Apologetisk Forum

Treenighedsl. viser Gud ikke er en person

Anastasis - 25-12-2005 kl 20:47

Jeg har fået den tanke at netop det at Treenighedslærens filosofi ser sig nødsaget til at splitte Gud op i tre personer, viser at Gud ikke kan beskrives på den måde. Jvf. Salme 139 og Apostelg 17 (Paulus tale) så er Gud over alt. Flere steder i GT læser vi at himmel og jord ikke kan rumme Gud. Men samtidigt så optræder Gud i syner som en konge på en trone. Dette viser at Gud ikke er dette syn i sin essens og at person ikke er dækkende ord for Gud, ej heller "hovsa løsningen" tre personer.

Se hvor galt det går med Inkarnationen. Bibelen gør sit yderste for at beskrive at Jesus blev sandt menneske. Jf. Joh 20v17 så har Jesus en Gud og en Fader (ikke kun en Fader...), jf Luk 2v52 så steg han i agtelse blandt Gud og mennesker, jf Heb 5v7-9 blev han opdraget i lydighed på en hård måde og bad for sit liv, jf. Apg 10v38 så var han en tjener Gud havde givet sin ånd. Apostlen forklarer ikke hans gerninger, med at han var Gud, men at Gud var med ham. Netop dette at Jesus måtte være Gud for at gøre det han gjorde er et falsk og skæbnesvangert argument for Jesu Guddom. Når jeg alligevel tror at Jesus er absolut Gud, så er det ikke fordi Jesus behøvede at være det, på ingen måde, men fordi det netop betyder så meget for vor opfattelse af Gud, jf Fil 2v5-11.

Men hvad gør de fleste treenighedstroende? Ser de et rigtigt menneske? Ser de en tjener bede til sin Gud? Nej. De ser et guddommelig person der på en eller anden måde og absolut sekundært også er menneske, som beder til en person der også er Gud... Hvorfor så det? Fordi de tror at Gud i al evighed har bestået af flere personer, der snakker sammen... Ikke nok med at erkendelse af Guds sande mennesketilblivelse drukner, de løsriver sig også fra kontekstuel bibellæsning, rationel tænkning og det er indlysende logisk at jøder og muslimer ser dem som polyteister.

LeifG - 3-1-2006 kl 04:02

Vet ikke helt om jeg forstår deg men prøver med min forståelse.

Jesus er skaperen, Han var til før jorden var til, Han er fra evigheten. Det er også Gud og DHÅ. Lar DHÅ ligge.

Før mennesket ble til ble hele frelsesplanen til.

Jesus la av seg sin Guddomm og ble menneske som deg og meg. Han tok på seg vår falne syndige natur og ble menneskesønnen. Han kunn hvis Han ville når som helst under dette jordeliv ta på seg sin Guddommelighet.

Hvis Han hadde gjort det ville Han også brutt frelsesplanen fordi da ville Han leve etter sin egen Guddommelige Ånd men Jesus levde etter Guds Ånd og gjorde det Faderen sa.

Hans da menneske ånd levde etter Guds Ånd slik at Hans falne syndige natur ble lik Guds natur på grunn av at Hans menneskenatur elsket Gud.

Hmm vanskelig.. Neida ikke hvis en tenker etter. Vi altså vår falne syndige skal jo vi dø fra eller omvende oss fra. Og omvendelsen skjer ved leve i Ånden som Jesus gjorde, på denne måten vil vår Ånd bli lik Hans Ånd fordi vi vil lære å elske Ham.
Dette er kun mulig for falne syndere å se fordi de dør fra sitt liv, det gjør ikke de som lever etter sin egen lyst fordi er umettelige.


Så Romerne 8:2 bekrefter dette det gjør også 1 Joh. 4:3 (sjekk grunntekst) og med flere skriftsteder ser vi at Jesus la av seg sin Guddom for at vi kunne se veien til frelse ved å leve det liv (blod) Han presenterte for oss.


Så treenighetslæren er tynn men at det er en Guddom er ubestridelig.

:)

Lance - 3-1-2006 kl 13:06

Jeg for min del tar til meg Bibelens enkle ord om at Gud er én og at Hans Navn er Jesus Kristus.

LeifG - 3-1-2006 kl 23:32

Hvorda er det da mulig for Jesus å ikke gjøre etter det Han selv mente men bare etter det Faderen sa Ham? For det er en betingelse her for ikke å bli stemplet av Guds ord som en av antikrist ånd. For Jesus la av seg sin Guddommelighet og opparbeidet sin menneskeånd lik Guds Ånd ved hjelp av tro og Guds Ånd alene. Slik fikk Han også sin egen menneskeånd som er lik Faderen ikke seg selv og Han skapte Jorden og Han vandret til Abraham og delte ett lam før Sodomma brant. Han var også der å talte evangeliet til Noah før Han var født som menneske! Allikevel var Han der..... Dette er tro og ikke og ikke en mennesklig teknisk mulig uttenkt tro.

Faderen, sønnen og DHÅ er ett, amen. Akkurat som vi skal være i ett med Ham og allikevell personlige, amen. Som mann og kone skal bli ett med Herren blir også menigheten knuten som binder alle sammen inn til ett, amen.

:)

Jeg tror ialllefall.


1Jo 4:2 Hereby1722, 5129 know1097 ye the3588 Spirit4151 of God:2316 Every3956 spirit4151 that3739 confesseth3670 that Jesus2424 Christ5547 is come2064 in1722 the flesh4561 is2076 of1537 God:2316
1Jo 4:3 And2532 every3956 spirit4151 that3739 confesseth3670 not3361 that Jesus2424 Christ5547 is come2064 in1722 the flesh4561 is2076 not3756 of1537 God:2316 and2532 this5124 is2076 that3588 spirit of antichrist,500 whereof3739 ye have heard191 that3754 it should come;2064 and2532 even now3568 already2235 is2076 it in1722 the3588 world.2889

Rom 8:1 There is therefore686 now3568 no3762 condemnation2631 to them3588 which are in1722 Christ5547 Jesus,2424 who walk4043 not3361 after2596 the flesh,4561 but235 after2596 the Spirit.4151
Rom 8:2 For1063 the3588 law3551 of the3588 Spirit4151 of life2222 in1722 Christ5547 Jesus2424 hath made me free1659, 3165 from575 the3588 law3551 of sin266 and2532 death.2288
Rom 8:3 For1063 what the3588 law3551 could not do,102 in1722 that3739 it was weak770 through1223 the3588 flesh,4561 God2316 sending3992 his own1438 Son5207 in1722 the likeness3667 of sinful266 flesh,4561 and2532 for4012 sin,266 condemned2632 sin266 in1722 the3588 flesh:4561

KJV AV 1611.

Strongs Hebrew and Greek dictoniary.


Det er bibelens enkele ord det også å tro at det er en Guddom. :)

Lance - 4-1-2006 kl 09:41

Faderen var i Ham...

LeifG - 4-1-2006 kl 14:24

Ja Faderens Ånd, fordi Sønnen la av seg sin for å leve etter Faderens Ånd slik vi skal. Jesus døde fra sin da falne natur som Han tildelte seg selv ved å leve etter Faderens Ånd. Slik ble Jesu falne tildelte natur død og begravet ved at Jesus levde etter Ånden og ikke seg selv. Han selv ble på den måten som Faderens Ånd ved at Han selv valgte dette for vår skyld!
Dete r ett offer som er vanskelig å forstå men hvis en ser Guds kjærlighet i det er det ikke så rart Jesus selv valgte å dø allikevel. Evangeliet er enormt.

Men ser også poenget ditt, problemet er at skriften totalt sett får for mange hull ved å tro Jesus er helt alene som Guddom.

Lance - 4-1-2006 kl 17:22

Jesus var Ordet (Logos) da Han ble født. Hans legeme var menneskelig.

Ved Jordanelven kom guddommens fylde inn i Ham.

Den Hellige Ånd ER Faderens Ånd... disse to betegnelsene henviser til den éne og samme Gud. Et sted i Skriften står det at vi har Sønnens Ånd i våre hjerter...

Vel, det er bare et annet navn på Guds Ånd. Det er ikke to eller tre ånder ute og går...

Bare én Gud som har uttrykt seg på flere måter! :)

LeifG - 4-1-2006 kl 17:39

En Far, En Sønn og En Ånd.

Ingen motsetning i at Guddommen er to eller tre her.

Vi skal jo også inn i den Ånd, altså vår ånd skal bli som Hans ånd og vi er allikevell personlige fordi om vi skal blli som Ham.

Elias ånd levde videre i andre og det etter at han levende reiste til himmels. Johannes... m. fl.

Kristnerd - 5-1-2006 kl 00:41

Egentlig er det ganske enkelt:

Bibelen taler om:

1: Gud Faderen.
2: Gud sønnen.
3: Gud Den Hellige Ånd.

Bibelen sier at:

Gud skapte ved sitt ord, og Guds ånd svevde over havdypene. Videre: "Ved ham har alt blitt til av alt som er til". (Ham = Jesus). Altså var "de alle tre" tilstede ved skapelsen.

I GT sender Gud sin ånd til Profetene (m.m. - "Herrens ånd"), i NT sier Jesus at han skal "gi oss" Den Hellige Ånd. Altså "utgår" DHÅ både fra Faderen, og fra Sønnen.

Jesus er Gud faderens sønn, dette går igjen i hele NT. Men i Lukas ser vi at han ble "unnfanget ved den Hellige ånd" slik det sies i trosbekjennelsen.

Altså er det:

Tre - enige, de er ett i all tanke ord og gjerning. De kan ikke hver for seg gjøre noe som de øvrige ikke er enige i. De er Tre - enige. Enige om alt.

Likeså "utgår" de fra "hverandre". Faderen er far til Jesus, som ble unnfanget ved DHÅ. Og DHÅ utgår fra Faderen, og fra Jesus.
De er i så måte også en.

Tre - en - og enige.

Så enkelt er det.

Og om man begynner å skulle bortforklare dette, fordi man finner det uforståelig for vår forstand. Da vet jeg ikke annet enn at man bortforklarer Bibelen selv. Jeg vil på ingen måte si jeg forstår Treenigheten. Men jeg tror på den.

Anastasis - 7-1-2006 kl 02:12

Kristnerd,

Hvad er det du mener er nemt at forstå? Det kan jo ikke være Treenighedslæren for om den siger du "Jeg vil på ingen måte si jeg forstår Treenigheten." Men der må være et eller andet andet der er "så enkelt" og "Egentlig ganske enkelt".

Men ok lad os se på argumenterne:

Sitat:
Bibelen taler om:

1: Gud Faderen.
2: Gud sønnen.
3: Gud Den Hellige Ånd.


Ja der er vi jo enige, men der står ikke noget om tre personer i en Gud.


Sitat:
Gud skapte ved sitt ord, og Guds ånd svevde over havdypene. Videre: "Ved ham har alt blitt til av alt som er til". (Ham = Jesus). Altså var "de alle tre" tilstede ved skapelsen.


Det er en dybt mystisk/okkult fortolkning, at "Gud skapte ved sitt ord, og Guds ånd svevde over havdypene." skulle indikere 3 personer. Jeg læser om Gud, hans ord og hans ånd. Det er ganske som når I siger at enhver jo kan se at Guds søn har Guds natur, men sætter bremsen i for menneskelogikken, når man så deraf udleder at I må tro Gud er en familie af væsener. En treenighedstroende indrømmede det overfor mig fornyligt; man bruger menneske analogier man ikke kan følge til dørs.

Du referer du til Johannes 1v1. Det er en kombination af menneskelig rationalisme (som vi der afviser læren anklages med) og en bogstavelig læsning, der siger, at der må være 2 bogstavelige væsner eller personer i verset. Det er meget bedre at læse om en personificering af Guds Ord ligesom i Esajas 55v11, Salme 33v6-9 og af Guds visdom i Ord 8v22-31 og 1 Kor 1v24.


Sitat:
I GT sender Gud sin ånd til Profetene (m.m. - "Herrens ånd"), i NT sier Jesus at han skal "gi oss" Den Hellige Ånd. Altså "utgår" DHÅ både fra Faderen, og fra Sønnen.


Du fortolker disse udsagn i harmoni med 3 personer i én Gud læren. Jeg mener bare det bekræfter, at Jesus er Gud. Derfor finder man både udsagn der taler om at Jesus er en tjener, og udsagn der taler om at Jesus er Gud. Eksempelvis så beder Jesus i Johannes 17 som menneske, og siger Faderen har udvalgt hans disciple. Men til disciplene selv siger han; "jeg har valgt jer".


Sitat:
Jesus er Gud faderens sønn, dette går igjen i hele NT. Men i Lukas ser vi at han ble "unnfanget ved den Hellige ånd" slik det sies i trosbekjennelsen.


Lukas 1v35 løser sagen; Hellige ånden kom over Maria og derved blev det hun fødte helligt og Guds søn.

At Jesus er Guds Søn gør ikke Jesus til Gud. Gud blev Guds Søn gennem inkarnationen. Som søn er Jesus 'blot' skabningens krone, den fineste søn, den førstefødte (Kol 1v15), og Gud vil have mange sønner og døtre. Heb 1v9 og 2v17 taler om Jesus og hans brødre af samme natur.

[Redigert den 7-1-2006 av Anastasis]