Apologetisk Forum

Skjærer gjennom løgnen

Gnagar - 21-2-2007 kl 06:54

Er en sann fornøyelse å se hvordan løgnen avsløres i et leserinnlegg i dagens utgave av Dagen. For de som måtte ha interesse gjengis innlegget her i sin helet.
Sitat:
Når vranglæreren blir inkludert


I Dagen 17.2. gir styreleder Lars Gunnar Lie og generalsekretær Kjetil Aano en redegjørelse for Det Norske Misjonsselskaps syn, med utgangspunkt i spørsmål jeg har stilt 13.2. om Tor B. Jørgensens status som tillitsvalgt i NMS. Jørgensen arbeider aktivt for å utforme et rituale for kirkelig velsignelse av homoseksuelle partnerskap. Hans syn er i strid med NMS sitt samlivsetiske dokument.

NMS-lederne understreker at talere ikke skal bruke NMS sine talerstoler til å fremme et syn som ikke samsvarer med NMS sitt. Selv om de ikke anser det uproblematisk at en tillitsvalgt har en så høy profil i strid med NMS sitt syn i samlivsetiske spørsmål, har NMS verken ønske om eller mulighet til å overprøve de som valgte ham, skriver de.

Ved å uttrykke seg slik har de i virkeligheten undergravet betydningen av sitt eget samlivsetiske dokument. Dokumentet blir redusert til ønsker som ikke binder valg eller tillitsvalgte i organisasjonen. Men hvis dette samlivsetiske dokumentet bygger på Guds Ord, er det egentlig NMS sin basis i Skriften som undergraves på denne måten. Det er vanskelig å tolke Aano og Lie annerledes enn at de gir tillitsvalgte frihet til å forkynne, lære og arbeide for et bibelstridig syn, så fremt de ikke gjør det fra NMS sine talerstoler.

De to NMS-lederne kritiserer meg for å gi Calmeyergatelinjen for høy status. Men denne formen for lærevern er ikke noe man fant på i 1920. Det er en bibelsk praksis NMS nå gir sine regioner frihet til å bryte med. I Rom 16:17 står det: «Men jeg formaner dere brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!» 2. Joh 10 lyder: «Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!» Disse og andre vers i Bibelen har alltid vært tolket slik at vranglærere ikke skulle brukes som ledere og talere i en kristen forsamling. Å bryte med denne bibelske formaningen er en alvorlig sak, fordi dette gir vranglæren legitimitet.

NMS-lederne gjentar at i den kristne kirken lever vi primært av tillit til det vi tror på, ikke det vi er imot. Mitt svar er at et ja til troens sannheter mister troverdighet uten et klart nei til det motsatte. Alle budene har negativ form: Du skal ikke! Det sjette bud lyder: Du skal ikke drive hor! Homoseksuelt samliv er i strid med det sjette bud. Å leve i strid med Guds bud og forsvare et slikt liv, står under Guds dom.

Når Tor B. Jørgensen ønsker et kirkelig ritual for å velsigne det som Gud i sitt Ord uttrykkelig fordømmer, bryter han med kirkens lære om rettferdiggjørelsen. Dette kan ikke bagatelliseres, slik NMS-lederne nå gjør – ved å vise til at man ikke vil «kreve samstemmighet i det vi er imot».

NMS-lederne er opptatt av å styrke den globale misjonsvisjonen. De vil nå ut med Gudsrikets gaver til alle som ikke kjenner den oppstandne Kristus. Det er utmerket. Men misjonsoppdraget kan ikke løsrives fra budskapets innhold. I møte med Guds vilje blir mennesket avslørt som synder. Evangeliet er at den som bekjenner sine synder og tar imot Guds nåde i Kristus, blir et Guds barn.

Men evangeliet er ikke at det er mulig å fortsette i syndelivet og samtidig eie Guds velsignelse. Nettopp dette falske evangelium er det Tor B. Jørgensen formidler når han vil velsigne homofile parforhold. Hans engasjement er i grunnleggende strid med Jesu misjonsoppdrag, som er å vinne disipler som vil «holde alt det jeg har befalt dere».

Jeg antar at NMS vil få vansker med å forklare sine samarbeidende kirker i den tredje verden at man i NMS er åpen for å ha tillitsvalgte som vil gi kirkelig velsignelse til homofile partnerskap.

Tor B. Jørgensen sier til Dagen at han synes ledelsen i NMS har håndtert saken på en god måte. Han vil delta internt i NMS med sitt syn, sier han. Han føler seg inkludert som leder i organisasjonen. Men mener misjonsvennene i NMS at dette er i orden?

Jon Kvalbein
pensjonist


-