Apologetisk Forum

Midt iblant oss

Labar - 13-10-2007 kl 22:19

Spørsmålet i denne tråden er om det går en snik midt iblant oss. Før jeg forklarer hva jeg mener vil jeg gjerne få svare på spørsmålet. Ja, det går en snik blant oss. Hvem er han? Det er djevelen.

Men hva er det så jeg mener og prøver å si? Det handler om trosbevegelsen og om hvordan den prøver å bli stueren. Hvordan gjør den det? Den gjør det ved diverse økumeniske fellestiltak.

Her er et eksempel
http://www.ekteskapet.no

Her er også et eksempel på hvordan det klarer å få inngang i miljøer som i utgangspunktet står trosbevegelsen fjernt

http://www.nlm.no/?pid=138&section=news&rowcount=0&a...[Redigert den 13-10-2007 av Labar]

Kristnerd - 14-10-2007 kl 00:52

Jeg trur jeg deler ditt anliggende. Flere av de såkalte "fellestiltak" som har vært startet opp mot moralsk og etisk forfall i samfunnet er enten startet av, eller ihvertfall med en stor grad av deltagelse av personer/grupper i/tilknyttet trosbevegelsen.
Nå ser jeg ikke umiddelbart noen tydelig forbindelse til trosbevegelse i de linker du viser. Så vet ikke om de var de beste eksempler (?) selv om jeg trur jeg skjønner hva du mener.

Men mener du dermed at vi ikke skal kjempe mot disse tingene? eller mener du at dersom man skal kjempe mot slike ting så må man gjøre det hver for seg uavhengig av slike fellestiltak
Har du forøvrig noen ideer om hvordan man kan navigere i dette landskapet?

Labar - 14-10-2007 kl 02:50

Egentlig så tror jeg ikke det er så mye annet å gjøre enn det som blir gjort. Å kjempe sammen om etisk og moralsk forfall. Når det er sagt så tror jeg heller ikke en skal være blind for at en muligens kan få en del uønskede sideeffekter på kjøpet. En kan rett og slett bli brukt til å fremme / legitimere grupperinger / ideologi / teologi som ellers står en fjernt. Selv ser jeg ikke bort fra at det også kan være noe av målet. Kanskje litt paranoid, men i så fall passer det vel på forumet.
:)

Når det gjelder hovedkoordinator bak Ekteskapet.no, Sten Sørensen, så er han styreleder i Troens Bevis - Sarons Dal. Kanskje ikke det mest utpregede trosbevegelsesmiljøet, men mer enn nok til å gjøre meg skeptisk. De har også en del av den samme økumenske agenda som resten av trosbevegelsen.

-

Kristnerd - 14-10-2007 kl 03:48

Kjenner ikke til Sten Sørensen. Men Sarons Dal er jo historisk sett en del av trosbevegelsen. Arild Edvardsen var jo en den første i Norge til å oversette å utgi Kenneth Hagins bøker. Og en ca. defninisjon på trosbevegelsen som jeg pleier å bruke er at det er snakk om frittstående menigheter og pastorer, som seg i mellom gjerne har mye forskjellig fra hverandre. Men som likefult har en forbindelse til Kenneth Hagins forkynnelse. At de lytter til, og forkynner i tråd med, hagins lære på enkelte punkter og/eller promoterer hans bøker. Særlig mere denifnert enn det er det vanskelig å gjøre det. Spesielt siden Både Troens Bevis, og OKS etterhvert har ytrett at de ikke ønsker å være i noen "trosbevegelse", samt til og med påstå at en slik bevegelse ikke finnes. (Om ikke pastorerer og lederskap, så ihvertfall ytrett av meninghetsmedlemmer som debaterer i ymse fora på nettet). Det virker som om begrepet "trosbevegelsen" har blitt litt for belastenden. Nå skal de være tverkirkelige og frittstående. Tidligere omtalte de derimot hverandre som "trosmenigheter" uten større problem. Selv om det er korekt at det organisatorisk sett ikke finnes noen "trosbevegelse" på samme vis som det finnes en norks kirke. (Hver menighet er fri, ang denne på sett og vis avsporing kan det leses her:
http://www.apologeten.no/tekster/hefte-trosbevegelsen-innled... )