Apologetisk Forum

Evig Søn eller ej

Anastasis - 27-11-2005 kl 16:00

"Evig Søn" læren er som jeg ser det ganske afgørende for Treenighedslæren. Det er læren om at Gud Sønnen altid har været.

Der er Treenighedstroende, der ikke tror på den lære. De tror derimod ganske som Oneness folk på en inkarnationel sønnelære. Eksempler er Adam Clarke, ham med Adam Clarke Commentary til hele bibelen du kan finde mange steder på nettet, og Dr. Walter Martin, der ligesom Rob Bowman på unik amerikansk vis blev stjerne på at argumentere mod andre trosretninger. Hvad så disse folk? At Guds Søn blev til i tiden (Heb 1v5, Apg 13v33), at "Guds Søn" er en skabnings titel og endelig at beviserne for Jesu guddommelighed ikke ligger i at hans Sønnetilblivelse.

Bibelen taler om at Jesus var i Guds form, skønt han endnu ikke var blevet Jesus (Fil 2v6, saml med Matt 1v21) og om at mennesket (Jesus) var før Johannes, skønt Johannes blev født før ham (Joh 1v30). Derfor taler Heb 1v10-12 om at Sønnen skabte. Han gjorde det bare ikke som Søn, ligesom jeg kan vise et billede af min mor som barn og sige, "det er min mor". Bibelen bruger det sprog. Det stærkeste eksempel er nok at Jesus først var Guds Søn fuldt ud ved opstandelsen(Apg 13v33)!

Heb 1v10-12 er et nærmere studie værd. Hebræerne 1 lægger op til at Gud taler til Sønnen, som altså fremstår som en anden end Gud. Men der citeres fra Salme 102v25-, hvor et menneske taler inspirerede ord om YHWH, og det er altså i den forstand Hebræerne 1 skal forstås. Citaterne fra det Gamle Testamente er ikke Gud der snakker til Sønnen som sådan, men Guds Ord, anvendt om den eneste Gud, der anvendes på Sønnen. Der var ingen Søn dengang, kun Gud der blev Søn, derfor kan mennesket i Salme 102 ikke tale om Sønnen.

Treenighedstroende der tror på inkartionelt Sønnekår, kan derved også forholde sig til den måde Bibelen taler om mennesket Jesus Kristus. Fil 2v5-11, 1 Kor 15v22-28, Apg 7v56-59 etc. taler om herlliggørelsen af mennesket Jesus, Gud som menneske. Gud i sin essentielle natur kan naturligvis ikke ophøjes, og samtidigt ved at det er Gud som menneske der tales om, vedholdes også den klare Bibel lære om at Gud ikke deler sin ære med nogen (Esajas 48v11).

Værd at tænke over :up:

[Redigert den 27-11-2005 av Anastasis]