Apologetisk Forum

"Nye observasjoner styrker teorien om Big Bang"

Chub - 20-3-2006 kl 20:24

Her kan du lese om nye observasjoner som styrker den allerede sterke Big Bang-teorien. Noen innvendinger? Er dette bare humbug?

slappfisk - 20-3-2006 kl 20:30

Ja denne teorien er vel snart like akseptert nå som det også ble akseptert for noen hundre år siden at jorden er en kule.

Det var også dengang tungt for kirken å akseptere "utradisjonelle" modeller. Han som først foreslo at jorden kretser rundt solen (og ikke omvendt) ble av kirken kalt en kjetter, og de fant nylig det man tror er liket hans like ved et katolsk alter (hvis jeg ikke husker feil). Kirken har stor masse og er tung å vende, vet du :grin:

Jeg mener man ikke skal være ignorant overfor slike modeller som sakte men sikkert blir vitenskaplig aksepterte.

Samtidig må man skille mellom opplagte observasjoner såsom tidsaspekter og dimensjoner på det nåværende univers og mer spekulative ideer såsom forholdene tiden før 10^-35 sekund og "mørk" ikke-observerbar materie.

Selv har jeg ikke sansen for disse populærvitenskaplige innslagene som er laget for å imponere publikum og sette fantasien i sving.

Har også vanskelig for å forstå at man kan måle temperaturforskjeller på noen milliondels grader omkring bakgrunnsstålingen på 2.7 Kelvin som i seg selv er nesten umålbart, og polariseringsvariasjon som er en hundredel av dette igjen, og kunne presentere dette som noe annet enn støy!

...men så er jeg heller ingen instrumentmaker :duh:[Redigert den 20-3-2006 av slappfisk]

Odegard - 21-3-2006 kl 10:06

Hei,

jeg er enig i at det ikke er alt som er like lett å svelge av astronomiske og kosmologiske teorier. Jeg vil derimot hevde at alle fenomener vi ikke forstår nødvendigvis vil til å begynne med ha spekulative forklaringer. I tilfellet mørk materie vet vi så godt som ingenting, målingene våre forteller oss bare at det må være noe der som oppfører seg som vanlig materie, bare at det er usynlig.

Når det gjelder måleinstrumentene selv mener jeg personlig det er mindre rom for tvil. WMAP ble lagd for å finne små detaljer, og det har den også funnet. Det betyr ikke at måleinstrumentene ikke kan ta feil, men det passer veldig godt med teorien så langt. Og dette er kjernen i den vitenskapelige prosess. Man lager seg en teori, finner på metoder som kan motbevise eller styrke teorien, og setter i gang med målingene. Det man kan sette spørsmålstegn ved er muligens tolkningen av målingene. Om mørk materie eksisterer eller ikke - noe er feil enten med teoriene eller målingene. Det er nettopp dette som gjør at jeg er så fascinert av universet.

Jeg synes også det er viktig med nyheter som setter fantasien i sving hos leseren. Ikke alle nyheter trenger å handle om "krig og fred og politikk og religion og sånn...".

slappfisk - 21-3-2006 kl 21:25

Sitat:
Opprinnelig postet av Odegard
Jeg synes også det er viktig med nyheter som setter fantasien i sving hos leseren.


Joda, det er nok på sin plass med fantasi, men det bør etter min menig være i et dertil egnet forum og/eller kontekst.

Kristen tro bygger på to ting:
1) En naturlig del - et realistisk forhold til dokumentert historie og utprøvd, repeterbar empiri, såsom etablerte naturvitenskaper.
2) En overnaturlig (åndelig) del - Guddommelig åpenbaring, dvs at den er i full harmoni med det som regnes som inspirert dokumentasjon (såsom Bibelens bøker).

Disse to kilder til kunnskap dyrkes ofte fram i helt separate miljøer som bygger på helt forskjellige tankeforutsetninger (såsom: det finnes ingen Gud/ det finnes en Gud).

En kristen kan, og bør benytte seg av begge kilder.

Derfor vil man på dette forumet finne betraktninger av begge disse typer. Historie og vitenskap blir her diskutert i forhold til den Guddommelige åpenbaring man finner i Bibelens bøker.

Derimot er det nødvendig med fantasi og kreativitet når man skal "bygge" vitenskapene (har selv et yrke som krever mye kreativitet), men denne må ikke forlenges over i åndelige tolkninger. Jeg regner det som uaktuelt, ja fatisk bannlyst å benytte "kreativitet" i tolkning av åndelig dokumentasjon, såvel som i forståelsen av etablerte vitenskaper. Da gir man avkall på sannhetskriterier, og ender fort opp men falsk religion, eller ufundamentert "vitenskap".

Men, ja - leseren av et tidskrift må jo gjerne få pirret nysgjerrigheten slik at han også kjøper neste nummer...
:bigsmile:

Sitat:
Det er nettopp dette som gjør at jeg er så fascinert av universet.


Enig med deg ... det handler jo om å flytte grenser for hva man kan forstå av skaperverket.
;)

[Redigert den 21-3-2006 av slappfisk]

Odegard - 21-3-2006 kl 23:22

Sitat:
Opprinnelig postet av slappfisk
Joda, det er nok på sin plass med fantasi, men det bør etter min menig være i et dertil egnet forum og/eller kontekst.


Det er godt mulig det. Jeg ville bare skrive et innlegg fordi jeg så at jeg hadde blitt linket til herfra. Jeg er glad i å diskutere, men har også respekt for andres sysnpunkter. Håper inderlig ikke innlegget mitt ble tolket som fornærmende.

Sitat:
Opprinnelig postet av slappfisk
Derimot er det nødvendig med fantasi og kreativitet når man skal "bygge" vitenskapene (har selv et yrke som krever mye kreativitet), men denne må ikke forlenges over i åndelige tolkninger. Jeg regner det som uaktuelt, ja fatisk bannlyst å benytte "kreativitet" i tolkning av åndelig dokumentasjon, såvel som i forståelsen av etablerte vitenskaper. Da gir man avkall på sannhetskriterier, og ender fort opp men falsk religion, eller ufundamentert "vitenskap".


Jeg skjønner ikke helt hva du mener. Hvordan kan man ikke bruke en viss grad av kreativitet i tolkningen av hellige skrifter?

Sitat:
Opprinnelig postet av slappfisk
Men, ja - leseren av et tidskrift må jo gjerne få pirret nysgjerrigheten slik at han også kjøper neste nummer...


Du la kanskje ikke merke til det men vitnytt.no er kjemisk fri for reklame. Det er heller ikke et tidsskrift og jeg tjener ikke en krone. Jeg har kun altruistiske motiver. Aktive forskere derimot, er avhengig av finansiering og må derfor publisere artikler og pressemeldinger for å vise at de gjør noe.

Sitat:
Opprinnelig postet av slappfisk
Enig med deg ... det handler jo om å flytte grenser for hva man kan forstå av skaperverket. ;)


Stort sett enig med deg også ;)

slappfisk - 22-3-2006 kl 09:22

Sitat:
Opprinnelig postet av Odegard
Jeg skjønner ikke helt hva du mener. Hvordan kan man ikke bruke en viss grad av kreativitet i tolkningen av hellige skrifter?


Fordi kreativitet/fantasi stort sett er en menneskelig egenskap, men hellige skrifter er "gitt" fra Gud. Dersom man bruker for mye av dette, vil det vanligvis føre til forvrengning av de sannheter som man i utgangspunktet regnet for Gudgitte.

Et eksempel er at man tillegger stjernetegnene en betydning, og vips så har man astrologi, noe som de hellige skrifter egentlig advarer mot.

Kreativitet/fantasi må brukes på skriftenes premisser, ikke for å forme premissene.

Sitat:
Opprinnelig postet av Odegard
Du la kanskje ikke merke til det men vitnytt.no er kjemisk fri for reklame. Det er heller ikke et tidsskrift og jeg tjener ikke en krone. Jeg har kun altruistiske motiver.


Beklager at jeg brukte utrykket "disse populærvitenskaplige...". Du har jo helt rett - etter å ha sett litt mer på disse sidene, ser jeg at vitnytt.no er mye mer saklig enn typiske populærvitenskaplige tiddskifter, og at de ikke har noe kommersielt preg.
:up:

[Redigert den 22-3-2006 av slappfisk]

Odegard - 23-3-2006 kl 12:58

Sitat:
Opprinnelig postet av Slappfisk
Beklager at jeg brukte utrykket "disse populærvitenskaplige...". Du har jo helt rett - etter å ha sett litt mer på disse sidene, ser jeg at vitnytt.no er mye mer saklig enn typiske populærvitenskaplige tiddskifter, og at de ikke har noe kommersielt preg.
:up:
[Redigert den 22-3-2006 av slappfisk]


Takk. Dessverre er det slik i dag at man ikke nødvendigvis legger merke til om en side er reklamefri - vi har blitt så vant til å ignorere det automatisk. Ihvertfall har jeg det slik, og kanskje også du.

Da vil jeg takke for meg. Det har vært en hyggelig prat. Kanskje vi møtes senere en gang. Skulle du eller noen andre ønske å ta kontakt med meg finnes det et kontaktskjema på vitnytt.no. Jeg mottar haugevis med spørsmål så har du spørsmål er det bare å kjøre på.