Apologetisk Forum

Oi.... - hva ser du ut av denne teksten ?

Kristnerd - 19-2-2004 kl 01:07

Oi....

Om man tar dette fra Jesaja 28 bokstavlig... hva ser man da?


7 Men det er også andre som sjangler,
som raver av vin og sterk drikk:
Prester og profeter er drukne,
helt fortumlet av vin.
De raver av den sterke drikk,
de sjangler når de har syner,
og vakler når de feller dom.
8 Ja, alle bord er fulle av spy,
ikke en flekk er ren.
9 «Hvem vil profeten belære?
Hvem vil han få til å skjønne sitt budskap?
Barn som nettopp er avvent,
som nylig er tatt fra brystet?
10 Bud på bud,
krav på krav,
– litt her og litt der!»

11 Ja, gjennom folk med stammende lepper
og med fremmed tungemål
skal han tale til dette folket,

12 han som sa til dem: «Her er stedet
hvor de kan slå seg ned.
La de trette få ro, her kan de hvile.»
Men de ville ikke høre.
13 For dem skal Herrens ord
bli «bud på bud,
krav på krav,
– litt her og litt der!»
Når de går, skal de snuble,
falle bakover og slå seg fordervet,
gå i snaren og bli fanget.

leste dette selv for ikke lenge siden

Lionheart - 19-2-2004 kl 09:39

faktisk i den tiden da jeg trakk tilbake mitt medlemskap fra pinsebevegelsen, pga deres åpenhet mot trosbevegelsen.

og jeg tenkte på alle de pastorer og "profeter" som liksom er fulle av "åndelig vin". hvilken ånds vin sier jeg, når Gud AVSKYR drukkenskap.

jeg trakk umiddelbare paralleller til det vi ser i dag i trosbevegelsen. det finnes andre lignende skriftsteder også, og jeg tror det er flere av dem i enten Jeremia eller Jesaja, men husker ikke. kanskje Esekiel. En av de store profetbøkene er det i alle fall.

Thomas - 20-2-2004 kl 00:37

Tenker litt på hvordan folk blir presset på med "åndelig vin" på møter. Så de blir fulle og ikke kan se eller vite hva de gjør.