Apologetisk Forum

Tusenårsriket, bibelsk.

LeifG - 17-12-2005 kl 21:56

Det er mye forrvirring ute å går angående den nye jord, Jesu andre komme, tusenårsriket osv.

Her skal jeg trekke frem bibelvers som viser det sanne tusenårsriket slik bibelen selv forteller det enkelt.Jesus forteller at Han kommer igjen!

Joh 14:1-3
La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!

I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det.
For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.
Når Han kommer skal vi rettferdiggjorte døde og rettferdiggjorte levende møte Ham i skyen, ikke her nede på jorden.

1Tess 4:16-17
For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå.

Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren.

Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.
Vi ser det er to oppstandelser.

Joh 5:28-29
Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst.

Og de skal komme ut,

- de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse.Dette er de som står opp til doms.

2Tess 1:8
Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.
Her er dagen illustrert:

Åp 19:11-21
Og jeg så himmelen åpnet - og se:

En hvit hest. Og han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet.

Hans øyne er som ildslue. På hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv.

Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.
Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent.

Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene. Og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, Den Allmektiges strenge vredes vin.

På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.

Og jeg så en engel som stod i solen.

Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelen:

Kom hit og samle dere til Guds store måltid!

Dere skal få ete kjøtt av konger og kjøtt av hærførere og kjøtt av helter, og kjøtt av hester og dem som sitter på dem, og kjøtt av alle - både frie menn og treller, både små og store.

Jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot ham som satt på hesten, og mot hans hær.

Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

De andre ble drept med sverdet som gikk ut fra hans munn som satt på hesten. Og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.
I versene etter på ser vi dette at satan bindes på jorden i tusen år!

Åp 20:1-2
Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd.

Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år,
Han er bundet til jorden og har ingen å friste, mørket omgir ham.

Pet 2:4
For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, der de blir holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen.
Avgrunnen i grunnteksten er bunnløs, et fullstendig fall. Se også 1 Mos 1:2.

Åp 20:1
Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd.
Jorden er forlatt.

Jer 4:23-27
Jeg så jorden, og se, den var øde og tom. Jeg så opp til himmelen, og dens lys var borte.

Jeg så fjellene, og se, de bevet, og alle haugene skalv.

Jeg så, og se, det var intet menneske mer, alle himmelens fugler var fløyet bort.

Jeg så, og se, det fruktbare land var en ørken. Alle dets byer var brutt ned av Herren, av hans brennende vrede.

For så sier Herren:

Hele landet skal bli til ørken. Men jeg vil ikke gjøre helt ende på det.
De drepte blir ikke begravet for det er ingen til å begrave de.

Jer 25:33
De som Herren har drept, skal på den dagen ligge fra jordens ene ende til den andre.

Ingen skal gråte over dem, ingen skal samle dem opp og begrave dem, til gjødsel utover jorden skal de bli.
De rettferggjorte hviler altså samme med Herren i himmelen og de tar del i dommen.

Åp 20:4
Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom.

Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne eller hånd.

Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år.
Her ser vi at de Hellige, altså rettferdiggjorte skal dømme.

1Kor 6:2
Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker?
Her ser vi de ondes oppstandelse etter de tusen år.

Åp 20:5
Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått.
Satan får på ny frihet sammen med de døde som står opp til dom.

Åp 20:7
Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel.
De går til krig mot Ham og de Hellige igjen. Og de blir utslettet.

Åp 20:9
Og de drog opp over den vide jord og omringet de helliges leir og den elskede stad.

Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.
Gud Skaper om jorden og de Hellige skal leve med Herren i all evighet.

Åp 21:1-3
Og jeg så en ny himmel og en ny jord.

For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer.

Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.

Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa:

Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.


:grin:


Må Herren være oss nådige.

Adventist eller Smith's Venner?

wbrochs - 28-12-2005 kl 18:00

Hei LeifG.

Når jeg leser dine synspunkter og ser hvilke bibelvers du bruker som eksempel for å underbygge dine tanker faller det meg inn at du enten er adventist eller tilhører Smiths Venner. Har du noen kommentar til det?

Hilsen

LeifG - 28-12-2005 kl 21:26

Dette er Guds ord til oss og er Guds klare melding til oss. All annen forklaring er feil. Prøv å bryt dette opp så ser du at Guds ord er ubrytelig, en må lyve for å bortforklare dette.

:)

Kristnerd - 28-12-2005 kl 21:43

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Hei LeifG.

Når jeg leser dine synspunkter og ser hvilke bibelvers du bruker som eksempel for å underbygge dine tanker faller det meg inn at du enten er adventist eller tilhører Smiths Venner. Har du noen kommentar til det?

Hilsen


LeifG har tidligere i andre debatter fortalt at han er syvendedags adventist.

LeifG - 28-12-2005 kl 21:59

Problemet er at mennesker velger å bedømme ut ifra tilhørlighert og ikke skriften, derfor fant jeg det best å svare slik, beklager min forhåndsdømming....

:)

BiZ - 19-3-2008 kl 20:59

Bibelen er Guds Ord uansett om man er adventist eller ikke. Man må være åpen for å lære noe nytt, noe man kanskje har oversett eller ikke vil godta. Stolthet burde ikke få komme i veien for nye sannheter.

wbrochs - 19-3-2008 kl 21:45

Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ
Bibelen er Guds Ord uansett om man er adventist eller ikke. Man må være åpen for å lære noe nytt, noe man kanskje har oversett eller ikke vil godta. Stolthet burde ikke få komme i veien for nye sannheter.


I denne tråden debatteres tusenårsrike. Men skal vi ta uttrykket bokstavelig? Vanligvis har uttrykket "tusen år" i Bibelen er et ord som brukes om evigheten? Er det da umulig å tenke seg at uttrykket er et annet ord for "i evigheten"? Jeg bare spør.

BiZ - 19-3-2008 kl 23:01

Slik jeg oppfatter det, så er 1 000-årsriket et bokstavelig tidssrom: Det de troende har blitt frelst og der alle de frelste skal sitte på troner og dømme de verdslige sammen med Gud. Alle spørsmål angående livet på Jorden o.l. skal svares... Etter disse 1 000 år skal det nye Jerusalem flyttes ned på Jorden (Gud tar bolig blant menneskene), de(n) onde skal utslettes og Gud skal skape en ny jord.

wbrochs - 19-3-2008 kl 23:22

Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ
Slik jeg oppfatter det, så er 1 000-årsriket et bokstavelig tidssrom: Det de troende har blitt frelst og der alle de frelste skal sitte på troner og dømme de verdslige sammen med Gud. Alle spørsmål angående livet på Jorden o.l. skal svares... Etter disse 1 000 år skal det nye Jerusalem flyttes ned på Jorden (Gud tar bolig blant menneskene), de(n) onde skal utslettes og Gud skal skape en ny jord.


Et annet sted skrev du at du har bare Bibelen, Guds ord som grunnlag for din forståelse. Men her legger du Adventistsamfunnets forståelse til grunn, og ikke meningen Bibelen uttrykker. Har du likevel ikke Bibelen som din eneste autoritet og kilde til kunnskap?

BiZ - 20-3-2008 kl 18:53

Den oppfattelsen og tolkningen av Bibelen som adventistsamfunnet har er jeg jo i stor grad enig med, det er ikke av ingen grunn at jeg kaller med selv en syvendedags-adventist. Men så tror jeg også at Ellen G. White var en profetinne og at hun fikk åpenbaringer fra Gud. Det hun sier og forteller strider ikke imot Guds Ord, og det er nettopp derfor jeg har tillitt til henne.

Så siden jeg har tillitt til denne kvinnen, så tror jeg også på det hun forteller, og jeg prøver alltid å sammenligne det med Guds Ord.

Min forståelse av profetiene om de 1 000 år:

Engelen binder Satan til avgrunnen i tusen år. Avgrunnen = Satans nåværende hjem, Jorden. Han er Jordens fyrste. Dermed bindes Han til Jorden i tusen år, sånn at han ikke kan forføre folkene. Ingen kan han forføre mer. Det må da bety at Jorden er øde for liv. Ingen levende mennesker å forføre. Men etter den tid skal han slippes løs for en kort stund.

Johannes ser troner og folk som setter seg på dem. Han ser også sjelene til alle som hadde vært villige til å lide for Jesu sak og de som ikke hadde tatt dyrets merke.

"De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år". Så De hellige herkser sammen med Jesus i tusen år.

Men hvor er de andre som ikke har blitt freslt?

Videre: "Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått".

De andre som ikke har blitt frelst kommer ikke til live igjen før etter de tusen år. Da må de da være døde?

"Salig og hellig er den som har del i den først oppstandelse", skriver Johannes. Jasså? Man er salig og hellig dersom man har del i den første oppstandelsen. Da må alle de hellige ha allerede stått opp fra de døde, mens de som døde som vantro ikke har stått opp.
Igjen står det at de som har del i den først oppstandelsen skal være Guds og Kristi prester og herske med Ham i tusen år.

"Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner."
Forføre folkene? Da må de være levende igjen, da? Den annen oppstandelse er det vel snakk om her. De som døde i vantro reises opp fra de døde.

"De drog opp på Jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by."

De omringer byen, den hellige by, de helliges leir. Hva skal dette bety?
Slik jeg forstår det omringer de det nye Jerusalem, som til den tid har blitt flyttet ned til Jorden allerede. For det stod jo at Satan samlet dem til strid, og de omringer den hellige by/de helliges leir?

I tillegg til dette så står det videre i Åpenbaringen 21,2-3 (Den nye himmel og den nye jord):

"Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Fra Tronen hørte jeg en høy røst som sa: "Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk, og Gud selv skal være hos dem [...]"".

Her er det påvist at det nye Jerusalem skal flyttes ned til den nye jord. Og som nevnt tidligere, så omringet de onde byen. Hvordan kunne de ha omringet den dersom den fortsatt var i Himmelen?

Dette er "kort" om slik jeg har oppfattet teksten. Jeg vil gjerne høre andres oppfatninger av de 1 000 år!


[Redigert den 20-3-2008 av BiZ]

wbrochs - 20-3-2008 kl 20:22

Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ
Den oppfattelsen og tolkningen av Bibelen som adventistsamfunnet har er jeg jo i stor grad enig med, det er ikke av ingen grunn at jeg kaller med selv en syvendedags-adventist. Men så tror jeg også at Ellen G. White var en profetinne og at hun fikk åpenbaringer fra Gud. Det hun sier og forteller strider ikke imot Guds Ord, og det er nettopp derfor jeg har tillitt til henne.

Så siden jeg har tillitt til denne kvinnen, så tror jeg også på det hun forteller, og jeg prøver alltid å sammenligne det med Guds Ord.


Siden du har full tillit til hva denne kvinnen, Ellen White skriver, må du vel også ha en bokstavelig forståelse av hennes skriverier. Da er du vel også enig i det hun skriver i sin bok, "Veien til Kristus", sitat: "Betingelsen for å oppnå evig liv er nøyaktig den samme nå som den alltid har vært, nøyaktig den samme som den var i Paradis før menneskets fall, nemlig fullkommen lydighet mot Guds lov, fullkomen rettferdighet". Ellen White gjør lydighet mot de ti bud til betingelse for frelsen, men det er ikke Bibelens lære.

Er du enig i at lydighet mot de ti bud er betingelsen for å oppnå evig liv? Jeg og de fleste andre kristne tror ikke at dette er betingelsen for evig liv. Vi tror at betingelsen for evig liv er den vi leser om i Joh 3,16 "For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."

Labar - 20-3-2008 kl 20:42

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Siden du har full tillit til hva denne kvinnen, Ellen White skriver, må du vel også ha en bokstavelig forståelse av hennes skriverier. Da er du vel også enig i det hun skriver i sin bok, "Veien til Kristus", sitat: "Betingelsen for å oppnå evig liv er nøyaktig den samme nå som den alltid har vært, nøyaktig den samme som den var i Paradis før menneskets fall, nemlig fullkommen lydighet mot Guds lov, fullkomen rettferdighet". Ellen White gjør lydighet mot de ti bud til betingelse for frelsen, men det er ikke Bibelens lære.

Er du enig i at lydighet mot de ti bud er betingelsen for å oppnå evig liv? Jeg og de fleste andre kristne tror ikke at dette er betingelsen for evig liv. Vi tror at betingelsen for evig liv er den vi leser om i Joh 3,16 "For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."

Kanskje det menes at det må være en vilje til lydighet
mot Gud bud? Det ville vel i så fall stemme
ganske god med den øvrige Skrift.

-

wbrochs - 20-3-2008 kl 22:53

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Kanskje det menes at det må være en vilje til lydighet
mot Gud bud? Det ville vel i så fall stemme
ganske god med den øvrige Skrift.

-

Vi må lese og forstå en forfatter ut ifra hva forfatteren faktisk skriver. Vi kan ikke tillegge en forfatter meninger som ikke uttrykkes bare fordi forfatteren tydelig taler imot Guds ord.

I sitatet jeg kom med sies dset klart og tydelig at fullkommen lydighet mot de ti bud er er en betingelse for frelsen, men du prøver å tillegge henne en helt annen mening enn hun uttrykker.

Labar - 20-3-2008 kl 23:15

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Vi må lese og forstå en forfatter ut ifra hva forfatteren faktisk skriver. Vi kan ikke tillegge en forfatter meninger som ikke uttrykkes bare fordi forfatteren tydelig taler imot Guds ord.

I sitatet jeg kom med sies dset klart og tydelig at fullkommen lydighet mot de ti bud er er en betingelse for frelsen, men du prøver å tillegge henne en helt annen mening enn hun uttrykker.

Hvilken mening vil du så tillegge denne:
”Å elske Gud er å holde hans bud.”
(Bibelen)

-

BiZ - 21-3-2008 kl 12:51

"Siden du har full tillit til hva denne kvinnen, Ellen White skriver, må du vel også ha en bokstavelig forståelse av hennes skriverier. Da er du vel også enig i det hun skriver i sin bok, "Veien til Kristus", sitat: "Betingelsen for å oppnå evig liv er nøyaktig den samme nå som den alltid har vært, nøyaktig den samme som den var i Paradis før menneskets fall, nemlig fullkommen lydighet mot Guds lov, fullkomen rettferdighet". Ellen White gjør lydighet mot de ti bud til betingelse for frelsen, men det er ikke Bibelens lære.

Er du enig i at lydighet mot de ti bud er betingelsen for å oppnå evig liv? Jeg og de fleste andre kristne tror ikke at dette er betingelsen for evig liv. Vi tror at betingelsen for evig liv er den vi leser om i Joh 3,16 "For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.""

Ja! Jeg kan med mitt ord si at jeg er overbevist om hva Ellen G. White skriver her! (Jeg vil gjerne få vite hvor du fant det i boka, sidetall).

Hvorfor?

Fullkommen lydighet til Guds lov er nemlig det Jesus gav på korset da "Gud sendte sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv".

Fullkommen lydighet til loven er det Jesus har gitt oss ved sitt blod. Siden Han var fullkomment lydig mot loven og døde i vårt sted, vasker det bort vår ufullkomne lydighet mot loven.

Men gir dette retten til at vi skal gi blaffen i Guds lov? Skal vi da kunne leve ett lett og verdslig liv her på Jorden i mellomtiden? Skal vi tillate oss selv å gjøre vondt og bryte Guds bud fordi Jesus holdt dem for oss?

Fullkommen lydgihet mot Guds bud har Jesus gitt oss. Skulle vi ikke da gledelig ta imot den?

Jeg sier ikke at man etter å ha tatt imot Jesus er syndfri og perfekt. Tvert imot, man ber om tilgivelse for det gale man har gjør hver dag og ber om at ens hjerte må bli renset og lutret og refset av Ham! At vi må få lysten etter å behage Gud, streve etter å gjøre godt rundt oss og spre glede, streve etter Guds gode bud. Vi kan ikke oppnå dette selv, men det er dette Jesus hjelper oss med.

Tenk hvor glad Gud blir dersom Han ser at vi etter all vår forstand og makt prøver å holde Hans bud. Det frelser oss ikke, men det gjør Gud glad, det er jeg overbevist om.

Efeserne 2,10:
"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem."

Titus 3,14:
"Også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt."

Hebreerne 10,23-24:
"La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger."

1 Korinterbrev 20,19:
"For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å holde Guds bud."

Også til sist:

1 Johannesbrev 5,1-4:
"Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro."

:)

[Redigert den 21-3-2008 av BiZ]

wbrochs - 21-3-2008 kl 18:38

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Vi må lese og forstå en forfatter ut ifra hva forfatteren faktisk skriver. Vi kan ikke tillegge en forfatter meninger som ikke uttrykkes bare fordi forfatteren tydelig taler imot Guds ord.

I sitatet jeg kom med sies dset klart og tydelig at fullkommen lydighet mot de ti bud er er en betingelse for frelsen, men du prøver å tillegge henne en helt annen mening enn hun uttrykker.

Hvilken mening vil du så tillegge denne:
”Å elske Gud er å holde hans bud.”
(Bibelen)

-


Jo, en ganske ordrett mening helt i tråd med 1.Joh 3:23 som forklarer den jonanninske forståelsen av bud: "Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss."

Labar - 21-3-2008 kl 18:45

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Vi må lese og forstå en forfatter ut ifra hva forfatteren faktisk skriver. Vi kan ikke tillegge en forfatter meninger som ikke uttrykkes bare fordi forfatteren tydelig taler imot Guds ord.

I sitatet jeg kom med sies dset klart og tydelig at fullkommen lydighet mot de ti bud er er en betingelse for frelsen, men du prøver å tillegge henne en helt annen mening enn hun uttrykker.

Hvilken mening vil du så tillegge denne:
”Å elske Gud er å holde hans bud.”
(Bibelen)

-


Jo, en ganske ordrett mening helt i tråd med 1.Joh 3:23 som forklarer den jonanninske forståelsen av bud: "Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss."

Og der kommer du ikke til kort?

-

wbrochs - 21-3-2008 kl 18:55

Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ
"Siden du har full tillit til hva denne kvinnen, Ellen White skriver, må du vel også ha en bokstavelig forståelse av hennes skriverier. Da er du vel også enig i det hun skriver i sin bok, "Veien til Kristus", sitat: "Betingelsen for å oppnå evig liv er nøyaktig den samme nå som den alltid har vært, nøyaktig den samme som den var i Paradis før menneskets fall, nemlig fullkommen lydighet mot Guds lov, fullkomen rettferdighet". Ellen White gjør lydighet mot de ti bud til betingelse for frelsen, men det er ikke Bibelens lære.

Er du enig i at lydighet mot de ti bud er betingelsen for å oppnå evig liv? Jeg og de fleste andre kristne tror ikke at dette er betingelsen for evig liv. Vi tror at betingelsen for evig liv er den vi leser om i Joh 3,16 "For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."

Sitat:

Ja! Jeg kan med mitt ord si at jeg er overbevist om hva Ellen G. White skriver her! (Jeg vil gjerne få vite hvor du fant det i boka, sidetall).

Det skal du få: Det står nederst på side 55 i den lille vite innbindings (harde permer) utgaven.

I den store grønne utgaven trykket i 1978 og med ekstra stor skrift, finner du sitatet øverst på side 128.
Se i kapitlet med overskriften "Kjennemerke på et Guds barn". Sitatet står ca. 2 tredeler uti kapitlet.
Sitat:

Hvorfor?

Fullkommen lydighet til Guds lov er nemlig det Jesus gav på korset da "Gud sendte sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv".

Fullkommen lydighet til loven er det Jesus har gitt oss ved sitt blod. Siden Han var fullkomment lydig mot loven og døde i vårt sted, vasker det bort vår ufullkomne lydighet mot loven.

Ja, det er jeg enig med deg i for det er også min forståelse, men det er tydeligvis ikke den forståelsen Ellen White uttrykker i sitatet jeg viste til ovenfor fra boka "Veien til Kristus".

wbrochs - 21-3-2008 kl 19:00

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Og der kommer du ikke til kort?

-


Nå skjønner jeg deg ikke. Vil du være snild å forklare hve du egentlig henviser til nå?

Labar - 21-3-2008 kl 19:33

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Nå skjønner jeg deg ikke. Vil du være snild å forklare hve du egentlig henviser til nå?

Prøver bare å påvise likheten mellom deg og Ellen White. Ifølge deg
gjør hun ”lydighet mot de ti bud til betingelse for frelsen”, mens
du synes å gjøre lydighet mot oppsummeringen av de
samme bud i 1.Joh 3:23 til betingelse.

-

BiZ - 21-3-2008 kl 19:46

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ
"Siden du har full tillit til hva denne kvinnen, Ellen White skriver, må du vel også ha en bokstavelig forståelse av hennes skriverier. Da er du vel også enig i det hun skriver i sin bok, "Veien til Kristus", sitat: "Betingelsen for å oppnå evig liv er nøyaktig den samme nå som den alltid har vært, nøyaktig den samme som den var i Paradis før menneskets fall, nemlig fullkommen lydighet mot Guds lov, fullkomen rettferdighet". Ellen White gjør lydighet mot de ti bud til betingelse for frelsen, men det er ikke Bibelens lære.

Er du enig i at lydighet mot de ti bud er betingelsen for å oppnå evig liv? Jeg og de fleste andre kristne tror ikke at dette er betingelsen for evig liv. Vi tror at betingelsen for evig liv er den vi leser om i Joh 3,16 "For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."

Sitat:

Ja! Jeg kan med mitt ord si at jeg er overbevist om hva Ellen G. White skriver her! (Jeg vil gjerne få vite hvor du fant det i boka, sidetall).

Det skal du få: Det står nederst på side 55 i den lille vite innbindings (harde permer) utgaven.

I den store grønne utgaven trykket i 1978 og med ekstra stor skrift, finner du sitatet øverst på side 128.
Se i kapitlet med overskriften "Kjennemerke på et Guds barn". Sitatet står ca. 2 tredeler uti kapitlet.
Sitat:

Hvorfor?

Fullkommen lydighet til Guds lov er nemlig det Jesus gav på korset da "Gud sendte sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv".

Fullkommen lydighet til loven er det Jesus har gitt oss ved sitt blod. Siden Han var fullkomment lydig mot loven og døde i vårt sted, vasker det bort vår ufullkomne lydighet mot loven.

Ja, det er jeg enig med deg i for det er også min forståelse, men det er tydeligvis ikke den forståelsen Ellen White uttrykker i sitatet jeg viste til ovenfor fra boka "Veien til Kristus".


Dersom du er tålmodig og leser litt videre, ser du at det står:

"(Betingelsen for å oppnå evig liv er nøyaktig den samme nå som den alltid har vært, nøyaktig den samme som var i Paradis før menneskets fall, nemlig fullkommen lydighet mot Guds lov, fullkommen rettferdighet.)

Hvis Gud skulle gi evig liv på mindre betingelser enn denne, ville hele universets lykke være i fare. Veien ville da ligge åpen for at synden med hele dens følge av smerte og ulykke kunne fortsette til evig tid.

Før syndefallet var det mulig for Adam å danne en rettferdig karakter ved å være lydig mot Guds lov. Men dette oppnådde han ikke, og opå grunn av hans synd er vår natur blitt fordervet, og vi kan ikke gjøre oss selv rettferdige. Vi er syndige og vanhellige og kan ikke fullkomment lyde en hellig lov. I oss selv ser vi ingen rettferdighet som oppfyller det krav som Guds lov stiller. Men Kristus har vist oss en vei ut. Han levde på jorden med de samme prøvelser og fristelser som vi møter. Han levde et syndfritt liv. Han døde for oss, og nå tilbyr han å ville ta våre synder og gi oss av sin rettferdiget.

Hvis du overgir deg til ham som din frelser, blir du for hans skyld regnet som rettferdig uansett hvor syndig ditt liv kan ha vært. Kristi karakter blir satt i stedet for din karakter. Gud tar imot deg som om du aldri hadde syndet.

Kristus gjør noe mer en det. Han forvandler hjertet. Han bor i deg ved troen. Denne forening og med ham må du opprettholde ved å tro og ved stadig å overgi din vilje til ham."

Det eneste jeg kan si er: Amen! :yes:

[Redigert den 21-3-2008 av BiZ]

wbrochs - 21-3-2008 kl 20:00

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Nå skjønner jeg deg ikke. Vil du være snild å forklare hve du egentlig henviser til nå?

Prøver bare å påvise likheten mellom deg og Ellen White. Ifølge deg
gjør hun ”lydighet mot de ti bud til betingelse for frelsen”, mens
du synes å gjøre lydighet mot oppsummeringen av de
samme bud i 1.Joh 3:23 til betingelse.

-


Antyder du at vi kan sette likhetstegn mellom de ti bud og evangeliet?

Labar - 21-3-2008 kl 20:46

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Antyder du at vi kan sette likhetstegn mellom de ti bud og evangeliet?

Lydigheten og innstillingen som kreves til loven er ikke noen
annen enn den som kreves til evangeliet. Så på den
måten er det en likhet. Og deres endemål er det
samme – nemlig Kristus.

”For Kristus er lovens ende og mål, så hver den
som tror, skal bli rettferdig for Gud.”
(Rom 10,4)[Redigert den 21-3-2008 av Labar]

wbrochs - 21-3-2008 kl 21:07

Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ
..........
Dersom du er tålmodig og leser litt videre, ser du at det står:Åh ja, jeg er godt kjent med Ellen White og hennes hundrevis av selvmotsigelser. Dette er bare en av dem.

Men her kan du få et sitat til og se hva du får ut av det. Sitatet er fra Selected Messages, book one, side 372, men for lettets skyld vil jeg sitere samme utsagn fra den danske boka "Det skal ske i de siste dage" (EGW), side 199:
"Mange har skrevet til mig og spurgt, om budskapet om retfærdiggørelse ved tro er den tredje engels budskap, og jeg har svaret: "Det er i sandhet den tredje engels budskap.""

Kan du si meg hva den tredje engels budskap i Åp 14:9-11 er?

Til din orientering legger jeg her ved en link slik at du kan se hvem jeg er og få en kort beskrivelse av min bakgrunn
http://exadventist.dk/content/view/39/27/

wbrochs - 21-3-2008 kl 21:22

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
.....
”For Kristus er lovens ende og mål, så hver den
som tror, skal bli rettferdig for Gud.”
(Rom 10,4)

[Redigert den 21-3-2008 av Labar]


Interessant at du mener tibudsloven og evangeliet er en og samme sak. Er det din forståelse av den første engelens budskap som ligger til grunn for en slik forståelse: Den første av de tre engler hadde "et evig evangelium å forkynne". Vet du egentlig hva Adventister lærer om dette "evangelium" i Åp 14:6-7?

Praxis - 21-3-2008 kl 21:24

Sitat:
Labar
Lydigheten og innstillingen som kreves til loven er ikke noen
annen enn den som kreves til evangeliet.

Sitat:
Sitat:
wbrochs
i tråd med 1.Joh 3:23 som forklarer den johanninske forståelsen av bud:
"Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn
og elske hverandre, slik han bød oss."


Og der kommer du ikke til kort?


Mulig jeg kommer til kort tre ganger før hver frokost / hanegal ..

men jeg blir ikke dømt for det eller straffesiktet:

Sitat:
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror
ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom,
men er gått over fra døden til livet.
(Joh 5)

Labar - 21-3-2008 kl 21:38

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Interessant at du mener tibudsloven og evangeliet er en og samme sak. Er det din forståelse av den første engelens budskap som ligger til grunn for en slik forståelse: Den første av de tre engler hadde "et evig evangelium å forkynne". Vet du egentlig hva Adventister lærer om dette "evangelium" i Åp 14:6-7?

For å si som sant er vet jeg ikke mye Adventistene.
Føler du behov for å forklare er det greit. Men før
du gjør det kunne du kanskje fortelle hvor du har
fatt der fra at jeg sier ”tibudsloven og evangeliet
er en og samme sak”? Takk.

-

wbrochs - 21-3-2008 kl 21:46

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
For å si som sant er vet jeg ikke mye Adventistene.
Føler du behov for å forklare er det greit. Men før
du gjør det kunne du kanskje fortelle hvor du har
fatt der fra at jeg sier ”tibudsloven og evangeliet
er en og samme sak”? Takk.


Fra di uttalelse tidligere i kveld, der du skrev:
Sitat:

Prøver bare å påvise likheten mellom deg og Ellen White. Ifølge deg
gjør hun ”lydighet mot de ti bud til betingelse for frelsen”, mens
du synes å gjøre lydighet mot oppsummeringen av de
samme bud i 1.Joh 3:23 til betingelse.


For øvrig er det mange kjennetegn på adventistisk lære i noe av det du har skrevet. Du later bl.a. til å ha mye av den samme legalistiske oppfatning.

Labar - 21-3-2008 kl 22:06

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
For øvrig er det mange kjennetegn på adventistisk lære i noe av det du har skrevet. Du later bl.a. til å ha mye av den samme legalistiske oppfatning.

Husk at loven ikke er opphevet, men at den har sin funksjon
som syndens påviser. Og det er når synden blir påvist
evangeliet kan bringe Kristus.

-

Praxis - 21-3-2008 kl 22:12

Sitat:
av wbrochs
Interessant at du mener tibudsloven og evangeliet er en og samme sak


Han sa bare at det forutsettes en lydighet til evangeliet.

Det samme sa Paulus og apostlene:

Sitat:

Når dere har fullført tjenesten og bestått prøven, vil de prise Gud for
deres lydighet i bekjennelsen til Kristi evangelium
(2Kor 9)

Men ikke alle var lydige mot evangeliet.
Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap?
(Romerne 10)

Han kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud
og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.
(2Tes 1)

Nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med
Guds eget folk. Men kommer dommen over oss først,
hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?
(1Pet 4)


At wbrochs er så ivrig til å finne feil her, er vel bare delvis interessant...

wbrochs - 21-3-2008 kl 22:19

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
For øvrig er det mange kjennetegn på adventistisk lære i noe av det du har skrevet. Du later bl.a. til å ha mye av den samme legalistiske oppfatning.

Husk at loven ikke er opphevet, men at den har sin funksjon
som syndens påviser. Og det er når synden blir påvist
evangeliet kan bringe Kristus.

-


Det er jeg ikke enig i, fordi synden ikke først og fremst relaterer seg mot tibudsloven, men mot Gud Herren i egen person. Selve syndefallet besto i at mennesket begynte å tvile på at Gud var sannferdig. Det hadde ikke med tibudsloven å gjøre. Tibudsloven ble ikke talt til eksistens før Gud talte den fra Sinai etter utfrielsen av Israel fra Egypt. Syndefallet kan følgelig ikke være ulydighet mot en lov som i Edens Have ennå ikke var talt til eksistens.

Labar - 21-3-2008 kl 22:35

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Det er jeg ikke enig i, fordi synden ikke først og fremst relaterer seg mot tibudsloven, men mot Gud Herren i egen person. Selve syndefallet besto i at mennesket begynte å tvile på at Gud var sannferdig. Det hadde ikke med tibudsloven å gjøre. Tibudsloven ble ikke talt til eksistens før Gud talte den fra Sinai etter utfrielsen av Israel fra Egypt. Syndefallet kan følgelig ikke være ulydighet mot en lov som i Edens Have ennå ikke var talt til eksistens.

Det kan være du har rett i at synden går dypere enn til brud på loven. Det jeg sa var at loven har en funksjon som påviser av synden. Det samme gjør Skriften: ”Loven kom til for at fallet skulle bli stort.” (Rom 5,20). Se også Rom 4,15.

”Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.”
(Rom 3,31)[Redigert den 21-3-2008 av Labar]

wbrochs - 21-3-2008 kl 23:05

Sitat:
Opprinnelig postet av Praxis
......
Han sa bare at det forutsettes en lydighet til evangeliet.

Hvis du leser nøye sitatet under, så vil du se at han sier at jeg ved å vise til 1.Joh 3:23 synes å gjøre lydighet mot oppsummeringen av de samme budene til betingelse.
1.Joh 3:23 har ingen ting med "de samme budene" å gjøre, for verset viser ikke til en oppsummering av budene Ellen White viser til.

Sitat:

Prøver bare å påvise likheten mellom deg og Ellen White. Ifølge deg gjør hun ”lydighet mot de ti bud til betingelse for frelsen”, mens du synes å gjøre lydighet mot oppsummeringen av de samme bud i 1.Joh 3:23 til betingelse.

wbrochs - 21-3-2008 kl 23:20

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Det kan være du har rett i at synden går dypere enn til brud på loven. Det jeg sa var at loven har en funksjon som påviser av synden. Det samme gjør Skriften: ”Loven kom til for at fallet skulle bli stort.” (Rom 5,20). Se også Rom 4,15.

”Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.”
(Rom 3,31)

[Redigert den 21-3-2008 av Labar]


At loven har en funksjon som påviser synden er sant fra det tidspunt loven ble gitt, men ikke før. Og ifølge Gal 3:17 ble ikke loven gitt før 430 år etter at Gud gav løftet til Abraham: "Jeg mener da dette: En pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven, som ble gitt fire hundre og tretti år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft."

Og hva mener du er meningen med Rom 3:31 som du viser til? Kan hende jeg ikke klarer svare deg før imorgen, for nå må jeg gå kveldsturen med hunden og deretter er det leggetid.

Labar - 22-3-2008 kl 00:28

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
At loven har en funksjon som påviser synden er sant fra det tidspunt loven ble gitt, men ikke før.

Greit det, men lever ikke de fleste av oss her i tiden etter at loven ble gitt?

Du sa forøvrig noe annet om samme sak litt lenger oppe i tråden:
”Det er jeg ikke enig i, fordi synden ikke først og fremst relaterer seg mot tibudsloven”

Litt vinglete? :)
Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Og ifølge Gal 3:17 ble ikke loven gitt før 430 år etter at Gud gav løftet til Abraham: "Jeg mener da dette: En pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven, som ble gitt fire hundre og tretti år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft."

Enig i at løftet til Abraham står fast. Har jeg sagt noe annet?Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Og hva mener du er meningen med Rom 3:31 som du viser til? Kan hende jeg ikke klarer svare deg før imorgen, for nå må jeg gå kveldsturen med hunden og deretter er det leggetid.

For å forklare hva jeg mener er meningen, eller i alle fall noe av meningen, med Rom 3,31 vil jeg gjenta en setning fra et av mine tidligere innlegg:

”Lydigheten og innstillingen som kreves til loven er ikke noen
annen enn den som kreves til evangeliet.”

Rom 3,31:
”Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.”[Redigert den 22-3-2008 av Labar]

wbrochs - 22-3-2008 kl 01:10

Sitat:
Opprinnelig postet av Labar
Greit det, men lever ikke de fleste av oss her i tiden etter at loven ble gitt?

Den loven som overbeviser oss om synd er ikke alene tibudsloven, men Moseloven med den ofringer og renselsesforskrifter.

Sitat:

For å forklare hva jeg mener er meningen, eller i alle fall noe av meningen, med Rom 3,31 vil jeg gjenta en setning fra et av mine tidligere innlegg:

”Lydigheten og innstillingen som kreves til loven er ikke noen
annen enn den som kreves til evangeliet.”

Rom 3,31:
”Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.”
[Redigert den 22-3-2008 av Labar]

Nå er det ikke loven som er tema i teksten du viser til, men hvordan mennesket blir rettferdiggjort.

BiZ - 22-3-2008 kl 18:43

Sitat:
Opprinnelig postet av wbrochs
Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ
..........
Dersom du er tålmodig og leser litt videre, ser du at det står:Åh ja, jeg er godt kjent med Ellen White og hennes hundrevis av selvmotsigelser. Dette er bare en av dem.

Men her kan du få et sitat til og se hva du får ut av det. Sitatet er fra Selected Messages, book one, side 372, men for lettets skyld vil jeg sitere samme utsagn fra den danske boka "Det skal ske i de siste dage" (EGW), side 199:
"Mange har skrevet til mig og spurgt, om budskapet om retfærdiggørelse ved tro er den tredje engels budskap, og jeg har svaret: "Det er i sandhet den tredje engels budskap.""

Kan du si meg hva den tredje engels budskap i Åp 14:9-11 er?

Til din orientering legger jeg her ved en link slik at du kan se hvem jeg er og få en kort beskrivelse av min bakgrunn
http://exadventist.dk/content/view/39/27/


Først og fremst, det er ikke min oppgave å overbevise deg. Det virker som du hopper fra den ene "feilen" til den andre, bare for å bevise at adventismen tar feil! Jeg synes jeg har gitt deg gode nok forklaringer, jeg har kommet med gode argumenter og godt grunnlag for mine synspunkter.

Forresten, så fikk jeg aldri vite hvorfor man holder søndagen hellig, og ikke Guds Sabbat. Hvis du mener at Guds lov ikke gjelder for oss, at Jesus gir oss lov til å gi blaffen i den fordi Han oppfylte dens krav, så greit. Men hvorfor ha en hviledag i det hele tatt/hvorfor søndag?


Angående den tredje engels budskap:

Det har jo alt med tro å gjøre. Dersom man ikke har tro til Gud, vil man heller ikke lyde det Han sier. Har man ikke tro til det Skriften sier, så vil man ikke følge det, og man skal få drikke av Guds vredes vin, slik som det står.

Man vet ikke hva dette dyrets merke er, så hvordan kan man gi en bokstavelig forklarelse på dette?

Wbrochs, dersom du leser litt videre kan det være det svarer spørsmålet ditt. For å være ærlig så gidder jeg ikke lese og legge fram "quotes" fra boka for deg.

Jeg er jaffal overbevist nok av mine egne argumenter, for å være ærlig. Menneskelig svakhet og feil kan selvfølgelig snike seg inn i alt det som er produsert av mennesker, Ellen G. White var ikke perfekt. Dette er IKKE en bortforklaring på Åp 14,9-17.

Dersom du leter selv, tror jeg du vil finne svar. Vi har våre grunner.

Den tredje engels budskap, såvidt jeg vet, har ikke noe direkte å gjøre med tusenårsriket.

Takk for linken, du ser hyggelig ut! :D

[Redigert den 22-3-2008 av BiZ]

wbrochs - 22-3-2008 kl 19:46

Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ

Først og fremst, det er ikke min oppgave å overbevise deg. Det virker som du hopper fra den ene "feilen" til den andre, bare for å bevise at adventismen tar feil!........

Som du ser fra linken har jeg som hovedoppgave å bidra til redde mennesker fra den falske profets (Ellen White) klør. Det medfører naturlig nok at jeg må advare mennesker mot vranglæren itil Adventistsamfunnet for å presentere dem for det rene evangelium fra Bibelen.
Sitat:

Jeg synes jeg har gitt deg gode nok forklaringer, jeg har kommet med gode argumenter og godt grunnlag for mine synspunkter.

Jeg synes ikke det. Men jeg kjenner igjen din overfladiske argumentasjon og frasebruk fra mine 44 år som medlem av adventtistmenigheten. Samtidig virker det også som du leser litt og søker, men hopp for all del ikke over den viktigste forutsetningen for å forstå mer av Bibelen: Å søke etter ordenes opprinnelige mening, den mening de engang hadde, men som er gått tapt i vårt moderne språk. Forteksempel er ordet kjærlighet så misbrukt at det brukes om tilfeldig sex som egentlig må benevnes som hor.

Les alle tekster nøye i en større sammenheng så vil du få mye ny kunnskap og oppdage hvor feilaktig bibelforståelse adventister egentlig har. Den er skremmende dårlig! Det gjelder både Ellen White og dagens pastorer. Jeg har gjort mange forsøk med å få igang en dialog med ulike pastorer samt ledelsen i Adventistsamfunnet, men når jeg viser dem sentrale bibeltekster de har feiltolket (bl.a. Åp 14-6-12) så avbryter de dialogen. Dette har skjedd i samtlige tilfeller hvor pastorer har lovet å gå i dialog med meg.
Sitat:

Forresten, så fikk jeg aldri vite hvorfor man holder søndagen hellig, og ikke Guds Sabbat. Hvis du mener at Guds lov ikke gjelder for oss, at Jesus gir oss lov til å gi blaffen i den fordi Han oppfylte dens krav, så greit. Men hvorfor ha en hviledag i det hele tatt/hvorfor søndag?


Bare for å ha det klart: Jeg er ikke søndags helligholder. Jeg holder heller ikke lørdag for å være en hellig dag. Jeg holder den sanne sabbatshvilen slik den beskrives under den nye pakt, se bl.a. Heb 4.

Når det er sagt finnes det ikke god bibelsk begrunnelse for åp helligholde søndag. Å holde en ukedag hellig, uansett hvilken dag det må være er ikke del av den nye pakt. Her gjelder bare hvilen i Guds fullbrakte verk i Jesus Krisus.

Protestanter som mener de må helligholde søndag er enda mer på avveier enn adventister. Adventister kan i alle fall vise tilbake til at den syvende dag faktisk var påbudt å holde hellig under den gamle pakt, selv om den ikke er videreført i den nye.

Men protestantenes begrunnelse for å helligholde søndag påstås å være til minne om Jesu oppstandelse. Nå mener jeg ikke at det er feil å minnes Jesu oppstandelse, men det er feil å hellige dagen.

BiZ - 22-3-2008 kl 20:29

"Som du ser fra linken har jeg som hovedoppgave å bidra til redde mennesker fra den falske profets (Ellen White) klør. Det medfører naturlig nok at jeg må advare mennesker mot vranglæren itil Adventistsamfunnet for å presentere dem for det rene evangelium fra Bibelen."

Jeg leste ikke så mye, men jeg tenkte meg det var noe i den retningen.

Jeg vil gjerne ha direkte bevis for at Ellen G. White skulle være en falsk profet. Ikke at jeg kommer til å motbevise det, jeg er ferdig med dette temaet, men jeg vil ha det for min skyld, så jeg selv kan finne svaret og lete. Takker. Alle hennes skriverier som jeg har lest er 100 % i tråd med Guds eget Ord.

Det er interessant å se at du hevder at du er den eneste som har den perfekte forståelsen av Guds Ord. Du bruker lange forklaringer, gresk, hebraiske, hvem vet, for å få fram noenlunde grunnlag for dine synspunkter.

"Jeg synes ikke det. Men jeg kjenner igjen din overfladiske argumentasjon og frasebruk fra mine 44 år som medlem av adventtistmenigheten. Samtidig virker det også som du leser litt og søker, men hopp for all del ikke over den viktigste forutsetningen for å forstå mer av Bibelen: Å søke etter ordenes opprinnelige mening, den mening de engang hadde, men som er gått tapt i vårt moderne språk. Forteksempel er ordet kjærlighet så misbrukt at det brukes om tilfeldig sex som egentlig må benevnes som hor."

"Les alle tekster nøye i en større sammenheng så vil du få mye ny kunnskap og oppdage hvor feilaktig bibelforståelse adventister egentlig har. Den er skremmende dårlig! Det gjelder både Ellen White og dagens pastorer. Jeg har gjort mange forsøk med å få igang en dialog med ulike pastorer samt ledelsen i Adventistsamfunnet, men når jeg viser dem sentrale bibeltekster de har feiltolket (bl.a. Åp 14-6-12) så avbryter de dialogen. Dette har skjedd i samtlige tilfeller hvor pastorer har lovet å gå i dialog med meg."

Nei, men det synes jeg, og da er jeg fornøyd. Jeg trenger ikke greske/hebraiske ordbøker, alt jeg trenger er Guds Ord og Hans Ånd. Kan være jeg ikke har fått fram min mening på den perfekte måte, men jeg overlater resten til Den Hellige Ånd. Jeg er et menneske, det er ikke min eller din oppgave å omvende noen. Man skal ikke trenge kompliserte doktriner og inviklede ordforklaringer og vanskelige, diffuse forståelser av bibeltekster for å forstå Guds Ord. Guds Ord er tilgjengelig for alle, og Jesus sier selv at den som søker med et oppriktig hjerte skal finne sannheten. Ingen burde trenge en utdannelse innenfor historie og teologi for å kunne lese Bibelen, jeg er stor tilhenger av Den Hellige Ånds gaver.

Tror du selv at du ikke er i stand til å feiltolke selv?

Fakta er at jeg, som mange andre på min og på din alder, leser nøyere sammenhengen i Guds Ord, og jeg som mange andre blir enda mer overbevist over at adventismens lære i stor grad er sannhet! Jeg er enda mer overbevist ved diskusjonen, at sabbaten er Guds hellige dag. Ellen G. Whites lære kan virke selvmotsigende dersom man leser ett par setninger. Man bør få med seg hele bildet og lese minst ferdig avsnittet, før en går til angrep, noe jeg synes du burde vurdere.

Dersom du synes mitt svar på det "selvmotsigende" innlegget fra s. 55 i "Veien til Kristus" var selvmotsigende, så er det ikke mer jeg kan gjøre. Et bedre svar kan man ikke få.

Nei, vi har kanskje ikke svar på alle spørsmål, men det har ingen. Men mye har vi svar på, reelle grunnlag i Bibelen, Guds eget Ord. Vi har svar som mange ikke engang tar opp i menighetene sine.

Så kritisk og blottet for andre synsvinkler og andre muligheter for å fremlegge sannheten på som visse virker, så hadde jeg også avbrutt samtalen om jeg var den pastoren. Det virker ikke som om du er åpen for noe annet enn det du selv tror.

Hadde jeg fått reelle grunnlag og bevis fordi dine standpunkt når det gjelder Ellen G White, helligholdelsen av Guds hellige dag, sabbaten, og adventistisk vranglære fra en norsk Bibel, hadde jeg vurdert det og spurt pastorer, bestefar, Gud. Jeg ber om at Gud må vise meg sannheten, og jeg tror at Han vil gjøre det. Hvorfor skulle Han skjule sin sannhet for en som tørster etter den?

Jeg skal si ifra dersom jeg gir avkall på adventismen.

Og sabbaten ER videreført i den nye pakt (altså Jesu soning). Han sier det selv i nye testamente. "Be om at dere skal slippe å flykte om vinteren eller på sabbaten!"

Jesus sier også at dersom vi elsker ham, holder vi hans bud. Han er Gud. Guds bud har ikke gått til grunne, men moselovene er overflødig pga. Jesu forsoning. Gud forandrer ikke sine egne bud skrevet i steintavler. Hvorfor skrev Han da ikke alle moselovene på steintavler, dersom de også fortsatt gjaldt?

Dersom du kjenner Gud, skjønner du at Gud ikke ville gjøre dette mot seg selv og menneskene. Vi frelser ikke oss selv ved å elske Guds og Hans bud, det gjør Jesus for oss. Men vi ignorerer ikke noen av dem, vi forsøker å gjøre det lille vi kan, selv om det ikke er verdt noe i det store bildet. Jeg tror i hvert fall at Gud setter pris på det. Det er verken for å vise oss frem eller å gjøre oss selv hellige. Vi gjør det for Jesu skyld, fordi vi elsker Ham. Vi PRØVER for hans skyld.

Da er vi enige når det gjelder søndagshelligholdelsen, i hvert fall.

[Redigert den 22-3-2008 av BiZ]

BiZ - 22-3-2008 kl 20:41

"Åh ja, jeg er godt kjent med Ellen White og hennes hundrevis av selvmotsigelser. Dette er bare en av dem."

Latterlig. Du dro setningen rett ut av sammenhengen. Hadde du lest videre, hadde du fått svaret på spørsmålet ditt. Beviser hvor grundig og nøye du leser og for å få med deg hele sammenhengen.

wbrochs - 22-3-2008 kl 21:13

Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ
.........
Jeg vil gjerne ha direkte bevis for at Ellen G. White skulle være en falsk profet.

Du har beviset hvis du bare vil se det. Beviset er Bibelen.

Ta ett eksempel. Når sier Ellen White at Jesus gikk inn i den Aller Helligste avdeling i den himmelske helligdom? Sammenhold hennes lære om 1844 med hva Bibelen sier om samme sak. Der har du et av de sterkeste bevisene på at Ellen White er en falsk profet. Dette er den store løgnen til EGW, samtidig som det er den viktigste og mest sentrale læren i Adventistsamfunnet.

Jesus har ved sin himmelfart for alltid satt seg ved Faderens høyre hånd i himmelen, der han står for Guds trone. Guds trone er i Det Aller Helligste. Det finnes ikke noe helligere sted enn stedet for Guds trone.

Men ønsker du virkelig å prøve Ellen White mot Bibelen på dette punktet?

wbrochs - 22-3-2008 kl 21:17

Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ
"Åh ja, jeg er godt kjent med Ellen White og hennes hundrevis av selvmotsigelser. Dette er bare en av dem."

Latterlig. Du dro setningen rett ut av sammenhengen. Hadde du lest videre, hadde du fått svaret på spørsmålet ditt. Beviser hvor grundig og nøye du leser og for å få med deg hele sammenhengen.


Vil du forsøke å forklare hva hun egentlig mener å si i det sitatet du henviser til, siden du mener hun ikke mener hva hun sier?

BiZ - 22-3-2008 kl 23:08

Tatt fra "Veien til Kristus" (fortsettelse fra ditt sitat, les for deg selv):

"(Betingelsen for å oppnå evig liv er nøyaktig den samme nå som den alltid har vært, nøyaktig den samme som var i Paradis før menneskets fall, nemlig fullkommen lydighet mot Guds lov, fullkommen rettferdighet.)

Hvis Gud skulle gi evig liv på mindre betingelser enn denne, ville hele universets lykke være i fare. Veien ville da ligge åpen for at synden med hele dens følge av smerte og ulykke kunne fortsette til evig tid.

Før syndefallet var det mulig for Adam å danne en rettferdig karakter ved å være lydig mot Guds lov. Men dette oppnådde han ikke, og opå grunn av hans synd er vår natur blitt fordervet, og vi kan ikke gjøre oss selv rettferdige. Vi er syndige og vanhellige og kan ikke fullkomment lyde en hellig lov. I oss selv ser vi ingen rettferdighet som oppfyller det krav som Guds lov stiller. Men Kristus har vist oss en vei ut. Han levde på jorden med de samme prøvelser og fristelser som vi møter. Han levde et syndfritt liv. Han døde for oss, og nå tilbyr han å ville ta våre synder og gi oss av sin rettferdiget.

Hvis du overgir deg til ham som din frelser, blir du for hans skyld regnet som rettferdig uansett hvor syndig ditt liv kan ha vært. Kristi karakter blir satt i stedet for din karakter. Gud tar imot deg som om du aldri hadde syndet.

Kristus gjør noe mer en det. Han forvandler hjertet. Han bor i deg ved troen. Denne forening og med ham må du opprettholde ved å tro og ved stadig å overgi din vilje til ham."

LES HELE UTDRAGET OVENFOR, det er dratt rett ut fra boka, ikke noe lagt til, ikke noe forandret.

Jeg renger med du greier å tolke dette som et vanlig menneske, det er ganske bokstavelig lagt frem.

Jeg akter ikke å repetere meg selv!

Sengetid, god natt. :)

wbrochs - 23-3-2008 kl 01:05

Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ
Tatt fra "Veien til Kristus" (fortsettelse fra ditt sitat, les for deg selv):


Jeg har lest fortsettelsen, men vil gjerne at du som er så flink til å se sammenhenger kan forklare meg hvs Ellen White kan mene med dette sitatet:
"Betingelsen for å oppnå evig liv er nøyaktig den samme nå som den alltid har vært, nøyaktig den samme som var i Paradis før menneskets fall, nemlig fullkommen lydighet mot Guds lov, fullkommen rettferdighet."

BiZ - 23-3-2008 kl 13:00

Skjønner du ikke?

Det er for å gi oss fullkommen lydighet mot Guds lov at Jesus døde for oss! Han var fullkomment lydig mot Guds lov i VÅRT sted, for oss, og loven KREVDE fullkommen lydighet for å oppnå evig liv (både fra mennesker, engler, alle som eksisterer).

Det er derfor frelsen avhenger av at vi tror at Jesus har tilgitt oss vår synd, at han var Guds Sønn og at han stod opp igjen fra graven og lever i dag. For vi i oss selv kan ikke fullkomment lyde og holde Guds lov.

Ellen G. White i det utdraget ditt snakker saklig om hvordan Guds lov er. Betingelsen for å oppnå evig liv har alltid vært den samme og vil alltid være den samme. Pga dette, valgte Jesus å sone for oss. Det var ikke muligheter for å endre Guds lov for at mennesker skulle få leve selv om de hadde brutt den. Nei. Og for at vi ikke skulle bli dømt til å gå til grunne nettopp fordi det er helt umulig for oss å holde Guds hellige lov helt perfekt, så sa Jesus at han vil ta vår straff.

Noen MÅTTE ta straffen for vår synd, for det krevde loven. I utgangspunktet var det rett og rimelig at VI skulle ta STRAFFEN fordi VI brøt Guds lov ved syndefallet.

Så det hun skriver i sitatet ER ren sannhet! Men dersom man IKKE får med seg resten av sammenhengen og leser litt videre, så vil man TRO at det hun mener er at mennesker i SEG SELV må være rettferdige for loven. Men det er ikke det hun mener. Hun skriver videre at KUN VED TROEN PÅ JESUS er det at vi kan få rettferdighet for loven.

Jesus kom ikke til Jorden for å avskaffe Guds lov, eller erstatte den med offeret hans. Jesus kom og døde for oss nettopp fordi LOVEN krevde blodsutgytelse for våre synder. Vi kunne ha tatt denne soningen selv, og dermed gått fortapt. Jesus behøvde ikke å ta straffen fordi at VI brøt Guds lov. Vi skulle rett og rimelig ha tatt straffen selv og gått til grunne, det er det som er rettferdig, siden VI brøt loven (og Guds lov er rettferdig). Gud har forandret ikke eller opphevet eller endret loven fordi vi falt i synd, gjennom Jesu død, TVERT I MOT, den ble stadfestet nettopp fordi Guds sin egen Sønn MÅTTE dø for oss dersom vi skulle ha en sjangs. Gud er nemlig uforanderlig.

Jesus MÅTTE dø dersom han skulle redde oss fra evig fortapelse. Det KREVDE Guds lov. Adam var fullkommen da han ble skapt, så han hadde mulighet I SEG SELV til å følge Guds lov. Men han valgte å IKKE gjøre det, og dermed var han og hele hans ætt dømt til å ta straffen for å ha brutt Guds lov (den gangen var det ikke naturlig for Adam eller Eva å stjele, lyve, drepe, begjære, derfor gav Gud dem ikke disse budene direkte. De var allerede en del av dem, de var skrevet i deres hjerter siden de var fullkomne).

Men Jesus TOK Adams straff for ham, slik at han kunne velge evig liv ved Jesus (før Jesu død var det nødvendig offersystemer og seremonier som var symboler på Jesu død noen tusen år senere, for å få tilgivelse av synd, for Jesus hadde ennå ikke død for dem).

Skjønner du hva jeg sier?

Det er fullkomment sant det hun sier der, Ellen White. Men man KAN mistforstå dersom man ikke leser videre, derfor, for all del, LES VIDERE neste gang du finner såkalte selvmotsigelser. Akkurat det samme her en tendens til å skjer med folk som leser Bibelen. Det ene stedet leser man at man blir frelst kun ved tro, det andre stedet leser man at man blir frelst kun ved gode gjerninger. Man må få med seg HELE kaka, og dersom man rett og slett ikke gidder dette, kan man la være å anklage det for å være selvmotsigende og falskt.


Dersom du fortsatt ikke forstår, så les gjennom dette innlegget én gang til. Jeg kan med sikkerhet garantere at et vanlig menneske hadde sett logikken i hva jeg mener her.

Bottom line: Få med deg sammenhengen i MINST hele paragrafen for du angriper forfatteren. Spesielt når det gjelder Bibelen. Jeg tror du du skjønner hva jeg mener.

wbrochs - 23-3-2008 kl 14:45

Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ
Skjønner du ikke?

Det er for å gi oss fullkommen lydighet mot Guds lov at Jesus døde for oss! Han var fullkomment lydig mot Guds lov i VÅRT sted, for oss, og loven KREVDE fullkommen lydighet for å oppnå evig liv (både fra mennesker, engler, alle som eksisterer).

Det er derfor frelsen avhenger av at vi tror at Jesus har tilgitt oss vår synd, at han var Guds Sønn og at han stod opp igjen fra graven og lever i dag. For vi i oss selv kan ikke fullkomment lyde og holde Guds lov.

Ellen G. White i det utdraget ditt snakker saklig om hvordan Guds lov er. Betingelsen for å oppnå evig liv har alltid vært den samme og vil alltid være den samme. Pga dette, valgte Jesus å sone for oss. Det var ikke muligheter for å endre Guds lov for at mennesker skulle få leve selv om de hadde brutt den. Nei. Og for at vi ikke skulle bli dømt til å gå til grunne nettopp fordi det er helt umulig for oss å holde Guds hellige lov helt perfekt, så sa Jesus at han vil ta vår straff.
.....

Det gjør meg vondt å lese at du har latt deg villede av Ellen White's og Adventistsamfunnets lære.

Ellen White er krystallklar på at Gud krever at vi skal utvikle SAMME fullkomne karakter som Jesus hadde. Det må være en karakter helt uten flekk og rynke og det begrunnes med at når Jesus går ut fra det Aller Helligste i himmelen må vi stå for Guds uten en mellommann. DET er EGW's begrunnelse for at vi må bli like fullkomne som Jesus, men i oss selv. Her holder det ikke at vi kan viose til at Jesus har vist den lydighet og fullkommenhet som Guds lov krever. Her må vi eie denne fullkommenhet oi oss selv. Dette er Ellen Wites og Adventistsamfunnets egentlige lære, og det er derfor vi finner så mange sitater fra Ellen White som vitnetr om dett. Men du lar deg lura av at du tror hun mener noe annet. Hun er en løgner nettopp fordi hun er tvetydig og villedende.

Her et poar sitater som styrker hva jeg her sier:

"Evangeliet skal ikke svekke kravene i Guds hellige lov, men det skal bringe mennesker opp dit hvor de kan holde dens forskrifter." Seventh-day Adventist Bible Commentary, bind 6, side 1073. Nå, får du også dette sitatet til å si noe annet enn hva det lyder?

Et annet, hentet fra "I Naturens Tempel", side 79: "Dette liv vil skape den samme karakter i oss som det gjorde i ham (Jesus), og få oss til å leve på samme måte som han gjorde. Da vil vi være i harmoni med hvert eneste bud i hans lov".

Med disse ordene sier jeg takk for meg i denne omgang. Nå blir det opp til deg om du vil granske for å finne det sanne svaret angående Adventismen og Ellen White, eller om du føler deg mere bekvem med full tillit til denne vranglæren.

BiZ - 23-3-2008 kl 15:08

"Ellen White er krystallklar på at Gud krever at vi skal utvikle SAMME fullkomne karakter som Jesus hadde. Det må være en karakter helt uten flekk og rynke og det begrunnes med at når Jesus går ut fra det Aller Helligste i himmelen må vi stå for Guds uten en mellommann. DET er EGW's begrunnelse for at vi må bli like fullkomne som Jesus, men i oss selv. Her holder det ikke at vi kan viose til at Jesus har vist den lydighet og fullkommenhet som Guds lov krever. Her må vi eie denne fullkommenhet oi oss selv. Dette er Ellen Wites og Adventistsamfunnets egentlige lære, og det er derfor vi finner så mange sitater fra Ellen White som vitnetr om dett. Men du lar deg lura av at du tror hun mener noe annet. Hun er en løgner nettopp fordi hun er tvetydig og villedende."

Jasså, jeg misforstår hennes "vranglære" slik at det blir bibelsk, når det egentlig IKKE er bibelsk... Interessant tanke.

Viser hvor sterkt du vil mistolke hele adventismens lære. For deg er det enten perfeksjonisme eller tro uten forandring.

Jaja, menensker er forskjellige, og vi har forskjell oppfatning av tilværelsen (takk Gud!).

Takk for deg! For min del så er jeg fortsatt ikke tvil om at deres lære er sann i forhold til det Bibelen sier. Det er sørgelig at du skal føle det vondt for meg når jeg allerede er frelst i Jesu blod! Det har han lovt og hans løfter varer!

Forresten, evangeliet er nemlig at Jesus døde for oss og har tatt våre synder på seg, og det løfter oss opp, definitivt! :) Ikke bare psykisk, men også fysisk! Siden vi er renset i hans blod.

""Evangeliet skal ikke svekke kravene i Guds hellige lov, men det skal bringe mennesker opp dit hvor de kan holde dens forskrifter." Seventh-day Adventist Bible Commentary, bind 6, side 1073. Nå, får du også dette sitatet til å si noe annet enn hva det lyder?

Et annet, hentet fra "I Naturens Tempel", side 79: "Dette liv vil skape den samme karakter i oss som det gjorde i ham (Jesus), og få oss til å leve på samme måte som han gjorde. Da vil vi være i harmoni med hvert eneste bud i hans lov"."

Dette er sannhet, fo Jesus vasker våre synder vekk i hans blod, og er alle synder vasket, så er vi syndfrie i hans øyne!

Eller kanskje du mener noe annet?

God påske!

wbrochs - 23-3-2008 kl 17:07

Sitat:
Opprinnelig postet av BiZ

Jeg har avsluttet dialogen med deg i alle fall for denne gang.