Apologetisk Forum

Opprop mot barneombudets ønske om å redigere Bibelen

arildholta - 8-8-2007 kl 18:03

[color=darkblue]
Opprop mot barneombudets
ønske om å redigere Bibelen
[/color]

Det er en tid siden jeg gjorde dette oppropet klart. Tekniske problemer hindret meg i å få det ut. Nå er det imidlertid på plass.

Det gamle oppropet har straks tusen underskrifter. Dette nye vender seg i mye større grad til aktive kristne, men kan selvsagt underskrives av hvem som helst.

Sitat:
Barneombudet kan tilpasse seg - ikke Bibelen!

Beklageligvis lo jeg høyt, når jeg leste at barneombudet ville tilpasse Bibelen til sine idéer. -Vi bor ikke i Sovjet, var min reaksjon. -Ordet "tukt" kan da ikke fjernes fra Bibelen. Heller ikke begrepsinnholdet.

Dessverre finner de totalitære tankene støtte! Dette var første innspillet fra maktens institusjoner. Det møtte tragisk lite motstand. Når- og hvordan kommer neste?

Til og med påstått kristne, roper etter angiveri mot andre kristne og ikke-kristne. De vil til og med bruke barnevernet mot de som ikke lar seg kue med hensyn til klar grensesetting overfor barn.

Kristne bør imidlertid huske at angiver-samfunnet er bl.a. et eskatologisk tema som Jesus kobler til et kaldt og kjærlighetsløst samfunn.


Matt 24:10-12
10 Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.
11 Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.
12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.


Luk 12:11f
11 Men når de fører dere fram i synagogene og for øvrigheter og myndigheter, så vær ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal forsvare dere med, eller hva dere skal si.
12 For Den Hellige Ånd skal lære dere i samme stund hva som er rett å si.


Luk 21:14-16
14 Legg dere derfor på hjerte at dere ikke forut bekymrer dere for hvordan dere skal forsvare dere.
15 For jeg vil gi dere munn og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne stå imot eller motsi.
16 Men dere skal bli angitt også av foreldre og brødre, av slekt og venner, og de skal sende noen av dere i døden.I mitt arbeid mot forfeilet barnevernsideologi får jeg informasjon om både barn og voksne som har tatt sine liv etter at det såkalte barnevernet har gjort "all verden av ingenting" eller "vondt til verre". Angivere kan altså gjøre livet så ondt for mennesker, at de - når "alt" går galt - er med å "sende noen ... i døden".

I det store og hele bør barneombud Reidar Hjerman slutte å undergrave familiens autoritet. Han angriper det meste i samfunnet som enten ikke støtter hans syn på kollektiv barne"oppdragelse", eller som stiller krav til barna. Blir respekten for foreldre og familie borte, så blir barna ødelagt og samfunnet råtner.

Dette forstår merkelig nok ikke barneombudet i sin iver etter å beskytte barn mot familien.

Barneombudet tror også alt kan endres til å passe hans familiefiendtlige idealer. Det er imidlertid ikke meningen Norge skal være en totalitær stat. Det finnes grenser for akseptabel kontroll fra myndighetene.

Denne gangen var det Bibelen som stod i veien for hans tenkning. Begrepet "tukt" i Bibelen, kan få foreldre til å bruke makt mot barn - makt han vil overføre til det offentlige, psykiatrien og barnehjem.

Ingen skal bruke grov vold mot barn. For voldelige har vi fengsel.

Noe helt annet er det når foreldre tar barn bestemt i armen, løfter de opp med makt eller på annen måte utøver autoritet med fysisk kraft. Dette skal det være romslig toleranse og åpenhet for. Om ikke vil alt for mange foreldre ikke klare å oppdra en del barn. Jeg vil også påpeke at det finnes høyesterettsavgjørelse som tillater mild fysisk straff eller grensesetting:

(Sitat fra Barneombudets sider)
Høyesterett sa i en kjennelse av 30. november 2005 at ”…det ikke vil rammes av straffeloven § 228 første ledd om foreldre i oppdragelsesøyemed tildeler sine barn lettere klaps…. Ved avgjørelsen av hva som kan tillates, må det legges vekt på kraft-anstrengelsens styrke, grad av spontanitet og preg av krenkelse.”
(Sitat slutt)

Bibelen tar ikke avstand fra lignende. Derfor vil barneombudet til og med endre Bibelen i sin kamp for å umyndiggjøre foreldre.

Vi aksepterer ikke slike angrep på familiens selvstendige rett og religionsfriheten.

(Underskriver du kan du motta en sjelden e-post. Vi vil i det minste informere via e-post om at underskriften din er her, for å hindre misbruk av ditt navn.)

här måste man mäta

Praxis - 8-8-2007 kl 19:11

Sitat:

Bibelen tar ikke avstand fra lignende.


La ikke den unge være uten tukt!
Når du slår ham med riset, skal han ikke dø.
Du slår ham med riset, men du frelser hans sjel
fra dødsriket.
(Ord 23:13..14)

Den som sparer sitt ris, hater sin sønn;
men den som elsker ham, tukter ham tidlig.
(Ord 13:24)


King James bruker endog 'rod', kjepp -
som skal stemme med grunnspråket.
Paulus tilbyr bokstavlig korintierne å komme med
en kjepp, 'rhabdos' (1 Kor 4:21)


Thou shalt beat him with the rod, and shalt
deliver his soul from hell.

Må nesten si Skriften tillater en anelse
kraftigere tuktemiddel enn hva høyesterett
har "stilt seg åpen for"
(unnskyld uttrykket ..) ?


.

[Redigert den 8-8-2007 av Praxis]

Praxis - 8-8-2007 kl 19:25

Skal det ropes opp til revisjon av lovtekst i
Straffeloven -- eller hva ropes det mot?

At Barneombudet tilkjennes kompetanse til å
sensurere Bibelen?

At folk flest ikke synes det spiller
noen rolle?
Sitat:

Dette var første innspillet fra maktens institusjoner.
Det møtte tragisk lite motstand.

Ja, hva skjedde, hvordan ser det ut for at
saken står idag?
.

arildholta - 8-8-2007 kl 21:39

Her er det kommentert på mitt forum:
http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?t=2882
Det er lenke til avisartikkel.

Denne unge Kr.F'eren gir litt innblikk i saken. Dog ikke fra min synsvinkel! :bigsmile:
http://martindrange.abcblogg.no/1182202659_tukt__et_bibelsk_...

Denne er sikkert for storkjefta for andre enn meg i dette forumet? Den omhandler Hjermans ideologiske idéer:
http://idiot.r-b-v.net/reidarhjermann.pdf
Sikkert interessant for Praxis. Alle bør lese den og sjokkeres av avisartiklene den lenker til. Å se dette samlet er dramatisk! Det er sikkert verre enn Sovjet med alle hans idéer om kontroll og overvåking! Å angripe Bibelen er ikke noe enestående. Det ETT av EN MENGDE totalitære utsagn.

Jeg må også opplyse at folk som insisterer på barneoppdragelse i enlighet med Praxis "sine" bibelvers, mister barna sine til det såkalte barnevernet. Så langt er vi kommet. I barnevernet sine institusjoner lærer barna å dope seg, leve på rømmen med prostitusjon og innbrudd. I tillegg til at selve adskillelsen fra foreldrene ødelegger barnet.

Slikt er så mye bedre enn streng oppdragelse. Ikke minst lærer barn i institusjoner at staten er vår mor - og det gir stemmer til frihetsgudinnen..., jeg mener, formynderpartiene. Dyre stemmer, men dog...

Praxis - 8-8-2007 kl 22:18

ok, så Reidar Hjerningsmann prøvde først å dytte på
bispemøtet for å 'overtale' herrene til å gripe inn
med sensur / pålegg til 'offisielle' bibeloversettere.

Da de ikke virket entusiastiske nok til politikken,
tok han for seg 'Kateketforeningen', der han vel kunne
vente å finne spinklere grener som var lettere å vri rundt.
Og ganske riktig, kateketene gav ut pressemelding,
ordrett etter diktat må vi vel formode.

"De tok vår oppfordring på strak arm, sier barneombud
Reidar Hjernebrann"
.

Viking - 8-9-2007 kl 16:57

Hva mister vi ved disse nye oversettelsene?


Sitat:

2,922 fewer words in the modern version textThus, the modern version text is shorter in the New Testament than that of the King James Bible by about the total number of words contained in I and II Peter combined!


Det er ikke uvesentlige ord som er fjernet.

Det stinker New Age, FN, Freemasons og DKK. De vil lage "one world religion", alt havner inn under dkk.

http://www.biblebelievers.com/Floyd_Jones/Jones_Ripped5.html

Budskapet blir ikke bare forkortet, men det blir endret.

http://www.biblebelievers.com/Floyd_Jones/Jones_Ripped1.html

http://www.biblebelievers.com/Floyd_Jones/Jones_Ripped2.html

Til og med ordet "helvete" har de fjernet. Hvorfor?
Sjelens udødlighet? dkk

http://www.biblebelievers.com/Floyd_Jones/Jones_Ripped4.html

[Redigert den 8-9-2007 av Viking]