Apologetisk Forum

Vend dine ører til Visdommen, og lær av den!

Evangelist - 12-8-2007 kl 21:49

Jeg har lyst til å dele ett av mine yndlingskapitler med dere som ikke følger Guds Ord, eller tar Ham på ramme alvor, og som heller ikke virkelig LYTTER til hva Gud har å si, det gjelder spesielt wbrocks, Elgkjøtt, LeifG, m.fl.

Ett av mine yndlingskapitler står i Salomos ordspråk, kap 2, 1-15.20-22. Der står det:
1) Min sønn! Dersom du tar imot Mine Ord, og gjemmer Mine Bud hos deg,
2) så du vender ditt øre til Visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen,
3) Ja, dersom du roper etter innsikt, og løfter din røst for å kalle på forstanden,
4) dersom du leter etter den som etter sølv, og graver etter den som etter skjulte skatter,
5) DA skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. 6) For Herren er den som gir Visdom, fra Hans munn kommer kunnskap og forstand.
7) Han gjemmer frelse for de oppriktige, et skjold for den som lever ustraffelig.
9) Han vokter rettens stier, og bevarer Sine frommes vei.
10) Da skal du forstå rettferdighet, rett og rettvishet, ja, enhver god vei.
11) For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel.
12) Omtanke skal holde vakt over deg, og forstand skal verne deg, fra å fri deg fra den onde vei, fra menn som fører falsk tale,
13 fra dem som forlater de rette stier for å vandre på mørkets veier.
14) De gleder seg ved å gjøre ondt og jubler over alt som er galt og falskt.
15) De følger krokete stier, og går seg vill på sine veier(...) 20) Visdommen skal hjelpe deg til å vandre på de godes vei og holde deg på de rettferdiges stier.
21) For de oppriktige skal bo i landet, og de ulastelige bli værende der.
22) Men de ugudelige skal bli utryddet av landet og de troløse skal bli rykket bort derfra." ( Norsk Bibel '88 overs.)

Vi må ta Guds Ord på alvor, hvert ord må vi studere grundig og nøye, for å finne ut av hva den egentlig sier i teksten og sammenhengen.

Det finnes to måter å tolke en Bibeltekst på: den ene er "eisegese" og den andre er "eksegese" (to greske ord). Den førstnevnte måten er når vi putter inn våre egne tanker, følelser, synspunkter og meninger inn i teksten, som ikke står der. Dette er strengt forbudt i bibelfortolkningen. Vi har ikke lov til å sette noe inn i en tekst, inn i Guds Ord som ikke samsvarer med resten av Skriften. Vi er nødt for å sammenligne Skriftsted med Skriftsted, og være helt klinkende klare og sikre på at vi virkelig skjønner hva Gud mener om det eller det. Dette fundamentale prinsippet gjelder i ALLE sammenhenger der vi støter på vers som kan være vanskelige å forstå. Vi kan bare ikke tillate oss selv å tolke en tekst i hytt og pine, slik vi selv ønsker og drømmen om!! VI HAR ALDELES IKKE LOV TIL DET!!!! GUDS ORD STÅR EVIG FAST, OG HELE SKRIFTEN ER INSPIRERT, INNÅNDET AV GUD ( 2. TIM 3,16: "Hele Skriften er innåndet av Gud, og er nyttig til lærdom, til overbevisning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning." Og: 2.PET 1, 19-21: "Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser fram og morgensstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriftener er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn (profetene) talte drevet av Den Hellige Ånd." NB '88 overs.

Et annet særdeles viktig prinsipp vi alle MÅ huske på når vi leser i Guds Ord, er at vi aldri må kalle noen ting annerledes enn det Gud har sagt, altså: DET SOM HERREN GUD KALLER SYND, MÅ OGSÅ VI KALLE SYND. DET GUD SIER ER GALT, MÅ VI OGSÅ MENE ER GALT! DET GUD DEFINERER SOM ONDSKAP, MÅ VI FORHOLDE OSS TIL, ENTEN VI MÅTTE LIKE DET ELLER IKKE. Vi må ta Gud på ordet, og ikke ha helt totalt andre meninger enn de Gud har. Det kan få katastrofale følger for oss, hvis vi gjør slikt!! Det er rett og slett farlig, ikke bare for andre mennesker hvis vi forkynner et galt budskap som er stikk i strid med Bibelen, men det får også meget alvorlige konsekvenser for oss selv, hvis vi lar oss lure til å tro på skjulte løgner og bedrag. Slikt MÅ vi alle passe oss for. Vi skal prøve alt vi leser, ser og hører med Bibelen - Den Hellige Skrift - Guds Eget Ord. Alt budskap vi tar inn over oss, må alltid stemme med Boken, og det vi hører må testes grunndig for å se om det står eller faller med Jesu forkynnelse. Hvis ikke det blir stående, skal vi ikke lytte til det.

Når det er sagt, er det igjen uhyrlig viktig for meg å presisere at både Bibelen, Ellen G. White, og vårt adventbudskap er helt og holdent i tråd med hverandre. Ingenting avviker fra det ene eller det andre. Men les selv, og sammenlign Ellen White med Skriften, men gjør det grundig og nøye!! Be Den Hellige Ånd om hjelp til å forstå det dere leser, og at Herren Gud må gi dere forstand til å forstå, og se tingenes tilstand i et klarere lys. Da, hvis dere har gjort jobben riktig, vil dere kunne se at Ellen White snakker sant. Hun er absolutt troverdig og verdt å lytte til. Det finnes ikke tvil i mitt hjerte om hennes rolle som en Guds siste, ekte, sanne profetinne. HUN ER DET.

Her er noen Ellen White-bøker som du kan bestille fra Norsk Bokforlag:
1) Mot Historiens klimaks: tar for seg mange sentrale bibelske profetier som er gått i oppfyllelse, og hvilke profetier som enda gjenstår å oppfylles. Utrolig spennede lesning av verdens historie, fortalt på en enkel måte! Pris: ca 40,-
2) Veien til Kristus tar for seg kristendommens grunnleggende sannheter og prinsipper for være en kristen. Utrolig bra bok!! Pris: ca 37,-
3) Helse og livsglede: tidløse sannheter og prinsipper om hvordan vi kan få bedre helse og livskvalitet gjennom naturens egne legemidler, og om hva som var viktigst for Jesus og Hans misjonsoppgave/-oppdrag. Kan på det sterkeste anbefales!! Pris: ca 60,-
4) Slektenes håp: her i denne boken vil dere som er motstandere av budene, loven, Sabbatsbudet, adventistenes tolkning av helligdomstjenesten, osv virkelig få dere noen saftige, positive overraskelser, for denne boken, som jeg nå har slitt i filler, beskriver Jesu liv gjennom alle evangeliene i NT, og gir en dypere forklaring på hvorfor Jesus kom til vår jord, hva Han egentlig mente med det Han sa og gjorde, hva Han mente om Sabbaten, og jødenes lovtrelldom, Fariseernes og de skriftlærdes ytre prektighet og tomme formaliteter, ritualer, ol.
Les disse bøkene, og du vil bli temmelig sjokkert og forundret over deres egne misforståelser.
www.norskbokforlag.no

[Redigert den 12-8-2007 av Evangelist]

Viking - 12-8-2007 kl 22:05

Her kan en lese litt om Ellen White. Skrevet av et tidligere SDA medlem.

Koster ingen ting.

[Redigert den 12-8-2007 av Viking]

Gunnar - 13-8-2007 kl 00:06

Hei Evangelist.

Jeg har ikke tenkt å kommentere så mye av det du skriver i innlegget ditt, da jeg opplever at wbrochs og Bror har skrevet mye om adventismen som jeg synes jeg kan stille meg bak (så vet du jo hvor du har meg)

Jeg vil bare ønske deg velkommen til forumet, og samtidig si at her så hører promotering av Adventismen under forumet for "Kirkesammfunn/lære på siden av øvrig kristenhet".

Jeg er klar over at det eksisterer en liten gråsone hos oss i forhold til at vi har et forum som er viet "Loven, Budene og kristen etikk", hvor vi jo har temaer som f.eks hviledagen som også i stor grad berører adventistisk lære. Meningen med dette forumet var imdlertid først og fremst å åpne opp for at evangelikale/protestantiske kristne kunne samtale rundt disse spørsmålene.

Innlegg som går rett på temaene (med argumenter for eller i mot noe), vil bli stående selv om de indirekte f.eks forkynner en annen trosretning slik som f.eks adventistisk lære, men dersom innlegg i dette underforumet (eller andre underforum) åpenbart er skrevet for å føre folk over til en adventistisk tro, så vil de bli flyttet til forumet for " Kirkesammfunn/lære på siden av øvrig kristenhet".


Sitat:
Opprinnelig postet av Evangelist
Jeg har lyst til å dele ett av mine yndlingskapitler med dere som ikke følger Guds Ord..

Jeg vil bare si at dersom du virkelig ønsker at så få som mulig skal få interesse av å lese gjennom det du skriver, så har du valgt en fantastisk god måte å gjøre dette på.(!)

Jeg tror jeg forstår, at du prøver å si noe om hvordan du mener andre har tatt alvorlig feil. Men du forventer at alle selv skal ha innsikt i at de har tatt feil, FØR du i det hele tatt begynner å fortelle dem hva som er feil og hvorfor!

For å sette det på spissen: Jeg håper du aldri blir bedt om å holde møte med mangeårige NAF medlemmer i den hensikt å øke trafikksikkerheten på veiene:

" Kjære NAF medlemmer: Jeg har lyst å dele mine erfaringer som bilist, med alle dere som ikke har peiling på å kjøre bil..."

Hva tror du folk ville tenkt da? Enten så ville de tenkt at dette ikke gjelder dem, for de KAN jo kjøre bil, eller så ville de tenkt at her har vi en person som har NULL respekt, og som sansynligvis bare er ute etter hevde seg selv og ydmyke andre.

En slik person vil vi i hvert fall IKKE lytte til...

Og Det er kanskje et litt dårlig utgangspunkt for en som prøver å være en evangelist? :o


[Redigert den 13-8-2007 av Gunnar]

Helt ekte profetinne???

Bror - 13-8-2007 kl 00:10

Godt det er høyt under takt her på forumet, og at alle slipper til med sin overbevisning med og uten begrunnelse.

Vel, vel, her er noen tankevekkende "tester" på om Ellen White består noen undersøkende spørsmål vedrørende sannhetsgehalten i ALT hun har formidlet:

http://www.ellenwhite.org/egw35.htm

Det hevdes også at hun i ett og alt i "sin" forkynnelse er i 100% harmoni med Skriften. Dette kan undersøkes litt nærmere her:

http://www.truthorfables.com/EGW_Writings_Infallible.htm

Det er flere adventister som etter hvert har flyttet EGW fra SANN-profet mappen og over i mappen for de mennesker som har visse visjonære egenskaper i betydningen å formulere "sine" synspunkter i harmoni med bibelsk lære.
Andre igjen har plasert henne i en helt annen kategori.

Her er i alle fall god plass for nyanser uten at noen går fortapt av den grunn.

Takk for tilbakemeldingen!

Evangelist - 14-8-2007 kl 12:52

Sitat:
Opprinnelig postet av Gunnar
Hei Evangelist.

Jeg har ikke tenkt å kommentere så mye av det du skriver i innlegget ditt, da jeg opplever at wbrochs og Bror har skrevet mye om adventismen som jeg synes jeg kan stille meg bak (så vet du jo hvor du har meg)

Jeg vil bare ønske deg velkommen til forumet, og samtidig si at her så hører promotering av Adventismen under forumet for "Kirkesammfunn/lære på siden av øvrig kristenhet".

Jeg er klar over at det eksisterer en liten gråsone hos oss i forhold til at vi har et forum som er viet "Loven, Budene og kristen etikk", hvor vi jo har temaer som f.eks hviledagen som også i stor grad berører adventistisk lære. Meningen med dette forumet var imdlertid først og fremst å åpne opp for at evangelikale/protestantiske kristne kunne samtale rundt disse spørsmålene.

Innlegg som går rett på temaene (med argumenter for eller i mot noe), vil bli stående selv om de indirekte f.eks forkynner en annen trosretning slik som f.eks adventistisk lære, men dersom innlegg i dette underforumet (eller andre underforum) åpenbart er skrevet for å føre folk over til en adventistisk tro, så vil de bli flyttet til forumet for " Kirkesammfunn/lære på siden av øvrig kristenhet".


Sitat:
Opprinnelig postet av Evangelist
Jeg har lyst til å dele ett av mine yndlingskapitler med dere som ikke følger Guds Ord..

Jeg vil bare si at dersom du virkelig ønsker at så få som mulig skal få interesse av å lese gjennom det du skriver, så har du valgt en fantastisk god måte å gjøre dette på.(!)

Jeg tror jeg forstår, at du prøver å si noe om hvordan du mener andre har tatt alvorlig feil. Men du forventer at alle selv skal ha innsikt i at de har tatt feil, FØR du i det hele tatt begynner å fortelle dem hva som er feil og hvorfor!

For å sette det på spissen: Jeg håper du aldri blir bedt om å holde møte med mangeårige NAF medlemmer i den hensikt å øke trafikksikkerheten på veiene:

" Kjære NAF medlemmer: Jeg har lyst å dele mine erfaringer som bilist, med alle dere som ikke har peiling på å kjøre bil..."

Hva tror du folk ville tenkt da? Enten så ville de tenkt at dette ikke gjelder dem, for de KAN jo kjøre bil, eller så ville de tenkt at her har vi en person som har NULL respekt, og som sansynligvis bare er ute etter hevde seg selv og ydmyke andre.

En slik person vil vi i hvert fall IKKE lytte til...

Og Det er kanskje et litt dårlig utgangspunkt for en som prøver å være en evangelist? :o


[Redigert den 13-8-2007 av Gunnar]

Takk for tilbakemeldingen!

Evangelist - 14-8-2007 kl 12:58

Tusen takk for svaret du gav, Gunnar! Jeg beklager på det sterkeste at jeg ikke klarte å formidle den respekten jeg har for dere, slik jeg egenlig ønsket å gjøre. Jeg ville bare prøve å rette opp i noen få ting som folk flest misforstår n.d.g. loven, budene, Sabbaten, osv. Men akkurat i dag har jeg minimalt med tid til å skrive lange innlegg til dere, så vi kan kanskje snakke om disse temaene senere en gang.

Jeg lover å høre fra meg, i en forhåpenligvis mer ydmykene og ærbødig stil!
Jeg beklager dypt, og ber ydmykt om tilgivelse.

Viking - 14-8-2007 kl 13:09

Sitat:
Opprinnelig postet av Evangelist
Tusen takk for svaret du gav, Gunnar! Jeg beklager på det sterkeste at jeg ikke klarte å formidle den respekten jeg har for dere, slik jeg egenlig ønsket å gjøre. Jeg ville bare prøve å rette opp i noen få ting som folk flest misforstår n.d.g. loven, budene, Sabbaten, osv. Men akkurat i dag har jeg minimalt med tid til å skrive lange innlegg til dere, så vi kan kanskje snakke om disse temaene senere en gang.

Jeg lover å høre fra meg, i en forhåpenligvis mer ydmykene og ærbødig stil!
Jeg beklager dypt, og ber ydmykt om tilgivelse.


De har hatt tollmodighet med meg, da er jeg sikker på at de klarer å leve med deg også;). Å bli, for så og være kristen er ikke en øyeblikks afære. En livs lang prossess med fler enn en hårete kamel som bør svelges.

[Redigert den 14-8-2007 av Viking]

Kristnerd - 14-8-2007 kl 15:17

Har hørt at kameler svelges ganske lett om man deler dem opp og koker suppe på dem :P

Viking - 14-8-2007 kl 17:50

Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
Har hørt at kameler svelges ganske lett om man deler dem opp og koker suppe på dem :PSitat:

"Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint and dill and cummin, and have neglected the weightier provisions of the law; justice and mercy and faithfulness; but these are the things you should have done without neglecting the others. You blind guides, who strain out a gnat and swallow a camel!" (Matt. 23:23-24).
kjv1611
:cool:


[Redigert den 14-8-2007 av Viking]