Apologetisk Forum

Har barna noe vern mot barnevernet?

Praxis - 21-7-2007 kl 01:12

Som Arild Holta just vitnet om i en annen tråd her,

er det ikke akkurat for tidlig å våkne opp for
antikristelig misbruk av 'myndighet':

Den statsautoriserte terror har vel knapt vært mer
vellykket enn i sektoren for kidnapping og
omskolering av barn -

alle barn tilhører som kjent staten,
og de må 'vernes' mot å bli oppdratt med tanker
som generer våre nye ideologi-herrer.
Spesielt hvis det skulle dreie seg om gudfryktighet
av ikke-muslimsk legering.Sitat:
av Gnagar
Etter å ha sett litt på http://r-b-v.net og
blogg blir jeg litt nysgjerrig.

Sitat:
Opprinnelig av arildholta

At de kan bruke politiet til rettsløshet, er også "interessant".
(...)

.. er svært kritisk til myndigheter. Både teologisk og
ut fra personlige erfaringer.
Øvrigheten er innsatt av Gud og misbrukes på det groveste av Djevelen. (...)
På dette området virker norske kristne nesten helt blinde.

(Les http://opprop.r-b-v.net/sjokk for kortversjonen av hva som er veldig galt.)

Barnevernsindustrien er en mytespreder i mangemilliard-klassen.
Familien og barnevernsofrene taper opinionen på tvers av vitenskap.
Blant annet fordi kristne sover.


Linken ovenfor er et godt bråstart- og bråvåkne-sted.
Det påminner oss også om innlegg vår fhv. landskvinn Berit Kjos
har gitt plass til i emnet -
her er fremgravd noen:


License to Seize Our Children

What Happened To Parental Rights?


Berit Kjos' arbeid begynte da hun så gjennom barnas
skolebøker, og fant bevisene for at skolen var blitt
en ideologisk og nyreligiøs, sinnsmanipulerende leir av
nymoderne tanketvang.

Berit hadde ellers bakgrunn som sykepleierske, men åpnet
for research-journalistikken etter å ha forsøkt å forstå
materiellet som barna hadde fått på skolebenken.
Sånt måtte man da kontakte andre foreldre om!http://forum.apologetisk.net/viewthread.php?tid=1478#pid1064...

http://www.crossroad.to/

Vi hadde også litt prinsippdebatt om myndighet og
misbruk samt Rom.13 i Skriftens lys:

http://forum.apologetisk.net/viewthread.php?tid=1824

Sitat:

However, social engineers have utilized a concept known as conditioning.
When people are fed little bits of propaganda a bite at a time,
global government and other outrageous ideas
would finally sound good.

http://www.crossroad.to/articles2/2003/public-schools.htm


[Redigert den 21-7-2007 av Praxis]

å beskrive avsporede tog

Praxis - 21-7-2007 kl 12:58

Skulle noen finne enkelte av bloggene for 'folkelige',
så kunne neste utfordring finnes på hjemmesidene til
professor Marianne Haslev Skånland.

http://www.mhskanland.net/
http://www.mhskanland.net/page2/page69/page69.html

Sitat:

slett ikke lett å beskrive fra grunnen vårt avsporete barnevern,
altså uten å forutsette at mine lesere har brukt tid på å skaffe seg innsikt i materien på forhånd.

Vanskelighetene skyldes at dette er et felt hvor forskjellen mellom fasade og virkelighet er meget stor.

Nærmest alt er anderledes enn slik det presenteres for offentligheten av vanlige media, av barnevernet selv,
og av de myndigheter som er ansvarlig for dem.

Alminnelig sunn fornuft har vist seg heller ikke å være pålitelig
til å bedømme hvordan et slikt offentlig velferdsapparat trolig
fungerer i et samfunn man ellers synes man kjenner godt,
for som velferdsapparat for befolkningen er barnevernssystemet ikke rasjonelt.


.


[Redigert den 21-7-2007 av Praxis]

Kampberedt barnevern

Praxis - 21-7-2007 kl 23:15

Barnevernet brukte håndjern


14-åring skulle til fosterhjem


STAVANGER (VG) Barnevernet fikk hjelp av fire uniformerte politimenn
som ankom i to politibiler. De brøt seg inn på 14-åringens rom,
satte på ham håndjern og tok ham med seg til et fosterhjem.

Guttens prosessfullmektig, advokat Arnhild Skretting Jøsendal,
karakteriserer politiets og barnevernets fremgangsmåte ved

omsorgsovertagelsen


i Stavanger som uvanlig grov.


http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=3075010
.

Ekspropriering av barna dine

Praxis - 22-7-2007 kl 22:50

.

Riksmeningsmann (selvutnevnt barne-guru) prøver seg -
vil ha bort foreldre-autoriteten.

Alle barna er 'samfunnets', kollektivets felles ansvar:

Sitat:

Alle barn er våre barn. De er samfunnets felles ansvar,
sier Raundalen.


.. og utfordrer åpent for ditt og Guds ansikt den tradisjonsfestede
anskuelsen
"at foreldrene per definisjon er barnas beste alternativ."


http://www.bt.no/innenriks/article364416.ece

A.Holta har svart i samme kanal:

http://www.bt.no/meninger/diskusjon/?threadId=364489&for...

http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?t=2743-

[Redigert den 22-7-2007 av Praxis]

Andante - 22-7-2007 kl 23:44

Sitat:
.... der foreldrene har fått altfor mye kontroll.

Vi har fått et veldig sterkt vern av privatsfæren her i landet.
Foreldrene regnes som suverene.


Og hvem skulle ha gitt foreldre autoritet? Regjeringen?

Var det ikke en gang i tiden ment omvendt?


Sitat:
Vi finner oss i det fordi myndigheten har bestemt at det skal være slik, fordi det handler om å redde mennesker


Fra sine farlige foreldre :puzzled:

arildholta - 23-7-2007 kl 00:42

Det siste private området i vårt samfunn, skal falle.
Raundalen, psykolog og rikssynser om bv, vil ha makten inn i alle hjem.

Godhetens tyranni, skrev Bergens Tidende
(Sitat) "Så ufølsom og så invaderende kan en psykolog opptre. At han derved også beveger seg farlig nær godhetens totalitære tyranni, er bekymringsfullt. Magne Raundalen og hans støttespillere bør være mer opptatt av grensegangen mot privatlivets fred." (Sitat slutt.)

Tankegangen støttes imidlertid av lærernes fagforbund. Leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, synes Magne Raundalen har en god tanke...
(Sitat)- Det første som må skje er jo at dette blir en forpliktelse. Slik det er i dag, er det frivillig for foreldre om de vil slippe inn representanter fra barnehager og skoler, sier Hjetland.(Sitat slutt.)

Og av det såkalte barneombudet.
http://idiot.r-b-v.net/reidarhjermann.pdf

Det betyr at menneskerettighetene må forkastes.
Raundalen vil i realiteten avskaffe Artikkel 8 av prof Skånland.

Dette er det barnevernsindustrien, flere fagforbund i LO, barneombud, deler av psykiatrien, de rødgrønne m.fl, og det meste av media styrer mot.

Mens kristenfolk sover i "verdens beste land". Spør en av de mange tusen som plages av det såkalte barnevernet, om vi er i verdens beste land. Spør de som blir tvangsinnlagte på tvers av lov og rett. Spør de som opplever justismord.

I Norge kan man bli dømt for to drap, og så frikjent mange år senere. Dette forteller litt om hvor lett det er for politiet å få noen dømt i rettsvesenet.

Og blir noen stilt til ansvar i det offentlige? Nei, de kan ødelegge liv og drive folk til selvmord uten at noen gjøres ansvarlige.

Tro hvorfor politikerne nektet å la utredningene av barnehjemsofre gjelde helt opp til vår tid? De stoppet det noen desenier tilbake. Ellers ville det rammet dem og deres kollegaer. De er jo øverste ansvarlige.

Da trenger vi oppsøkende journalistikk. Slikt koster penger. Det er mye billigere å spør makten og de som begår overgrep mot familier, fosterbarn, psykiatriske pasienter, om alt står bra til. Svaret er alltid:

-Vi gjør en utmerket jobb, men trenger mer penger.

Og det får de, og med det stadig mer makt, og stadig mer på samvittigheten som de aldri trenger å stå til ansvar for.

Dermed råtner samfunnet vårt moralsk. Skjult bak taushetsplikt, skamfølelse og en ignorant media.

Media hevder nemlig at ofrene ikke er tilforlatelige, og at media er objektive når de kun forholder seg til det offentlige. En journalist sa omtrent: -Skal vi uttale oss i barnevernsaker til fordel for foreldrene, og de så taper i retten, så har vi jo vist at vi tar feil.

Det er imidlertid da media skal slakte rettsadvgjørelsen og dommerne som er nyttige idioter for overgripere i det offentlige. Men media tror det offentlige er sannheten selv. Det formidles til det norske folk. Og det norske folk tror da selvsagt at vi er "verdensmestere" i det meste.

Men Norge er dømt for menneskerettighetsbrudd flere ganger. Senest i år.

Men det har ikke media fortalt deg...

Gnagar - 23-7-2007 kl 01:37

Dette er et område jeg ikke har mye erfaring / kunnskap, men jeg husker den såkalte Bjungsaken. Barneombud Trond-Viggo Torgersen klarte vel den gang nesten å få stemplet og forhåndsdømt halve bygda.

-

Andante - 23-7-2007 kl 02:25

Noe sånt - og han som det gikk hardest ut over, som ble frikjent men lenge likevel mistenkeliggjort, og som har fått medhold fra menneskerettsdomstolen i Strasbourg i at den norske stat hadde brutt menneskerettighetene hans, blir nektet erstatning. Saken er foreldet nå, får han vite.

For sent ute med sitt krav

Denne artikkelen er fra 2004. Siden den gang er det kommet medisinske uttalelser om at det ikke hadde skjedd noen overgrep i Bjugn i det hele tatt. Fysiske funn som var blitt tolket som skader, ser man nå at var blitt feiltolket.

arildholta - 23-7-2007 kl 16:54

Nå har imidlertid stormen etter Bjugn-saken lagt seg, og psyko- og sosio-bablerne skaper nye saker og justismord på løpende bånd.

Jeg husker ikke tallet, men var det 15-20 personer som fikk tatt opp sine saker på nytt, og ble frikjent, etter Bjugnsaken og frem til i dag? Dette har vi altså ikke lært av.

I Danmark var det en tragisk sak hvor en mann ble frikjent mange år etter fengsling. Da hadde han imidlertid tatt sitt liv. Og han var ikke den eneste.

I Norge ble en prest domfelt etter incesthysteriet. Kona ønsket ikke å ha salve på jentas helseproblem nedentil. Deretter så FØLTE mor og datter at dette kunne være sex av mannen når han måtte gjøre det nødvendige. Mannen som gjorde som legene sa, i samarbeid med helsevesenet, ble dømt for sex mot sin datter. Det er ikke mindre enn idiotisk.

Problemet med en del slike saker, er at det er umulig å vite motiv. Dommerne velger altså å leke TANKELESERE i en mengde saker, og dømmer på bakgrunn av slikt.

I en annen sak ble far og bestefar dømt for incest. Begge nektet. Datteren hevdet at de hadde vert utuktige. UTEN BEVISER reagerer da dommerne med: -Vi VALGTE å tro på jenten. Når det er valg og ikke beviser som avgjør, vil justismordene florere.

Det lå altså ET VALG bak, ikke BEVISER.

Tilsvarende var det for en far til en psykotisk jente. Han ble dømt uten beviser. Senere ble han frikjent da man oppdaget historiene til datteren i en bok - en roman tror jeg det var. Konfrontert med de nye opplysningene, svarte datteren. -Jeg vet ikke om han har misbrukt meg sexuelt. Da hadde altså mannen sonet straffen for lenge siden.

Nå har vi et annet fenomen som blomstrer: Idéen om falske minner. (Rettet og kommentert nedenfor. Det skulle være "fortrengte minner. Oppdaget ikke Edit-knappen med det samme.) Folk med depresjoner og andre plager blir sendt til spesielle "terapi"senter. (Vi har et beryktet et i Trøndelag.) Når de kommer derfra kan de pluttselig "huske" at opptil halve slekta - opptil 10 til 15 personer - har voldtatt de, og misbrukt de på det aller groveste. Det er blitt omtalt flere ganger på Forskning.no, og det er selvsagt ikke vitenskapelig grunn for galskapen.

Slikt bygger imidlertid en opinion mot familien som institusjon, og legger grunnen for overvåking og storstilt kontroll av det private familieliv. Det skaper en svært farlig politisk utvikling. For politikerne er ikke de som sier "nei" når muligheten for mer makt og inflytelse er en mulighet.

[Redigert den 23-7-2007 av arildholta]

arildholta - 23-7-2007 kl 17:02

Det skal ikke stå "idéen om falske minner" men "idéen om fortrengte minner". :rolleyes:

"Terapien" skaper falske minner. Dette er det forsket en del på. F.eks kan enkelte medikamenter gjøre at man legger nye hendelser til gamle minnene.

Dette lykkes man også med i "terapien". Vitnepsykologer kjenner til det samme, fra vitner, som uten å ville det selv vitner feil. De husker ganske enkelt bevisligen feil. Mennesket har ganske enkelt ikke et perfekt minne.

Gud har skapt oss for å løse dagens problemer, ikke fortidens. Gud har skapt oss for håp, og for å skape en fremtid. Ikke for å skape fortiden. Det siste er skrullete psykologers påfunn.

Forsøk på balansering

Gnagar - 24-7-2007 kl 00:13

En annen side av saken – og som visst nok er et problem for behandlere – er at innrømmelser av overgrep sitter langt inne, og er heller sjeldne. Noe som belyses i den danske filmen "Festen" og teaterstykket av samme navn.

Sitat:

"Festen" viser hvor sterk motstanden mot innrømmelse er, og hvor sterke virkemidler som må til. Vi ser en kamp på liv og død - om verdighet og om retten til høre hjemme i familien. Incestutsatte tar sjelden i bruk sterke virkemidler for å presse frem en innrømmelse. Og historier om at overgriper innrømmer er sjeldne.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article768934.e...


[Redigert den 24-7-2007 av Gnagar]

Det var en ko på ängen...

Praxis - 24-7-2007 kl 01:40

balansering ..., jeg er rimelig sikker på at en lenkvisning til
aftenspotten/meninger/sommertörke/opphørssalg/ vil klargjøre
for oss presis den metafisisk innsatskrevende utbalansering
som vi strevde så tungt med her.

Hvis jeg får drøvtygge det litt, og du sender en kinobillett.


men jeg får ikke alle hjernecellene mine til å bifalle
så utstrakt bruk av kinematografisk/ sceniske åndsverk som
argumenter, mer generelt.

Ser jeg et argument som mangler balanse, kunne jeg
f.eks innvende "jamen Spöksonaten"!

Eller Måneskinn-sonaten, hvis foreliggende argumentrekke
ligger og blinker så det minner bjart om 'moonshine' ...
.. jahha, va var då poängen?


... det var en ko som var på ängen!!

.

arildholta - 24-7-2007 kl 02:58

Balansering i denne sammenhanger handler normalt om å sette bevisbyrden så lavt, at man får flest mulig kjeltringer i fengsel.

De som gjør dette, eller argumenterer for det, må stå ansvarlige for sin Skaper for justismordene som øker proporsjonalt med med at kravet til bevis senkes.

Selvsagt tilstår ikke kjeltringen! Selvsagt!!! Dette gir imidlertid ingen rett til å ofre uskyldige - justismord - for å få kjeltringene i fengsel. Dette forstår man så snart man blir utsatt for det selv, eller en man elsker blir utsatt for det. Men må det fungere på denne dobbelmoralske måten?!

Det er ikke akseptabelt å bruke uetiske metoder, for å redde mennesker. Kjeltringskap skal BEVISES, ikke SANSYNLIGGJØRES.

Derfor aksepterer jeg ikke det aller meste av såkalt balansering.

Generelt når det gjelder "balansering", så handler det gjerne om å vanne ut både Guds ord og logikk med kulturenes irrasjonalitet.

Rom 12:2
2 Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Tenkningen skal ikke kultiveres, men sannferdiggjøres, ved sannhetens Ånd fra han som kom med nåde og SANNHET.

[Redigert den 24-7-2007 av arildholta]

[Redigert den 24-7-2007 av arildholta]

Gnagar - 24-7-2007 kl 03:11

Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis

men jeg får ikke alle hjernecellene mine til å bifalle
så utstrakt bruk av kinematografisk/ sceniske åndsverk som
argumenter, mer generelt.

Åndsverket blir ikke brukt som argument, men for å belyse poeng.[Redigert den 24-7-2007 av Gnagar]

arildholta - 24-7-2007 kl 03:30

Sitat:
...
Ser jeg et argument som mangler balanse, kunne jeg
f.eks innvende "jamen Spöksonaten"!
...


Liker argumentasjonen!

Fakta og logisk behandling av fakta, er hva jeg ønsker bruke som argument.

En person som skal ha vert IQ-testet gjentatte ganger til en snitt på 193, svarte en meningsmotstander:

-Jeg forstår ikke svaret, for jeg forstår bare logisk.

En psykolog ville sikkert ledd og ristet på hodet av et slikt svar.

Assosiasjon, intuisjon og følelser er imidlertid ikke å forstå, men å ha en opplevelse av å forstå. Ikke det at ikke slikt er gode hjelpere mot forståelsen. Men det er da heller ikke mer.

Så får heller psyko-bablerne riste løs enda litt mer i hodene sine.

Praxis - 24-7-2007 kl 14:28

Gnagar, jeg hadde trodd du kunne skjerpe deg bedre enn til
uforstyrret å varte opp med mer tåketale
uten det minste forsøk på å klargjøre noe.

Dette etter at Holta gav deg flere hint, jeg vil tro
han deler mine bange anelser om hva som kan se ut til å
foregå i den knollen der som ikke gider forklare seg bedre.


Du kan virke litt lite orientert om de alvorlige saksforholdene
som Holta tar opp -- sett deg bedre inn i det omfattende
materialet av vitnesbyrd og analyser som vi har lagt lenker
til. Dette er ikke noe luksusproblem eller noe som bare
berører folk med særlige mentale egenskaper såsom 'tapere',
'sarte sjeler' eller 'avvikere'.
Vi snakker om diktaturets farligste redskap i den av navn
frie sivilisasjon. Hva den onde makt har sådd gjennom en
forvansket oppfatning av 'myndighet' og en langsiktig produkt-
utviklet naivitet og propagandistisk umyndiggjørelse av
folkesjelen, ikke bare via folkets 'rettslige' status.
Hele folkets selvforsvarsevne er blitt sandblåst ved listige
psykiske krigsmetoder. Bli våken og sett deg inn i dette..

Den tålmodige finner mye treffende helhetssyn på tidens
likerettingsprosesser, hos Berit Kjos.
http://www.crossroad.to/

eller start hos poengfylte prof. Marianne Haslev Skånland
http://www.mhskanland.net/

. . . .

Hvis bidraget ditt var bitvis forståelig, har to av oss ant at
du glatt aksepterer en prosess-tenkning der et ukrenkelig
elitistisk apparatverk bare har fastsatt produksjonsmål som skal
gjennomføres uten andre hensyn, da nemlig iverksatte straffer
og lovløse frihetsberøvelser.

En sauebonde kunne ikke gå så kynisk, monomant ureflektert
motemetodisk løs på dyrebestanden uten snart å stå næringsløs.

Bli nå ikke redskap for tankeløsheten som gjorde disse
'tjenestene' mulige. Vær beredt og husk at speider du er.


(Hva bruker du evt. argumenter til, om ikke å belyse poeng?)

.

Gnagar - 24-7-2007 kl 15:00

Hehe.. dette var moro :duh:
Klar tale setter vi umåtelig stor pris på!
Hadde nesten begynt å gi opp håpet jeg.

-

Praxis - 24-7-2007 kl 15:09

Sitat:
postet av Gnagar
Hehe.. dette var moro
Klar tale setter vi umåtelig stor pris på!
Hadde nesten begynt å gi opp håpet jeg.


Hvis du bare vil være spottegjøk, er det ditt valg.

Mine ev. svar heretter går da bare til advarsel
for almenheten.

.

arildholta - 24-7-2007 kl 18:55

Sitat:
Opprinnelig postet av Gnagar
Hehe.. dette var moro :duh:
Klar tale setter vi umåtelig stor pris på!
Hadde nesten begynt å gi opp håpet jeg.

-


Bak sarkasmen tror jeg det ligger manglende forståelse av saken og sikkert også begrepsbruken. Vil man heller ikke ta inn over seg at man skal en gang stå ansvarlig for justismordene, så kan man være likegyldig til problemstillingen. Man skal faktisk aldri stå ansvarlig overfor vår Herre, for at man ikke deltok i å få personer i fengslet på manglende bevis - om de er aldri så mye skyldig.

Man er ansvarlig for det gale man gjør, og bare det.

Gnagar - 24-7-2007 kl 22:41

Sitat:
Opprinnelig postet av arildholta
Sitat:
Opprinnelig postet av Gnagar
Hehe.. dette var moro :duh:
Klar tale setter vi umåtelig stor pris på!
Hadde nesten begynt å gi opp håpet jeg.

-


Bak sarkasmen tror jeg det ligger manglende forståelse av saken og sikkert også begrepsbruken.

Jo da. Jeg ser problemet jeg også. At folk dømmes på grunnlag av følelse og valg – uten klare bevis. Prøvde bare å peke på en annen side. Ikke en annen side av problemet med at det dømmes uten bevis, men en annen side av incestproblemet generelt. Nemlig at det er saker som sjeldent innrømmes, og som vanskelig bevises. Da ligger det vel litt i kortene at mange faktisk går fri. MEN – dette var jo ikke ment som noe argument mot logikken i at folk ikke kan dømmes vilkårlig. Det kan derimot gi en mulig forklaring på hvorfor det ulogiske enkelte ganger blir utslagsgivende.

Det var det – et bidrag til forståelse.[Redigert den 24-7-2007 av Gnagar]

arildholta - 25-7-2007 kl 02:21

Sitat:
Opprinnelig postet av Gnagar
Jo da. Jeg ser problemet jeg også. At folk dømmes på grunnlag av følelse og valg – uten klare bevis. Prøvde bare å peke på en annen side. Ikke en annen side av problemet med at det dømmes uten bevis, men en annen side av incestproblemet generelt. Nemlig at det er saker som sjeldent innrømmes, og som vanskelig bevises. Da ligger det vel litt i kortene at mange faktisk går fri. MEN – dette var jo ikke ment som noe argument mot logikken i at folk ikke kan dømmes vilkårlig. Det kan derimot gi en mulig forklaring på hvorfor det ulogiske enkelte ganger blir utslagsgivende.

Det var det – et bidrag til forståelse.


Det er denne siden av saken som kontinuerlig spys ut i pressen av ekstreme feminister og autoritære mennesker som tror staten er ansvarlig for hver person som blir utsatt for noe galt.

Staten er ansvarlig for å fjerne fra samfunnet de som bevisligen er farlige.

Husker jeg rett, så er over 90% av kjeltringstreker utført av under 1% av befolkningen.

Hvorfor overvåke og passe på de 99% som sjeldent gjør noe alvorlig galt? Hvorfor trenge inn i alle hjem ved hjelp av både helsestasjon, barnehage, skole (som er foreslått som starten), når det kun er noen helt få mennesker som står for galskap.

Politikerne er ute etter makt og makt i mente. De vil styre oss ideologisk - påvirke, ganske enkelt.

De har imidlertid ingen rett til massekontroll.

Praxis - 26-7-2007 kl 00:39

Sitat:

Bak sarkasmen tror jeg det ligger manglende forståelse av saken og sikkert også begrepsbruken.Det skal man i almenhet kunne si..

Vi møter en panikkstemt uvilje og mental treghet, mot å se inn i
hva Farao og verket hans driver med, og hva planer de har.

At det egyptiske mørke virkelig er stup mørkt, og blir satt i verk.
Farao ville ha alle barna, israelittenes barn --
det er hans første kongstanke.


Tenk om en skulle bli bråvåken og oppdage at Egyptens farao har
etterkommere i våre egne styreverk og forvaltninger.
Disipler som valter og skalter i samme åndelige koma selv,
de fleste, hjernelammede så de bare evner å iverksette faraos
vilje og papyrus.

Å søke innsikt i hva som skjer i det åndelige? Nei takk, da tar de
seg heller til et rusbeger og blir fulle av spottegloser.


At barna innvies til egyptens dødsguder, er ikke noe helt nytt.
De spede blir båret fram til håndleggelse under den offentlig innsatte
åndelige embetsbærers hånd, som bærer innvielsen fra kjellerganger
fulle av autentiske og liturgisk funksjonsbærende hodeskaller.


Hvem skulle bry seg om å miskjenne det? Hadde vi innvendinger mot
sådan skikk og bruk, da er det vi selv som bokstavlig fordømmes i
kongens kirkeverks grunnleggende hjemmelskrift:
Se Augustana 8, samt Esekiel 8.


At de sådan ernærte guder er blitt sterke nok til å hente barna i
deres hjem, trer følgelig manifest fram i nyhetsbildet - -
i enkelte glimt.

Hva som er sådd, blir å høste.


Sitat:

Og han sa til meg: Menneskesønn! Ser du hva disse gjør?
Store vederstyggeligheter er det Israels hus her gjør,
så jeg må dra langt bort fra min helligdom.

Men du skal ennu få se flere store vederstyggeligheter.

arildholta - 26-7-2007 kl 02:03

Slik var loven:
2M 21:16
16 Den som stjeler et menneske og selger ham eller holder ham fanget, skal dø.
5M 24:7
7 Dersom en mann blir grepet i å røve en av sine brødre blant Israels barn og mishandle eller selge ham, da skal denne tyven dø. Slik skal du rydde det onde bort hos deg.

Slik er det i den nye pakt:
1Tim 1:9-10
9 En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn,
10 horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære –

Legg merke til ordet "menneskerøvere".

FO (i LO) arbeider for sine medlemmers interesser. De spyr ut argumenter for å bygge ut det såkalte barnevernet. Fordi de jobber for interessene til medlemmene, som er å sikre arbeidsplassene, utbygge arbeidsplassene, skape kariæremuligheter innen næringen etc.

Når forskningen viser at det såkalte barnevernet virker mot sin hensikt, så arbeider de hardt for å spre argument for det motsatte. Når dette fører til stjeling av barn, så er det alt annet enn kristen adferd. Som Paulus sier, så strider det mot den sunne lære.

Men hvor ofte setter politikerne slikt høyt.

Tenk, dere.
Den Farao Mose konfronterte og presset til overgivelse (v. Gud), satt som øvrigheten som er innsatt av Gud.
Kongen som Elia konfronterte for overgrep, kongen med kona som drepte profeter i hundretall - han satt som øvrighet som var innsatt av Gud.
Kongen, eller den øverste leder for området der, ble konfrontert av døperen Johannes for hans synders skyld. Kongen fikk Johannes, "det største mennesket", drept.

Keiser Nero brente de kristne på bål når Paulus skrev at øvrigheten var fra Gud.

Kristne må forstå at øvrigheten er det mest effektive redskap for Djevelen. En svensk predikant sa at myndigheten alltid hadde litt av dyret i seg.

Sal 127:3
3 Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn.

Man finner ingenting i Bibelen om at man kan ta barna til andre mennesker. Det er en syk idé i vår kultur.

Dersom noen har så store mangler at de ikke forstår at barna tilhører dem, så vil tilhørighet ikke være logisk mulig.

Eks 1:
En dame var psykotisk og mente barnet hennes var Djevelen. Da må noen ta seg av barnet.

Eks 2:
Et menneske som ikke forstår mer enn å svelge, når maten blir tilført, og som føder etter voldtekt, kan ikke ta seg av et barn.

I ingen av disse tilfellene skal barnet frarøves sin slekt og identitet. Det er hjelp som kan gis - ikke fysisk og psykisk vold.

Når det såkalte barnevernet fjerner tusenvis av barn, så handler det i veldig liten grad om hjelp, men om at...

"Vi skal ha makta!"
"Vi vet best hva som er bra for ditt barn!"
"Vi har den faglige kompetansen, og vet bedre enn foreldrene!"

Så tar de barna, eller tar makten gjennom samme trussel.

Barna som blir tatt fra påstått for dårlige foreldre, går det verre med, enn de som blir hos sine påstått for dårlige foreldre. Dette er det forsket på. Gruppene er sammenlignet gjennom god forskning.

Men slikt lærer man ikke, når man skal bli barnefjernspedagog. Da lærer man at det er best å komme til flest mulig steder, slik at man kan redde flest barn fra ubrukelige foreldre.

Så kan man sjekke statistikken for de som ble "reddet". Selvmord, ulykker, sykdom og død som i ingen andre grupper.

Så mye for den "faglige" "redningen".

Et spørsmål til arildholta:

Gunnar - 26-7-2007 kl 02:53

- Skal barna uansett være hos foreldrene, uansett hva foreldrene gjør mot barna?

Selv om du skulle ha rett i ditt syn på barnevernet, så finnes det jo faktisk foreldre som forgriper seg, eller skader sine barn alvorlig..

Eller er det så svart hvitt at alt barnevernet gjør er feil, og alt hva foreldre gjør er riktig?

Gunnar.

Praxis - 26-7-2007 kl 14:13

"Ingen vil tro hva her daglig skjer"

Sitat:

Eller er det så svart hvitt at alt barnevernet gjør er feilSaken gjaldt rettsløse forhold og regulære overgrep
med støtte av myndigheter, rettsapparat og "tjeneste-
ytende næringer" i høyst suspekt samarbeid.
(Sett Eder inn i materialet!)


Gunnar, taler du nå plutselig for at vi må tåle å gi opp
rettssikkerheten formelt som reelt,
og godta en rekke tvangsinngrep og
kyniske overgrep i 'kollektivets' hellige navn -

for å kunne garantere en 100 prosent knusende slagkraft
mot ethvert sjeldent tilfelle av skadevoldende psykose,
uklokhet eller avvik fra statens godkjente ideologi
i den til nå beskyttede personlig private 'sektor' -
den siste som farao ikke har vunnet full kontroll over?Da måtte du ha byttet side av bordet, etter at du (og jeg)
børstet en Gnagar litt for hva som måtte virke som
naivt lav årvåkenhet mot misbruk av myndighetsmakt.


At fundamental rettssikkerhet må vike i industriell skala
for utstrakte kontrollinngrep, er betenkelig nok på det
tørre teoretiske plan.

Men her har vi vitnesbyrd om kyniske inngrep - ofte under
innlysende rettsløshet, og under 'forenklet' saksgang
som har gjort brutale overgrep til rutine.

KGB skulle visst ikke trenge å skamme seg for de rutinene -
men de deler da også sin gudsfiendtlige anskuelse med
en rekke ugjerningsmenn og landssvikere som idag har funnet
veien til myndigheters sete -- en bred og velplanlagt,
jevnet motorvei gjennom mer enn et halvt århundres
planlagt landssvik.. via utnyttelse av vår velferdsmette
naivitet.

det ideologiske monster

Visst står det et ideologisk mønster bak all den listige
opinionsmekanikk og de markedstilpassede 'bekymringer'.
Sparta-statens krav på å eie alle barna --
her har jo rikets mest blomsterkransede psykoluriker
åpenlyst utfordret hele den ide at foreldre skal få ha
noen sådan myndighet, enda den er Guds hjertesak.
Faraos mordplaner mot israelittenes barn -
dette hyrdefolket må undertrykkes, ellers kan de true
stabiliteten i hele faraos rike.

'Bekymringene' gjelder at her finnes våkne, levende
kristne. De er pr. idag eliminert som innflytelse i
politikk og offentlig virke, samt i arbeidsgrener og
møtevirksomhet i den organiserte 'religiøse sektor' -
(som naturligvis også må være underlagt offentlig
regulering.)

Det private hjem er siste vernede tilholdssted for
eksemplarer av arten, de som står i ledtog med
israelittenes gamle Gud. 'Slike' skal ikke tåles i
riket, skjønt det gis plass for aktverdig stemnings-
fulle religiøse ritualer i egnede kontrollerte
omgivelser. I Kaleb var det en annen ånd.

Trodde dere farao var død og balsamert?

Skulle dere sjekke ut hvilket bål dere bærer ved til?


Bakgrunn -->
.

[Redigert den 26-7-2007 av Praxis]

Gnagar - 26-7-2007 kl 14:26

http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9326768

Praxis - 26-7-2007 kl 14:56

Sitat:
Opprinnelig postet av Gnagar
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9326768
Interessant at du tar opp den vulgær-propagandaen der,

et avslørende spor i saken -


Men det kan være endel folk og røvere her som ikke er helt
klar over hvor eksplisitt mental diagnose

som Diktaturet i alle år har funnet for godt/ondt å
stemple sine troende kristne med.

Sovjet og KGB-undertrykkelsen er nå ikke helt ukjent,

men der har man vel lengst erfaring av alle med å
bruke tvangsmetoder under såkalt psykiatri

i forsøk på å trampe ut troslivet av samfunnet.

Sitat:

"De tror det er noe galt med vår ateistiske Stat, altså
må de være gale -
og de må følgelig tas under behandling i det regimet
som 'tar vare på' de diagnostisert gale."Jeg håper vi misforstår Gnagar hvis han vil stille seg
i solidaritet med Stalin og KGB i deres diagnose over
de "uregistrerte" kristne.


Vi har hatt endel svært suspekte ting gående i ly av
såkalt psykiatri her i Norge også.
Virkelig verd sin omhyggelige granskning og
debatt.
Noen foretrekker å kaste unyanserte søle-gloser.

= = = = = =


.


Men jo, det er virkelig utformet en "offisiell diagnose"
som sykeliggjør mistenksomhet mot myndigheter og makter.

Ett av de mest lysende eksempler på at diagnoser blir
skreddersydd for å passe propagandaens formål.
Passende å ta dette opp her.

Slikt lar seg kanskje servere folk som lever i sin
naive tro på at "psykiatrisk vitenskap" er født ren og
ubesudlet objektiv, mens religiøse personlighetstyper
så lett blir 'mentalt syke' --
og de vil jo ikke tro på selvoppfiksing gjennom
kampanje for ideologisk riktige holdninger, eller på
himmelen dosert i rosa tabletter.


Diktatoriske myndigheter har behov for å tro på slike
slangegiftige diagnoser.Desto mer betenkelig i den grad 'diagnosen' blir tatt
imot og brukt spenstig kreativt, også i psykofnatikken
her i landet.
Uregistrerte troende..??

.

[Redigert den 26-7-2007 av Praxis]

arildholta - 26-7-2007 kl 21:57

Sitat:
Opprinnelig postet av Gunnar
- Skal barna uansett være hos foreldrene, uansett hva foreldrene gjør mot barna?

Selv om du skulle ha rett i ditt syn på barnevernet, så finnes det jo faktisk foreldre som forgriper seg, eller skader sine barn alvorlig..

Eller er det så svart hvitt at alt barnevernet gjør er feil, og alt hva foreldre gjør er riktig?

Gunnar.


Hvorfor ikke snu på propaganda-spørsmålet:
Skal foreldre være hos barna, uansett hva foreldre gjør mot barna?

Svaret er: Nei. Det er det vi har politi for å ordne.

Ellers så skrev jeg jo:
Sitat:
Opprinnelig postet av undertegnedeDersom noen har så store mangler at de ikke forstår at barna tilhører dem, så vil tilhørighet ikke være logisk mulig.

Eks 1:
En dame var psykotisk og mente barnet hennes var Djevelen. Da må noen ta seg av barnet.

Eks 2:
Et menneske som ikke forstår mer enn å svelge, når maten blir tilført, og som føder etter voldtekt, kan ikke ta seg av et barn.

I ingen av disse tilfellene skal barnet frarøves sin slekt og identitet. Det er hjelp som kan gis - ikke fysisk og psykisk vold.


Når det gjelder graden av feilaktighet i bv:
1. Loven er gal og gir svært vide fullmakter.
2. Ideologien er gal.
3. "Fagligheten" fornekter virkligheten og ignorerer forskning.

Da blir "faget" galt. Om noen slumper til å gjøre ting riktig, så er likevel trenden i større eller mindre grad feil.

Spørsmålene du gav meg, får jeg ofte. De er virklighetsfornektende. (Ja, det er jo bare spørsmål, likevel...) Debatten som følger, er nesten alltid også virklighetsfornektende. Jeg har aldri møtt noen med en så dum holdning til problemstillingen, som spørsmålene indikerer at jeg kan ha. Da går jeg ut fra, til det motsatte er bevist, at du har en uærlig tenkning, som du trenger å ta et oppgjør med.

arildholta - 26-7-2007 kl 22:03

Sitat:
Opprinnelig postet av Gnagar
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9326768


Vel, psykiatrien forsøkte å klistre paranoid personlighetsforstyrrelse på min kone og meg. Det måtte en professor til, med diagnosering som spesiale, for å fjerne galskapen.

Ellers så har bare Norge, Sovjetunionen og trolig også Nazi-Tyskland brukt diagnosen kverulantparanoia.

Når såkalte kristne kommer med lignende merkelapper overfor sine mer radikale og helhjertede brødre, så lukter det litt av Judas.

Gnagar - 26-7-2007 kl 22:48

Jeg skal ikke tale mye til eder heretter. Hvor jeg går, vet I veien.

arildholta - 26-7-2007 kl 23:02

Hvorfor ikke bare forholde seg til fakta og bearbeide dem logisk. Veien til erkjennelse går ikke gjennom å føle bort upassende fakta.

Vi kan ikke løse problemet, men en "på-stedet-hvil"-tenkning. Man finner i enhver kultur at den store hopen velger å forsvare det etablerte.

Men er DET å forholde seg logisk til fakta?
Er DET å forholde seg sant til sannhet?

Var Jesu budskap sosialdemokratiet i Norge anno 2007?

Gunnar - 3-8-2007 kl 22:52

Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis

Sitat:
Opprinnelig postet av Gunnar
Eller er det så svart hvitt at alt barnevernet gjør er feilSaken gjaldt rettsløse forhold og regulære overgrep
med støtte av myndigheter, rettsapparat og "tjeneste-
ytende næringer" i høyst suspekt samarbeid.
(Sett Eder inn i materialet!)


Jeg må innrømme at jeg hoppet litt midt inn i tråden her, uten å lese nøye nok fra begynnelsen. Allikevel, ut i fra hva jeg hadde lest så var jeg litt nysjerrig på hvordan arildholta ville svare på denne type argumentasjon.

Sitat:
Gunnar, taler du nå plutselig for at vi må tåle å gi opp
rettssikkerheten formelt som reelt,
og godta en rekke tvangsinngrep og
kyniske overgrep i 'kollektivets' hellige navn -

Nei absolutt ikke. Jeg ser at jeg formulerte meg uheldig slik at mine egne synspunkter kunne missforståes og det beklager jeg. Jeg må innrømme at jeg lekte "djevelens advokat" for et kort øyeblikk, for å se hvilken reaksjon jeg ville få. Målet mitt med hele spørsmålsstillingen til arildholta, var at jeg var litt nysjerrig på hva han ville svare på denne type spørsmål.

Sitat:
Opprinnelig postet av arildholta
Spørsmålene du gav meg, får jeg ofte. De er virklighetsfornektende. (Ja, det er jo bare spørsmål, likevel...) Debatten som følger, er nesten alltid også virklighetsfornektende. Jeg har aldri møtt noen med en så dum holdning til problemstillingen, som spørsmålene indikerer at jeg kan ha. Da går jeg ut fra, til det motsatte er bevist, at du har en uærlig tenkning, som du trenger å ta et oppgjør med.

Denne gangen tror jeg du tar feil :)

Mvh
Gunnar.* * * * * *


[Redigert den 3-8-2007 av Gunnar]

arildholta - 4-8-2007 kl 03:38

Sitat:
Opprinnelig postet av GunnarDenne gangen tror jeg du tar feil :)

Mvh
Gunnar.


Så hyggelig da! ;)

Statsrevolusjon i smug

Praxis - 8-8-2007 kl 13:38

Litt mer overblikk hentet fra prof. M H Skånlands web.

En rett på sak vurdering av dimensjonene i hva som skjer
under myndighetenes tak, en ideologisk revolusjon
i det skjulte. Les og se hva det minner om ?Sitat:

Slik oppførsel fra sosialmyndighetenes side er ikke ny
i Norge.
I flere årtier ble våre tatere internert i arbeidsleir
og truet med at hvis de dro, ville barna bli tatt fra dem.
Imidlertid kunne barna bli tatt uansett, og ofrene bli både
sterilisert og lobotomert.
Lenge etter siste krig pågikk disse uhyrlighetene mot
taterne fortsatt. ( . . . )


Nå er overgrepene mot taterne utvidet til befolkningen generelt.
Som i Sovjetunionen under Stalin kan hvem som helst,
rent tilfeldig, utsettes for husransakelse, vedholdende forhør
og årelang overvåking,
tvangs"behandling" for ikke-eksisterende mentale sykdommer,
og selvfølgelig deportasjon av barna.


Men det er til pass for oss at samfunnet ødelegges på denne
måten, vi som har latt det skje med taterne.
Vi nordmenn er slett ikke særlig frihetselskende:
vi lar oss imponere og svinebinde av autoritet og
indoktrinering akkurat som andre, for eksempel slik som
store deler av det tyske folk
som ikke kunne, eller ikke ville, tro på konsentrasjonsleirene.I den uendelighet av skremmende sider som barnevernets fremferd
oppviser, fortjener enda en detalj å nevnes:
Her i Bergen har barnevernet satt i gang et såkalt "Orion-prosjekt".

Det går ut på at de trenger seg inn i hjemmene igjen,
denne gangen for å filme de ulykkelige foreldre som de har tatt
eller truer med å ta barna fra, i deres daglige gjøremål i hjemmet,
eventuelt i "samspill" med barna.
Formålet sies å være å studere dem psykologisk
og "vise foreldrene hva de gjør galt",

og hvis foreldrene ikke vil ta imot denne "hjelpen",
regnes de som ekstra uskikket til å ha noe med barna sine å gjøre.

Jeg har f.eks fått rapport om at en ung mor som bodde på Bergen
Mødrehjem (en institusjon under Barnevernet som skal hjelpe
vanskeligstilte mødre), og som nektet å la seg filme av Orion-
prosjektet, ble kastet ut fra Mødrehjemmet med sitt barn,
og dermed i praksis satt på gaten fordi hun egentlig ikke hadde
noe annet sted å gå.


Når vi skal bedømme et slikt tiltak, gjør vi klokt i å merke oss
hva slags bevismateriale
om hjemmet og foreldrene
som barnevernet regner som relevant
og faktisk bringer som bevis for "omsorgssvikt"
og "skade for barnets mentale helse" i rettssaker:

Jo, husmoren "er klosset med boksåpneren";
hun "bruker for mye vaskepulver når hun vasker";
klærne "ligger ikke i militær orden i skapet";
moren "skjærer for tykke brødskiver";
faren "virker stresset når barnevernet er til stede";

barnet "spiser maten så fort at det må ha vært utsatt for incest";
eller barnet "spiser så langsomt og uvillig at det må ha vært utsatt
for incest";
moren "stimulerer ikke barnet verbalt i mat-situasjonen";


"da barnet falt over ende på gulvet, hjalp moren det bare opp
igjen uten å trøste det verbalt";

moren og en 12-årig sønn "spiser når de er sultne
og ikke til en fast tid hver dag";

foreldrene "legger ikke merke til barnets behov";
foreldrene "kretser for mye om barnet og overbeskytter det";

moren "vil ikke la oss få innsyn i sitt privatliv
og gir oss derved sterk mistanke om at hun har noe å skjule".


Jeg tenker vi sier at den reelle grunn til slike prosjekter
igjen er barnevernets egen iver etter arbeidsoppgaver,
samt deres umettelige lyst til å stikke nesen sin inn over alt
med sin nysgjerrige, kvakksalverske "forskning"
og kontroll av alt og alle, slik maktmennesker alltid har behov for.Kildevidere:
http://www.mhskanland.net/page47/page52/page52.html
http://www.mhskanland.net/page2/page6/page6.html
.

solbu - 8-8-2007 kl 13:54

Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis
moren "vil ikke la oss få innsyn i sitt privatliv
og gir oss derved sterk mistanke om at hun har noe å skjule".

Det finnes ikke ett eneste menneske som ikke har noe å skjule. Hver den som hevder at han ikke har noe å skjule er en løgner! Forsøk å gå inn i vedkommedes hus for å overvåke hva de driver med og han vil påberope seg privatlivets fred. Han vil skjule privatlivet sitt.
Sitat:
Jeg tenker vi sier at den reelle grunn til slike prosjekter
igjen er barnevernets egen iver etter arbeidsoppgaver,
samt deres umettelige lyst til å stikke nesen sin inn over alt
med sin nysgjerrige, kvakksalverske "forskning"
og kontroll av alt og alle, slik maktmennesker alltid har behov for.

Det er Satans ånd som driver til slikt.

Ordspråkene 4: 16-19

Slå ikke inn på de ugudeliges sti, og skrid ikke fram på de ondes vei! Vik unna den, vandre ikke på den, vend deg fra den og dra videre. For de får ikke sove hvis de ikke har gjort noe ondt. De mister søvnen hvis de ikke har ført noen til fall. For de spiser ugudelighetens brød og drikker voldens vin.

Praxis - 8-8-2007 kl 16:20

Sitat:

Det er Satans ånd som driver til slikt.

Ordspråkene 4: 16-19


Nettopp, det er den ånd som står bak diktaturet.

Når vi vitner det, tar vi på oss belastningen
av å påvise at også det herlige land Norge
lot villdyriske makter sive inn i maktens saler..
og kontorer.

Vi kan bli nødt til slikt som å påminne folket om
en besatt okkultiker som het Adolf Hitler, en som
teknisk sett vant frem gjennom demokratiske
prosesser.
(kanskje ikke hele sannheten, men vesentlig nok..

Oppskriften idag er muligens mindre voldsbetont,
men listigheten er ikke beskjeden.)


Så møter vi at de kloke alt har vedtatt at det
er skrekkelig usaklig og manipulerende diskusjon
å nevne konkret navn på visse diktatoriske
størrelser.

For sikkerhets skyld vil sånt helst bare avsløre
psykiatriske defekter hos oss.
Diagnose-stemplene ligger klare, for folk som er
så freidige å tro at historien tilbyr å gjenta seg.


I alle fall er vi skrekkelig 'ubalanserte'.

Balansering foretas ved å konkludere at det sikkert
ikke kan være noe alvorlig råttenskap til stede.

Abonnerer ikke vi alle på et utvalg av Heders-
idealene (som de kloke jevnlig reviderer for oss
etter de nyeste etiske forskningsresultater ...)
- og er ikke vår konge signet i Domen av
Kirkens voktere ikledd sine fulle represalier. :duh:


Enhver har plikt til optimistisk snøblindhet.

Kan noe være galt med menneskeheten, med slike
evner, slike idealer...

Det er bare "kritikerne som skaper friksjoner",
sår mistro til SamarbeidsÅndens verk og må
repareres for sine negative holdninger - de
"bare ødelegger" for folkets jublende fremskritt.

Det er helt som vi pleier få høre det i den mer
overtrosbevegelige religionsbransje --

.. hvor "man" også kan føle seg plaget av noen
negative kritikere som sitter i veien for at folkets
jublende fremskritt skal bli seierssalig nok.

. .

Det sitter en liten hær av gnomesjeler til å
våke over at ingen får ytre seg ubalansert.

Og så får de ikke lønn av keiseren engang,
okkupasjonssoldater så bra de er.

.

MarianneSkånland - 5-9-2007 kl 10:36

Jeg ser at spørsmålet om incest er tatt opp i denne tråden., og vil gjerne knytte en kommentar til akkurat det:

Først: Jeg har ikke slått opp på de aller siste års lovgivning. Hvis det er kommet helt nye bestemmelser, ber jeg leseren ha meg unnskyldt.

*

Incest er et juridisk begrep. Det betyr sex mellom personer som er i nær biologisk slekt, og det er generelt forbudt i alle samfunn. Men det varierer hvilke slektninger som regnes som incest-slektninger. Hva "nær" betyr i dette tilfellet, er uttrykkelig definert. I Norge er det slektninger i rett oppad-/nedadstigende linje (altså barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre ...) og søsken. En onkel, tante, niese, nevø for eksempel, er altså ikke en incest-slektning.

I Sverige er halvsøsken ikke lenger definert som incest-slektninger; de kan til og med gifte seg i visse tilfeller, hvis de ikke har vokst opp sammen. Sverige har altså gått svært langt bort fra en biologisk forståelse av hva familie og slekt er, og over til en rent sosial, sosiologisk, psykologisk, miljø-oppfatning. (Det henger i stor grad sammen med marxistisk tankegang i Sverige, markedsført sterkt av statsminister Palme og ekteparet Myrdal.)

Incest-slektninger kan man naturligvis ikke gifte seg med, idet ekteskap jo betyr legalisering av seksuelt forhold. Men det kan finnes andre man heller ikke har lov å gifte seg med. Alle samfunn har også exogami-regler, det vil si regler for hvem som kan gifte seg med hvem. Slike regler er ikke nødvendigvis identiske med incest-reglene. I Norge var det tidligere forbudt å gifte seg med flere personer i rett opp-/nedadstigende linje. Altså kunne en mann ikke først gifte seg med en kvinne, og deretter etter død eller skilsmisse gifte seg med hennes mor, eller med hennes datter av et tidligere ekteskap. Tilsvarende for kvinner. Dette forbudet har intet med incest å gjøre, for din svigermor er ingen incest-slektning av deg (oftest ingen slektning i det hele tatt). Exogami-regelen hadde derimot til hensikt å forhindre uryddige slektskapsforhold for barna, slik at folk ikke ble halvsøsken av sin tante, osv. Så vidt jeg kan se av nyere lovgivning, er det forbudet nå opphevet. Exogami-reglene i Norge er visst dermed identiske med incest-reglene.

Det har funnets spesielle kulturer hvor incest-slektninger i regjerende kongehus har vært tilskyndet/påbudt å gifte seg, men det har aldri gjeldt befolkningen forøvrig.

I et par-tre årtier nå har det vært populært i sosio-psykonomiske kretser å gi ordet "incest" et helt annet innhold: Man bruker det om sex-overgrep mot barn, eller om sex med noen under den seksuelle lavalder (eller til og med over den). De kretser som bruker det slik, kaller gjerne samleie mellom en onkel og en 15-20årig niese for incest, og mener det er straffbart uansett. De overser blant annet det faktum at onkel og niese ifølge norsk lov gjerne kan gifte seg.

De som bruker en slik utvidet incest-terminologi, er gjerne sterkt på krigsstien mot overgrep mot "barn" overhode, og betrakter også ofte seksuelle handlinger f.eks mellom to høyst frivillige 8-åringer som overgrep. De er altså på kollisjonskurs både med norsk lovgivning og med den vel hittil vanlige oppfatning av hva et overgrep er. Men det "utvidete incest-begrep" har bredt seg svært, og kan gjerne tenkes å bre seg inn i lovgivningen om ikke mot-tendenser kommer til.

I antropologien har det vært spekulert over hvorvidt incest-forbudet er sosialt eller biologisk fundert. Ut fra en sterk tro på at alt i menneskelivet er miljø-styrt har mange benektet at det fins noe biologisk grunnlag for incest-forbudet. Men det gjør det faktisk. Blant dyr er det en sterk tendens til at de som vokser opp i samme reir eller hi (altså normalt søsken), ikke føler noen seksuell tiltrekning mot hverandre, og søker mer fremmede individer å parre seg med, og foreldrene parrer seg ikke med eget avkom unntatt under unaturlige forhold som i dyrehaver eller annet fangenskap. Menneskelige foreldre føler normalt heller ingen seksuell dragning mot egne barn eller barna mot egne foreldre. Freud tok aldeles feil her (men det gjorde han når det gjaldt alt mulig annet også). Og mennesker er heller ikke så seksuelt lystne på sine søsken at det gjør noe. Noen som er fremmede virker mere spennende og har lettere for å utløse erotiske følelser. Vi bør da stille spørsmålet om hvorfor det er, eller er blitt, slik.

En indikasjon ser vi slik: I Norge har det vært en viss, men nokså uinformert, debatt om enkelte innvandrerkulturers regler/vaner med endogami (inngifte) med nære slektninger som fetter-kusine, og det er klarlagt at det fører til en overhyppighet av genetiske skader og arvelige sykdommer. Dette er lett å forstå: Variasjon i arvematerialet gir faktisk en høyst tiltrengt beskyttelse mot sykdommer og uheldige arvelige tendenser.

En evolusjonsbiolog/evolusjonspsykolog vil vel da si det omtrent slik: Hvis det har funnets slektslinjer som har hatt impulser til stadig å produsere avkom med sine egne nære slektninger, må disse ha pådratt seg så mye sykdom og handikap at disse slektene er blitt utkonkurrert av andre som har vært genetisk sunnere.

Kristne som har motforestillinger mot evolusjon, kan kanskje oppfatte det slik at Gud i sin visdom stort sett har utstyrt skapningen med følelser som fører til sunnhet og funksjonsdyktighet.

*

Hva har dette med spørsmålet om beskyttelse av barn å gjøre? Jo, dette:

Det er kun i disse tider da incest-hysteri-industrien gjør seg store fordeler, inntekter og jobber med å preke at incest er over alt, at vi ser denne troen på at egne foreldre er en seksuell trussel for barn. I alle tidligere undersøkelser, for eksempel med statistikker, finner vi at incest mellom foreldre og barn er så å si forsvinnende. Og det har også vært den almindelige oppfatning av det: Seksuelle lyster overfor egne barn er noe nokså unormalt.

Barn er langt mere utsatt for seksuell pågang og rene overgrep i alle andre miljøer enn hos egne foreldre. Ikke minst er barn utsatte når deres egne foreldre er berøvet muligheten til å beskytte barna. Det er tilfellet når barnevernet hindrer barna i å kunne søke tilflukt hjemme, og tvinger barna til å ha tilhold i fosterhjem og barnehjem. I slike miljøer er sexovergrep ikke sjeldne. Det å ta barn bort fra deres egne foreldre, er derfor å sende dem ut i stor fare. Dertil kommer at de som arbeider i barnevernet i dag, ikke har noen realistisk oppfatning av slike forhold, og heller ikke har noen som helst metoder for å finne ut hva som er faktum i den enkelte sak.

Marianne Haslev Skånland,
Bergen
  


[Redigert den 9-9-2007 av MarianneSkånland]

Gunnar - 5-9-2007 kl 17:35

Sitat:
Opprinnelig postet av MarianneSkånland
Det er kun i disse tider da incest-hysteri-industrien gjør seg store fordeler, inntekter og jobber med å preke at incest er over alt, at vi ser denne troen på at egne foreldre er en seksuell trussel for barn

Hei Marianne, og takk for innspill.
Bare et par spørsmål:
Hva mener du med "i disse tider"? Fra 70 tallet og fram til i dag.. eller?

Hvem (eller hva) består egentlig "incest-hysteri-industrien" av?

Jeg vet forøvrig om et tilfelle på 80 tallet, da en gutt ble plassert hos fosterforeldre som tidligere hadde hatt en fosterdatter. Fosterdatteren rømte etter å ha hevdet hun ble seksuelt misbrukt. Barnevernet skrev da i sin rapport at det ville uansett ikke være noe farlig for gutten å bli plassert der, for det var jo ei jente som hadde blitt misbrukt, og ikke en gutt..

Det endte med fem års misbruk av gutten.

Som tilsynsfører satte de forøvrig en av fosterfarens nærmeste venner.

Mvh Gunnar.

MarianneSkånland - 7-9-2007 kl 10:11

 Ja, jeg er ikke forbauset over den historien Gunnar forteller om den barneverns-plasserte gutten.

Gunnars generelle spørsmål er meget relevante og viktige, og jeg vil gjerne prøve å svare på dem. Jeg gir en hel del litteratur-referanser. Disse er ikke ment å være de eneste – eller nødvendigvis de beste – som fins, det kan godt være noen av leserne her har lest enda mer relevante ting. De jeg nevner nedenfor er imidlertid ting jeg har lest, noen nøye, noen summarisk, og jeg har funnet dem nyttige for å danne meg et bilde av hva som foregår. De er heller ikke ment å være belærende, men snarere en viss dokumentasjon av at mine uttrykte synspunkter har et grunnlag som kan gås etter i sømmene.

Kort-versjon: Ja, man kan gjerne si fra 1970-tallet frem til i dag. Startet så smått på 1960-tallet, gikk markant i retning av overgrepsindustri på 1980-tallet. Hvem inngår i industrien? Alle profesjonene som har jobb eller får oppdrag rundt og i saker som nok gir sterkt overdrevne overgrepstall, jobb og oppdrag både gjennom rettsbehandling, med "hjelp", og med produksjon av litteratur om dette.

*

Opprinnelsen til en del oppfatninger og praksis som jeg må karakterisere som avsporet og kritikkverdig, er nok psykologiske og sosiologiske spekulasjoner, samt profesjonsutvikling med tilknytning til disse.

Vaklende/Manglende forståelse av biologi og slektskap, og tro på miljø-determinisme som kulturelle strømninger, særlig i USA, er godt illustrert i

Derek Freeman (1983): Margaret Mead and Samoa. The Making and Unmaking of an Anthropological Myth
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 0-674-54830-2
(Boken viser det uvitenskapelige i såvel biologisk som kulturell determinisme. Mye stoff om biologi, familiedannelse og barneoppdragelse. Grundig og detaljert diskusjon av både historisk dokumentert informasjon, politi- og rettsarkiver, egne observasjoner og pålitelige informanters vurderinger, gir til sammen overveldende dokumentasjon som eksponerer Margaret Meads Samoa-studier som ukorrekte og uten basis i realiteter. Første del: "The Emergence of Cultural Determinism" er en god kulturhistorie mht til disse oppfatningene.)


Meget god informasjon om forholdet mellom biologisk slektskap og adferd har jeg funnet hos de canadiske psykologene Martin Daly og Margo Wilson. Jeg har oppsummert en del her:

Marianne Haslev Skånland (2005):
"Fakta og forskning: Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke ønsker å kjenne til - 2
Vold mot stebarn kontra biologiske barn: Daly & Wilsons forskning"
http://www.mhskanland.net/page64/page65/page5/page5.html

Marianne Haslev Skånland (2005):
"To uheldige punkter i en høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F)"
(Foreningen 2 Foreldre (F2F) avga i juli 2004 en høringsuttalelse til rapporten "Tiltak for å beskytte barn mot overgrep. Forslag om endringer i Barneloven mv.".
Kritiske kommentarer til to faglige spørsmål som er behandlet i uttalelsen.)
http://www.mhskanland.net/page64/page65/page67/page67.html

*

Rent spekulativ psykologi, med plenty av teorier og hypoteser, men uten formulering av noe testbart, uten forsøk på hverken avkrefting eller sannsynliggjøring, uten metoder eller bruk av statistikk, har vel funnets til alle tider. Men det fikk kraftig oppsving med Freud. Hans "psykoanalyse" er en direkte anti-vitenskapelig metode, utilgjengelig for empiri (erfarings-evidens), testing av metoden selv eller dens påståtte forklaringer av adferd. På 1960-tallet foretok den amerikanske psykoanalytiske foreningen en undersøkelse av psykoanalysens helbredende virkning på pasienter. Resultatene var slik at foreningen underslo dem – unnlot å publisere dem.

Informativ beskrivelse:
Richard Webster (1996): Why Freud Was Wrong. Sin, Science and Psychoanalysis
Revidert utgave. London: HarperCollins. ISBN 0-00-638428-5
(Viktig Freud-kritikk. Webster er filolog og kulturhistoriker, og setter Freud & co inn i viktige og opplysende sammenhenger. En interessant enkelt-opplysning er at Freud var svært påvirket av den innflytelsesrike tyske biolog/biologi-filosof Ernst Haeckel, som lanserte høyst spekulative hypoteser (avsporinger) basert på Darwins evolusjonslære. Freud var allikevel ikke Haeckels mest berømte disippel, det var Hitler.)


Fra Freuds tid (1880-årene frem til 1930-årene) og frem til 1960-tallet var denne typen spekulative drømmerier først og fremst utbredt blant noen få psykologer, leger, og sosialt engasjerte teoretikere. Populær i ledende kretser i Norge, se

Helge Waal (1991): Nic Waal – Det urolige hjerte
Oslo: Pax Forlag. ISBN 82-530-1530-5 / 82-574-0888-3
(Biografi om Nic Waal skrevet av hennes sønn, som selv er psykiater. Skrevet med sympatiserende innlevelse. Inneholder mye stoff om hennes privatliv, ekteskapet med Sigurd Hoel osv, men også nyttig stoff om Nic Waals forbindelse med Wilhelm Reich, om retninger i norsk psykiatri, om hennes syn på barn, og om Nic Waals institutt. (Instituttet har betydelig skyld for Bjugn-saken og for andre falske sexovergreps-saker.) Mildt kritisk overfor enkelte av Nic Waals teorier og meninger.)


Akademisk psykologi er siden den tid utviklet til en skikkelig vitenskap. Men det gir bare arbeid til noen få akademikere på universitetene, som driver pålitelig forskning, og forskningens resultater gir ikke grunnlag for lettvint aktivitet overfor befolkningen. Fra 1960-tallet av begynte imidlertid en storstilet ekspansjon i utdannelsen av psykologer og sosialarbeidere. Denne har fortsatt å være forankret i uvitenskapelig, freudiansk psykologi, nå gjerne under betegnelsen "psykodynamisk psykologi/metode". Alle disse klinikerne (behandlende personale) praktiserer hvilke som helst idéer og teorier på befolkningen, under dekke av at det er "svært så dyp faglig innsikt". Resultatene er forferdende, men virksomheten har erobret bastioner både i statsmakt, folkemening og til dels universiteter også (blant annet på Harvard!). Iallfall, alle disse folkene må ha noe å gjøre, og i mangel av et virkelig fag med solid basis og reell nytte i samfunnet, må de finne på noe å praktisere. Se

Jon Knut Berg (1991): "Sosialomsorgens brustne illusjoner" i
Anne-Hilde Nagel (red): Velferdskommunen. Kommunenes rolle i utviklingen av velferdsstaten
Bergen: Alma Mater. ISBN 82-419-0077-5
(Kort artikkel om bakgrunn, motiver og resultater av reformen i sosialvesenet i 1960-årene. Berg peker bl.a. på ideologien om at alle som har problemer, f.eks fattigdoms-problemer, skal observeres og "behandles" av sosionomer o.l.
Ganske klart skrevet. Allikevel noe selvmotsigende: Samtidig som han får frem at man ikke kan lykkes når man behandler som sosiale avvikere folk som har enkle økonomiske problemer, hevder han at "ren pengehjelp" er negativt og ikke løser folks problemer. Han synes å se det som positivt at antallet sosialarbeidere øker, og tar for god fisk sosialarbeidernes klager om at de har så mye å gjøre at det må bli flere av dem.
Berg er historiker, arbeidet forøvrig i 1991 for organisasjonen "Framtiden i våre hender".
Andre artikler i samme bok er også opplysende.)

*

Freuds eget kvakksalveri er forlengst gjennomanalysert i bindsterke verk, uten at det setter en stopper for dets galopperende utbredelse i samfunnet, later det til. Det blir gjerne for langt hvis jeg skal liste opp slik litteratur. Denne artikkelen fra Juridisk Tidsskrift ved Universitetet i Stockholm er tilgjengelig på nettet:

"Bedömningars ofullkomligheter en fara för rättssäkerheten"
http://www.barnasrett.no/lennart_sjoberg/bedomningars_ofullk...

To viktige bøker:

Robyn Dawes (1994): House of Cards. Psychology and Psychotherapy built on Myth
New York: The Free Press. ISBN 0-02-907205-0
(Viktig bok, fyldig dokumentasjon av undersøkelser som, bl.a gjennom statistikk, viser at den type psykologi som benyttes i barnevern er uvitenskapelig og villedende, og derfor leder til skadelig handling fra psykologers og sosialarbeideres side. Viser grundig at psykologers/sosionomers påstand at de kan forutsi individers fremtidige atferd på basis av psykologiske, sosiale eller andre forhold i individets situasjon eller tidligere historie, er et rent falsum, beror på en rekke feilslutninger og uvitenhet om kausalitet, sannsynlighet og variasjon, og er et klart uttrykk for profesjonsinteresser og næringsvett hos utøverne. Hevder med grundig belegg at "psykoterapi" er effektivt, men viser samtidig at det ikke spiller noen rolle hvem som utøver den. Det fremgår også at det som kalles psykoterapi omfatter bl.a. all slags saklig rådgivning, f.eks til opererte hjertepasienter om fremtidig livsførsel – mao. at psykologiske profesjoner ikke besitter noe som helst spesielt grunnlag for å drive rådgivning eller "terapi".)

Margaret A. Hagen (1997): Whores of the Court. The Fraud of Psychiatric Testimony and the Rape of American Justice
New York: Regan Books (HarperCollins). ISBN 0-06-039197-9
(Klar, hardtslående og inngående kritikk av psyko-ekspertenes aktiviteter i ulike typer saksområder, særlig rettssaker.
Hagen er eksperimental-psykolog og underviser i utviklings-psykologi ved Boston University.)


*

En viktig idé-gruppe hos "psyko-bablerne" er fritt fantaserende spekulasjoner om sex, fortrengte minner, sataniske ringer, hukommelse tilbake til før unnfangelsen (sjelevandring!), incest, dødsønsker, multippel personlighet, invasjon fra andre kloder – – hva som helst. Psyko-babbel er nå veletablert i alle psyko-sosiale kretser så vel som i skolevesenet, rettsapparatet og helsevesenet. På incest-sentre florerer det naturligvis. Etter Bjugn-saken tidlig på 1990-tallet lå disse kretsene nokså lavt en liten stund, men per i dag er det i fullt flor igjen og kan ramme hvem som helst.

For kritiske analyser av en del av innholdet se

Frederick Crews and his critics (1995): The Memory Wars. Freud's Legacy in Dispute
New York: The New York Review of Books. ISBN 0-940322-04-8
(Viktig, klar og meget aktuell kritikk av Freud og av farsotten fortrengte-minner-om-seksuelle-overgrep. Består av to lange artikler Crews skrev i The New York Review of Books, en del leserbrev med innvendinger mot artiklene, og Crews svar på disse, samt et forord og etterord.)

David S. Holmes (1990): "The Evidence for Repression: An Examination of Sixty Years of Research" i
Jerome L. Singer (ed) (1990): Repression and Dissociation. Implications for Personality Theory, Psychopathology, and Health
Chicago / London: University of Chicago Press. ISBN 0-226-76106-1
(Selv 60 års forskning har ikke lykkes i å påvise at fortrengning/dissosiering – som psyko-bablere er svært glad i å klebe på folk – eksisterer.)

Astrid Holgerson & Lena Hellblom Sjögren (red) (1997): Seksuelle overgrep mot barn – et kritisk perspektiv
Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-313-7
(Viktig artikkel-samling, med vekt både på gehalten i psykologi-grunnlaget, fremgangsmåte ved undersøkelser og rettergang, og konsekvenser for barn og voksne.)

Lilian Öhrström (1996): Sex, lögner och terapi. Verkligheten bakom vår tids häxprocesser
Stockholm: Norstedts Förlag. ISBN 91-1-952211-8
(God beskrivelse og analyse av en rekke sexovergreps-saker, bl.a. Bjugn-saken, med vekt på det uholdbare i rettsprosessene. Sammenligning med hekse-prosesser på 1600-tallet, basert på Gustav Henningsens utmerkede fremstilling. Gode henvisninger til reell forskning.
Öhrström er journalist. Hun har fått en pris for boken. Se forøvrig artikkel i Dagens Nyheter 18. januar 97 av rettspsykolog Nils Wiklund.)

Mark Pendergrast (1995): Victims of memory. Incest accusations and shattered lives
Upper Access, Hinesburg, Vermont
(Fyldig gjennomgåelse av hvordan incest-industrien har utviklet seg. Pendergrast er selv far til to voksne døtre som har gått i terapi og deretter kommet med incest-beskyldninger.)

Jette Rantorp (red) (2000): På den anden side. 10 indlæg i pædofili-debatten
København: Pædagogisk Medhjælper Forbund, tel 00 45 33 11 03 43. ISBN 87-89428-35-8
(Glimrende artikkel-samling om sexovergreps-hysteriet.)


*

Her er et par bøker skrevet av "fagfolkene" i psyko-babbel-klassen og andre med nær tilknytning til miljøet:

Hilde Haugsgjerd (red) (1994): Hva skal vi tro? Etter Bjugn-saken
Oslo: Aschehoug. ISBN 82-03-26058-6
(Sludrete gjentagelse/apologi for pådriverne i Bjugn-saken. Haugsgjerd fremtrer som svært naiv overfor "eksperter", jf hennes kommentar til bruk av de reelt sakkyndige Lennart Sjöberg og Gisli Gudjonsson i Tengs-saken, Dagbladet 13.11.97 og 6.5.98. Haugsgjerd er journalist.)

Møyfrid Breivik, Marit Sæbø Indredavik, Jon Aarseth (red) (1997): Kan vi forstå? Barnepsykiatriens arbeid i Bjugn-saken
Oslo: Kommuneforlaget. ISBN 82-446-0387-9
(Om Bjugn-saken, forfattet av "ekspertene" som drev saken frem. Ufrivillig avslørende om psykiatrenes virksomhet; viser at både diagnostisering, "terapi" og øvrige tiltak fra "hjelpe"apparatets side er skadelig tankespinn, oppspinn og kamuflert egeninteresse. Jf omtalen i Kringstads bok av "leketerapi". Utrolig at noen utenfor systemet kan la seg narre av noe sånt.)


Kringstads bok er den beste oversikten over Bjugn-sakens realiteter:

Hans Kringstad (1997): Bjugn-formelen
Oslo: Tiden Norsk Forlag. ISBN 82-10-04241-6
(Om Bjugn-saken. Kompletterer Jorid Hammerns bok ved at Kringstad kan bruke flere ulike synsvinkler og har intervjuet en rekke av de impliserte på begge sider. Boken er detaljert nok til at man får god forståelse av hvordan og hvorfor saken kunne utvikle seg som den gjorde, ved et samspill mellom individuelle vurderinger hos politi og rettsapparat, diverse "eksperter", de lokale pådrivere særlig innen "omsorgs"profesjonene, og den generelle bakgrunn av opplæring og kurs, med tvilsomme motiver og feilaktig innhold, som har resultert i dagens avsporinger. Kringstad er journalist i VG og dekket Bjugn-saken.
I juni 1998 var boken ikke lenger i salg! Forlaget sa at rest-opplaget var reservert for mammut-salget i mars 99, altså ble boken lagt død i over et halvt år. Det reiser unektelig spørsmålet om man i forlaget er blitt utsatt for eksternt eller internt press, jf hvilket forlag det er og hvilke kretser de har forbindelse med. Boken har jo vakt stor oppmerksomhet og blant annet bidratt til sterke krav i opinionen om at hele Bjugn-saken må opp til fullstendig gjennomgåelse. Hvis/Når så skjer, kommer det sannsynligvis enda klarere frem i lyset hvordan nettverket av psykologer, leger, pedagoger og bv-konsulenter har skapt katastrofe.)


***

Marianne Haslev Skånland[Redigert den 8-9-2007 av MarianneSkånland]

Praxis - 7-5-2008 kl 01:59

"verne" barna?

Berit Kjos har flere resultater:

http://www.crossroad.to/News/child_protection.html.

Do you eat chips?

solbu - 21-5-2008 kl 13:54

Det moderne barnevernets idioti.
Sitat:
Do you eat chips?
Imagine a country where strangers have the right to ask intrusive questions and store the answers on a database. Where everyone from police officers to leisure-centre staff can demand: "Tell me who you feel close to?" They will also have been trained to ask questions about sexual behaviour, family life, religion, secret fears, weight and "sleeping arrangements" at home.

Incredibly, thousands of Government and council apparatchiks in Britain became entitled on April 1 to ask such questions of anyone under 19. This horrifying invasion of privacy has begun, almost unnoticed, because the Government has cleverly presented it as being in the interests of "child protection".
Sitat:
Children aged from 12 can consent to the storage and sharing of their information. This will be kept until they are 19, or for 75 years if they have been in care.
Sitat:
One police officer, who attended a CAF course, told me that many of his colleagues are so reluctant to interview teenage criminals about their emotional needs, sex life and diets that they avoid calls involving them.

"We're cops, not social workers," he said. "It's insane."

The 46-page Government guide, Using The CAF In Practice, suggests "practitioners" ask questions such as: "Do you feel you are the right weight for your height?"

My police source was told this could lead to a "valuable discussion" about why young people should not eat chips. He and his colleagues have renamed the agenda Every Fat Kid Matters.

"I work in inner-city London," he said. "Nearly every kid's poor. But I'm meant to check whether they eat their greens and if they are 'enjoying and achieving their aims'. What if their aims are mugging and stabbing?

When a call comes involving young people, we pretend we're busy.

Just filling in one of these forms, with a foul-mouthed yob who's laughing at you, will take half a shift. Meanwhile, the public is unprotected."


[Redigert den 21-5-2008 av solbu]

Praxis - 21-11-2008 kl 04:06

Kyss barna og friheten farvel ?

Government Permission Required For Parents To Kiss Children

A quarter of adult population face mandatory "anti-pedophile" test
in sweeping expansion of "child protection" measures

.

Everaldo - 21-11-2008 kl 21:13

Kriminaliser det normale, så blir vi alle kriminelle.

Venil Thiis slutter som advokat:

Gunnar - 11-1-2009 kl 02:55

- Jeg har fått nok

En av Trondheims mest profilerte advokater, Venil Katharina Thiis, velger å avslutte sin advokatpraksis. I dette intervjuet tar hun et knallhardt oppgjør med rettsapparat og barnevern.

Les hele artikkelen her:
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1224502.ece

Klokken er 21 og Jesus ankommet. Hvor er barna dine?

Praxis - 31-1-2009 kl 17:25

Jesus kunne innfinne seg personlig hvilken vakker dag som helst,
sier denne skribenten:

så hva om han møtte opp hos deg hjemme, satte seg i salongen
der du sitter og slurper i deg et middels TV-program.

Og Han spør høflig etter barna dine. Om du nå vet hvor de er?

Skolen eller barnehagen tar seg av dem for meg.
De flinke proffe oppdragerne som utformer barn riktig for oss.

"Hvem gav Jeg det ansvaret til ?"

Spiller det noen rolle, om sjefsideologer som hater Gud og bibelen,
og ideologenes dårlige leiehyrder -
får gjøre som de vil med barna --
mens foreldrene knapt får følge med i prosessen,
eller bryr seg om det?

Eller har vi et Barnevern løs på alment plyndringstog,
for å befri statens eiendom barna
fra slik truende vanskjebne å ha religiøse foreldre?


Kunne Jesus finne på å spørre hva vi gjorde med dette?


Sitat:
Those vehemently opposed to the Christian faith know that
in order to have things go their way,
they need to convert the majority of the next generation
to their way of thinking.

Alas, they have the perfect tool for converting the children
of Christian parents :
public schools.

They are not doing this in secret either,
nor is it a relatively new idea.
The ardent Humanist Charles Potter wrote in 1933:
"... every American public school is a school of Humanism. .."


Artikkel ->
.

RosieBee - 31-1-2009 kl 18:13

Heldigvis trenger ikke jeg og gubben å være flaue for å svare ærlig.