Apologetisk Forum

Til ettertanke

 Sider:  1  2

Gnagar - 3-2-2008 kl 14:21

Min sjel, lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger!
(David)


-

Det har jeg gjort, og det skal jeg gjøre

Gnagar - 4-2-2008 kl 06:56

”Kast på Herren det som tynger deg,
han vil sørge for deg!
Han vil aldri i evighet
la den rettferdige vakle.”
(Sal 55,23)

”Til dere blir gamle, er jeg den samme,
til håret gråner, vil jeg bære dere.
Det har jeg gjort, og det skal jeg gjøre”
(Jes 46,4)Video

-

Ikke som vi vil

Gnagar - 6-3-2008 kl 05:23

«Min Far! Er det mulig, så la dette beger gå meg forbi.
Men ikke som jeg vil, bare som du vil.»
(Matt 26,39b)

Så sa han til alle: «Den som vil følge etter meg, må fornekte
seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg.»
(Luk 9,23)

«For mine tanker er ikke deres tanker,
og deres veier er ikke mine veier,
lyder ordet fra Herren.
Som himmelen er høyere enn jorden,
er mine veier høyere enn deres veier
og mine tanker høyere enn deres tanker.»
(Jes 55,8-9)

-

Budskap etter Lukas

Praxis - 8-3-2008 kl 18:40

Meg spør de dag for dag, å få vite mine veier krever de;
likesom de var et folk som hadde gjort rettferdighet
og ikke forlatt sin Guds lov,
krever de av meg rettferdige dommer,
de vil at Gud skal komme nær til dem.
Hvorfor faster vi, og du ser det ikke?


(Jesaja 58)
De ligner små barn som sitter på torvet og roper
og sier: Vi blåste på fløyte for dere, dere ville ikke danse.

Vi sang sørgesanger, og dere ville ikke gråte.

For døperen Johannes er kommet.
han hverken åt brød eller drakk vin, og dere sier: Han er besatt!
Døve hører, døde står opp, evangeliet forkynnes for fattige
og salig er den som ikke tar anstøt av meg.


Og alt folket som hørte ham, også tollerne,
de gav Gud rett og lot seg døpe
med Johannes' dåp.


Men fariseerne og de lovlærde gjorde Guds råd til intet for seg
og lot seg ikke døpe av ham.


.

Praxis - 12-3-2008 kl 01:23

Brudens adresse: Utenfor Leiren

"Men ved Midnat lød der et Raab: Se, Brudgommen kommer, gaa Ham i Møde!"

tekst av Frank Mangs --->

Nå er tiden

Labar - 24-3-2008 kl 06:03

”For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne
med Guds eget folk. Men kommer dommen over oss først, hvordan går
det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?”
(1. Pet 4,17)


-

Vær edrue...!

Bror - 27-3-2008 kl 18:14

Når Bibelen flere ganger oppfordrer oss: "Vær edrue...!" så er det klart at dette dypest sett taler om å være evangelisk edrue, så vi er på vakt overfor alt som bryter mot "den rene lære", det rene evangelium om frelse for syndere i Jesus Kristus alene! Evangeliet skal forkynnes rent d.v.s. rent for alt ditt og mitt, alt menneskelig bidrag!

Utdrag av bladet Arven nr.1 Mars 2008 side 15: http://www.arven.net/

Klikk på Bladet på venstre side. Kan bestilles gratis!!

[Redigert den 17-4-2008 av Bror]

Jeremia 2

Praxis - 28-3-2008 kl 12:23

Så sier Herren:
Jeg kommer i hu din ungdoms troskap,
din kjærlighet i trolovingstiden,
da du fulgte meg i ørkenen,
i et land der ingen kan så.

3 Israel var hellig for Herren,
førstegrøden av hans avling. ...

4 Hør Herrens ord, du Jakobs ætt,
alle slekter i Israels hus.
5 Så sier Herren:
Hva galt fant fedrene deres hos meg,
siden de gikk bort fra meg
og holdt seg til guder som ikke duger,
så de ble udugelige selv?

6 De spurte ikke: «Hvor er Herren,
som førte oss opp fra Egypt
og ledet oss gjennom ørkenen,
et land med stepper og kløfter,
et land med tørke og mørke,
et land der folk ikke ferdes
og ingen mennesker bor?»

7 Jeg førte dere til et veldyrket land,
hvor dere fikk nyte frukten og grøden.
Men da dere kom dit inn,
gjorde dere landet mitt urent
og forvandlet min odel til en styggedom.

8 Prestene spurte ikke: «Hvor er Herren?»
Og de som sysler med loven, kjente meg ikke.

Hyrdene falt fra meg,
profetene spådde ved Ba’al
og holdt seg til gagnløse guder.

9 Derfor vil jeg fremdeles
føre klagemål mot dere,
lyder ordet fra Herren,
ja, føre klagemål mot deres barnebarn.

10 Dra til kitteernes øyer og se,
send bud til Kedar og undersøk nøye,
ja, se om noe slikt har hendt!
11 Har noe folk byttet bort sine guder
– enda de ikke er virkelige guder?

Men mitt folk har byttet bort sin ære
mot det som ikke gagner.

12 Bli rystet, du himmel,
og skjelv av redsel over dette!
lyder ordet fra Herren.
13 For to onde ting har mitt folk gjort:
De har gått bort fra meg,
kilden med levende vann,
og de har hogd seg brønner,
sprukne brønner som ikke holder vann.

14 Er Israel en trell,
er han født som trell i huset?
Hvorfor er han da blitt røvet?
15 Unge løver brølte mot ham,
høyt runget deres røst. ....
Hans land ble gjort til en ørken,
hans byer ble brent, så ingen kan bo der.

17 Er du ikke skyld i dette selv
fordi du gikk bort fra Herren din Gud
den tid han førte deg på veien?
.

Ve

Labar - 17-4-2008 kl 15:42

”Ve dere når alle taler vel om dere.
Det samme gjorde også fedrene
med de falske profetene.”
(Luk 6,26)


-

Alle sovnet inn (Mt 25)

Praxis - 21-4-2008 kl 16:05

Men da brudgommen gav seg tid, slumret de alle inn
og sov.
Men midt på natten lød der et rop:
Se, brudgommen kommer! gå Ham i møte!
.

Viking - 21-4-2008 kl 17:04

De fleste sover ja!

For hvem feirer Kristi oppstandelse den 21.-22.4.2008? Høydepunkt i denne Påsken (Passover).

[Redigert den 21-4-2008 av Viking]

Lagt ferdig

Labar - 15-5-2008 kl 14:00

”For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.”
(Paulus)

-

Lexus - 16-5-2008 kl 10:00

Lang derifra!

Langt derifra! Vi som er døde fra synden,
hvordan skulle vi ennå leve i den? Rom.6.2

For det er vi som er de omskårne,
vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Fil.3.3

Lexus - 16-5-2008 kl 10:22

Kom derfor i hu

Kom derfor i hu
at dere før var hedninger i kjødet,
og ble kalt uomskårne av de såkalte
omskårne, de som med hånd er
omskåret på kjødet. Ef.2.11

Hvis nå et menneske blir omskåret
på en sabatt for at Mose lov ikke
skal brytes, blir dere da harme på meg
fordi jeg har gjort et helt menneske
friskt på en sabbat? Joh.7.23

[Redigert den 16-5-2008 av Lexus]

De tror på en vei ut

Praxis - 24-5-2008 kl 17:29

Sanne israelitter tror på en vei ut

fra det knugende egyptervelde og 'pyramideverket'

Sitat:

Gud talte til Moses og sa: Jeg er Herren.


( . . . ) Nu har jeg hørt hvordan israelittene sukker
over at egypterne holder dem i trelldom,
og jeg kommer min pakt i hu.


Si derfor til israels barn: Jeg er Herren.

Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder
som egypterne har lagt på dere,
fri dere fra trelldommen og løse dere ut

med utstrakt arm og med veldige straffedommer.

Jeg vil ta dere til mitt folk
og jeg vil være deres Gud.


Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som
fører dere ut fra de tunge byrder
som egypterne har lagt på dere.

Jeg vil føre dere til det landet
som jeg med oppløftet hånd har sverget
å ville gi til Abraham, Isak og Jakob -

Jeg vil gi dere det til eiendom: Jeg er Herren.
Dette sa Moses til israels barn.
Men de hørte ikke på ham, for de var motløse og trellet hardt.2.Mos 6:5-9 (5:6-6:2)

Lexus - 24-5-2008 kl 19:46

Min Eiendom

2.M.19.5:
Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk - for hele jorden er min.

Mal.3.17:
De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min eiendom, den dag jeg gjør mitt verk. Og jeg skal være mild mot dem, liksom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham.

1.Pet.2.9:
Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.


Land til Eiendom

Menneskesønn!
De som bor blant grushauer der borte i Israels land, sier så: Abraham var bare èn, og han fikk landet i eie. Vi er mange, vi har fått landet til eiendom. Esek.33.24

Amos 2.10:
Det var jeg som førte dere opp fra landet Egypt, jeg ledet dere i ørkenen i førti år, for at dere skulle få amorittenes land til eiendom.

Jos 24.8:
Så førte jeg dere inn i amorittenes land, de som bodde på den andre siden av Jordan. De førte krig imot dere, men gav dem i Israels hånd, så dere tok deres land i eie, og jeg utryddet dem for dere.

Så ble Israel boende i amorittenes land. 4.M.21.31

Samme året begynte de å plage og underkue Israels barn. I atten år undertrykte de alle Israels barn som bodde på østsiden av Jordan, i amorittenes land, i Gilead. Dom.10.8

Så sier Herren:
For tre migjerninger av Ammons barn, ja, for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de skar opp de kvinner som var med barn i Gilead, for å utvide sitt landområde. Amos 1.13

Vokt ditt folk med din stav, den hjord som er din arv, som bor for seg selv i en skog midt i et fruktbart land. La dem beite i Basan og Gilead som i gamle dager! Mika7.14Menneskesønn!
Dine brødre, dine brødre; Dine nære frender og hele Israels hus, hele folket - til dem er det Jerusalems innbyggere sier: Hold dere langt borte fra Herren!
Landet er gitt oss til eiendom. Esek.11.15

Praxis - 26-5-2008 kl 13:13

Dette sa Moses til israels barn.
Men de hørte ikke på ham, for de var motløse og trellet hardt.

Hvor?

Gnagar - 26-5-2008 kl 13:44«Herre, hvem skal vi gå til?»

Lexus - 27-5-2008 kl 10:28

Stå opp

Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham:
Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg.
Jeg er ikke verdig lengre til å kalles din sønn.
La meg få være en av dine leiefolk.

Da sa han til dem:
Derfor er hver skriftlærd som er opplært for
himlenes rike, lik en husbond som bærer fram
av sitt forråd, nytt og gammelt.

For himlenes rike er likt en husbond som gikk tidlig
ut om morgenen for å leie arbeidere til sin
vingård.

Noah var jordbruker, og han var den første
som plantet en vingård.

Med det samme Jesabel hørte at Nabot var blitt steinet og var død, sa hun til Akab:
Stå opp og ta jisre'elitten Nabots vingård i eie,
den som han ikke ville la deg få for løsepenger!
For Nabot lever ikke lenger,
han er død.

Men for at dere skal vite at
Menneskesønnen har makt på jorden
til å forlate synder -
så talte han til den lamme: Jeg sier deg:
Stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus!

Men til min fars hus skal du gå,
til min egen slekt.
Der skal du hente en hustru til min sønn.

For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn enn vårt hjerte og vet alt. (1 Joh 3,20)

Bror - 9-6-2008 kl 00:12

Derfor kan vi trøstig la sammvittigheten fordømme oss, så vi kan bli bøyet i ydmykhet for Gud til å si oss løs fra all tro på oss selv, alt håp til oss selv og all kjærlighet til oss selv. For dette er vår rette åndelige tukt.

Om mange andre mennesker fordømmer oss, noe det er rikelig anledning til å oppleve her i verden, så skal vi øve oss i å huske at for Guds åsyn spørres det ikke etter de attestene vi får av andre mennesker. Men det spørres bare etter et hjerte som er uten svik i troen, og derfor over alt og alltid med villig ånd tilregner seg både Ordets tukt , Ordets veiledning og Ordets trøst.

94

Praxis - 15-6-2008 kl 21:37

Du hevnens Gud!

Herre du hevnens Gud, åpenbar deg i herlighet!

Reis deg, du jordens dommer!
La gjengjeldelse ramme de overmodige!


Hvor lenge skal de ugudelige, Herre -
hvor lenge skal de onde fryde seg?


De gyter ut en strøm av ord - de fører frekk tale.

Alle de som gjør urett, taler store ord.


Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de.

Enken og den fremmede slår de ihjel,
og farløse myrder de.

Og de sier: Herren ser det ikke, Jakobs Gud gir ikke akt.


Gi dog akt, dere uforstandige blant folket!
og dere dårer:
når vil dere bli kloke?

Han som planter øret, skulle han ikke høre?
Mon han som skaper øyet, ikke kan se?

Han som refser hedningene - skulle han ikke straffe,
han som gir menneskene forstand?

Herren kjenner menneskenes tanker, han vet at de er tomhet.


Salig er den mann som du refser, Herre -
den du gir lærdom av din lov
for å gi ham ro for onde dager,

inntil det blir gravd en grav for den ugudelige.

For Herren skal ikke forkaste sitt folk
og ikke forlate sin arv:


for dommen skal vende tilbake til rettferdighet,
og alle de oppriktige av hjertet skal gi den medhold!


Hvem reiser sig for meg imot de onde?
Hvem stiller sig frem for meg imot dem som gjør urett?

Dersom ikke Herren var min hjelp, ville min sjel snart
bo i det dødsstille land.

Om jeg måtte si: Min fot vakler,
da holder din miskunnhet meg oppe, Herre!

Når de urolige tanker i mitt hjerte blir mange,
da husvaler din trøst min sjel..

Praxis - 26-6-2008 kl 12:27

Da han førte mange barn til herlighet,

sømmet det seg for ham

for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til,


gjennom lidelser
å fullende deres frelses høvding.

For både den som helliggjør, og de som helliggjøres,
er alle av en;
derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre,

når han sier: Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre,
midt i menigheten vil jeg lovsynge deg.

Og atter: Jeg vil sette min lit til ham.
Og atter: Se, her er jeg og de barn som Gud har gitt meg.


(Hebr 2)

sine motiver

Praxis - 7-9-2008 kl 12:08

Hvem er de som anklager oss for at våre sinn er så ufleksible?

om ikke de som hadde tenkt å spenne dem på strekkbenk.

.

Lexus - 7-9-2008 kl 12:41

På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast.

Det er nå tredje gang jeg kommer til dere. På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast.

TheaLinnea - 7-9-2008 kl 13:33

Når jeg sier ”det er umulig”, svarer Gud
”alt er mulig” (Lukas 18:27)
Når jeg sier ”jeg er for trøtt”, svare Gud
”jeg vil gi deg ny styrke” (Matteus 11:28)
Når jeg sier ”jeg kan ikke fortsette”, svarer Gud
”med min hjelp kan du fortsette” (2 kor 12:9)
Når jeg sier ”jeg finner ingen utvei”, svarer Gud
”jeg vil lede dine skritt” (ord 3:5,6)
Når jeg sier ”ingen er virkelig glad i meg”, svarer Gud
”jeg er glad i deg” (joh 3:16)

Lexus - 7-9-2008 kl 14:22

Sitat:

Gode Ord

For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige Ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på nytt korsfester Guds Sønn for seg og gjør ham til offentlig spott. (Heb.6.4-6)

Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle de gode ord jeg har talt om
Israels hus og Judas hus. (Jer.33.14)

For så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. (Jer.29.10)

Den som er vis i hjertet, blir kalt forstandig, og gode ord fremmer lærdom. (Ord.16.21)

De svarte ham: Hvis du vil være vennlig mot dette folket og føyer dem og gir dem gode ord, så vil de være dine tjenere for alle tider. (2.Krøn.10.7, 1.Kong.12.7)

Lovet være Herren, som har gitt sitt folk Israel ro, slik som han lovte! Ikke et ord er blitt til intet av alle de gode ord han talte ved sin tjener Moses. (1.Kong.8.56)

Men liksom dere har fått oppfylle alle de gode ord som Herren deres Gud har talt til dere, slik skal Herren la alle de onde ord bli oppfylt på dere, inntil han har utryddet dere av dette gode landet som Herren deres Gud har gitt dere. (Jos.23.15)

Se, jeg går snart all jordens vei! Så skal dere da av hele deres hjerte og av hele deres sjel kjenne at ikke et eneste ord har slått feil av alle de gode ord Herren deres Gud har talt til dere. De er alle sammen oppfylt for dere, ikke et eneste ord av det har slått feil. (Jos.23.14)

Ikke ett ord slo feil av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels hus, det ble oppfylt alt sammen. Jos.21.45.

Og han undret seg over deres vantro.

Praxis - 9-10-2008 kl 12:55

.. Han kalte de tolv til seg og begynte å sende dem ut,
to og to.
Og han gav dem makt over de urene ånder. ...


.. Er det et sted de ikke tar imot dere
og ikke vil høre på dere,
så dra derfra,
og rist av dere støvet under føttene
til vitnesbyrd mot dem.


De drog da ut og forkynte for folket at de skulle
omvende seg.

Og de drev ut mange onde ånder,
og salvet mange syke med olje og helbredet dem
.

Ingen er uunnværlig i Herrens tjeneste, men heller ikke overflødig.

Bror - 23-10-2008 kl 15:04

Kjærligheten til Jesus gjør en troende verken lovfiendtlig eller lovløs eller lovisk, men hjertelig villig til alt han vet, tror og skjønner er grunnet i Guds ord.[Redigert den 23-10-2008 av Bror]

Åpenbaringshistorien er en historie om Gud og Guds Sønns personlige samliv med mennesker.

Bror - 23-10-2008 kl 17:01

Det som er sagt en gang er gyldig til evig tid. Og om det er sagt første gang til et enkelt menneske eller et enkelt folk, gjelder det i alle tider og for alle mennesker dersom ikke Gud selv uttrykkelig sier noe annet. Dette gjelder åpenbaringen både i lov og evangelium.

Godt og trygt å tenke på i disse vankelige tider.

Bønn for dagen

Labar - 29-10-2008 kl 06:01

”Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
prøv meg og kjenn mine tanker.
Se om jeg er på den onde vei,
og led meg på evighetens vei.”

Amen.

Praxis - 5-11-2008 kl 20:22

Spotteren søker visdom, men finner den ikke.
Men for den forstandige er kunnskap lett å vinne.


Den klokes visdom er at han forstår sin vei,
men dårers dårskap er at de bedrar seg selv.Dårer spottes av sitt eget skyldoffer


Ord.14

En forvirrende tid, men 14000 trofaste knær i skjul

Praxis - 17-11-2008 kl 00:56

http://www.bibelsk-tro.no/06-04-06.html

Muligheter

Labar - 18-11-2008 kl 02:27

«For ingen ting er umulig for Gud.»

Han hører

Praxis - 10-12-2008 kl 23:55

Jag var modfälld och trött
och jag visste ej råd,
men en vän sa till mig:
"Du får tro på Guds nåd.
Låt oss be tillsammans,
det är tryggt att be.
Jag tror att Gud hör vår bön."(Göte Strandsjö)

BiZ - 11-12-2008 kl 10:22

Den sangen sang vi med ett av skolekorene våre på skolen jeg går på. :)

[Redigert den 11-12-2008 av BiZ]

Amos 3

Praxis - 10-1-2009 kl 01:49

Hør dette ordet som Herren har talt mot dere, Israels sønner,
mot hele den ætt som jeg førte opp fra Egypterlandet.
Bare dere ville jeg kjennes ved
blant alle folk på jorden.
Derfor krever jeg dere til regnskap
for alle syndene dere har gjort.

.... For Herren Gud gjør ikke noe
uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.
Når løven brøler,
hvem må ikke da bli redd? ....

Se den store forvirring i byen - og undertrykkelsen der!
De har ikke vett til å gjøre det rette,
lyder ordet fra Herren;
de dynger opp vold og ran i sine slott. ....
Derfor sier Herren Gud:
Fiender skal omringe landet,
din sterke festning skal rives ned, og borgene skal plyndres.
.... Da vil jeg knuse
både vinterhusene og sommerhusene.
Elfenbenshusene blir ødelagt,
og mange bygninger skal synke i grus,

lyder ordet fra Herren.

Det er så lite ånd med dykk

Praxis - 14-1-2009 kl 22:23

kvad den gamle vekkelseshøvding --> : "Be og for meg" ...

Praxis - 19-1-2009 kl 17:29

Hvis livet i grunnen er et minefelt,


må det være alene i feltet


om at feltarbeiderne ser det som uvennlig opptreden

å peke ut hvor minene ligger.

(balegurisk feelosof)

Praxis - 9-2-2009 kl 17:22

Sitat:
Enten er treet godt, og da er også frukten god -
eller treet er dårlig, og da er også frukten dårlig.
Treet kjennes på frukten.

Ormeyngel!
Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde?

Det hjertet er fullt av, det taler jo munnen.
Et godt menneske henter fram gode ting av sitt gode forråd,
et ondt menneske henter fram onde ting av sitt onde forråd.

Det sier jeg dere: Hvert unyttig ord menneskene sier,
skal de svare for på dommens dag.

Ja, etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter
dine ord skal du dømmes skyldig.

Praxis - 19-2-2009 kl 15:50

Å spise mye honning er ikke av det gode;
vær sparsom med hedrende ord!

Lik en ødelagt by med nedrevet mur
er en mann som ikke kan styre sitt sinn.

(Ords.25)

Jon - 19-2-2009 kl 20:41[Redigert den 1-11-2013 kl 00:47 av Jon]

Scot - 27-11-2011 kl 13:39

Sal 130

Sitat:

7 Vent på Herren, Israel!
For hos Herren er miskunn,
hos ham er full forløsning.
8 Herren vil forløse Israel
fra alle deres synder.[/


.

[Redigert den 27-11-2011 av Scot]

Scot - 15-12-2011 kl 11:29

Ja, åssen skal det bli etterhvert?

Du skal ikke be under skolegudstjeneste:

http://dagen.no//Nyheter//Innenriks/tabid/248/Default.aspx?M...

Hvor er vi om femti år? Hva vet barn om Guds Sønn, Faderen & Den Hellige Ånd da?

LeifG - 15-12-2011 kl 23:55

Allerede i 2002 hørte jeg om denne lov, og det er bestemt i FN`s menneskerettighetslov. Norge bare følger denne lov og hvis nORGE IKKE INNFØRER DENNE LOV VIL IKKE fn SE PÅ nORGE SOM EN nasjon som respekterer mennesker.
Hva og hvem står da bak FN`s menneskerettigheter? Hehehe.., gjett da.

http://amazingdiscoveries.tv/media/139/226-232K/

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_United_Nations_wor...

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_UN-Alice-Bailey_Wo...

Uffda.. .

Scot - 16-12-2011 kl 19:30

Galskap satt i system LG, rart at så få skal avsløre beistet.
Jeg forstår hvorfor, men det er merkelig å være her mens dette skjer. Vi har så mange vise mennesker og de ser det ikke (vil ikke se?)

LeifG - 16-12-2011 kl 22:49

Ja, det er så fælt at jeg har ikke ord. Jeg håper virkelig vi møtes der oppe eller på vei dit (himmelen) Scot!

Scot - 17-12-2011 kl 11:07

Sitat:
Opprinnelig postet av LeifG
Ja, det er så fælt at jeg har ikke ord. Jeg håper virkelig vi møtes der oppe eller på vei dit (himmelen) Scot!


Et kall fra Gud har ført oss så langt og jeg håper vi får være med til et evig liv med vår Konge.

Mange er lurt på avveie p.g.a. dårlige oversettelser, oversettelser som er endret i takt med falske doktriner, det må jo bare går dårlig.

KJV1611:
Sitat:

8 Thou shalt not make thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth:

9 Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me,

10 And shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.


Legg merke til hvor eksakt Gud uttaler seg i forhold til hva en ikke skal bøye seg for av "man made" gjenstander/statuer/bilder o.s.v..
Her er det ingen slingrings mon.

Her en nyere oversettelse:
Sitat:

Exodus 20:4-6 You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my Commandments.


I denne oversettelsen er det gitt mulighet til å tolke litt romslig etter min mening. Dårlig oversettelse, den mister den eksakte befaling fra Gud.

Hvis vi ser over til hva catolikkene skriver, så ser vi følgende:
Sitat:

Deleted. See also idolatry in the Catholic Church

(There is idolatry in the Papal system so the second Commandment has been deleted or sometimes it has been absorbed into the first. All remaining Commandments are therefore shifted along one count.)


De har nok sett at Guds Ord ikke var i "takt" med deres doktriner og da har de endret dette. Det er derfor vi stadig har nye oversettelser. De justerer bibelen slik at den blir i takt med
mennesket, de glemmer Gud i det hele.

.

[Redigert den 17-12-2011 av Scot]

LeifG - 17-12-2011 kl 15:04

Ja, inntil en viss grense får de endre men ikke nok til at DHÅ kan lede mennesket ved sitt ord. 78 oversettelsen er vel den dårligste men jeg så Sabbaten der uten noe som helst veiledning av noen annen enn Guds Ånd. Jeg leste bibelen alene, i det skjulte og jeg så at kristendommen her i denne verden ikke fulgte Guds ord. Jeg trodde jeg var alene her i denne verden som virkelig trodde Gud.

LeifG - 17-12-2011 kl 15:33

Sitat:
Opprinnelig postet av Scot
De har nok sett at Guds Ord ikke var i "takt" med deres doktriner og da har de endret dette. Det er derfor vi stadig har nye oversettelser. De justerer bibelen slik at den blir i takt med mennesket, de glemmer Gud i det hele.


Mange bibeloversetter tror for eksempel på det evige brennende helvete, noen av de tror Simon Peter er den første Pave og at nøklene går i arv igjennom pavemakten således. Ut i fra slike tanker oversetter man og da er man ett lett bytte for å lett justere litt på ordet men ikke for mye for da avsløres man.
Husk at katolsk tro er en dogme bevisstgjort i katekismen, understøttet her og der av Guds ord men det ved å gjøre Paven til en som kan endre litt her og litt der, for det er han jo gitt å gjøre av Jesus selv. Det er jo derfor de tror de kunne endre fra Sabbat til søndagshelligholdelse, og endre påskehøytidens tidspunkt.

Dan 7,25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.

Fordi om de har gjort det kan ingen endre Guds lov, selv om de rettferdiggjør det ved sin tro.
Når det gjelder Simon Peter så sier han at Jesus er Guds Sønn, altså Mennesket i hans kjød, ved hans side er Gud.
Derfor endret de også dette vers som fremhever det å bekjenne Jesus som Kristus/ Gud i kjød.

1 Joh 4,3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

Det skal stå:

1Jn 4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

Man benekter ikke Jesus som Gud men sant menneske som deg og meg. Det katolsk tro sier er at Jomfru Maria var ubesmittet av synd fra unnfangelsen av henne, derfor kunne Jesus/ Gud bli til her. Så de flytter Jesu prestasjon over til Maria og gjør henne til Himmeldronning, for Jesus var jo Gud og derfor syndet ikke Han men Maria var jo sant menneske uten synd.
Leser vi om Jesu liv kan vi lett se at Han ble fristet, og Gud kan jo ikke bli fristet. Vi ser også at Jesus i vårt sted gråt og skrek etter nåde og frelse.., og fikk det for Sin Gudsfrykt. Jo, Jesus var sant menneske men også Gud.

Den andre saken om oversetter som tror helvete og katolsk skjærsild så har vi denne tekst:

Luk 23,43 Og han sa til ham: Sannelig sier jeg dig: Idag skal du være med mig i Paradis.


Det skal stå:
Luk 23,43 Og han sa til ham "Sannelig sier jeg dig I dag, du skal være med mig i Paradis".

For Jesus reiste ikke til Paradis denne dag, eller neste dag. Først tre dager etter reiste Han til sin Far men ikke paradis. Paradis kommer vi til en gang etter oppstandelsen.

Derfor er det vikig at vi arbeider saklig og med frykt og beven.


:-)

Scot - 17-12-2011 kl 15:35

Å studere Bibelen på egenhånd er
forbundet med fare:wink2:

Slik oppstod :question: hos meg også. I den tid ungene
var med på div. aktiviteter, ventet jeg oftest i
bilen og begynte der å lese Bibelen fra perm til perm.

Scot - 17-12-2011 kl 18:08

Link til KJV1611 mp3 http://www.cephas-place.com/
.

 Sider:  1  2