Apologetisk Forum

Adventist

Eva - 16-1-2007 kl 20:36

Hei!

Jeg har bare et spørsmål. Jeg har lurt litt på hva Adentistsamfunnet er og hva de står for?

Mvh, Eva!

Olasønn - 16-1-2007 kl 21:20

http://www.adventist.no/adventist/vaar_tro/vaare_trospunkter

Kristnerd - 16-1-2007 kl 21:30

Hei :)
Det er nok desverre ikke et helt lett spørsmål å skulle gi et kort og riktig svar på. Som du vil se i endel andre tråder her på forumet, så har det vært (og vil sikkert bli igjen), skrevet endel om dette. Willy og Bror her på forumet er begge tidligere adventister, og de har skrevet endel om hvorfor de sluttet i adventistsamfunnet. Det er også noen adventister som har skrevet om sin tro.
Lenge hadde jeg selv dette enkle syn på adventistene "De er evangeliske kristne, med troendes dåp, og sådan ikke noe særlig annet en baptister. Det som gjør dem "spesielle" er at de framholder Sabbaten på lørdag framfor søndag, og at de underviser en del om helse og kosthold".
Men debatten som har vært her, har vist meg at det desverre ikke er så enkelt. Det spesielt forholdet til Ellen G. White, hennes påståtte syner og læren om "den undersøkende dom", som gjør det komplisert.
I lærebøker i konfesjonskunnskap ("læren om kirkesamfunnene") som blandt annet brukes på NTNU holder representatner fra det norske syvendedags adventistsamfunnet fast at Ellen G. White er en profet. Men sier samtidig at ingen av hennes profetier strider mot Bibelen. Men debatten her har vist at dette nok ikke er riktig.

Jeg opplever etter å ha lest mere om temaet, samt hørt en preken som ble linket av en av adventisten som er med i forumet, at når en Adventist sier han er "frelst ved tro alene", så mener han noe helt annet enn når en Luthersk kristen sier akkurat det samme. Også dette gjør det veldig vanskelig. Man bruker de samme ord, men mener forskjellige ting.
Det er mitt bestemte inntrykk at en Adventist ikke trur på fullstendig frelse i Kristus, på samme måte som en luthersk kristen vil snakke om. Men tvert i mot vil en Adventist lære at frelsen er renselse fra all synd du har gjort fram til ditt frelsesøyeblikk, og at du får DHÅ som skal hjelpe deg til å leve syndefritt resten av livet. Det er det at man etter dette lever syndefritt, som skal til for å bli "Frelst" (Frelst da etter luthersk betydning). Frelsen (i adventistisk betydning), innebærer da altså en kraft eller nyskapning etc. som gjør deg i stand til, å faktisk leve syndefritt, slik at man faktisk når fram.
Det er ikke sikkert en adventist som leser dette vil kjenne seg igjen. Men det er vell nettopp fordi man bruker de samme ord, men mener svært forskjellige ting. Beskrivelsen ovenfor er min forståelse/oppfatning etter å ha prøvd å forstå hva de adventister som har vært / er i forumet faktisk mener.

Nedenfor linker jeg noen av de viktigste trådene som har vært i forumet, angående adventismen, hvis du vil lese mere.

Mot historiens klimaks/En undersøkende dom
Reformasjonen og adventismen
Hva med Syvendedags Adventister?
Er Adventisme vranglære?

Der vil du nok også ganske greit se min egen vandring ;) (Det er tildels stor forskjell i mine tidligste og mine senere innlegg om adventistene.) Endel andre tråder om adventisten er det også. De ovenfor er de lengste, og ganske mye å sette seg inn i. Men trur samtidig du har et greit bilde på adventismen dersom du orker å lese ihvertfall en av dem fult ut.

Ellers er det selvfølgelig åpent for andre, både adventister og ikke-adventister å svare videre i denne tråden her. Jeg tar forøvrig og flytter tråden til forumet for "Kirkesammfunn/lære på siden av øvrig kristenhet". Da det er vår overbevisning (vi som driver forumet), at det er der Adventismen hører hjemme. Adventisten blir stort sett betraktet som et kristent kirkesamfunn, og av de fleste lærebøker blir det ikke sett på som en sekt, (ihvertfall ikke lengre nå, etter at det har åpnet seg noe for felleskirkelig samarbeid etc. noe som var uhørt tidligere). Men (selv om ingen av oss er direkte "eksperter på adventismen"), vi mener å ha funnet at Adventismen innehar såppas mye som skiller dem fra evangelisk kristendom og andre kirkesamfunn generelt, (Og deler av dette vil vi kalle vranglære), at vi ønsker å markere dette ved å føre debatten på den bakgrunn. En "ekte adventist" vil nok ikke protestere særlig på at vi slik "stempler" adventismen og putter alle trådene om dem i "en bås". Grunnen til at jeg sier det er at adventistenes selvforståelse er at de nettopp representerer noe annet enn kristenheten forøvrig, og at de har et særskilt budskap og oppdrag til alle andre kristen i endetiden. Det såkalte "Adventbudskapet". Men å få noen god forklaring i hva dette "adventbudskapet" egentlig er, kan jeg ikke si at jeg har opplevd.

The Real Sin of Adventism

Bror - 18-1-2007 kl 21:00

Legger ved en link til en artikkel av Curtis Forrester om "hovedproblemet" med adventismens teologi. Som tidligere gjentatt flere ganger har også adventismen etter min oppfatning flere lyse sider. Men dette oppveier ikke slik eg oppfatter det deres tåkelegging av evangeliet. Det er mye som tyder på at det brygger opp til strid innen bevegelsen om nettopp dette, og da kan det komme noe godt ut av det. Det ser ut som om både katolikker og adventister blir "vekket opp" til en ny forståelse av reformasjonens budskap, men de fleste som "våkner" finner det best å forlate sine organisasjoner.

For videre undersøkelse og etterforskning:

http://www.cforrester.org/articles/realsin.html

http://forresterfootnotes.blogspot.com/

Bror

Olasønn - 19-1-2007 kl 23:27

Mener du at vi ikke behøver å holde de 10 bud?
At Bibelen sier det?

Det er jo lov(en) å prøve seg!!

Bror - 20-1-2007 kl 00:21

Hei Olason!

Vet ikke hvem du spør, men dersom det er meg er svar avgitt.

mvh Bror

[Redigert den 20-1-2007 av Bror]

Det er ikke Gud alt som glitrer.

Bror - 20-1-2007 kl 21:03

En av trospunktene i linken som olasønn henviser til som svar på hva adventistene står for omhandler Ellen White.
Legger ved en side med noen lydfiler med mulighet for å kontrollere fra bevegelsens egne utsagn hva de virkelig står for.

Det finnes mer bak den "glitrende fasaden" enn de fleste er klar over. Dette gjelder også mange medlemmer, som i mange tilfeller lever i uvitenhet.

Sjekk selv her: http://www.thinkabouteternity.org/SDA/SDAFrameset.htm

Bror

[Redigert den 20-1-2007 av Bror]

[Redigert den 21-1-2007 av Bror]

Kan det komme noe godt fra Nasaret?

Bror - 21-1-2007 kl 17:40

Robert D. Brinsmead kjenner adventismen innenfra og skriver på bakgrunn av sin egen personlige kamp for åndelig avklaring. I boken "Dømt av evangeliet" kommer han med et mulig opptimistisk senario for adventismen som bevegelse:

"Andre store kirker begyndte med en kraftig gjennoppdagelse av evangeliet og vokste seg så, evangelisk sett, svakere i løpet av historien. Motsatt begyndte adventismen sin historie med et sterkt lovisk utgangpunkt, men har opp gjennom sin historie kjempet seg fram til å bli mer og mer evangelisk. Ettersom kunn de som representerer Guds lov, virkelig kan påskjønne evangeliet, skulle vi kanskje anse adventismens historie og Ellen White for å ha hatt en pedagogisk funksjon. Kanskje kunne vi omskrive Gal. 3,24 slik: "Alt dette ble en tuktemester for å forberede oss for herligheten i rettferdiggjørelsen av tro (sml. Åp. 18,1) - den tredje engels budskap i sannhet."

Er dette tilfellet, så er den nåværende krise omkring evangeliet karios-tiden for adventismen. Den mektige konfrontasjonen mellom evangeliet og adventismen er virkelig "adventismens endemål". Evangeliet er målet for eller oppfyllelsen av dens kall. Hvis vi vil holde opp med å handle som gjennstridige judaister, vil vi oppleve at evangeliet ikke kommer for å ødelegge våre forhåpninger, men for å oppfylle dem. Hvis kirken ved Guds nådige vilje blir moderskjød for en stor evangelisk vekkelse, vil fødselsveene i adventismens historie ikke ha vært forgjeves."
( Fra boken "Dømt av evangeliet" side 21.)

Tiden vil vise om det er noe i dette. Eg opplever ennå stunder hvor eg finner meg selv sterkt håpende at nettopp det skal skje.

mvh Bror[Redigert den 21-1-2007 av Bror]

Praxis - 21-1-2007 kl 20:48

Sitat:

Sitat:

at vi ikke behøver å holde de 10 bud?

Det er jo lov å prøve seg!!


ok, jeg prøver meg:
Kunne Esekiel 20:25 være spor i saken?


"Derfor gav jeg dem også bud som ikke var gode,
og lover som de ikke kunne leve ved."

.

Olasønn - 22-1-2007 kl 00:04

Vel, i de vers påfølgende det du siterer, står det om offergaver.
Virker ikke urimelig å tenke at det er disse lovene det er snakk om.
(fra Moseloven)

Olasønn - 22-1-2007 kl 00:13

Bror!

Hører forresten nå igjennom de lydfilene du linket til.
Er enig i mye av det som sies om Ellen White, har aldri vært overbevist om at hun er en profet. Har selv møtt de som siterer EGW som om de siterte Bibelen.

Men........han er også uenig i at de døde sover og er i en ubevisst tilstand, slik SDA mener, og her er jeg meget uenig med taleren.
Kommer tilbake med mer når jeg har hørt igjennom alle filene.

Er du forresten enig med ham i alt, eller bare når det gjelder EGW?

Bror - 22-1-2007 kl 01:16

Olasønn!

Eg er ikke enig med han i alt. Eg er underveis i mange adiaforaspørsmål. Synes spesielt filene om EGW og de tre om "Den undersøkende dom" er tankevekkende.

Bror

Olasønn - 22-1-2007 kl 19:44

Det jeg sier nå er på prinsipielt grunnlag:

Er det heldig å støtte seg på noen ting, men ikke alt som en person sier.
Bør en ikke da finne en annen kilde til sannhet?
Det er tross alt Guds Ord vi snakker om.

Olasønn

Skriften og menneskers oppfatning.

Bror - 22-1-2007 kl 23:34

Olasønn!

Det er sunt og se en sak fra flere sider. Å finne et menneske som ikke forstår stykkevis i en eller annen sammenheng tror eg er umulig. Det er derfor en "skummel" innstilling å henge seg for mye opp i "hvem" som sier hva. Det viktige i alle debatter er å prøve og få tak i hva som sies. I saker som dreier seg om Guds ord er det overmåte viktig at dette er hovedfokus.

Selv om eg legger ut linker til foredrag og artikler betyr det ikke at eg sier "ja og amen" til alt som kommer fram i disse. Dette tror eg også flere her på forumet har nevnt i andre sammenhenger. Det er den enkeltes ansvar å velge hvilken kilde som en vil legge mest vekt på også av menneskelige, ufullkomne kilder. Eg oppfatter dette forumet som et sted hvor alle kommer til ordet med sine argumenter og kilder. Så får enhver etterprøve det en mener er så viktig at det må gåes etter i sømmene.

Sannheten er først og fremst en person. Han som sa om seg selv: Jeg er veien, sannheten og livet!

Bror

Praxis - 23-1-2007 kl 18:47

Sitat:
av Olasønn
Vel, i de vers påfølgende det du siterer, står det om offergaver.
Virker ikke urimelig å tenke at det er disse lovene det er snakk om.
(fra Moseloven)(Esek 20:25)

Der kan det se ut til at du får Gud til å bebreide Israel
at de oppfylte Moselovens forskrifter?

Et minutts dypere studium av teksten gjør det klart at
bebreidelsene gjelder dyrkelse av "motbydelige avguder"
(v 7-8, 16, 24, 28-31)

men hva det paradoksale vers 25 sikter til, er vel ikke
fullt så innlysende
.

Om det paradoksale i vers 25.

Bror - 23-1-2007 kl 23:08

Esekiel 20:25:

"Derfor gav jeg dem også bud som ikke var gode, og lover som de ikke kunne leve med".

Siden vi allerede har brukt nyvunnen teknologi for å belyse "saker og ting", legger eg ved en side hvor det er mulig å navigere nedover til CD-5: "Married to a Memory?". Synes denne lydfilen sikter seg inn til kjernen av Bibelens budskap og "det paradoksale vers" på en glimrende måte.

Her er det: http://www.sendingthelight.com/books.html

God fornøyelse! (Smaker best med øretelefoner på)

mvh Bror

Kristnerd - 24-1-2007 kl 00:15

Sitat:
Opprinnelig postet av Eva
Hei!

Jeg har bare et spørsmål. Jeg har lurt litt på hva Adentistsamfunnet er og hva de står for?

Mvh, Eva!Sitat:
Opprinnelig postet av Olasønn
http://www.adventist.no/adventist/vaar_tro/vaare_trospunkter


Et enkelt spørsmål, og et enkelt svar. Men med en påfølgende debatt. Vet ikke om vi har skremt bort hun som stilte spørsmålet siden hun ikke har skrevet mere?

Poenget er vell uanset at adventismen ikke er så lett å finne utav. Boken Kristne kirker og trossamfunn er en lærebok i konfesjonskunnskap, hvor det i de fleste tilfeller er representanter for kirkesamfunnet selv som skriver. Kapitlet her om adventister er altså skrevet av en leder i den norske SDA. (Syvendedags Adventist.)
Her nevnes også Ellen White og "Den undersøkende dom" som sentrale punkter. Men det forklares ikke særlig godt hva dette går ut på. Kapitlet er noe lengre enn artikkelen på nettet, men artikkelen på nettet sier vell mye av det samme.

Et poenget er at både det de selv tar fram når de ble spurt om å bidra til en lærebok, og det de presenterer på sin nettside, er sant og riktig. De driver nok ikke med "løgn" i sin egen presentasjon. De fronter her klart "Den undersøkende dom" (På nettsiden presentert som "24. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom") og stadfester det som endel av "adventbudskapet", som både skiller dem fra andre kristne kirker, og utfordrer/gjør dem og budskapet unikt slik at de må spre det også til andre kristne. MEN SAMTIDIG, så er ikke det de skriver på nettet og i kapitlet i denne læreboka nok til at man kan fult forstå hva denne "undersøkende dom" faktisk er. Nettopp her blir det vanskelig å forholde seg til kun slike innføringsartikler. Slik at dersom man ønsker å finne ut hva Adventbudskapet er, (og eventuelt vurdere om det er sann eller falsk lære), blir man nok nødt til å finne fram til andre kilder.

Vil bare beklage Eva, for at det ikke synes å være noe enkelt svar, på ditt i utganspunktet enkle spørsmål. Også håper jeg at jeg ikke har skremt deg helt bort fra forumet. Jeg blir jo litt tankefull når du tilsynelatende er "borte" :)

Taurus - 24-1-2007 kl 20:05

Jeg siterer fra punkt 24 i adventistenes trospunkter:

Sitat:
Den innebærer en undersøkende dom som utgjør en del av den endelige utrydding av all synd, slik det ble symbolsk framstilt ved rensingen av den gamle hebraiske helligdommen på den store soningsdagen.


"Den undersøkende dom" har ingen referanser hverken i GT eller NT som del av rensingen av den gamle hebraiske helligdommen på den store soningsdagen. Da må man sette ordet "blodoffer" inn i stedet for den "undersøkende dom". Hvis man tenker seg utryddingen av all synd på den store dagen, Herrens Dag, så er det istedet for den undersøkende dom et blodoffer som bidrar til det hvis man skal følge GTs symbolikk.

Eva - 29-1-2007 kl 18:21

Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
Sitat:
Opprinnelig postet av Eva
Hei!

Jeg har bare et spørsmål. Jeg har lurt litt på hva Adentistsamfunnet er og hva de står for?

Mvh, Eva!Sitat:
Opprinnelig postet av Olasønn
http://www.adventist.no/adventist/vaar_tro/vaare_trospunkter


Et enkelt spørsmål, og et enkelt svar. Men med en påfølgende debatt. Vet ikke om vi har skremt bort hun som stilte spørsmålet siden hun ikke har skrevet mere?

Poenget er vell uanset at adventismen ikke er så lett å finne utav. Boken Kristne kirker og trossamfunn er en lærebok i konfesjonskunnskap, hvor det i de fleste tilfeller er representanter for kirkesamfunnet selv som skriver. Kapitlet her om adventister er altså skrevet av en leder i den norske SDA. (Syvendedags Adventist.)
Her nevnes også Ellen White og "Den undersøkende dom" som sentrale punkter. Men det forklares ikke særlig godt hva dette går ut på. Kapitlet er noe lengre enn artikkelen på nettet, men artikkelen på nettet sier vell mye av det samme.

Et poenget er at både det de selv tar fram når de ble spurt om å bidra til en lærebok, og det de presenterer på sin nettside, er sant og riktig. De driver nok ikke med "løgn" i sin egen presentasjon. De fronter her klart "Den undersøkende dom" (På nettsiden presentert som "24. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom") og stadfester det som endel av "adventbudskapet", som både skiller dem fra andre kristne kirker, og utfordrer/gjør dem og budskapet unikt slik at de må spre det også til andre kristne. MEN SAMTIDIG, så er ikke det de skriver på nettet og i kapitlet i denne læreboka nok til at man kan fult forstå hva denne "undersøkende dom" faktisk er. Nettopp her blir det vanskelig å forholde seg til kun slike innføringsartikler. Slik at dersom man ønsker å finne ut hva Adventbudskapet er, (og eventuelt vurdere om det er sann eller falsk lære), blir man nok nødt til å finne fram til andre kilder.

Vil bare beklage Eva, for at det ikke synes å være noe enkelt svar, på ditt i utganspunktet enkle spørsmål. Også håper jeg at jeg ikke har skremt deg helt bort fra forumet. Jeg blir jo litt tankefull når du tilsynelatende er "borte" :)


Heisann!

Her er jeg! Ja, det var mye interessant lesing. Tusen takk for informasjonen!

Mvh, Eva!

En fortiet historie.

Bror - 31-1-2007 kl 00:27

Ellen White hadde også sterke meninger (åpenbaringer?) om en del av livet alle har et forhold til, selv om det i enkelte miljøer er en del tabubelagt.

Atrikkelen om Solitary Vice (masturbasjon) er en av de mest leste på http://www.ellenwhite.org/

Du finner den her: http://www.ellenwhite.org/criticc.htm

I en totalevaluering av hva denne damen har formidlet opp gjennom tiden hører dette med.

Bror

Allan - 4-2-2007 kl 16:04

Det var reist et spørsmål her om hva adventistene lærer.
Det læres litt forskjellig omkring enkelte ting, men klassisk, tradisjonell adventisme kan du finne et utmerket eksempel på her:

http://kalender.forstander.dk/gudstjenester/Prdikener/Forms/...

[Redigert den 4-2-2007 av Allan]

Å tone "rent" flagg.

Bror - 5-2-2007 kl 02:55

Hei Allan!

Er i ferd med å lytte meg igjennom disse opptakene av nå avdøde Jens K. Jensen. Han bodde hos meg en ukes tid på 80-tallet. Det var i den tiden eg var begynt og komme til en gryende forståelse av emnet "rettferdiggjørelse ved tro" slik eg oppfatter det i dag. Eg var naturlig nok opptatt av temaet og ville gjerne snakke om det, men der var det ikke mye respons fra han på den tiden. Hva han senere kom fram til kan eg ikke bedømme. Men så langt i min åpenhjertelige lytting er det ikke oppkommet en fundamental evangelisk ytring slik eg oppfatter det, men dersom det dukker opp skal eg gi han kredit for det.

I Adventnytt nr.12-2006 står det en oppsumering av hans undervisning med følgende ord: "Grunnen til at Jesus ikke har kommet ennå, ikke er fordi verden ennå ikke har sett nok ondt. Grunnen er at Guds folk må renses fra sin synd og gjenspeile Gud i sin karakter og sitt liv, så verden i dem klart og tydelig kan se Guds bilde."

Det er så vidt eg kan bedømme denne tankegangen som er bakteppe for det han og mange adventister forfekter. Dette er igjen en frukt av Ellen White lære. Så blir det opp til enhver "berøer" å måle denne lære med Skriften.

Geoffrey J.Paxton sier følgende i sin bok "The Shaking of Adventism":

"Både å likestille rettferdiggjørelsen av tro og helliggjørelsen, å gjøre helliggjørelsen og gjenfødelsen til vilkår for rettferdiggjørelsen, eller å degradere rettferdiggjørelsen, ender i en slags åndelig svermerisk lovtrelldom. Jeg anser helliggjørelsesbevegelsens innflytelse over den evangeliske kristenhet i dag som meget skadelig. Den legger et dekke over øynene på tusener av evangeliske kristne. Både forfattere, lærere og forkynnere av denne type har ribbet evangeliet for dets dynamiske kraft og liv. Følgen blir en merkelig sløvhet. Man går omkring og speider etter Den Hellige Ånd, i håp om at Han skal utføre det verk i ens hjerte som Kristus allerede gjorde som vår stedfortreder for 2000 år siden."

Det samme vil eg si om å gjøre vår helliggjørelse til et vilkår for Jesu annet komme. Dette tror eg mildt sagt er et annet evangelium. Men det passer godt inn i den adventistiske forestilling om "den undersøkende dom".

Jens K.Jensen var er ærlig og frittalende mann som tonet "rent" flagg i sin argumentasjon og væremåte. Han var en likanes kar. Han var kunnskapsrik og formidlet mye "til nytte og lærdom". Han argumenterte godt mot medlemskap i EU.

Det fine med slike dokumentasjon du frembringer er at det da er mulig å danne seg et oversiktelig bilde av adventismens egentige innhold bak fasaden.

Bror

[Redigert den 5-2-2007 av Bror]

Lance - 5-2-2007 kl 12:01

Verden kjenner kristne på deres frukter.
Åndens frukter, og Kristi karakter.

Slik kan de se at Gud har sendt Sin Sønn...
fordi Han lever i oss. Dette er selve hensikten
med at Gud sendte den Hellige Ånd inn i våre
hjerter.

Det er ikke bare en frase. Det er et liv. Og det
livet vil vokse dersom det ikke er døfødt.

Gud frelser ikke dem som sympatiserer med
Hans Ord. Eller de som er enig med Hans Ord.

Kun dem som lar Ordet virke, og lar det få rett i
sine liv. Derfor er troen død uten gjerninger.

Den kristne opplevelsen stanser ikke ved
rettferdiggjørelse ved tro.

Gjerninger er - kun en følge av troen. Du gjør
Guds vilje fordi du tror Ham. Og når du er villig
til å gjøre Hans vilje - selv om det svir litt for
kjøttet - vil Gud salve deg til å seire i alle ting.

Vårt mål er fullkommenhet. Å komme til manns
modenhet som Peter sier. Det betyr ikke feilfrihet
eller syndefrihet, men det er likefullt vårt mål.

[Redigert den 5-2-2007 av Lance]

Allan - 5-2-2007 kl 13:22

Hei Bror,

Ja Jens K Jensen kom visst ifra traktene rundt Senja. Jeg møtte ham kun en gang, så jeg kjente ham ikke så godt personlig.

Jeg vet ikke helt hva du legger i uttrykket "å gjøre helliggjørelsen og gjenfødelsen til vilkår for rettferdiggjørelsen". Adventistene lærer at man må komme til Jesus akkurat som man er. Derimot mener vi at man ikke kan komme til Himmelen akkurat slik man er. Sagt på en annen måte: Vi må ha Himmelen inn i hodet før vi kan få hodet inn i Himmelen. Jesus sier at man må fødes på ny for å komme inn i Himmelen. Hva hjelper da tilgivelsen om jeg ikke er født på ny? Og hva hjelper det med en ny fødsel uten tilgivelsen? Man behøver begge deler så langt jeg forstår. Mange tror at en frelse som innbefatter en forandring i mennesket er en gjerningsreligion, men dette har ingen bibelsk dekning.

Kanskje kan en annen illustrasjon få frem hva jeg mener: I Bibelen brukes symbolene "blod" og "et nytt hjerte" om tilgivelsen og den nye fødsel. Vi mennesker kan ikke leve med kun en av delene. Om jeg har blod i årene men ikke har et fungerende hjerte, står det like dårlig til som hvis jeg har et fungerende hjerte uten blod i årene.

Det evangeliet som Paxton og andre fremlegger, hvor vårt liv ikke har noen betydning for om vi vil komme til Himmelen eller ei, er så langt jeg har studert Bibelen det samme evangeliet som det de falske profetene forkynte i det gamle testamentet. Åpenbaringen profeterer at denne læren vil blusse opp med full styrke i form av Den Falske Profet mot slutten av historien og forføre mange. For meg blir slike teorier et tegn i tiden.

I den sammeneng synes jeg det er interessant at sansynligvis den som er den sterkeste motstander i nyere tid av det de falske profetene I GT stod for er Ellen White, som interessant nok blir kalt en falsk profet av dem som i stor grad aksepterer de falske profetenes lære. Ikke at det er så viktig, men jeg synes det er litt interessant.

[Redigert den 5-2-2007 av Allan]

Liten tue kan velte stort lass.

Bror - 5-2-2007 kl 19:18

Hei Allan!

Må innrømme at eg kjenner på samme følelser som eg ofte satt med i adventkirken i mange år. Og spesielt da eg som sabbatskolelærer og møteholder forsøkte og formidle evangeliet slik Paulus,Luther,Rosenius,Olav Valen-Sendstad,Øivind Andersen m.flere har gjort det. Det dukker alltid opp et "ja, men", når det er det sanne evangelium som formidles. For å slippe og gjenta meg selv ber eg deg lese tråden "forsoning og rettferdiggjørelse" her på forumet, så kan det tenkes du forstår hva eg mener og forstår med et rent evangelium. De overnevnte Guds menn vil etter mange adventisters oppfatning være falske profeter, og det får bli deres sak.

Eg prøver å være oppdatert på hva adventistene forkynner på sine TV-kanaler. Det er stadig et "mantra" som gjenntas:
SDA er det eneste kirkesamfunn som holder ALLE Guds bud.
Kjenner du noen falne mennesker som holder ett av dem vil eg gjerne vite adressen til vedkommende slik at eg kan få hilse på vedkommende. For vedkommende er unik i verdenshistorien!

La meg gi deg et eksempel. I Joh 14,15 og 21 står det som følger:
"Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. - Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg; men den som elsker meg, skal elskes av min Far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham."

Mange misforstår Jesus i disse ordene. De oppfatter det som om Jesus henviser oss til lovens bud og sier at vi elsker ham dersom vi er slik Gud krever av oss i lovens bud. Men Jesus taler ikke om loven. Bud står her (og flere andre steder) om det som Jesus har lagt oss på hjertet, og han bruker det om sin tale om seg selv og sin frelsesgjerning. Det ord som er oversatt med å holde, betyr egentlig: Ta vare på, oppbevare verdisaker.

Når et menneske har begynt å se sant på seg selv og sin synd, får det bruk for Jesus. Da blir ordet om Jesus og hans soning for våre synder det viktigste og det kjæreste av alt for et menneske. Det tar vare på ordet om Jesus som det mest verdifulle det vet. Det kan ikke miste det og ikke unnvære det. Det må for enhver pris eie det som Bibelen vitner om Jesus og hans gjerning til vår frelse. Det er dette Jesus taler om. For min egen del fant eg det nødvendig "å rømme" SDA etter i lang tid å ha vitnet om dette. Det gikk bokstavlig talt på helsa løs og stadig bli foret med "et annet evangelium".

"Moses skriver om rettferdigheten av loven: Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem." Rom.10,5.

Loven kommer med et BETINGET løfte. Holder vi budene, får vi evig liv. Vi får også Guds velsignelse innover hele vårt liv, i stort og smått, og i alt som angår oss. 5 Mos.28.

Til dem som spør Jesus: Hva skal eg gjøre for å arve evig liv, gir Jesus det svar: Hva står skrevet i loven? Hvorledes leser du? Og når de så svarer med å henvise til de to store budene - budet om å elske Gud av hele hjertet, og budet om å elske sin neste som seg selv - da sier Jesus til dem: "GJØR DETTE, så skal du leve.

Dette skriver også Moses om rettferdigheten av loven: "Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem."

Hvor finner vi disse menneskene? Det skulle vel ikke være.....?

Du skriver også om "å være skikket" for himmelen. Vel,vel!
Paulus skriver noe om en forvandling ved beskuelse, men også en forvandling i ett nu, ved Jesus annet komme.
Min er erfaring med adventismen er at de blander kortene slik at de frarøver mennesker frelsesvisshet og hvile i Jesus alene. EGW har brukt mange fine formuleringer som isolert sett er evangeliske. Men min erfaring med hennes skrifter er at summen er tvetydige når det gjelder skriftens hovedsak til det forføriske.
Sånn er det bare. Eg har ofte håpet at eg skulle "oppdage"at eg tok feil, men ærlig skal vi jo være?

mvh Bror


[Redigert den 5-2-2007 av Bror]

Allan - 5-2-2007 kl 22:04

Hei Bror,
kunne du fortelle meg hvor jeg kan finne din mest utfyllende utleggelse av "forsoning og rettferdighet"? Jeg har ikke funnet det, men skal forsøke å lese gjennom det du har skrevet.

Forøvrig er jeg enig med deg i at adventister noen ganger bruker argumenter som ikke alltid er "vanntette". Du gir et eksempel fra Joh 14. Det er mulig at ordet "bud" i det aktuelle verset kan bety andre ting en de 10 bud, men ordet "entelo" som ordet "bud" er oversatt fra brukes om de ti bud flere steder i NT.

Hva mener du om tekster som f.eks. sier at vi frelses blant annet ved helliggjørelse (2Tess 2,13), at rettferdiggjørelsen og frelsen inkluderer forandring av sinnet (Tit 3). Eller brev som Johannes som sier at det er mulig å leve et liv i overensstemmelse med Guds bud. Gjør du slik som Luther og plasserer det som passer best fremst (Romerne) mens de vanskelige bøkene ender tilslutt i Bibelen (Titus, Jakob osv)? Jeg skal inrømme at alt ikke er like lett å forstå, men det er kanskje en tendens i oss alle til å begrense oss til noen få tekster som støtter vår oppfatning mens de andre blir liggende urørt. Et typisk eksempel er Rom 3, som brukes til å bevise at "Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste", mens det i kapitlet forut tydelig sies at mennesker kan oppfylle lovens rettferdige krav (2,27).

Det er en av grunnene til at jeg poster litt andre steder på dette forumet om helt elementære ting, som frelse, gjerninger.. mer kommer. Kun ved å se på helheten er det mulig å komme frem til en sann forståelse av Bibelens lære.

Bror - 5-2-2007 kl 22:44

Hei Allan!

Du finner tråden "Forsoning og rettferdiggjørelse" under avdelingen "Åpen teologisk debatt".
Det er en adventist som har gitt det heftet som eg siterer fra.
Når det gjelder gjerninger tror eg vi snakker forbi hverandre. Eg har aldri ment eller skrevet at gode gjerninger ikke betyr noe. Men de påvirker ikke Gud slik at han blir "mer velvillig" overfor de som fikser livet slik at de rent menneskelig sett lever i harmoni med Guds lov og vilje, enn han er overfor "oss elendige".

De "gode gjerninger" er det vel våre medmennesker som setter mest pris på tenker eg.

Ta en titt på tråden som eg henvise til, så har vi muligens litt mer å prate om.

Bror

Lys og mørke

Bror - 18-2-2007 kl 15:35

Eg var litt i tvil om denne hørte heime i denne tråden. Men etter nøyere vurdering fant eg ut at den gjør det grunnet adventismens sammenblanding av lov og evangelium. To saker som hører sammen, men ikke må blandes sammen i forkynnelsen. Min erfaring med adventismen både før og nå er at de for det meste forfekter et katolsk syn på emnet rettferdigjørelse ved tro. De har jo også en "pave" sentralt i sin tro (EGW) som så og si etter sigende taler ufeilbarlig i sine skrifter.

Adventismen har også utnevnt en "vikar" i begrepet "profetiens ånd"(EGW) som de mener er Jesu Kristi vitnesbyrd som det henvises til i Åp 12,17.

Det er en bred enighet blandt evangeliske troende om at det er Den Hellige Ånd som åpenbarer profetier direkte til mennesker gjennom Ordet, og at å ha Jesu Kristi vitnesbyrd er ensbetydende med å ha Den Hellige Ånds lys over Ordet og livet.

Det er et forunderlig paradoks at adventimen for en stor del opp gjennom tiden har fått medlemmer gjennom nettopp et berettiget kritisk søkelys på pavedømmet. Det er et emne som har vært viet stor oppmerksomhet før, og fremdeles er det i adventismens forkynnelse. Det er forunderlig og legge merke til at evangeliet om frelse i Jesus alene vekker opp mennesker i begge disse leire. Det er spennende tider.

Vurder dette selv i denne video på 55 min:

http://video.google.com/videoplay?docid=-7943640860494956973

Bror

Når tiende blir avlat.

Bror - 22-3-2007 kl 00:53

Det er umulig å bedømme menneskers motiv for "fromme" handlinger. Men innholdet i disse veldokumenterte "formaningsappeller" taler for seg:

http://www.truthorfables.com/Tithe_EGW_Outrageous.htm

Bror

Fra lovens til nådens rike.

Bror - 14-4-2007 kl 15:51

Mennesker som forlater adventistsamfunnet blir ofte stigmatisert av sine tidligere vedvandrere som frafalne.
Det hender nok at det også skjer frafall i i den bibelske betydning at mennesker vender seg bort fra Gud og "mister" troen. Men spørsmålet er om disse noen gang har hørt evangeliet om frelse i Jesus alene.

Fariserismen er enda et mektig imperium og har sine fanger i de fleste forsamlinger. Den bekjenner for det meste Kristi navn og sier seg å tro på ham. I virkeligheten tror den nå som før på loven og på sine egne lovgjerninger. Dette kan kalles omvendelse, seier over synd, hel overgivelese, nytt liv, forsakelse av verden eller hva det kan være. Den er i sitt vesen nøyaktig den samme som fariseernes trofaste og hengivne "lovoppfyllese". Selvfølgelig gir man Gud æren. Det sies at det ene og alene seires i Guds kraft.

Det er nettopp dette som er det loviske menneskes kjennetegn. Det gjør Gud og hans kraft til et redskap for loven som et middel til å selv oppfylle lovens krav. Det naturlige mennskes hjerte er like fiendlig mot evangeliet som det alltid har vært.

Det som nå skjer innen adventismen er at flere og flere våkner opp av det bedrag de har vært fanget under.
Ved å høre på vitnesbyrd fra disse om hvordan dette skjedde ved Skriftens vitnesbyrd er det mulig å bedømme om disse har opplevd å gå fra mørke til lys eller omvendt.

Her er mye stoff om dette:

http://www.exadventist.com/Home/Audio/tabid/57/Default.aspx

Bror

Olasønn - 15-4-2007 kl 18:23

Hei Bror.

Jeg ser at vi har levd i 2 forskjellige verdener.
Ja, jeg har sett adventister som bikker over i loviskhet, men har ikke sett dette som en generell tendens.
Nå har jeg bodd på samme sted, og stort sett gått i en kirke, så det kan ha noe med det å gjøre.

Slik jeg ser det ser adventister på Bibelen som instruksjonsboken som følger med bilen.
Gud har lagd oss, og fortalt oss hva som er best for oss.
Syns ikke det er så dumt å ønske å følge det.
Det trenger vel ikke gå på beskostning av et nært og kjørlig forhold til Gud?

Skal se nærmere på linken du ga, og hører nå på en preken om "what happens when you die".
Ser også på denne siden:
http://www.exadventist.com/Home/Dead/tabid/56/Default.aspx
der de mener at de frelste går rett til Gud etter døden.
Her er jeg meget uenig, og de hopper glatt over en del bibelsteder som er langt klarere enn de som nevnes her.
Men......jeg får komme tilbake til det.

Er du forøvrig enig i alt som står på denne siden?

Stykkevis og delt.

Bror - 15-4-2007 kl 22:14

Hei!

Nei, eg er ikke enig i alt som fremkommer på denne siden. Eller sagt på en annen måte: Eg forstår ikke alt på samme måte. Og det gjelder de fleste sider eg er inne på og som eg legger ut. Livet har lært meg at skråsikkerhet kan være sannhetens verste fiende. Derfor lever eg godt med å være undrende og underveis i mange emner som eg regner som adiaforaspørsmål. Hva som hender når vi dør er ett av slike spørsmål.

Min oppfatning av dette tema er mer i harmoni med det som du finner her: http://www.presenttruthmag.com/Bible/1.html


Når det gjelder de to verdener du nevner synes eg at de finnes. Det har eg skrevet mye om i tråden "Reformasjonen og adventismen" her på forumet.

mvh Bror

[Redigert den 15-4-2007 av Bror]

Olasønn - 16-4-2007 kl 12:22

Etter en kjapp titt og etter å ha lest sammendraget ser det omtrent ut som det adventistene tror på.
Hva er forskjellen?
Må kanskje finlese for å se dem, men har ikke tid akkurat nå.

Bror - 23-4-2007 kl 10:45

Hei Olasønn!

Det er ikke bare adventistene som er inne på denne tanken
om "den udødelige sjel". Eg regner dette for et adiaforaspørsmål med betydning. Du finner mer om dette her:

http://www.beyondtoday.tv/programs/archive/?ProgramID=bt048

mvh Bror

Adventbevegelsen

emerge - 7-5-2007 kl 22:35

Sitat:
Opprinnelig postet av Eva
Jeg har bare et spørsmål. Jeg har lurt litt på hva Adentistsamfunnet er og hva de står for?


Jeg er selv adventist, og er aktiv blant annet som medlem i styret i min lokale menighet. Jeg har akkurat oppdaget dette forumet og har ikke fått lest så mye av det som er blitt skrevet her ennå. Men fra det jeg har lest opplever jeg beskrivelsen av hva adventistsamfunnet er og hva adventistene står for som noe ufullstendig - spesielt i omtalen av "ekte" og "falsk" adventisme.

For det første: Adventistsamfunnet definerer seg som en bevegelse med Bibelen som sitt eneste trosgrunnlag. Derfor var det bl.a stor uenighet den gangen adventistsamfunnet vedtok 27 trospunkter, og det står i forordet til disse at de ikke må anses som mer enn en nedtegning av hvordan vi forstår Bibelen nå - og at det er åpent for at vi forstår mer av Bibelen etter som vi studerer den.

Adventistsamfunnet er heller ikke et kirkesamfunn som er styrt ovenfra og ned, men en demokratisk organisasjon begrunnet i at vi tror på det "allmenne prestedømme". Derfor er bevegelsen heller ikke ensartet, det finnes forskjellig forståelse av mange spørsmål - både i en lokal menighet, mellom menigheter i Norge og mellom forskjellige deler av verden. For eksempel er kirken bl.a i Norge for kvinnelige pastorer, men dette har ikke gått igjennom på verdensbasis (ennå) fordi de lokale kirkene i Afrika og Latin-Amerika er i mot.

Samtidig er det selvfølgelig en slags felles basis der adventistsamfunnet skiller seg fra andre kirkesamfunn, det er jo slik vi begrunner vår eksistens. Men det har hele tiden vært en utvikling i adventistsamfunnets teologi. selv om hastigheten på denne har variert i forskjellige deler av verden og i forskjellige lokalmenigheter. For eksempel har det vært en klar utvikling (og endring) i synet på Jesu natur og på forholdet mellom lov og nåde. Derfor kan det gjerne være lite fruktbart å referere til gamle sitater fra 1800-tallet for å forstå hva adventistsamfunnet mener om enkelte spørsmål.

Hvis det er interesse for det kan jeg gjerne fortelle noe om hva jeg personlig tror på - som adventist - og så godt jeg kan avklare i hvilken grad dette samstemmer med adventistsamfunnets offisielle standpunkter. Der jeg er usikker på den offisielle linjen vil det typisk være slik at adventistpastorer i Norge har forskjellig oppfattelse av temaet.

Det som gjør at jeg ønsker å definere meg som adventist er fokuset på Guds karakter. Er Gud den verdige Herre i universet og i våre liv? Er Guds bud slik vi ser de i hele Bibelen tilfeldige og meningsløse? Er Han en kontrollfrik? Hvordan kan Han tillate lidelse i verden dersom Han er allmektig? Dette er sentrale spørsmål i adventisttenkningen.

Adventbevegelsens svar på er at "Gud er kjærlighet". Dette er faktisk første og siste setning i Ellen G. Whites hovedverk utgitt som Alfa & Omega på norsk - uten at jeg vil kommentere min forståelse av hennes virke i denne posten. Adventistene forstår sine karakteristiske "læresetninger" som sabbaten, de dødes tilstand, dommen ved Jesu gjenkomst - og "rettferdiggjørelse ved tro" utifra denne påstanden - selvfølgelig begrunnet utifra Bibelen.

wbrochs - 7-5-2007 kl 23:28

Sitat:
Opprinnelig postet av Olasønn
Mener du at vi ikke behøver å holde de 10 bud?
At Bibelen sier det?


Ja, Olasønn, det sier GUds skrevne ord med tydelighet. Hva får du ellers for forståelse av blant annet Luk 16,16, Rom 7,4, Ef 2,15, Kol 2,15 og 1. Joh 3,23, med flere?

wbrochs - 8-5-2007 kl 00:25

Sitat:
Opprinnelig postet av Allan
Hei Bror,

...........
Kanskje kan en annen illustrasjon få frem hva jeg mener: I Bibelen brukes symbolene "blod" og "et nytt hjerte" om tilgivelsen og den nye fødsel.
......

Hva vil "den nye fødsel (å bli født på ny)" si? Hva er det da som skjer med vårt hjerte mener du?
Willy

emerge - 8-5-2007 kl 09:43

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Ja, Olasønn, det sier GUds skrevne ord med tydelighet. Hva får du ellers for forståelse av blant annet Luk 16,16, Rom 7,4, Ef 2,15, Kol 2,15 og 1. Joh 3,23, med flere?


Jeg kan gjerne prøve å gi en kommentar om min forståelse av disse skriftstedene , men jeg synes ikke dette hører hjemme i denne tråden. Tråden ble innledet med et spørsmål om hva adventistsamfunnet er og hva de står for. Fokuset her burde derfor være å få en bedre forståelse av dette spørsmålet.

Jeg har forståelse for at enkelte her på forumet har opplevd problemer med bl.a legalisme i de adventistmiljøene de har vært i. På min side har jeg ikke opplevd dette problemet i de miljøene jeg har vært i.

Det er viktig å forstå at advenistsamfunnet er en demokratisk organisasjon i likhet med f.eks arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet/arbeiderbevegelsen har et felles verdigrunnlag, men i enkeltspørsmål er det mange forskjellig meninger - f.eks i forhold til EU-medlemskap, klimapolitikk og næringspolitikk. Organisasjonen har likevel en offisiell politikk på disse feltene. Slik er det også i i adventistsamfunnet/adventbevegelsen.

emerge - 8-5-2007 kl 10:07

For en grei innføring i hva adventistsamfunnet står for vil jeg referere til rapporten fra de bilaterale samtalene mellom Adventistsamfunnet og Det lutherske verdensforbund 1994-1998.
http://www.adventtikirkko.fi/opetus/advluth.html
Rapporten er godkjent av begge parter og burde derfor være en god kilde. Jeg tror de fleste adventister vil kjenne seg igjen i beskrivelsen av adventisters tro, om ikke alle er fullstendig overbevist om alle detaljer.

En annen grei oversiktskilde er et lite hefte "Dette tror jeg" utgitt av adventistsamfunnet i Norge. Det kan helt sikkert fås tilsendt ved å sende en e-post til sda.dnu@adventist.no

Fra mitt ståsted vil jeg si at en liten svakhet i disse kildene er at de kanskje i liten grad får fram det overordnede perspektivet som kjennetegner adventismen - spørsmålet om Guds karakter.

Kristnerd - 8-5-2007 kl 10:54

Uten sammenligning forøvrig synes jeg på GENERELT GRUNNLAG at mange slike "rapporter" fra bilaterale samtaler koker ned til ingenting. Har etterhvert lest endel av dem, blant annet fra luther-katolsk samtale, luther-metodistisk, og luther-baptistisk. Spesielt den "luther-katolske" rapport om retteferdigjørelsen og en annen om nattverden har store mangler av typen "vi må finne fram til en formulering vi begge kan være enig i" UTEN å virkelig ta opp konfliktens kjerne. Slik får man en rapport som begge kan vise til og bruke som argument for "sammarbeid", men når man kommer på tomannshånd og får katolikken i tale for å finne ut hva de legger i begrepene så er ofte innholdet totalt anderledes. På papiret har man aldså en "enighet", og det kan synes som om reformasjonen er redusert til noe som skjedde en gang og som vi ikke trenger bry oss om. Mens i praksis er reformasjonens kjernespørsmål like brennaktuelle og uenigheten like stor som før.
Nå er det en stund siden jeg skumleste rapporten for samtalen mellom adventistforbundet og lutherske verdensforbundet, så skal ikke utelukkende putte den i samme bås, men ville bare si dette på generelt grunnlag. (For øvrig er "Det lutherske verdensforbund" et vesen jeg som "lutheraner" har lite til overs for. Men det kan jeg kanskje utdype en annen gang i en annen tråd.)

[Redigert den 8-5-2007 av Kristnerd]

emerge - 8-5-2007 kl 11:57

Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd
Uten sammenligning forøvrig synes jeg på GENERELT GRUNNLAG at mange slike "rapporter" fra bilaterale samtaler koker ned til ingenting.

Dette har du helt sikkert rett i. Så vidt jeg husker finnes det dog også et langt fyldigere dokument fra denne samtalen (eller var det en tidligere samtale?), som sikkert går dypere inn i forskjellene. Likevel opplever jeg at dette dokumentet i mye større grad enn diskusjonene jeg har skumlest på dette forumet reflekterer hva adventister generelt faktisk tror og hva organisasjonen offisielt står for.

Et eksempel fra en annen tråd:
Sitat:
Opprinnelig postet av Bror
Hvis Adventiskirken mener den er Guds siste utvalgte få, med en gudgitt renhet, men med en slik læreforvirring midt i sentrum av sin bevegelse, da kan jeg bare si at den er mer på villspor enn jeg noen sinne trodde.

Jeg siterer fra rapporten nevnt over: "Both for Adventists and Lutherans the historical church is thus not identical with the true church as "assembly of believers and saints" or "faithful remnant". Moreover, faithful Christians can be found in other churches."

Adventistene tror altså ikke at de utgjør de eneste utvalgte kristne, men de tror de er kalt til å forkynne et budskap som er relevant for den tiden vi lever i. Det siste håper jeg andre kristne også vil kunne si at de er, så kan vi ha forskjellig forståelse av enkelte aspekter av dette budskapet.

Målsetningene for samtalene jeg henviste til ble formulert som følger:
"•achieve better mutual understanding, •break down false stereotypes, •discover the bases of belief, •discover points of real and imaginary friction."

Jeg håper diskusjoner på dette forumet om adventistsamfunnet og andre trosretninger kan ha dette som basis.

Forskjellige oppfatninger og erfaringer.

Bror - 8-5-2007 kl 22:57

Hei emerge!

Velkommen til forumet!

Det er skrevet mye her om adventismen, både av medlemmer og tidligere medlemmer. Eg er enig i at det kan være store forskjeller mellom lokale forsamlinger alt etter som hvilke personer som preger forkynnelsen og udervisningen. Men som du vil se av mine innlegg har eg etter beste emne forsøkt og beskrive min opplevelse av bevegelsen slik eg opplevde forkynnelsens og bekjennelsens innhold over lang tid. Håper du har fått med deg at eg også mener adventismen har noe positivt å bidra med både teologisk og ikke minst humanitært.

Men når det gjelder å formidle evangeliet synes eg ikke det har vært noe bevegelse i bevegelsen de siste årene. Dette sier eg ut fra innholdet både i Tidens Tale og Adventnytt samt
den forkynnelsen som formidles via TV og Interett.

"The missing link" mangler fremdeles slik eg oppfatter det.

I tråden "Forsoning og rettferdiggjørelse" ligger det til åpen beskuelse hva som etter min oppfatning er selve evangeliets hovedsak. Dette er et hefte med innhold av Olav Valen-Sendstad som er utgitt av en adventist.

Tråden "Adventismen og reformasjonen" inneholder dokumenterte fakta om forhold som er av vital betydning for forståelsen av evangeliet om frelse i Jesus alene.

Som du sikkert legger merke til finner eg mye trøst, oppmuntring og formaning hos C.O.Rosenius som eg gjerne deler. I motsetning til E.G.W. forkynner han slik eg oppfatter det entydig om evangeliets innhold.

Vel, vel, eg har skrevet mye om min erfaring med adventismen, og mye kunne sikkert vært formulert bedre og mer forståelig. Men runde og velformulerte erklæringer er ikke nok til å overbevise meg om at adventismen har forandret seg. I sin kjerne mener eg den er slik den alltid har vært . Hvorfor eg mener dens lære tåkelegger evangeliet har eg ikke lagt skjul på, heller ikke overfor dens ledere.

Men eg har et greit og vennlig forhold til adventister som medmennesker, og håper virkelig at det vil bli bevegelse i bevegelsen i riktig retning.

mvh Bror

Kristnerd - 9-5-2007 kl 00:10

Sitat:
Opprinnelig postet av Bror
synes eg ikke det har vært noe bevegelse i bevegelsen


Hehe :) må bare sitere den :D for den var litt komisk når jeg tok den ut av sammenhengen :) Virkelig en god formulering (en god latter forlenger som kjent livet :) )

wbrochs - 9-5-2007 kl 01:28

Sitat:
Opprinnelig postet av emerge
For en grei innføring i hva adventistsamfunnet står for vil jeg referere til rapporten fra de bilaterale samtalene mellom Adventistsamfunnet og Det lutherske verdensforbund 1994-1998.
http://www.adventtikirkko.fi/opetus/advluth.html
..........


Det er sannelig ikke godt å si hva Adventistsamfunnet egentlig står for lenger. I § 2 i sine mønstervedtekter står det følgende om Adventistmenighetens formål (formålsparagrafen); "Menighetens formål er å gjøre mennesker til Jesu disipler ved å fremme evangeliet om Jesus Kristus, symbolisert i de tre englebudskapene i Johannes Åpenbarings 14. kapittel og presentere for dem et sant, relevant og troverdig bilde av den Gud som er skaper og frelser og som snart kommer igjen."

Ifølge profeten Ellen G. White's og Adventistsamfunnets lære er deres spesielle lære og formål å forkynne Guds tibudslov for verden med et særlig fokus på lørdag som ukens helligdag. Ifølge adventismen selv vil de som har søndag som helligdag være de som har tatt dyrets merke og går fortapt, og de som holder lørdag har Guds segl og blir beseglet til frelse.

For bare få år siden ble det kjørt årlige seminarer om dette emnet i adventistmenighetene, men nå er det i de fleste menigheter lenge mellom hver gang slikt seminar holdes. I mitt distrikt er det mer enn 15 år siden man sist hadde seminar om Johannes Åpenbaring. Årsaken ligger i at adventismen har mistet sin egentlige identitet. Den gikk tapt i forsøket på å bli anerkjent som et evangelisk-kristent kirkesamfunn. Grovt sett er Adventistsamfunnet i virkeligheten delt i to leire i dag. I den ene kjemper man for å bli trodd på at man er evangelisk. I den andre holder man fortsatt fast ved at det er de som holder loven ( og da med særlig vekt på sabbatsbudet) som blir frelst.

Dette er Adventistsamfunnet i et nøtteskall i dag.

emerge - 9-5-2007 kl 12:32

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Ifølge profeten Ellen G. White's og Adventistsamfunnets lære er deres spesielle lære og formål å forkynne Guds tibudslov for verden med et særlig fokus på lørdag som ukens helligdag.

Referansen til Ellen Whites og Adventistsamfunnets lære er passe upresis. Jeg mener en passende referanse til Adventistsamfunnets lære burde være de vedtatte trospunktene,http://www.adventist.no/adventist/vaar_tro/vaare_trospunkter
med merknad om at dette ikke er et dokument fastlagt for all framtid. Det mest relevante punktet burde da være

"13. Menigheten i endetiden og dens oppgave
Den universelle menighet består av alle som oppriktig tror på Kristus, men i de siste dager vil det på grunn av et utbredt frafall bli kalt ut en «rest» som skal holde seg til Guds bud og troen på Jesus. Denne «resten» forkynner at dommens time er kommet, at frelsen finnes i Kristus, og at hans gjenkomst er nær. Forkynnelsen er symbolisert ved de tre englene i Åpenbaringsbokens 14. kapittel. Den foregår samtidig med domshandlingen i himmelen og fører til et arbeid for anger, omvendelse og reformasjon på jorden. Hver enkelt troende er kalt til personlig å være med i denne verdensomspennende vitnetjenesten."
Jeg synes wbrochs - sikkert på bakgrunn av det adventistmiljøet han har bakgrunn i - her formulerer seg meget snevert. Forkynnelsen av de ti bud og sabbaten, sammen med helsefokuset og fortapelsen som en evig utslettelse, er en del av advenistsamfunnets lære, men faktisk ikke hovedpunktet i den.

Sitat:
Ifølge adventismen selv vil de som har søndag som helligdag være de som har tatt dyrets merke og går fortapt, og de som holder lørdag har Guds segl og blir beseglet til frelse.

Dette er i beste fall dårlig formulert. Ingen jeg kjenner i adventbevegelsen mener at kristne som har helligdag på søndag i dag vil gå fortapt. Dyrets merke er plassert i framtida. Det tradisjonelle synet - som det er til dels stor uenighet om - er at det ytre tegnet på dyrets merke er helligholdelse av søndag i stedet for lørdag, men dette er ikke relevant før det eventuelt kommer en lov om at man må helligholde søndagen. Min personlige mening er at dette kanskje er en uholdbar beskrivelse av framtiden bl.a på bakgrunn av at i motsetning til på 1800-tallet er ikke lenger "alle" kristne. Uansett bør man være forsiktig med detaljtolkninger av profetier om framtiden.

Sitat:
Årsaken ligger i at adventismen har mistet sin egentlige identitet. Den gikk tapt i forsøket på å bli anerkjent som et evangelisk-kristent kirkesamfunn.

Jeg vil si meg meget uenig i denne forståelsen av adventismens egentlige identitet, selv om jeg vet det finnes miljøer som har en slik forståelse. Disse miljøene er typisk veldig aktive på internett med nettsider og deltakelse på forskjellige forum.

Gjennom adventbevegelsens historie har det vært flere situasjoner som har medført en mer evangelisk forståelse. Den mest kjente er utviklingen etter konflikten om "rettferdiggjørelse ved tro" ved Generalkonferensen i 1888. Ellen White kritiserte begge parter for måten de håndterte konflikten, men var i ettertid glad for utviklingen med mer fokus på evangeliet om frelse ved tro.

Jeg anbefaler gjerne www.spectrummagazine.org for et bedre overblikk over hva som rører seg blant adventister i dag. "Spectrum" er et blad utgitt av "Association of Adventist Forums", og har deltakelse av lekfolk, pastorer og teologiprofessorer med forskjellige ståsteder i bevegelsens landskap.

Adolf - 19-7-2008 kl 16:28

Jeg er glad for innlegget til emerge!

Jeg er og har vært adventist i mange år, og jeg er meget forundret over de konklusjoner som kommer frem om adventisters tro lære!
Jeg synes også det er veldig trist at det er adventister som ofte ikke er helt enige med den offisielle tro i adventistsamfunnet som svarer på innlegg. Dermed preges dessverre svarene adventister gir etter min mening ofte av feil eller fanatisme. Og det er veldig synd!
Jeg gikk på adventissamfunnets skole ved Tyrifjorden for mange år siden. Det jeg lærte der før jeg ble døpt, var en evangelisk tro bygget fullstendig på bibelen. Jeg følte der også et stekt kall fra Gud til å ta brevkurs som adventistene har så mange av. Og jeg merket tydelig at han underviste meg gjennom leksene!
Jeg lærte ikke at jeg noen gang på denne jord kan bli fullkommen, slik jeg forstod det! Men gjennom Jesu blod vil Gud se på meg som fullkommen! Det er en gave! Ikke noe jeg kan gjøre meg fortjent til. Den konklusjonen kom jo også Luther til. Men dette forhidrer jo ikke at man skal være lydig mot Gud så langt en forstår, men det er jo ikke mitt verk!

Emigrant - 27-7-2008 kl 23:42

Eva
Ditt spørsmål var: "Jeg har bare et spørsmål. Jeg har lurt litt på hva Adentistsamfunnet er og hva de står for?"

Adventistsamfunnet oppsto midt på 1800-tallet i USA, og hovedpunktene i gruppens teologi var følgende:

1. I 1844, det året nedtellingen til dommedag begynte, forkastet Gud alt organisert kirkevesen, over hele verden. For å berede verden på Jesu gjenkomst, opprettet han i dets sted Adventistsamfunnet.

2. Adventistsamfunnets viktigste misjon var å fortelle verden at Gud forlangte at folk skulle helligholde den syvende dag. Hvis ikke, kom han til å brenne dem ihjel ved verdens ende.

3. I tillegg hadde Gud gitt bevegelsen i oppdrag å luke ut all ubibelsk lære og gjenopprette den rene, apostolisk lære.
For å sikre seg at dette gikk rett for seg, utpekte Gud Ellen White som sin spesielle representant blant adventistene. Hennes oppgave var primært å være adventistenes skriftfortolker. Hun ble lenge sett på som ufeilbar når hun uttalte seg om trosspørsmål, i likhet med Paven i Den katolske kirke.

Dagens adventister er demoraliserte. Bevegelsen er på tilbakegang i hele den vestlige verden. Medlemmene er splittet i synet på menighetens messianske selvbilde, Ellen Whites feilbarhet og hele dens 'raison d'être. Det er flere ting som har bidratt til denne krisesituasjonen. Avsløringen av Ellen Whites utstrakte plagiat har rystet bevegelsen. Kanskje enda viktigere har uteblivelsen av Dommedag vært. Fram til for en generasjon siden, trodde adventistene at Jesu gjenkomst kun var fem til ti år unna. Det gjør de ikke lenger.

I over 100 år har adventisten prøvd å forklare hvorfor Gud lot dem rope "ulv, ulv" så lenge at de selv mistet troen på sitt varselbudskap. Dette har i stor grad drevet den teologiske utvikling innenfor bevegelsen. De vangliste forsøkene har vært disse:

1. Perfeksjonisme. Gud venter på at adventistene--den eneste organiserte bevegelse av kristne direkte ledet av Gud--skal fremstå som perfekte, slik at Gud skal kunne peke på dem og si til de fordømte: Der kan dere se, det var mulig for vanlige kristne å kopiere Jesu eksempel, med Den Hellige Ånds hjelp.

2. Tvilende engeler. Mange adventister tror på en myte som kalles Den store strid, ført i pennen av Ellen White. I følge denne var Satan og Jesus opprinnelig Guds mest opphøyede skapninger i himmelen (Ellen White var opprinnelig arianer, i likhet med hele menigheten forøvrig, fram til 1890-tallet, da hun gikk over til treenighetslæren). Men Satan ble etter hvert sur og anklaget Gud for å favorisere gullgutten Jesus. Han talte så godt for seg at en tredjedel av himmelens engler samlet seg rundt ham i et forsøk på et slags statskupp mot Gud. Dette var med andre ord ikke de smarteste av Guds skapninger, og det gikk som det gikk, de ble utstøtt alle sammen og sendt ned på Jorden for å gjøre livet surt for menneskeheten.

De som tror på denne versjonen, mener at Gud venter med Dommedag for å gi resten av Universet (hovedsakelig de to tredjedelene av englene som i utgangspunktet hadde ment at det var høl i hue å kjempe mot en som per definisjon var allmektig) nok tid til å skjønne at Satan bare farer med ugagn og at alle hans anklager mot Gud er usanne. Men slikt tar tid. Hvis Gud hadde innkalt til Dommedag i 1980, hadde muligens en del himmelske vesner fremdeles spurt seg selv om Gud handlet rett. Dermed må Gud la lidelsens drama fortsette. Mon tro det ikke hadde vært bedre å utstyre de himmelske vesner med noe bedre vett.

3. Rettferdiggjørelse ved tro. Atter andre mener at Jesu andre komme er utsatt fordi adventistene ikke har fokusert nok på frelseslæren. Noen mener at denne består av klassisk metodisme, med sterk vektlegging av Den Hellige Ånd og den såkalte helliggjørelsen. Andre har i de siste to-tre tiår samlet seg om en protestantisk (nærmest luthersk) versjon av frelseslæren.

Et mindretall av adventister forkaster menighetens messianske selvforståelse og ser på seg selv som en del av den kristne kirke, med mye av den klassiske teologien nedgradert til 'adiafora'. Adventistene har alltid vært delt mellom de som har søkt inn mot den kristne hovedstrømmen og de som har ønsket å rendyrke sin sekteriske teologi. Det går derfor ikke an å gi et entydig svar på hva dagens adventister tror. Det er stor individuell variasjon.

emerge - 28-7-2008 kl 22:12

Emigrant:
Jeg må si oppfatter påstandene dine om adventistsamfunnet som veldig karikerte. Den historiske analysen er også så forenklet at den ikke gir noen god forståelse av utvikling. Jeg vil oppfordre Emigrant til å oppgi hvilke kilder han har brukt.

Siden mitt forrige innlegg har jeg lest boka "Seeking a Sanctuary: Seventh-Day Adventism and the American Dream" av Malcolm Bull og Keith Lockhart (Indiana University Press, 2007). Dette er en historisk og sosiologisk analyse av amerikansk adventisme, og regnes av mange som det viktigste uavhengige arbeidet om bevegelsen. Det disse er enige med Emigrant i er at en ikke kan gi noe entydig svar på hva som er adventistenes teologi.

"... in making this assessment about the denomination, any reviewer is confronted by the difficulty of "finding" Adventist theology. Is it composed of ideas preached from the pulpit, published by the press, or discussed among academic colleagues? Is it represented in authorized publications like "Questions on Doctrine" or the "Handbook of Seventh-Day Adventist Theology"?"
(Seeking a Sanctuary, s.99-100)

Jeg ar det siste året fått en tydeligere forståelse av hvor jeg står innenfor det teologiske spennet i adventistsamfunnet. Min forståelse ligger på venstresiden i adventismen, og jeg finner i praksis mye inspirasjon fra adventistmiljøer i California. I motsetning til det som er mitt inntrykk av flere her på forumet som har brutt med adventismen, tror jeg ikke en mer klassisk luthersk kristendomsforståelse er veien å gå. N.T. Wrights forståelse av "The third quest for the historical Jesus" og "New perspectives on Paul" synes for meg å kunne gi mer konstrukte innspill. Jeg oppfatter hans utleggelse som en viktig utfordring både til tradisjonell luthersk forståelse og adventistteologi.

Ellers,
a si at "dagens adventister er demoraliserte" er et eksempel på et snevert verdensbilde. Adventistsamfunnets medlemstall er det siste hundreåret blitt doblet hvert 15 år. Det stemmer at medlemstallene går ned i den vestlige verden, med et lite unntak for USA der medlemstalet er noenlunde stabilt. Situasjonen i Europa er vel uansett ikke veldig forskjellig fra andre etablerte kirkesamfunn.

Å tviholde på forestillinger/fortolkninger som er i åpenbar strid med Skriften, og samtidig markedsføre seg som "sannheten for vår tid" er ikke tillitsvekkende.

Bror - 29-7-2008 kl 03:00

Den dagen du begynner å stille spørsmål om det som er opplest og vedtatt SDA-teologi, vil du få oppleve en aroganse blandt ledelsen innen SDA som er skremmende.
Selv om du lydig går tjenestevei men saken vil du sansynligvis få oppleve ganske sterke reaksjoner. Flere adventister synes å ha glemt at skråsikkerhet kan være sannhetens verste fiende.

Her er et klipp som tolker syndebukkens identitet annerledes en adventismen gjør med "profetisk autororitet".

http://www.youtube.com/watch?v=M83qUqhAwQ4

Eg synes ikke emigrants framstilling er uriktig selv om den er gitt i en ironisk form. Det bør kunne tåles.[Redigert den 29-7-2008 av Bror]

emerge - 29-7-2008 kl 13:30

Bror,
Jeg kan tåle en ironisk form, men som et svar på Eva sitt åpne og undrende spørsmål om hva adventistsamfunnet er og hva de står for er min mening at man bør forsøke å være så balansert som mulig og holde seg unna karikerte fremstillinger.

Jeg forstår også at du og andre er blitt møtt med arroganse fra ledelsen i adventistsamfunnet i Norge, men du bør være klar over at ikke alle deler den opplevelsen. Derfor anbefaler jeg å være forsiktig med slike generaliseringer.

Emigrant - 29-7-2008 kl 15:48

Emerge
Du klager på karikering og etterlyser kilder. Karikering--eller grov forenkling--er vanskelig å unngå når man gjengir mer enn 150 års historie på en skjermside. Men mine uærbødige synspunkter er ikke grepet ut av tom luft. Jeg gir deg gjerne kapittel og vers, om du ber om det. Det er snart 30 år siden jeg forlot adventistsamfunnet, men jeg sitter fremdeles på en betydelig dokumentsamling (som nå i stor grad også er tilgjengelig på nettet).

Jeg går ut i fra at en av de tingene du steilet over var påstanded om at EGW opprinnelig var arianer og mente--i likhet med adventistenes historiske søskenbarn, Jehovas Vitner, at Jesus var skapt av Gud. Mitt resonnement er som følgende:

1. Hele menigheten var ariansk i utgangspunktet. Dette er ubestridelig faktum.

2. Ellen Whites første klare utsagn til støtte for treenighetslæren kom i boken "Desire of Ages" (1898)

3. Ellen White protesterte aldri mot menighetens offisielle antitrinitariske linje.

4. Hennes framstilling av rivaliseringen mellom Satan og Jesus i en forhistorisk Himmel, er kun logisk fra et ariansk synspunkt. Hvis Jesus var en del av den evige guddom (treenighetslæren), ville det være meningsløst for Satan, et skapt vesen, å klage over at Jesus ble favorisert framfor han. Og selv om hun fremstiller Himmelens vesner som mentalt tilbakestående, er det vanskelig å se hvordan fortellingens logikk skulle tilsi at en tredjedel av dem skulle la seg rive med av Satans indignasjon og gå til opprør mot Gud. (Jeg lurer på hva de hadde tenkt å gjøre, hvis de vant over Gud? Ikke minst, hva skulle de gjøre med Gud--den Allmektige? Sende ham til Jorden? Sette ham i fengsel?).

Utrolig nok spiller denne ulogiske historien fremdeles en grunnleggende tematisk rolle i adventistisk tenkning. Du selv reflekterer dens innflytelse når du skriver ovenfor:

"Det som gjør at jeg ønsker å definere meg som adventist er fokuset på Guds karakter. Er Gud den verdige Herre i universet og i våre liv? Er Guds bud slik vi ser de i hele Bibelen tilfeldige og meningsløse? Er Han en kontrollfrik?"

wbrochs - 13-8-2008 kl 22:27

Sitat:
Opprinnelig postet av Eva
Hei!

Jeg har bare et spørsmål. Jeg har lurt litt på hva Adentistsamfunnet er og hva de står for?

Mvh, Eva!


Kanskje denne side kan hjelpe: http://exadventist.dk/component/option,com_frontpage/Itemid,...

maymee - 30-10-2013 kl 21:35

Esekiel 20:25

Wherefore I gave them also statutes that were not good, and judgments wereby they should not live;

Jeg siterer Authorized king James version. Hvor står det noe om budene? de nye biblene er så utvannet at de forvrenger Guds Ord. Guds Ord trenger ikke å moderniseres.

Angående søster White så bør Adventistene ta denne debatten internt. En ting vil jeg korrigere. det finnes en god del Laodikea medlemmer som legger frelse i mat, dette må de bare slutte med! De sier rett og slett at spiser du kjøtt og fisk, så kommer du ikke til himmelen. Hvordan våger de, Jesus selv spiste både fisk, og kjøtt, er de over Jesus???? la de som vil være vegetarianere få lov til det, men sett det ikke som et bud som skal holdes. det ligger ikke frelse i vanlig mat. hvis dette var helt avgjørende så hadde Jesus selv vært vegeterianer.


maymee - 30-10-2013 kl 22:30

Esekiel 20:25

Wherefore I gave them also statutes that were not good, and judgments wereby they should not live;

Jeg siterer Authorized king James version. Hvor står det noe om budene? de nye biblene er så utvannet at de forvrenger Guds Ord. Guds Ord trenger ikke å moderniseres.

Angående søster White så bør Adventistene ta denne debatten internt. En ting vil jeg korrigere. det finnes en god del Laodikea medlemmer som legger frelse i mat, dette må de bare slutte med! De sier rett og slett at spiser du kjøtt og fisk, så kommer du ikke til himmelen. Hvordan våger de, Jesus selv spiste både fisk, og kjøtt, er de over Jesus???? la de som vil være vegetarianere få lov til det, men sett det ikke som et bud som skal holdes. det ligger ikke frelse i vanlig mat. hvis dette var helt avgjørende så hadde Jesus selv vært vegeterianer.


maymee - 30-10-2013 kl 22:49

Har lest hele tråden nå. Det er trist å se hvor lite tillit andre og tidligere medlemmer har til oss. Jesus sier: at Laodicea er ussel,ynkelig, fattig og blind Laodicea må rett og slett ha en intern åndelig skittentøyvask, og da vil selv tidligere medlemmer komme tilbake. Skittentøyvasken jeg snakker om er rystelsen. måtte Gud være med oss gjennom den. foreløpig er det bare noen få SDA medlemmer som tørr å forkynne alt, og broder Veith opplevde å holde foredrag for 1500 mennesker hver kveld i en møteserie. Han fikk også oppleve å holde møte for 7000 afrikanere, egentlig ville han ikke reise, for Gud ville han skulle fortelle om reformasjonen, og han tenkte, hva er vitsen, de vet jo ikke hvem Martin Luther etc er, men han reiste allikevel og ble tatt imot med åpne armer, og alle lyttet til budskapet.