Apologetisk Forum

Bergpreknen

slappfisk - 1-10-2007 kl 20:53

Jeg leste nettopp Matteus 5, 6 og 7 og ble nok en gang imponert av denne talen. Bergpreknen regnes vel blant mange, både troende og ikke-troende som tidenes største og mektigste tale.

Mange har jo talt lignende ting tidligere, såsom Platon og Budda, men legg merke til avslutningen på prekenen:

Sitat:
Mat 7:28 Og da Jesus hadde endt denne tale, da var folket slått av forundring over hans lære; Mat 7:29 for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.


Den store forskjellen mellom denne preken og andre lignende prekner er at Han som overleverer den er det eneste mennesket som noensinne har satt sine ben på denne klode som også er i stand til å stille seg bak det Han sier. Dette fordi Han er Gud, skaperen åpenbart i kjød. Han er kongers Konge og herrers Herre. Han er troens opphavsmann og fullender. Han er alfa og omega - den første og den siste - og den evige Gud. Han er både dommer og forløser - Han er med andre ord godt representert i den kommede dom - Han er Gud!

Se bare hva Han sier etter at Han har overlevert "sine ord":

Sitat:
Mat 7:23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!


Taleren ikke bare overleverer en tale, men Han engasjerer seg for å oppfylle og fullbyrde den lønn hver enkelt rettmessig skal ha i forhold til hvordan de responderer på det Han sier. Han kaster altså ikke bare ut mange fine ord, men sørger også personlig for at løftene bak ordene oppfylles. Vi skal altså stå til ansvar for taleren.

Det kan man vel ikke si om andre religionsstiftere eller filosofer?