Apologetisk Forum

Kongesønnens bryllup

Taurus - 7-11-2005 kl 19:11

I Matt., kap. 22 finner vi lignelsen om kongesønnens bryllup som forteller en del ting om frelseshistorien fremover fra Jesu tid. Av viktige punkter på bakgrunn av denne lignelsen har vi følgende:

A. Noen er innbudt til bryllupet.
B. Festmåltidet er klart.
C. Det blir bestemt at de innbudte ikke får delta på bryllupsfesten fordi de ikke er verdige til det. (De innbudte utgjør både de som har tatt imot invitasjonen og de som ikke har tatt imot invitasjonen til bryllupet).
D. Tjenere blir sendt ut på veiene for å få bryllupssalen fylt opp av gjester, både onde og gode.

Jesus sammenlignet dessuten utviklingen fremover i utfoldelsen av gudsriket med en bryllupsprosedyre som han hentet fra det samfunnet han vokste opp i. Hovedtrekkene i denne bryllupsprosedyren var slik:

1. Sønnen finner en utvalgt. Hans far har innflytelse på avgjørelsen.
2. Sønnen drar til den utvalgtes far for å avtale prisen på den utvalgte. Når prisen var betalt, var ekteskapskontrakten etablert.
3. Som et tegn på forholdet som er etablert drikker brudgommen og den utvalgte et glass vin—den utvalgte er iført slør.
4. To vitner signerer ekteskapskontrakten.
5. Brudgommen drar bort for å forberede et sted for den utvalgte.
6. Brudgommen kommer tilbake med et støt i basunen og noen følgesvenner for å hente den utvalgte i en lysprosesjon til den utvalgtes hjem.
7. Den utvalgte tas med til brudgommens fars hjem der brudgommen har forberedt et sted like i nærheten—den utvalgte er fortsatt tilslørt.
8. Selve bryllupet skjer—sløret tas av den utvalgte.
9. Rett etterpå starter bryllupsfesten som brudgommens far holder i sitt hjem.

Forsøk å plassere begivenhetene A-D over fra lignelsen om kongesønnens bryllup der de hører hjemme tidsmessig i punktene 1-9 i bryllupsprosedyren ovenfor og se hva dere kommer frem til.

Taurus - 8-11-2005 kl 23:46

Her kommer svarene på når de begivenhetene som jeg nevnte skjer i forhold til en jødisk bryllupsprosedyre slik den var i gammeltestamentlig tid. Disse tidsrommene er de som passer best logisk ut fra opplysningene i lignelsen:

-Invitasjonen til bryllupet kan bare ha gått ut mellom det tidspunktet da ekteskapskontrakten var i orden og brudgommen gikk bort for å forberede et sted.

-Festmåltidet kan bare ha blitt gjort ferdig i tidsrommet mellom at brudgommen er kommet tilbake med et støt i basunen og festmåltidet i bryllupssalen starter.

-De innbudte blir ikke funnet verdige til å komme inn i bryllupssalen bare i tidsrommet mellom at festmåltidet er gjort ferdig og festmåltidet i bryllupssalen starter.

-Tjenere sendes ut på veiene for få fylt opp bryllupssalen bare i tidsrommet mellom at de innbudte ikke er funnet verdige til å komme inn i bryllupssalen og festmåltidet i bryllupssalen starter.

-Det blir først klart hvem de utvalgte er i selve bryllupssalen når de som ikke har bryllupsklær på seg blir skilt ut.

Taurus - 9-11-2005 kl 17:56

Den viktigste lærdommen vi kan trekke ut av dette er at på tross av at brudgommen har kommet tilbake, så blir bare noen få følgesvenner med ham og etterhvert noen brudepiker til å begynne med og før bryllupet. Likevel må tjenerne se bort fra de innbudte og fylle opp bryllupssalen med tilfeldige mennesker, onde og gode, som de møter.

Grunnen til alt dette er at brudgommen kommer på en måte som ikke svarer til forventningene og forestillingene som mange har dannet seg på forhånd. Han fungerer i allefall ikke som en magnet som automatisk trekker til seg de som venter på ham når han kommer. Pga. de bildene mange har inne seg om hvordan han skal komme, så går de altså fullstendig glipp av ham.

Det er derfor tjenerne må gjøre et siste forsøk ute på veiene for å fylle opp bryllupssalen.

[Redigert den 5-1-2006 av Taurus]

Taurus - 14-11-2005 kl 01:12

Så kan man spørre seg hvorfor de tilfeldige menneskene, onde og gode, får så kort tid på seg til å få på bryllupsklær når de blir tatt med av tjenerne inn i bryllupssalen, i motsetning til de innbudte som ikke anses som verdige til å komme inn og som i grunnen har fått lang tid på å forberede seg?

Den eneste begivenheten jeg kan finne i Bibelen som setter fart på prosessen med at de får på seg bryllupsklærne er denne:

Åp., 7:14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.

Dette må ha skjedd etter at Lammet er kommet tilbake, for tidligere i vers 10 roper denne flokken med høy røst:

"Seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet."

Når disse menneskene har gjort sine klær hvite i Lammets blod, så må det ha skjedd rett før de kommer inn i bryllupssalen og har på seg bryllupsklær der. Det eneste logiske tidspunkt for å få på bryllupsklærne i forhold til den gamle jødiske bryllupsprosedyren er like før selve bryllupet og denne påkledningen, fjerningen av sløret, bryllupet og bryllupsfesten skjer i rask rekkefølge. Etter at seieren har kommet må de rent logisk være i bryllupssalen.

Den store trengselen skjer altså rett før de kommer inn i bryllupssalen og er det som bevirker til at bryllupsklærne raskt tas på og sløret hurtig tas av de utvalgte.

Da har altså brudgommen kommet før trengselen setter inn med full styrke og det passer helt med den gamle jødiske bryllupsprosedyren at han må være kommet når gjestene går inn i bryllupssalen.

Han oppleves i det indre når de vasker sine klær hvite i Lammets blod og oppleves ikke gjennom vanlige synsinntrykk. Dette bekreftes også av det faktum at de innbudte ikke reagerer på ham når han er kommet og ikke blir funnet verdige til å komme inn i bryllupssalen.

Så kan man spørre seg hvorfor de innbudte (både de som har tatt imot Jesus og de som ikke har tatt imot Jesus) ikke reagerer på at brudgommen er kommet når de tilfeldige menneskene som tjenerne samler med seg inn i bryllupssalen ute på veiene, vasker sine klær hvite i Lammets blod og ikke de innbudte?

Svaret er rett og slett at de innbudte ikke kjenner ham etter at han er kommet tilbake.


Taurus

[Redigert den 5-1-2006 av Taurus]

Taurus - 14-11-2005 kl 01:32

Det faktum at det dreier seg om verdighet for å komme inn i bryllupssalen, jfr. :

Matt., 22:8 Så sa han til tjenerne: Festen er gjort i stand, men de innbudte var ikke verdige. 9 Gå derfor ut på veikryssene, og innby til bryllupet alle dere treffer. 10 Og tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de møtte, både onde og gode, så bryllupssalen ble full av gjester.

og at det som gir verdighet ser ut til å være følgende:

Åp., 7:14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.

tyder på at det er en prosess som foregår på jorden. Men hvordan kommer så opprykkelsene til himmelen inn i bryllupsprosedyren? Den eneste type opprykkelser som passer inn i dette mønsteret er opprykkelser som skjer gjennom skyene på himmelen på Herrens Dag. Disse skyene er beskrevet i Esekiel, 30:3. Det er den store trengselen som skaper de mørke skyene.

I henhold til bryllupsprosedyren kan bare opprykkelsene skje logisk sett i stor skala når tjenerne er ute på veiene for å få med seg gjester for å fylle opp bryllupssalen eller for å si det på en annen måte: Når den store trengselen pågår.


Taurus

[Redigert den 5-1-2006 av Taurus]

Taurus - 19-11-2005 kl 01:29

Dette som jeg skrev litt lenger oppe i tråden trenger nærmere forklaring:

Sitat:
Da har altså brudgommen kommet før trengselen setter inn med full styrke og det passer helt med den gamle jødiske bryllupsprosedyren at han må være kommet når gjestene går inn i bryllupssalen.

Han oppleves i det indre når de vasker sine klær hvite i Lammets blod og oppleves ikke gjennom vanlige synsinntrykk. Dette bekreftes også av det faktum at de innbudte ikke reagerer på ham når han er kommet og ikke blir funnet verdige til å komme inn i bryllupssalen.

Så kan man spørre seg hvorfor de innbudte (både de som har tatt imot Jesus og de som ikke har tatt imot Jesus) ikke reagerer på at brudgommen er kommet når de tilfeldige menneskene som tjenerne samler med seg inn i bryllupssalen ute på veiene, vasker sine klær hvite i Lammets blod og ikke de innbudte?

Svaret er rett og slett at de innbudte ikke kjenner ham etter at han er kommet tilbake.


så tyder dette på at de som skal inn i bryllupssalen ikke møter brudgommen personlig som fysisk levende menneske men derimot etter hans død hvis man skal forstå dette verset riktig:

Åp., 7:14 »Herre,» svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.

Det er ikke tvil om at dette skjer etter at brudgommen er kommet tilbake fordi den samme flokken utroper seieren litt tidligere i:

Åp., 7:10 Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet.

---

Så kan man spørre seg hvorfor flokken vasker sine klær hvite i Lammets blod etter at brudgommen er kommet tilbake? Hva er det som gir Lammets blod styrke nå etter at brudgommen er kommet tilbake og 2000 år etter at Jesus døde?

Etter at brudgommen er kommet tilbake vil jo fokuset bare være rettet mot ham som er kommet tilbake og når flokken vasker sine klær hvite i hans blod så er jo brudgommen som er kommet tilbake ikke i fysisk levende live blant dem da akkurat slik tilfellet var med Jesus etter hans død.

Som Jesus har vist var han et Guds Lam utifra den skjebnen han fikk. Når da Guds Lam er kommet tilbake for å holde bryllup, har vi ikke andre holdepunkter for å vite at Lammet er kommet enn at han har hatt en skjebne lik den som Jesus hadde for 2000 år siden. Det er av denne grunn at flokken i Åp., 7:14 vasker sine klær hvite i Lammets blod, for hvis dette skulle peke tilbake på Jesus selv, ville det ikke være noen vits i at brudgommen kom tilbake.

[Redigert den 5-1-2006 av Taurus]

Taurus - 9-3-2006 kl 14:44

I lignelsen om kongesønnens bryllup er det nevnt noe foruroligende:

Matt., 22:7 Da ble kongen harm og sendte ut sine tropper som drepte disse morderne og brente byen deres.

Dette skal skje i hht. lignelsen like før tjenerne gjør det siste forsøket ute på veier og gater for å fylle opp bryllupssalen.

Denne krigshandlingen må rent logisk ut fra lignelsen og i hht. byllupsprosedyren:

1. Sønnen finner en utvalgt. Hans far har innflytelse på avgjørelsen.
2. Sønnen drar til den utvalgtes far for å avtale prisen på den utvalgte. Når prisen var betalt, var ekteskapskontrakten etablert.
3. Som et tegn på forholdet som er etablert drikker brudgommen og den utvalgte et glass vin—den utvalgte er iført slør.
4. To vitner signerer ekteskapskontrakten.
5. Brudgommen drar bort for å forberede et sted for den utvalgte.
6. Brudgommen kommer tilbake med et støt i basunen og noen følgesvenner for å hente den utvalgte i en lysprosesjon til den utvalgtes hjem.
7. Den utvalgte tas med til brudgommens fars hjem der brudgommen har forberedt et sted like i nærheten—den utvalgte er fortsatt tilslørt.
8. Selve bryllupet skjer—sløret tas av den utvalgte.
9. Rett etterpå starter bryllupsfesten som brudgommens far holder i sitt hjem.

finne sin plass rett før bryllupet og bryllupsfesten, altså mellom punkt 7 og 8.

Hva det går ut på at 'kongens tropper dreper morderne og brenner deres by' dreier seg om, må vi følge med i verdensbegivenhetene og nyhetene fremover for å finne ut av.

LeifG - 9-3-2006 kl 23:34

Vend om fra satans ferd til fortapelsen Taurus. Bahai er avguderi!

Høys 1-8
Bruden taler om sin kjærlighet til sin brudgom, og spør hvor hun kan finne ham, 1-7. Brudgommen svarer, og taler om hennes skjønnhet, 8-11. Bruden priser brudgommen, 12-14, og han gjentar sitt ord om hennes skjønnhet, 15, og hun svarer igjen med å prise ham, 16-17. Israel, Herrens brud. Jes 62:4. Sef 3:17. Åp 19:7.
Bruden ligner seg med en lilje, og brudgommen gjentar hennes ord, 1-2. Bruden taler om sin kjærlighet til brudgommen og sin beundring for ham, 3-17.
Bruden forteller at hun har lett etter brudgommen og langt om lenge funnet ham, 1-5. Brudgommen ser henne komme. Han har en bæreseng ferdig for henne, 6-11.
Brudgommen skildrer brudens skjønnhet med forskjellige bilder, 1-15. Bruden ønsker at han snart må komme til hennes hage, 16.
Brudgommen svarer at han er kommet, 1. Hun forteller at han kom på besøk, men ble borte for henne, og siden lette hun etter ham på gatene, 2-7. I samtale med Jerusalems døtre skildrer hun sin elskedes skjønnhet og prakt, 8-16.
Jerusalems døtre spør hvor brudgommen er gått hen, og bruden taler om sin hengivenhet for ham, 1-3. Han taler om hvor fager hun er framfor alle andre, 4-10. Hun forteller at hun ble opphøyet helt uventet, 11-12. Jerusalems døtre ber henne vise seg for dem, 13.
Brudgommen roser brudens fagre skikkelse. Hun innbyr ham til å bli med til vingårdene.
Bruden taler om sitt forhold til brudgommen, om sin omsorg for sin yngre søster, 1-12. Til slutt et ord fra brudgommen, 13, og fra bruden, 14.

Kristnerd - 16-3-2006 kl 10:34

Sitat:
Opprinnelig postet av Taurus
I lignelsen om kongesønnens bryllup er det nevnt noe foruroligende:

Matt., 22:7 Da ble kongen harm og sendte ut sine tropper som drepte disse morderne og brente byen deres.

Dette skal skje i hht. lignelsen like før tjenerne gjør det siste forsøket ute på veier og gater for å fylle opp bryllupssalen.

Denne krigshandlingen må rent logisk ut fra lignelsen og i hht. byllupsprosedyren:

1. Sønnen finner en utvalgt. Hans far har innflytelse på avgjørelsen.
2. Sønnen drar til den utvalgtes far for å avtale prisen på den utvalgte. Når prisen var betalt, var ekteskapskontrakten etablert.
3. Som et tegn på forholdet som er etablert drikker brudgommen og den utvalgte et glass vin—den utvalgte er iført slør.
4. To vitner signerer ekteskapskontrakten.
5. Brudgommen drar bort for å forberede et sted for den utvalgte.
6. Brudgommen kommer tilbake med et støt i basunen og noen følgesvenner for å hente den utvalgte i en lysprosesjon til den utvalgtes hjem.
7. Den utvalgte tas med til brudgommens fars hjem der brudgommen har forberedt et sted like i nærheten—den utvalgte er fortsatt tilslørt.
8. Selve bryllupet skjer—sløret tas av den utvalgte.
9. Rett etterpå starter bryllupsfesten som brudgommens far holder i sitt hjem.

finne sin plass rett før bryllupet og bryllupsfesten, altså mellom punkt 7 og 8.

Hva det går ut på at 'kongens tropper dreper morderne og brenner deres by' dreier seg om, må vi følge med i verdensbegivenhetene og nyhetene fremover for å finne ut av.


I fare for at vi ikke er enige tross alt (fordi vi legger forskjellige betydning i de forskjellige ord og begreper, som henholdsvis evangelisk kristen og Bahai troende), så synes jeg denne "skissen" og systematiseringen av hva Bibelen sier om "kongesønnens bryllupp", Jesus og de kristne stort sett var ganske bra.

Lurer dog litt på dette sløret du har med i punkt 7 og 8. Skjønner ikke helt hva du sikter til her.

Vil likevel si meg enig med LeifG her, at Bahai, fra mitt synspunkt ikke er en vei til frelse. Men den biten har vi nå vert igjennom før, så du vet hva jeg mener om det.

Kristnerd - 16-3-2006 kl 10:44

Sitat:

Grunnen til alt dette er at brudgommen kommer på en måte som ikke svarer til forventningene og forestillingene som mange har dannet seg på forhånd. Han fungerer i allefall ikke som en magnet som automatisk trekker til seg de som venter på ham når han kommer. Pga. de bildene mange har inne seg om hvordan han skal komme, så går de altså fullstendig glipp av ham.

Det er derfor tjenerne må gjøre et siste forsøk ute på veiene for å fylle opp bryllupssalen.


Deler ikke denne forståelsen av lignelsen Taurus.

Jeg oppfatter det slik at dette handler om jødefolket som ved Jesu første komme ikke kjente ham igjen i fra skriften, og dermed forkastet ham. Ved det ble "Tjenerne" sendt ut for å invitere nye til brylluppsfesten. At lignelsen så er en "misjonsbefaling" på samme måte som det man kaller misjonsbefalingen.

Og ved at evangeliet om Jesu frelsesverk blir forkynt for syndige hedninger verden over, så blir det ført mange uverdige brullupsgjester inn i brylluppsalen. Og De får sin festkledning utdelt. Dette er de fattige og vanføre.

Luk 14:21
Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre og blinde og lamme.

Matt 28:19a
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler...

Jeg ser disse to ting som en og samme sak.

At misjonsvirksomheten derimot nødvendigvis vil bli vanskeligere, men også drives med en større nidkjærhet når den store trengsel tar til, det tror jeg nok.

Taurus - 17-3-2006 kl 15:33

Sitat:
Vend om fra satans ferd til fortapelsen Taurus. Bahai er avguderi!


Du verden for en kraftsalve, LeifG. Nei, jeg tror tvert imot at jeg er på ferden til den ufattelige frelsen i Hærskarenes Herre:

”Den lovede Dagen er kommet og Hærskarenes Herre har kommet tilsyne.”

Sitat:
Lurer dog litt på dette sløret du har med i punkt 7 og 8. Skjønner ikke helt hva du sikter til her.


Kristnerd, sløret må være av mental karakter når det dekker de utvalgte. Sløret har med å forstå ting uklart, stykkevis og delt og å ha oppfatninger som gjør at man ikke ser klart og tydelig oppfyllelsen av disse tingene.

Her er et vers om sløret:

Jes., 25:7 På dette fjell skal han fjerne sløret som tilhyller alle folk, dekket som er lagt over alle folkeslag.

Sitat:
Jeg oppfatter det slik at dette handler om jødefolket som ved Jesu første komme ikke kjente ham igjen i fra skriften, og dermed forkastet ham. Ved det ble "Tjenerne" sendt ut for å invitere nye til brylluppsfesten. At lignelsen så er en "misjonsbefaling" på samme måte som det man kaller misjonsbefalingen.


Lignelsen omtaler de tingene i bryllupsprosedyren som skjer lenge etter at invitasjonene er sendt ut. Nå er det helt på slutten av bryllupsprosedyren , like før bryllupet og bryllupsfesten. Legg merke til følgende vers:

Matt., 22:1 Igjen talte Jesus til dem i lignelser: 2 «Himmelriket kan lignes med en konge som skulle holde bryllup for sin sønn. 3 Han sendte sine tjenere TIL DE INNBUDTE og bad dem komme til bryllupet. Men de ville ikke komme. (min uthevning. Invitasjonene kan logisk sett ikke ha blitt sendt ut før brudgommen hadde funnet en utvalgt, men etter at Jesus hadde begynt sitt virke og før tjenerne i Matt., 22:3 sendes ut)

Invitasjonsperioden avsluttes rent logisk når brudgommen kommer tilbake. Da sendes tjenerne i Matt., 22:3 ut. Maten er gjort klar når 2. gruppe av tjenere sendes ut og 3. gruppe av tjenere får beskjed om å se bort fra de innbudte som ikke er funnet verdige og må prøve å få med seg tilfeldige, onde og gode mennesker rett inn i festsalen. Dette siste må nødvendigvis skje rett før punkt 9 i bryllupsprosedyren. Når dette er rett før punkt 9, så må brudgommen ha kommet tilbake og ha blitt sett av følgesvennene og brudepikene, men ikke av bruden før bryllupet pga. sløret.

Sitat:
At misjonsvirksomheten derimot nødvendigvis vil bli vanskeligere, men også drives med en større nidkjærhet når den store trengsel tar til, det tror jeg nok.


Hvis man skal plassere denne trengselen i forhold til bryllupsprosedyren, så kan den logisk sett ikke finne sted i andre punkter enn punkt 8, selve bryllupet når sløret fjernes fra de utvalgte.

Taurus - 31-3-2006 kl 01:24

Kristnerd,

jeg må svare litt mer utdypende på noen av innvendingene dine:

Sitat:
Jeg oppfatter det slik at dette handler om jødefolket som ved Jesu første komme ikke kjente ham igjen i fra skriften, og dermed forkastet ham. Ved det ble "Tjenerne" sendt ut for å invitere nye til brylluppsfesten. At lignelsen så er en "misjonsbefaling" på samme måte som det man kaller misjonsbefalingen.


Tjenerne i lignelsen foretar ingen nye invitasjoner. 1. og 2. gangs utsendelse av tjenere gjelder å be "de innbudte" om å komme til bryllupet. Ved 3. gangs utsendelse av tjenere er tålmodigheten med de innbudte oppbrukt og kongen har sendt denne gruppen med tjenere for å få tilfeldige gjester rett inn til bryllupsfesten og den skjer jo i siste punkt i bryllupsprosedyren.

Invitasjonene kan bare ha kommet etter at Sønnen begynte sitt virke og frem til at han var ferdig med å forberede et sted og kom tilbake. Det fortelles bare om "de innbudte" i lignelsen og når det sies "de innbudte", så må brudgommen være ferdig med å forberede et sted og på vei til bryllupet.

Misjonsbefalingen kan bare utføres i den invitasjonsperioden som jeg nevnte.

Sitat:
Og ved at evangeliet om Jesu frelsesverk blir forkynt for syndige hedninger verden over, så blir det ført mange uverdige brullupsgjester inn i brylluppsalen. Og De får sin festkledning utdelt. Dette er de fattige og vanføre.


Tidsrommet for forkynnelsen om Jesu frelsesverk kan reelt sett bare sammenfalle med invitasjonsperioden. Hedningene blir ikke i invitasjonsperioden ført rett inn i bryllupssalen. Først må nemlig brudgommen komme tilbake, tjenere må sendes ut for å varsle de innbudte (ikke fortsette invitasjonene) og purre på de innbudte når maten er klar. Først etter at kongen har mistet tålmodigheten med de innbudte, da kan bryllupssalen fylles opp med gjester ved hjelp av de tjenerne som sendes ut da.

Sitat:
Luk 14:21
Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre og blinde og lamme.


Dette skjer etter at husbonden har mistet tålmodigheten med de innbudte og det er like før festmåltidet starter. Dette er en paralell til dette med at tjenerne i lignelsen om kongesønnens bryllup får tilfeldige onde og gode mennesker med seg rett inn i festsalen etter at kongen har mistet tålmodigheten med de innbudte.

Sitat:
Matt 28:19a
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler...


Dette skulle gjelde i invitasjonsperioden.[Redigert den 30-3-2006 av Taurus]

Everaldo - 28-4-2006 kl 12:12

Sitat:
C. Det blir bestemt at de innbudte ikke får delta på bryllupsfesten fordi de ikke er verdige til det. (De innbudte utgjør både de som har tatt imot invitasjonen og de som ikke har tatt imot invitasjonen til bryllupet).


Skal man gjøre en så detaljert tolkning av lignelsen som du legger opp til (er ikke sikker på at det er riktig å gjøre det), så må man i alle fall sørge for å gjengi lignelsen korrekt.

For det første kan jeg ikke se at lignelsen sier at noen av de innbudte har tatt imot invitasjonen, den sier faktisk at *ingen* ville komme.

For det andre står det heller ikke at de inviterte ikke fikk komme fordi de ikke var verdige til det. De ble funnet uverdige nettopp *fordi* de ikke *ville* komme. Det er jo noe annet, bare tenk litt på det. Takker man ja, er man verdig, takker man nei, er man uverdig. Slik det er med frelsesgaven (eller -invitasjonen) fra Jesus Kristus.


Sitat:
Den viktigste lærdommen vi kan trekke ut av dette er at på tross av at brudgommen har kommet tilbake, så blir bare noen få følgesvenner med ham og etterhvert noen brudepiker til å begynne med og før bryllupet.


Det står verken noe om følgesvenner eller brudepiker. Legger du ord til Skriften for å tilpasse den til din forhåndsforståelse?[Redigert den 28-4-2006 av Everaldo]

[Redigert den 28-4-2006 av Everaldo]

Taurus - 2-5-2006 kl 01:52

Everaldo,

Sitat:
Skal man gjøre en så detaljert tolkning av lignelsen som du legger opp til (er ikke sikker på at det er riktig å gjøre det), så må man i alle fall sørge for å gjengi lignelsen korrekt.


Det er fullt ut mulig å foreta en detaljert analyse og tolkning av en slik lignelse. Jesus har jo her fortalt i lignelsesform noe som skal skje i forbindelse med fremveksten av gudsriket. Meningen er jo at lignelsen skal forstås når innholdet i lignelsen er oppfylt historisk. En del av det jeg har skrevet i denne tråden er gjengivelse av innholdet i lignelsen som jeg prøver å gi nøyaktig og andre deler er mine tolkninger og jeg håper det går klart frem hva som er hva.

I hovedsak så har jeg tolket begivenheter i lignelsen om kongesønnens bryllup opp mot kronologien i den gamle jødiske bryllupsprosedyren som Jesus anvendte og som jeg har satt opp i 9 punkter i denne tråden. Dette har jeg gjort for å fastslå når disse begivenhetene i lignelsen om kongesønnens bryllup finner sted i forhold til den gamle jødiske bryllupsprosedyren.

Sitat:
For det første kan jeg ikke se at lignelsen sier at noen av de innbudte har tatt imot invitasjonen, den sier faktisk at *ingen* ville komme.

For det andre står det heller ikke at de inviterte ikke fikk komme fordi de ikke var verdige til det. De ble funnet uverdige nettopp *fordi* de ikke *ville* komme. Det er jo noe annet, bare tenk litt på det. Takker man ja, er man verdig, takker man nei, er man uverdig. Slik det er med frelsesgaven (eller -invitasjonen) fra Jesus Kristus.


Lignelsen sier ikke noe om hvorvidt de innbudte har akseptert invitasjonene eller ikke. Dette er noe jeg har kommet med. Det er i hovedsak bare to måter å prosedere en invitasjon på, enten å akseptere den eller å ikke akseptere den. Når det sendes ut tjenere for å få med seg de innbudte er invitasjonsperioden over og brudgommen må være ankommet.

I lignelsen fremgår det ikke at bare fordi ingen ville komme så ble de dermed funnet uverdige. Kongen fant ut at de innbudte ikke var verdige uten at det nevnes direkte hvorfor, men kongen nektet dem ikke å komme. Som konsekvens av at de ble funnet uverdige (legg merke til at dette gjelder alle de innbudte) sendes det på nytt ut tjenere for å få med seg hvemsomhelst uten å lage noen skiller.

Det å ha verdighet peker mer i retning av det å ha rene bryllupsklær på seg ut fra min tolkning.

Sitat:
Det står verken noe om følgesvenner eller brudepiker. Legger du ord til Skriften for å tilpasse den til din forhåndsforståelse?


Her har jeg resonnert i hht den gamle jødiske bryllupsprosedyren i 9 punkter. Følgesvennene er nevnt i punkt 6:

6. Brudgommen kommer tilbake med et støt i basunen og noen følgesvenner for å hente den utvalgte i en lysprosesjon til den utvalgtes hjem.

Her har jeg ikke nevnt brudepikene, men de hører med i dette punktet der de slutter seg til lysprosesjonen. Jeg har ikke føyd følgesvennene og brudepikene til lignelsen om kongesønnens bryllup men latt dem være i den gamle jødiske bryllupsprosedyren der de hadde sine funksjoner.

LeifG - 2-5-2006 kl 11:02

Taurus

Støtter du den nye verdensorden?

Taurus - 2-5-2006 kl 13:37

LeifG,

For å svare kort på dette så vil det nok ikke utvikle seg noen ny menneskeskapt verdensorden eller noe nytt verdensomspennende system hvis det ikke inngår blant de ting som han forordner, han som gjør alle ting nye:

Åp., 21:5 Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» ...


Everaldo,

et annet viktig poeng i lignelsen om kongesønnens bryllup er at når det sendes ut tjenere for å få med seg de innbudte når bryllupsmaten er gjort klar, så kan dette sett i forhold til den gamle bryllupsprosedyren bare skje mellom det tidspunktet at brudgommen er kommet tilbake og måltidet i festsalen starter rent logisk. Det er jo innlysende at maten kan ikke være klar før noen (bortsett fra Faderen) vet om brudgommen er kommet tilbake. Og Faderen vil jo ikke ha maten klar før brudgommen er kommet tilbake. Men selv etter at maten er klargjort og brudgommen er kommet tilbake så får ikke tjenerne med seg innbudte.

LeifG - 3-5-2006 kl 09:54

Jeg snakkker om den konkrete som nå kommer.

LeifG - 3-5-2006 kl 10:04

Taurus, nå må du slutte å antyde at Jesus vil komme for å sette sine føtter på denne jord, slik den er. Det finnes ikke bibelsk beegg for det men det finnes bibelsk belegg for at satan vil sette sine føtter på denne jord som om han var Lysets engel, Jesus Kristus/ Messias.


Satan vil stå frem slik for å få kristenheten til å akseptere Israels fall og det Osmanske rikes gjennopprettende makt i Jerusalem. Da vil den nye verdens orden komme anført av DKK, FN, USA, EU og da Kalifatet/ det Osmanske riket med Islam. For at verden skal akseptere dette må det til en falsk Lysets Engel. Så hvis du er en oppdatert Bahai troende og en aktiv en vet du hva Bahais delegerte jobber med i FN. Men antagelig er du bare en brikke som skal brukes til å forberede det religiøse grunnnlaget for dette i verden. Vend om til Jesus Kristus, din Herre og sanne Gud.

Kristnerd - 3-5-2006 kl 10:24

Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Taurus, nå må du slutte å antyde at Jesus vil komme for å sette sine føtter på denne jord, slik den er. Det finnes ikke bibelsk beegg for det men det finnes bibelsk belegg for at satan vil sette sine føtter på denne jord som om han var Lysets engel, Jesus Kristus/ Messias.


Hei LeifG.

Jeg er ikke enig med Taurus i alt han skriver. Han tilhører Bahai som ikke er endel av evangelisk kristendom, men rett og slett en helt annen tro slik du sier. MEN; lurer virkelig på hva du selv mener når du sier det jeg har sitert ovenfor.

Benekter du Jesu gjenkomst ? Benekter du at

Johannes 14:2-4
2I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det; for jeg går bort for å berede eder sted;

3og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til mig, forat også I skal være der jeg er.

4Og hvor jeg går hen, dit vet I veienJohannes 14:27-29

27Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

28I hørte at jeg sa til eder: Jeg går bort og kommer til eder igjen. Dersom I elsket mig, da gledet I eder over at jeg går til Faderen; for Faderen er større enn jeg.

29Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer.


Apostlenes-gjerninge 1:10-12

10Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær,

11og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.

12Da vendte de tilbake til Jerusalem fra det berg som kalles Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra.

LeifG - 3-5-2006 kl 11:51

Sitat:

Benekter du Jesu gjenkomst ? Benekter du at:

Johannes 14:2-4
2I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det; for jeg går bort for å berede eder sted;

3og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til mig, forat også I skal være der jeg er.

4Og hvor jeg går hen, dit vet I veien


Nei, dette benekter jeg ikke men Jesus lager ikke rom for de som fører folk vill bevist. Det finnes heller ikke rom for den som raver ubevist fordi en har det godt, det finnes ingen unnskyldning.Sitat:
Johannes 14:27-29

27Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

28I hørte at jeg sa til eder: Jeg går bort og kommer til eder igjen. Dersom I elsket mig, da gledet I eder over at jeg går til Faderen; for Faderen er større enn jeg.

29Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer.


Fred er det i Hans frelse, den som Gud åpenbarer personlig, ikke fred av denne verdens planer.


Sitat:
Apostlenes-gjerninge 1:10-12

10Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær,

11og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.

12Da vendte de tilbake til Jerusalem fra det berg som kalles Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra.


Jesus kommer igjen slik:


1Tess 4:16-17
For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå.
Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.


Jesus møter vi i luften og som Åpenbaringen sier er dette den første oppstandelse, deretter følger tusen år i himmelen. Så kommer den andre oppstandelsen for de som gikk imot Herren. Da kommer Jerusalem ned på jorden og etter domutførelsen vil Jesus skape en ny jord og på den skal vi danse sammen med Jesus.

Taurus - 19-5-2006 kl 14:09

Ifølge lignelsen om kongesønnens bryllup åpenbares Gud i to former når brudgommen er kommet tilbake. Den ene åpenbaringsformen er som kongesønnen som er brudgom. Denne brudgommen skal samtidig være Guds Lam i forbindelse med Lammets bryllup. Den andre åpenbaringsformen er som den kongen eller faren som bringer maten tilveie til bryllupsfesten. Vi må også kunne anta at denne kongen i lignelsen egentlig er kongenes konge.

Det er derfor svært viktig for dere å identifisere disse to gudsåpenbaringene.

Taurus - 26-7-2006 kl 08:52

Etterhvert som jeg har behandlet bryllupsprosedyren og lignelsen om kongesønnens bryllup i forumene her, ser jeg nå tydelig at uttrykk som Faderen, Sønnen, de utvalgte, Lammets bryllup etc. er lignelsesuttrykk for å forklare prosessen fremover mot gudsriket. Et bryllup slik det var i det gamle jødiske samfunnet har altså Jesus brukt som lignelse for å forklare utviklingen fremover mot gudsriket.

Taurus - 3-8-2006 kl 17:19

Når dette dreier seg om lignelser, så vil det være forskjellige fysiske personer som har funksjonene i bryllupsprosedyren: brudgommen før han går bort for å forberede et sted, de to vitnene, brudgommen etter han er kommet tilbake og faren som holder festen. Men den som går igjen i disse funksjonene er "JEG ER".

Hvis bryllupsprosedyren skulle være menneskeorientert, så ville Jesus ha satt seg selv som person direkte inn i lignelsen om kongesønnens bryllup i Matt. 22 og ikke fortalt dette som en lignelse.

Et annet problem som vi kan se litt på nå er hvor vi skal plassere Dyret i Joh. Åpenbaring i bryllupsprosedyren.

I Åp. kap. 11 får vi vite at Dyret kommer inn på arenaen rett etter at Jesu to vitner ("...mine to vitner..." [Åp., 11:3]) har avsluttet sin virksomhet.

I bryllupsprosedyren:

1. Sønnen finner en utvalgt. Hans far har innflytelse på avgjørelsen.
2. Sønnen drar til den utvalgtes far for å avtale prisen på den utvalgte. Når prisen var betalt, var ekteskapskontrakten etablert.
3. Som et tegn på forholdet som er etablert drikker brudgommen og den utvalgte et glass vin—den utvalgte er iført slør.
4. To vitner signerer ekteskapskontrakten.
5. Brudgommen drar bort for å forberede et sted for den utvalgte.
6. Brudgommen kommer tilbake med et støt i basunen og noen følgesvenner for å hente den utvalgte i en lysprosesjon til den utvalgtes hjem.
7. Den utvalgte tas med til brudgommens fars hjem der brudgommen har forberedt et sted like i nærheten—den utvalgte er fortsatt tilslørt.
8. Selve bryllupet skjer—sløret tas av den utvalgte.
9. Rett etterpå starter bryllupsfesten som brudgommens far holder i sitt hjem.

kommer de to vitnene inn i punkt 4, slik at det eneste naturlige tidsrom at Dyret kan utøve sin virksomhet på er i den tiden at brudgommen er borte for å forberede et sted og før han kommer tilbake, altså mellom punktene 4 og 6.

Slike riker av den størrelsesorden som Dyret og Dyrets bilde trenger lang tid på å etablere seg og herske, også medregnet tiden for de to vitnene som ut fra beskrivelsene av dem i Åp. kap. 11 er på størrelse med Moses og Elija. Tidsrommet er altså langt mer enn bare sju år og langt tidligere enn trengselen som ikke kan være på sitt verste før bryllupet og bryllupsfesten i punktene 8 og 9 som jeg har behandlet tidligere.[Redigert den 3-8-2006 av Taurus]

Taurus - 6-8-2006 kl 00:04

Så kan det være på sin plass å finne ut hvor vi skal plassere Apollyon og hans gresshopper som omtales i Åp. 9. i forhold til bryllupsprosedyren (jeg har også skrevet om Apollyon og hans hærer i forumet "Andre religioner og trosretninger")

Jeg tar med bryllupsprosedyren atter en gang:

1. Sønnen finner en utvalgt. Hans far har innflytelse på avgjørelsen.
2. Sønnen drar til den utvalgtes far for å avtale prisen på den utvalgte. Når prisen var betalt, var ekteskapskontrakten etablert.
3. Som et tegn på forholdet som er etablert drikker brudgommen og den utvalgte et glass vin—den utvalgte er iført slør.
4. To vitner signerer ekteskapskontrakten.
5. Brudgommen drar bort for å forberede et sted for den utvalgte.
6. Brudgommen kommer tilbake med et støt i basunen og noen følgesvenner for å hente den utvalgte i en lysprosesjon til den utvalgtes hjem.
7. Den utvalgte tas med til brudgommens fars hjem der brudgommen har forberedt et sted like i nærheten—den utvalgte er fortsatt tilslørt.
8. Selve bryllupet skjer—sløret tas av den utvalgte.
9. Rett etterpå starter bryllupsfesten som brudgommens far holder i sitt hjem.

I GT får vi vite at gresshoppeplager ble sendt som en straff fra Gud:

2. Krøn., 7:13 Nå kan det hende at jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og befaler gresshoppene å gnage av landet eller sender pest iblant mitt folk.

Apollyons hærer er jo ikke gresshopper, men når de i Åp. er sammenlignet med gresshopper må vi forstå det slik at de er en plage som er sendt av Gud.

I verset over, 2. Krøn., 7:13, sies det også: "Nå kan det hende at jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn,..."

I bryllupsprosedyrens tidsperiode som omfatter hele NT inklusive åpenbaringsboken og dens tidsperspektiv fremover i historien kan jeg se at å "lukke himmelen så det ikke kommer regn" bare forekommer i Åp. 11 om de to vitnene. De to vitnene har makt til å gjøre følgende:

Åp., 11:6 De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

Og blant de plagene som er antydet her vil det også være naturlig å tenke seg at Apollyons gresshoppeplage kan være, da Guds gresshoppeplager står nevnt sammen med det å lukke himmelen så det ikke faller regn i verset over i 2. Krøn., 7:13.

Da er det mest sannsynlige tidsrommet for Apollyons gresshopper mellom punkt 4 som gjelder de to vitnene og punkt 6 når brudgommen kommer tilbake, altså i den tiden brudgommen er borte for å forberede et sted.

[Redigert den 5-8-2006 av Taurus]

[Redigert den 5-8-2006 av Taurus]

[Redigert den 6-8-2006 av Taurus]

Taurus - 7-8-2006 kl 12:42

I siste del av bryllupsprosedyren er altså kronologien slik at brudgommen som også er et Guds Lam (Lammets bryllup) kommer først tilbake. I mellomtiden etter at brudgommen er kommet tilbake og før bryllupsfesten kommer kongen (i lignelsen om kongesønnens bryllup) med maten som vi må tolke som den åndelige føden.

I denne tiden er det bare to gudsåpenbaringer som kommer, brudgommen og hans far. De to vitnene (Åp. 11) har ingen funksjon i denne delen av bryllupsprosedyren og kan egentlig bare ha sin funksjonstid i den tiden brudgommen er borte for å forberede et sted.

Legg også spesielt merke til at etter at brudgommen er kommet tilbake, vil det gå et betraktelig tidsrom fra han er kommet tilbake og til bryllupsfesten.

Årsaken til dette er at når invitasjonsperioden er over (når brudgommen er kommet tilbake), så skjer det tre utsendelser av tjenere for å få med seg de innbudte de to første gangene og hvemsomhelst den siste gangen før bryllupsfesten, slik det er beskrevet i lignelsen om kongesønnens bryllup. Dette tar selvfølgelig mye tid også tatt i betraktning at det går mye tid mellom utsendelsene av tjenere.

Fra det tidspunkt at brudgommen er kommet tilbake og til bryllupet og bryllupsfesten går det et lengre tidsrom før han plutselig blir lagt merke til av svært mange.

Taurus - 13-8-2006 kl 22:01

Som jeg skrev i forrige innlegg:

Sitat:
Fra det tidspunkt at brudgommen er kommet tilbake og til bryllupet og bryllupsfesten går det et lengre tidsrom før han plutselig blir lagt merke til av svært mange.


så er altså brudgommen "i området" lenge før opprykkelsen skjer i stor skala. Dette er i hovedsak grunnen til at jeg ikke stresser med å konvertere folk over til min tro, men nøyer meg med å informere mest mulig om disse tingene. Jeg kan i grunnen bare satse på å informere helt frem til denne opprykkelsen plutselig skjer.

Det er altså en feiloppfatning at det skjer en massiv opprykkelse i samme øyeblikk som brudgommen viser seg. Dette strider mot brylluypsprosedyren.

Taurus - 16-8-2006 kl 23:07

Så kan vi se litt på dette verset i forhold til bryllupsprosedyren og lignelsen om kongesønnens bryllup:

Matt., 24:31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.

Basunen lyder (i verset over) i punkt 6 i bryllupsprosedyren:

1. Sønnen finner en utvalgt. Hans far har innflytelse på avgjørelsen.
2. Sønnen drar til den utvalgtes far for å avtale prisen på den utvalgte. Når prisen var betalt, var ekteskapskontrakten etablert.
3. Som et tegn på forholdet som er etablert drikker brudgommen og den utvalgte et glass vin—den utvalgte er iført slør.
4. To vitner signerer ekteskapskontrakten.
5. Brudgommen drar bort for å forberede et sted for den utvalgte.
6. Brudgommen kommer tilbake med et støt i basunen og noen følgesvenner for å hente den utvalgte i en lysprosesjon til den utvalgtes hjem.
7. Den utvalgte tas med til brudgommens fars hjem der brudgommen har forberedt et sted like i nærheten—den utvalgte er fortsatt tilslørt.
8. Selve bryllupet skjer—sløret tas av den utvalgte.
9. Rett etterpå starter bryllupsfesten som brudgommens far holder i sitt hjem.

Som nevnt tidligere går det et visst tidsrom fra basunen lyder og frem til bryllupsfesten. I denne perioden sendes englene ut (Matt., 24:31). Hvis vi sammenholder dette verset med lignelsen om kongesønnens bryllup (Matt., 22) sendes tjenerne ut gruppevis 3 ganger (i lignelsen). Og som tidligere nevnt går det tregt de 2 første gangene, mens det løsner den 3. gangen.

Disse tjenerne kan ikke være andre enn englene i Matt., 24:31 og englene sendes altså ut i 3 grupper av utsendelser der det går tregt de to første gangene, mens det løsner den 3. gangen.

[Redigert den 16-8-2006 av Taurus]

Taurus - 12-2-2007 kl 02:19

Siste gangen tjenerne sendes ut i lignelsen om kongesønnens bryllup like før bryllupsfesten, skjer det i etterkant av at kongen blir vred på de som har myrdet tjenere. Kongen sender så tropper mot morderne ifølge:

Matt., 22:7 Da ble kongen harm og sendte ut sine tropper, som drepte disse morderne og brente byen deres.

Bahá'í-troen har mange martyrer hovedsaklig i landet Iran. Fra vårt ståsted ville det da bli landet Iran som blir rammet av et angrep. Så får vi se om dette vil vise seg i fremtiden og ha sammenheng med lignelsen om kongesønnens bryllup.