Apologetisk Forum

Dogmer vs "robuste sannheter"

slappfisk - 29-9-2007 kl 13:42

Jeg har forstått det slik at dogmer kan forklares som "etablerte sannheter eller lærer som regnes for autorative og ikke kan være gjenstand for diskusjon eller kritisk gjennomgang". Disse kan være tydelige sannheter som bevises gjennomgående i den aktuelle litteraturen som ligger til grunn (i dette tilfellet Bibelen), eller det kan være lærer som er sammensatt av flere andre sannheter eller dogmer og er således en syntese av disse.

Eksempler på dogmer i form av "robuste sannheter" som er sentrale og som gjennomsyrer skriftene, kan være slikt som:

* Gud har skapt himmel, jord og alt som kan observeres.
* Jesu forsoningsverk kan rettferdiggjøre synderen.
* Den rettferdige skal få tilgang til Guds rike etter dette livet.

Eksempler på dogmer som ikke er sentrale, ikke fremgår i klartekst i selve bevismaterialet (som i dette tilfellet er skriftene), og som derfor må hvile på en syntese av andre sannheter og dogmer:

* Treenighetslæren.
* Arvesyndslæren.
* Læren om åndens/sjelens udødelighet.
* Læren om at den ugudeliges pine varer evig.
* Flere av de protestantiske "solaene".

Et eksempel på at dogmer bygger på hverandre er jo at nettopp læren om sjelens udødelighet brukes som kronargument for at helvetes pine må vare evig. Ingen av disse er etter min mening robuste sannheter fra skriftene, men krever støtte fra andre dogmer eller påvirkning utenfra, som for eksempel fra filosofien (som noen også mener har skjedd i dette eksemplet).

Nå er det et faktum at kristenheten er splittet i mange læremessige spørsmål, og jeg mener å kunne observere at de fleste av disse uenighetene angår det jeg vil kalle dogmer som slettes ikke er "robuste sanhheter".

Siden dette ligger meg på hjertet for tiden, innbyr jeg dere til å dele deres tanker omkring dette. Jeg påstår altså at vår protestantiske tro (som alle andre trosretninger) inneholder og bygger på en rekke dogmer, hvorav de minst sentrale av disse er de som bygges på dårligst grunnlag og som også skaper mest splid. Er det ikke på tide å ta et kritisk blikk på disse?

Protester gjerne å mine eksempler ovenfor, men da er det vel lurt å opprette egne tråder, antar jeg...