Apologetisk Forum

Etterfølgere av William Branham

Gunnar - 21-4-2005 kl 17:07

Her er et vitnesbyrd i fra en som selv var etterfølger av Branham i 10 år, før han vendte om til bibelens Jesus Kristus:

The testimony of John Kennah

I tillegg til sitt eget vitnesbyrd så går han også grundig gjennom Branhams liv og lære, som feks en gjennomgang av hans profetier: http://people.delphiforums.com/JohnK63/prophecies.htm

Bibelens Kristus

Lance - 22-4-2005 kl 09:01

William Branham forkynte Bibelens Kristus, som jeg også tror på.

Nå finnes det mange flere eksempler på mennesker som har fått et nytt liv med Gud gjennom Branhams tjeneste enn de som ikke fikk det.

Mine svar til noe av Gunnars kritikk kan leses på denne tråden.

En webside som inneholder artikler både FOR og IMOT Branham (svært bra) er www.wmb1.com

Jeg har lest det meste av kritikk av Branham som er å oppdrive på nettet, men ingenting av det påvirker min tro på at han var den Elias som skulle komme ifølge Malakias 4:5-6.

[Redigert den 22-4-2005 av Lance]

[Redigert den 22-4-2005 av Lance]

Link

Lance - 22-4-2005 kl 09:01

http://www.williambranham.com

[Redigert den 22-4-2005 av Lance]

Gunnar - 22-4-2005 kl 15:59

Hei Lance.

Kan du lese denne artikkelen og si meg hva hvilke tanker du gjør deg om denne framstillingen av Branham og i hvilken sammenheng du står i her i Norge? NB! Dette er ikke et direkte oppgjør med læren til Branham, men heller en artikkel som tar for seg litt av historikken rundt og om ham. (P.S er i PDF format så du må ha Acrobat Reader)

http://www.refleks-publishing.com/Files/Ikke-trinitariske%20...

Vennlig hilsen
Gunnar.

Kommentar til artikkel

Lance - 22-4-2005 kl 16:28

Sitat:
Opprinnelig postet av Gunnar
Hei Lance.

Kan du lese denne artikkelen og si meg hva hvilke tanker du gjør deg om denne framstillingen av BranhamHeisann! Jeg har lest denne artikkelen før og jeg synes i og for seg at den er nyttig for å forklare forskjellen mellom de ulike ikke-trinitariske retninger i Norge.

Fremstillingen av Branham er etter mitt syn litt "grunn", men er for det meste riktig. Siden det er så veldig mye å si rundt både hans liv og lære, så er dette svært overfladisk. :)

Sitat:


...og i hvilken sammenheng du står i her i Norge?Det nevnte sommerstevnet som arrangeres av pastor Johansen har jeg deltatt mange ganger på, og det har vært til stor velsignelse for meg. I år arrangeres det i Hurdal i uke29.

Forrige sommer forkynte blant annet den unge evangelisten John Andes, fra Canada, og det var kraftfullt :) (menigheten hans har både audio og videotaler for nedlastning her: http://www.bibleway.org )

Jeg anerkjenner William Marrion Branham som profeten som ble lovet oss kristne i Malakias 4,5-6 og at han kom i Elias ånd.

Everaldo - 22-4-2005 kl 18:20

> Jeg anerkjenner William Marrion Branham som profeten som ble lovet oss kristne i Malakias 4,5-6 og at han kom i Elias ånd.

Du vet at det var døperen Johannes? Luk 1:17.

Matt 17:11-13:
"Han svarte og sa: Elias kommer visstnok og skal sette alt i rette skikk; men jeg sier eder at Elias er alt kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham hvad de vilde. Det samme skal også Menneskesønnen lide av dem.
Da forstod disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem."

Formuleringen her KAN tolkes som at det skal komme flere i Elias' ånd. Er det kanskje det du mener?

Gunnar - 23-4-2005 kl 00:51

Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Fremstillingen av Branham er etter mitt syn litt "grunn", men er for det meste riktig. Siden det er så veldig mye å si rundt både hans liv og lære, så er dette svært overfladisk.


Kan du være så vennlig å forklare hvordan du oppfatter følgende avsnitt i artikkelen?:

"I sin imøtegåelse av sistnevnte lære hevder Terkelsen—forsåvidt gjerne med rette—
at om “livets tre” hadde vært identisk med Jesus selv, blir konsekvensen at
Han ikke evnet å utøve noen innflytelse på de første mennesker etter fallet i
Edens Hage. De følte åpenbart intet behov for å “skjule seg” selv om “Livets tre”
var der, det skjedde først da de hørte Guds røst som kalte på dem. “Slangesædslæren”
bryter dessuten, som Terkelsen hevder videre, med troen på “én
Gud.” Hvordan kan Jesus forut for inkarnasjonens under introduseres som en
egen person adskilt fra Faderen samtidig som Branham sverget til en ikketrinitarisk Gudsforståelse hvor nettopp “Jesus” er Guds sanne navn?"


Gunnar.

Døperen Johannes

Lance - 23-4-2005 kl 20:12

Sitat:
Opprinnelig postet av Everaldo
> Jeg anerkjenner William Marrion Branham som profeten som ble lovet oss kristne i Malakias 4,5-6 og at han kom i Elias ånd.

Du vet at det var døperen Johannes? Luk 1:17.


Heisann Everaldo! Hvis du ser nøye etter så ser du at kun en del av Malakias 4 ble oppfylt i Johannes døperen ifølge Lukas 1,17. Resten lot Jesus stå til i dag...jeg forklarer dette mer detaljert nedenfor...

Sitat:
Opprinnelig postet av Everaldo
Matt 17:11-13:
"Han svarte og sa: Elias kommer visstnok og skal sette alt i rette skikk; men jeg sier eder at Elias er alt kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham hvad de vilde. Det samme skal også Menneskesønnen lide av dem.
Da forstod disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem."

Formuleringen her KAN tolkes som at det skal komme flere i Elias' ånd. Er det kanskje det du mener?


Ja, jeg tror det. Gud har et mønster Han arbeider etter. Det var en forløper, en profet som var liten i verdens øyne, før Herrens første komme. Det vil være en forløper også før Herrens andre komme.

Til og med disiplene hadde ikke skjønt at Elias allerede hadde kommet (Johannes døperen) før Jesus fortalte dem det. Det sier litt... :)

Om denne Elias (som jeg tror representerer både Johannes døperen og vår tids profet William Branham) sa Jesus:

Sannelig, Elias kommer først, og han skal gjenopprette alle ting. Men jeg sier dere at Elias er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham som de ville. (Matteus 17,11)

1. Elias kommer først, og han skal gjenopprette alle ting. (FREMTID)
2. Elias er allerede kommet, og de kjente ham ikke... (FORTID)

Jesus taler her profetisk om både sitt første og sitt andre komme.

1. Elias skal komme og gjenopprette alle ting (Malakias 4,5-6)
2. Elias er allerede kommet (Malakias 3,1 og Matteus 11,10)

Den siste Elias, vil være en budbærer som skal gjenopprette alle ting. Det gjorde ikke Johannes.

Jeg tror denne Elias også er å finne i Åpenbaringen 10,7:

Men i de dager, når den sjuende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullendt, slik som Han forkynte for Sine tjenere profetene.

Profeten Amos sa "For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer Sitt hemmelige råd for Sine tjenere profetene." (Amos 3,7)

Han vil heller ikke komme tilbake til jorden uten å advare oss først, slik da Han sendte Johannes.

For Malakias 4,5-6 sier:

Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så Jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann.

Dette skriftstedet er også todelt. Johannes døperen oppfylte én del av det, siden han kom for å "vende fedrenes hjerter til barna." (Lukas 1,17)

Den siste Elias vil "vende barnas hjerte til deres fedre."

Det er en forskjell der. Før jeg gir meg vil jeg kort forklare hva dette betyr:

Elias (profeten i denne endetid) vil vende barnas (oss kristne som lever i dag) hjerte til deres fedre (våre apostoliske fedre)

Med andre ord vil han gjenopprette oss tilbake til den troen de hadde. Og sette i stand tingene til Herren kommer tilbake.

Lance :singing:

[Redigert den 23-4-2005 av Lance]

[Redigert den 23-4-2005 av Lance]

Slangens sæd

Lance - 23-4-2005 kl 20:38

Sitat:
Opprinnelig postet av Gunnar

Kan du være så vennlig å forklare hvordan du oppfatter følgende avsnitt i artikkelen?:

"I sin imøtegåelse av sistnevnte lære hevder Terkelsen—forsåvidt gjerne med rette—
at om “livets tre” hadde vært identisk med Jesus selv, blir konsekvensen at
Han ikke evnet å utøve noen innflytelse på de første mennesker etter fallet i
Edens Hage. De følte åpenbart intet behov for å “skjule seg” selv om “Livets tre”
var der, det skjedde først da de hørte Guds røst som kalte på dem. “Slangesædslæren”
bryter dessuten, som Terkelsen hevder videre, med troen på “én
Gud.” Hvordan kan Jesus forut for inkarnasjonens under introduseres som en
egen person adskilt fra Faderen samtidig som Branham sverget til en ikketrinitarisk Gudsforståelse hvor nettopp “Jesus” er Guds sanne navn?"


Gunnar.


Hei! Som en forklaring på Bibelens lære om slangens sæd anbefaler jeg deg å lese artikkelen på denne linken:

http://www.williambranham.com/the_original_sin.htm

Den kan gi et bedre svar på dette enn meg.

objektiv artikkel

Lance - 26-4-2005 kl 15:26

Her er en artikkel av en person som selv ikke er Branhamitt, men som jeg synes var verdt å ta med fordi han ser litt objektivt på Branham og hans tjeneste.

http://www.tvbn.com/WilliamBranham/Communion19651212.html

Larss - 27-4-2005 kl 14:49

Sitat:
Opprinnelig postet av Everaldo
> Jeg anerkjenner William Marrion Branham som profeten som ble lovet oss kristne i Malakias 4,5-6 og at han kom i Elias ånd.

Du vet at det var døperen Johannes? Luk 1:17.

Matt 17:11-13:
"Han svarte og sa: Elias kommer visstnok og skal sette alt i rette skikk; men jeg sier eder at Elias er alt kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham hvad de vilde. Det samme skal også Menneskesønnen lide av dem.
Da forstod disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem."

Formuleringen her KAN tolkes som at det skal komme flere i Elias' ånd. Er det kanskje det du mener?

Slik jeg forstår dette med en mann som skal komme i Elias ånd har det allerede kommet mange, og flere vil komme.

Jesus forklarer nettopp dette:

"Da spurte disiplene: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme?» 11 Han svarte: «Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. 12 Ja, jeg sier dere at Elia allerede er kommet, men de ville ikke vite av ham og gjorde med ham som de selv ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem."


Her sier han at Elias (dvs. noen i Elias Ånd, ikke nødvendigvis Elias personlig) nok vil komme, og allerede har kommet.

Det forstår jeg slik at Gud reiser opp menn og kvinner i Elias ånd for å sett alt i rett stand.

En person som setter ting i rett stand er altså en person i Elias Ånd.

Elias ånd

Lance - 28-4-2005 kl 08:38

Sitat:
Opprinnelig postet av Larss

Slik jeg forstår dette med en mann som skal komme i Elias ånd har det allerede kommet mange, og flere vil komme.

Jesus forklarer nettopp dette:

"Da spurte disiplene: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme?» 11 Han svarte: «Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. 12 Ja, jeg sier dere at Elia allerede er kommet, men de ville ikke vite av ham og gjorde med ham som de selv ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem."


Her sier han at Elias (dvs. noen i Elias Ånd, ikke nødvendigvis Elias personlig) nok vil komme, og allerede har kommet.

Det forstår jeg slik at Gud reiser opp menn og kvinner i Elias ånd for å sett alt i rett stand.

En person som setter ting i rett stand er altså en person i Elias Ånd.


Jeg skjønner. Også jeg tror på at Elias ånd er i flere mennesker. Men kanskje ikke slik du tror...

Elias selv hadde "Elias ånd". Johannes døperen hadde "Elias ånd". Branham hadde "Elias ånd" og jeg tror at ett av de to vitnene i Åpenbaringen vil ha "Elias ånd". Fire ganger.

Jeg tror det andre vitnet vil ha "Moses ånd".

Men personen som er beskrevet i Malakias 4:5-6, og som jeg også tror finnes i Åpenbaringen 10:7, den syvende engel (til Laodikeas menighetstid) er én spesifikk person.

guten - 6-6-2006 kl 11:23

Sier Bibelen noen plass at det IKKE skal komme flere profeter etter Jesus?

Kristnerd - 6-6-2006 kl 12:01

Sitat:
Opprinnelig postet av guten
Sier Bibelen noen plass at det IKKE skal komme flere profeter etter Jesus?


Nei, men ja.

Dvs. i utganspunktet nei. Den sier ikke det. Men ja, i betydningen at nye profeter og profetier vil være av en annen art enn de som gikk forutt for Jesus.

Deres oppgave var jo nettopp å skulle forkynne omvendelsen til Gud, og formidle budskapet om den kommende frelser. Når så Jesus har komt og frelsesverket fullført trenger vi ikke lengre nye profeter.

Heb 1:1f
1 Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene,
2 har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden.

Det er klart, mener jeg, at den profetvirksomhet man ser i GT ikke lengre er en metod Gud vil bruke. Rett og slett fordi det ikke er nødvendig.

Den eneste "gammeltestamentlige profeti" som finnes i det nye testamente er Johannes Åpenbaring. Denn formidler ikke noe nytt om frelseverket, men peker på det og bekrefter det. Det nye i Åpenbaringen ligger i tydeligere beskrivelser av endetiden. Men så er også denne type profetier etter det blitt forseglett. Gud talte igjennom Johannes, men med det ble det også avsluttet hva Gud ønsket at menneske skulle vite om dette tema:

Åp 22:18f
18 Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok.
19 Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.

Heller ikke her trenger vi flere profetier.

Hva så når brevene taler om profetisk nådegave?
Jeg mener det må være snakk om en tjenestegave som gir klarsyn i forhold til forkynnelsen; hva trenger menigheten å høre nettopp i den situasjon som er her nå ? Profetisk gave er med det en evne til å tale ut fra Guds ord, på en slik måte at det går "rett i hjertet" og er "akkurat det jeg trengte å høre", selv uten at vedkommende har pratet med deg eller kjenner det fra før. Ikke alle forkynnere har dette, men kan likevel være gode forkynnere. De kan f.eks. være dyktige i den systematiske oppbygde undervisningen i Guds ord. Da mener jeg de har en gave til "lærere" som brevene også taler om.

Så er det da flere gaver, men en ånd som gir dem. Og hva er Åndens budskap ? Jo, den skal ta av Jesu ord og forkynne det for oss. Noen ganger direkte til hver og en, andre ganger via andre mennesker.

Betyr det at jeg totalt aviser at man kan få en mere direkte profeti "så ser Herren, denne menigheten skal om to år få tilbud om å kjøpe ett nytt lokalet. Dere vil mene det er for stort, men frykt ikke. Dere skal kjøpe det, og jeg vil være med og fylle det opp. For jeg har kaldt dere til å være med i innhøstingen".

Vell... nei, jeg vil ikke totalt avise et slikt budskap. Gud kan nok tale på en slik måte også i dag. Men det er viktig å prøve et vært slikt budskap. Hvis profetien ikke oppfylles, da er det en falsk profeti. Det gjaldt i GT, og det gjelder fremdeles.

Lance - 6-6-2006 kl 12:47

Ifølge profeten Amos gjør Gud ingen ting uten at Han først forteller det til en profet.

Han vil selvsagt heller ikke komme tilbake i sitt andre komme, før Han på samme måte som forrige gang (gjennom Johannes døperen) annonserer sitt komme, og advare og forberede Sitt Folk for det som skal skje.

Enhver som gransker Bibelens mønster, og hvordan Gud har talt til sitt folk ned gjennom tidene vil se at han alltid har brukt mennesker til å advare om spesielt store ting. Jeg vil tro at Hans andre komme er en stor ting for de fleste kristne som tror på det.

Det blir feil, mener jeg, å si at Gud ikke lenger bruker profeter. For det første er en nytestamentlig profet rett og slett en forkynner. For det andre er det en av tjenestene som SKAL være i den globale menigheten ifølge Paulus. For det tredje, dersom Amos talte sannheten vil Gud advare sitt folk gjennom en profet før Han kommer tilbake i sitt andre komme. For det fjerde vil man enkelt kunne se om en profet sier sannheten ved å kontrollere hans lære med Ordet og hans profetier om de virkelig går i oppfyllelse. For det femte er både den religiøse og den sekulære verden i dag så pervese og frafalne at vi trenger en profet som taler klart og tydelig mot synd mer enn noen sinne. (Guds folk trenger like mye omvendelse i dag som de gjorde i GTs tid. Kanskje mer.)

Bibelen taler forresten om en profet som vil komme og gjenopprette forståelsen av Skriften og kraften før Herrens andre komme (Malakias 4:5-6). Flesteparten av dagens kristne har enten ikke lest Johannes Åpenbaring, eller så forstår de den ikke.

Johannes Åpenbaring er en profetisk bok, som trenger en profetisk tydning, fordi folk ellers ikke vil skjønne mye av det som står der. Innholdet er svært relevant for vår tid, og det meste av det oppfylles akkurat nå. Den syvende engels (budbærer) budskap vil ifølge Åp 10:7 åpenbare Guds hemmeligheter, inkludert Åpenbaringsboken.

Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Den Hellige Ånd er den samme i dag, men folket har vendt seg bort fra Guds Ord. Religiøse er mer verdslige enn noen sinne. Derfor vil Gud sende en profet med et omvendelsesbudskap til de som bærer hans navn (kristne). Det vil forkastes av flertallet (som det ALLTID blir) og tas imot av noen. Det vil produsere Jesu Kristi liv i de troende, og forberede dem for bortrykkelsen. :)

[Redigert den 6-6-2006 av Lance]

[Redigert den 6-6-2006 av Lance]

ehasting - 17-7-2006 kl 02:26

Hvorfor sluttes alle trådene rundt William Branham med at Lance poster.. og deretter ingen svar? Er det ingen som klarer å si imot? Jeg leser intressert. .men får INGENTING ut av debatten når det virker som den parten som kom med innslaget, ikke svarer. :P

Syns det er vanskelig å dømme om hva som er riktig og hva som er galt i denne jungelen av Menn med åndsgaver... Det er veldig bra å se utsagn som evnt. er ubibelske som vil kunne gi et helhetsbildet av personen. Men det blir for vanskelig å dømme uten god kunnskap om personen.

Jeg har hørt en tale (dog 3 timer), av denne mannen og utifra det han sa så syns jeg det var en fin preken, jeg kunne ikke direkte finne noe ubibelsk.. men det kan så være min dårlige bibelkunnskap. Jeg hørte på dette som en helt vanlig preken, fra en helt vanlig kristen person i ledelse av ånden. (jeg hadde ingen bakgrundskunskap om hvem W.Br var.. har faktisk aldri hørt om han før).

Men jeg har blitt lurt før... Er jeg på vei til å bli lurt igjen? Hva er de største punkene som faller imot W.Br? Jeg er alltid litt suspekt når folk begynner å følge etter folk, fordi personen angivelig skal ha noen ekstra nådegaver, eller angivelig være utpekt av Gud. Guds ord er gitt til alle. En menighet blir utrusted igjennom nådegaver (profetisk tale så mye som helbredelse), menigheten som enhet får det den trenger... og manualen (Bibelen) ligger der urokkelig og forteller oss hvordan... så hvorfor skulle man hive seg etter en profet fra Usa, kina, japan eller kongo for å kunne vandre med Jesus? Men jeg kan jo virkelig ha feil på dette også.

:)

Egil

Kristnerd - 17-7-2006 kl 03:21

Sitat:
Opprinnelig postet av ehasting
Hvorfor sluttes alle trådene rundt William Branham med at Lance poster.. og deretter ingen svar? Er det ingen som klarer å si imot? Jeg leser intressert. .men får INGENTING ut av debatten når det virker som den parten som kom med innslaget, ikke svarer. :P

Syns det er vanskelig å dømme om hva som er riktig og hva som er galt i denne jungelen av Menn med åndsgaver... Det er veldig bra å se utsagn som evnt. er ubibelske som vil kunne gi et helhetsbildet av personen. Men det blir for vanskelig å dømme uten god kunnskap om personen.

Jeg har hørt en tale (dog 3 timer), av denne mannen og utifra det han sa så syns jeg det var en fin preken, jeg kunne ikke direkte finne noe ubibelsk.. men det kan så være min dårlige bibelkunnskap. Jeg hørte på dette som en helt vanlig preken, fra en helt vanlig kristen person i ledelse av ånden. (jeg hadde ingen bakgrundskunskap om hvem W.Br var.. har faktisk aldri hørt om han før).

Men jeg har blitt lurt før... Er jeg på vei til å bli lurt igjen? Hva er de største punkene som faller imot W.Br? Jeg er alltid litt suspekt når folk begynner å følge etter folk, fordi personen angivelig skal ha noen ekstra nådegaver, eller angivelig være utpekt av Gud. Guds ord er gitt til alle. En menighet blir utrusted igjennom nådegaver (profetisk tale så mye som helbredelse), menigheten som enhet får det den trenger... og manualen (Bibelen) ligger der urokkelig og forteller oss hvordan... så hvorfor skulle man hive seg etter en profet fra Usa, kina, japan eller kongo for å kunne vandre med Jesus? Men jeg kan jo virkelig ha feil på dette også.

:)

Egil


Det er nok riktig observert av vi ikke har svart så mye på disse trådene. Jeg vet ikke så mye om Branham, har lest noe av det som blir linket her, men har ikke hittil følt noe kall (hvis man kan si det) til å gå hardt inn i disse debattene, og heller ikke til å lese meg opp på kunnskap om Branham.
Det jeg vet er at han er omstridt, og at han i sin samtid ble forkastet som vranglærer av mange. Dette ser man fort når man "googler" litt.

Jeg ser ikke bort i fra at han har sagt og gjort en hel del riktig. Mitt foreløbige hovedankepunkt er derimot læren han formulerte om at syndefallet i realiteten var et samleie mellom Eva og "slangen", og at Kain (den onde) blir et resultat av dette. Lance har argumentert for denne læren og vist til en rekke bibelvers. Jeg kan ikke annet enn å innrømme at han tildels har argumentert godt, og at jeg ikke har maktet å gå i mot det. Har forøvrig fått intrykk av at det er flere lærepunkter hos Branham som utledes fra dette punktet. Slik at mye av hans lære rakner dersom man kan tilbakevise dette ene punktet.

Selv om Lance har komt med motsvar, og en forklaring på hvorfor jeg tar feil, så vil jeg fremdeles hevde at dette ene verset: 1M 4:1
1 Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått* en mann ved Herren.
burde være nok til nettopp å tilbakevise denne læren. Her ser vi 1) Adam holdt seg til sin hustru, hun ble med barn. 2) Eva suer at hun har fått sønnen "ved Herren".

Det er utenkelig at et avkom av slangen blir tittulert "en mann ved Herren". Samt at det vitterligen sies at Adam er Kains far.

Som sagt har Lance en flere ganger komt med en utelggelse rundt dette som gjør at man bortforklarer mine ankepunkter. Jeg personlig er derimot ikke overbevist, heller tvert i mot.
Men jeg har ikke sett noe poeng i å gjenta disse punktene igjen og igjen. Vil tro det vil medføre at Lance også gjentar seg selv. Og da har vi ikke komt særlig mye lengre.

Lance - 25-7-2006 kl 08:50

Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd

Mitt foreløbige hovedankepunkt er derimot læren han formulerte om at syndefallet i realiteten var et samleie mellom Eva og "slangen", og at Kain (den onde) blir et resultat av dette. Lance har argumentert for denne læren og vist til en rekke bibelvers. Jeg kan ikke annet enn å innrømme at han tildels har argumentert godt, og at jeg ikke har maktet å gå i mot det. Har forøvrig fått intrykk av at det er flere lærepunkter hos Branham som utledes fra dette punktet. Slik at mye av hans lære rakner dersom man kan tilbakevise dette ene punktet.


De som leser dette og aldri har lest om William Branham eller hørt han forkynne burde gjøre dette for å vite hva han/hun snakker om. Angående dette emnet er det tre taler som kan være nyttige:

De som ønsker å høre den omstridte talen til William Branham, "Serpent's Seed" kan høre/lese den her:
http://www.nathan.co.za/message.asp?sermonum=522

En annen tale som også gir en god presentasjon av det meste av det han lærte, "The Spoken Word Is The Original Seed" del 1 og 2 kan høres/leses her:
http://www.nathan.co.za/message.asp?sermonum=817
http://www.nathan.co.za/message.asp?sermonum=818

Hvis noen ønsker å høre noen av disse talene, ha Bibelen foran deg og sjekk alt med Ordet. Det er vår eneste målesnor. Og til sist ... bare den Hellige Ånd kan gi lys over Ordet. Det er derfor nødvendig å være i bønn. Ikke bare når det gjelder dette, men når det gjelder hva som helst som kommer vår vei. Gud vil gi svar.

Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd

Selv om Lance har komt med motsvar, og en forklaring på hvorfor jeg tar feil, så vil jeg fremdeles hevde at dette ene verset: 1M 4:1
1 Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått* en mann ved Herren.
burde være nok til nettopp å tilbakevise denne læren. Her ser vi 1) Adam holdt seg til sin hustru, hun ble med barn. 2) Eva suer at hun har fått sønnen "ved Herren".


Apg. 17:24-25 sier:

"Gud, han som gjorde verden og alt som i den er ... han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting..."

Eva bekjente derfor rett da hun sa at hun hadde fått sønnen ved Herren. For Han er den som gir barna livsånde. Dette er derfor ikke noe argument som slår beina under det faktum at Kain var "av den onde", som Johannes sier.

Sitat:
Opprinnelig postet av Kristnerd

Samt at det vitterligen sies at Adam er Kains far.


Dette er nok feil min venn. Du finner ingen steder at Adam kalles Kains far. Tvert imot - til tross for at Kain var Evas første sønn, blir han ikke nevnt i Adams ættelinje.

Lukas 3:38 sier, "Set, sønn av Adam, Guds sønn." 1. Joh 3:12 sier, "Kain, som var av den onde."

Ikke bare var Kain ond, men han var av den onde, altså slangens avkom. Vi ser det også på hans egen ættlinje og på hvordan den utviklet seg. Hans etterkommere kjempene (hvorfor kalles de kjemper?) blandet seg siden med "Guds sønner" (de som stammet fra Adam). :)

På samme måte var fariseerne åndelig sett slangens avkom...

I Matt 23:33 sier Jesus til dem: "Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?" Ikke å undres at i Lukas 11:51, hvor Jesus også refser fariseerne, sier han at Abels blod skal kreves av dem.

Dette er slett ikke bare et ukvemsord Jesus slengte ut mot dem. Få tenker over det.... Det har faktisk en dypere mening. Ingen ting i Guds Ord er uten mening. Så du ser... alt henger sammen.

"Slangens ætt" (Serpents Seed i KJV) i motsetning til f.eks. "treenigheten" eller "bortrykkelsen" er altså et bibelsk begrep. Kvinnen hadde en ætt. Slangen hadde en ætt. Hvem er kvinnens ætt og hvem er slangens ætt? Det er spørsmål man kan og bør stille seg.

Gud velsigne dere :)

[Redigert den 25-7-2006 av Lance]

[Redigert den 25-7-2006 av Lance]