Apologetisk Forum

Den største synd.

Kristnerd - 22-1-2005 kl 03:12

Hva er den største syden ? Selve hovedsynden over de andre synder?

Bibelen viser oss svaret:


Johannes evangelium, 16.9
"Synden er at de ikke tror på meg,"Hvorfor er dette selve hovedsynden ?

Jo, fordi dette er eneste synden som ikke kan tilgis. Og hvofor det? Jo fordi det er troen på Jesus Kristus som Guds sønn og sonoffer, som gir frelse. Uten tro, ingen frelse.

Hvilket løfte har den frelste å støtte seg til?


Johannes evangelium 5. 24
"Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. "(om du undres over forholdet mellom Faderen og Sønnen, så kan du lese Johannes 5.16-30 i helhet.)

Er det virkelig ingen frelse (intet liv) uten ved Jesus?


Johannes 1.brev. 5.12 "Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet."Hvilken dom er det vi ikke kommer for? ("...men er godt
over ... til livet...")


Johannes 16.11 "dommen er at denne verdens fyrste er dømt."Hvem er "denne verdens fyrste" ?

Johannes 12. 31 "Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut."

Kastes hvor da?

Matteus.25.41 "Deretter skal han si til dem på venstre side: «Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler"

Djevelen er denne verdens fyrste. Han skal kastes ut i den evige ild. Det er dommen. Men slik Matteus. 25 sier, så blir denne dommen også del alle de som ikke har vendt seg til Jesus.

Er det riktig av meg å si at manglende tro på Jesus og hans frelsesverk er selve hovedsynden? Sier ikke Bibelen at det er kunn en synd som ikke tilgis, nemlig spått mot Den Hellige Ånd?


Markus 3. 28 "Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de så spotter; 29 men den som spotter Den Hellige Ånd, får aldri i evighet tilgivelse, for han er skyldig i en evig synd.» "


Men hva er det da å spotte Den Hellige Ånd?
La oss gå tilbake dit vi startet, og se det første verset i sammenheng.


Johannes 16.
7 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. 8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: 9 Synden er at de ikke tror på meg, 10 retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg, 11 dommen er at denne verdens fyrste er dømt.


Å bli overbevist om ens egen utilstrekkelighet. Konfrontert med synd, men så nekte å ta i mot frelsen i Kristus. Det er det samme som spått mot Den Hellige Ånd. Det er DHÅ som overbeviser verden om synd. Og han skal forkynne Jesus Kristus.


Johannes 16.14 "Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere."


Som kristne er vi kalt til å forkynne evangeliet, og tilsi tilgivelse for synder. Både i og utenfo menigheten. (Både til den første omvendelse, og til den daglige kamp og vekst.)


Matteus 18.18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.


Når vi med frimodighet tilsier en kristen bror tilgivelsen for en synd, så kan vi altså med sikkerhet vite at denne bror er løst fra denne synden. Men hva slags synder er det vi ikke skal løse? ("Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen,")


Tilbake til Johannes 1.Brev.
5. 16 Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham, og Gud skal gi ham liv – så sant han ikke er av dem som synder til døden. Det finnes synd som fører til død, men jeg taler ikke om bønn for den. 17 All urett er synd; men ikke all synd fører til død.Og nå vet vi jo hvilken synd det er som fører til døden. Vi skal altså ikke tilse tilgivelse for, eller be for tilgivelse for, der det ikke finnes tro på Herren Jesus Kristus. Det vil være å som menneske tilgi en synd som Gud selv sier det ikke finnes tilgivelse for. Nemlig det at "de ikke tror på meg"(Jesus.).

Men vi skal likevell be for dem. Ikke om tilgivelse på tross av deres motvilje for troen. Men for at troens sennepskorn må plantes i dem og vokse.

Og for enhver som tror, så vet vi at:


Hebreerbrevet 11.1. Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser.


Og da kan vi også frimodig forkynne til frelse for enhver. For vi vet også, at troen kommer av forkynnelsen.

En annen måte å si dette, er at det å ikke la bekjenne sine synder for Gud, er den største synd av dem alle. For dette kan lignes med at du sier til Gud: "Jeg trenger ikke at du blander deg inn i mine saker, jeg skal ordne opp selv. Så, når den dagen kommer at jeg har blitt like ren som deg, da kan vi være sammen."

Men Gud vil aldri akseptere dette. Fordi han er streng og harm? Ja, men mer enn det, fordi han er kjærlig. For i sin rike kjærlighet vet han at du aldri vil klare den bragd det er å bli like fullkommen som han, og på det vis fortjene hans nærvær. Derfor står han istedenfor ydmykt med vaskefatet og inviterer til syndes forlatelse, og evig samvær med seg. Akkurat nå, akkurat her.

Kristnerd - 22-1-2005 kl 03:17

Som en liten parantes kan jo nevnes, at flere av versene her blir sitert i Benny Hinns bok "God Morgen Hellig Ånd". Men ikke uventet får han en helt annen konklusjon. En konklusjon som ihvertfall ikke jeg får til å stemme med Bibelen som helhet.
Nei, Hinn tar hele fokuset bort fra det faktum at det ikke finnes frelse for den som ikke tror. Og får det til å virke som om at selv de som tror kan bli stilt utenfor frelsen. Dersom de ender opp med å såre Den Hellige Ånd.
Og videre er Hinns framstilling av Den Hellige Ånd, lik en stakkarslig liten spedbarnsånd som så er så lett å såre, at hele kristenlivet blir ett evindelig strev og mas for å få tak i denne ånden og ikke såre den.

"Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus", sier Bibelen min. Mens Benny Hinns bok sier meg, at det er mer enn nok fordømmelse å ta av, for den som ikke er enig med han at all verdens underlige manifestasjoner er nærver av Den Hellige Ånd.

wbrochs - 9-2-2005 kl 23:49

Sitat:
Originally posted by Kristnerd
Hva er den største syden ? Selve hovedsynden over de andre synder?

Bibelen viser oss svaret:


Johannes evangelium, 16.9
"Synden er at de ikke tror på meg,"Ved å studere syndefallet i 1. Mos 3,1-7 ser vi at synden kom inn i verden ved at mennesket , Eva, begynte å tvile på om det virkelig var slik Gud hadde sagt. Slangen fikk implantet begjær i mennesket - begjær etter å lytte til slangen og ha tiltro til hva Djevelen talte gjennom slangen. Derfor er det helt riktig at den største synden - selve hovedsynden over alle synder - er å ikke tro Gud (Jesus Kristus). Når vi kommer til tro blir konsekvensen av syndefallet reversert.

Får du tak i hva jeg mener?

Synden var at mennesket mistet tilliten til Gud. Frelse fra syndenen ligger i å gjenopprette tilliten til Gud. For en bedre forståelse er det nyttig å ta seg til til å nøye tenke over hva som faktisk skjedde ved syndefallet slik det beskrives i 1. Mos 3,1-7.

Vennlig hilsen

Tja - 22-11-2008 kl 11:28

Vårt syndige kjød. Jeg undrer meg over at 'vårt syndige kjød' så ofte blir trukket frem. I forskjellige fora med fokus på det kristne budskap dukker ordvalget svært ofte opp.

Hva har egentlig skjedd med troendes kjød etter dette verset?

Joh 6:56 Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham.

Hvordan greier man å oppdage sitt eget (og andres) syndige kjød etter å ha spist Jesu kjød og drukket hans blod?

Tja - 22-11-2008 kl 11:47

Det syndige kjød man eventuelt måtte oppdage kan vel bare skyldes dette:

Joh 16:8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

Joh 16:9 om synd, fordi de ikke tror på mig;