Apologetisk Forum

Forførelser og teorier om Antikrist.

Bror - 24-10-2007 kl 23:49

I foredraget "Antichrist Delutions" fremholdes det fakta som det er betimelig å ta høyde for,

mener eg.

http://video.google.com/videohosted?docid=16794281886149679

Labar - 25-10-2007 kl 03:59

”Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Far og Sønnen.”
(1. Joh. 2,22)

Hvis paven er antikrist så skulle en kanskje forvente å finne en slik fornektelse av Jesus som bibelverset indikerer. Gjør vi det? Ikke så langt jeg kan se.

-

Antikrist og Guds tempel.

Viking - 25-10-2007 kl 10:19

Sitat:

Antikrist vil til og med ta sete i Guds tempel. Her har vi nøkkelteksten! Millioner av oppriktige kristne, slike som f.eks. Hal Lindsey, anvender dette på et gjenoppbygget tredje jødiske tempel i Jerusalem. Men kan dette være riktig? Tenk på det. La oss si at en gruppe jøder, som ikke tror på Jesu Kristi store offer, skulle gjenoppbygge et tredje tempel på Tempelfjellet, kunne da dette templet noensinne bli kalt for Guds tempel? Nei! Fordi dette templet i seg selv ville være en fornektelse av Jesus Kristus! Legg merke til hva den berømte kommentatoren Adam Clarke har å si om Paulus’ ord: Med uttrykket Guds tempel, kunne ikke apostelen godt mene tempelet i Jerusalem; fordi, han visste at dette skulle bli ødelagt innen noen ganske få år. Etter Kristi død, ble aldri tempelet i Jerusalem igjen kalt for Guds tempel

Det greske ordet som Paulus bruker her for tempel er naos. Det er en stor sannhet om templet, at hver eneste gang Paulus bruker ordet naos i sine brev, anvender han det aldri på en bygning i Jerusalem, men på menigheten! Paulus skrev til Guds menighet i Korint og sa: Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere, 1. Kor. 1,2 og 1. Kor. 3,16-17. Se også 2. Kor.6:16, og Ef. 2:19-22. Så, for Paulus er Guds tempel den kristne menighet (de kristne). Adam Clark kommenterer: Under evangeliets tidsalder er Jesu Kristi menighet Guds tempel. Og det er her Antikrist vil ta sete! Han vil komme inn i menigheten på en forførende måte, som Judas gjorde, han var jo en av de tolv! Så vil han sitte i en posisjon med tilsynelatende enestående ufeilbarlig makt og autoritet, som stadig vil, ganske så umerkelig, etterligne (forfalske, erstatte) Jesu Kristi øverste autoritet!
Amerikansk jøde og kristen Steve Wohlberg.
Sakset fra mensviventer.

Forførelser om opprykkelsen.

Bror - 26-10-2007 kl 16:14

Av og til kan det være sundt og "utsette" seg for litt andre tolkninger/oppfatninger enn en har fra før. Disse eksatologiske emnene er slik eg oppfatter det adiaforaspørsmål, men dog viktige å studere ut fra Skriften.

Eg synes slett ikke Wohlbergs`s utleggelser er "farlige".

Bedøm selv her:
http://video.google.com/videohosted?docid=682253687500224756...

Lexus - 31-10-2007 kl 17:18

Må bare si meg helt enig i hva Viking her har kommet frem til, at Guds folk er Guds tempel.
Med til denne historien kommer også de ord om nedbrytelsen av Guds tempel, og oppbyggelsen av det skal ta tre dager, altså så lang tid som det tok for Jesus å stå opp igjen, eller så lenge som Menneskesønnen skulle være i jordens hjerte.
Eller så lenge forføreren (antikrist) sa mens han ennå levde: Etter tre dager skal jeg oppstå!
Guds tempel, også i betydning av Jerusalem, Åp.3.12, kommer i betraktning her, og en forklaring til dette kan leses i Apokryfene under Endetidstegn, fjerde Esra, - fjerde syn - Kap.9, 26 -10, 59 -Kvinnen som gråt.
Det som fremkommer her er et ødelagt Jerusalem og folk - for tre tusen år (tre dager) -
4. Esra 10.45: i tre tusen år, den latinske tekst har tre år.

Når det gjelder forføreren (antikrist) kommer det frem flere steder hvem denne er:
1.Sam-2.24, Jes.3.12, 9.16, 2,Kor.6.8 - Og forføreren sa mens han ennå levde: Etter tre dager skal jeg oppstå! Matt.27.63.

[Redigert den 1-11-2007 av Lexus]

Lexus - 1-11-2007 kl 17:35

Sitat:
Opprinnelig postet av Bror
I foredraget "Antichrist Delutions" fremholdes det fakta som det er betimelig å ta høyde for,

mener eg.

http://video.google.com/videohosted?docid=16794281886149679


Når det gjelder filmen er det nok et spark mot Roma og den katolske kirke.
At det i det hele tatt er mulig å fremsette slike løse rykter betegner bare predikanters iver i å vise hvor gode de er til å tolke Bibelen på feilt grunnlag.

Det hele er basert på bibelske fakta, sammenflettet med
tankespinn.

Når det nevnes at antikrist kun er nevnt fem ganger i Bibelen er det en forbigåelse av sannheten, for sannheten er at antikrist er nevnt også som en Forfører, som Djevelen og Satan, Slangen, en Orm, en Basilisk, en Serafslange, en Drake osv. osv.
Hvordan kan en, ja mange predikanter stå frem og hevde at dette er den katolske kirke?

Vel er det dokumentert at Roma er med i dette spillet, men er det med dette bevist at det er dagens katolisme som er gjeldende?

Vil ikke en som er mot kristendommen prøve å utrydde den og så sette seg på dens trone istedet?

Står der ikke klart og tydelig i Bibelen:
Hiskia forfører dere bare for å la dere dø av hunger og tørst, når han sier: Herren vår Gud skal redde oss av assyrerkongens hånd. (2.Krøn.32.11)

For å vise til den bibelske forklaring til antikrist som er en forfører, viser jeg først til Jes.3.12:
Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere. Den vei du skal gå er ødelagt.

Legg merke til at det er kvinner som er heskerne, de er både førere og forførere.
Da kan vi se litt på hva skriften sier om kvinnene!

På den tid skal Egypt være som kvinner. Det skal skjelve og frykte for den løftede hånd, som Herren, hærskarenes Gud, ryster over dem. (Jes.19.16)

Når hærskaren er nevnt, er dette det samme som rytterhæren, og / eller vannflommen.

Babels kjemper har holdt opp å stride. De sitter stille i borgene. Deres kraft er borte, de er blitt som kvinner. Det er satt ild på stadens boliger, dens bommer er sprengt. (Jer.51.30)

Altså er det nok en gang stadfestet at forførerne er hjemmehørende i Assyria!

Se, krigsfolket som er hos deg, er som kvinner. Portene i ditt land skal bli åpnet for fienden. Ilden skal fortære dine portbommer. (Nah.3.13)

Skulle dette liksom være katolismen, Paven eller den katolske kirke?

Før gutten (Immanuel) skjønner å forkaste det onde og velge det gode, skal landet til de to kongene du gruer for, ligge øde.
Herren skal la dager komme over deg og over ditt folk og over din fars hus, dager som det ikke har vært maken til fra den dag Efra'im skilte seg fra Juda - Assurs konge. (Jes. 7.16-17)
Hvorfor all denne gjettingen når alt som skal skje står nedtegnet i Skriften?
Jesus forteller sannheten, derfor blir han ikke trodd (Joh.8.45)
Da blir det løgnen som vil få overtaket.

Når det så handler om Roma, så er det et stykke frem i tid -
det er ved den 9.time og en høvedsmann ved navnet Kornelius er beskrevet i den hæravdelingen som ble kalt for den Italienske. - Apg.10.Kap. Han var fra Cæsarea.

Navnet Kornelius - betyr horn - det handler her om det lille horn som skyter opp av det fjerde horn, som predikanten i filmen beskrev. Men han nevnte ikke Kornelius, men gikk rett på den katolske kirke, hvorfor?

Les om hornet som kom fra Cæsarea ved den niende time, men den bibelske tidsgivningen er jo litt problematisk å forstå da, men tar en 2.Pet.3.8 som utganspunkt, skulle en kunne komme langt sammen med oppgitte aftener og morgener.[Redigert den 1-11-2007 av Lexus]