfylt før år 70 forhindrer ikke at profetien også kan få en ny oppfyllelse i og med Jesu gjenkomst. Tvert imot så synes sammenhengen i teksten forutsi nettopp en slik ”dobbelt oppfyllelse”:

”Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.”
(Matt 24,29-30)


[Redigert den 7-12-2007 av Labar]

Lexus - 7-12-2007 kl 08:28

Enten må jeg kaste kalkulatoren i søpla, eller så må jeg finne meg en annen tidsregning enn den vi har nå.

Sitat:
Opprinnelig postet av IHS
De Kristne er i de tusen år nå.

Kristus regjerer i det Kristne Riket nå.Etter vår kalender er Kristus født år 0 og døde og sto opp 33år gammel etter de kristne og religiøse dogmer.

Sitat:
Opprinnelig postet av IHS
Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av IHS
Den første oppstandelsenen

Når og hvem var den første oppstandelsen?


[Redigert den 6-12-2007 av Labar]


Når > Apg 10:40 Gud reiste ham opp på den tredje dagen og lot ham tre synlig fram

Hvem > Joh 11:25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Hvem fler > Ef 2:6 "I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham."

Dette er den første oppstandelsenen

[Redigert den 6-12-2007 av IHS]


Etter denne utregningen skulle ”tusenårsriket ” ha sluttet år 1033? Og Satan sluppet løs igjen.

I følge Åp.20.5-7 er Satan bundet i den samme tid som de første oppstandene regjerer som Guds og Kristi prester.
De er førstegrøden. (1.Kor.15.23)
Etter disse tusen årene skal Satan igjen slippes fri for en kort tid fra sitt fengsel. (3. og 7.v) De andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse (5)

Du må ha misforstått teksten IHS, den første oppstandelsen er ikke før tusenårsrike, men etter at de tusen år er gått ifølge Åp.20.5
Dessuten manipulerer du Skriften! Det står intet i Ef.2.6 om at dette er den første oppstandelse.

Taurus - 7-12-2007 kl 19:32

Når følgende står i Åp.:

Åp., 20:5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått.

så sier det seg selv at det var en første del som ble levende før utgangen av de 1000 årene, i hht verset over. Dette bekreftes også i Åp., 20:6 og "Åp., 20:5 ... Dette er den første oppstandelsen", må nødvendigvis vise til oppstandelsens første del før utgangen av de 1000 årene.

Når resten av de døde ble levende etter at de 1000 årene var passert, kan dette ha sammenheng med tilbakekomsten av Menneskesønnen i Timen. Noen annen logisk forklaring på årsaken til den andre levendegjørelsen etter avslutningen av de 1000 årene enn Menneskesønnens komme, kan jeg ikke finne.

For å finne ut når 1000-årsperioden var, er det f.eks. nødvendig å identifisere engelen som kom fra himmelen med lenken i forkant av de 1000 årene for å binde den gamle slangen/Satan.

Som jeg skrev tidligere så må lenken som engelen hadde med seg fra himmelen for å binde den gamle slangen med, ha vært et kraftig åndsvirkemiddel. En lenke består av mange ledd. Åndsvirkemiddelet som engelen har hatt med seg fra himmelen må da ha blitt inndelt i disse leddene i lenken.

IHS - 8-12-2007 kl 20:29

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
At Jesu profeti i Matt 24,15ff ble oppfylt før år 70 forhindrer ikke at profetien også kan få en ny oppfyllelse i og med Jesu gjenkomst. Tvert imot så synes sammenhengen i teksten forutsi nettopp en slik ”dobbelt oppfyllelse”:

”Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.”
(Matt 24,29-30)
”dobbelt oppfyllelse”

Jeg tror ikke på to trengselstider

Den trengsel den første Kristne generasjon gjennomgikk,

var den trengselstid Jesus Kristus forutsa i Jerusalem ca. år 30Åp 1:7 Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham,
og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen! Jeg er Alfa og Omega,
sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.
Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket


Både Riket og trengslen er en realitet for forfatteren Johannes ca. år 70

Taurus - 8-12-2007 kl 23:39

De skyene han var forutsagt å kommer på er ikke skyene på en vanlig dag i uken, mandag til søndag, men de mørke skyene på Herrens Dag. Disse skyene nevnes i følgende vers:

Esek., 30:3 Dagen nærmer seg, Herrens dag er nær. Det blir en dag med mørke skyer, en tid med dom over folkeslag.

Labar - 9-12-2007 kl 04:06

Sitat:
Opprinnelig postet av IHS

”dobbelt oppfyllelse”

Jeg tror ikke på to trengselstider
Nei, det holder med en. Den går som en rød tråd med varierende styrke gjennom hele
tusenårsriket. Dobbel på den måte at den på nytt kommer til et klimaks ved tidens ende.

-

Lionheart - 9-12-2007 kl 13:33

To trengselstider? Spørs hvordan man definerer det.

Jeg tror at Dyrets legetid for såret det ble påført representerer en slags midlertidig pause i forfølgelsene, men etterpå vil det ta seg opp igjen. La komme det som må komme. Jeg vil bare at Herren skal komme igjen så snart som mulig.

Hva angår tusenårsriket så kan ikke jeg se noe sted at det skal komme en trengselstid etter dette, bare dom.

IHS - 9-12-2007 kl 17:39

Sitat:
Opprinnelig postet av Lionheart
To trengselstider? Spørs hvordan man definerer det.

Jeg tror at Dyrets legetid for såret det ble påført representerer en slags midlertidig pause i forfølgelsene, men etterpå vil det ta seg opp igjen. La komme det som må komme. Jeg vil bare at Herren skal komme igjen så snart som mulig.
Hva angår tusenårsriket så kan ikke jeg se noe sted at det skal komme en trengselstid etter dette, bare dom.


Joh 14:18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.
Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.
Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere

Han har kommet til de Kristne. De ser Ham, for Han er i dem.

De Kristne ser Jesus i hverandre. Jesus Kristus lever i de Kristne.

Etter de tusen år kommer Han til de andre.
[Redigert den 9-12-2007 av IHS]

Lexus - 9-12-2007 kl 21:37

Sitat:
Opprinnelig postet av Lionheart
To trengselstider? Spørs hvordan man definerer det.

Jeg tror at Dyrets legetid for såret det ble påført representerer en slags midlertidig pause i forfølgelsene, men etterpå vil det ta seg opp igjen. La komme det som må komme. Jeg vil bare at Herren skal komme igjen så snart som mulig.

Hva angår tusenårsriket så kan ikke jeg se noe sted at det skal komme en trengselstid etter dette, bare dom.


Lionheart har rett i at det ikke er mer enn en trengselstid, dette bekrefter Skriftens ord: Hva er det dere pønsker på mot Herren? Han skal gjøre fullstendig ende på dere, trengselen skal ikke komme to ganger! (Nah.1.9)

[Redigert den 9-12-2007 av Lexus]

Lance - 31-12-2007 kl 02:26

Flere av dere tror dette, og jeg også, at
dyret som fikk sitt sår legt er pavemakten.

Hva dette såret var, og hvordan det ble
legt synes jeg følgende sitat forklarer svært
godt:

Sitat:

"Nå vet vi at det sårede hodet var det
hedenske Romerske Riket, den store,
politiske verdensmakten. Dette hodet
reiste seg igjen som det "Romersk Katolske
åndelige riket."

Husk nå, det var det hedenske Romerriket
som falt for sverdet. Men hun ble legt fra
sitt dødelige sår da hun sluttet seg til den
nominelle kristne menigheten i Roma og
smeltet sammen hedenskap og kristendom,
og dermed ble det Hellige Romerske Riket
som skulle vare inntil Jesus kom tilbake og
ødela henne.

Men Rom går ikke alene. Hennes døtre er
rett der med henne og hun vil ta over den
absolutte autoritet ved Kirkenes Verdensråd.

Dette virker kanskje fjernt for noen, men
det er faktisk svært enkelt for alle å se fordi
kirkesamfunnene nå kontrollerer politikken
og det vil manifistere seg i den beleilige tid
hvor stor denne kontrollen er.

Denne økumeniske bevegelsen vil ende opp
med Rom som hodet selv om folket ikke
hadde sett det slik for seg.


(Oversatt av meg selv, fra boken "An
Exposition of the Seven Church Ages" av
William Marrion Branham.

Lexus - 31-12-2007 kl 08:15

Var det ikke Jesus som skulle bli såret for våre overtredelser (Jes.53.5) ?

Viking - 31-12-2007 kl 10:55

Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Flere av dere tror dette, og jeg også, at
dyret som fikk sitt sår legt er pavemakten.

Hva dette såret var, og hvordan det ble
legt synes jeg følgende sitat forklarer svært
godt:

Sitat:

"Nå vet vi at det sårede hodet var det
hedenske Romerske Riket, den store,
politiske verdensmakten. Dette hodet
reiste seg igjen som det "Romersk Katolske
åndelige riket."

Husk nå, det var det hedenske Romerriket
som falt for sverdet. Men hun ble legt fra
sitt dødelige sår da hun sluttet seg til den
nominelle kristne menigheten i Roma og
smeltet sammen hedenskap og kristendom,
og dermed ble det Hellige Romerske Riket
som skulle vare inntil Jesus kom tilbake og
ødela henne.

Men Rom går ikke alene. Hennes døtre er
rett der med henne og hun vil ta over den
absolutte autoritet ved Kirkenes Verdensråd.

Dette virker kanskje fjernt for noen, men
det er faktisk svært enkelt for alle å se fordi
kirkesamfunnene nå kontrollerer politikken
og det vil manifistere seg i den beleilige tid
hvor stor denne kontrollen er.

Denne økumeniske bevegelsen vil ende opp
med Rom som hodet selv om folket ikke
hadde sett det slik for seg.


(Oversatt av meg selv, fra boken "An
Exposition of the Seven Church Ages" av
William Marrion Branham.


Det er ganske klart hvor innfiltrert og påvirket den kristne verden er etter snart 2000 år påvikning. En bør se på hva denne "kirken" har gjort for å bevare sin makt ved å endre og påvirke lov og tid. Den har innført nye "festivaler" og fjernet Guds helligdager. Den har fjernet og endret loven. Den har endret og fjernet mange vitale viktige skriftsted i bibelen. De har skapt kaos ved å "fore" oss med "vridde" oversettelser som fører oss inn på den brede vei, veien som heter: "Gjør som du vil". Lovløshet! De sier at loven er opphevet og har derved narret størstedelen av kristenfolken til å tro på dem.

Se bare hva de gjorde med dette skriftstedet:


Sitat:

Johannes Åpenbaring 22, 14: Velsignet er de som holder Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre, og kan gå inn gjennom byens porter. kjv1611Nyere dkk påvirket oversettelse:
Sitat:

Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.


.

[Redigert den 31-12-2007 av Viking]

solbu - 31-12-2007 kl 15:28

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Nyere dkk påvirket oversettelse:
Sitat:
Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen.

Ikke bare hvitt, men Blendahvitt.....:bigsmile:

Nei, tenker jeg bruker Herrens vaskemiddel en stund til. Det fungerer så meget bedre enn alt oppgulpet som DKK evner å få til.

Lexus - 2-1-2008 kl 13:12

Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Ikke bare hvitt, men Blendahvitt.....:bigsmile:

Nei, tenker jeg bruker Herrens vaskemiddel en stund til. Det fungerer så meget bedre enn alt oppgulpet som DKK evner å få til.


For å gjøre det solbu henviser til er en selvsagt nødt til å kle av seg kappen for å bruke "Herrens vaskemiddel"

Esek.26.16:
Alle havets fyrster (Neptun?) skal stige ned fra sine troner og legge av seg sine kapper og ta av seg sine fargerike klær. De skal kle seg i redsel, sitte på jorden og engstes hvert øyeblikk og fylles med skrekk når de ser deg.

For de som unnlater å kle av seg før vask, går det slik med:

Dan.3.21:
Så ble de bundet i sine kapper, bukser, luer og andre klær og kastet i den brennende ildovnen.

[Redigert den 2-1-2008 av Lexus]

BiZ - 21-3-2008 kl 18:16

"Opprykkelsen / bortrykkelsen skje. De frelste som tror på Jesus Kristus skal rykkes bort."

Jeg oppdager mer og mer at svært mange kristne tror på dette.

Men hvordan skal man forstå disse versene:

Matt 24,23-27:
"Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: 'Se, han er ute i ødemarken', så gå ikke dit ut, eller: 'Se, han er i et rom der inne', så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være."

Luk 17,24:
"For slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand til himmelrand, slik skal Menneskesønnen komme til syne på sin dag."

Luk 29-30:
"Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle. Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg."

Mark 13,26:
"Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet."

På meg så virker det som om Jesu gjenkomst og begynnelsen på vår ferd hjem, vil bli ganske merkbar, sjokkerende, plutselig (som en tyv som kommer om natten) og spektakulær.

Kan ikke vente. :]

Taurus - 22-3-2008 kl 02:32

BiZ,

Sitat:
På meg så virker det som om Jesu gjenkomst og begynnelsen på vår ferd hjem, vil bli ganske merkbar, sjokkerende, plutselig (som en tyv som kommer om natten) og spektakulær.


tar man ta i betraktning bryllupsprosedyren for Lammets bryllup, er det få personer som legger merke til Menneskesønnen fra det tidspunktet han er kommet tilbake og frem til Lammets bryllup. Dette må bero på at forestillingene mange har av Menneskesønnen for 2000 år siden ikke passer med den faktiske tilbakekomsten av Menneskesønnen. Og ganske riktig vil mange si 'på den dagen', altså på Herrens Dag:

Matt., 7:21 Ikke enhver som sier til meg: 'Herre, Herre!' skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: 'Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?' 23 Da skal jeg si dem rett ut: 'Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!'

Men dette skjer altså på Dagen og da vil de som roper: Herre, herre ikke ha fått med seg Menneskesønnens tilbakekomst i Timen rett før Dagen starter.

[Redigert den 22-3-2008 av Taurus]

BiZ - 22-3-2008 kl 18:26

Jeg oppfatter det som om at de sier det den dagen han kommer igjen. De som er hellige og blir tatt opp i luften for å møte ham (synlig!), og de som blir tilbake på jorden og ser at de ikke taes med hjem. Mange vil klage og jamre på den dagen, man vet umulig hvordan det kommer til å bli til punkt å prikke.

Jesu gjenkomst vil ikke bli en hemmelighet, tror jeg. Alle vil vite det og få se det. Han skal komme i Himmelens skyer og med sju kroner og en sigd og en søvdtrompet i hendene. Englene skal følge med når han kommer. :)

Jeg tror det er sånn det vil bli.

Herrens dag tror jeg er det samme som Han gjenkomst. Først gjenkomsten, så opp til Himmelen og 1 000-årsriket, så tilbake til jorden med Det Nye Jerusalem, så utslettelse av det onde og den gamle jord, gjenskapelse, evig fred og lykke.

Jeg er ikke sikker på om det med "Herre, Herre" og det med at "den ene skal bli tatt med, den andre bli tilbake" skal tolkes bokstavelig. Åpenbaringen er tross alt en svært billedlig bok og mye av det symboliserer forskjellige ting og tang.

Men jeg har ikke satt med sånn ekstremt inn i det heller, men jeg føler jeg har en klar forståelse av det. Siden Ellen G. White også bekrefter dette og det IKKE strider imot det Bibelen sier, så går jeg god for det, skal ikke legge skjul på det.

BiZ - 12-5-2008 kl 16:50

Det er ingen tvil om at vi er i endetiden, kan umulig være lenge til de fire vinder skal slippes, osv.

Tok en kjapp kikk innom hjemmesiden til Dagbladet, Aftenposten og VG:
Jordskjelv i Kina kan ha kostet 5 000 menneskers liv, katastrofen som har rammet Burma: et tap på halvannen million menneskeliv, flertalls tornadoer som herjet i Missouri og Oklahoma (USA) og kostet 22 menneskeliv...

Bare å feste setebeltene, folkens. Det vil neppe roe seg med tiden!

[Redigert den 12-5-2008 av BiZ]

Viking - 12-5-2008 kl 20:01

Er det noen som har tenkt på hvorfor enkelte blir mer "ristet" enn andre?

Hvorfor har "vi" hatt det ganske greit i forhold til mange andre folkeslag i verden?

solbu - 12-5-2008 kl 20:11

Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Er det noen som har tenkt på hvorfor enkelte blir mer "ristet" enn andre?

Hvorfor har "vi" hatt det ganske greit i forhold til mange andre folkeslag i verden?

Enkelte er velsignet av Herren, andre er det ikke.

Norge har de siste ti-årene, om ikke det siste hundreåret, vært rikt velsignet av Herren. Og nå er vi i ferd med å gå på en smell om vi ikke omvender oss til Herren igjen. Oljeanalytikere snakker om at innen 7-8 år kan vi bli nettoimportør av olje, fordi oljereservene i nordsjøen er i ferd med å gå tomme. Hvor lenge holder oljefondet da når oljeprisene fyker i været? (Bare i år kan et fat olje nå 200 dollar fatet. I 2001 var det visst 20 dollar fatet.) Det som har redda oss hittil er den skyhøye oljeprisen.

Det var en som sa at en av konsekvensene av å be om at folk vendte seg mot Gud er at da ber man om at det kommer krisetider som gjør at folket faktisk kan vende seg mot Gud.

Den som lever og har øyne, den får se hva Herren gjør.

BiZ - 13-5-2008 kl 08:10

Sitat:
Opprinnelig postet av solbu
Sitat:
Opprinnelig postet av Viking
Er det noen som har tenkt på hvorfor enkelte blir mer "ristet" enn andre?

Hvorfor har "vi" hatt det ganske greit i forhold til mange andre folkeslag i verden?

Enkelte er velsignet av Herren, andre er det ikke.

Norge har de siste ti-årene, om ikke det siste hundreåret, vært rikt velsignet av Herren. Og nå er vi i ferd med å gå på en smell om vi ikke omvender oss til Herren igjen. Oljeanalytikere snakker om at innen 7-8 år kan vi bli nettoimportør av olje, fordi oljereservene i nordsjøen er i ferd med å gå tomme. Hvor lenge holder oljefondet da når oljeprisene fyker i været? (Bare i år kan et fat olje nå 200 dollar fatet. I 2001 var det visst 20 dollar fatet.) Det som har redda oss hittil er den skyhøye oljeprisen.

Det var en som sa at en av konsekvensene av å be om at folk vendte seg mot Gud er at da ber man om at det kommer krisetider som gjør at folket faktisk kan vende seg mot Gud.

Den som lever og har øyne, den får se hva Herren gjør.


Vi lever i en ond verden, og Satan har fått lov å utspille sine planer for at Guds skapninger skal kunne se hva hans egentlige hensikter er.

Norge kan man si har blitt rikt velsignet, men jeg tror også all denne "velsignelse" kan være med å dysse samvittigheten til mange, slik at man utsetter "valget". Materielle goder og penger betrakter jeg noen ganger som forbannelser mer enn velsignelser, ettersom det (i mitt tilfelle) fører med seg en rekke bekymringer, m.m.

Jeg tror også heller ikke at lille Norge vil for alltid være slik det er i dag. Jeg tror "ristelsen" vil være mildt sagt sterk over store deler av verden, inkludert Norge. Guds folk som ikke vil ta dyrets merke ville måtte flykte fra byer og tettsteder...

Men vi får bare vente og se hva som skjer, det vi nå kan gjøre er bare å spekulere.

[Redigert den 13-5-2008 av BiZ]