Apologetisk Forum

Beviset på den Hellige Ånd

Lance - 19-4-2005 kl 12:05

Hva tror dere beviset på at et menneske har dåpen i den Hellige Ånd er?

Jeg tror ett av dem er at personen har Åndens frukter og at han/henne lever et liv som reflekterer Kristi liv.

Bevis på Den Hellige Ånds virke

Bror - 19-4-2005 kl 21:40

Det var en gang et eldre ektepar som på sine gamle dager tok en beslutning om at de nå skulle ta seg tid til å lese i Bibelen selv istedenfor å bare høre på hva presten
hadde å si. Siden mannen var den som hadde best syn skulle han stå for lesningen.

Da de hadde lest en tid utbrøt de samdrektig: Herre, forbarm deg over oss, vi ER fortapt!

Da de hadde lest ennå en tid utbrøt de jublende: Herre, takk for din nåde og barmhjertighet, vi ER frelst!

mvh Bror :singing:

Frelsen

Lance - 20-4-2005 kl 08:33

Det var ti jomfruer som ventet på Brudgomens komme.

5 av dem hadde olje på lampen. (den Hellige Ånd)

5 av dem hadde ikke.

Men... de var jomfruer.

Da Brudgomen kom, gikk de 5 inn med ham, men de andre ble værende igjen utenfor.

Jeg tror at det vil være frelste mennesker uten den Hellige Ånd når Herren kommer første gang i den usynlige bortrykkelsen.

Disse vil måtte gå gjennom trengselen som da vil finne sted på jorden. Det er de uforstandige jomfruene.

De andre, de kloke, vil være Bruden som går opp i bortrykkelsen FØR trengselen setter inn.

Mulig at dere har andre synspunkter på dette, men slik tror jeg det :)

Lignelsen om de ti jomfruer/brudepiker

Bror - 20-4-2005 kl 17:45

"Da skal himmelens rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen." (Matt.25,1)

"I lignelsen om de ti jomfruer skildrer Jesus tilstanden blandt de kristne i tiden like før hans komme. Det blir søvnens tider. Alle slumret og sov.
Karakteristisk for den siste tid er at de kristne ikke forstår hva som foregår omkring dem, og ikke kan skjeldne mellom det som er kristendom og det som bare ser ut til å være det.
Da brudgommen kom, var bare halvparten rede til å ta imot ham. Det er et bilde på at en stor del av kristenheten ikke er rede til å ta imot Jesus når han kommer.

I lignelsen sies om de dårlige jomfruer, de som ikke var rede til å ta imot brudgommen, at de ikke hadde olje på lampene, så de sluknet. Det får oss til å spørre: Hva er oljen på lampene bilde på?
Det må være bilde på noe som mange bekjennende kristne
mangler, og som gjør at de ikke blir frelst når Jesus kommer igjen.

Det er gitt mange svar på dette. Men Jesus har sagt tydelig hva det er de mangler. Han kommer til å si til dem:
"Jeg kjenner eder ikke!" V.12

De som ikke blir frelst, kjenner ikke Jesus, og er derfor heller ikke kjent av ham. For det er to sider av samme sak, som Jesus sier i Johannes 10: "Jeg kjenner mine og kjennes av mine."
Det evige liv består i å kjenne Jesus. Joh. 17,3
Ved den tid Jesus kommer igjen, skal en stor del av kristenheten være uten dette kjennskapet til Jesus.
Derfor gjelder det å prøve seg selv for Guds ansikt! Det er ikke nok å være med i allslags kristelig aktivitet. Det er nettopp denne aktivitet som luller så mange inn i åndelig søvn.

"Våk derfor," sier Jesus, "for I vet ikke dagen eller timen!"
Har vi lært Jesus å kjenne? Vet vi at vi eier ham?

(Øivind Andersen, "Ved Kilden", andaktsbok Lunde forlag)

mvh Bror

[Redigert den 20-4-2005 av Bror]

Jomfruene

Lance - 21-4-2005 kl 08:23

Sitat:
Opprinnelig postet av Bror
Hva er oljen på lampene bilde på?
Det må være bilde på noe som mange bekjennende kristne
mangler, og som gjør at de ikke blir frelst når Jesus kommer igjen.


Jeg tror at det er en mening med at de var jomfruer. De var rene og ubesudlede av denne verden. De hadde en renhet med seg av hellighet, men de hadde ikke gått hele veien til dåpen i den Hellige Ånd.

Den pine de går igjennom er trengselen som i fremtid vil gjøre mange kristne til martyrer. Men... samtidig som det skjer vil de gode jomfruer ta del i bortrykkelsen.

Lance

Hvordan få Den Hellige Ånd?

Bror - 21-4-2005 kl 18:06

"--- så vi ved troen kunne få Ånden, som var oss lovt."
( Gal. 3,14)

"Mange ærlige sjeler kommer i trelldom ved budskapet om Den Hellige Ånd. De kjemper, strever, ber og faster for å få Den Hellige Ånd, men alt havner i kaos og mørke.
De ser ikke at budskapet om Den Hellige Ånd er et evangelium. Derfor ser de heller ikke at vi får Den Hellige Ånd for intet, av bare nåde, ved å høre om Jesus.

Disse er vår tids "galatere", mennesker som blander sammen lov og evangelium og setter betingelser for å få del i Guds løfter. Til dem sier Guds ord: "I uforstandige galatere! Hvem har forgjort eder? Bare dette vil jeg få vite av eder, var det ved lovgjerninger I fikk Ånden, eller ved troens forkynnelse?" (Gal. 3,1)
Var det med å streve med dere selv, eller ved å høre om Jesus, dere fikk Guds Ånd?
Svaret er innlysende. Ingen får Guds Ånd ved å streve med seg selv, men bare ved å høre om Jesus.
Sammenhengen i det ordet vi har gått ut fra her, er denne:
"Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse idet han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre, for at - vi ved troen skulle få Ånden som var oss lovt."

Her er Guds svar til deg, du som spør om hvordan du skal få Guds Ånd!
Du må vel flittig be om Den Hellige Ånd; men sett deg ikke hen i en krok og vent på at Ånden skal komme! Nei! Ta, hør, les, tal om Jesus, for i ordet om ham kommer Den Hellige Ånd til deg! (Luther)

Til trådstarter: Takk for utfordrende problemstilling!

mvh Bror

DHÅ

Lance - 22-4-2005 kl 08:49

Hvis et menneske har den Hellige Ånd vil han/hun leve et hellig liv.

RETTFERDIGGJØRELSE
Et skittent glass ligger i søla. Du plukker det opp. (Gud finner oss i synden og kaller oss ut derifra. Vi aksepterer dette i tro)

HELLIGGJØRELSE
Du tar det skitne glasset og lar vann strømme inn i det til det blir rent. (Gud helliggjør og renser oss ved Ordet/vannet. Han har fått oss ut av verden, men nå må Han få verden ut av oss.)

DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND
Du heller nytt, rent vann i glasset. Du kan nå drikke av det. (Ved dåpen i den Hellige Ånd er vi klare for tjeneste.)

Lionheart - 22-4-2005 kl 14:33

Sitat:
Opprinnelig postet av Lance
Jeg tror at det vil være frelste mennesker uten den Hellige Ånd når Herren kommer første gang i den usynlige bortrykkelsen.

Disse vil måtte gå gjennom trengselen som da vil finne sted på jorden. Det er de uforstandige jomfruene.


Dette er ikke bibelsk, Lance. Alle som er frelst har Den Hellige Ånd. Det er Den Hellige Ånd som overbeviser om synd, rett og dom. Det er Hans verk når vi ser at vi er fortapte syndere slik vi er i oss selv, og det er Hans verk når vi tror på Jesus Kristus. Hvert Guds barn får Den Hellige Ånd i pant, Guds segl på de kristne.

Det skulle være nyttig for deg å vite at det er bare i vesten det synet på bortrykkelsen som du har er utbredt. Hvorfor? Jo fordi vi ikke opplever den samme form for trengsel som kristne andre steder i verden. Du kan ikke være frelst uten Den Hellige Ånd. Uten Ham er kristenlivet kun et selvbedrag. De fem jomfruene Jesus snakker om som ikke kommer inn til bryllupet slipper aldri inn. De får ikke bare dagen utsatt.

Nord-Korea er det landet i verden i dag som anses som stedet hvor forfølgelsen av de kristne er sterkest. Kristne blir torturert, fengslet og drept hver dag fordi de ikke fornekter Herren Jesu navn. Men vet du? Det er en ære i Guds øyne å bli forfulgt for Jesu navns skyld. Vi er kalt til å bære Jesu vanære og Hans smerte. I verden HAR vi trengsel som kristne. Her i vesten er det helst en åndelig trengsel fordi vi har det så godt materielt sett.

Når dyret kommer skal alle de sanne kristne, bli utsatt for forfølgelse. Det er de som har fått Guds segl satt på pannen som ikke får erfare Guds vrede over verden på sin egen kropp annet enn hva de får se. I stedet blir de utsatt for Antikrists vrede, men den varer kun en kort stund. Det står ingen steder i Bibelen at vi skal bli frelst fra den antikristelige trengselstid, men Den som holder ut helt til enden skal bli frelst, sa Jesus.

Jomfruene

Lance - 22-4-2005 kl 15:27

Sitat:
Opprinnelig postet av Lionheart

Alle som er frelst har Den Hellige Ånd.Alle som har den Hellige Ånd er frelst.

De dårlige jomfruer hadde ikke den Hellige Ånd. Disse dømmes etter sine gjerninger (hva de gjorde med Ordet). Åpenbaringen 20,12.

Denne store, hvite skaren i Åpenbaringen 7,9 er gruppen som går gjennom trengselen. De må gi sine liv i forfølgelsen som vil skje da. Dette er ikke Bruden.

Bruden rykkes opp ifølge Tessalonikerne 4:17. Disse har Ånden. De skal til og med være med og dømme (1.Kor 6)

Slik ser jeg det. :)

Sitat:


Det skulle være nyttig for deg å vite at det er bare i vesten det synet på bortrykkelsen som du har er utbredt. Hvorfor? Jo fordi vi ikke opplever den samme form for trengsel som kristne andre steder i verden.Dette er ikke helt sant. Det er flere i den tredje verden som deler min tro enn her i Norge. Kina, de afrikanske land, Asia osv... Forfølgelsen er sterk, ja, men som du sier, så har vi en annen trengsel her.

Personlig tror jeg ikke at TRENGSELEN har begynt. Det vi gjennomgår nå er kristenlivets vanlige prøvelser. For noen fysisk, for andre åndelig. For noen begge deler. Trengselen er en tid uten nåde som kulminerer i Armageddon-slaget.


Sitat:


Du kan ikke være frelst uten Den Hellige Ånd. Uten Ham er kristenlivet kun et selvbedrag. De fem jomfruene Jesus snakker om som ikke kommer inn til bryllupet slipper aldri inn. De får ikke bare dagen utsatt.De er jomfruer, ikke skjøger. De vil slippe inn i Himmelriket. Det er nettop derfor bildet "jomfru" er brukt.

Sitat:

Det står ingen steder i Bibelen at vi skal bli frelst fra den antikristelige trengselstid, men Den som holder ut helt til enden skal bli frelst, sa Jesus.


Ikke alle lever lenge nok til å se trengselen. "Enden" er hvert menneskes personlige ende, altså døden. De som er tro til døden.

Trengselen er for å rense de troende som ikke gikk hele veien med sannheten, til den ekte dåpen i den Hellige Ånd, men som likevel er gode kristne. Bruden, de utvalgte, fikk DHÅ i dette liv og trenger ikke renses.

Det er kun Bruden som drar i Bryllupsmåltidet. De andre sover i 1000 år. Det gjør ikke Bruden.

Men for all del. Dette er mitt syn, og du skal få lov til å ha ditt Lionheart.

PeterDJ - 22-4-2005 kl 17:31

hmm..... trodde ikke kristne eide Jesus, trodde det var omvendt?

Det står jo ganske enkelt at dem som Faderen kaller kommer til Jesus.
Og de som tror på Jesus skal bli frelst. Hvorfor gjøre dette så vanskelig?

Kristi ord om de ti jomfruene

Bror - 23-4-2005 kl 14:24

Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sov.
Mat 25:5.

Disse kristi ord om de ti jomfruene, både de kloke og de uforstandige, ser vi daglig stadfestet for øynene våre. Vi ser det i den ubegripelige søvn og lunkenhet som hersker over hele kristenheten.
Verden er død og forherdet i selvsikkerhet eller kjødelig visshet. Hykleren bedrar seg selv år etter år i en falsk kristendom og et faslt håp. De vakte og kristne blir glemsomme og søvnige. De stanser på halvveien, eller vender seg helt om til den åndelige død.

Og årsaken var at BRUDGOMMEN LOT VENTE PÅ SEG, - tiden ble for lang og ensformig. Ingen åndelig manifestasjoner eller andre ekstraordinære opplevelser. Den ene dagen er som den andre, det ene året går som det andre. Ingen spesielle tegn som tyder på at Herren kommer, er å se.
De ugudelig trives og fryder seg i all sin medgang. De er lykkelige og glade. Den som frykter Herren og søker det usynlige, blir smilt av som en dåre. Han opplever ofte ulykke og motgang. Tusen ting frister øyne og ører, og vil fange ham. Og hjertet bøyes mot jorden.

Alt og alle er talerør for verden. Få eller ingen har omsorg, kommer og advarer og vekker oss, eller gir oss et trøstens ord. Guds ord og bønnen forsømmes. Bekjennelsen - og da også forfølgelsen - stopper opp.

Slik er ondskapens time og mørkets makt, når selv en kristen ikke greier å holde seg våken, blir kald og slumrer inn. Og sover han lenge kan også den oljen han en gang hadde, tørke inn. Han glir over i kjødelig visshet, selvsikkerhet og åndelig død.

Fra Husandaktsboka 5. mai. Mer om dette her:

http://www.arven.net/rosenius/husandakt/mai1.htm#5


mvh Bror

[Redigert den 23-4-2005 av Bror]

Brudgommen

Lance - 24-4-2005 kl 00:41

Sitat:
Opprinnelig postet av Bror

BRUDGOMMEN LOT VENTE PÅ SEG, - tiden ble for lang og ensformig.

Ingen åndelig manifestasjoner eller andre ekstraordinære opplevelser. Den ene dagen er som den andre, det ene året går som det andre. Ingen spesielle tegn som tyder på at Herren kommer, er å se.Gud sender tegn. Gud har sine talerør på jorden. Men slik det alltid har vært er det også i dag.

Slik det var på Noahs tid. På Abrahams tid. På Jesu tid...slik er det i dag.

Det går over hodene på de aller, aller fleste...

Ropet som går ut gjennom Guds talerør varsler oss om at Herren kommer. Noen tar imot Ordet og gir alt for å være forberedt. Andre ignorerer det...

Men ved midnatt lød et rop: «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand.
Matt 25,6-7

Tiden er kommet for Lammets bryllup! Hans brud har gjort seg i stand...
Åp 19,7

Rettferdiggjørelse, Helliggjørelse, Dåpen i den Hellige Ånd

Lance - 26-4-2005 kl 11:22

Som Bibeltroende tror jeg at den enkelte kristne opplever tre faser i sitt kristenliv:

1. Rettferdiggjørelse,
2. Helliggjørelse,
3. Dåpen i den Hellige Ånd.

Den første kristne menighet kjente til disse sannhetene, men etterhvert kom verdslighet og korrupsjon inn iblant dem, slik at Ordet ble forvrengt. Men den første spiren etter en lang åndelig vinter kom med Martin Luther, som skulle være den første til å starte gjenopprettelsen av Troen, med den første sannheten om frelsen, nemlig rettferdiggjørelsen:

1) Da den katolske presten Martin Luther (1483-1546) grunnet på Romerne 1:17, fikk han åpenbaringen om rettferdiggjørelsen: "For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro." Etter mange år med mørke begynte Gud å gjenopprette forståelsen av Sitt Ord til de kristne. Reformasjonen startet, og det skapte furore i den Katolske Kirke, som fortsatt holder Luther for en kjetter.

2) En mann som også hadde sett sannheten om rettferdiggjørelsen var engelskmannen John Wesley (1703-1791), som senere ble kalt Metodismens far. I 1729 gikk det opp for ham at den troende ikke kan bli frelst uten helliggjørelse, ifølge Hebreerne 12:14: "Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren." I 1737 så han at helliggjørelsen kommer av troen. John Wesley ble født på ny mens han lyttet til en høytlesning av Martin Luther's "Introduksjon til Romerbrevet." Han skrev ned tid og sted i sin dagbok. Aldersgate: klokken 20:45, 24. mai 1738

3) Da den Hellige Ånd ble utgytt i William Seymour's forsamling i Azusa Street i 1906, brøt en ny vekkelse brøt løs: Pinsevekkelsen. Gavene ble restaurert til menigheten med tunger, tydninger og profetier. "Trøsteren er her" sang de med tårer i øynene i bønn hele dagen og natten. Menn som Smith Wigglesworth og Charles Price og flere andre ble satt inn i tjeneste til å forberede det som skulle komme: Gjenopprettelsen av hele Ordet!

Ifølge Malakias 4:5-6 vil det komme en profet i Elias ånd før Herrens andre komme, som vil vende oss (barna) tilbake til den ekte apostoliske tro (fedrene). Ifølge Åpenbaringen 10:7 han ha en tjeneste som vil åpenbare Guds hemmeligheter. Smith Wigglesworth profeterte en uke før sin død at det ville komme en ny bevegelse fra Gud, som ville være den største verden noensinne hadde sett. Denne nye vekkelsen ville bringe fokuset på Guds Ord.

Charles Price døde den 8.mars 1947. Noen dager etterpå, den 12.mars, døde Smith Wigglesworth. På samme tidspunkt fikk den unge William Marrion Branham besøk av en engel som gav ham befalingen om hans spesielle tjeneste. En tjeneste som ville ha fokuset på Guds Ord, og på dåpen i den Hellige Ånd, det tredje og siste steget.

Guds folk må i dag ha den sanne dåpen i den Hellige Ånd, som vil sette menigheten i stand til Bortrykkelsen. Det er min bønn at både jeg og du som leser dette må være så fylt av Hans Ånd, at vi vil tas opp med Ham når Han kommer tilbake.

Lionheart - 26-4-2005 kl 14:57

Her er en oversikt over bibelvers og for og mot pre-trib bortrykkelse.

http://www.geocities.com/Athens/6476/